David Rockefeller: een van de “Thousand Points of Light”, het New Age-Tijdperk, 9/11: het Begin van een Globaal Transformatieproces & weer iets over “Complottheorieën” en “Fake News.”

Op maandag 20 maart 2017, overleed David Rockefeller Jr. op 99-jarige leeftijd. Hij was een van de superbankiers die zich een fortuin wist te vergaren en ook aan filantropie deed. Zo schonk Rockefeller grote bedragen aan goede doelen. Hij stond op goede voet met vele buitenlandse staatshoofden. Hij schreef eens dat hij sinds WW II ieder staatshoofd ter wereld had ontmoet. https://bostonglobe.com/metro/2017/03/20/david-rockefeller-business-statesman-and-former-chase-manhattan-chairman-dies/owpSfGZgmo1p1U91Gxv93M/story.html

maxresdefault-1
timetowakeup.me

Meer Dan een Filantroop en Weldoener. 

Door de gevestigde media werd Rockefeller gevierd als een geweldige filantroop en een goede weldoener; hij was echter was echter meer dan datDit wordt duidelijk bij het bekijken van deze videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=xJYv7BKGQ6Q En dan zien we wat Rockefeller wérkelijk voor een man was. En naast de beide Clintons (Bill en Hillary) had George W. Bush, samen met zijn vrouw, Barbara, nadat die over het overlijden van Rockefeller hadden gehoord, ook iets over Rockefeller te zeggen tijdens hun condoleances als huldebetoon aan hem:

“Barbara and I were deeply saddened to hear that our wonderful friend, David Rockeffeler, has passed from this good earth. So many knew him as one of the most generous philanthropists -and brightest Points of Light- whose caring and commitment to the widest range of worthy causes touched and lifted innurable lives.” theantimedia.org/clintons-mourning-david-rockefeller/ (vetdruk toegevoegd)

quote-i-have-spoken-of-a-thousand-points-of-light-of-all-the-community-organizations-that-george-w-bush-83-61-46
azquotes.com

“Points of Light”: Codewoord voor de Illuminaten. 

George W. Bush beschreef Rockefeller niet slechts als de “meest genereuze filantroop” maar deelde tevens mee dat die een van de “brightest Points of Light” (helderste Lichtpunten) was. Aanvankelijk zullen we er misschien toe zijn geneigd, niet veel achter deze woorden te zoeken; Bush zou bijvoorbeeld bedoeld kunnen hebben dat Rockefeller een “helder voorbeeld” voor iedereen geweest zou kunnen zijn. Maar na enig zoeken, komen we er achter wat deze worden wérkelijk betekenen en waar die naar verwijzen; “Points of Light” is eigenlijk een codewoord waarmee de financiële wereldbeheersers, ook wel de Illuminaten genoemd, naar elkaar verwijzen en in gecodeerde vorm hun plannen met elkaar delen; met deze plannen hebben zij de stichting van een Nieuwe Wereldorde der eeuwen op het oog:

“In a 1988 acceptance speech at a Republican Convention, George H.W. Bush talked on how “a brilliant diversity spread like stars, like a thousands points of light in a broad and peaceful sky.” He said it in New Orleans. As many scholars know, the Illuminati readily utilize coded language to convey plans to each other and to try to brainwash the masses to accept their goals. Apostate Protestant, Chuck Colson loved the concept of the thousand points of light. Now, what does the thousand point of lights mean? As early as September 1788, Masons George Washington and Alexander Hamilton used the words “points of light.” 

The occultist Alice Bailey popularized this concept. Bailey refers to the lights as man’s inner being of the sun god and men who are in the occult leadership called the “New Group of World Servants” are a part of the Brotherhood (Illuminati). Bailey wrote about this in her 1957 book, “The Externalization of the Hierarchy.” Alice Bailey in this 1957 book describes the points of light as the leaders of the occult group as the New Group of World Servants. Bailey’s husband was a Freemason and Alice herself was a big New Ager. Bailey believed that the points of light and light groups were necessary for building up the New Age. Bailey believed that an invocation ritual was needed in order for Light to exist among men. This Light isn’t the true Light of God, but a New Age false Light (since Light never accept the occult at all.) In Alice Bailey’s other books (like entitled “A Treatise on White Magic”), she called mankind the Light and Saviour (when only Jesus Christ is the Saviour of the world). Bushes’  words were used to establish his alliance with to the Elite and condition citizens of this magical alchemy. Afterward, Bush made his Points of Lights foundation. Its logo appears to have a torch and with a light glowing and appears to be showing the sun god and his goddess. It may be also a man and woman facing each other in a sexual position according to Texe Marrs.

Thousands obviously in the occult means the New World Order, the sign of Aquarius, new beginnings, petaled lotus and other concepts.” http://www.bibliotecapleyades.net/archivos_pdf/BushSr-BillClinton.pdf

David Rockefeller was dus eigenlijk niet meer dan een der Illuminaten, een der duistere financiële wereldbeheersers en een van de meesterbreinen achter de stichting van een Nieuwe Wereldorde der Eeuwen, samen met de architecten, George W. Bush, Henry Kissinger, Jacob Rothschild en vele andere geïllumineerde hoogwaardigheidsbekleders.

405995_415302618538173_813357135_n
annIrd.wordpress.com

Sterelizatiemethoden, Gedwongen Abortussen, Gedwongen Adopties & Verplichte Geboortecontrole. 

Terwijl hij naar buiten toe overkwam als een warmbloedige en menslievende wekdoener, hield Rockefeller zich ook met zeer duistere zaken bezig. De stichting van de Rockefellers, de Rockefeller Foundation, was opgezet voor de reductie van de wereldbevolking. De wereldbevolking moet worden gereduceerd totdat die groot genoeg is om onder controle te kunnen worden gehouden. Dit wilden de Rockefellers bereiken door sterilisatiemethoden, gedwongen abortussen, verplichte adopties en verplichte geboortecontrole. Hier is een artikel van de Belgische krant, De Morgen. Het maakt melding van verplichte sterilisatie en gedwongen abortussen in China. De Rockefellers als de meesterbreinen achter deze vreselijke zaken, worden door deze krant echter niet genoemd. http://www.demorgen.be/buitenland/extreme-geboortebeperking-in-china-verplichte-sterilisatie-en-zelfs-gedwongen-abortus-b639a8b1/ Maar deze site doet dit echter wél, waarbij die nog meer duistere zaken betreffende de Rockefellers over bijvoorbeeld de eugenetica verklaart. truthstreammedia.com/2014/01/12/how-the-rockefeller-foundations-quietly-funded-the-anti-fertility-vaccine En verder hebben de Rockefeller foundations stilletjes de anti-vruchtbaarheidsvaccines gefinancieerd (zoals al uit de titel blijkt). En dit alles met het doel de wereldbevolking te reduceren!

De Terreuraanslagen op 11 September 2001: Het Begin van een Globaal Transformatieproces. 

In de New Age-beweging wordt aangenomen dat het oude tijdperk, Pisces (vissen) zou eindigen in (of enige tijd na) het jaar 2000. Daarna zou er het begin zijn van een nieuw tijdperk, dat van Aquarius (Waterman.) Het “vissentijdperk” staat voor het Christendom; het tijdperk van de Waterman staat voor een occulte samenleving waarin er voor het Christendom geen plaats meer zal zijn. Zwarte magie en het occultisme zullen er dan de norm zijn. Tevens zal er sprake zijn van een wereldomvattend surveillancesysteem. De bekende frase, “Big Brother is Watching You” zal dan overal een realiteit zijn. Intussen zou er dan ook al een vorm van een wereldregering kunnen zijn gevestigd. Na enige tijd zou dan de Maitreya, de New Age-christus, verschijnen. Vele Christenen houden hem voor de komende antichrist, een wereldleider die dan een wereldregering zal besturen in de Nieuwe Wereldorde. Hij zal het kwaad wat er dan al in de wereld zal heersen tot een hoogtepunt brengen, wat dan voor veel ellende, verdrukking zal zorgen en een Derde Wereldoorlog tot gevolg zal hebben (mocht die over enige tijd al niet uitbreken vanwege de toegenomen spanningen tussen de US en Rusland). Nu moest er een aanleiding zijn om een begin met dit nieuwe tijdperk te kunnen maken. En David Rockefeller was zich hier zeer bewust van. Hij zei ooit eens het volgende:

“We are on the verge of a global transformation. All we need is the right major cricis and the nations will accept the New World Order.” 

New+world+order_062daf_5832700
http://www.funnyjunk.com

Dát hij maar al te goed wist dat we aan de vooravond van een wereldwijde transformatie stonden was uiteraard niet meer dan te begrijpen; als een der Illuminaten had hij hier reeds lang aan gewerkt! En Rockefeller liet (evenals zijn vader voor hem, John D. Rockefeller), ook blijken dat hij liever een volk van werkers dan van denkers had; kritische denkers zijn nl. altijd al een probleem voor hen, de overige financiële wereldbeheersers en hun Nieuwe Wereldorde geweest! Om ervoor te zorgen dat de volken de Nieuwe Wereldorde der Illuminaten ook zouden accepteren, was er een gepaste grote crisis voor nodig. Ook Paul Wolfowitz (voorheen minister van Defensie onder de regering-Bush), was zich hiervan bewust; in 1992 werd hem gevraagd om een eerste opstel te maken van een document, de Defense Planning Guidance. Later zou er naar dit document worden verwezen als de “Wolfowitz-doctrine.” In 2000 werd er in Amerika een denktank opgezet: het “Project for the New American Century.” Die publiceerde een document, “Rebuilding America’s Defenses.” Hierin werd de Wolfowitz-doctrine weer zichtbaar maar dan in meer eufemistische termen. Een van deze termen luidde als volgt:

“The process of transformation even if it brings revolutionary change, is likely to be a long one, absent some catastrophic and catalyzing event like a new Pearl Harbor.” http://www.newsofinterest.tv/video_pages__flash/politics/misc_neocon_globalist/wolfowitz_pnac__nph.php

Met het transformatieproces wat men in dit document voor ogen had, zou (ook al zou dit gepaard gaan met “revolutionaire veranderingen”) echter nog een lange weg te gaan zijn, tenzij…er zich een katalysator voor zou doen. Dit woord (wat ook in de scheikunde wordt gebruikt) heeft nog een definitie: “datgene wat een proces of verloop bevordert (of vertraagt)”.  https://www.betekenis.be/woord.katalysator In het geval waar we het nu over hebben, was er juist een katalysator nodig die het proces van transformatie zou bevorderen! Het document waarin het transformatieproces beschreven was, was een jaar voordat de aanslagen in de Verenigde Staten plaats zouden vinden, opgesteld. Het is daarom dan ook onmogelijk zelfs maar te veronderstellen dat beide documenten zouden zijn geproduceerd vanwege de aanslagen. En op 9/11 werd die katalysator gebruikt om er het begin met het Aquariustijdperk te maken: de verwoestende terreuraanslagen op het World Trade Center en het Pentagon.  Vervolgens werden er in de Verenigde Staten en andere delen van de wereld vrijheidsbeperkende maatregelen ingevoerd i.v.m. de “War against Terrorism.” Hoewel er op alternatieve websitesites, in boeken etc. al langer gewag wordt gemaakt van een globaal spionagesysteem, zou het na de aanslagen in Amerika pas grote vorderingen maken wat haar afluister- en spionage praktijkenbegin betreft. Het gevolg is nu dat de burgers wereldwijd nu nog vérder worden beperkt in hun bewegingsvrijheid. En de recente terroristische aanslagen in Parijs, Brussel en andere plaatsen (die zeer waarschijnlijk door de CIA en Mossad zélf worden gepleegd met hulp van “islamitische patsies”), zullen de nu al zo beperkte vrijheden voor de volken nóg verder reduceren.

De Terreuraanslagen van 11 September 2001: Een Magisch-Occult Ritueel. 

Behalve dat de terreuraanslagen op 11/9 een wereldwijd transformatieproces op gang moesten brengen, hield deze gruwelijke tragedie meer in dan dat; de aanslagen waren eigenlijk niet meer dan een magisch-occult ritueel waarbij de circa 3.000 slachtoffers geofferd werden aan een god, de god der Illuminaten, satan! Dit zal voor velen gewoon niet te bevatten zijn: machtige en invloedrijke mannen die naar buiten toe integer, eerlijk, oprecht en open naar ons toe overkomen maar die tot zo een gruweldaad in staat zouden zijn! Het zal zeer zeker al moeilijk zoniet onmogelijk zijn, te geloven dat deze mannen de tragedie op 11/9 hebben geësceneerd, laat staan dat dit voor hen een duister en occult ritueel zou zijn waarbij zoals gezegd, de circa 3.000 slachtoffers geofferd werden aan hun god, satan. Vertelt men hen hiervan, dan zullen zij je aankijken alsof zij water zien branden: “Weer zo’n dwaze complotdenker”,  hoor je hen denken. Maar dan komen hier de woorden in gedachten van wijlen de directeur van de FBI, J. Edgar Hoover, die eens in het Elks Magazine van augustus 1956 de volgende woorden neerschreef:

“Yet the individual is handicapped by coming face to face with a conspiracy so monstrous he cannot believe it exists. The American mind simply has not come to a realization of the evil which has been introduced into our midst. It rejects even the assumption that human creatures could espouse a phlilosophy which must ultimately destroy all that is good and decent.” 

Inderdaad, velen worden verhinderd om zelfs maar te geloven dat er sprake zou kunnen zijn van een samenzwering, zo monsterlijk dat zij niet in staat zijn dit als feit aan te nemen. En waaróm is dit zo? Omdat de gevestigde media en pers hier niets van vermeld hebben en dit nóg niet doen! En daar waar dit soms wél het geval mocht zijn, wordt het zó gebracht alsof een dergelijke samenzwering een product van enkele “gestoorde complotdenkers” (“verwarde mensen”) zou zijn die een dergelijke samenspanning hebben verzonnen vanuit de duisterste kernen van van hun hart! Maar Hoover had nog meer te zeggen; voor het House Committee on Appropiations getuigde hij van een immense communistische samenzwering in de Verenigde Staten zelf:

“They have infiltrated every conceivable sphere of activity: youth groups, radio, TV motions picture industries; church, school, educational and cultural groups; the press; nationality minority groups and civil and political units.” (“The Elders of Israel and the Constitution”, blz. 166, 6 maart 1961)

Dat de aanslagen op 11/9 zoals gezegd een occult ritueel waarvan Illuminaten zoals Rockefeller er de meesterbreinen van waren (en níet Osama Bin Laden), wordt duidelijk uit het volgende: deze aanslagen zouden we kunnen definiëren als iets wat bestond uit drie dimensies: 

1: de eerste dimensie: 19 á 21 islamitische kapers waren hier verantwoordelijk voor met als meesterbrein, Osama Bin Laden. (dit is het narrige bozo-bozo-verhaal wat ons onophoudelijk op de mouw is gespeld door de gevestigde media en pers; verbanden worden er niet gelegd, er wordt niets helder en duidelijk verklaard; we moeten het allemaal maar geloven. En velen doen dit dan ook!)

2: de tweede dimensie, de interne betekenis, is dat hiermee de Amerikaanse agressieoorlogen in het Midden-Oosten werden gerechtvaardigd. (deze visie wordt ook gedeeld door de alternatieve media en is correct)

3: de derde dimensie is er een waar echter minder aandacht is besteed: de esoterische dimensie, waaruit blijkt dat de aanslagen een occulte duiding hadden. Lees maar mee:

“3) The “secret (esoteric) meaning” of 9/11is that it was a Global, Luciferian Mega-Ritual… a human blood sacrifice/”holocaust” (Hebrew word meaning “burnt offering) to the Jewish God, Satan. The ritual was designed to summon Lucifer and his demons to help usher in the Judeo/Masonic/Satanic One World Government/One World Religion under the rule of their Messiah, the Christian “Antichrist.” Details of the 9/11 mass ritual bear the hallmarks of its Freemasonic authors, who are Cabbalistic-Jewish black magicians. These spychopathic (demon-possessed) individuals are practised in the use of numbers, symbols and rituals as means of accomplishing their historic millennial goal of “tikum olam” (“repair of the world”), which coincides with establishment of their “one-world” utopian Jewish empire, to be ruled by Satan and his “son of perdition”, “the antichrist.” 

Thus, this historic “world conspiracy”/”World Revolutionary Movement” has both political and occult (theurgical) dimensions, as pointed out by Edith Starr Miller (Lady Queensborough) in her “Occult Theocracy, Volumes I and II (1933) and by Christopher Story in “The New Underworld Order; Triumph of Criminalism, Dark actors Playing Games, The Global Fantasies of the Geomasonic Illuminati” (2006). 

In gematria (numerology), “9” and “11” are symbolic, respectively, of evil and magic. Remarkably (coincidentally?), pertinent and explanatory New and Old Testament verses from Daniel, Jeremiah, Revelations, and Amos, respectively, each bear the numbers, (chapter) 9 and (verse) 11 (9:11). The abundant Masonic symbolism surrounding the 9/11 attacks at the WTC, the Pentagon, and Shanksville, PA, indicate that this event was carefully planned and staged ritual sacrifice designed to summon Satan. Certainly, Christian authors such as Texe Marrs are justified in calling 9/11 a “prophetic event.” 911nwo.com/?p=3812

De Esoterische (verborgen) dimensie hield dus in dat 9/11 zoals we hier lezen, een satanisch ritueel was om er satan en zijn kompanen (demonen) mee op te roepen om steun te verlenen aam de Illuminaten voor de invoering van hun Nieuwe Wereldorde. Tevens lezen we er over een “Joods/Maçonisch/Satanische Wereldregering” en één Wereldreligie. En dit maakt op zijn beurt weer duidelijk dat het hier om een Talmudische Wereldorde gaat.

De New Age-Beweging: Geleid door Joden. 

De New Age-beweging met haar talloze verschillende groeperingen en organisaties (die wat bepaalde visies betreft met elkaar van mening verschillen en waarvan bepaalde doctrines een anti-Joodse tendens bevatten), is eigenlijk een Joodse beweging. Niet dat de meederheid van deze wereldwijde beweging Joden zouden zijn maar omdat die geleid wordt door machtige Joden en al haar occulte leerstellingen gestoeld zijn op de Cabala (ook wel Kabbala.) De Cabala bestaan uit geschrifen die occulte en demonische doctrines bevatten. De Cabala (onderdeel van de eveneens occulte Talmud (met o.a haar vernederende en kleinerende passages over Jezus Christus en Maria), leert de New Age-Talmudische student hoe hij een god kan worden. De Talmud is samen met de Cabala ontstaan tijdens de Babylonische Ballingschap nadat de Joden door de Babylonische koning, Nebukadnezar en diens legers naar Babel waren gedeporteerd. Tijdens de terugkeer uit de ballingschap moet de Talmud (die destijds nog oraal (mondeling) van leraar aan student overgeleverd werd), met de overlevenden naar Israël zijn meegekomen. In het Nieuwe Testament lezen we over de Farizeëen. Dit was de overheersende priesterkaste in Israël. We lezen er ook dat Jezus regelmatig in botsing kwam met deze priesterschap. Jezus wees hen voortdurende fel en hevig terecht vanwege hun valse leerstellingen waarmee zij God onteerden en de gewone bevolking mee hadden geknecht. De zowat krankzinnige woede van de Farizeëen als reactie op Jezus’ felle terechtwijzingen kan slechts worden verklaard dat zij zelf meenden, God te zijn (zoals de Talmud hen dit leerde)! En hier was nu Iemand Die van Zichzelf beweerde de Zoon van God te zijn. En dit was nu iets wat deze religieuze leiders gewoon niet konden verteren; zíj waren als een geheel, “God”, en daar had Jezus geen plaats in! Aldus besloten zij Hem te kruisigen middels een occult ritueel (hoewel het de Romeinen waren die de hamers en spijker hanteerden en Hem aan het kruis sloegen.) De apostel, Petrus en Paulus, leggen de verantwoordelijkheid voor de kruisiging en dood van Jezus echter aan de voeten der Farizeëen en hun Joodse aanhangers. (even terzijde: was het niet de Jood, Baruch Levy die in een brief aan Karl Marx (Mordechai) ooit eens het volgende schreef? Die brief werd later op 1 juni 1928 gepubliceerd in La Revue de Paris en Baruch schreef als volgt:

“Het Joodse volk als geheel zal haar eigen Messias” (God-TN) zijn. Het zal de wereldheerschappij verkrijgen via de ontbinding van andere rassen, door de afschaffing van grenzen, de vernietiging van de monarchie en door de stichting van een wereldrepubliek waarin de Joden overal het privilege van het burgerschap uit zullen oefenen. In deze nieuwe wereldorde zullen de Joden zonder oppositie te ontmoeten de leiders leveren. De regeringen van de verschillende volken die” (samen) “de wereldrepubliek vormen, zullen zonder moeite in de handen van de Joden vallen. Het zal dan voor de Joodse heersers mogelijk zijn het privébezit af te schaffen en overal gebruik te maken van de hulpbronnen van de staat. Aldus zal de belofte van de Talmud vervuld zijn waarin wordt gezegd dat wanneer de Messiaanse tijd gekomen is, de Joden al de bezittingen der wereld in hun handen zullen hebben.” 

Karl Marx die eigenlijk Karl Mordechai heette, was afkomstig uit een geslacht van occulte rabbijnen. Hij was de grondlegger van het Communisme (eigenlijk Talmudisme.) Vladimir Lenin, Leon Trotsky, Sverdlov, Maxime Litvinov en vele anderen waren Joden die de Talmudische leer na de geslaagde Russische Revolutie radicaal in praktijk brachten. Zij hadden besloten dat er voor de aanhangers van Jezus Christus geen plaats kon zijn in hun Joodse Utopia. Dus waren zij overeengekomen om die uit te roeien middels de grootste genocide die de wereld ooit had gekend; van 1917 tot 1954 zijn er 66.000.000 Russen (waarvan het merendeel Christenen) door de Joodse overheersers op wrede wijze vermoord. Jezus Christus Zelf had geen plaats onder de Farizeën want zijzélf waren als een geheel “God.” Dus moest Hij worden uitgeroeid. (overeenkomstig de Talmud) De Russische Christenen hadden geen plaats in de Russisch-Joodse nieuwe wereldorde want de Joodse overheersers als geheel zagen zichzelf als “God.” Dus moesten zij worden uitgeroeid. (overeenkomstig de Talmud) En dan hebben we nu de Joodse New Age-beweging waar de bijbelse Christenen geen plaats onder haar leden hebben want de New Agers beschouwen zich als geheel, “God.” (overeenkomstig de Cabala/Talmud) En in de komende Nieuwe Wereldorde zullen de bijbelse (niet-christenzionistische) Christenen geen plaats hebben want de Joodse Illuminaten beschouwen zichzelf geheel als “God.” (overeenkomstig de Talmud).

Niet “dé Joden.” 

Wat het voorgaande betreft, moet hier iets goed duidelijk wordt gemaakt: Dat er sprake zou zijn van een “Joodse samenzwering” wil niet zeggen dat hier het Joodse volk als geheel bij betrokken zou zijn! Vele lieve Joodse medemensen zijn hier zelfs -evenals vele niet-Joden trouwens- niet van op de hoogte. De eersten hebben hier echter een hoge prijs voor betaald (zoals we hebben gezien tijdens o.a. de Tweede Wereldoorlog.) De Joodse Illuminaten weten dit echter maar hebben verder niets gedaan om hen op welke wijze dan ook te redden. En waaróm? Omdat hun “lagere broeders” een buffer vormden tussen hen en de niet-Joodse wereld. Zo wisten de Illuminaten de aandacht van het grote publiek af te leiden van hun eigen misdaden door die te richten op onze Joodse medeburgers. Als het grote kwaad dan eenmaal was geschied, maakten de Illuminaten gebruik van de gevestigde media en pers die in hun handen is en via welke zij lieten verkondigen dat de Joden weer hevig te lijden heeft gehad. Hierbij hebben zij het handig weten te vermijden, de wáre oorzaak van zoveel ellende aan te wijzen: zijzélf! Om die reden hebben wij met z’n allen, zowel Jood als niet-Jood, goede en accurate voorlichting nodig. Want zolang dit kwaad zich dankzij o.a. onze onwetendheid weet te handhaven, zullen we allen (en onze Joodse medemensen in het bijzonder) het onder deze Joodse elite zwaar te verduren krijgen. Lees bijvoorbeeld eens wat Henry Makow, een van de weinige Joden die goed is ingelicht omtrent dit onderwerp, te zeggen heeft:

“We usually think of Jews and the Illuminati as one and the same. But clearly there is a distinction between Cabalist Jews (Illuminati) and the ordinary Jews they use as their pawns. Jews are certainly acting as though Trump was Hitler and his followers Nazis.* “Anti Semitism” appears to be growing. Is there a scenario where a new wave of anti Semitism, a new holocaust, could serve the Illuminati once more?” https://www.henrymakow.com/are-jews-being-set-up.html (“Will Illuminati Throw Jews Under the Bus? (Again”)

(* Nu Donald Trump met de opdracht tot de raketaanval op een Syrische luchtmachtbasis “showed his true colors” ofwel “zijn ware aard heeft getoond” als vergeldingsmaatregel voor de gasaanval in Kahn Sheikhoun (Idlib) zonder enig bewijs dat Bashar al-Assad hier wérkelijk achter zou zitten, heeft de nieuwe president van de US duidelijk gemaakt welke belangen hij wérkelijk dient: die van de Joodse Illuminati zoals o.a. Jared Kushner. Diensdhttps://www.henrymakow.com/Kushner-Belongs-to-Fanatical-Jewish-Doomsday-Cult.html

David Rockefeller : Geen Jood. 

De onlangs overleden David Rockefeller waarmee we dit artikel begonnen zijn en aan wie we enige aandacht hebben geschonken, was zelf geen Jood. En dit bewijst dat er zich onder de financiële wereldbeheersers ook niet-Joodse Illuminaten bevinden. Het huis van Rothschild (wat we hier buiten beschouwing hebben gelaten), steekt echter met kop en schouders boven alle Illuminaten uit. Het is dit huis wat via haar talloze aan haar geaffilieerde grote banken, organisaties, groeperingen, instituten, hoge regeringsleiders etc., bepaalt wat er in de wereld moet gebeuren. En de Rockefellers zijn eveneens met de Rothschilds geaffilieerd. En zij allen hebben de Cabala als hun leidraad (net zoals David Rockefeller die had.) Nu is hij overleden. Hoewel er velen zullen zijn die zich opgelucht voelen bij zijn heengaan, wil dit uiteraard niet zeggen dat het nu met de komende Nieuwe Wereldorde zou zijn gedaan; anderen zoals George Soros, Bill en Melinda Gates (bekend van Microsoft en hun Bill & Melinda Gates Foundation) zullen hier mee doorgaan. David Rockefeller was slechts een van de vele schakels in de machinerie van de Nieuwe Wereldorde (hoewel hij een van de belangrijkste onderdelen hiervan was.)

Tenslotte. 

Vandaag de dag horen we veel over de verspreiding van fake news, nieuws wat aanvankelijk op feiten gebaseerd zou zijn maar bij nader inzien toch onjuist bleek te zijn. Hoewel het goed is dat er hier aandacht aan wordt besteed, gaat het toch om de motivaties om dergelijk nieuws als fake news te ontmaskeren. De motivatie om dit valse nieuws aan te pakken is gelegen in het feit dat de alternatieve media met feiten naar buiten is gekomen die we hetzij slechts in gefragmentiseerde en gebrekkige vorm of helemaal niet via de mainstrean media te zien en te horen krijgen. En het is vnl. dit wat door vermeende “fake-news-deskundigen” als “fake-news” moet worden bestreden! En waarom? Omdat de alternatieve media (hoewel ook daarvan niet álles waar hoeft te zijn van wat die verkondigen) ons hebben geleerd, voor onszelf te denken! En het is nu dit laatste wat we via de mainstream media nooit hebben kunnen leren! Waar we ons ook toe wenden wat de mainstream media betreft (of het nu om de Amerikaanse of Europese media en pers gaat(, er wordt ons iets verkondigd en dan moeten we maar geloven van wat er is gezegd. En van datgene wat die ons hebben verkondigd, wordt verder weinig of niets verklaard. Zouden die dit nu wél op een logische en verklaarbare wijze gedaan hebben, dan zouden we het kunnen begrijpen, waarna we zélf een oordeel hadden kunnen vormen zodat we tenslotte zélf hadden kunnen bepalen of iets op waarheid zou kunnen berusten of niet.

real_911_investigation_nyc
http://www.newsfocus.org

Wie had ooit kunnen denken dat 19 á 21 slordig uitgeruste islamitische kapers in staat zouden zijn geweest om zich samen met twee reusachtige airliners op 9/11 in de Twin Towers van het World Trade Center in New York te boren! En hoe zouden die hier zich op hebben voorbereid? Het officiële verhaal wat de mainstream media ons heeft voorgehouden, is dat die o.a. eerst een vliegcursus van enkele uren of dagen hebben genomen bij een of meer lokale luchtvaartmaatschappijtjes waarbij zij nadrukkelijk hadden aangegeven dat zij het niet nodig gevonden hadden te leren hoe zij moesten landen. Althans, deze “complottheorie” werd ooit een gebracht door het actualiteitenprogramma, “Netwerk”) wat in die tijd meteen na het NOS Journaal op NPO 1 werd uitgezonden. En dit zou volgens de officiële versie al een vage heenwijzing naar datgene wat de kapers wérkelijk van plan waren te doen: het plegen van terreuraanslagen in Amerika. En hoe wisten die de Boeings op een kundige wijze (iets wat eigenlijk alleen weggelegd is voor zeer ervaren stuntpiloten) in de Towers te boren? Juist, door een vliegcursusje te volgen met behulp van een Cessna-vliegtuigje! Mensen, als je deze nonsens werkelijk nog gelooft, dan ben je met zowat álles aan onzin in te pakken! Enige tijd na 9/11 kwamen verschillende delen van de alternatieve media met (mogelijk) ándere verklaringen over 9/11; de regering Bush zou óf al op de hoogte zijn geweest van de plannen van de terroristen maar die opzettelijk hebben laten gebeuren, óf een deel van de regering (waronder Bush zelf) zou hier zélf de hand in hebben gehad waarbij de islamitische daders niet meer zouden zijn geweest dan patsies. De mogelijkheid werd echter ook geopperd dat er van tevoren heimelijk aan de Boeings was gesleuteld zodat die eenmaal in volle vlucht, later van op verre afstand via zeer geavanceerde technologie werden overgenomen; de piloten merkten dat zij geen controle meer hadden over hun toestel en met passagiers en al machteloos naar hun dood werden gevlogen. En dat paspoort wat van een der vermeende islamitische daders in een van de door het vuur totaal zwartgeblakerde gebouwen werd gevonden; álles wat daar aanwezig was (meubilair, computers etc.) was volkomen verbrand en zwartgeblakerd. Alleen dat paspoort wat daar lag was nog volkomen gaaf en ongeschonden! Dit wijst er natuurlijk op dat iemand nadat de boel er volkomen door vuur verwoest was, dat paspoort opzettelijk moet hebben weggelegd met het doel het spoor te verleggen opdat dit naar de Islam te herleiden zou zijn. Kortom: door deze methode moest de aandacht van de ware daders van de aanslagen worden weggeleid door de aandacht te verleggen naar de Islam. En dat de aanslagen op 9/11 ten bate van Israël uitgevoerd zouden kunnen zijn (met medewerking van de Israëlische geheime dienst, de Mossad) is helemaal onmogelijk!Maar…wat zei George W. Bush ook alweer over dergelijke opties tijdens een speech voor de VN? Luister maar:

“Let us never tolerate outrageous conspiracy theories … concerning the attacks on September the 11th … malicious lies that attempt to shift the blame away from the terrorists themselves .. away from the guilty” 

bushterror
kendoc911.wordpress.com

En dát is nu wat Bush had te zeggen; al wat de alternatieve media over 9/11 te vermelden hadden, waren slechts “complottheorieën”, niets meer niets minder! En het is nu dit wat als “fake news” moet worden bestreden. Vermoedelijk zou dit ook het geval kunnen zijn met wat we hierboven allemaal hebben besproken. David Rockefeller? Ja, die had nu niet bepaald een smetteloos verleden en hij had wel een bepaalde mate van invloed en macht zullen sommigen misschien denken, maar om die nu een van de financiële wereldbeheersers en Illuminaten te noemen, dat riekt toch wel naar een complotteheorie. En dat die zowat absolute macht zou hebben gehad over presidenten, premiers en andere wereldleiders is helemaal uit den boze! En die Illuminaten zelf? Och, die wáren er ooit wel maar nadat hun plannen voor de stichting van een wereldregering op lange termijn door de Beierse overheid in de tweede helft van 1700 waren ontdekt, werden die gedwongen hun genootschappen te ontbinden en zijn zij vervolgens verdwenen om nooit meer terug te keren. Alles wat we nu over hen horen als zouden zij er nu nóg zijn is slechts “fake news.” En dit moet dan ook als zodanig worden aangemerkt, vinden de vermeende “fact-checkers.” In de toekomst zouden we weleens getuige van meer van dergelijke tragedies kunnen zijn als die van 9/11 (en die in juli 2014 waarbij de MH17 werd neergehaald door hetzij de pro-Russische separatisten dan wel eenheden van het Oekraïense leger). Ook dan zal de mainstream media met een oppervlakkige en belachelijke verklaring over deze zaken komen. De alternatieve media zal op haar beurt echter met een veel geloofwaardige verklaring komen. En het is deze laatste die ons in staat stelt, ons een voortschrijdend inzicht te bieden van wat er betreffende de komende tragedies achteraf wérkelijk gebeurd zou kunnen zijn.

Ton Nuiten – 15 April 2017.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star