De Anti-Defamation League (ADL) vs. de Abortuswet Alabama; de ACLU vs. de Abortuswetten; Brother Nathanael Kapner vs. de ACLU; Menselijke Foetus: geen “Persoon” onder de Joods-Talmudische Wet. Talmudisch Jodendom vs. de Christelijke Anti-Abortuswetten: een Klein Deel van de Historische Oorlog tussen het Jodendom en Christendom (En Veel Meer).

Woedend zijn ze bij de Anti-Defamation League (ADL) in Amerika! En dat men er zo boos was, had weer te maken met abortus en de holocaust. Wat is nu het geval? Zeer recent hadden wetgevers in de Amerikaanse staat, Alabama, twee wetsvoorstellen geïntroduceerd om er abortus te verbieden. Het zijn de senators, Greg Albritton en Terri Collins (beiden republikeinen), die deze voorstellen hadden ingediend om abortus (met uitzondering van die gevallen waar het leven van de moeder in groot gevaar zou zijn), te verbieden. Voordat de twee senators met hun wetsvoorstellen kwamen, liet de ADL zich niet horen. Dit veranderde echter nadat bleek dat de genoemde senators in hun wetsvoorstellen vergelijkingen hadden gemaakt tussen de talloze abortussen die er Amerika al waren gepleegd vanaf 1973 (50 miljoen babies), de holocaust, de genocides onder Josef Stalin, China’s “Grote Stap Voorwaarts”-campagne en de genocides in Rwanda en Cambodia. En dit was iets waar de ADL niet mee kon leven! Want:

“Dit kleineert de herinnering aan de zes miljoen Joden en miljoenen anderen die onder de handen van de Nazi’s werden vermoord en geeft op onjuiste wijze een zeer tragische historische gebeurtenis omwille van politieke doeleinden weer.” 

Aldus de woordvoerder van de ADL, Jake Hyman. Deze vergelijking was volgens hem “volkomen uit balans.” https://www.haaretz.com/us-news/alabama-lawmakers-compare-abortion-to-holocaust-in-2-bills-1.7165834 Eerder had de ADL ook een brief naar het House Health Committee van Alabama gestuurd waarin aangedrongen werd de wetsvoorstellen te verwerpen.

Ook rabbijn Hara Person, de nieuwe hoofduitvoerder van het Gereformeerde Judaïsme in de Verenigde Staten liet zich hierbij niet onbetuigd:

“Het gebruik van de guwelen van de Holocaust om zorg voor abortus te beperken, is niet alleen zeer ongepast en schadelijk voor Joden overal, het is zeer beledigend voor patiënten die deze zorg nodig hebben en de verzorgers die dit bieden.” 

 

Rabbijn Hara Person: zijn Beklag over de Vergelijkingen tussen de Holocaust met Overige Genocides & zijn Verhulde Goedkeuring van de Moord op 50 Miljoen Amerikaanse Babies. 

 

Het zijn nu deze laatste woorden van de rabbijn, “… het is zeer beledigend voor patiënten die deze zorg nodig hebben en de verzorgers die dit bieden”, die hier zo in het oog springen. Want hiermee gaf hij aan dat abortus eigenlijk een “grondwettelijk recht voor Amerikaanse vrouwen” moest blíjven! En door dit te zeggen, keurde Person de moord op 50 miljoen babies die er al van de zaak Roe vs, Wade in 1973 tot nu toe waren vermoord, op verhulde wijze goed! Nochthans maakte de rabbijn zich druk om de gegeven vergelijkingen! Maar dit is echter niet het enige; er is nog iemand anders die er zich flink druk om maakte …

 

Debra Nussbaum Cohen & Haar Vrees voor de “Christelijke Heerschappij” in Amerika. 

 

Gisteren (16 mei 2019) publiceerde de Joodse schrijfster, Debra Nussbaum Cohen, haar opinie-artikel in de Israëlische krant, Haaretz. Haar artikel had de titel, “Alabama’s Anti-Abortion Law: This Is What Christian Rule Look Like in America.” (De Anti-Abortuswet in Alabama: Dit Is Hoe Christelijke Heerschappij in Amerika Eruit Ziet) https://www.haaretz.com/us-news/.premium-alabama-s-anti-abortion-law-this-is-what-chritian-rule-looks-like-in-america-1.7248187 Waarom is Cohen nu zo bevreesd voor de “christelijke heerschappij” in Amerika? Het antwoord laat zich al raden: Nu de beide wetsvoorstellen er zijn aangenomen en goedgekeurd, moeten er zich tevens de Amerikaanse Joden in die staat hier aan onderwerpen! En daar is zij beslist niet blij mee!

 

Gouverneur Mike DeWine vs Abortus. 

 

Al eerder had ook de gourneur, Mike DeWine, van de staat, Ohio, een anti-abortuswet ondertekend. Hiermee brak hij met de vorige gouverneur, John Kasich, die zich in het verleden tweemaal tegen een verbod had uitgesproken daar hij vond dat een dergelijk verbod “onwettig” was. https://www.witf.org/news/2019/04/ohio-governor-signs-ban-on-abortion-after-1st-heartbeat.php

 

Anti-Abortuswet Alabama: het Begin van een Herziening van de Roe vs. Wade-Wet?

 

Voor de anti-abortuswet in Alabama ondertekend werd, waren er hier al enkele andere Amerikaanse staten voorafgegaan:

“Recent verbood Georgia alle abortussen nadat er een hartslag bespeurd kan worden -zes weken na de zwangerschap zoals gebruikelijk wanneer vele vrouwen er nog niet van op de hoogte zijn dat zij zwanger zijn. De wet van Georgia erkent een foetus als een persoon hetgeen betekent dat dit” (abortus) “als moord kan worden beschouwd. Dit laat echter de vraag open over wie voor een abortus gestraft moet worden, de persoon die een zwangerschap beëindigt of de arts die er een” (abortus) “uitvoert. De straf op moord in Georgia is levenslang of de doodstraf.” https://www.newscientist.com/article/2203559/alabamas-extreme-new-law-could-lead-to-an-end-of-us-abortion-rights/

En de titel van dit artikel, “Alabama’s extreme nieuwe wet zou kunnen leiden tot een einde van abortusrechten in de U.S.” maakt het al duidelijk: Men is er bevreesd dat als de hele zaak om er anti-abortuswetten in te voeren zich door zal zetten, hiermee tevens een einde zou kunnen komen aan de Roe versus Wade-Wet, waarmee het destijds voor het eerst mogelijk werd, de anti-abortuswet in de staat Texas te verwerpen opdat alle Amerikaanse vrouwen het recht op een abortus zouden verkrijgen! 

 

De ACLU vs. de Anti-Abortuswetten. 

 

Op deze laatste website is echter nog meer te lezen en wel het volgende:

“De American Civil Liberties Union (ACLU), heeft meegedeeld dat het een rechtsgeding zal beginnen om de voortgang van deze wetsvoorstellen te stoppen. Op 25 mei ging die een dergelijke juridische strijd aan met de staat Ohio, waar een vergelijkbare wet als die niet voor het gerecht afgewezen zal worden, in juli van kracht zal worden. Net als de wet in Alabama heeft ook die in Ohio geen uitzondering voor incest of verkrachting.”

Naast de Anti-Defamation League, rabbijn Hara Person van het Gereformeerde Judaïsme en Debra Nussboum Cohen, hebben we hier dus ook de ACLU die tegen wetsvoorstellen waarmee abortussen verboden zijn of nog zullen worden, gekant is. Maar … wíe zij degenen die er de controle over de ACLU hebben? We zijn eens op zoek gegaan waarna we hier het volgende over kregen:

“Susan N. Herman: (Ashkenazische Jood), President.

Anthony D. Romero: (Latijns-Amerikaans) en homosexueel; uitvoerend directeur. 

Dorothy M. Ehrlich (Ashkenazische Jood) plaatsvervangend uitvoerend directeur. 

Donna McKay: (Europeaan) Directeur Institutional Advancement ans Special Projects.

Laura W. Murphy: (halfbloed) Directeur Bureau Washington Legislative Office. 

Geri E. Rozanski (Ashkenazische Jood) Directeur Affiliate Support and Advocacy

Steven R, Shapiro (Asshkenazische Jood) Directeur, Legal Directeur ACLU. 

Emily Tynes: (halfbloed) Directeur Communications. 

Terence Dougherty: (Europeaan, homosexueel) General Counsel. 

“Van de negen (9) leidinggevenden van de American Civil Liberties Union zijn er vier (4) Joden. Dit is een numerieke vertegenwoordiging van 44%. Joden maken ongeveer 2% van de Amerikaanse bevolking uit. Daarom zijn Joden onder de leidinggevenden van de American Civil Liberties Union oververtegenwoordigd met een factor van 22 maal (2,200 percent)” https://thezog.wordpress.com/who-controls-the-american-civil-liberties-union/

 

Brother Nathanael Kapner vs. de American Civil Liberties Union. 

 

Uit de gegevens van de site “The Zog” blijkt dat de ACLU gecontroleerd wordt door vnl. vier Ashkenaziche (Talmudische) Joden. De voormalige Talmudische, nu tot het Russisch-Orthodoxe Christendom bekeerde Jood, Nathanael Kapner, ging hier in het verleden dieper op in; in juli 2007 was hij in New York City om er tegen de ACLU te demonstreren. Tijdens een interview destijds vertelde Kapner dat de ACLU, een pleitbezorger voor gelijke burgerrechten is, en dat die gerund en gefinancieerd wordt door Joden. In werkelijkheid zo maakte Kapner duidelijk, houdt de ACLU er een agenda op na waarmee alle expressies van het Christendom in Amerika uitgebannen moeten worden. Tijdens zijn protest stond Kapner voor het hoofdkwartier van de ACLU in het financiële district, Wall Street, in Manhattan, met een bord met het opschift, “ACLU-Joden zijn de Antichrist!” Het gevolg was dat hij zes maal door de Joden van de ACLU bespuwd, vervloekt werd en door hen even zovele malen bij de politie werd aangegeven. Twee van de vele Joodse financiers van de ACLU, zo vertelde Kapner verder, zijn het American Jewish Committe en The International Association of Jewish Lawyers and Jurists. In deze laatste groep bevinden zich vele juristen die een beloning hadden gekregen omdat die in het verleden tegen christelijke symbolen in Amerika hadden geprocedeerd; daar zij ervoor beloond werden, bewijst al dat zij hiermee veel succes mee hadden gehad. Onder de vele links-Joodse donateurs aan de ACLU zijn er deze twee: de Righteous Persons Foundation, van de Joodse Hollywood-regisseur, Steven Spielberg, en The Norman Lear Family Foundation. Norman Lear was in het verleden de president van de ACLU in Californië, en was de producent van de TV-serie, “Archie in the Family.” Archie Bunker en zijn vrouw, Edith, werden er in deze reeks als vertegenwoordigers van de Moral Majority weggezet om deze christelijke beweging er belachelijk mee te maken. zie voor dit en meer: http://www.realjewnews.com?/p=18

 

De Menselijke Foetus: Geen “Persoon” onder de Joodse (Talmudische) Wet. 

 

Onder de Joodse (Talmudische) wet wordt een menselijke foetus niet als een “persoon” beschouwd hetgeen zeggen wil dat dit nog geen “mens” is:

“Een ongeboren foetus wordt volgens de Joodse wet niet als persoon (Hebreeuws: Nefesh. letterlijk, “ziel”) beschouwd totdat die geboren is. De foetus wordt als onderdeel van de moeder beschouwd en niet als een apart wezen totdat het gedurende de geboorte uit de buik begint te komen. Het vruchtbaar eitje wordt tot veertig dagen na de zwangerschap eigenlijk als “slechts vloeistof” beschouwd. Deze feiten vormen de basis voor de Joodse rechtskundige visie op abortus. Bijbelse, Talmudische en rabbijnse steun voor deze verklaringen zullen nu worden” gepresenteerd.” https://www.myjewishlearning.com/article/the-fetus-injewish-law/

Vervolgens wordt er naar Exodus 21:22-23 gekeken:

“Wanneer mannen vechten en daarbij een zwangere vrouw zó treffen dat haar kind geboren wordt, maar er geen dodelijk letsel is, dan moet de schuldige zeker een boete betalen, zo groot als de echtgenoot van de vrouw hem oplegt. Hij moet die betalen via de rechters. Maar als er wel dodelijk letsel is, moet u geven leven voor leven.” 

Hier wordt er op de site van gezegd dat hoewel er in de Bijbel niet direct naar abortus verwezen wordt, er wel sprake is van een “toevallige abortus.” Verder lezen we er:

“De bekende middeleeuwse bijbelse commentator, Solomon Ben-Isaac, bekend als Rashi, interpreteert, “geen ander ongeluk”, (“geen dodelijk letsel” volgens de HSV) “met geen fatale verwonding van de vrouw na haar miskraam. In dit geval betaalt de aanvaller slechts financiële compensatie daar hij de miskraam onbedoeld veroorzaakt heeft, niet anders dan had hij de vrouw elders op haar lichaam verwond. De meeste andere Joodse bijbelcommentators, inclusief Moses Nachmanides (Rambam), Abraham Ibn Ezra, Meir Leib Ben Yechiel Michael (Malbim), Baruch Malawi Epstein (Torah Temima), Samson Raphael Hirsch, Joseph Hertz en anderen zijn het met Rashi’s interpretatie eens. We kunnen dus concluderen dat wanneer de moeder na een trauma aan haar buik gedurende welke de foetus verloren is gegaan, anderszins ongedeerd is, het de enige rabbijnse zorg is, degene die verantwoordelijk is schadevergoeding te laten betalen aan de vrouw en haar man voor het verlies van de foetus. Geen van de rabbijnen brachten de mogelijkheid van onvrijwillige doodslag naar voren omdat de ongeboren foetus juridisch gezien geen persoon is en er daarom geen sprake van moord is wanneer een foetus geaborteerd wordt.” (vetdruk toegevoegd)

En hier hebben we het: zolang de foetus (het nog ongeboren kind in de buik van de moeder) nog niet geboren is, is dit volgens deze Talmudische geleerden (en dus de Joodse wet), niet een mens! En dan is er volgens hen ook geen sprake van moord als er een abortus wordt gepleegd! Zou het nog ongeboren kind nu werkelijk geen mens (levend wezen) zijn? Hoe anders lezen we dit in het Boek der Psalmen, waar we de woorden van David, de tweede koning van het oude Israël, lezen:

“Want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken; mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor U niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw igen hebben mijn ongevormd begin gezien; en zij allen werden in Uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond.  Daarom, hoe kostbaar zijn mij Uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal. Zou ik ze tellen? Zij zijn talrijker dan korrels zand; ontwaak ik, dan ben ik nog bij U.” (Psalm 139:13-18)

Uit de woorden van David blijkt wel dat hij zichzelf zeer hoog achtte, niet omdat hij zelf geweldige prestaties had verricht (wat hij ook heeft gedaan), , maar omdat hij door God op zo ’n wonderbaarlijke wijze gevormd was toen hij zich nog in de moederbuik bevond! En dit maakt weer duidelijk dat het nog ongeboren kind als foetus in de ogen van God zeer kostbaar is. Het is dan ook jammer voor die zgn. “bijbelcommentators” uit het verleden en degenen die hierboven genoemd zijn zoals Hara Person ( “Person”, what is in a name!), Debra Nussbaum Cohen en de ADL en UCLA, maar abortus is geen “recht” maar het is doelbewuste moord! 

 

Judaïsme vs. Christendom: De Permanente Oorlog tussen het Christendom en Talmudische Jodendom. 

 

Als we al het bovenstaande nog eens bezien, dan kunnen we niet anders dan tot de conclusie komen dat het hier eigenlijk om een permanente oorlog tussen het Christensom en het Talmudische Jodendom gaat! En die oorlog begon eigenlijk al in het boek Handelingen waarin we lezen dat de vroege Kerk het doelwit van vervolging door vnl. Joden was. Die oorlog was erop gericht, het toen nog prille Christendom te vernietigen en wel voorgoed. De Kerk, hoe hard geslagen en vervolgd ook, wist echter stand te houden en intussen verslechterde het geestelijke klimaat in het Jodendom steeds meer; uiteindelijk liet men er ook het Oude Testament en de wet van Mozes los en ging men er toe over, de Talmud als enige en enige doorslaggevende leidraad te volgen. De vroegere Kerkvaders zagen het gevaar van Talmudisch-Joodse penetratie in de Kerk en sloegen alarm. Ook zij werden het slachtoffer van vervolging en nu, zelfs honderden jaren nadat zij gestorven zijn, worden zij ook nú nog “bij afwezigheid vervolgd” door de christenzionisten die zelf niets van de wáre strijd tussen Christendom en Jodendom afweten dan alleen dat die Kerkvaders wel een stelletje “christelijke” (of Kerkelijke) anti-Semieten” geweest moeten zijn! Maar wat we hierboven zien, is dat een klein deel van die oorlog tussen het Christendom en het Takmudische Jodendom wat door die antoabortuswetten in o. a. de staat, Alabama, intussen goed zichtbaar is geworden! Nu is het nog niet duidelijk of de trend om nog met meer abortuswetten in overige Amerikaanse staten te komen zich ook door zal zetten. De huidige anti-abortuswet in de staat, Ohio, wordt nu al aangevochten door de ACLU. Het zou dan kunnen zijn dat én deze wet en de overige wetten die er nu al in verschillende staten van kracht zijn of nog zullen worden, via procedures misschien weer ongedaan zouden kunen worden gemaakt. Mocht die trend zich ondanks zware tegenstand van de ADL, de ACLU en andere delen van het Talmudische Jodendom echter voortzetten, dan zou de kans groot kunnen zijn dat de Talmudisten zo één van de vele methoden om er het Christendom mee te vernietigen, zouden kunnen verliezen. Waarmee de Talmudisch-Joodse macht en invloed in de Verenigde Staten op deze wijze verminderd zal worden. En er dus ook het Christendom er wat aan macht kan winnen. De reden dat de Talmudisten er zo ’n grote invloed (in dit geval op het gebied van abortus) gekregen hebben, is te danken aan geradicaliseerde communistische Joden, die er destijds in slaagden, abortus in Amerika te legaliseren; zoals bijvoorbeeld Emma Goldman. enige tijd geleden hadden we hier een uitgebreid artikel aan besteed: https://tinthor.org/2019/01/25/abortus-de-rol-van-geradicaliseerde-communistische-en-feministische-joden-bij-de-legalisering-van-abortus-in-amerika-de-zaak-roe-vs-wade-de-film-margaret-sanger-emma-goldman-sanger-pl/ Dat degenen die zich uitspreken tegen abortus in Amerika door Joden zeer gevreesd worden, blijkt wel uit dit artikel van Susan Weidman Schneider, getiteld, “The Anti-Choice Movement: Bad News For Jews.” https://www.lilith.org/articles/the-anti-choice-movement-bad-news-for-jews/

 

Ton Nuiten – 18 Mei 2019.

 

 

 

De Verwoesting van de Notre Dame-Kathedraal; de Femen-Beweging; Dominique Venner: zijn Zelfmoord; de Duistere Macht achter Femen: Joodse Financiers; Jonathan Moadab vs. het Zionisme; de CRIF, President Emmanuel Macron & de Herdefinitie van het Anti-Semitisme; nogmaals Ilhan Omar & de “Vilnooi’n.” (en meer).

Recent hebben we een artikel geplaatst over de verwoesting van de Notre Dame-kathedraal in Frankrijk doordat die in brand gevlogen was en waar we onze visie op hebben gegeven. Wehebben ook verwezen naar het nieuws dat er al in de maand februari vóór de noodlottige dag van de verwoesting van de Notre Dame er over heel Frankrijk Katholieke kerken al gevandaliseerd waren. https://tinthor.org/2019/04/22/de-brand-in-de-notre-dame-ontheiliging-van-kerken-in-frankrijk-de-notre-dame-12e-eeuw-centrum-debatten-christelijke-joodse-geleerden-over-de-talmud-ondergang-notre-dame-goddelijke-vergelding/

 

De Femen-Beweging: Organisatie voor Legalisering Huwelijk van Mensen van het zelfde Geslacht vs. Dominique Venner. 

 

Wat we er in het aangegeven artikel niet bij vermeld hadden is dat vermoed werd dat de vandalisering van de kerken in Frankrijk het werk van (niet nader bekende) “feministen en anarchisten” konden zijn. En het zijn juist de eersten die hier nu onze aandacht verdienen. Enkele jaren eerder had er in de Notre Dame een incident plaats waarbij een meisje, en lid van de Femen-Beweging, de kathedraal binnen was gegaan, uitgerust met een pistool en topless. De beweging waar zij toe behoort, is een omstreden groep die over heel Europa protesten heeft gehouden. https://www.youtube.com/watch?v=u2BsDQetxOQ (“Anti-facsist Femen activist storms Paris’s Notre Dame”) In de clip die slechts een minuut duurt en van het AFP news agency afkomstig is, zien we dat het meisje voor op haar blote borsten en buik de woorden, “May Fascism Rest in Hell” en op haar rug de woorden, “In Gays We Trust” heeft laten schilderen. Ook wordt er op meegedeeld dat er een dag vóór dit incident er een France historicus en schrijver, Dominique Venner geheten, voor het altaar van de Notre Dame zelfmoord had gepleegd.

 

Dominique Venner vs. het Homohuwelijk & de Toenemende Invloed van de Islam. 

 

Dominique Wenner pleegde zelfmoord op 21 mei 2013. De destijds 78-jaar oude historicus was zelf geen Christen, maar hij stond wel open voor christelijke en Europese traditionele normen en waarden. Hij had vóórdat hij zichzelf om het leven zou brengen, een afscheidsbrief nagelaten:

“In lichaam en geest ben ik gezond. In de avond van mijn leven echter, waar ik voor immense gevaren voor mijn Franse en Europese geboorteland sta, voel ik de plicht zolang als ik nog kracht heb, te handelen. Ik geloof dat het noodzakelijk is, mijzelf te offeren om de lethargie waarmee we worden geplaagd te doorbreken. Dat wat er aan het leven nog voor mij overblijft, geef ik op om te protesteren en te funderen. Ik koos een bijzonder symbolische plaats, de Kathedraal van de Notre Dame de Paris die ik respecteer en bewonder: zij werd gebouwd door de genialiteit van mijn voorouders op de plaats van cultussen die nog ouder zijn, waarmee onze onsterfelijk afkomst herinnerd wordt.” https”//www.crisismagazine.com/2013/suicide-notre-dame-a-warning-to-the-west

Als titel had hij zijn brief, “Les raisons d’une mort volontaire” meegegeven. (Redenen voor een vrijwillige dood) Op de site is tevens de geschiedenis van Lucretia te lezen; zij en haar ouders hadden aan Sextus Tarquinius gastvrijheid verleend wat hij op zijn beurt weer beloonde door haar te misbruiken. Nadat Tarquinius de vlucht had genomen, liet zij haar vader en haar man komen en vertelde wat Tarquinius gedaan had. Daarop vroeg Lucretia hen om hem na te jagen en hem te geven wat hij verdiend had. Om zichzelf van alle blaam te zuiveren, pleegde zij voor de ogen van haar geschokte vader en man zelfmoord door haar hart met een dolk die zij onder haar mantel verborgen had, te doorsteken. Het is op deze wijze dat Venner de “zelfmoord” van het Westen in gedachten zou hebben kunnen gehad vanwege de legalisering van het homohuwelijk én de tonemende invloed van de Islam in Frankrijk (en Europa) zijn. Over vijftien jaar zou er in Frankrijk de Islam aan de macht zijn, zo vreesde Venner en die zou de legalisering van het homohuwelijk weer afschaffen; niet om er de bevolking een dienst mee te bewijzen, maar omdat die wet tot legalisering in strijd is met de sharia, zo meende de historicus. De zelfmood van Lucretia zou ook hebben geleid tot de opkomst van het Rooms-Katholicisme; het zou dus niet slechts de bekering van Clovis I tot het Katholieke geloof zijn waarmee zowel Frankrijk als Europa gekatholiceerd werden zijn, waar we eerder over schreven.

 

De Duistere Macht Achter de Femen-Beweging. 

 

In het verleden zijn er altijd verschillende groeperingen geweest die door een al of niet zichtbare macht werden voortgedreven. Met de Femen-Beweging is dit geen uitzondering. De macht die hier achter deze beweging schuilgaat, is echter een duistere macht. Hier is het volgende over bekendgeworden:

“Een nieuw onderzoek naar het ondersteuningsnetwerk achter de radicaal-feministsiche “Femen”-groep -die zich in het ontwijden van Christelijke kerken specialiseert- heeft onthuld dat bijna al haar belangrijke voorstanders Joodse racisten zijn. De onthulling dat Joodse racisten achter Femen staan, verklaart waarom deze organisatie alleen protesten in Christelijke kerken organiseert – en nooit in synagogen.” https://davidduke.com/jewish-supremacist-hypocrites-behind-radical-feminists-femen/

Dat Dr. Duke schrijft dat het slechts de kerken zijn die ontheiligd worden door Femen en niet de synagogen, leidt hij af van het feit dat de vrouwen er in het Orthodoxe Jodendom worden gediscrimneerd. Het zou dan ook logisch zijn dat het de synagogen zouden zijn die er als doelwit voor ontwijding door Femen uitgekozen zouden zijn daar die beweren op te komen voor gelijke rechten voor vrouwen. In de kerken echter, worden zowel mannen als vrouwen gelijk behandeld. (Eigenlijk wordt dit al tot uitdrukking gebracht door de hoge eerbied die men er voor de Maagd Maria heeft!) In zowel Moskou en contentinaal Europa is Femen actief met protesten tegen en in kerken waarbij de meest beruchte gebeurtenis ervan plaatshad in het stadscentrum van Parijs; in de kerk, La Madeleine, urineeerde een demonstrant op het altaar nadat die een nep-abortus met een het lever van een kalf had uitgevoerd! In 2012 zaagde een Femen-demonstrant in een park in Kiev (Oekraïne) een reusachtig houten kruis om; het kruis was een memorial voor de slachtoffers die er in de jaren ’30 door de Cheka en de NKVD (de terreurpolitie van de Sovjets), om het leven waren gebracht. De demonstrant deed dit ter ondersteuning van de punkgroep, “Pussy Riot” waardoor de Femen-Beweging werd geïnspireerd; de Oekraïners waren woedend en eisten strafvervolging. Pussy Riot werd het eerst bekend nadat die de “Christus de Redder” de grootste kathedraal in Moskou, ontwijd hadden door er een obsceen punkgebed op te voeren,  gericht tegen de Partiarch, Kirill, en Vladimir Putin. Dr. Duke schrijft ook dat het de Joodse schrijver, Israel Shamir was, die er achter kwam dat dat de meesten van de voorstanders en financiers van Pussy Riot Joden uit de Russische wereld van de Kunst en de media waren. Er worden namen genoemd, Victor Shenderovich (cartoonist), Igor Eidman )socioloog), Marat Gelman (eigenaar kunstgalerij), Xenia Sobchak (socialiste en TV-presentator) Alexey Venediktov (eigenaar TV-station). Dan citeert Duke Shamir als volgt:

“Geen van hen is een praktiserende Jood, maar zij hebben hun haat voor de Kerk kennelijk van hun voorvaderen geërft.”

Wat de betrokkenheid van Joden bij de wereld van de porno betreft, was dit het gevolg van de “overgeërfde haat voor het Christelijk gezag”, en het verlangen om “de dominerende Christelijke cultuur te verzwakken.” (zoals professor Nathan Abrams door Duke wordt aangehaald).

 

Femen: Gefinancierd door de Amerikaans-Joodse Mediamagnaat en Voormalig Eigenaar van Kyiv Post, Jed Sunden & de Joodse Globalist, Schwartz György aka George Soros. 

Ook andere financiers van Femen komen in beeld (die trouwens ook al door Duke genoemd zijn), Jed Sunden en Schwartz György ofwel de Joodse globalist, George Soros. https://www.youtube.com/watch?v=_62JHpruX6k (“Femen EXPOSED: Zionist Tools Funded by George Soros – You Tube”) We zien er beelden van een kerk, een moskee en een begraafplaats die er door leden van Femen ontwijd worden. Maar, zo zien we even verderop in de video, toen Soros er achter kwam dat Femen ook in Israël actie wilde gan voeren, trok hij zijn steun aan de beweging in! En tijdens een bepaalde gelegenheid (tijdens een rechtszaak), werden Femen en haar advocaat geconfronteerd met de Joodse journalist, Jonathan Moadab. Die is juist tégen Femen gekant. De Jewish Defence League (JDL) had enige tijd geleden een bom onder zijn auto gelegd om hem vanwege zijn visie op Femen zo te vermoorden! Aan een van de dames van Femen vroeg hij:

“Neemt u mij niet kwalijk, neemt u het mij niet kwalijk. Franse mensen maken zich bezorgd” (over) “waarom Femen Christelijke belangen aanvalt?”

Het meisje: “Het spijt me. We moeten gaan.” 

Moadab: “Islamitische belangen, maar gen Joodse belangen. Is er een relatie tussen het feit dat uw advocaat een Zionist is … dat u geen Joodse belangen aanvalt?”

Het meisje keert zich dan van hem af en dan wordt Moadab met de advocaat zelf, de voormalige president van de Bond voor Frans-Joodse Studenten geconfronteerd:

“U valt een officier van het hof aan. Dit is een democratie. Onder deze mantel ben ik een advocaat. Als u iets anders dan een advocaat ziet, zult u uw woorden moeten verantwoorden.”

Daarna vraagt de advocaat naar Moabab’s naam en vraagt hij voor wekle media hij werkt. De Cercle des Volontaires (Kring der Vrijwilligers). Maar Moadab vraagt door:

“Ontkent u de de ex-president van de Bond voor Frans-Joodse Studenten te zijn en banden te hebben met CRIF?”  (CRIF in in Franrijk de Zionistische lobby). De advocaat zegt er verder geen probleem mee te hebben, “Maar vandaag ben ik advocaat” waarna hij er nog cynisch aan toevoegt dat hij het wel moedig vindt dat Moadab zijn naam niet wil noemen. Waarop Moadab er het volgende antwoord op geeft:

“U kent mijn naam al omdat uw vrienden van de JDL een bom onder mijn wagen gelegd hadden.” 

Waarna de video eindigt. Met “Joodse belangen” bedoelde Mr. Moadab de synagogen. 

 

De CRIF, President Emmanuel Macron & de Overname van de Internationale Definitie van Anti-Semitisme. 

 

CRIF staat voor “Conseil Representatif des Institutions juives de France” (Representatieve Raad van Joodse Instellingen Franktijk). Gedurende de 34e maal van het jaarlijkse diner van de Raad gaf de Franse president, Emannuel Macron, een speech op 20 februari jl. Hij vertelde er dat hij de internationale definitie van het anti-Semitisme zoals door de International Holocaust Remembrance Alliance over zou nemen. Om daarmee het politieapparaat, politierechters en docenten te helpen. Hij vertelde dat er in Frankrijk en delen van Europa en herleving van het anti-Semitisme is zoals dit sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer voorgekomen is. Nadat de nieuwe formulering van anti-Semitisme in 2016 goedgekeurd was, waren er critici die zeiden dat die zou kunnen worden gebruikt om er de Palestijnse mensenrechtenactivisten mee te onderdrukken. Ook zouden uitingen waarmee het Joodse volk haar recht op zelfbeschikking onthouden zou worden en dat het bestaan van Israël een racistische onderneming is, onder deze nieuwe definitie vallen. Macron was het hiermee eens en hij zei hiervan het volgende:

“het Anti-Zionisme is een van die moderne vormen van anti-Semitisme. Wat er zich achter de ontkenning van Israël’s bestaan bevindt is haat tegen Joden.”

In mei zou zo beloofde Macron, zijn partij wetgeving in het Franse parlement introduceren om de sociale media te dwingen haat speech die er online gepost was weg te halen en alle beschikbare middelen te gebruiken om de auteurs ervan “zo snel als mogelijk” te identificeren. De dag voordat Macron zijn speech zou geven, werden er in Frankrijk rallys tegen het anti-Semitisme gehouden; in het oosten van Frankrijk had men in een dorp nl. ontdekt dat er op een begraafplaats circa 80 grafstenen met hakenkruisen besprayd waren ; ook straatportretten van Simone Veil, een Holocaust-overlevende waren beklad met swastikas door middel van graffiti. En tijdens een demonstratie van de “gele vesten” was er op dinsdagavond een demonstrant in hechtenis genomen vanwege diens uitlatingen tegen de Joodse filosoof, Alain Finkielkraut, waarbij hij uitlatingen zoals “Zionist!”, “Ga terug naar Tel Aviv” en “Wij zijn Frankrijk!” gedaan had. https://www.voanews.com/a/france-to-adopt-international-definition-anti-semitism/4797267.html Op 15 april jl. hebben we ook aandacht aaan deze nieuwe definitie van het anti-Semitisme waar het Nederland aangaat besteed. https://tinthor.org/2019/04/15/het-europees-parlement-en-resolutie-tegen-anti-semitisme-bepaling-c-2-van-de-resolutie-bedreiging-van-vrijheid-van-meningsuiting-joodse-organisaties-tegen-de-resolutie-ware-toename-anti-semitisme/

 

Change.Org: Oproep tot Verdrijving of Verwijdering Ilhan Omar. 

 

Kunnen we ons nog Ilhan Omar herinneren,  het Amerikaanse congreslid wat een tijdens een meeting zei, over hén in het Amerikaanse Congres te willen praten vanwege hun steun aan een “vreemd land”? Waarbij zij vertelde dat die de belangen van dit “vreemd land” boven de belangen van de Verenigde Staten stelden? Met dit “vreemd land” bedoelde Omar natuurlijk Israël. Ook stond Omar achter de BDS-Beweging, die (naar men zegt!) de “vernietiging” van de staat Israël via de wereldwijde oproep tot een boycot op het oog zou hebben. En zij heeft het geweten; vele politici inclusief president Donald Trump zelf, zeiden als gevolg van de uitspraken van Omar dat er in de VS geen plaats is voor anti-Semitisme. Trump zelf meende dat het goed zou zijn dat Omar als congreslid af zou treden. Nu was er op de site, Change.org (waar iedereen een petitie kan beginnen ten gunste van of tégen een persoon of organisatie), een petitie geplaatst waarbij opgeroepen werd tot verdrijving of verwijdering van Omar. https://www.change.org/u-s-house-of-representatives-expel-or-remove-rep-ilhan-omar-from-office-for-anti-semitic-statements?source_location=topic_page

 

De Belgische Carnavalsgroep, de “Vilnooi’n” vs. de International Movement for Peace and Coexistence. 

 

Ook die bewuste praalwagen van de Belgische carnavalsgroep, de “Vilnooi’n” met enkele Joodse mensen als caricaturen met geldzakken en vergezeld met ratten, zal nog in ons geheugen gegerift staan; op 3 maart jl. kon men zien hoe die praalwagens voorbij reden. Nu was het carnaval te Aalst (waar de Vilnooi’n ook zoals al aangegeven op 3 maart jl. aan deelnam) in 2010 door UNESCO aan de lijst van “immaterieel Cultureel Erfgoed” toegevoegd. Vanwege het jongste incident (en andere incidenten die daaraan vooraf gegaan waren zoals bijvoorbeeld in 2013), heeft de International Movement for Peace and Coexistence via change.org een petitie ingediend aan de directuer-generaal, Audrey Azoulay, van UNESCO met het dringende verzoek het recht voor de “Vilnooi’n” om op die lijst te mogen staan te herroepen. https://www.change.org/audrey-azoulay-director-general-unesco-unesco-should-withdraw-is-support-for-the-aalst-carnival-in-belgium

 

Nederlandse en Buitenlandse Politici & hun Steun aan Israël. 

 

Nu kan iedereen zo zijn of haar eigen oordeel uitspreken over Ilahn Omar en de carnavalsgoep te Aalst; men kan dit al of niet veroordelen. Maar … wát te zeggen van zowel onze Nederlandse politici als die in het buitenland die tijdens het Israëlische offensief in Gaza (zomer 2014) hier openlijk hun steun voor hadden uitgesproken, wetende dat het de voorouders der Palestijnen waren, die er destijds in 1947-48 door Joodse terroristen o.l.v. David Ben-Gurion er letterlijk wéggezuiverd werden? Zouden we dit eigenlijk geen aanmoediging tot terreur voor de Israëlische regering tegen de Palestijnen kunnen noemen? Het was toch o. a. Mark Rutte, onze ministerpresident, die samen met andere bewindslieden verkondigde dat “Israël heeft het recht zich te verdedigen”?  Verdedigen? Tegen wát? Tegen een bevolking wat vóórdat de Zionistische Joden er zouden komen, er al eeuwen vreedzaam met Joden die er ook al lang woonden, samen had geleeft? Zouden al die politici niet eens uit hun ambt gezet moeten worden wegens hun steun aan “Joodse terreur”/

 

Identiteit Joodse Volk Bewaard Gebleven, Palestijnen zijn Nooit een Volk Geweest. 

 

En dan het volgende: het is nu al lang in de mode om te verkondigen (en dan hebben we het -wéér maar eens!- over die christenzionisten), dat daar waar God de identiteit van het Joodse volk door de eeuwen heen op wonderbare wijze zou hebben bewaard en volkomen intact zou hebben gelaten, de Palestijnen eigenlijk toch helemaal geen volk met een eigen identiteit zouden zijn. Een van die vele christenzionistische sites is https://genade.info Er zijn verschillende onderwerpen die er behandeld worden: klimaathysterie, de charismatische beweging om er mar enkele te noemen. Ook heeft men er – uiteraard- ook iets over de Palestijnen te zeggen:

“”Oud Palestijns volk heeft nooit bestaan.” (24 mei 2018)

Met daaronder de woorden:

“Omwelkom nieuws voor de al dan niet religieuze Jodenhaters, die een zogenaamd Palestijns volk ondersteunen. Voor ons niet nieuw, maar wel leuk ter bevestiging.” 

Waaronder een link naar een artikel hieromtrent is geplaatsts: http://politiek.tpo/column/gard-simons-er-heeft-nooit-een-duizenden-jaren-oud-palestijns-volk-bestaan/ En dan komen we bij de Post Online uit.

En hiermede is de toon al gezet: degenen die geloven dat de Palestijnen -hetzij terecht of onterecht- zelf ook een volk met een identiteit zouden zijn, religieus of niet, “Jodenhaters”! 

Maar aan de linkerkant onder “Genade.info” lezen we ook een bijbelvers uit de brief van Paulus aan Titus:

“Genade, barmhartigheid, vrede zij [u] van God de Vaderen de Heere Jezus Christus, onze Zaligmaker.” (Titus 1:4)

En voorwaar, het is een mooie tekst! Het enige probleem, zo vermoeden we, is dat dit mooie vers mogelijkerwijze volgens de site niet aan die “Jodenhaters” (en dan hebben we het over de Christenen die toch ook religieus zijn maar hier een ándere mening over de Palestijnen hebben) besteed zal zijn! En of de Palestijnen nu wél of geen volk met een eigen identiteit zouden zijn (die zouden dit om “tactische redenen” hebben verkondigd), doet eigenlijk niet ter zake; feit is in ieder geval dat die al sinds meer dan zeventig jaar onder een onderdrukken, tiranniek, racistisch Talmudisch stelsel leven! De opeenvolgende Israëlische regeringen (vanaf die van David Ben-Gurion tot aan de huidige, Netanyahu), kunnen we dan ook slechst kwalificeren als een stel schemerige gangsters, waarvan de vaderen eens vanuit de ondergrondse voorgeborgten van Europese steden opgedoken waren en zich vervolgens het land der Palestijnen onrechtmatig -en met het nodige genocidale geweld- hebben toegeëigend!  En dit alles wordt gerechtvaardigd met de religieuze drogreden dat het Joodse volk er een “goddelijk voorrecht” op zou hebben! Zo krijgen we er dan wat God betreft, dit: de wáre God van de Bijbel heeft evenveel zorg voor de Palestijnen als de Joden; de christenzionistische God echter, is een racist, die slechts één volk als het zijne erkent. De Christenen (die eveneens uitverkoren zijn), krijgen hier merkwaardiger wijze een lagere plaats en de seculiere niet-Joodse volken nog een plaats daarónder toegekend! Liegende christenzionisten, indirecte medewerkers en medeplichtigen aan de Joods-Talmudische terreur! De herdefinitie van het anti-Semitisme zal hen wel als muziek in de oren hebben geklonken. Voor de wáre (Christelijke)  hoorder en verstaander, is dit een voorbode van datgene wat we er in het boek Handelingen over de vroege kerk lezen: de komende vervolging van de Christelijke Kerk door Talmudische Joden! En hetgeen Femen (voortgedreven door duistere Joodse machten zoals we gezien hebben) tot nu toen in kerken in zowel Frankrijk als andere delen van de wereld heeft aantericht, is tevens een tweede omen! Stel je eens voor als die nu ook die christenzionistische kerken zouden gaan ontwijden? Zónder dat de christenzionisten het ook maar zullen vermoeden, hebben die áls dit eens zou gebeuren, hier eigenlijk een zionistisch koekje van het eigen Joodse christenzionistische zuurdesem bij krijgen! En in dit geval zeer waarschijnlijk terecht!

 

Ton Nuiten – Zondag 28 April 2019.

 

Harry Truman, Dwight Eisenhower& de “Survivors Talmud”; Nazi-Duitsland: een Duitsland Zónder Talmud; Herdruk Talmud door Overlevenden voor Overlevenden.

Zoals het de normaalste zaak van de wereld is, hebben ook de Verenigde Staten net zoals ieder ander land hun eigen publicaties zoals kranten, tijdschriften etc. Eén van die publicaties is het bekende blad, Time. Eigenlijk besteden we echter nooit veel aandacht aan dergelijke bladen aangezien die in tegenstelling met de alternatieve pers vaak dát verspreiden wat we kennen als “nepnieuws”. Maar ditmaal was het ánders; tijdens het surfen over het internet kwamen we een artikel van Time tegen wat door Lily Rothman op 5 mei 2016 gepubliceerd was. Het had de titel, “See the Religieus Text the U. S. Government Printed for Concentration-Camp Survivors”. Het gaat hier dus over Holocaust-overlevenden voor wie na WW II religieuze geschriften werden gedrukt in opdracht van de Amerikaanse regering. En dan zou er eigenlijk nóg niets aan de hand zijn, ware het niet dat het hier om de Talmud ging! Maar om goed te begrijpen wáár het nu allemaal over gaat, moeten we even terug de geschiedenis is en wel naar de tijd van 1945, vlak na het einde van WW II dus.

 

President Harry Truman en Dwight Eisenhower. 

 

Nadat president Harry Truman verontrustend nieuws had ontvangen over de status van de talloze vluchtelingen in Europa (vnl over Joodse vluchtelingen) had hij besloten een brief naar Dwight Eisenhower, die in die tijd de leiding over de Amerikaanse bezettingszone in Duitsland had, te sturen. In deze brief kreeg Eisenhower de instructies om er de vluchtelingen (en vooral de Joodse vluchtelingen) zo goed mogelijk te helpen daar het toch deze laatsten waren die zo zwaar onde de Duitse heerschappij hadden geleden. De verantwoordelijkheid van Amerika was bijzonder groot vond Truman en hij hoopte dat Eisenhower zijn visie hierin zou delen. Dit bleek zo te zijn en gedurende de jaern dat Eisenhower er de vluchtelingen hielp, kwam hier uiteindelijk een opmerkelijk besluit uit voort…

 

Duitsland onder Hitler: een Duitsland Zónder Talmud. 

 

Vóordat we over dit besluit gaan praten, moeten we weten dat in de tijd dat Hitler in Duitsland aan de macht was, er in het hele land geen Talmud meer gevonden werd; hij had die samen met andere Joodse geschriften allemaal in beslag laten nemen. Het gevolg was dan ook dat al die Joodse vluchtelingen die voorheen in de Duitse kampen hadden gezeten, na hun vrijlating niet meer over die geschriften beschikten. En om die reden nam de Amerikaanse regering dit opmerkelijke besluit: die liet voor al die Joodse overlevenden speciaal een Talmud drukken waarna hen die werd gegeven:

“Binnen enkele jaren leidde deze bijzondere verantwoordelijkheid tot iets ongebruikelijks: (nl. tot dát) “wat als de enige editie van de Talmud beschouwd wordt, eeen belangrijke Joodse tekst en de bewaarplaats van de rabbijnse wetgeving, ooit gedrukt door een nationale regering. Die is bekend als de Survivors’ Talmud, en het is een document wat van uitzonderlijke betekenis is op Holocaust Remembrance Day (Yom HaShoa)”. 

Later is er een zeldzame reeks van in bewaring gegeven aan het Center for Jewish History in New York. 

 

Verval van het Talmudische Jodendom in Europa? 

 

In het artikel in TIME wordt verder vermeld dat het (Talmudische) Jodendom in het Europa van vlak na WW II flink was getaand; de Geallieerden vreesden zelfs dat het bijna op het punt van verdwijnen stond in die tijd. Maar nadat er vanuit New York een Talmud naar Europa was opgestuurd en men met het copiëren van dit werk in 1950 gereed was, vonden vele exemplaren hun weg naar Joodse gemeenschappen over de wereld. time.com/4264481/survivors-talmud-artifact/

 

Talmud Gedrukt te München door Holocaust-Overlevenden.

 

Elders vinden we meer gegevens over deze geschiedenis:

“Gedurende de vernietiging van het Europese Jodendom, werden Joodse bibliotheken over het hele continent verwoest. In hun introductie beschrijven Rabbi Senig en Rabbi Rose op emotionele wijze de gruwelen van de kwaadaardige Nazis die grote moeite deden, al de heilige werken te verbranden. “In onze herinnering is die bittere dag vastgezet toen vanuit de kwaadaardige Nazi-regering het bevel in het ghetto werd gegeven, al de heilige boeken op één lokatie te verzamelen, zodat die meegenomen en vernietigd zouden worden; het was levensbedreigend om ook maar één boek over te laten.” De overlevenden begonnen aan een van de meest interessante projecten van de vluchtelingen in Duitsland: het drukken van verschillende werken met geïmproviseerde drukpersen. Het meesterstuk van dit project was het drukken van de hele Talmud. De Vaat Hazalah van de Agudat HaRabbanim in de Verenigde Staten werd aangesteld, te assisteren met dit project geleid door Rabbi Rose en Rabbi Shmuel Abba Senig. Zij assisteerden met het drukken van de Babylonische Talmud met financiën van de Gemeenschappelijke en de assistentie van de Amerikaanse Militaire regering. De Rabbis zagen dit project als iets wat de hoogste prioriteit had, daar het dit de mogelijkheid gaf, de studie an de Gemara terug te brengen tot haar rechtmatige plaats in het centrum van het Joodse leven. Aanvankelijk werd er een deel gedrukt met de tractaten Nedarim en Kiddushin. In 1949 was de gehele Talmud in 19 grote delen herdrukt. Slechts 600 werden er gedrukt en ongeveer 100 bereikten Israël.” https://winners-auctions.com/en/node/13135

Uit het bovenstaande blijkt wel dat de Nationaal-Socialisten het werk om er in duitsland de Talmud te verwijderen, grondig hadden gedaan. Maar dit maakt nog iets anders duidelijk …

 

De Holocaust: een Talmudisch-Joodse Fabel. 

 

Nu is het zo, dat de Joden gedurende WW II hebben geleden. Dit zal dan ook niemand ontkennen. Het zou echter pas later duidelijk worden, dat niet álles wat zij aan lijden hebben ondervonden, ook op waarheid berustte. Zo zijn intussen het lampemkappen-verhaal, het verschrompelende hoofden-verhaal en vele andere vreemde gedachtenspinsels ontmaskerd, wat we “Joodse fabels” zouden willen noemen. De enige fabel die er hier en nu nog door Holocaust-overlevenden meegedragen en door de weinige Holocaust-overlevenden die er nog zijn, o. a. aan scholieren op bepaalde scholen verteld wordt, is het gas-verhaal. Die had door de tijd heen zulke lange benen gekregen dat die nadat de waarheid zijn (stoute) schoenen had aangetrokken om die fabel te achterhalen, die zich ondertussen in zowel het achter- als het gewone bewustzijn bij velen diep in het hart geworteld is. We weten nu daarom dat die eigenlijk een Talmudisch-Joodse fabel is! Maar zoals we al ook hiervoor zeiden: “Maar dit maakt nog iets anders duidelijk: de reden waaróm Holocaust-overlevenden ons hun fabelen aangaande WW II (in het bijzonder de “gaskamers”), als plechtige waarheid hebben overgeleverd in zowel geschrift als met het gesproken woord, is niet zozeer dat die op waarheid berusten, maar dat die eerder uit de Talmud afkomstig is! En zij die weten wat die over de sociale omgang tussen Talmudische Joden en niet-Joden  wat het spreken van de waarheid betreft, dat niet álles wat de eersten verkondigd hebben, ook wáár is. 

“Joden mogen gebruik maken van uitvluchten om daarmee een heiden” (niet-Jood), “te misleiden.” (Baba Kamma 113a) https://able2know.org/topic/155141-1

 

Cultureel Verval Duitsland Jaren ’30, Joods-Bolsjewistische Dreiging & Verkrachting van en Moord op Miljoenen Vrouwen en Meisjes.  

 

Voeg hierbij nog eens het culturele verval en decadentie in het Duitsland van vóór Hitler (de jaren ’30) doordat zowel de Duitse filmindustrie en de theaterwereld in Joodse handen waren, https://www.darkmoon.me/2013/the-sexual-decadence-of-weimer-germany en het feit dat Duitsland met een wereldbedreigend Bolsjewisme vanuit Sovjet-Rusland  waar toen al door Joods-Bolsjewistische massamoordenaars enorme genocides gepleegd waren https://www.darkmoon.me/2011/crimes-of-the-bolsheviks/ de wereldwijde anti-Duitse boycot op in Duitsland geproduceerde goederen in het buitenland (Amerika o.a.). En voeg hierbij tevens de massale verkrachting van en brute moord op miljoenen vrouwen en meisjes door de Sovjets https://www.darkmoon.me/2014/devils-coaldron/ Dán wordt misschien duidelijk waar Duitsland tegen te strijden had en waar het vlak tégen en ná het einde van WW II onder te lijden had! Doch ook nú nog worden we door o. a. de Wiesenthal-Centrums en andere Joodse instellingen waar de Holocaust jaarlijks herdacht wordt, opgezadeld met allerhande fabuleuze fabelen over een Holocaust die er eigenlijk nooit als zodanig plaatsgevonden had. En tot nu toe heeft het na-oorlogse Duitsland miljarden aan Deutsch-Marken (en tegenwoordig euros) aan deze instituten (en Israël natuurlijk!) aan compensatie betaald! Is het dan nog vreemd dat Christus Jezus het volgende over de Joden in Zijn tijd het volgende zei:

“U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is; want hij is een leugenaaren de vader van de leugen.” (Johannes 8:44)

Als we de moeite nemen om hetgeen er op de aangegeven site waar de inhoud van de Talmud beschreven wordt, zien we, hoe wáár de woorden van Jezus ook nú nog zijn!

 

Ton Nuiten – Woensdag 24 April 2019.

De Brand in de Notre Dame; Ontheiliging van Kerken in Frankrijk; de Notre Dame 12e Eeuw: Centrum Debatten Christelijke & Joodse Geleerden over de Talmud; Ondergang Notre Dame Goddelijke Vergelding voor Verbranding Talmud; Zelfs “De Beste der Christenen”; De “International Christian Embassy Jerusalem” als Verbinding Tussen Globale Kerk & Israël (en meer)

15 april 2019: Een zwarte dag in de Franse geschiedenis. Op die dag vatte de meest beroemde kathedraal, de Notre Dame (“Zwarte Dame”) vlam. De brandweer die er alles aan deed om te trachten de kathedraal als geheel van verwoesting te vrijwaren, slaagde er echter niet in, dit vermaarde gebedshuis van de ondergang te redden. Een mogelijke oorzaak van de brand zou naar verluidt een storing in het electriciteitescircuit zijn. Nu is de Notre Dame door de brand zowat geheel in de as gelegd en vele Fransen (vnl. de Katholieken) treuren nu over de ondergang van hun eens zo geliefde kathedraal.

 

Ontheiliging Katholieke Kerken over Geheel Frankrijk. 

 

Het blijkt nu dat er al vóór de brand in de Notre Dame dat er Katholieke kerken vanaf het begin van dit jaar in Frankrijk het doelwit zijn van lieden die ze hebben ontheiligd. Hierbij zijn kruisen neergehaald, tabernakels verwoest en heiligenbeelden kapotgesmeten. Op 17 maart jl werd de kerk, Saint Sulpice in Parijs in brand gestoken. In februari werd ontdekt dat er in de kerk, Saint Nicholas in Houilles, een beeld van de Maagd Maria kapotgesmeten was en het kruis van het altaar op de grond gegooid was. In diezelfde maand werden er in de Saint Alain-kathedraal in Lavaur, stukgesmeten heiligenbeelden en kruisen gevonden; het altaarkleed bleek verbrand te zijn; In de kerk, Notre Dame des Enfants in Nimes, bleken vandalen een kruis met uitwerpselen besmeurd te hebben; het altaar was er geplunderd. Op 9 februari hadden vandalen ingebroken in het altaar van de Notre Dame in Dijon; zij hadden er de hosties uitgehaald, die verkruimeld en de kruimels over de vloer uitgestrooid. En het hoogtepunt van deze tragische gevallen werd bereikt met de brand in de befaamde Notre Dame in Parijs. Het is dan ook niet vreemd dat men hoewel de brand ook toegeschreven wordt aan een storing in het electriciteitscircuit, men nu ook sterk vermoedt dat het ook hier zou gaan om brandstichting!  https://voiceofeurope.com/2019/03/2019/catholic-churches-are-being-desecrated-throughout-france/ Nu vermoeden we dat er bepaalde lieden zouden kunnen zijn, die zo op hun eigen manier een bepaalde speciale gebeurtenis die er destijds in het Franrijk van de 12e eeuw plaatshad, met dit vandalisme willen “herdenken.” Waar we het over hebben? Dat leest u hieronder …

 

Frankrijk, de Notre Dame, “Ecclesia” en “Synagoga.” 

 

Nu zullen we in verband met de nootlottige brand die de verwoesting van de Notre Dame tot gevolg had, eens terug gaan in de Franse geschiedenis en komen we uit bij de Middeleeuwen. Het was in die tijd dat er in Frankrijk (evenals in andere Europese landen) het Rooms-Katholicisem de staatsgodsdienst was. Nu staan (of stonden) er voor de hoofdingang van de kathedraal twee beelden; beide beelden waren gemaakt in de vorm van een vrouw en die stonden tegenover elkaar; het ene beeld was het symbool van het Christendom, de christelijke Kerk, wat de rol van “uitverkorene door God” van het Joodse volk (gesymboliseerd door het andere vrouwelijke beeld met gebogen hoofd) was echter bij God in ongenade gevallen. Het beeld wat de Kerk (ofwel het “Nieuwe Israël”) vertegenwoordigde, werd “Ecclesia” genoemd; het beeld wat het Joodse volk symboliseerde, werd “Synagoga” genoemd. En zo werd hier een signaal afgegeven dat het niet langer het Joodse volk was, wat de door God uitverkorene was maar dat het nu al lange tijd de leden van de christelijke Kerk waren, die als geheel het uitverkoren volk van God vormden.

 

Na Bekering van Clovis I tot het Christelijk Geloof: Christendom in Frankrijk Staatsgodsdienst. 

 

Zoals gezegd, was het het Rooms-Katholicisme er in het Frankrijk van de Middeleeuwen de staatsgodsdienst. Dat die er als zodanig werd ingesteld, gebeurde na de bekering van Clovis I  tot het Christendom. Het gevolg hier weer van, was dat Frankrijk “de oudste dochter van de Kerk” genoemd werd. Clovis I liet zich op 25 december 496 AD in de stad, Reims, tot Christen dopen. Op weg naar de doopplechtigheid werd Clovis vergezeld door 3000 Frankische soldaten en zijn beide zussen, Abboflede en Lantchilde. Het resultaat was dat daarna niet slechts Frankrijk maar tevens de rest van West-Europa geleidelijk aan gechristianiseerd werd.

 

De Notre Dame: Plaats van Debat Tussen Joodse en Christelijke Geleerden: de Talmud. 

 

Wat de Notre Dame aangaat, men begon er met de bouw van deze kathedraal mee in 1160 en in 1260 was die nagenoeg gereed. Het was nu in diezelfde kathedraal waar in de Middeleeuwen debatten tussen Joodse en christelijke geleerden werden gehouden. Die werden er gehouden onder leiding van Nicolas Donin, een tot het Christendom bekeerde Jood. De debatten van Joodse zijde werden geleid door Rabbi Yehiel van Parijs. Dit alles gebeurde in het bijzijn van de Franse koning, Louis IX. De discussies waren gecentreerd rond de Joodse Talnud, die volgens de christelijke wijzen een godslasterlijk werk was waarin het Christendom belasterd werd; de Joodse wijzen ontkenden dit echter weer. De hele affaire eindigde er echter mee dat er een decreet werd uitgevaardigd waarmee opdracht gegeven werd, alle exemplaren van de Talmud in beslag genomen werden. En zo geschiedde het dat er in 1242 tientallen wagonladingen met de handgeschreven teksten van de Talmud (een drukpers was er in die tijd nog niet) op het in de buurt van de Notre Dame gelegen Place de Greve aan de brand werden prijsgegeven.

 

Koning Louis IX & en de Joden. 

 

De discussies tussen de Joodse en christelijke geleerden werden zoals al vermeld gevoerd in de tegenwoordigheid van de Franse koning, Lous IX. (1226-1270)  Hij was een diepgelovig Christen en hield er het Christendom dan ook in hoge ere. Wat de relatie tussen deze Franse vorst en de Joden betreft, was die nu bepaald niet gunstig te noemen; hij stond vijandig tegenover zijn Joodse onderdanen. Met het doel hen tot het Christendom te bekeren, had Lousis tot de genoemde discussies aangemoedigd. Reden voor deze debatten zou paus Gergorius IX zijn, die in 1236 de koningen van Frankrijk en Portugal verzocht had, de Joodse werken in beslag te laten nemen voor verder onderzoek. Nadat de confisqatie en het daaropvolgende onderzoek plaatsgehad hadden, werden die zoals gezegd aan het vuur prijsgegeven. Een Joodse bron (waar we een deel van de bovenstaande gegevens vandaan hebben), weet te vermelden dat Louis IX díe Joden niet mocht die weigerden zich tot het Christendom te bekeren. In 1269 dwong hij de Joden de “Rouelle” te dragen, een rood stukje vilt of lapstof wat aan de bovenkleiding op de borst en rug gedragen moest worden opdat zij ook als niet-bekeerde Joden herkenbaar zouden zijn. De Joodse bron weet wat de verwoesting van de Notre Dame betreft, nog het volgende te vermelden:

“Frankrijk bevindt zich in een staat van shock; de christelijke wereld is woedend terwijl moslims op sociale media zich verheugen. Joden hebben niets te betreuren.” http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/23744

En bij het lezen van deze Joodse site wordt het duidelijk: het bericht is eigenlijk één grote aanklacht tegen het (Franse) Christendom omdat paus Gregorius IX, koning Louis IX ervoor hadden gezorgd dat de Talmud (waarin Jezus en het Christendom belasterd en gekleineerd worden) vernietigd werd door die aan het vuur prijs te geven! En daarom kan men er in de christelijke wereld boos om zijn dat de Notre Dame verwoest is, Joden echter, hebben geen enkele reden om hierom te rouwen! 

 

Verwoesting Notre Dame als Goddelijke Vergelding voor Verbranding van de Talmud. 

 

Nu zijn er, die de zeer recente verwoesting van de Notre Dame door vuur in verband brengen met een mogelijke goddelijke vergelding voor wat zowel de politieke als de religieuze overheden met de Talmud gedaan hadden in de Middeleeuwen. Een van hen is Rabbi Shlomo Aviner, die in de jaren ’60 vanuit Frankrijk naar Israël emigreerde. De verwoesting van de Franse kathedraal zou dan volgens hem een mogelijke goddelijke straf kunnen zijn. Verder beweerde Aviner dat het Christendom gedurende de geschiedenis de “vijand nr. 1” van het Jodendom was geweest. De dwangmatige bekering van Joden tot het Christendom, de Inquisitie, verbranding van de Talmud, verdrijving van de Joden, pogroms etc., dit alles is toe te schrijven aan het Christendom dat volgens hem tevens een rol gespeeld had bij de Holocaust. https://www.timesofisrael.com/radical-rabbi-says-notre-dame-fire-retribution-for-13th-century-talmud-burning/

 

Christendom en Jodendom: Elkaars Grootste Rivalen Gedurende het Christelijk Tijdperk. 

 

Nu heeft Rabbi Aviner uiteraard groot gelijk: het Christendom en het Jodendom waren gedurende het christelijke tijdperk elkaars grootste rivalen. Maar wat hij in zijn woorden als een terechte aanklacht tegen het Christendom meent te moeten beschrijven, wordt in de Bijbel toch ánders uitgelegd: vanaf zowat het begin had het Christendom te strijden tegen een Jodendom waarin de eerste als een ketterse religie aangemerkt werd. Het was de christelijke Kerk die vnl. door Joden vervolgd werd en niet andersom! Lees het boek Handelingen over de vervolging van de Kerk door Joden van buitenaf en de zendbrieven van de apostel Paulus over de ondermijning ervan door valse Joodse leraren van binnenuit. Dit alles om het Christendom te vernietigen. Maar uit wat we lezen op de genoemde Joodse sites, zou het juist het Christendom zijn wat als dader de onschuldige Joden vervolgd en verdrukt zou hebben! En hieruit blijkt weer dat de Joodse weerzin tegen het Christendom binnen het Talmudische Jodendom ook nu nog altijd een heersende invloed is! Zie ook: https://revisionistreview.blogspot.com/2019/04/rabbi-says-notre-dame-burned-because.html

 

Gregorius IX en Louis IX: geen Anti-Semieten. 

 

Volgens de officiële christelijke bronnen waren mensen zoals Gregorius IX en Louis IX anti-Semieten die er met hun pogingen de Joden dwongen zich tot het Christendom te bekeren, zo hadden getracht hen het Oude Testament te ontnemen. en die dwang die hiermee gepaard ging, moest toch wel wijzen op een “christelijk anti-Semitisme.” De waarheid is echter dat zij door er de Joden het Christendom bij te brengen, zo wilden zorgen dat de laatsten zo de Talmud zouden laten varen! Het Oude Testament wat door hen door de lens van de Talmud werd gelezen, had er onder hen reeds lang een zeer ondergeschikte plaats gekregen. En dat is iets wat later ook de Russische Tsaren bij de Russische Joden hadden willen doen! Deze vroegere heersers waren er dan toch achtergekomen wat de Talmud leert over o.a. de omgangsvormen tussen Joden en niet-Joden. Hoewel vele Joden in het toenmalige Frankrijk zich tot het Christendom bekeerden, hadden die (naar later bleek) dit eerder uit zakelijke redenen gedaan dan dat zij werkelijk in het Christendom geïnteresseerd waren; beleden zij openlijk het Christendom, heimelijk hielden zij achter gesloten deuren er nog altijd de Talmud op na. Na ontdekking voerde dit voor de Joden tot verbanning uit het land waar zij tot dan toe hadden gewoond. Als we de Europese geschiedenis met betrekking tot de Joden bezien, zien we dat die het ene na het andere Europese land werden verbannen; Engeland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal etc. Zou er vandaag de dag een dergelijke boodschap van de kansel van wélke kerk van wélke denominatie dan ook worden gehouden, dan zal er niemand aan hoeven te twijfelen, wát dit voor gevolgen voor de betreffende prediker zou hebben!

 

De Christenzionisten: Eveneens een Grote Rivaal van het Jodendom. 

 

En dit brengt ons weer eens bij de christenzionisten, zij, die Israël en het Joodse volk zo ’n warm en van voorliefde vervuld hart toedragen. Wat Rabbi Averni nu aangaat, met de woorden dat het Christendom vanaf het begin de historische wijand nr 1van het Jodendom is geweest, zou hij misschien ook weleens de christenzionisten bedoeld kunnen hebben! Ongeacht hoeveel liefde en lof zij ook aan Israël en het Joodse volk wijden, tóch zit er ook vandaag de dag de weerzin tegen het Christendom als geheel (en dus ook het christenzionisme) zeer diep geworteld in het Jodendom. De rabbis die er de Talmud op nahouden, zullen de christenzionisten er hieromtrent intussen niet wijzer op gemaakt hebben dan die al zijn. Indien die echter zouden weten wat de Talmud ook over hen leert, zouden onze christenzionistische vrienden meer dan geschokt zijn!

 

Zelfs “De Beste der Christenen.” 

 

Zoals we eerder hebben gezien, bevat de Talmud allerlei voorschriften waarin Christus, de christelijke kerk en het Christendom als geheel belasterd, gekleineerd en geminacht worden. Maar, wat zegt die nog meer over de Christenen? Hier volgt een interessante passage:

“Onder de Talmudische wetten is er een gebod wat zij eveneens als een wet beschouwen:  Doodt de beste der Christenen.” 

Dit antichristelijke gebod wat ook vandaag nog van kracht is, was niet slechts gericht tegen de zgn. “christelijke anti-Semieten” zoals dit ook het geval was met paus Gregorius IX en koning Louis IX; dit gebod is tevens gericht tegen “De beste der Christenen” zoals bijvoorbeeld de organisatie, “Christenen voor Israël” en andere christenzionistische organisaties. En zijn deze “Beste der Christenen” niet de grootste vrienden die Israël en het Joodse volk zich kunnen veroorloven? Ja toch? Nu, dit zou pas opzienbarend nieuws zijn voor o. a. de pro-Israëlische organisatie, “Middernachtsroep” (wat het gelijknamige tijdschrift samen met “Nieuws uit Israël” uitgeeft) als die de moeite zou nemen, eens wat nader onderzoek te doen! Hier is de site met de publicaties met de edities van het tijdschrift, “Nieuws uit Israël” uit 2016 en 2017: https://www.middernachtsroep.nl/product/nieuws-uit-israel-022017/

 

De Visie van Lubavitcher-Rabbi Manis Friedman op de Arabische Overburen. 

 

Het zijn echter niet slechts de Christenen die er in de Talmud niet al te best van af komen. Een van de secties van het tijdschrift, “Moment”, is getiteld, “Ask the Rabbi”, en in 2009 hield die een opiniepeiling onder Joods-religieuze leiders. De vraag was nl., “Hoe Zouden Joden Hun Arabische Overburen Moeten Behandelen?” Eén van die leiders kwam met een reactie die aan niets te wensen overliet; die was afkomstig van de Lubavitcher-rabbi Manis Friedman: 

“Ik geloof niet in de Westerse moraal; dat is: doodt geen burgers of kinderen; verwoest hun heilige steden niet; vecht niet op feestdagen; bombardeer geen begraafplaatsen; schiet niet totdat zij het eerst schieten omdat dit immoreel is. De enige wijze om een morele oorlog te voeren is de Joodse wijze: Verwoest hun helige steden; doodt mannen, vrouwen, kinderen (en vee).” https://aladinsmiraclelamp.wordpress.com/2019/04/17/chabad-rabbi-in-2009-destroy-their-holy-cities-kill-men-women-and-children-and-cattle-april-17-2019/

En zo liet rabbi Friedman zijn wáre, Talmudische mentaliteit zien! We zouden er hierbij nog bij willen vermelden dat het de Lubavitcher Beweging (waar Friedman dus ook toebehoort) is, die enige tijd geleden er in Jeruzalem het Sanhedrin weer opgericht had (2005); u weet wel, het Sanhedrin waar Christus Jezus en later ook de apostel, Stefanus, in oude tijden eens berecht werden; Jezus werd schuldig bevonden aan godslastering daar Hij voor de Raad toegaf de Zoon van God te zijn en daarom verdiende Hij volgens de leden van het Sanhedrin de doodstraf; Stefanus, een der apostelen, werd na er verantwoording aan afgelegd te hebben, naar buiten gebracht waar hij doodgestenigd werd. (zie Mattheüs 26:57-68 en Handelingen 7:54-60)

 

Benjamin Netanyahu: Israël Alleen Staat voor Haar Eigen Burgers. 

 

Korte tijd voor de nu recent verlopen verkiezingen in Israël, stak de Israëlische premier, Benjamin Netanyahu, weer eens een vurige lont in wat we het “Arabisch-Israëlische krijtvat” zouden kunnen noemen. Dit laatste omdat er van tijd tot tijd tot spanningen  tussen Israëlische en Arabische vertegenwoordigers in de Knesset leidt. Wat is nu het geval? Natanyahu had meegedeeld dat Israël er niet voor élke inwoner van de staat is. Of het met andere en betere woorden te zeggen: Israël is nu slechts een staat voor haar eigen Joodse burgers! Dit werd door o. a. de Amerikaanse mainstream-zender, ABCNEWS, meegedeeld. https://abcnews.go.com//International/wireStory/metanyahu-israel-state-jewish-people-61592236 Hoewel ook de Arabieren er gelijke rechten zouden hebben, zullen die nu als een bevolkingsgroep met een minderheidstatus worden beschouwd, zo vreest men. Maar dit zal rabbi Manis Friedman zeer waarschijnlijk als muziek in de oren hebben geklonken! Een van degenen die dit besluit van Netanyahu een racistsich besluit vinden, is Julie Goditiabois, beleidsmedewerker van de organisatie, “Broederlijk Delen”, en zij zegt dat Israël na het besluit van de Israëlische premier geen democratie meer is. https://www.knack.be/nieuws/wereld/israel-is-geen-democratie-meer/article-opinion-1177031.html

 

Benjamin Netanyahu: Talmud wordt Israëlische Wetgeving. 

 

Al eerder had Benjamin Netanyahu voor de nodige opschudding gezorgd toen “Israeli National News” op 8 mei 2014 met een artikel kwam waarin gesteld werd dat de premier naar verluidt de Talmud tot de wetgeving van Israël wilde maken. https://www.timesofisrael.com/netanyahu-reported-to-say-legal-system-based-on-talmud/ Mocht dit zo zijn, dan zal dit besluit op de lange duur weinig goeds betekenen voor de “Beste der Palestijnse Christenen” en de “Beste der Christenzionisten” zoals de “International Christian Embassy Jerusalem” (ICEJ) die er zich nu in Israël bevinden. Voornamelijk nu we weten dat christelijke kerken (en moskeeën)  in Israël van tijd tot tijd gevandaliseerd worden door Talmudisch-Israëlische kolonisten. Dit was ook al het geval in 2009. https://electronicintifada.net/blogs/tamara-nassar/israel-doing-nothing-stop-attacks-churches-and-mosques En wat de vandalisering van kerken in Israël betreft, dat vinden we er in de jongste incidenten in Frankrijk natuurlijk weer terug! De ICEJ heeft als slogan het volgende:

“The International Christian Embassy Jerusalem exists to connect the global Church to Israel.” (De Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem bestaat er om de globale (wereldwijde) Kerk met Israël te verbinden). https://int.icej.org

De vraag die hierbij moet worden gesteld, is deze: Mochten de geestelijke leiders van de Franse kerken die er tot nu toe zijn gevandaliseerd weten, hoe Joden over de recente ondergang van hun zo geliefde Notre Dame van Parijs denken en dat er naast Moskeeën, ook kerken in Israël vaak het doelwit zijn van Talmudisch-koloniaans vandalisme, zouden die dan nog wel gewillig zijn om zich mét ieder hun eigen kerk met Israël te laten verbinden?

 

Ton Nuiten – Maandag 22 April 2019.

 

 

Dit bericht is geplaatst op april 22, 2019. 2 reacties