Archief

De Zaak-Skripal; Aleksej Navalny & de NED; De “Anti-NGOs-Wet” van Putin; Venezuela & Nicholas Maduro vs de NED & USAID; Terugblik Oekraïne 22 Februari 2014; de Information Defense & de Atlantic Council; Ben Nimmo & Eliot Higgins; CIA achter Vergiftigingspoging Skripal?

Hij was woedend; nadat bekend was geworden dat Sergei Skripal en diens dochter, Yulia in Salisbury (Engeland), door middel van een zenuwgas waren vergiftid. En in niet mis te verstane termen veroordeelde Boris Johnson (Brits minister van Buitenlandse Zaken de gasaanval. En hij zei ook met zekerheid te weten, wíe hier achter zat: Vladimir Putin. Het tweetal had het overleefd en liggen nu op de intensive care. Ook Edward Lucas liet zich niet onbetuigd; hij zei tijdens de uitzending van BBC Newsnight dat áls Rusland achter deze zaak zat dat “this is an absolutely brazen full-on challenge to Britain”. Verder beschouwde hij dit als een “oorlogsverklaring”. Lucas is een expert op het gebied van cyberveiligheid en heeft o.m. de boeken, “Spycraft Rebooted” en “Cyberphobia” geschreven. De Britse krant, The Sun, had een korte videoclip op haar site gezet; toen Vladimir Putin gevraagd werd of Rusland achter de gifgasaanval zat. De video werd niet vertaald maar de bijgaande titel laat al doorschemeren dat het zeer waarschijnlijk zo zou zijn; de bijgaande tekst luidt aldus:

” ‘Wat is er zo grappig Vlad?’ Russische President grinnikt nadat hem gevraagd is of Rusland verantwoordelijk is voor de vergiftiging van spion Sergei Skripal”. 

De vraag werd Putin gesteld door Steve Rosenberg, correnspondent voor de BBC te Moskou tijdens een agricultureel evenement te Krasnodar. https://www.thesun.co.uk/video/news/russian-president-vladimir-putin-smirks-when-asked-if-russia-is-responsible-for-the-poisoning-of-spy-sergei-skripal/

Uit de korte clip blijkt wel dat Putin enigszins ietwat lacht maar zéker niet “grinnikt”. Ook andere Britse kranten zoals The Daily Star, Business Insider, Mirror, kwamen met hetzelfde bericht. En de Britse premier, Theresa May, zei dat het “hoogst waarschijnlijk was” dat Rusland verantwoordelijk was; enkele dagen geleden heeft May 23 Russische diplomaten Engeland uitgewezen als reactie op de (vermoedelijke) betrokkenheid van Rusland bij dit gasincident. Rusland heeft op haar beurt een groep Britse diplomaten te verstaan gegeven het land te verlaten. En Oliver Carrol, correspondent in Moskou voor The Independent, heeft ook iets tezeggen; aan de vooravond van de verkiezingen in Rusland, bezocht hij St. Petersburg. Daar zag hij winkels die gevuld waren met producten en materiaal waaruit bleek dat Putin er populair was. Buiten St Petersburg was ook daar geen ontkomen aan de “propaganda”. Dan zien we enkele zeer korte fragmenten van plaatsen waar de levensomstandigheden er slecht zijn, “Maar een verband met de nationale politiek wordt zelden gelegd”. De bevolking is er afhankelijk van de “staats-TV” en van de buitenwereld (wat informatie betreft) afgesloten. En hoewel ons het beeld van een sterk Rusland getoond wordt (door de media), is de realiteit er voor de Russische bevolking heel ánders. http://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-presidential-election-polls-result-putin-moscow-road-trip-radishchev-a8260796.html

 

Werkwijze van de Media. 

 

Nu is het zo, dat we eigenlijk niet weten wát er zich allemaal in Rusland afspeelt. Dat komt omdat zowat álles wat we er over horen, van de Westerse media afkomstig is. En hoe gaat die nu te werk? Om te beginnen zijn het altijd zgn. “Rusland-experts” en (niet zelden) bevooroordeelde journalisten die ons vertellen hóe en wát de omstandigheden in Rusland en rondom Putin zouden zijn. Putin zélf, Lavrov of een woordvoerder van het Kremlin) horen we (behoudens enkele nietszeggende korte fragmenten waarin zij aan het woord zijn), horen we eigenlijk maar zelden. Het zijn dus zoals gezegd, de “Rusland-kenners” en reporters die ons vertellen hoe het allemaal in elkaar zou zitten. Het voorbeeld van Oliver Carrol is er slechts één van. En aan al de commentaren van deze lieden zit het beeld van Putin en Rusland wat we nu hebben, aan vast. Dus komt het hier op neer: álles wat we van Putin weten, is dát wat ons óver Putin werd (en wordt) verteld! Het lijkt er dus meer op dat wíj van de Russiche media voor een groot deel zijn afgesloten, nietwaar Mr. Carrol! En om het negatieve beeld wat we dankzij hen van Putin hebben nog eens te benadrukken, kwam de krant, Trouw, met een somber artikel, “Oppositie is allang blij dat ze mee mogen doen aan de Russische verkiezingen”. https://www.trouw.nl/democratie/opposite-is-allang-blij-dat-ze-mee-mogen-doen-aan-de-verkiezingen~acfc5b59 We lezen er over verschillende presidentskandidaten, Grigori Javlinski, Boris Titov, Maksim Soerajkin, Vladimir Zjirinovski, Ksenia Sobtsjak en nog enkele anderen. Die gingen weliswaar heftig met elkaar in debat maar Putin (die er niet bij aanwezig was) lieten zij tijdens hun felle discussies ongemoeid. Maar de titel van het bericht van Trouw zegt eigenlijk al genoeg; de Russische oppositie wordt er in Rusland slechts gedoogd. En op deze wijze maakt Trouw (net zoals de overige dagbladen die we hier hebben), dat de Russische verkiezingen eigenlijk een soort van “showproces” zijn; door de oppositie te gedogen, zouden de verkiezingen toch een schijn van echtheid en democratie hebben. Maar terwijl we ditv artikel doorlazen, lazen we dat Geert Groot Koerkamp (de schrijver van het artikel) het volgende over Javlinski , factieleider van de oppositiepartij, Jabloko) schreef:

“Hij is felgekant tegen een verkiezingsboycot, zoals de van deelname uitgesloten oppositieleider Aleksei Navalny voorstaat”. 

 

Aleksei Navalny & NED. 

 

Aleksei Navalny; wie ís hij en wat dóet hij? Hij is een van de leden van de Russiche oppositie die zoals Koerkamp al duidelijk maakte, niet deel mag nemen aan de verkiezingen. In het recente verleden hebben ook het NOS Journaal en andere Nederlandse actualiteitenrubrieken hier aandacht aan geschonken. De verslaggeving door deze rubrieken over Navalny ging niet verder dan dat hij uitgesloten was van deelname en op deze wijze werd ons maar weer eens aangewreven en duidelijk gemaakt dat de democratie in het Rusland onder Putin eigenlijk maar een schijndemocratie zou zijn. Maar nogmaals; wie is Navalny en wat doet hij; of beter: wat hééft hij mogelijkerwijze gedaan om van de verkiezingen uitgesloten te worden? Om dit te weten te komen, hebben we een speurtocht over het internet gehouden. En … waar staan de initialen NED voor? Ook dit hebben we weten uit te vinden. En om te weten wáár het hier nu allemaal om gaat, moeten we enkele jaren terug de geschedenis in.

 

De National Endowment for Democracy. (NED)

 

We zullen ons misschien nog kunnen herinneren dat Vladimir Putin in mei 2015 een bepaalde wet ondertekende, en die had te maken met de non-governmental organizations (ngo’s) die in die tijd actief waren in Rusland. Die wet hield in dat elke ngo die op een of andere wijze een bedreiging vormde voor de fundamenten voor de grondwettelijke orde in Rusland, de mogelijkheden voor de Russische defensie en de veiligheid van de Russische staat, als “ongewenst” werd beschouwd. Eén van die ngo’s was de National Endowment for Democracy(NED). Op 28 juni 2015 verklaarde Putin de NED als “ongewenste organisatie”. Maar wát was er nu aan de hand; waaróm had Putin meegedeeld dat de NED “ongewenst” was? De verklaring die hiermee gepaard ging, was dat,

“de National Endowment for Democracy Russische commerciële en niet-commeciële organisaties onder haar controle gebruikte om deel te nemen aan campagnes gericht op het ontkennen van de legitimiteit van de resultaten van de Russische verkiezingen, het organiseren van politieke acties om er de besluiten van de autoriteiten te beïnvloeden en dienst in de Russiche gewapende strijdkrachten in discrediet te brengen”. 

Welnu, het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken had in die tijd meegedeeld dat een zekere Carl Gershman de president van de NED was vanaf de oprichting van deze ngo in 1983. Het ministerie deelde eveneens mee dat Gershman openlijk had verklaard wat het doel van de NED nu eigenlijk was nl. dat die “bedoeld was als een schone facade om kapitaal onder oppositiekringen in vreemde landen te verspreiden”. Met andere woorden: terwijl de NED officieel een onschuldige ngo leek, was die eigenlijk achter de schermen niet meer dan een instelling die de oppositie in andere landen van veel geld voorzag opdat deze laatse voor veel onrust en chaos in die landen zou kunnen zorgen. En dat is nu precies wat er gebeurd was tijdens de regionale verkiezingen in 2015; de Russische politie greep hard in nadat er demonstraties waren gehouden tegen Putin. En de oorzaak was niet Putin maar de NED o.a. En,

“De NED heeft samen met Freedom House in het centrum gestaan van alle grote door het Amerikaans Staatsdepartement gefinancieerde “kleur-revoluties” in de wereld sinds 2000 nadat die gebruikt was om Miloseviç in Servië ten val te brengen. De NED werd gecreëerd tijdens de regering-Reagan om als een feitelijke CIA te functioneren, geprivatiseerd om die meer vrijheid van actie toe te staan. Allen Weinstein die meegeholpen had aan de opstelling van het wetsvoorstel waarmee NED werd opgericht, zei tijdens een interview met de Washington Post in 1991: “Veel van wat we vandaag heimelijk doen, werd 25 jaar geleden door de CIA gedaan.” 

En de NED was op zijn beurt weer bedacht door Bill Casey, destijds directeur van de CIA onder Ronald Reagan. En nadat Putin de anti-ngos-wet had ondertekend, werd het Amerikaans Staatsdepartement zeer ongerust en dit werd ook meegedeeld door de woordvoerster, Marie Harf, van het Departement; dit was weer een van de voorbeelden van de toenemende strafcampagne tegen onafhankelijke stemmen en doelbewuste stappen om het Russische volk van de wereld te isoleren. Vóórdat Harf woordvoerster van het Staatsdepartement voor de media werd, was zij haar carriére begonnen bij de CIA …. En de NED,

“… heeft neven-units: het National Republican Istitute wat geleid wordt door Senator John McCain, de man die een sleutelrol speelde in de Amerikaanse coup d’etat in Oekraïene in 2014. Het National Democratic Istitute verbonden aan de Amerikaanse Democratische Partij en voorgezeten door Clinton, minister van Buitenlandse Zaken en Madeleine Allbright, de pleitbezorger voor bombardementen op Servië. De directeurenraad van de NED houdt de kern van de neo-conservatieve oorlogshaviken onder Bush-Cheney in zoals Elliott Abrams, Francis Fukuyama, Zalmay Khalilzad (voormalig Amerikaans ambassadeur voor Iraq en Afghanistan en architect van de Afghaanse oorlog); Robert Zoellick, insider van de familie-Bush en voormalig directeur van de Wereldbank”.  https://www.globalresearch.ca/the-national-endowment-for-democracy-ned-is-now-officially-undesirable-in-russia/5468215

En hier worden enkele dingen duidelijk: de reden waaróm Putin de Krim annexeerde, was dat de staatsgreep in Oekraïene tegen de toenmalige president ervan, Yanukovich, als een staatsgreep van buitenaf, een Amerikaanse staatsgreep door hem werd beschouwd, wat het ook inderdaad was! Daarnaast bleek de annexatie van de Krim niet ilegaal te zijn daar Putin voor de Oekraïense bevolking een referendum had afgekondigd zodat die zélf een keuze kon maken of het bij Rusland wilde behoren of niet. Dan hebben we John McCain; hij blijkt niet slechts een hoofdrol vervuld te hebben bij de Amerikaanse staatsgreep in Oekraïne in 2014 maar hij pleitte ook voor de bewapening van de “gematide rebellen” in Syrië: 

“John McCain is voorzitter van de Senate Armed Sevices Committee. John McCain heeft tevens het talent op te duiken in landen vlak voor er een oorlog voor regime-verandering uitbreekt. Hij deed dit in Oekraïne en hij deed het in Syrië”. 

Hij werd in het gezelschap van Al Baghdadi, de leider van ISIS en commandanten van deze terreurgroep en al-Qaeda gezien. theduran.com/john-mccain-desperately-wants-help-isis-friends-call-us-attack-syria-go-war-russia/ En dan komen we nu bij Aleksei Navalny. Waar hoort hij nu thuis in dit alles? En waarom werd hij destijds gearresteerd en mocht hij na zijn vrijlating niet meer deel nemen aan de verkiezingen? Aleksei Navalny en de oppositegroepen die hij vertegenwoordige, werden direct aangestuurd door de NED! En zo kan ook de vraag, “Waarom mocht de oppositie meedoen met de recente Russische verkiezingen en juist Navalny niet?’, beantwoord worden: Nadat Putin de anti-ngo’s-wet had ondertekend, werd de oppositie in Rusland niet meer gefinancieerd door de NED (en andere ngo’s). Dus mocht die gewoon meedoen. Navalny echter, werd nog altijd als een grote bedreiging beschouwd en om die reden werd hij van deelname uitgesloten! 

 

Svetlana: Idealiste voor de Russische Oppositie. 

 

Dan komen we ook even voorbij bij Svetlana. Wie is Svetlana? Zij vertegenwoordgt de Russische oppositie, en,

“Elke morgen wanneer Svetlana op het Susanin-Plein in het centrum van Kostroma arriveert, moet zij er zichzelf aan herinneren dat zij dit uit idealisme doet. De zachtsprekende 28 jaar oude (Svetlana) is een campagnevrijwilliger voor de Russische oppositie voor de regionale verkiezingen die voor deze zondag zijn gepland en de dingen gaan er niet zo goed. “Mensen reageren negatief op ons” zegt ze terwijl ze flyers tracht uit te delen voor RPR Parnas, een partij die mede-opgericht werd door Boris Nemtzov, de oppositieleiderveteraan die eerder dit jaar doodgeschoten werd. “De onophoudelijke propaganda werkt en mensen hebben het in hun hersenen dat we een vijfde colonne zijn”. Enkele dagen geleden vroegen twee vrouwen waarom er Russische vlaggen in de top van haar stand hingen en suggereerden dat de partij in plaats daarvan Amerikaanse” (vlaggen) “zouden laten wapperen daar die een lakei van Amerika was”. 

Verder zei Svetlana dit:

“De weinigen die naar ons luisteren. zeggen ja, alles wat u over de corruptie van het regime zegt, is waar. maar er zal nooit iets veranderen en ongeacht wie er regeert, ze zullen altijd stelen en liegen. Niemand gelooft in verkiezingen of dat die Rusland kunnen veranderen”. https://www.ft.com/content/b8a93c78-55f2-11e5-a28b-50226830d644 (“Russia’s elections show Putin-style democracy in action”)

Dit zei Svetlana vlak voor de regionale Russsiche verkiezingen in 2015. Verder schreef Kathrin Hille die dit artikel vanuit Kostroma voor de Financial Times had geschreven, er nog dit:

“Zowel de oppositie als het Kremlin zien de stemmingen van aanstaande zondag als een test voor de komende Duma-verkiezingen komend jaar. Die kunnen op hun beurt gevolgen hebben voor de volgende presidentsverkiezingen zoals Mr. Putin vier jaar geleden ontdekte toen er onbeschaamde fraude gedurende de parlementaire stemming een protestbeweging tegen hem stimuleerde die zijn terugkeer naar het presidentschap een paar jaar later, betwistte”. 

Nou, mevrouw Svetlana, dan zullen die twee vrouwen die u destijds duidelijk maakten dat u beter Amerikaanse vlaggen in plaats van Russische had kunnen gebruiken daar zij van mening waren dat RPR Parnas een “lakei voor Amerika” zou zijn, u weleens de waarheid gezegd kunnen hebben (in het licht van alles wat we hierboven hebben besproken!) En fraude of niet, de “protestbeweging” die tegen Putin in het geweer werd gebracht na de ontdekking van die “onbeschaamde fraude”, was niet zozeer het gevolg daarvan doch werd eerder geactiveerd door de NED met haar nevenfilialen! Kathrin Hill en de Financial Times: twee propagandaverkondigers van de eerste orde! En deze krant is natuurlijk niet de enige; zowat de gehele Westerse pers (& media) bestaan eigenlijk uit propagandistische fabelverkondigers! Want wat die ons hier in het Westen te verkondigen hebbenm is slechts dat Putin tracht de oppositie monddood te maken. En zo wordt ons dan een beeld van Putin voorgehouden als een medogenloze tiran.

 

Venezuela: Nicholas Maduro vs de NED & de US Agency for International Development (USAID). 

 

By the way: hetzelfde is ook aan de gang in Venezuela, waar wijlen Hugo Chavez eens de scepter zwaaide. En nu regeert daar de huidige president, Nicholas Maduro. Onder zijn leiding zijn de problemen in Venezuela zeer verergerd: voedseltekorten, massale anti-regeringsdemonstraties waarbij al vele demonstranten omgekomen zijn etc. De zware economische crisis die er nu heerst, zou zijn veroorzaakt door o.a. de daling van de olieprijzen in Venezuela. Daarna begon de populairiteit van Maduro te dalen. Als gevolg daarvan trachtte Maduro zijn politieke macht uit te breiden. Maar in maart 2017 kwam het keerpunt; het Hooggerechtshof besloot toen de macht van de Nationale Vergadering in Venezuela over te nemen; die werd gecomtroleerd door de oppositie. En het gevolg hiervan waren de gewelddadige massademonstraties tijdens welke het publiek Maduro als een dictator beschreef. Op 30 juli 2917 werd er een stemming voor een grondwettelijke vergadering gehouden; die zou de bevoegdheid hebben, de Venezuelaanse grondwet te wijzigen. Na de stemming had de regering meegedeeld dat die met 41, 5% de overwinnaar was hetgeen echter werd betwist door de oppositie; als gevolg daarvan had Amerika Venezuela sancties opgelegd terwijl de EU de stemming had veroordeeld. En van dit alles zou Nicholas Maduro verantwoordelijk voor zijn, … althans, als we de Britse zender, BBC, mogen geloven. http://www.bbc.com/news/world-latin-america-42304594 Maar … wat de BBC ons níet heeft meegedeeld, is dat de NED (samen met de US Agency for International Development (USAID) ook achter de zware crisis, onrust en gewelddadigheden in Venezuela zat; twee van de leiders achter de gewelddadige demonstratie die in februari 2014 begonnen waren, zijn Leopoldo Lopez en Maria Corina Machado, die nauwe banden hebben met Amerika als “collaborateurs” en “agenten van Washington”. Het is de NED (samen met het US Agency for International Development (USAID) wat de oppositiepartijen van beide leiders met miljoenen dollars had gefinancieerd om er het regime-Maduro mee te destabiliseren. Zie voor dit en meer: http://www.chavezcode.com/2014/04/the-dirty-hand-of-national-endowment.html En zo zien we dat diezelfde ngo’s die eerder door Putin in 2012 middels de anti-ngo’s-wet de deur werd gewezen, eveneens zeer actief waren in Venezuela. En waarschijnlijk zijn zij in dit Latijns-Amerikaanse land daar nu nóg bezig.

 

Vladimir Putin’s Anti-Ngo-Wet & de “Teleurgestelde Russiche Joden”. 

 

In het jaar 2014 gebeurde er echter meer waarvan ons (zover bekend) niets is meegedeeld via de mainstream media; op 6 februari van dat jaar zei een lokale Russiche politicus, Oleg Bolychev, lid van de partij van Putin, dat Joden Rusland hadden geruïneerd! Dit vertelde hij voor het regionale parlement van Kalilingrad. En Bolychev vertelde erbij dat zij dit tweemaal deden, eenmaal in 1917 (de Joods-Russiche Revolution) én in 1991. www.jpost.com/Jewish-World/Jewish-Features/Pro-Kremlin-lawmaker-Jews-destroyed-Russia-341463 Wat 1991 betreft, verwees Bolychev hiermee naar de Joodse olichargen die Rusland nog hadden getracht te plunderen van wat er nog voorhanden was maar die door toedoen van Putin óf tot gevangenisstraffen veroordeeld of in ballingschap gezonden werden! Na hevige kritiek bond Bolychev wat in; hij zei te hebben gesproken over ” de situatie van het land” en “verraders die een grote staat tweemaal hadden verwoest”.  En … wat gebeurde er in 2014 nog meer? Op 3 juli 2015 kwam RadioFreeEurope (wat nogal kritisch over Putin schijnt te zijn) meet een artikel over “gedesillusioneerde Joden”. Die wist te melden dat vele Russische Joden Rusland hadden ontvlucht en naar Israël waren gemigreerd. Eén van die “gedesillusioneerde Russische Joden” is Vladimir Yakovlev. Nadat hij zijn Russisch paspoort had ingewisseld voor een Israëlisch, woont hij thans in Tel Aviv. Voorheen was hij in Moskou als journalist een belangrijke figuur in de Russische media. Een ander van de 4.685 Russische Joden die in 2014 naar Israël gemigreerd waren, is Mikhail Kaluzhsky, journalist en toneelschrijver uit Moskou. En hij maakt duidelijk waaróm vele Russische Joden besloten hadden hun toevlucht te zoeken in Israël; zijn besluit om te migreren was “direct verbonden met de politiek”. Hij vertelde verder dat hij tijdens de Maidan-demonstraties in Oekraïne in januari 2014 waar hij bij aanwezig was geweest, onder de indruk was gekomen van de vasrberadenheid van de demonstranten daar. Later verloor Kaluzhsky zijn baan bij de mensenrechtenorganisatie, Sakharov, als gevolg van de nieuwe “foreign agent”law, die in 2012 door Putin ondertekend was (vóórdat de ngos door Putin de deur werden gewezen, moesten zij zich via deze wet laten registreren als “buitenlandse agenten” die er politieke activiteiten in Rusland op nahielden). Maar het was de annexatie van de Krim door Putin die voor Kaluzhsky de druppel die de emmer deed overlopen; hij besloot toen om te migreren naar Israël. https://www.rferl.org/a/jews-are-fleeing-/27107988.html In dit artikel van RadioFreeEurope (wat zoals gezegd kritisch over Putin is), worden de uit Rusland gevluchte Joden beschouwd als (wat vaker zo niet altijd het geval is) als slachtoffers. Maar dit brengt ons dan tot wat er ook in 2014 gebeurde, de val van de regering-Yukanovich die pro-Russich-gezind was.

 

Victoria Nuland, het Amerikaanse Staatsdepartement & Oekraïne. 

 

Het zal misschien nog wel bekend zijn dat Victoria Nuland (werkzaam bij het Amerikaans Staatsdepartement) vijf á zes miljoen dollar kreeg om er de val van de regering-Yukanovich in Oekraïne mee te bewerkstelligen. Zij is echter zélf Joods en gehuwd met Robert Kagan, eveneens Joods. Zij was erop uit om met dit bedrag een “regimesverandering” ofwel de val van het regime-Yunakovich te bewerkstelligen. de onderzoeksjournalist, Robert Parry, schreef hier o.a. het volgende over:

“Nuland (die samenwerkt met andere belangrijke neo-conservatieven inhoudende National Endowment for Democracy, President Carl Gershman en Senator John McCain), maakte duidelijk dat de Verenigde Staten een “regimesverandering” tegen Yunakovich zal steunen wat in toenemende mate waarschijnlijker werd daar neo-Nazis en andere rechtse militias vanuit West-Oekraïne Kiev binnenstroomden”. 

Hier zien we dezelfde NED aan het werk die in plaats van een onschuldige humanitaire hulporganisatie een oorlogszuchtige neo-conservatieve denktank blijkt te zijn! En,

“De coup tegen Yunakovich speelde zich af op 22 februari 2014 terwijl de militias van de neo-Nazis en andere gewelddadige extremisten regeringsgebouwen overrompelden waarbij de President en andere functionarissen gedwongen werden te vluchten voor hun leven. Al snel verklaarde het Staatsdepartement van Nuland het nieuwe regime “legitiem” en nam Yatsenjuk het over als minister-president. De Russische President Vladimir Putin die de Olympische Spelen te Sochi voorgezeten had, werd door de coup naast de deur bij verrassing genomen en hield een crisissessie om te bepalen hoe etnische Russen en een Russische marinebasis in de Krim te beschermen, wat een jaar geleden leidde tot de afscheiding van de Krim van Oekraïne en de annexatie door Rusland. Hoewel er gen bewijs was dat Putin de Oekraïne-crisis had aangesticht en al het bewijs inderdaad op het tegenovergestelde wees, verhandelde het Staatsdepartement een propagandathema tegenover een goedgelovige Amerikaanse mainstream nieuwsmedia dat Putin de situatie in Oekraïne op de een of andere wijze georkestreed had zodat hij Europa binnen kon vallen. Voormalig minister van Buitenlandse Zaken” (Hillary) “Clinton vergeleek Putin met Adolf Hitler”. 

Daarna begon het nieuwe regime met een grootschalige “anti-terreuroperatie” om er de omvangrijke etnische Russische bevolking in zowel West- als Zuid-Oekraïne aan zich te kunnen onderwerpen. Ondertussen eisten Nuland en andere neo-conservatieven sancties tegen Rusland en eisten tevens dat het nieuwe regime-Yatsenjuk zou worden bewapend. https://consortiumnews.com/2015/03/20/a-family-business-of-perpetual-war/ Maar wat was nu de etnische afkomst van Yatsenjuk, Poroshenko en anderen van dit nieuwe regime in Oekarïne nu precies? Daar komen we achter als we de site, https://www.darmoon.me/2014/ukraine-zionist-americas-new-jewish-colony-by-lasha-darkmoon/ Er is een foto te zien van vier mannen en we lezen er hier dit over:

“Deze vier politici hebben vier dingen gemeen: (1) Zij allen hebben enorme invloed in het nieuwe door Joden gecontroleerde Oekraïne. (2) Zij zijn ALLEN Joden. (3) Uiterst rechts, Oekraïne’s nieuwe Minister-President, Arsiniy Yatsenjuk, een Jood; naast hem Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry die recent zijn “Joodse wortels” ontdekte; links van Kerry Oekraïne’s recent gekozen President Petro Poroshenko, een andere Jood; uiterst links, Vitaly Klitschko, Joodse bokser en politicus wiens vader in het Bolsjewistische “Rode” Leger diende”. 

Lasha Darkmoon beschrijft verder dat Oekraïne een van de meest anti-Semitische natie ter wereld blijkt te zijn, “…en niet zonder goede reden”. Het is de “Joodse geldschieter” die in het verleden in delen van Oekraïne, Rusland en Polen een “onophoudelijke gesel” was geweest. En,

“Oekraïne had voor eeuwen en Joods probleem even ernstig zo niet meer ernstig dan de meeste Europese naties eromheen. Deels is dit vanwege de aanwezigheid van een groot aantal Joden in Oekraïne die beschouwd werden als gewetenloze uitbuiters van de boerengemeenschap. Het anti-Semitisme in Oekraïne bereikte in de jaren 1930s een duizelingwekkend hoogtepunt wat in één woord kan worden samengevat: de Holodomor. Holodomor, het Oekraïnse woord voor “honger-genocide” was de door de mens veroorzaakte hongersnood waarbij in Oekraïne 7 á 10 miljoen mensen in 1932-1933 om het leven kwamen. Dit was een genocidaal programma van walgelijke wreedheid, uitgevoerd ten behoeve van Stalin’s Joods-Bolsjewistisch regime. De Oekraïners herinneren zich maar ál te goed dat het de Joodse Commissarissen waren, in het bijzonder de Joodse massamoordenaar Lazar Kaganovich, die er bij stonden en glunderend toekeken terwijl de Oekraïners er doodhongerden”. 

Darkmoon zegt dat het voor de Oekraïners om die reden een “schokkende openbaring” was om te ontdekken dat het nieuwe regime-Yatsenjuk uit Joden samengesteld was. En het zal om die reden zijn geweest dat het “anti-Semitisme” in Oekraïne er toenam na het ontdekken van deze onthulling en dat het regime-Yatsenyuk er niet slechts de etnische Russen aan zich trachtten te onderwerpen (zoals Parry schreef) maar ook om er de Oekraïners die tegen het nieuwe Joodse regime in opstand waren gekomen te onderdrukken door middel van hun ingestelde grootschalige “anti-terreurcampagne”!

 

Opperrabbijn Oekraïne Yaakov Bleich: Geen Anti-Semitisme Oekraïne. 

 

In verband met wat Darkmoon over het anti-Semitisme onder de Oekraïnse bevolking zei betreffende de onthulling dat het nieuwe Yatsenjuk-regime eigenlijk een Joods regime was, is het opmerkelijk dat er vlak na de revolutie tegen het Yunakovich-regime wat daarna ten val werd gebracht, er berichten uit Rusland gekomen zouden zijn waarin beweerd werd dat die revolutie geleid zou hebben tot anti-Semitische acties in Oekraïne. Wat Rusland hierover naar verluidt beweerd zou hebben, komt uiteraard overeen met wat Darkmoon schreef. Op 19 november 2014 echter, kwam de Israëlische krant, The Times of Israel, met een artikel over de Joodse opperrabbijn van Oekraïne, Yaakov Dov Bleich. In het bericht wordt gesteld dat Bleich samen met zowel Oekraïnse als Amerikaans-Joodse gemeenschappen samen als met de Jewish Confederation of Ukraine van Bleich zelf, in een gezamelijke inspanning erin geslaagd was om de beweringen vanuit Rusland over een golf van anti-Semitisme na de revolutie tegen Yunakovich in Oekraïne te ontkrachten. Inclusief de bewering van Putin dat hij de Krim geannexeerd had ter bescherming van de minderheden aldaar. Wat de Russische berichtgeving over het anti-Semitisme in Oekraïne betreft, noemde Bleich dit “propaganda”. https://www.timesofisrael.com/ukraine-rabbi-us-jews-helped-us-beat-russias-anti-semitic-propaganda/ En het is nu dit wat nogal vreemd overkomt; het is nl. geen geheim dat mocht er ergens sprake zijn van een klein anti-Semitisch incident (waar ter wereld dan ook), Joodse organisaties dit vlak daarna aan de grote klok hangen en hier een omvangrijk drama van maken. De vraag luidt dus: Waarom hebben Bleich en de Oekraïnse en Amerikaans-Joodse gemeenschappen nu zo hun best gedaan om anti-Semitistische acties in Oekraïne vlak na de val van Yunakovich te ontkennen en de berichtgeving hierover vanuit Rusland als “propaganda” af te doen? We kunnen hier niet met zekerheid een goed antwoord op geven. Maar we hebben wél een vermoeden: Zou het kunnen dat als Bleich en de genoemde Joodse gemeenschappen de Russische beweringen over anti-Semitisme in Oekraïne niet zouden hebben bestreden, hierdoor misschien ook niet de rol die Bolsjewistische Joden onder Stalin zoals beschreven door Darkmoon over de Holodomor in de openbaarheid zou zijn gekomen? Nogmaals, we weten het niet zeker. Maar we vermoeden sterk dat dit het geval zou kunnen zijn geweest!

 

Annexatie Krim door Putin ter Bescherming van etnische Russische minderheden. 

 

Maar Vladimir Putin had de Krim ondanks wat Yaakov Dov Bleich erover te zeggen had, wel dégelijk geannexeerd ter bescherming van de Russische minderheden daar. En van de tijd af dat Putin besloten had maatregelen ter bescherming voor de Russen en de marinebasis in Oekraïne te nemen, zijn we via de mainstream media in zowel de VS als in Europa letterlijk ondergesneeuwd met een lawine aan anti-Russische en anti-Putin-leugens! En de jongste leugen is natuurlijk de vergiftiging van Skripal en diens dochter wat geësceneerd zou zijn door Rusland. En dit brengt ons weer waar we mee zijn begonnen: de vergiftiging van Skripal door (naar men zegt!!) Rusland.

 

Vergiftiging Sergei Skripal & Yulia: Tegenstemmen. 

 

Nu zijn er naast de vele pro-Russiche bronnen ook “anti-Russische” bronnen die ons een ánder verhaal te vertellen hebben. En de term, “anti-Russiche” bronnen” maakt natuurlijk al duidelijk dat die Putin en Rusland niet al te goed gezind zijn! Eén van die bronnen is de site https://www.stopfake.org/en/skripal-poisoning-if-not-russia-then-the-many-theories-of-who-used-a-russian-nerve-agent-in-england/ En de url van deze site maakt het al duidelijk: het zijn pro-Russische bronnen die met verschillende theorieën komen over de vergiftiging van SKripal en zijn dochter, Yulia waarbij Rusland zelf niets mee te maken zou hebben. En … we kunnen er niet omheen, ook déze bron verdient het om hier aandacht aan te schenken; we leven immers in een tijd van vrijheid van meningsuiting en dit houdt in dat zowel voor- als tegenstanders over een bepaald onderwerp ieder hun éigen mening mogen geven. Dus ook Ben Nimmo, schrijver van het artikel op http://www.stopfake.org. En Nimmo is een van die “tegenstemmen” die ons een ándere visie op de zaak-Skripal geeft. Hij beweert dan pro-Russische bronnen zoals o.a. Sputnik, met allerhande theorieën komen om de schuld van de vergiftiging van Skripal bij anderen te leggen behalve bij Rusland zelf zoals blijkt bij het doorlezen van zijn artikel. En ook dít kan natuurlijk mogelijk zijn nl. dat bronnen zoals Sputnik zich schuldig gemaakt zouden kunnen hebben aan “complottheorieën”.  Maar wie is nu Ben Nimmo? Ben Nimmo is (zoals we dit helemaal onder aan zijn artikel lezen), “..Senior Fellow for Information Defense at the Atlantic Council’s Digital Forensic Research Lab”. Maar alleeerst dit: hoewel Nimmo met vele beweringen over “theorieën” van Sputnik en andere pro-Russiche bronnen komt waaruit zou blijken dat die fakenews te verkondigen zouden hebben, geeft hij er zélf geen absoluut, concreet en onweerlegbaar bewijs van Russische betrokkenheid bij de gifgasaanval op Skripal. Dat is één. Dan gaan we nu naar de Atlantic Council waar Nimmo via Information Defense mee verbonden is. Hiervoor zijn we op zoek gegaan en we zijn uitgekomen bij de site, https://issuu.com/atlanticcouncil/docs/pitching_guide_rw_0301_web En het is daar waar we Ben Nimmo hebben gevonden; in de online-brocure van 79 bladzijden tellende “Experts Guide 2016” van de Atlantic Council komen we hem tegen op blz. 58. Daar lezen we over hem het volgende:

“Digital Forensic Reserach & Open Source Intelligence, European Union, NATO and its Partners”.  

Maar … wacht eens even; we komen daar tevens ook een oude bekende tegen: Eliot Higgins, de man achter Bellingcat, een groep van onderzoeksjournalisten die samen met Higgins ons het absolute bewijs zouden hebben geleverd over de BUK-raketinstallatie die (naar zij beweren!!) via allerlei omwegen vanuit Rusland naar de noodlottige plaats in Oekraïne werd gebracht waarmee de MH17 op 17 juli 2014 zou zijn neergehaald! Over hem lezen we er dit:

“Higgins is an award winning investigative journalist, and founder of the Brown Moses blog and Bellingcat. His inquiries have revealed extraordinary findings on subjects such as the downing of flight MH17 in Ukraine and the August 21, 2013 Sarin attacks in Damascus”. 

Kunnen we het ons nog herinneren wat men bij het actualiteitenprogramma, EenVandaag, ooit eens meedeelde toen men er een interview met Higgins uitzond? Higgins was officieel een eenvoudige Britse huisvader ergens in Londen die met zijn computer erin zou zijn geslaagd te bewijzen dat Rusland achter het neerhalen van de MH17 zou zijn. En een ándere grote openbaring die ons door de onwetende en dommige luitjes van EenVandaag werd geopenbaard, was dat wat Higgins had gedaan, iederéén dit gewoon met zijn of haar eigen computer kon doen: bewijzen dat Rusland de dader achter de MH17-tragiedie zat! Het was weliswaar vreemd dat ons die bewijzen helemaal niet werden gegeven (as usual), maar dit even terzijde! Aangezien Higgins samen met Ben Nimmo voor de Atlantic Council werken, blijkt Higgins echter méér te zijn dan een “eenvoudige huisvader”! En de Atlantic Council is (hoe kán het ook anders), weer zeer actief ten behoeve van de NATO én een zeer agressieve propagandist tégen Putin en Rusland! En wat doet Mr. Nimmo? Hij komt met door pro-Russische bronnen gepubliceerde complottheorieën terwijl meneer ons het wérkelijke bewijs over Russische betrokkenheid bij de zaak-Skripal onthoudt! Wel wel, het word hier steeds interessanter en fascinererender! Even vérder zoeken …  en ja, dan komen we ook iets tegen over Jason Marczak. Die is ook heel actief voor de Council. http://www.atlanticcouncil.og/about/experts/list/jason-marczak Hier is heel wat te lezen over de vele activiteiten van Marczak. Maar er is één zin die hier opvalt:

“Hij heeft eveneens gewerkt bij de National Endowment for Democracy en de Andean Community General Secretariat in Lima, Peru”. 

En hier zien we dus de National Endowment for Democracy (NED) weer verschijnen, één van die schijnbaar onschuldige organisaties die overal de democratie willen verspreiden doch in werkelijkheid een ondermijnende organisatie is die zich zoals gezegd, in Rusland bezighield met politieke activiteiten om er het Russische gezag te ondermijnen! En Marczak schijnt hier een flink steentje aan te hebben bijgedragen! En omdat het nog meer fascinerender wordt, zoeken we weer vérder en komen we bij ww.atlanticcouncil.org/news/in-the-news/marczak-putin-s-latin-america-play Daar lezen we Mraczak in “The Hill” geciteerd werd met betrekking tot de bemoeienis van Putin in Latijns-Amerika:

(De) “[aanwezigheid van Rusland] dient er te destabiliseren wat een continent met een meer gestabiliseerde middenklasse met een toenemend respect voor de wetgeving geworden is. …Elke vorm van onzekerheid in die omgeving zal investeerders afschrikken”. 

En dan lezen we er nog dit:

“Marczak merkte de instabiliteit in Venezuela wat met burgeronlusten door anti-regeringsdemonstranten geconfronteerd wordt, op”. 

Als we Mr. Marczak mogen geloven, bemoeit Vladimir Putin zich nu zelfs met Latijn-Amerika om daar de omgeving te destabiliseren en te ondermijnen! En Marczak heeft er ook de hevige burgeronlusten in Venezuela opgemerkt. Het grote probleem wat onze ‘expert” hier heeft, is dat hij de rol van de NED (waar hij nota bene zélf voor gewerkt heeft) samen met die van USAID achter de gewelddadige demonstaties achterwege laat! Het zijn dan ook de NED en USAID die er de zaak in Latijns-Amerika destabiliseren en ondermijnen en níet Vladimir Putin! En dit zijn dan enkele van de “tegenstemmen” die we hier besproken hebben. Maar nu we een deel van hun achtergrond weten, blijkt het dat die niet slechts een “ándere visie” hebben over Putin en Rusland maar dat zij behoren (of behoord hebben) tot machtige, invloedrijke en Putin-vijandige organisaties die overal ter wereld de stabiliteit van naties bedreigen; Oekraïne en Venezuela zijn slechts twee van de vele voorbeelden.

 

Wie Vergiftgigde Skripal & zijn Dochter Yulia? 

 

Blijft nu nog de vraag over: wíe heeft Sergei Skripal en diens dochter, Yulia, nu vergiftigd? Ook dit is niet duidelijk. Maar William Blum meent te weten wie de dader zou zijn:

“Op 7 maart deelde de Britse politie mee dat een voormalige Russische dubbelagent, Sergei Skripal en zijn dochter, Yulia, in Salisbury, een stad ten zuid-westen van Londen buiten bewustzijn op een bank werden gevonden. De politie vertelde dat Skripal “uitdrukkelijk getroffen” was met een chemische zenuwenstof. Skripal was in 2006 in Rusland gevangengezet voor het doorgeven van staatsgeheimen aan Brittanië. In 2010 werd hij vrijgelaten als onderdeel van een spionnenruil.

Omdat zenuwstoffen gecompliceerd zijn om te maken, worden die typisch niet geproduceerd door individues doch eerder door staten. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Boris Johnson, zei dat de zaak-Skripal “echos” heeft van wat er gebeurde met Alexander Litvinenko, een voormalige KGB-agent waarvan Britse functionarissen geloven dat hij in Londen door Russische agenten in 2006 vergiftigd was die het eerste slachtoffer van het door het dodelijke polonium-210 veroorzaakte acute stralingsyndroom werd. Voor hij stierf sprak hij over de misdaden van de Russische geheime dienst en openlijke beschuldigingen op zijn sterfbed gaf dat de Russische President Vladimir Puti achter zijn omgewone kwaal zat.

Om die reden lijkt de vergiftiging van Skripal op een open-and-shut case.* Maar wacht even, Skripal werd acht jaren geleden door Rusland tijdens een uitwisseling van spionnen naar Brittanië gezonden. Warom zouden zij hem met de aanstaande verkeizingen van Putin nú willen doden? En met de Wereldcup Voetbal die om de vier jaar gehouden wordt en die spoedig zal worden gespeeld in Rusland? Moskou is hier erg trots op en maakt dit iedere dag bekend via haa\r internationale televisiestations (RT in de US). Een moord zoals deze zou zeker een zware domper op de festiviteiten in Moskou zetten. Boris Johnson heeft al een dreiging afgegeven: “Vooruitkijkende naar de de Wereldcup in Juli deze zomer, denk ik dat het zeer moeilijk voor te stellen zou zijn, dat de Britse vertegenwoordiging bij dit evenement op de normale wijze door zou gaan en we zouden dit zeker moeten overwegen”. Het was volkomen voorspelbaar.

Wat zou de regering daar de politieke oppositie zwak is en geen duidelijke dreiging voor de regerende partij Verenigd Rusland vormt, te winnen hebben bij een moord op een figuur uit de oppositie? Dus als Rusland niet verantwoordelijk is voor de vergiftiging van Skripal, wie dan wél? Ik kan u niet de volledige naam van de schuldige partij geven maar haar initialen zijn CIA. Amerikaans-Russische Koude Oorlogen produceren onophoudelijke vijandschap. Als slechts een voorbeeld, de Verenigde Staten boycotten de Olympische spelen in  1980 in de Sovjet-Unie werden gehouden vanwege de inval in Afghanistan. Daarna boycotte de Sovjet-Unie de Olympische Spelen in Los Angeles in 1984. https://williamblum.org/aer/read/156 (En wat de vermeende bemoeienis door Rusland met de Amerikaanse verkiezingen in 2016 betreft, staan er boven de hier gegeven citaten op de site van Willam Blum de talloze bemoeienissen en manipulaties door de CIA met de verkiezingen in de Filippijnen in de jaren ’50 tot aan Afghanistan in 2004 onder de titel, “Here ’s some Real interference in election campaigns”.) 

(* “open-and-shut case”: een eenvoudige en onverholen situatie zonder complicaties. ( wordt vaak gezegd van strafzaken waarin het bewijs overtuigend is) “Het moordproces was een open-and-shut case. De verdachte werd betrapt met het moordwapen. De dood van Bob was een open-and-shut case van zelfmoord. Hij liet een zelfmoordbriefje achter.” https://idioms.thefreedictionary.com/open-and-shut+case)

 

Hoe is de Huidige Situatie in Rusland onder Vladimir Putin nu Wérkelijk? 

 

Als we naar de overvloed aan Westerse verslaggeving luisteren (en die lezen), dan moet de Russische bevolking het er wel moeilijk hebben onder Putin ondanks dat de Russiche president er tegelijkertijd zeer populair is! En dit is nu het probleem met de Westerse verslaggeving wat Rusland en Putin betreft: men spreekt elkaar én zichzelf flink tégen: de bevolking heeft het er moeilijk vanwege Putin maar hij is er tegelijkertijd ook weer zeer populair! En of we nu de Nederlandse, Britse of wélke andere media in het Westen ook nemen, men weet van gekkigheid niet meer hoe men zich in de vreemdste en onmogelijke bochten moet wringen om Putin maar zwart te kunnen maken en te demoniseren! Op deze wijze maken zij zich natuurlijk belachelijk! Maar … hoe is de huidige situatie in Rusland nu wérkelijk? Van de Westerse media met hun oppervlakkige en narrige commentaren  hoeven we het beslist niet meer te hebben. Maar hier is weer de site van Darkmoon die ons een helder licht verschaft op wat de wérkelijkheid in het huidige Rusland onder Putin inhoudt en wat er zich intussen op het wereldtoneel afgespeeld heeft en er zich nu afspeelt!: https://www.darmoon.me/2018/putin-the-man-who-stopped-washingtons-regime-change-rampage/En zo hebben we weer enkele historische gebeurtenissen vann zowel recente als vroegere datum met de feiten in overeenstemming gebracht. Dit betekent echter niet dat er later weer enige correcties zouden kunnen  worden aangebracht; het is nl. mogelijk dat er vroeg of laat weer nieuwe gegevens boven water kunnen komen die vérdere herziening van de geschiedenis vereisen.

 

Ton Nuiten – Vrijdag 23 Maart 2018.

 

 

 

 

Lula da Silva & Dilma Vana Rousseff: Onverzettelijke Tegenstanders Zionisme; Brazilië: Leider Latijns-Amerikaans Verzet tegen Zionisme; Brazilië: de Zionistische Staatsgreep; Michel Temer; Informant voor CIA & Amerika. Geert Wilders als President?

Hadden we het twee dagen geleden over Yasmina Haïfa om wiens tweet uit augustus 2014 recent weer een hoop consternatie was ontstaan (https://wordpress.com/post.tinthor.org36042), nu bleek dat er in zich mei 2016 een enigszins gelijkaardig incident voorgedaan had in Brazilië. Daar ging het echter om een staatsgreep. Zoals we ons misschien nog kunnen herinneren, werd de inheemse Brazilianse president, Dilma Vana Rousseff, afgezet wegens corruptie en financiële malversaties. Daarop had de Braziliaanse Senaat unaniem tot afzettin van Rousseff besloten. Er zijn parallellen te bespeuren tussen dat wat Haïfa destijds over ISIS en Zionisten beweerde en met de afzetting van Rousseff en wel in deze dat, zou ISIS een “verzinsel” van Zonisten zijn, de afzetting van Rousseff georkestreerd was door “Zionisten”. Dit werd beweerd in een artikel van de extreem-linkse Braziliaanse nieuwsdienst, Vermelho. Hiermee had het nieuwsbureau zich de woede van Paulo Maltz, voorzitter van de Joodse Federatie te Rio de Janeiro, op de hals gehaald; en Anselmo Gois, columnist van de O Globo, veroordeelde dit bericht als “racistisch”. Hoewel Vermelho het artikel vervolgens had verwijderd, was het daarvoor al overgenomen door de Braziliaans-Joodse krant, Alef News, die het daarop had verspreid. In het bericht werd verder beweerd dat Israël een sterke invloed had in het Amerikaanse Congres en een toenemende invloed had in Zuid-Amerika. https://www.timesofisrael.com/brazil-jews-sue-media-outlet-for-article-blaming-zionists-for-presidents-ouster/

 

is (26)

Dilma Vana Rousseff.

 

De NOS: Zoals Altijd weer Oppevlakkig & Kortaf. 

 

Wat de berichtgeving hier in Nederland over de afzetting van Rousseff destijds en de heersende onrust in Brazilië betreft, was o,a het NOS Journaal weer eens oppervlakkig en kortaf bezig; het enige wat we er hier over meekregen was dat Rousseff destijds vanwege corruptie en financieel wanbeleid door de Braziliaanse Senaat aan de kant zou zijn gezet. Naast Rousseff was ook de oud-president, Lula da Silva, aangeklaagd en hier ging het dan om Petrobras, een Braziliaans staatsbedrijf en enkele bouwbedrijven in verband met steekpenningen die zij aan politic zouden hebben betaald in ruil voor opdrachten. Ook zou er een onderzoek worden ingesteld naar 83 politici waaronder (volgens de Braziliaanse media) vijf ministers. https://nos.nl/artikel/2163215-corruptieschandaal-brazilie-wordt-steeds-groter.html Later was Da Silva in hoger beroep tegen het vonnis (9′ 5 jaar gevangenisstraf) gegaan maar ook hierbij werd hij veroordeeld vanwege corruptie en witwaspraktijken. Onder het bewind van Lula da Silva (2003-2011) maakte Brazilië een economische bloetijd mee en waren dit “gouden jaren” voor dit Zuid-Amerikaanse land; er was sprake van een “opkomende middenklasse” en het onderwijs en de gezondheidszorg werden er uitgebreid. Hoewel hij misschien niet deel mag nemen aan de verkeizingen in oktober a.s., geniet Da Silva nog altijd veel populairiteit onder een groot deel van de Braziliaanse bevolking en heeft hij er in alle peilingen de leiding. https://nos.nl/artikel/2213600-oud-president-brazilie-mag-waarschijnlijk-niet-meedoen-aan-verkiezingen/ En in tegenstelling met Da Silva is de huidige regering-Temer zoals uit het eerste artikel van de NOS bliijkt, er onder de bevolking zeer impopulair; om de Braziliaanse economie weer op gang te krijgen, had die strenge bezuinigingsmaatregelen aangekondigd. En hieruit blijkt dan weer dat er ondanks de voorgaande “gouden jaren” onder Da Silva, later een economische neergang in Brazilië heeft plaatsgevonden.

 

De “Zionistische Macht & Moslims”. 

 

Daar waar de NOS (en overige nieuwsbureaus in Nederland) niet vérder komen dan dat het rond Lula da Silva en Dilma Vana Rousseff allemaal om corruptie, steekpenningen Petrobras en bouwbedrijven zou gaan, heeft de alternatieve media ons (en zal zullen we nu toch wel wéten?), iets méér te vertellen. De huidige Braziliaanse president, Michel Temer, zou door middel van een “zionistische coup” aan de macht zijn gekomen; en nadat het volledige elftal van de voetbalclub, Associação Chapecoense de Futebol (ACF, opgericht in 1973) tijdens een vliegtuigcrash om het leven gekomen was, weigerde Temer er de uitvaart van de omgekomen spelers te bezoeken daar hij bang was om net zoals dit tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in augustus 2016 het geval was geweest, ook dan weer zou worden uitgejouwd; Temer werd tijdens de openingsceremonie uitgejouwd door het Braziliaans Olympisch team wat hem destijds toeriep een “Amerikaanse stroman” te zijn. En lazen we in de Times of Israel slechts dat Vermelho beweerde dat de staatsgreep tegen Rousseff opgezet zou zijn geweest door “Zionisten” en dat het bericht van de krant toch wel “racistisch” was, heeft de (Israël-kritische) alternatieve media ons echter veel méér te vertellen. Eén van die sites is https://rehmat1.com/ “Rehmat’s World”. En uit het onderschrift, “There is no compulsion in religion –Holy Qurán” blijkt dat het hier om een islamitische website gaat. We lezen er datgene wat we hier vlak boven al hebben beschreven, maar het gaat dan vérder en dan blijkt waaróm Rousseff en Da Silva destijds het veld moesten ruimen:

“Net als in de Verenigde Staten, Canada, Australië en de Europese Unie, worden ook de media en de bankerssectors volkomen gecontroleerd door pro-Israëlische Joden en Christenen. In Juni 2016 bracht de Rio Federatie van Joden een onafhankelijke mediabron Vermelho voor het gerecht voor de bewering dat Brazilliaanse Joden de voorhoede waren bij de staatsgreep tegen Dima Vana Rousseff als gevolg van haar kritiek op Israël en de afwijzing van de Israëlische ambassadeur. Sinds de aanslagen van 11 September 2001 hebben Brazilliaans-Joodse en Zionistische groepen hun media gebruikt om er de 1, 5 miljoen tellende moslimbevolking mee te belasteren. In November 2009 maakte de voormalige President Lula da Silva Barack Obama woedend door een rood tapijt te bezorgen voor het welkom van de Iraanse President Dr. Ahmadinejad. In een boodschap aan da Silva eiste Obama dat hij zich zou distantiëren van Iran en de Amerikaanse sancties op het nucleaire programma van Iran. In mei 2010 veroordeelde Obama da Silva en de Turkse President Erdogan voor het ondertekenen van een deal met Ahmadinejad over het Iraanse nucleaire programma”. https://rehmat1.com/2016/12/04/brazil-zionist-power-and-muslims/

is (27)

vml. president Brazilië Lula da Silva

Maar dát is interessant; een bevolking van anderhalf miljoen Moslims in Brazilië die al vanaf de aanslagen van 9/11 door een door Joden beheerde media wordt belasterd en gekleineerd! Wel, dan zou Yasmina Haïfi met haar tweet waarin zij destijds in augustus 2014 meedeelde dat ISIS een “verzinsel” van “Zionisten” zou zijn om er de “Islam mee zwart te maken”, misschien toch weleens gelijk kunnen hebben, nietwaar? Maar we lezen er meer; in november 2010 haalde Lula da Silva zich de woede van zowel het Zionistsiche regime in Israël als van Washington op de hals doordat hij de West-Oever, Gaza en het bezette Oost-Jeruzalem als  een “onafhankelijke Palestijnse staat” te rekennen. En tegen 2015 was er in Brazilië de islamofobie flink toegenomen “in een land waar nooit een aanslag door een islamitische extremist was geweest”. Hé, hoe zou dat nu toch komen, die flinke toename van islamofobie? Het antwoord hoeft natuurlijk niet moeilijk te raden te zijn; de door Joden beheerste media in Brazilië is er aan de gang gegaan met een anti-islamitische propagandahetze; het resultaat: de grootstse moskee in São Paulo, was een dag na de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo in Parijs in januari 2015 beklad met graffiti, “Je Suis Charlie”. En enkele weken voordat Ahmadinejad een bezoek aan Brazilië zou brengen, bracht de “oorlogsmisdadiger” de toenmalige president van Israël, Shimon Peres, er een bezoek van een week waarin hij Da Silva waarschuwde voor de “Iraanse dreiging voor Zuid-Amerika”. En tenslotte lezen we er dat de vervolging van en de vooroordelen tégen de islamitische minderheid in Brazilië er onder het Temer-regime is toegenomen. En als alleraatste lezen we er nog dit:

“Brazilië is de thuishaven voor 120.000 Joden zelfs hoewel de Joodse lobby al voor jaren beweert dat “Braziliaanse Joden in recordaantallen naar Israël verhuizen”. Maar net zoals met de bevolking van de zogenaamde ‘Holocaust-overleveden’ is die nooit afgenomen”. 

Ofwel: hoewel er nu al vele ‘Holocaust-overlevenden’ overleden zijn en hun aantal daarom flink afgenomen moet zijn, is dit aantal vanaf het begin toch altijd gelijkgebleven! 

 

André Lajst van “The Tower” & het Brazilië van vóór Michel Temer. 

 

Elders vinden we nog meer gegevens en dit is dan van een site, “The Tower”, waar André Lasjt (directeur van het Israel Brazil Institute for Public Diplomacy), waar hij in een artikel het Braziliaanse optimisme voor een Israëlische staat beschrijft maar ook de latere mentaliteitsverandering tegenover dit land. Hij schrijft dat de Algemene VN-Vergadering onder het voorzitterschap van de Braziliaanse diplomaat, Oswaldo Aranha , op 29 november een besluit moest nemen over VN-Resolutie 181 voor de stichting van twee staten (een Joodse en een Arabische staat) in Palestina. En daar Aranha hier vóór stemde, had die een aandeel aan de stichting van Israël. Maar, zo schrijft Lajst verder, later begon het tij te keren; in Brazilië was men niet meer zo optimistisch over Israël als dit ten tijde van Aranha wél het geval geweest was. De relaties tussen Brazilië en Israël waren niet meer zo goed als die eens waren geweest en die,

“… bereikten afgelopen jaar een nieuw dieptepunt toen de Braziliaanse regering informeel de pas aangestelde Israëlische ambassadeur, Dani Dayan, afwees gebaseerd op zijn positie betreffende de tweestaten-oplossing.De vijandigheid tegenover Israël is grotendeels het gevolg van politieke veranderingen in Brazilië zelf. In 2002 kwam er de linkse Arbeiderspartij aan de macht. De economie groeide er aanzienlijk waarbij het beleid van de partij waarbij die miljoenen mensen uit de armoede hielp waardoor die de arbeidersklasse in konden gaan. Maar net zoals het grootste deel van Zuid-Amerikaans Links, is die sterk beïnvloed door radicale Palestijnen en hun aanhangers. En dat niet alleen; anti-Israëlische groepen zijn erin geslaagd een intellectueel, academisch en politiek tehuis binnen vele links-sociale en politieke bewegingen in Brazilië te vinden. Volgens de visie die door velen van Braziliaans-Links aangenomen is, is Israël een onderdrukker, een illegitiem land en de bezetter van een Palestina dat al het land van de rivier de Jordaan tot aan de Middelandse Zee omvat. Het is geen toeval dat Brazilianen die in de Palestijnse Gebieden leven, tijdens de presidentsverkiezingen van 2010 voor de kandidaat van de Arbeiderspartij, Dilma Rousseff stemden terwijl degenen die in Israël leven, voor haat opponent stemden. Dit is natuurlijk een spiegelbeeld van een internationale trend, in het bijzonder in Europa. Maar er is een groot verschil: Vanwege het politieke succes van de partij zijn individuen en groepen die de anti-Israëlische visie hebben aanvaard, invloedrijke activisten, academici, intellectuelen en regeringsfunctionarissen geworden in het bijzonder het onderwijssysteem. Terwijl zij winst behalen bij universiteiten en instellingen met een hoge sociale zichtbaarheid en de mogelijkheid hebben de publieke opinie te kneden, zijn zij regelmatig verwikkeld in anti-Israël-propaganda. Het gevolg is catastrofaal voor Israël’s imago”. http://www.thetower.org/article/with-so-many-problems-of-its-own-why-is-brazil-so-nasty-to-israel/

Dan komen er enkele namen voorbij:

Salem Nasser: professor Internationale Wetgeving aan de Getulio Vargas Foundation. Werd vaak geraadpleegd over terrorisme en Israëlische affaires.

Reginaldo Nasser: professor Politieke Wetenschappen aan de PUC University. Heeft zich o.a. ingezet voor de “Israël Apartheidsweek”. 

Maar volgens Lajst spande wat anti-Israëlisch activisme betreft, Carlo Latuff, wel de kroon:

“De meest gemene en openlijk racistische anti-Israël-activist in Brazilië is waarschijnlijk Carlos Latuff, een wereldwijd bekende cartoonist die als tweede op een lijst van invloedrijke anti-Semieten van het Simon Wiesethal Center staat. Hij is welbekend voor het mengen van zijn anti-Zionistische, anti-Amerikaanse, antikapitalistische en anti-oorlog-overtuigingen in zijn werk. Zijn anti-Israël-cartoons haalden gedurende de laatst Gaza-oorlog het voorpaginanieuws vanwege de expliciete beelden en hysterische retoriek”. 

André Lajst heeft het hier natuurlijk over de Gaza-Oorlog van zomer 2014 waarbij aan de kant van de Palestijnen circa 2.200 dodelijke slachtoffers vielen. En wat gebeurde er in Brazilië tijdens dit conflict nog meer?

“Gedurende de Gaza-Oorlog in 2014 riep de Braziliaanse regering haar ambassadeur uit Israël terug voor overleg maar deed dit niet met haar ambassadeur bij de Palestijnse Autoriteit. Gedurende de oorlog beschreef de voormalige Speciaal Adviseur van Buitenlandse Zaken van President Rousseff, Marcos Aurelius Garcia, de Israëlische militaire acties tijdens een televisie-interview als “een bloedbad”. Dit heeft onvermijdelijk tot de opkomst van de Boycot, Divestment and Sanctions-Movement in Brazilië geresulteerd”. 

Wat we hier van André Lajst lezen is opvallend; op zijn wijze maakt hij zo duidelijk dat de regering-Rousseff vnl. uit politici samengesteld was die vanwege de Israëlische wreedheden een vijandig standpunt tegenover Israël hadden ingenomen. En daarvóór al, zo schrijft Lajst, hadden intellectuelen, academici en politici die negatief tegenover Israël stonden, een hoge positie in academische, intellectuele en politieke kringen weten te bemachtigen. Gedurende de Gaza-Oorlog zijn we getuige geweest van massademonstraties wereldwijd, Frankrijk, Turkije, Engeland en ook (in ietwat mindere mate) hier in Nederland. Maar wat we uit datgene van wat Laist over Brazilië en de (nu voormalige) Rousseff-regering schrijft, lijkt het er sterk op dat het grootste verzet vanuit Brazilië voortgekomen moet zijn!

is (28)

Brazilië: Leider van het Verzet tegen Israël in Latijns-Amerika. 

 

En om hier verandering in te brengen, was volgens de Zionisten wel een zionistische staatsgreep meer dan waardig (en ook zeer noodzakelijk!) En dat het grootste deel van Zuid-Amerika zou zijn beïnvloed door “radicale Palestijnen en hun aanhangers” zoals Lajst schrijft, schijnt ook niet overdreven te zijn; tijdens de laatste Gaza-Oorlog keerden Zuid-Amerikaanse landen zich tegen Israël. En dan wordt duidelijk dat Brazilië hiervan het hoofdvoorbeeld en de voortrekker van was geweest; nadat het land haar ambassadeur uit Israël teruggeroepen had, deden Chili, Peru, El Salvador, Ecuador en Nicaragua dit vlak daarna ook met ieder hun eigen anbassadeur; en de door Lajst niet zo positief beschreven Salem Hikmat Nasser, zei dat de meeste Latijns-Amerikaanse landen het standpunt volgden; hij zei verder dat die landen de oorlog in Gaza beschouwden als een nationale strijd van de Palestijnen tegenover een koloniale bezettingsmacht; op 1 december 2010 erkende Brazilië Palestina officieel als een staat; al snel volgden daarop ook Bolivia, Chili, Ecuador, Argentinië, Peru en Uruguay.  en tijdens de Mercosur-top in juli 2014 in Caracas, eisten de presidenten van Brazilië, Argentinië, Venezuela, Bolivia, Uruguay en Paraguay een “onderzoek naar alle schendingen van de internationale humanitaire wetgeving en misdaden in de Gaza-Strook en de identificatie van degenen die er verantwoordelijk voor zijn”. http://www.dw.com/en/latin-america-turns-against-israel-on-gaza/a-17389630 Verder lezen we er nog dat ondanks het standpunt van Brazilië destijds en de verslechterde relaties met Israël dat de handelsbanden tussen beide landen niettemin sterk bleven. Het Braziliaanse mininsterie van Buitenlandse Zaken veroordeelde ook het “onevenredige gebruik van geweld door  Israël in de Gaza-Strook”, en riep in diezelfde tijd dat het haar ambassadeur uit Israël teruggeroepen had, de Israëlische ambassadeur op het matje in Brasilia. De woordvoerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken, Yigal Palmor, noemde Brazilië om die reden een “politieke dwerg” en wees de Braziliaanse diplomatie van de hand als “irrelevant”. En hoewel Israël in die tijd de slag om een gunstige opinie in Latijns-Amerika had verloren, zei Salem Nasser dat, “het tijd is voor Brazilië om zelfs als de Joodse gemeenschap in het land wel-georganiseerd is, een sterker standpunt in te nemen. Brazilië is allesbehalve een politieke dwerg”. 

Waren de voorgaande Braziliaanse overheden nog Israël-vriendelijk geweest, onder de regeringen Lula da Silva en Rousseff veranderde dit. En zo werd Brazilië de leider onder de Zuid-Amerikaanse landen van het verzet tegen Israël; nam het een besluit tégen Israël, andere Latijns-Amerikaanse landen volgens het voorbeeld al snel na. En ondanks de handelsbanden en de toenemende Israëlische import in Brazilië werd de anti-Israël-dreiging er zo groot geacht en zó schadelijk voor het imago van Israël dat hier slechts een eind aan kon worden gemaakt door een zionistische staatsgreep. 

 

Lula de Silva & Dima Vana Rousseff Schuldig? 

 

Nu luidt de vraag natuurlijk: waren Da Silva en Rousseff inderdaad schuldig aan corruptie, zelfverrijking en financiële malversaties? Dit is niet met zekerheid vast te stellen al kan dit ook niet weer worden uitgesloten. Maar wat we in het licht van alles wat we hier hebben besproken, zou de mogelijkheid hebben kunnen bestaan dat de aanklachten hieromtrent tegen Da Silva en Rousseff misschien verzonnen kunnen zijn om zo van hen af te komen. Maar áls zij hier aan de andere kant wél schuldig aan zijn, heeft dit hun val slechts bespoedigd; dan zal men op een geschikte gelegenheid hebben gewacht om het mogelijke wangedrag van Da Silva en Rousseff aan het licht te kunnen brengen. En dit zou de daaropvolgende staatsgreep vergemakkelijkt hebben.

 

Michel Temer: Informant Amerikaanse Inlichtingendienst. 

 

Dat we er desondanks toe neigen dat in ieder geval Rousseff onschuldig zou kunnen zijn aan de tegen haar ingebrachte beschuldigen, is het feit dat Michel Temer een informant van de Amerikaanse inlichtingendiens blijkt te zijn! En dan hebben we het over de Central Intelligence Angency (CIA) waar we in onze voorlaatste post aandacht hebben geschonken. Dat Temer een informant voor de CIA is (of was), heeft WikiLeaks naar buiten gebracht. Dit zou gebleken zijn uit telegrammen die samenvattingen van gesprekken tussen Temer en Amerikaanse inlichtingen-agenten bevatten uit de tijd dat hij nog een lid van de ambassade was. Verder hadden de gebeurtenissen in Brazilië ten tijde van het tumult en de chaos rond Rousseff te maken met een “2010 Special Forces Unconventional Warfare manual” . Deze “onconventionele oorlog” (UW), zoals uit de titel van dit handboek al duidelijk wordt), maakt duidelijk dat men van plan was een soort van “niet gangbare oorlog” te voeren. Het gaat hier tevens om wat genoemd wordt, een “uncommitted middle population”. Om te weten waar het hier om ging, zie: thefreethoughtproject.com/wikileaks-exposes-brazilian-president-rose-power-soft-coup-u-s-informant/

 

Geert Wilders & de Islam. 

 

Het hoeft al lang geen betoog meer; we weten  nu al jaren wát en hóe Geert Wilder, fractievoorzitter van de Partij voor de Vrijheid (PVV), over de Islam denkt; regelmatig laat hij zijn visie via o.a. Twitter, tijdens programmas “voor de zendtijd van politieke partijen” en tijdens verschillende bijeenkomsten horen. En ja, afgelopen donderdag 15 maart 2018 jl. wás het weer eens zover; op zijn twitteraccount had-ie weer eens een dreigende anti-islamtweet geplaatst. En net zoals dit al langere tijd het geval is, wekte dit weer de woede en verontwaardiging van anderen. en premier Mark Rutte, zei hier als reactie op dat hij de tweet “ongepast” vond. De tweet (die met dreigende rode letters geschreven was) was o.a te lezen dat “Islam is dierenleed”. Verder werd deze religie gelijkgesteld met “geweld”, “discriminatie” en “vrouwenhaat”.  En op een bepaald moment zien we het bloed langzaam van de letters naar beneden lopen. En met de nodige onheilspellende muziek op de achtergrond komt het allemaal wel héél erg dreigind over. https”//www.parool.nl/kunst-en-media/woede-om-discriminerend-campagnefilmpje-pvv~a4581213/ En hiermee doet Wilders al voor lange tijd hier in Nederland dát wat de door Joden beheerste media in Brazilië doen: het belasteren van de Islam. Maar … Wilders doet dit als “Nederlander”. Zou hij dit gedaan hebben onder zijn wáre identiteit en zou Yasmina Haífi dit als zodanig in een van háár tweets duidelijk hebben gemaakt, dan zou de wereld zowat in brand staan; we hebben immers gezien hoe groot de verontwaardiging was toen zij via een tweet van ISIS als een “verzinsel van Zionisten” beschreef, waarmee zoals gezegd, de Islam “zwartgemaakt werd”! Dit werd destijds als een vorm van “anti-Semitisme” beschouwd. En recent is hier weer een hoop consternatie over ontstaan zoals we dit enkele dagen geleden hebben beschreven. https://wordpress.com/post/tinthor.org/36042 En verder hoeven we er daarom dan ook niet over uit te wijden, wát Wilders precies van etnische afkomst is, is het wel? En net zoals dit het geval was dat er in São Paulo een moskee er gevandaliseerd werd, zo hebben wij hier te maken met incidenten waarbij soms een varkenskop naast een willekeurige moskee was gegooid. Enkele voorbeelden: https://www.ad.nl/groene-hart/varkenskop-voor-moskee-in-mijdrecht-neergelegd~a315401f/ https://www.nrc.nl/nieuws/2017/06/26/een-varkenskop-of-een-truck-dreiging-tegen-moskee-groeit-11281237-a1564548

PVV-1132x670

“Islam is Deadly” picture of a clip of Geert Wilders of the Dutch political party PVV.

 

Geert Wilders als Toekomstige Minister-President? 

 

We hebben ook gezien dat nadat het regime-Temer er in Brazilië aan de macht was gekomen, de vervolging van Moslims er toegenomen is. Maar wát zou er nu gebeuren mocht Geert Wilders zélf met al zijn anti-Islam-retoriek ooit eens tegen alle verwachting in tot minster-president van Nederland worden verkozen? Wel, het zal dan niet zo moeilijk te raden zijn wat de islamitische gemeenschap hier te wachten zou kunnen staan!

 

Ton Nuiten – 17 Maart 2018.

 

 

Loze Westerse Beschuldigingen Zónder Bewijs; de CIA & de Olympische Winterspelen Pyeongchang; MK-Ultra & Artichoke; het “Stockholm-Syndroom”; Operatie Gladio & Wijziging Menselijke Gedachten- en Gedragspatronen door de Media.

Wel, voor een zeer korte tijd was het wat rustiger aan het Westers-Russisch front. Maar die heeft in ieder geval niet lang geduurd; zowel de westerse politieke en mediale clowns zijn maar weer eens in de running; nu zou de dubbel-spion, Sergei Skripal, samen met zijn 33-jaar oude dochter, Yulia, op Brits grongebied zijn vergiftigd met een zeer schadelijk soort van Russisch zenuwgas. En wederom wijzen er boze vingers naar (en roeren zich de boze tongen tegen) Vladimir Putin. Nu hebben de Britse premier, Margaretha May en de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Boris Johnson, zich weer eens van hun sterke kant laten zien; zonder enig bewijs wisten zij nu al dat Putin hier op de een of andere wijze bij de gasaanval betrokken zou zijn. Maar … is datgene wat het Britse tweetal ons vertellen ook wáár? Laten we maar eens teruggaan naar het recente verleden:

1: Maart 2014: Vladimir annexeert de Krim op onwettige en illegale wijze (tastbare bewijzen werden hier echter niet van gegeven).

2: 17 juli 2014: Boven Oekraïene wordt de MH17 neergehaald; bij deze onbeschrijflijke ramp kwamen er 298 mensen (voor het merendeel Nederlanders) om het leven; al twee á drie dagen daarna werd met een boze vinger naar Putin gewezen; de krant, De Telegraaf, wist toen al met alle zekerheid te zeggen dat pro-Russiche separatisten hier de verantwoordelijken voor waren; Putin was hier (indirect) bij betrokken daar hij toe had gelaten dat er een BUK-installatie vanuit verschillende omwegen vanuit Rusland naar de bewuste rampplek in Oekraïene werd vervoerd. (behalve bepaalde aanwijzingen (fotos of filmfragmenten van een BUK-installatie mét alle  zes de raketten én die van diezelfde installatie waarbij één raket vermist werd bijvoorbeeld), zijn ons verder hieromtrent verder geen tastbare bewijzen van gegeven dát de separatisten en Putin hier ook de hand in zouden hebben gehad).

3: Donald Trump had president van de US kunnen worden dankzij vnl. de (vermeende) Russische bemoeienis met de Amerikaanse verkiezingen van 2016; en “Russische hackers” zouden hierbij bijzonder gedienstig zijn geweest. (tastbare bewijzen werden ons tot nu toe niet gegeven).

4: Eerder zou de dodelijke vergiftiging van Alexander Litvinenko, een vml. Russische spion van de Russische geheime dienst, de FSB, in 2006 eveneens op Brits grondgebied, door deze dienst zijn vergiftigd door middel van een grote overdosis van het radioactieve polonium-210. Gisteren zei de weduwe van Litvinenko, Marina, dat de veroordelende Britse reactie op de gasaanval op Skripal door Rusland niet ver genoeg ging; er zou volgens haar hard moeten worden opgetreden tegen Rusland. (van zowel de vergiftiging van Litvinenko als Skripal zijn  ons tot op heden de tastbare bewijzen onthouden).

En dit zijn dan de beschuldigingen vanuit het Westen waar men met een beschuldigende vinger naar Rusland en Putin wijst. Als verdere reactie op de gasaanval tegen Skripal heeft Margaretha May, opdracht gegeven, 23 Russiche diplomaten uit te wijzen. En twee dagen geleden heeft Rusland toegezegd aan een onderzoek naar de gasaanval op Skripal mee te willen werken als het toegang zou krijgen tot dit gifgas. Londen, zo maakte de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, duidelijk, weigert dit echter. https://nos.nl/artikel/2222126-rusland-londen-blokkeert-samenwerking-in-zaak-skripal.html En Rusland sloeg terug door op korte termijn ook Britse diplomaten te sommeren Rusland binnen afzienbare tijd te verlaten. En zo worden de spanningen die voor een zeer korte tijd verminderd leken te zijn, weer flink aangewakkerd. Maar de vier bovengenoemde tegen Rusland en Putin ingebrachte beschuldigingen zijn slechts veronderstellingen en aannames. En op basis hiervan zijn er Rusland verschillende sancties opgelegd.

 

Nee, Géén Massavernietigingswapens. 

 

En … we wísten het toch met z ’n allen: wijlen Saddam Hoessein van Iraq hád toch de beschikking over massavernietigingswapens? En hoe wísten we dit toch zo zeker? Wel, voormalig Amerikaans president George W. Bush zei dit, voormalig Britse premier Tony Blair zei dit, de Amerikaanse inlichtingendiensten zeiden dit en de Westerse media zeiden dit. Maar vandaag de dag (maart 2018) weten we nu beter; Hoessein had nooit de beschikking over dergelijke wapens gehad! We waren dan ook eigenlijk al die tijd gewoonweg voorgelogen! En nu heeft Hoessein al lange tijd plaatsgemaakt voor Putin. En wéér is de Westerse propagandamachine in full gear. Het is gezegd dat als men een leugen maar vaak genoed verteld en herhaalt, de mensen die uiteindelijk ook zullen geloven. Vraag het eens aan een doorsnee Nederlander (maar dit zou natuurlijk ook een Brit, Fransman, Belg of wie dan ook anders kunnen zijn) die nooit eens de moeite heeft genomen de alternatieve media op het internet te raadplegen maar slechts op de berichtgeving van de gevestigde media afgaat, van wat hij denkt over de genoemde aannames; het antwoord wat hij je zal geven zal zeer waarschijnlijk niet moeilijk te raden zijn!

 

Vladimir Putin: The Other Side. 

 

In een niet al te ver verleden hebben we ook gemeld dat Vladimir Putin een hoge vrijmetselaar is; en dat betekent dat er ook met de Russische president het een en ander gaande is. Hij schijnt ook een ándere kant te hebben ofwel, the other side of Vladimir Putin. Tot nu toe hebben we positief over hem geschreven daar hij ook vele goede dingen gedaan heeft zoals o.a. het verhogen van de levensstandaard van de Russische bevolking. En ook al is het een en ander nog niet helemaal zoals het zijn moet, het lot van de Russen is nu in ieder geval beter dan dat het was onder de intussen al enige tijd geleden overleden Boris Jeltsin. In de toekomst zullen we trachten om die “andere kant” van Putin verder naar boven te halen. Het zijn echter tot nu toe Margaretha May, Boris Johnson etc. die erin zijn geslaagd de spanningen tussen het Westen en Rusland weer nieuw leven in te blazen. En terwijl de NAVO onder leiding van secretaris-generaal Stoltenberg en diens voorgangers de grenzen dreigend vérder in de richting van Rusland heeft weten uit te breiden, deelde Stoltenberg vandaag mee dat het gedrag van Rusland rondom de zaak-Skripal een “… bedreiging voor de stabiliteit en vrede in de wereld” is.

 

Pyeongchang: de Olympische Winterspelen. 

 

Ze zijn weer voorbij, de Olympische Winterspelen die in Pyeongchang gehouden werden. En hoewel Rusland al eerder in verband werd gebracht met haar atleten en het gebruik van doping, kwam dit weer ter sprake in verband met de Winterspelen. Zo had de Russische atleet, Alexander Krushelnitsky, zijn bronzen medaille af moeten geven nadat er sporen van meldonium in zijn urine zou zijn ontdekt. Tijdens een voorgaande dopingtest zou het onderzoek juist ánders uitgewezen te hebben nl. dat Krushelnitsky juist “zuiver” was. Hetzelfde was Nadezhda Sergeeva (bobsleeën) overkomen; was zij bij een voorgande test “zuiver” verklaard, bij een daaropvolgende test  zou gebleken zijn dat zij het verboden middel, trimetazidine, gebruikt zou hebben. Tijdens de afsluiting van de Spelen op 25 februari jl. zei Nicole Hoevertz, hoofd van de Implementations Group van het Internationaal Olymisch Comité (IOC), dat de Russische atleten meer dan wie dan ook op mogelijke doping waren getest. Hoewel het niet te bewijzen is, wordt er echter sterk vermoed dat de Central Intelligence Agency (CIA) hier een hand in zou kunnen hebben gehad. En dat beide atleten die eerder nog “zuiver” van doping waren verklaard maar bij de volgende test op doping zouden zijn betrapt, zou zich als volgt kunnen verklaren: het is mogelijk dat de genoemde stoffen er tussen de tijdspanne tussen de eerste (negatieve) test en de tweede (positieve) op de een of andere wijze heimelijk in hun drank of voedsel zouden kunnen zijn gedaan! Hoe het allemaal in zijn werk gegaan zou kunnen zijn, leest u hier: https://www.globalresearch.ca/did-the-cia-sabotage-russia-at-the-olympics/5630315

 

Operations MK-Ultra & Artichoke. 

 

Dat het zeer wel mogelijk is dat de CIA er op een bepaalde wijze bij het dopingschandaal tijdens de Winterspelen betrokken zou kunnen zijn geweest, wordt versterkt door het feit dat enkele van de geheime operaties, “OPeration MK-Ultra” en “Operation Artichoke” van deze inlichtingendienst. De zender, Discovery Channel, zond hier destijds in 1997 een documentaire over uit, “Mind Control”. De CIA zou met mind control-experimenten op mensen zijn begonnen naar aanleiding van eendere experimenten die in begin jaren ’50 uitgevoerd werden in de Sovjet-Unie. Een van de eerste op wie dergelijke experimenten werden uitgevoerd, was de Hongaarse kardinaal, Mindzensky. Nadat hij uit zijn kerk was ontvoerd werd hij later blootgesteld aan experimenten die hem er uiteindelijk toe brachten in het openbaar te erkennen dat hij een spion zou zijn. Voor degenen die hem openlijk zagen en hij openlijk bekende staatsondermijnende acties zou hebben uitgevoerd, leek Mendzinsky “gedrogeerd” te zijn. Aangezien de Sovjet-dreiging in die tijd een zeer reële dreiging was, besloot de CIA gelijkaardige experimenten op touw te zetten. Eén van de methoden die de dienst gebruikte, was het heimelijk toevoegen van LSD aan drankjes van argeloze slachtoffers.

 

De Gruwelkamer van Dr. Ewen Cameron. 

 

Canada, het land waar ooit eens het Allen Memorial Institute in de staat Montreal stond. Dit intituut was een psychiatrische inrichting waar Dr. Ewen Cameron zijn gruwelexperimenten op hulpeloze psychiatrische patiënten uitvoerde. Naast het toedienen van electroshocks, drugs, paste Cameron ook een methode op de patiënten toe wat bekend is als “depatterning”. Dit is een manier om er de gedachten- en gedragspatronen van een persoon mee te verwijderen. Cameron’s experimenten werden gefinancieerd door de CIA. https://www.youtube.com/watch?v=990k-5Jm5aA (“MK Ultra: CIA mind control in Canada (1980) The Fifth Estate”)

 

De WHO, Dr. Winslow & Dr. Brock Chisholm. 

 

En hier zijn we dan bij de psychiatrie  beland. En op dit gebied komen we ook de World Health Organization (WHO) tegen. De belangrijkste bijdrage tot de oprichting van dit instituut werd geleverd door de hoogleraar in ruste van de Yale University en lid van de Commissie Wetenschappelijke Directeuren, behorende bij de Internationale Afdeling Gezondheid van de Rockefellers, professor Winslow. Degene die als eerste uitvoerende secretaris via de voorbereidingscommissie voor de oprichting van de WHO verzorgde, was de psychiater, Dr. Brock Chisholm. En hij maakte duidelijk waar het in de psychiatrie werkelijk om ging; de zedelijke principes en het begrip van goed en kwaad moest worden tenietgedaan! En dit met het doel opdat de mensheid zich als “wereldburgers” aan een Nieuwe Wereldorde zouden onderwerpen! (“Oorlog tegen de Ziel. Historie en achtergrond van Operatie Psychiatrie”, by Bert Schwitters (Uitgeverij Helmond BV) 1979, blz. 60-61) En het is daar waar het begrip “depatterning” vandaan komt.

 

Het Stockholm-Syndroom. 

 

Op donderdag 23 augustus 1973 werd het personeel van de Sveriges Kreditbank in Stockholm (Zweden) om 10:15 ’s morgens opgeschrikt door geweervuur. Een gevangene, Jan-Erik Olsson (33) genaamd, had uit de gevangenis weten te ontkomen, had een vuurwapen weten te krijgen, drong de genoemde bank binnen waar hij daarop vier bankmedewerkers in gijzeling nam; de gijzeling zou tot de late avond van 28 augustus duren. Enige tijd nadat de gijzeling beëindigd was en de vier gijzelaars bevrijd waren, werd hen later een interview afgenomen. En uit wát deze voormalige gijzelaars te vertellen hadden, werd duidelijk dat hun denk- en gedragspatroon gedurende de gijzeling een opmerkelijke verandering had ondergaan. En zelfs deze bankmedewerkers wisten maar niet te verklaren, wát nu de oorzaak van hun gewijzigde gedragspatronen was; zijzelf begrepen niets van hun vreemde gedrag! Wat was er nu gebeurd? Gedurende de tijd dat zij door Olsson gegijzeld werden, had er zich in hun houding tegenover de gijzelnemer een vreemde verandering voorgedaan; geleidelijk waren zij zich met Olsson gaan identificeren terwijl zij hun bevijders daarbuiten  die hen uit de handen van de gijzelnemer moesten redden, waren gaan vrezen. Dit vreemde en onverklaarbare gedrag van de kant van de ex-gijzelaars is vanaf die tijd daar het incident in de Sveriges Kreditbank in Stockholm plaatshad, het “Stockholm-syndroom” gaan heten.  Hier was dus -in dit geval slechts voor korte tijd- sprake van “depatterning” bij deze vier bankmedewerkers; hun begrip van goed en kwaad en zedelijk bevattingsvermogen waren hierbij tijdelijk even aangetast. Voor een verdere gedetailleerde uitleg over “depatterning” zie: https://monarchprogramming.com/category/depatterning/ Hier gaat het over op trauma gebaseerde gedachtenmanipulatie, ook wel bekend als Monarch-programmering. Bij deze vorm van gedachtenmanipulatie worden menselijke proefkonijnen onderworpen aan allerlei martelpraktijken en worden hen o.a. drugs toegediend opdat hun “begeleiders” zo geleidelijk aan de absolute macht over hen zullen verkijgen.

 

Wijziging Menselijke Gedachten- en Gedragspatronen: Staatsterreur tegen Eigen Volk: Operatie Gladio & de Bende van Nijvel. 

 

Een andere methode om er de gedachten- en gedragspatronen van de bevolking mee te wijzigen is staatsterreur tegen de eigen bevolking. We hebben er het volgende over gevonden:

“Toch is het niet zo lang geleden, namelijk tussen de jaren 1960 en 1980, dat Europese inlichtingendiensten, in samenwerking met de CIA en de NAVO. bloedige aanslagen pleegden in Europese landen waarbij honderden doden vielen. Maar ondanks dat er jaren lang onderzoek is gedaan, vele aanhoudingen zijn verricht en veel feiten bekend zijn geworden, is geen enkele opdrachtgever veroordeeld en is de zaak uiteindelijk in de doofpot gestopt. 

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet om een complottheorie.

Het is bewezen dat de Europese geheime diensten met de CIA verantwoordelijk waren voor terreuraanslagen in meedere Europese landen. De BBC was een van de eerste die hier aandacht aan besteedde en er een serie over maakte. De inleiding van de serie, enigszins ingekort, is als volgt: 

“Deze BBC-serie gaat over het extreem-rechtse geheime leger dat opereerde onder de naam Gladio. Dit was een geheim NAVO-project, dat werd uitgevoerd door de CIA samen met Europese geheime diensten. Het militaire Gladio netwerk, ook bekend als het ‘stay behind’ netwerk, had toegang tot militaire uitrustingen die moesten worden gebruikt voor sabotage na een eventuele Sovjet-invasie. Gladio werd echter gebruikt om terreur te zaaien in Europa als onderdeel van de ‘strategie van de spanning’ van de CIA. Deze strategie had tot doel door middel van angst de Europeanen de richtlijnen van de VS te laten volgen. Honderden Europeanen werden gedood bij aanslagen uitgevoerd door eenheden van het Gladio netwerk”. https://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/operatie-tegen-eigen-volk/

En zo moest het gedragspatroon van de Europese bevolking via moorddadig geweld en de daaropvolgende paniek ten gunste van de beleidslijnen ven de Verenigde Staten worden gewijzigd. En hierbij komt de gedachte op aan de beruchte “Bende van Nijvel” die in de jaren ’80 bloedige terreuraanslagen pleegde. En die was niet zomaar spontaan ontstaan:

“Op 16 augustus 1983 komt de politie van Vorst tussenbeide in een ruzie tussen ene Marcel Barbiers en diens broer. Marcel staat met een revolver te zwaaien en burgers te bedreigen – iets wat niet meteen legio is in de Belgische hoofdstad. Tijdens het onderzoek treden de politieagenten in Barbiers woning in de Parmastraat en vinden daar iets verbijsterends: de agenten stoten tijdens de huiszoeking op een zak met tientallen telexberichten waarop de vermeldingen ‘NATO’ en “Confidential’ staan, afkomstig uit het NATO-hoofdkwartier in Evere. Wat een routineklusje had moeten zijn, leidt tot de otdekking van één van de meest opvallende indicatoren dat de Bende van Nijvel zijn orders kreeg uit de kringen van Amerikaanse veiligheidsdiensten”. https://thomasdeflo.wordpress.com/2006/05/22/de-bende-de-cias-greatest-hit/

 

Wijziging Menselijke Gedachten- en Gedragspatronen via een Manipulerende Media. 

 

En dit brengt ons weer terug naar waar we mee zijn begonnen: de jongste hetze tegen Vladimir Putin rondom de gasaanval op Sergei Skripal en zijn dochter, Yulia. Zoals we gezien hebben, zijn ons tot nu toe geen bewijzen gegeven van bovengenoemde zaken waarvan Putin wordt beschuldigd. En dankzij wijlen Udo Ulfkotte weten we via zijn  boek,“Gekaufte Journalisten” (Gekochte Journalisten) dat het grootste deel van de journalisten die slechts negatieve dingen te zeggen/schrijven hebben over Putin in het bijzonder en Rusland in  het algemeen in dienst zijn van de CIA. En daarvan is het meeste gewoonweg fakenews. Ulfkotte (die hier tot dan toe zélf aan had meegedaan, besloot ermee te breken toen hij zag dat die hele hetze tegen Putin en Rusland zulke hoge vormen aannam dat die weleens tot een WW III zou kunnen leiden. Hij maakte duidelijk dat de emoties door dergelijk vals nieuws zeer hoog opgezweept werden. En dit maakt weer iets ánders duidelijk: Het is mogelijk om via leugenpropaganda door de gevestigde media de gedachten- en gedragspatronen van mensen zódanig te wijzigen dat die uiteindelijk ook aan een soort van “stockholm-syndroom” kunnen gaan lijden; zo kunnen zij ertoe komen zich te identificeren met de Westerse media, de NAVO, Stoltenberg die ons als onze “begeleiders”  via onze door hen gemanipuleerde gedachten in “gijzeling” houden terwijl wij juist Putin en zijn regering als de oorzaak van alle onrust kunnen gaan zien! En wat Putin betreft, ook híj zou wel eens een “andere kant” kunnen hebben, maar dat betekent nog niet dat hij aan alles schuldig zou zijn waar de Westerse media hem tot nu toen van hebben beticht. Het is de CIA met de talloze journalisten in haar kielzog die ervoor tracht te zorgen dat ook ónze gedachten- en gedragspatronen geleidelijk zullen worden aangetast en gewijzigd maar dan op een “bloedloze wijze” nl. door gelegaliseerde propaganda. Maar dankzij de alternatieve media weten we dat er ook een ándere kant is aan wat er over Putin bekend is geworden. Die laat ons tenminste toe om ook voor onszelf te denken. 

 

Ton Nuiten – Vrijdag 16 Maart 2018.

 

 

 

 

Yasmina Haifi & Haar “Israël-ISIS”-Tweet; NIDA; El Ouali & Afshin Ellian; Tim Engelbart en de Dagelijkse Dubbele Standaard.

En ja hoor, gisteren wás het weer eens zover. En waar ging het hier over? Wel, in augustus 2014 (op of iets ná het hoogtepunt van de Israëlische slachtpartij onder de Palestijnen tijdens de Israëlische operatie, Protective Edge, plaatste een toenmalige ambtenaar ven het Ministerie van Veiligheid & Justitie, Yasmina Haifi, een tweet waarin zij duidelijk maakte dat de terreurorganisatie, ISIS, een plan van Zionisten zou zijn om er de Islam mee te belasteren. En dit had gevolgen; Haifi werd vervolgens op non-actief gezet. En wederom regende het van ongefundamenteerde aanklachten (die echter niet van de lucht waren), variërende van “anti-Semiet” en “anti-Semitisch”. En zeer korte tijd geleden is hieromtrent wederom een nieuwe rel over ontstaan.

 

NIDA, ISIS & Israël. 

 

Nu had de Nederlans-Islamitische partij, NIDA, duidelijk gemaakt achter de tweet van Haifi te staan. Nu heeft NIDA recent een verbond gesloten met de partijen, PvDA, GroenLinks en de SP, om samen onder de naam, “Links Verbond”, mee te kunnen doen aan de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Nu is de Yasmina Haifa-affaire weer boven water gekomen en NIDA heeft duidelijk gemaakt ook nu nog altijd achter de bewuste tweet van Haifa te staan. En dit heeft het “Links Verbond” aardig onder druk gezet. Maar daar het hier om vrijheid van meningsuiting gaat, weigerde NIDA zich hier ook nu van te distantiëren. De factieleider van de PvdA-Rotterdam, Barbara Kathmann, had er hier dit over gezegd:

“Laat een ding duidelijk zijn. Wat Nida hier zegt is volgens de Pvda verre van acceptabel. Dit is onbegrijpelijk”. En in afwachting op wat NIDA op de reactie van Kathmann zou zeggen: “Ik ben nieuwsgierig naar de reactie van Nida”. https://nltimes.nl/2018/03/12/rotterdam-partys-tweet-linking-isis-israel-jeopardizes-left-wing-alliance

 

De Dagelijkse (Dubbele) Standaard in Actie. 

 

Een van de sites die aandacht had geschonken aan de jongste rel rond NIDA, is de site, http://www.dagelijksestandaard,nl/2018/03/held-afshin-ellian-pakt-antisemitische-farizeeers-van-nida-keihard-aan-het-zijn-net-de-neonazis/ Naar verluidt, zou Afshin Ellian, een Iraniër van geboorte en “deskundige” Nourdin el Ouali, de “oren gewassen zou hebben”. Dit schreef Tim Engelbart op de site. Na de korte bijgaande clip die we hebben bekeken, blijkt Ellian allesbehalve de “oren van el Ouali te hebben gewassen; het bekende mantra was er nl. weer te horen: NIDA + Neo-nazi’s = anti-Semitisme. En dat was alles wat de vers van de pers zijnde Pers, Ellian geheten, te vertellen had! Ook Engelbart komt met zijn reactie in de vorm van zijn artikel wat hij in het verlengde daarvan schreef met enkele domme opmerkingen:

“Partijen zoals NIDA verhouden zich tot de rest van de politiek als de neonazi’s dat deden in de jaren ’30”. 

En:

“Want El Ouali is gewoon een oude antisemiet, die met een teletijdmachine rechtstreeks uit de jaren ’30 naar het hedendaagse Nederland is gereisd. Klaar”. 

En de commentaren van een deel van de 36 reageerders, zoals bijvoorbeeld ene zekere “DolleDries”:

“Dat is de SP dan ook want die gaan verder in Rotterdam met Nazis. Het atnisemitisme van de SP komt steeds meer bloot te liggen”. (TN- dit naar aanleiding dat Nida ook een verbond had met de SP). Dan komt daar ene “Michel69”: 

“De vriendjes van Wim Guus dikke kong zweetje zwetende kok etc…..NSB aanhangen volk!!!”

Daarna komt “corfo”: 

“Hier moet niet staan: “Het zijn net de neonazi’s!” Maar “dit ZIJN de neonazi’s”; een clubje racistische en fascistische buitenlanders! Hét clubje waarbinnen ‘mensen’ als @Kwispel, Kong Zweetlana, Sp kokkie, Echt Links enz. zich zéér thuisvoelen”. 

Als we dit zo lezen (en dit zijn natuurlijk slechts drie van de reacties), kunnen we slechts denken wat een dom volk dit wel niet is! Wát een idiote reacties! En dit alles omdat El Ouali en Nida een vergelijking hadden gemaakt tussen Israël en ISIS! Wát een dwazen! En dit heeft er ons toe gebracht om op onze beurt een (lange) reactie te geven:

“Zeer interessant dit artikel en videoclip. Maar eerlijk gezegd wordt ik hier niets wijzer van; Nourdin el Ouali vergeleek Israël met ISIS. En Afshin Ellian heeft bij WNL nog eens even “fijntjes” uitgelegd dat het masker van Nida is gevallen. Hè, “fijntjes uitgelegd”? Maar die goede man heeft er evenveel te zeggen als wat we hier lezen. Voor hem komt het neer op “antisemitisme”. Verder zien en horen we niets. En dan dit: 

“Partijen als Nida verhouden zich tot de rest van de politiek als de neonazi’s dit deden in de jaren ’30”. 

Kijk, dát kan natuurlijk nóóit hè; in de jaren ’30 waren er weliswaar nazi’s maar beslist geen “neonazi’s”; die zouden pas later opkomen. En: 

“Want El Ouali is gewoon een oude antisemiet, die met een teletijdmachine rechtstreeks uit de jaren ’30 naar het hedendaagse Nederland is gereisd. Klaar”. 

Nou Tim, je dicht El Ouali wel bovennatuurlijke talenten toe dat die met een “teletijdmachine” vanuit het verleden naar het heden zou zijn gereisd! Maar stel je voor dat we dit nu werkelijk zouden kunnen. Dat kan natuurlijk niet, maar…digitaal gezien kan dit in zekere zijn wél; we zouden via het internet bijvoorbeeld de tijd die we normaliter nodig zouden hebben om van hier naar Amerika (of elders) te komen, nu overbruggen met een simpele klik van de computermuis op een bepaalde link naar een andere site. En als we hierbij dan die sites met nieuws waar we hier voor het internettijdperk er zou zijn, nog nooit van gehoord hebben bezoeken, dan, beste Tim, wordt het zeer interessant. Wie hier heeft ooit gehoord van de Holodomor? Wie is hier bekend met bijvoorbeeld Genrikh Yagoda? Antwoord: Niemand. Zou het niet eens interessant zijn, Tim, om een te weten wat Sever Plocker in een artikel over Josef Stalin op 21 december 2006 te zeggen had? Wie is Sever Plocker? Hij is een Joodse columnist, een van die weinige moedige Joden, die laat zien wie de directe ondergeschikten van Stalin waren. Zoals je wel zult weten, Tim, was Stalin een van de grootste massamoordenaars van zijn tijd. En er was een bepaalde groep die maar ál te graag bereid was de genocidale orders van deze “Rode Tsaar” uit te voeren. En …de daders waren Joden! https://ynetnews.com/articles/0,7340,L-3342999,00.html Plocker schreef o.a. dat er onder het Stalinisme gewoonweg gehele bevolkingsgroepen werden vernietigd. De Holodomor is slechts één van die voorbeelden. Verder schreef hij dat elke student die er in Israël afstudeert, dit doet zónder ooit van Genrikh Yagoda gehoord te hebben. Wel, wie wás nu deze Yagoda? Hij was én een Jood én de grootstse massamoordenaar van zijn tijd! Maar dat wordt er de studenten in Israël te beoordelen naar wat Plocker schreef, niet geleerd; wat er wél (zoals ook hier en elders) wordt geleerd, is wat er tijdens WW II gebeurd is: de Holocaust. En neem ook eens een kijkje op Holomorinfo.com Vandaar reizen we met onze digitale “teletijdmachine” naar Ilan Pappé, een andere moedige Jood, een historicus; het was hij die in 2006 zijn boek, “De Etnische Zuivering van Palestina” in het Hebreeuws publiceerde. Later verscheen dit in januari 2008 ook in het Nederlands. En Pappé maakte één ding goed duidelijk: het verhaal als zou Palestina een “verlaten en onbewoond land” zijn geweest vóórdat een deel van de Joden er terugkeerde, blijkt een grote mythe te zijn geweest! Palestina had vóórdat Zionistische Joden er arriveerden, al eeuwen een bloeiende Palestijnse gemeenschap! En dankzij David Ben-Gurion met zijn genocidale “Plan Dalet” werden er in 1947-48 800.000 tot circa 1 miljoen Plalestijnen wéggezuiverd. Ben-Gurion had ooit eens het volgende gezegd: 

“I ‘m in favor of Bolshevism!”

Wat dit zeggen wil? Ben-Gurion beschouwde zich op deze wijze als een van die Joodse moordenaars waar Plocker het over heeft: de Bolsjewistische Jood, Genrikh Yagoda! En tot aan de dag van vandaag leven de Palestijnen er in erbarmelijke omstandigheden! En hoewel we hier niet vaak over horen, kwam dit weer eens tot uiting in de zomer van 2014 toen de Israëlische (zuiverings)operatie, “Protective Edge” aan de gang was! En de beelden op TV spraken voor zichzelf: hele Palestijnse bevolkingswijken platgebombardeerd met als resultaat: meer dan 2.000 Palestijnse slachtoffers! En dat ene filmfragment waarop te zien was hoe een Israëlische kanonneerboot vanaf het water enkele voetballende Palestijnse kinderen op het strand met slechts één schot de eeuwigheid injoeg. Het was dáár waar El Ouali naar verwees. En het was aanvankelijk beslist niet de bedoeling dat dit fragment het grote publiek zou bereiken. De censuur rondom Israël zoals we die elders maar ook hier al lang hebben, bleek op dat moment vermoedelijk niet zo sterk te zijn en vandaar dat ook wij dit dit nu hadden kunnen zien. En dan die witte fosforgranaten die de Israëlis op weerloze Palestijnse burgers afwierpen! En zo deed de Israëlische neo-bolsjewistische regering het boven Gaza nog eens dunnetjes over van wat hun vroede vaderen in  Sovjet-Rusland onder Stalin vnl. met de Oekraïeners hadden gedaan! Neo-Bolsjewisme. En dat is natuurlijk heel wat ánders dan “neonazi’s” niet? 

En vandaar gaan we met onze digitale “teletijdmachine” weer terug naar onze tijd (of zoals Hans Goedkoop het zou formuleren, “Dit was Andere Tijden, terug naar de onze”). En in deze tijd is het o.a. de moedige zoon van een Joodse generaal die de zonden van het Zionisme blootlegt: Miko Peled. https://mikopeled.com/category/war-crimes/ Zie je Tim, je moet de verbanden en connecties kunnen leggen. Maar dat doet Afshin Ellian niet; het enige wat we van hem horen is dat Nida en El Ouali “antisemieten” zouden zijn. Hij heeft dus níets “fijntjes” uigelegd! De man hééft niets te zeggen, hééft niets in te brengen en heeft El Ouali zeer zeker níet de “oren gewassen”. Klaar! Ik zou zeggen, beste Tim, neem plaats in de digitale “teletijdmachine” en neem Ellian maar met je mee naar de hier aangegeven links naar de sites en laat hem maar eens de wáre feiten zien. So, fasten your seatbelts, and … let’s go! En let wel: het zijn ook enkele moedige Joodse mensen die ik hier heb genoemd die ons de ándere kant van de zaak laten zien; vreemde termen zoals “antisemitisme”, “antisemiet” en andere variaties zoals “antisemitisme, “antisemiet” en synoniemen zoals “antisemiet”, “antisemitisme” zijn om die reden dan ook geen optie”. 

Tot zover mijn (lange) reactie. Tim Engelbart noch de overige reageerders en al helemaal niet Afshin Ellian weten ook maar íets af van de wáre geschiedenis. Het enige waar zij mee zijn geïnjecteerd, is een giftig zionistsich virus. En de Dagelijkse Standaard waar hij regelmatig voor schrijft, houdt er (eveneens men dit er in de politiek doet), een dubbele standaard op na; één standaard voor Israël en het Zionisme en een ándere tegenovergestelde standaard voor Nida en El Ouali! Wat hebben we hier dus voor een online-krant? Juist, De Dagelijkse Dubbele Standaard! Nu maar afwachten of mijn reactie het er lang zal volhouden gezien en gelezen te worden.

 

“Anti-Semitisme” = Anti-Bolsjewisme. 

 

Tot slot nog één ding. Uit wat we op de site van de Dagelijkse Dubbele Standaard hebben gelezen, weten we dat bepaalde vergelijkingen tussen Israël en andere terreurorganisaties (in dit geval ISIS) beschouwd wordt als “anti-Semitisme”. En dit is echter niet slechts het geval met de Dubbele Standaard maar ook bij WNL, en andere programmas. Maar wat betekent “anti-Semitisme” nu wérkelijk? Wel, nu we weten dat 1: het Communisme/Bolsjewisme een Joods “isme” was, en 2: de Israëlische regeringen vanaf David Ben-Gurion tot op de huidige onder Netanyahu (ondanks “Links” “Rechts” en “Midden”) eigenlijk een neo-Bolsjewistische regering waren en zijn, volgt hieruit dat wat er aan felle kritiek op Israël of parallellen met dit land met ISIS wordt geuit, geen anti-Semitisme is maar veeleer anti-Bolsjewisme is! “Anti-Semitisme” is dus niets anders dan een codewoord voor zoals gezegd, anti-Bolsjewisme! En dit ondanks dat El Ouali, Nida, de PvdA en SP tot “Links” behoren! Ondertussen is dit “Links Verbond” uiteengevallen. En ook zíj weten net als Afshin Ellian en Tim Angelbert níets maar dan ook níets van de wáre geschiedenis af; de gangbare naslagwerken en geschiedenisboeken spreken over de tijd van tussen WW I en WW II over het “anti-Semitisme” wat er welig in West-en Oost-Europa tierde. Een goede en gezonde uitleg over het “waaróm” van dit anti-Semitisme was echter nooit gegeven. En dat is natuurlijk helemaal niet vreemd; de Bolsjewistische dodelijke dreiging vanuit het Oosten was een Joodse dreiging! En daar dit stuk geschiedenis altijd uit onze geschiedenisboeken is geweerd, weet nu nóg niemand waaróm het anti-Semtisme er in het Europa van toen zo heerste. Maar nu is het wel duidelijk! En dit hadden Nida, El Ouali, Ahshin Ellian, Tim Engelbart et all. (voorzover zij het dan nog niet móchten weten), kunnen weten als ook zíj met hun digitale “teletijdmachine” een bezoek gebracht zouden hebben aan die ándere wereld, de reëele wereld, de aangegeven links naar de genoemde sites waar ons het “grotere beeld” wordt gegeven. (Vlak na het verzenden van mijn lange reactie naar de Dagelijkse Dubbele Standaard, kreeg ik de volgende melding:

“Bedankt! Je reactie is ontvangen en moet nog goedgekeurd worden”. 

We zijn benieuwd!)

 

Ton Nuiten – Woensdag 14 Maart 2018.

 

 

Donald Trump & het Globalisme; de Term “Globalist”; een”Joodse Samenzwering”; Alex Jones, de “Israeli Shill” vs Dr. David Duke; en … Speelt Trump Dubbel Spel (“3D Chess”)?;

Het houdt maar niet op sinds Donald Trump als president vande Verenigde Staten werd verkozen; de ene politicus na de andere komt en gaat. En het einde van het vertrek van de ene minister en de aanstelling van een ander in diens plaats is er nog niet in zicht.

 

De Term “Globalist”. 

 

Aanvankelijk dachten we met Trump een ware nationalistisch-gezinde patriot van doen te hebben. Goed, hij was dan wel een ietwat fanatieke bondgenoot van Israël en boezemvriend van Netanyahu, maar wat Amerika zelf betref, zou er nu wel het een en ander gaan veranderen waardoor deze natie in zekere mate een nationalistische koers zou gaan varen. Maar ook hier had Trump enkele steken laten vallen. Aan de andere kant echter, blijkt Trump toch nog verschillende nationalistische trekjes te hebben; zo heeft hij recent meegedeeld dat er op de import van staal en aluminium tarieven zouden worden ingesteld. En dit heeft weer tot de nodige onrust geleid bij o.a. de Europese Unie. Later had Trump dit afgezwakt in deze dat o.a. Canada van deze tarieven zou worden vrijgesteld. De EU wenst nu ook een uitzonderingspositie van de teraieven. Maar ook -en daar gaat het nu om- nam hij verschillende malen de term “globalist” in de mond. En dit was niet in positieve zin. En dit had o.a. te maken met het recente vertrek van Gary Cohn uit de regering-Trump. Over hem zei Trump dat ondanks dat hij Cohn mocht en hij hem op zijn wijze als een nationalist beschouwde daar hij van Amerika hield, hij toch een “globalist” is; verder had Trump geen gemengde gevoelens over diens vertrek. En Mick Mulvaney, hoofd van het Bureau Bestuur & Budget, had het volgende over Cohn te zeggen:

“Als rechtse conservativist en stichter en lid van de Freedom Causus had ik nooit verwacht dat de medewerker waar ik zeer nauw en het beste mee had samengewerkt, een globalist zou zijn”. https://zionistreport.com/2018/03/video-cnn-globalism-is-is-anti-semitic-international-jewry/

Op de video zien we ook Peter Beinart, politiek commentator, aan het woord. In verband met de term “globalist” maakte hij op zijn wijze duidelijk dat er de overtuiging bestaat dat Joden niet loyaal zijn aan het land waarin zij leven, “… maar loyaal zijn aan een soort van globale samenzwering, een globale kapitalistische samenzwering, een Joodse samenzwering of communistische samenzwering…” Voor de goede orde: Beinart gelooft hier zelf niet in aar hij zegt dat dit wordt beweerd. En dit werd weer in verband gebracht met wat de nieuwsverkondigers als “extreem rechts” beschouwen daar die dergelijke termen hanteren. De presentator van CNN deelde verder mee dat Mark Pitcavage die al sinds lange tijd voor de Anti-Defamation League werkt dat die de term “globalisme” tegenover de New York Times als volgt beschreef nl. als een “script voor een wereldbeeld gebaseerd op racisme, vreemdelingenhaat en anti-Semitisme. En het feit dat het globalisme nu ook door mainstream zender zoals CNN besproken wordt, betekent natuurlijk dat het globalisme als onderwerp nu ook tot de mainstream media is doorgedrongen. Ook komt de bekende Alex Jones van http://www.infowars.com er te sprake die er als een “complotdenker” wordt weggezet.

 

Alex Jones. 

 

En het is hier dat we er even bij stil zullen blijven staan; Alex Jones kan bogen op talloze abonnees zowel op zijn site als op zijn YouTubekanaal. Nu is het in het algemeen zo, dat er zijn die Jones als een (zoals zij het dan noemen), “shill for Israel” beschouwen; hoewel hij regelmatig het globalisme hekelt en aan de kaak stelt, is Jones een grote en trouwe vriend van Israël. Van een “Joodse samenzwering” wil hij dan ook niets weten; hij spreekt liever over een globalistische samenzwering. Dát Jones niet gelooft dat er sprake zou zijn van een dergelijke samenzwering (of Zionistische samenwering), werd vooral duidelijk tijdens zijn interview met Dr, David Duke die hier echter wél in gelooft. En Jones blijkt er met wat Duke er allemaal over te zeggen heeft, niet mee eens te zijn. https://www.youtube.com/watch?v=Nochtans wordt hij zoals gezegd, in de uitzending van CNN als een “complotdenker” beschouwd. Jones wordt door sommige van zijn critici beschouwd als iemand die onder de duim van “Joodse bazen” zit; hij stelt het globalisme weliswaar aan de kaak, maar een Joodse samezwering waarn Joden zich meester gemaakt hebben van de (Amerikaanse) media, ne dát kan niet. Nu hebben wij in het verleden ook enkele malen naar hetzij de site of het YouTubekanaal van Alex Jones vewezen, maar dit wil echter niet zeggen dat we het met álles eens zijn met wat Jones nog verder over bepaalde zaken te zeggen heeft. Jones kan dan wel een “Israeli shill” zijn, maar sommige dingen die hij er over het globalisme te zeggen heeft, zijn waar. En het is dáár waar we dan naar verwijzen.

 

Donald Trump: Dubbel Spel? 

 

En net als Jones dit doet, spreekt ook Donald Trump over het globalisme, zónder het (Joodse) beestje bij de naam te noemen. Trump verwijst naar o.a George Soros, de veramerikaniseerde Hongaars-Joodse globalist en miljardair als een “globalist”. Nochtans is Trump’s regering gevuld met Joden. Nu, wát is hier nu precies aan de gang? Dat weten we echter nie precies, maar we vermoeden (al kunnen we dit (nog?) niet bewijzen, dat Trump een soort van dubbelspel speelt; achter de schermen weet Trump precies, wíe degenen zijn die er de ware macht hebben (Joden), maar in het openbaar laat hij er zich hier niet over uit! De schoonzoon van Trump, Jared Kushner (de man van zijn dochter, Ivanka Trump), is als zijn adviseur een van de Joodse movers and shakers. En dit is natuurlijk één van de redenen dat Trump niet naar het globalisme als een “Joodse samenzwering” verwijst. Trump bevindt zich daaro  in een moeilijke positie; aan de ene kant is de Joodse globalist, Soros, een van zijn tegenpartijders, aan de andere kant wordt hij geadviseerd door zijn Joodse adviseur, Kushner! Tevens zijn de rest van Trump’s kinder getrouwd met een Jood of hebben er een date mee. Maar dát Trump (hoewel hij onder de duim van Joden zit), toc een soort van “dubbelspel” zou kunnen spelen, zou eigenlijk te maken kunnen hebben met het feit dat hij korte tijd geleden Jeruzalem als hoofdstad van Israël erkende.

 

Trump’s Erkenning van Jeruzalem als Hoofdstad van Israël een Zware Slag tegen de Amerikaans-Joodse Lobby? 

 

Ja, ook wíj waren ervan overtuigd; doordat Trump enige tijd geleden Jeruzalem als hoofdstad van Israël erkende, was dit weer een (kleine) stap in de richting van Jeruzalem als hoofdstad van de wereld en Israël zélf als wereldstaat in de toekomst; en het was David Ben-Gurion, die al in 1962 liet blijken in het nummer van Look Magazine van januari van dat jaar, dat er te Jeruzalem ooit eens een “Hooggerechtshof de Mensheid” zou worden opgericht om er de geschillen van de volken samenverbonden in een federatenbond, te beslechten. Als zodanig maakte Ben-Gurion duidelijk dat Jeruzalem ooit eens zoals gezegd, “hoofdstad der wereld” zal worden. En voorlopig blijven we bij deze visie. Aan de andere kant echter, zou het ook mogelijk kunnen zijn dat Trump met de erkenning van Jeruzalem als Israël’s hoofdstad, op deze wijze de Amerikaans-Joodse lobby een slag toegebracht zou kunnen hebben. We hebben nl. gezien wat het besluit van Trump teweeggebracht heeft (vnl. in het Midden-Oosten en in het bijzonder bij de Palestijnen; onrust, chaos en geweld waren het gevolg. Hierbij heeft ook de Palestijnse Tamimi-familie wijd en zijd bekendheid gekregen; we herinneren ons nog hoe Ahed Tamimi, twee Israëlische militairen sloeg en schopte terwijl die het huis van de Tamimi’s binnen wilden dringen. Welnu, wát zou Trump in gedachten hebben kunnen gehad met zijn voornemen en besluit om Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen? Wij vermoeden dat daar hij de Joodse overheersing over Amerika (en voor hetzelfde geld ook over de Europese Unie) niet direct en openlijk aan de kaak kon stellen, hij de erkenning van Jeruzalem gebruikte om de “Joodse samenzwering” op deze wijze verhuld en wel aan de kaak te stellen; hij wíst nl. wat voor gevolgen dit zou hebben; door de daaropvolgende onrust en chaos in de islamitische wereld in het algemeen en vnl. onder de Palestijnen, werd Israël (waarvan Trump een goede vriend zou zijn), voor de wereld als een criminele apartheidstaat aan de kaak gesteld. https://www.youtube.com/watch?v=sap-miOXYIE (“David Duke ‘Trump is Playing 3D Chess’ “) De video van 1:18:36 uur begint met het commentaar van Duke dat hij meent dat Trump de Joodse lobby met de erkenning een slag toegebracht zou hebben, maar er is nog veel meer ov er andere onderwerpen betreffende Israël, de Joodse lobby en prominente Joden en rabbijnen te zien die met betrekking tot de “Goy” (niet-Jood) verschillende racistische uitspraken hebben gedaan zoals o.m. wijlen Ovadia Yosef. 

 

 

Verder zien we er enkele orthodoxe Joden die er tijdens een interview van overtuigd zijn: de Thora leert inderdaad dat de niet-Joden eens slaven van de Joden zullen zijn. Maar eerst moet dan de “Messias” komen. (hier zullen we er zelf een voetnoot aan toevoegen: De Bijbel zoals die door bijbelse Christenen wordt uitgelegd, leert inderdaad dat er eens in de toekomst een wereldleider van formaat op zal staan. Hier hebben we het al enkele malen over gehad. Die zal dan een Nieuwe Wereldorde stichten waarin de mensheid onder een wereldoverheersende elite met deze leider aan het hoofd, de mensheid met harde hand zal regeren. En mocht die zich al in een vergevorderde staat bevinden, zal die door de wereldleider, ook wel bekend als de antichrist, vérder geperfectioneerd worden. Het grote probleem wat de overgrote meerderheid onder de Christenen hebben, is echter dat zij er niet toe kunnen komen,dat deze wereldorde weleens een Joods-Talmudische Wereldorde zou kunnen zijn, geleid door een Joodse Messias! Sommigen onder hen menen dat deze leider een “Amerikaan” zou kunnen zijn; anderen zijn weer van mening dat dit een “Europeaan (uit het inmiddels herstelde “Romeinse Rijk” (de EU), zou moeten zijn. En zo zijn er wel meer van dergelijke meningen. Er zijn er die zelfs Recep Tayyip Erdogan als de antichrist denken te hebben geïdentificeerd! En zij zijn van mening dat dze komende wereldleider een “islamitische antichrist” zou zijn! Desondanks spreekt de Bijbel slechts over de “synagoge van Satan”.  (Openbaring 2:9 en 3:9) We lezen er nérgens iets over een “moskee van Satan”. En hier blijkt uit dat deze vele Christenen (een kleine groep uitgezonderd), letterlijk zijn  gehersenspoeld door hun kerkelijke leiders die de fabel van een islamitische overheersing (en dus van een “islamitische samenzwering!), weer op hun beurt kritiekloos hebben overgenomen van “bijbelgeleerden” die eveneens in het geestelijke duister tasten. Maar tegelijkertijd staan zij als één man naast (of achter) Israël, diezélfde natie die ooit eens het centrum van het hoofdkwartier van de Joodse antichrist zal zijn! Aldus bevorderen en promoten zij in hun geestelijke blindheid het concept van een Joods-Talmudische Wereldorde onder leiding van een Joodse antichrist!) En een “Joodse samenzwering”? Wel, dát klinkt anti-Semitisch! Maar een “islamitische samenzwering”? Wel, dat zou wel eens waar kunnen zijn! En níemand die hier ook maar een woord van protest laat horen! De video waar zoals gezegd meer onderwerpen betreffende Israël en de Joden aan bod komen, is het kijken de moeite waard!

 

Tenslotte. 

 

Nogmaals, we kunnen niet met zekerheid vaststellen op de stap van Trump met betrekking tot de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël de Joodse lobby al of niet een grote slag heeft toegebracht. We hebben dan ook slechts een vermoeden. Nu is het nieuwsverslag over de genomen stap van Trump en de daaropvolgende onrust in het Midden-Oosten weer weggeëbt. En het is de toekomst die uit zal wijzen of Trump met zijn besluit op verhulde wijze de Joodse overheersing in Amerika en Israël als “apartheidstaat” aan de kaak wilde stellen of dat hij de Joodse lobby, Israël en Netanyahu wérkelijk een dienst bewezen heeft.

 

Ton Nuiten – Maandag 12 Maart 2018.

 

VIDEO: Kurdistan & Christian Zionist Propaganda – ZIONIST REPORT

Source: VIDEO: Kurdistan & Christian Zionist Propaganda – ZIONIST REPORT         “We talked with a Norwegian Pastor the other day and he cited Acts 17, where God sometimes redraw borders and the reason for that redrawing the borders is so men may seek Him …  (Well, it looks more in agreement with the infamous Oded Yinon-Plan, a plan for a  Greater Israel in the Middle East …

500 Jaar Lutherse Reformatie; wat Kerkgeschidenis; De Joodse Dwaalleraar René Süss; Hitler & Nazi’s geen Christenen; de Ware Religie van Hitler; de Andere Kant van www.renegadetribune.com & Enkele Bijbelse Raadgevingen.

Ook vandaag horen we dit soms nog; van de Kerk wordt ook vandaag de dag nog geëist dat die (wéér maar eens) haar excuses aan zal bieden voor haar geschiedenis aan “Jodenhaat” en de invoering van “christelijke anti-Joodse kerkelijke wetgeving” in het na-apostlische tijdperk der kerkvaderen. Eén van die vaderen was wel bijzonder “anti-Joods gezind” nl. Johannis Chrisostomos, die de Kerk in zijn dagen waarschuwde voor Joodse anti-christelijke ondermijnende praktijken. En vandaag wordt deze periode uit de kerkgeschiedenis officieel beschouwd als “christelijk anti-Semitisme”. En de kerkvaderen uit dit tijdperk als “christelijke anti-Semieten”. 

 

2017: Herdenking Vijfhonderd Jaar Lutherse Reformatie. 

 

In  het afgelopen jaar (2017), waren we getuige van het vijfhonderdjarige bestaan van de Reformatie, die destijds in gang was gezet door de bekende Reformator, Maarten Luther. Het was hij die niet alleen de 49 Stellingen op de deur van de kapel te Witteberg aanbracht als protest tegen o.a. de zgn. “aflaat-campagne”, waarover een zekere Tedzel de leiding had. In die tijd leerde de Rooms-Khatolieke Kerk dat wanneer de gelovige een bepaald bedrag aan kerkelijke lokale autoriteiten betaalde, dat men hiermee zijn/haar zonden (die zij misschien nog zouden kunnen begaan in de toekomst), af kon kopen; die waren hiermee dan al van tevoren vergeven en vergeten. Luther was hier sterk op tegen daar hij verkondigde dat de Bijbel een dergelijke praktijk niet leert. En dit was eveneens met vele andere Roomse kerkelijke wetten het geval. Vandaar zijn protest in de vorm van die genoemde Stellingen. Het was echter zijn boek, “Uber Den Juden und Ihren Lügen” waardoor Luther het meest bekend werd; hierin stelde hij (naar hij meende) “Joodse kuiperijen” aan de kaak zoals hun verborgen haat voor Christus, Zijn Kerk en het Christendom. Circa anderhalf jaar voor de vijfjarige herdenking van de Reformatie, hadden de orthodoxe rabbijn, Raphael Evers, de liberale rabbijn, Menno ten Brink en het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), geëist dat de Protestantse Kerk Nederland (PKN), haar excuses aan zou bieden voor wat Luther allemaal over de Joden van zijn tijd had gezegd en geschreven. https://www.trouw.nl/home/joden-willen-dat-kerken-excuses-maken-voor-luthers-jodenhaat~a9f2e990/

 

De Rooms-Katholieke Kerk: een Bastion tegen Joodse Ondermijningspraktijken. 

 

Vandaag de dag horen we al voor zeer lange tijd niets meer over de aflaathandel die in het verre verleden ooit eens was ingesteld door Tedzel in opdracht van de Rooms-kerkelijke autoriteiten. En zo is dit het geval met vele andere religieuze instellingen die in  die verre tijd van kracht waren. Nu genieten onze Rooms-Katholieke vrienden er de religieuze vrijheid om  er hun geloof te belijden overeenkomstig de huidige Katholieke regels. Er was echter een tijd dat de Rooms-Katholieke Kerk, vóór haar tijd van anti-bijbelse instructies zoals de genoemde aflaathandel, een krachtig bastion tegen Joodse ondermijningspraktijken was. En het is vandaar dat we van tijd tot tijd over het zgn. “christelijk anti-Semitisme” horen; ja, naast de PKN was oom de Rooms-Katholieke Kerk in haar begindagen zéér anti-Semitsch ingesteld en ook daarvoor hebben kerkelijke autoriteiten in het recente verleden haar excuses voor aangeboden. En dit is dan het officiële nieuws wat we er als dit onderwerp van”christelijk anti-Semitisme” weer eens ter sprake komt, over horen: de Kerk was anti-Joods, en zéér jaloers op de Joden, begon die vanaf een bepaalde periode te vervolgen en te onderdrukken terwijl de Joden zélf toch alleen maar hu  éigen religie wilden belijden. En zo werd het beeld, “anti-Semitische Kerk vs. de Onschuldige Joden” uiteindelijk diep in de harten van velen geëtst als het ware met een onuitwisbare inkt. En het is dit “stempel” wat zowel de PKN als de huidige Katholieke Kerk nog altijd met zich meedragen; hun verre voorvaderen waren ronduit “christelijke Jodenhaters” en daar moest verzoening voor worden gedaan door middel van excuses door deze twee christelijke instellingen aan Joodse individuen en organisaties. En zoals we gezien hebben, is dit al enkele malen gebeurd. Maar … wat wás nu precies dit sort van “anti-Semitisme” en …. wat was hier nu de ware oorzaak van? Als zowel onze Rooms-Katholieke als Protestantse vrienden (maar tevens zij die deel uitmaken van bijvoorbeeld de charismatische beweging (waar het pro-Israëlische stanpunt het felst en zeer fanatiek wordt gehandhaafd) nu eens hun éigen Bijble en wel het alvaker genoemde bijbelboek, Handelingen, eens goed en n auwkeurig zouden gaan lezen, dan zouden zij tot de onvermijdelijke conlusie komen dat de vroegere Kerk naast heidense vereerders van afgoden vnl. vervolgd werd door Joden. En als zij zich daarnaast nog eens de moeite zouden getroosten, enkele van de brieven van de apostel, Paulus, goed te gaan lezen, zouden zij dan niets anders kunnen concluderen dat deze apostel zijn christelijke broeders en zusters regelmatig waarschuwde voor antichristelijke-Joodse leerstelllingen die door Joodse dwaalleraars binnen de Kerk werden verkondigd terwijl hijzelf zich in die tijd élders bevond. Zijn zendbrieven aan de Galatische, Colossenicaanse en Filippische Christenen zijn hier een zeer goed voorbeeld van. En de kerkvaderen die in het na-apostolisch tijdperk opgekomen waren (waarvan er sommigen aan de voeten van Paulus hadden gezeten), namen de waarschuwingen van de apostel ter harte. En zo geschiedde het dat de vroegere Rooms-Katholieke Kerk vóór haar verval, een sterk bastion tegen Joodse ondermijningspraktijken werd; die vaderen wilden zoals Paulus hen had geïnstrueerd, de Kerk vrijwaren van valse Joodse leerstellingen. 

 

De Talmud: Bron van Haat tegen Jezus & het Christendom. 

 

Het is niet duidelijk of deze kerkvaderen in hun tijd al bekend waren met de Joodse Talmud, maar het staat immers al wél vast dat zij maar al te goed wisten dat de Joden in hun tijd een onvervalste en authentieke haat tegen Jezus en het Christendom koesterden. Zij wisten tevens van de pogingen door Joodse leraren om vanwege de haat die zij voor Jezus en Zijn Kerk koesterden, om die van zowel van buitenaf te vervolgen als die van binneuituit te ondermijnen. En het is om die reden, dat de vaderen er hun zgn. “anti-Joodse preken” hielden om hun christelijke toehoorders hiertegen te waarschuwen. Eigenlijk komt het in het kort hierop neer: Al vanaf het begin van haar ontstaan, had de Kerk te strijden tegen een Jodendom waarvan de leden erop uit waren, deze Kerk voorgoed ten val te brengen en te vernietigen! De Joden kónden het gewoon niet hebben dat er naast het als “enig uitverkoren volk van God” er nog een ánder “uitverkoren volk” zou bestaan. Vandaar die Joodse aanvallen op zowel buitenaf op de Kerk als wel van binnenuit. Hier is een site waar de ware geschiedenis van de Rooms-Katholieke Kerk en haar strijd tegen valse Joodse leerstellingen beschreven staat: smoloko.com/?p=13343& (“The Church and Anti-Semitism – Again”)

 

De hedendaagse Realiteit. 

 

Wat we hierboven allemaal hebben beschreven, zijn kerkelijk-historische feiten. En het zijn nu deze feiten die we al voor zeer lange tijd niet meer horen verkondigen van de kansels. Mocht dit tegen alle hoop (en verwachting) wél eens een keer het geval zijn, dan weten we uit welke hoek de winden waaien waardoor zowel de PKN en de huidige Rooms-Katholieke Kerk zich mee laten waaien; er zal dan weer worden gesproken over een herleving van “christelijk anti-Semitisme” En de verkondigers zouden dan zonder enige twijfel worden bestempeld als “christelijke anti-Semieten”. En de huidige kerkleiders van zowel de PKN als de Rooms-Katholiekek Kerk weten dit maar ál te goed. Vandaar dat zij zich tot op dit ogenblik hier over hebben stilgehouden. In plaast daarvan hebben zij (wéér eens!) een grote knieval gedaan voor Joodse rabbijnen en organisaties door er hun  excuses voor aan te bieden. En dit, vrienden, is de hedendaagse realiteit. 

 

Maarten Luther als de Grootste Anti-Semiet. 

 

We hebben ook al enkele malen geschreven over MaartenLuther zoals we hierboven weer eens deden. Het is hij die door de huidige Joodse leiders en organisaties als de “grootste anti-Semiet” van zijn tijd wordt beschouwd. Hij had tenslotte zijn genoemde boek tegen de Joden geschreven. En in 2015 hadden enkele Joodse rabbijnen en het CIDI geëist dat de PKN naar aanloop van 2017 als het vijfhonderste herdenkingsjaar van de Reformatie hier zoals gezegd hun  excuses voor aan zouden bieden. Maar in het licht van al het bovenstaande komt Luther echter in een heel ánder licht te staan: Hij waarschuwde de Kerk van zijn tijd voor Joodse ondermijningspraktijken, net zoals de Kerkvaders en de apostel Paulus vóór hen deden! Noch de Rooms-Katholieke, noch de Protestantse Kerk (die ontstaan was door de Reformatie) waren anti-Semitisch van aard (hoewel Luther wél tekeer ging tegen de Rooms-Katholieke Kerk vanwege een deel van haar anti-bijbelse leerstellingen in die tijd.) Maar hij wilde geen einde aan de Kerk maken (zoals de Joden dit wél wilden), maar dat die juist zou worden hervormd, gereformeerd, vandaar de frase, Reformatie! 

 

Maarten Luther: Wegbereider van de Holocaust? 

 

Als er tegenwoordig nog over Luther geshreven wordt, wordt hij in verschillende publicaties beschouwd als iemand die in zekere zijn ergens de wegbereider van de Holocaust zou zijn geweest. En hij werd door Adolf Hitler en de Nationaal-Socialisten gezien als een soort van held. Het was met name Julius Streicher, die in zijn weekblad, Der Stürmer, op zeer negatieve wijze over de Joden schreef. Wat hijzelf in dit blad had geschreven, had ook Luther in zijn tijd over de Joden gezegd, zo beweerde Streicher. En in die zin zou Luther zónder dit ook te weten, onbewust een soort van wegbereider voor de veel latere Holocaust tijdens de Nazi-heerschappij zijn geweest.

 

René Süss. 

 

Een van de huidige verkondigers die menen  dat Luther (onbewust) bijgedragen zou hebben aan de Holocaust, is de Joodse theoloog, René Süss. In 2006 publiceerde VU University Press zijn boek, “Luthers Theologische Testament. over de Joden en hun leugens”, waarvan in 2010 een herdruk van zou worden gepubliceerd. . http://www.vergadering.nu/boeksuss-luthers-theol-testament.htm Op deze site zijn drie recensies over het boek van Luther te lezen. In de eerste recensie lezen we er dit:

“In 1543 verscheen Luthers Von den Juden und ihren Lúgen, een onverholen smaadschrift dat een ongemakkelijk licht werpt op het begin van de Reformatie. Luthers antisemitisme is door theologen altijd gebagatelliseerd. Süss toont aan dat diens aversie tegen de Joden een structureel karakter draagt en reeds aantoonbaar is in zijn vroegste geschriften. Geen uitglijder dus, maar een programmapunt. Het onheil dat mens en wereld treft, schrijft Luther bij voorkeur op het conto van de Joden. Süss’ studie bevat de eerste volledige vertaling van Luthers geschrift in het Nederlands aangevuld met ‘Een Waarschuwing voor de Joden’, een appendix bij zijn vermoedelijk laatste preek in 1546, zijn sterfjaar”. 

 

De Tweede Recensie. 

 

In de tweede recensie over het boek van Luther wat van de hand is van Peter Breedveld, lezen we er dit (en dit begint met een citaat van Luther zelf):

“Een christen heeft naast de duivel geen giftiger, bitterder vijand dan een Jood, terwijl wij toch niemand zo goed bejegenen en ttegelijk van niemand zoveel te lijden hebben als juist van die duivelskinderen en dat slangengebroed”. 

Verder lezen we er dit:

“Luther vond Joden schurkachtige, leugenachtige, werkschuwe godslasteraars. Christenen moesten hun synagogen, scholen en huizen in brand steken, hun boeken afnemen, rabbijnen op straffe des doods het onderwijzen verbieden, Joden een straatverbod opleggen, het woekeren verbieden en ze dwingen écht werk te gaan doen, om hun brood in het ‘zweet des aanschijns’ te verdienen zoals God de mens had bevolen”. 

Het zou slechts dat ene boek (“tractaat”) zijn wat Luther tegen het einde van zijn  leven zou hebben geschreven en dat zijn imago er desondanks niet onder te lijden had, maar,

“Onzin” zegt theoloog René Süss (67). “Luther heeft zijn hele leven op Joden gescholden. In 1513, toen hij colleges gaf over de Psalmen, schilderde hij ze al af als de vijanden van Christus en in 1526 schreef hij dat het het lot van de Joden was om weg te smelten in de hel. Maar die feiten worden allemaal gebagatelliseerd in het exscuusciruit”. Süss schreef er een proefschrift over, Luthers theologisch testament, en promoveerde een jaar geleden” (2013-TN) “aan de faculteit van de Protestantse Godgeleerdheid in Brussel. De promoter was zijn vriend, hoogleraar ethiek, Jurjen Wiersma. De verdediging van zijn dissertatie werd een grimmige aangelegenheid”. 

En dat wérd het ook daar vele uitgevers weigerden zijn verhandeling te publiceren en er veel kritiek op gegeven werd. Süss hield echter vol en bij de VU University Press had hij eindelijk succes. En dat Luther met zijn anti-Semitisme de Nazi’s zou hebben beïnvloed moeilijk te bewijzen is, zijn er volgens Süss wél aanwijzingen, doordat er op 8 september 1940 in Duitsland de film, “Jud Süss” gepubliceerd werd waarin Luther werd geciteerd. Dan schreef Süss nog het volgende:

“Luther was geen racist, zoals de nazi’s,” stelt theoloog René Süss vast. “Hij was een theologische en sociaal-economische antisemiet. Hij geloofde dat de Joden door God waren verworpen. Dat heeft hij uit het oudtestamentische boek Hosea. De Here dan zeide tot Hosea” (citaat): “Ga henen, neem u een vrouw der hoererijen, en kinderen der hoererijen; want het land hoereert ganselijk van achter den Here. En uit het evangelie van Johannes” (citaat): “Ik weet dat gij Abrahams zaad zijt: maar gij zoekt Mij te doden; want Mijn woord heeft in u geen plaats. (…) Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten usw vaders doen”. 

Wat dit laatste betreft, hoeft dit eigenlijk geen betoog: de Joodse theoloog, René Süss, citeert hier enkele passages uit de christelijke Bijbel. En let nu op, wat Breedveld in verband hiermee vérder schrijft:

“Süss is al jaren bezig met het diepgewortelde antisemitisme in de christelijke theologie. “Het zit overal waar de klassieke christelijke leer in haar kernelementen is verwoord: de Heidelbergse catechismus, de geloofsbelijdenissen, de leer van de drie-eenheid, de verzoeningsleer, de verlegenheid met het Joods-zijn van Jezus Christus. De apostel Paulus was al nadrukkelijk niet meer geïnteresseerd in de Joodse Jezus ‘van het vlees’. Hij heeft er een eigennaam van gemaakt: Jezus Christus.” 

Peter Breedveld schrijft hier dus over wat hij Süss laat noemen, klassieke christelijke leer in haar kernelementen”. Met andere woorden: het gaat hier dan over over de klassieke Bijbelse leer. En de Heidelbergse catechismus, geloofsbelijdenissen etc. maken hier deel van uit. En het is deze bijbelse overtuiging die vol zit met “diepgeworteld antisimitisme”.  Het is dus de klassieke bijbelse leer die volgens Süss verkeerd is! De vraag is dan wél wat Breedveld zélf over die Bijbel (waarvan hij er zonder enige twijfel óók een zal hebben), wel niet denkt! Zou hij er zich hiervoor schamen? En let nu eens op deze zin dat Paulus geen interesse meer had in “de Joodse Jezus ‘van het vlees’. Wát had deze apostel die niet zo gewaardeerd schijnt te zijn bij Süss, hier nu precies over te zeggen? Wel, lees maar mee:

“Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn: als Eén voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees; en al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij Hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft”. (2 Korinthe 5:14-18)

Wel, wát hebben we hier nu precies? We hebben hier de “verzoeningsleer” waar René Süss nu zo van gruwt. En wát lezen we hier nu precies? We lezen hier dat Nadat Jezus aan het kruis gestorven was en ons die in Hem geloven als zodanig met God verzoend heeft, tot aan Zijn dood naar Zijn etnische afkomst als Judeër bekend was, Hij nu na Zijn dood (en opstanding) niet langer als zodanig wordt gekend! Het is dus deze Jezus Die nu niet langer door de christelijke gelovigen wordt gekend “naar het vlees”. Maar Süss laat doorschemeren dat dit nog wél het geval zou zijn, en dan verwordt hetgeen hij gelooft tot een vorm van “Joods racisme”. Maar de wáre God van de Bijbel ís geen racist; voor Hem zijn  alle mensen (hetzij Joods of niet-Joods) volkomen gelijk! Maar voor meneer Süss mág dit kennelijk niet. En om die reden hebben wij zeer sterk het stelligste vermoeden dat de heer Süss een van die verre nazaten van een van die Joodse dwaalleraars uit Paulus’ tijd zou kunnen zijn, nietwaar meneer Süss? Werd de vroege Kerk vervolgd door Joden van zowel buitenaf als van binnenuit, nu wordt diezélfde Kerk door Süss (en hij is zéker niet de énige Joodse dwaalleraar in onze tijd!), van binnenuit nog vérder ondermijnd; Maarten Luther wordt verweten een rabiate anti-Semiet te zijn geweest terwijl hij toen al ál te goed op de hoogte was van wat de Joodse Talmud aan beledigende en kleinerende beschrijvingen over Jezus, Maria, de Moeder Gods, de Kerk en het Christendom bevat: Maria was volgens dit demonische document een “hoer” die “het” met vele timmerlieden deed; Jezus Zélf zou volgens de duivelse Talmud een “bastaard” zijn geweest, verwekt uit een onwettig huwelijk tussen Maria en een Romeinse soldaat, “Panther” of “Pandera” geheten. In de Talmud wordt door  de hoogst(on)heilige Joodse rabbijnen ook de eer opgeëist voor de kruisiging van Jezus. Nochtans waren we altijd gedwongen om de zoveelste Joodse leugen te aanvaarden nl. dat het slechts alleen de Romeinen zouden zijn geweest die verantwoordelijk waren voor de kruisiging van Jezus! En zolang je dit laatste zegt, vindt niemand je moeilijk, lastig of vervelend, laat staan een “christelijke antisemiet”. Maar O, O, O, als ook maar íemand de minste moed heeft de juiste kernelementen van het klassieke Christendom” te verkondigen waarin geleerd wordt dat het de Joden waren die de hoofdverantwoordelijken waren voor de kruisiging en dood van Jezus (zoals de Bijbel ook daadwerkelijk leert!), dan ben je misschien één van die geestelijke telgen van Maarten Luther! En Breedveld zal het met alles wat Süss hier e-zegt, zéker mee eens kunnen zijn.

 

“Als Engelen des Lichts”. 

 

Paulus heeft in zijn vele brieven uiteraard nog meer geschreven. Hier is iets van hem wat we eerder al eens hebben geciteerd:

“Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander Evangelie, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best”. (2 Kortinthe 11:3-4)

En dit wordt weer eens bewezen doordat Breedveld het er zoals gezegd, volkomen eens is met wat René Süss over de “Jezus ‘van het vlees’ ” gelooft! En een eind verderop in deze zelfde brief schreef Paulus nog iets ánders:

“Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn naar hun werken”. (verzen 13-15)

René Süss zegt een theoloog te zijn en is dan als zodanig een der “apostelen van Christus”. Aangezien hij echter leringen verkondigt die Maarten Luther belastert als een “theologische en sociaal-economische antisemiet” (terwijl deze Reformator er maar al te goed van op de hoogte was wat de Joodse Talmud allemaal over Jezus, Maria en het klassieke Christendom leert), moet worden vastgesteld dat Süss een van die “valse apostelen, bedrieglijke arbeiders” is, die zich tot nu toe hebben geposeerd als “apostelen van Christus”. Of beter gezegd, als “Engelen des Lichts”.  

 

Update Peter Breedveld. 

 

Tot nu toe hadden we in de waan verkeerd dat Peter Breedveld een van die vele christenzionisten zou zijn. Maar na enig doorzoeken blijkt dit echter niet het geval te zijn. Hij heeft een eigen site, http://www.frontaalnaakt.nl/ En daar ziet het een en ander niet zo fris uit. Ja, dat kriijg je als je zélf soms niet verder kijkt dan De Verrekijker lang is. “Éh, “De Verrekijker”? Waar héb je het in hemelsnaam over?” hoor ik sommigen al vragen. Wel, we hebben deze zin gebruikt in verband met een “… ruimte in het Wis-&Natuurkundegebouw…” van de VU te Amsterdam waar een club, De Verrekijker, zich in heeft gevestigd. De groep bestaat uit studentenactivisten die het gebouw in 2015 hadden gekraakt. Nu is er rondom deze groep recent nogal wat ophef ontstaan daar die (kennelijk buiten medeweten van de VU om), op de avond van 27 februari 2018 heimelijk een Palestijnse vrouw hadden uitgenodigd. Deze vrouw, Rasmea Odeh, was in 1970 door een militaire rechtbank in Israël tot levenslang veroordeeld vanwege haar aandeel aan de moord op twee Joodse studenten. Odeh is echter een van die 78 Palestijnse gevangenen die tijdens een ruil tussen deze Palestijnen en een Israëlische militair tussen de Israëlische regering en het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (die de militair gevangen hield) werden vrijgelaten. De voorlichter van de VU, Wessel Agterhof, moest er via de media achterkomen wat er die bewuste avond op 27 februari gebeurd was. En hij was er op z ’n minst gezegd niet blij mee! En zo werd bekend dat er die avond een geheime bijeenkomst was georganiseerd waarbij Rasmea Odeh er de hoofdrol had vervuld. En dit heeft nogal wat consternatie veroorzaakt; hoe was het mogelijk dat men er een podium kon geven aan een “terrorist” die twee levens op haar geweten had. De politie werd vervolgens ingelicht en nu is De Verrekijker gesloten; volgens het Openbaar Ministerie is er niets gezegd wat strafbaar was. En wat dacht Odeh over de beschuldiging die tegen haar was ingebracht? We lezen er dit:

“Odeh beweert onschuldig te zijn en dat haar bekentenis is afgedwongen na marteling en sexuele mishandeling”.  https://www.advalvas.vu.nl/nieuws/dit-gaat-consequenties-hebben-voor-de-verrekijker/

Nu kunnen we uiteraard niet bewijzen of Odeh de haar toegeschreven misdaad wérkelijk op haar geweten heeft of niet. We zullen er echter rekening mee moeten houden dat zij misschien weleens gelijk zou kunnen hebben dat zij de bekentenis gedwongen werd te erkennen zonder dat daar enig bewijs voor zou kunnen zijn. Het is nl. niet ongewoon of zeldzaam dat Palestijnen die in Israëlische militaire detentiecentrums worden vastgehouden, door middel van allerlei door Israëlische ondervragers allerhande toegepaste wrede verhoortechnieken en onderdrukkingsstreken gedwongen worden, misdaden te bekennen die zij in werkelijkheid níet hebben gepleegd! En dit zou tevens (hoewel we dit nogmaals gezegd niet kunnen bewijzen), ook het geval met Odeh geweest kunnen zijn. De reacties van de lezers die op het bericht op de site van advalvas laten in ieder geval niets te wensen over; de een na de ander maakte duidelijk dat Odeh een “terrorist” zou zijn. Verder kregen ook De Verrekijker en de VU er van de reageerders van langs. Hoewel de reacties er natuurlijk te lezen zijn, halen we er hier enkele van aan (hobby!):

“Dit is toch te bizar voor woorden dat bij de VU een terrorist/moordenaar als heldin ontvangen wordt! Een ware schande” (was getekend: Wim Kortman). 

En hier is er een en die is interessant:

“Deze terroriste vermoordde twee jonge studenten in een supermarkt. Ze is een moordenaar. Bovendien loog ze ook in de Verenigde Staten mbt haar immigratiedocument waarop ze vervolgens werd gedeporteerd. Ze is een crimineel. Je moet een criminele moordenaar niet toestaan om een openbaar gebouw als een universiteit te gebruiken om haat te verspreiden. Jullie hadden haar optreden direct moeten beëindigen!!” (was getekend: Tomer Ilan). (vetdruk toegevoegd)

Het is nu bij deze laatste reactie, van Tomer Ilan (zeer waarschijnlijk Joods), waar we even bij stil zullen staan; degenen die wat meer moeite hebben gedaan om na tegaan wat o.a wijlen Ernst Zundel en wijlen John Demjanjuk allemaal overkomen was aan allerlei pesterijen en onderdrukkingstactieken door Joodse organisaties, weten dat die om hen later in Duitsland te kunnen berechten, om precies diezélfde reden waar Rasmea Odeh (naar verluidt!!) Amerika uit werd gedeporteerd: zij zouden onjuiste informatie hebben verschaft aan de Immigratiedienst in Amerika! En het is nu dáár waar de schoen wringt; zowel Demjanjuk als Zundel werden op valse beschuldigingen later aan Duitsland uitgeleverd. En die aanklachten waren eender als die ook tegen Odeh waren ingebracht: liegen tegenover de Immigratiedienst! Zundel werd aangeklaagd voor het verspreiden van zoals dit werd genoemd, “vals nieuws”, daar hij een boekje had geschreven, “Did Six Million Really Die?” (Stierven er Wérkelijk Zes Miljoen?) En de titel maakt het natuurlijk méér dan duidelijk: Ernst Zundel twijfelde er ernstig aan óf er wel zes miljoen Joden in de Duitse kampen om het leven waren gebracht! En het is om die reden dat spoedig nadat nekend was geworden dat Zundel dit boek had geschreven, hij het slachtoffer werd van een jarenlang durende lastercampagne door Joodse organisaties! Niet dat die iets tegen hem hadden kunnen bewijzen; voor deze organisaties stond het al van tevoren vast dat zij met Zundel een “Holocaust-ontkenner” te maken hadden! Hetzelfde met Demjanjuk maar dan als zou hij de beruchte “Ivan de Verschrikkelijke” (eerst in het kamp, Treblinka en na vrijspraak in Sobibor) geweest zijn; beide beschuldigingen tegen zowel Zundel als Demjanjuk bleken gewoonweg vals te zijn geweest. Zij werden niettemin echter tóch veroordeeld! Wie waren dus de wáre verspreiders van “vals nieuws” geweest? Juist, Joodse organisaties! En nu hebben we hier ene zekere Tomar Ilan die van Ramsea Odeh hetzélfde beweert! De vraag is dan ook: zouden we met Tomar Ilan misschien met een Joods trol, een Hasbariaan, te maken kunnen hebben, een van de vele Hasbarianen, die door de Israëlische overheid zijn opgeleid om over bijvoorbeeld de wáre vreselijke omstandigheden waar de Palestijnen in Gaza al jarenlang te lijden hebben onde de Israëlische bezetting te liegen te maken kunnen hebben?  Ook dit kunnen we niet bewijzen. Maar nu we een verband hebben kunnen leggen tussen wat Zundel en Demjanjuk in het verleden allemaal overkomen was en met wat Ilan over Odeh allemaal zegt, kan dit niet worden uitgesloten! En daar Zundel en Demjanjuk volkomen onschuldig aan enig misdrijf waren, is wat Ilan hier zegt, weer een zeer sterke aanwijzing dat wat Rasmea Odeh over haar gedwongen bekentenis zei, weleens maar ál te waar zou kunnen zijn! Wel, beste Tomar Ilan, we zijn je in dit geval dankbaar dat jij op jou wijze duidelijk gemaakt hebt dat Odeh weleens onschuldig zou kunnen zijn en dat de tegen haar ingebrachte aanklachten hetzij door Israël hetzij door Joodse organisaties (of beide), door hen volkomen verzonnen en voorgekookt zouden kunnen zijn! Uit al de overige reacties van anderen valt op te maken dat die zeer waarschijnlijk slechts één bron geraadpleegd hebben: de liegende en waarheidsverdraaiende mainstream media! Het is bij hen kennelijk nooit opgekomen om eens een bezoek te brengen aan bijvoorbeeld, https://electronicintifada.net.content/gaza-reminds-us-zionisms-original-sin/13775 Het zijn dan ook lieden die door een bevooroordeelde en fakenews-verkondigde media volkomen zijn gehersendpoeld. We hebben er de volgende reactie op de site van advalvas achtergelaten:

“Of Rasmea Odeh wérkelijk schuldig is aan wat haar toegeschreven wordt, weet ik niet; ik vraag me af wie er in het verleden nog meer vanwege “liegen mbt een immigratiedocument” vanuit de VS naar elders zijn gedeporteerd. Daarnaast hebben we Miko Peled, een moedige hoge Israëlische militair die de zonden van het Zionisme regelmatig aan de kaak stelt: https://electronicintifada.net/content/gaza-reminds-us-zionisms-original-sin/13775 

Alleen horen we dit hier nooit. Dus: wát “Jodenhaat”? En … wat zou onze regering hier mee van doen hebben dat die zich zou moeten schamen? Die beweren toch ook dat Israël het “recht heeft om zich te verdedigen” als het meest moderne leger van het Midden-Oosten Gaza weer eens binnengevallen was en er meer dan 2.000 Palestijnen op dodelijke wijze wég werden gezuiverd? (Operation Protective Edge, zomer 2014) Dus nogmaals: wát “Jodenhaat”?  

Zo, die staat! Een van de huisregels van advalvas is, “De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties”.  Wel, in geval van mogelijke verwijdering van onze reactie aldaar, hebben we er hierboven tóch een soort van backup gemaakt!

 

Waren Adolf Hitler en de Nationaal-Socialisten Christenen? 

 

Tenslotte moet er nog het een en ander worden gezegd over Adolf Hitler en de Nationaal-Socialisten. Officieel heet het dat zij (of een deel daarvan) Christenen zouden zijn geweest. En dit wordt dan beweerd omdat zij gunstig en positief stonden tegenover de Rooms-Katholieke Kerk. Welnu, dát zij de Kerk met een gunstig blik zagen, ís nu eenmaal zo. Maar … volgt hier dan uit dat Hitler en de zijnen dan zelf ook Christenen waren? Het antwoord moet luiden, “Nee, dat waren zij beslist níet! Hitler had nl. een eigen soort van religie, een soort van heidendom, waarin de oppergod, Zeus, een hoofdrol speelt. En hij meende dat die rol die deze oppergod in de heidense mythologie zo ’n belangrijke rol speelt, van toepassing was op hemzelf. En daar hij zich met deze god als het ware gelijkstelde, betekent dit dat Hitler zichzelf verheerlijkte. Dit zien we als we de beelden bekijken waarin hij rondgereden word in een wagen met langs de kant de hem enthousisast toejuichende Duitse menigten. We krijgen een glimp van wat Hiler geloofde als we de site van http://www.renegadetribune.com eens bezoeken. In het verleden hebben we hier enkele malen naar verwezen. Nu zullen we eens datgene duidelijk maken wat we eigenlijk al aan het begin hadden moeten doen: Dat hier naar ándere websites wordt verwezen, wil echter niet zeggen dat we ook met álles wat op die sites verkondigt dan wel geleerd wordt, daadwerkelijk eens zijn! Laten we met dit in gedachten eens een bezoek brengen aan een bepaalde pagina van deze site van renegadetribune: http://www.renegadetribune.com/odin-lucy-christmas-north/ In dit arikel wordt beweerd dat het jaarlijkse Kerstfeest wat we zoals gebruikelijk op 25-26 december vieren, terug te voeren valt op aloude heidense tijden:

“Dit feest was geconcentreerd op de Zonnewende en de “Oude Goden”. De hoofdfiguur in dit zonnewendedrama was de zon, onder de proto-Indo-Europeanen als de godin, Sol (en onder de latere Europeanen als Christus Jezus”. 

Hier wordt dus eigenlijk met niet zoveel woorden gezegd dat de zon als “God” later door de “latere Europeanen” werd vereerd als Christus Jezus. En zo maakt de auteur van dit artikel, een zekere “Lightning Warrior”, duidelijk dat dit heidense feest later de wereldwijde Kerk was binnengeslopen. Ook wordt er het een en ander over de ons aller bekende kerstman (“Santa Claus”), iets gezegd; hoewel die ook in verband wordt gebracht met de ons eveneens bekende St. Nicolaas (hier verbasterd in Sinterklaas), gaat de legende hiervan veel verder terug dan de tijd waarin een heilige, St. Nicolaas uit Myra de gewoonte had heimelijk geschenken te geven door die ’s nachts bij de door kinderen klaargezette laarsjes en schoentjes bij de vuurhaard/kachel te leggen; de kinderen kregen die dan in ruil voor de penen en hooi voor het paard van St. Nicolaas die zij er tevoren bij of ingelegd hadden, maar,

“Maar de oorsprong van wat de Kerstman zou worden, is veel ouder dan dat. en heeft haar oorsprong in een veel koudere plaats. In veel delen van het voorchristelijke Noord- en Centraal-Europa was de Winterzonnewende bekend als de tijd waarin Odin of Wotan -dewitbebaarde heerser van Asgard, zijn jachtpartij langs de hemel hield. Dit voorval was bekend als de Jachtpartij. Odin bereed zijn acht-potige strijdros, Sleipnir genaamd, die grote afstanden langs de hemelen af kon leggen. Gedurende die tijd lieten de kinderen hun laarsjes gevuld met wortels en hooi bij de schoorsteen achter om er Sleipnir mee te voeden. In ruil voor hun liefdadigheid liet “Odin” geschenken voor de kinderen achter bij hun laarsjes. Deze nacht van Odin’s “wilde jacht” heeft een tegenhanger wat bekend is als Lussinatta of “The Lussi Night” in Zweden. Dit wordt nu gevierd als de Dag van de Heilige Lucia en vindt elk jaar plaats op 13 december. Vóór de verwisseling op de Gregoriaanse Kalender echter, viel die op 21 december- de Nacht van de Winterzonnewende”. 

Verder lezen we er dat er in sommige legenden over Licia gewag wordt gemaakt van een bovennatuurlijke vrouwelijke figuur, die naar verluidt samen met haar volgelingen, de gevreesde Lussiferda, door de lucht reisde en dat het in die periode zeer gevaarlijk was om buiten te zijn; voornamelijk die kinderen die zich dan misdragen hadden, moesten in de gaten worden gehouden daar “Lussi” via de schoorsteen in het huis van dergelijke kinderen kon komen om die mee te nemen. Lussiferda wordt echter eveneens in verband gebracht met Lucifer, beter bekend als de Lichtdrager. De naam stamt af van “lux ferre” hetgeen brenger van licht” betekent. En,

“We zien waarschijnlijk dat deze aloude Noord-Europeanen erop wezen, hoe het de vaak vreselijke duisternis was die het licht droeg wat leven naar deze wereld bracht. Dit is niet alleen waar binnen de natuur maar ook met de beproevingen en verdrukkingen in onze eigen leven- de nacht is het meest duister voor de dagerad. Het is de duisternis wat het licht brengt”. 

Wat “Lucifer” betreft, heeft de Bijbel iets heel ánders over deze bovennatuurlijke persoonlijkheid te zeggen:

“Hoe zijt gij van de hemel gevallen, O Lucifer, zoon van de morgen! hoe zijt gij die de naties verzwakte, neergestoten tot de grond. Want gij hebt in uw hart gezegd, Ik zal opstijgen in de hemel, ik zal mijn troon boven de sterren van God verheffen. Ik zal eveneens op de berg der vergadering aan de zijden van het noorden zitten. Ik zal opstijgen boven de hoogten der wolken, ik zal zijn gelijk de Allerhoogste. Toch zult gij neergebracht worden tot de hel, aan de zijden van de kuil”. (Jesaja 14:12-14, King James-vertaling)

Het gaat hier natuurlijk over de aartsengel, Lucifer, die eenmaal na zich boven God te hebben willen verhogen, door zijn hoogmoed ten val was gekomen, en daarna bekend werd als Satan! Het is een wérkelijk bestaande boosaardige persoonlijkheid, die in de loop der eeuwen al veel ellende over de mensheid heeft gebracht. Dit begon met de verzoeking van Adam en Eva in de Hof van Eden. (Genesis 3:1-7). Hij was degene die (onder toelating van God weliswaar), Job en zijn gezin in het verderf stortte. (Job 1 en 2) God echter, veranderde het lot van Job later, hem ten goede. (Job 42:10-16) Hij was de ware macht achter de koningen van Babylon en van Tyrus. (Jesaja 14:3-25 en Ezechiël 28:12-19) Hij was degene die Jezus verzocht tijdens Diens vastenperiode in de woestijn. (Mattheüs 4:1-11) Jezus gaf hier echter niet aan toe. En in de eindtijd waar we misschien al inzitten, zal hij zich meester gemaakt hebben van een man, een wereldleider, die onder de bijbelse Christenen beter bekend is als de antichrist; in het boek, Openbaring, wordt hij vergeleken met een “beest”. Hij zal op een moment wanneer hij nog niet zo bekend zal zijn, een dodelijke hoofdwond oplopen zeer waarschijnlijk door een aanslag. Nadat hij hiervan op wonderbare wijze zal zijn hersteld, lezen we wat de mensheid dan zal doen:

“En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. En zij aanbaden de draak” (Satan, de duivel) “omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren? En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit tweeënveertig maanden lang te doen. En het opende zijn mond om God te lasteren, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent en hen die in de hemel wonen. En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen. en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is van de grondlegging van de wereld af. Indien iemand oren heeft, laat hij horen”. (Openbaring 13:3-9)

Zou Hitler een voorafschaduwing van deze nog komende antichrist kunnen zijn geweest? Waarschijnlijk. Het zal voor sommigen zoals de mensen achter de site van renegadetribune beslist niet fijn zijn te horen dat hun held, Hitler, met wie zij zo blij zijn, een der voorlopers van de antichrist is geweest! Het feit echter dat er voor zowat 80 á 90% aan leugenpropaganda over hem werd verkondigd (en dat dit nu soms nóg gebeurt), ontslaat Hitler er niet van, zélf een afgodenaanbidder te zijn geweest. En nee, hij heeft nooit zes miljoen Joden laten vergassen; de Duitse concentratiekampen waren slechts werkkampen in plaats van “dodenkampen” zoals die nu nóg worden weergegeven. Ook is Hitler zelf de Tweede Wereldoorlog nooit begonnen zoals ook nu nog steeds wordt beweerd. De bergen dode lichamen in de naaste omgeving van de kampen en daarbinnen, waren niet het gevolg van een doelbewust vernietigingsbeleid van de Nazi’s; die waren het gevolg van de door de Geallieerden platgebombardeerde Duitse infrastructuur waardoor het Zyklon B-gas niet meer kon worden getransporteerd naar de kampen om er de uitbraken van tyfus mee te bestrijden. Vandaar de bergen lijken. Niettemin was Hitler (en dit was ook van toepassing op Heinrich Himmler, Joseph Goebbels en andere hoge Nazi-kopstukken), een satansaanbidder. De “Jezus” die hij in gedachten had, was niet de Jezus zoals we Die in de Bijbel vinden; zijn “Jezus” was een zonnegod volgens een heidens principe, Lucifer de “lichtbrenger”. En van hieruit kunnen we concluderen dat Hitler en de overige genoemde kopstukken eigenlijk Luciferianen waren.

 

De Swastika: Symbool van de God Thor. 

 

Dát Adolf Hitler en een deel van de overige hoge Nazi’s werkelijk afgodenaanbidders waren, kunnen we concluderen uit deze site: https://odinia.org/tag/swastika/ We lezen er nogal wat, over rode eekhoorns, oude eiken en andere zaken die in de Noorse mythologie een vooraanstaande rol gespeeld hebben en dit nu nóg doen. We zullen ons hier echter slechts beperken voor wat voor onze studie van belang is:

“Omdat de eik de bliksem meer dan enig andere boom aantrekt, is die vanaf ons begin het symbool van onze grote God Thor en eveneens van Perun en Zeus respectievelijk zijn Slavische en Griekse tegenhanger geweest. De bliksem is een symbool van groei, verwachting, vruchtbaarheid en van de mannelijke macht en kracht van van Thor, net zoals de swastika dat is, Zij zijn de symbolen van de levenskracht”. 

Een van deze “goden” was de Slavische tegenhanger van Perun zoals we dit hier lezen. Nu weten we ook waarom een van de schijvers van de site van renegadetribune zich “Axe of Perun” (Bijl van Perun) laat noemen (of zichzelf zo noemt)! Hij schijnt zich graag met de naam van deze tegenhanger van Thor te tooien! We zien er tevens enkele fotos waarop swastikas samen met de SS-runen op staan afgebeeld én een piek van de kerstboom waarop vlak daaronder ook een swastika afgebeeld staat. Het onderschrift maakt duidelijk dat dit voorwerpen zijn die tijdens WW II over de Nederlandse grens waren gesmokkeld. Daaronder zien we weer een foto van een badge met de SS-runen met als onderschrift de “bliksemachtige Sig-rune”. En daaronder weer een doos met kerstballen met Nazi-symbolen en een met het opschrift, “Sieg Heil!” En hieruit is toch zeer duidelijk af te leiden dat Hitler en de overige hoge Nazi’s aanbidders en vereerders van de Noorse mythologische God, Thor, waren! 

 

Op de Hoogte? 

 

Nu dient de vraag zich op: Wíst het Duitse volk dat toen het al die tijd tegen vlaggen met de swastika aankeken, dat het met Hitler met een afgodendienaar te maken hadden? Vermoedelijk niet; het zag nadat het aan een dreigende Joods-Bolsjewistische machtsovername geconfronteerd werd, door een financiële crisis van wereldwijde heenging en dat de armoede in Duitsland een onvoorstelbare hoogte had bereikt waar mensen hongerig en zeer arm door het leven gingen, in Hitler een wáre Messias, een bevrijder. Het Duitse volk had zeer waarschijnlijk geen tijd zich af te vragen of Hitler een Luciferiaan was of niet; voor het volk telde in die tijd slechts één ding: “Hoe zulen we al deze ellende weten te overleven?” En toen Hitler zijn helpende hand naar een volk uitstrekte dat door al die ellende heenging en ook nog eens dankzij de gemene anti-Duitse propaganda uit WW I door het overgrote deel der wereld veracht werd, nam het die hand met grote vreugde aan! En daarna begonnen de grote veranderingen in dit land; binnen enkele jaren waren Hitler en het Duitse volk erin geslaagd, hun land uit de diepe afgrond van financiële depressies en armoede te tilen zodat het na enige tijd de meest welvarende staat in Europa (en zeer waarschijnlijk ook der gehele wereld) werd! Maar na die tijd van voorspoed en welvaart diende zich de dreiging aan van een tweede oorlog waarvan we nu al voor lange tijd weten dat die zich zou transformeren in een Tweede Wereldoorlog. De aanleiding tot dit tweede wereldconflict is bewust volkomen verkeerd in de gangbare naslagwerken en geschiedenisboeken vermeld; dit heeft ertoe geleid dat Hitler en de zijnen als het grootste kwaad wat de menselijke geschiedenis ooit had gekend, werden beschreven. Het “grootste kwaad” in die tijd was echter de wereldomvattende Joodse anti-Duitse boycot en de reeds genoemde wereldwijde Joods-Boljewistische dreiging vanuit het Oosten (Sovjet-Rusland)! En nadat Hitler door zijn geallieerde tegenspelers zodanig in een val gemanoeuvreerd was zodat hij Polen wel binnen móest vallen omdat daar de Sudeten-Duitse minderheden door een wrede Poolse overheid dagelijks verdrukt, opgejaagd en in vele gevallen ook nog eens wreed vermoord werden, begon hiermee het tweede wereldconflict; Frankrijk en Engeland verklaarden Duitsland de oorlog, daara volgde de “schemeroorlog” (“phoney war”) waar het een tijdlang stil en rustig bleef aan het front, gevolgd door de Duitse inval in de Lage landen en de daaropvolgende vijf jaren lang durende Duitse bezetting, de Duitse inval in Rusland (Operation Barbarossa, (22 juni 1941), het keerpunt bij Stalingrad (1943), de geallieerde invasie in Sicilië (1943), de invasie in Normandië (Frankrijk 6 juni 1944) en de uiteindelijke nederlaag van Duitsland op 6 mei 1945. Hitler had in de voorgaande maand, april, zelfmoord gepleegd samen met zijn kersverse vrouw, Eva Braun, evenals Goebbels en zijn gezin. Daarna begonnen de Neurenberg-tribunalen waar de gearresteerde Nazi-leiders werden berecht en daarna  de “denazificatie” van de Duitse natie van 1946-1949 (die daarna nog een tijd zou duren). Veel later zouden er documentaires verschijnen die lieten zien, welke ideologie Hiter en de zijnen tijdens hun heerschappij hadden aangehangen. “De Religie van Herr Hitler” komt hier bijvoorbeeld in gedachten. Maar véél later kwam ook het internet waar op vele verschillende sites (zoals renegadetribune) de context rondom WW II ofwel het grotere beeld van werd gegeven. En dat is iets wat ons door de gevestigde media & pers altijd onthouden is tot aan de dag van vandaag toe. Nochtans moet worden gezegd dat de eventuele misdaden die Hitler en zijn innerlijkste kring van intimi op hun geweten zouden kunnen hebben (in zoverre áls zij die ook zouden hebben begaan!), volkomen verbleken bij de enorm en grootschalige genocides waar de Geallieerden (hierbij vanachter de schermen voortgedreven door prominente hoge Joden), verantwoordelijk voor waren!

 

En wat de officiële geschiedenis over Hitler en de Nationalisten betreft, zijn we hier al voor vele jaren mee bekend: het enige wat we over hen in de gangbare naslagwerken en geschiedenisboeken gelezen en wat we via de talloze TV-documentaires over hen hebben gezien, is dat zij samen het “ultieme kwaad der gehele menselijke geschiedenis” zouden zijn geweest; wat hun (vermeende) kwaadaardigheid betreft, zou tot nu toe door niemand anders geëvenaard zijn geweest. De vele goede dingen die Hitler en zijn Nationaal-Socialistische regering hebben gedaan (zij hebben Duitsland in hun tijd van een verarmde en door de wereld verachte pariastaat in een van de meest welvarende landen van Europa, ja, van heel de wereld, weten te transformeren, en 2: hun kruistocht tegen de wereldwijde dreiging van het Joodse Bolsjewisme door op 22 juni een preventieve aanval te beginnen om Europa en de wereld voor sovjetisering en de tirannie van een Joods-Talmudisch stelsel te bewaren, 3: zij wisten de onevenredige Joodse invloed in Duitsland wat hoofdzakelijk verantwoordelijk was voor het morele verval uit dit land te verwijderen (Berlijn werd in de tijd van vóór Hitler het “Babylon der wereld” genoemd vanwege de ontzettende morele verdorvenheid die er destijds heerste) etc.), worden echter niet genoemd. We moeten er hierbij aan herinneren dat er zich talloze patriottisch-gezinde mannen uit vele andere landen bij Duitsland hadden aangesloten om aldus samen te voorkomen dat een Joods-Talmudische Nieuwe Wereldorde in die tijd een werkelijkheid zou kunnen worden. Deze mannen maakten deel uit van de Nederlandse Waffen-SS, de Belgische Waffen-SS etc. En Hitler, de Duitse en de met hen geallieerde legers van de axis hadden allemaal slechts één doel: de bevrijding van Sovjet-Rusland van een Joods tiranniek rood terreurstelsel wat al vanaf haar ontstaan tot aan 1934 enorme genocides op haar geweten had. Hierbij komt ons bijoorbeeld het Bevrijdingsleger van de Russiche generaal, Vlassov, in gedachten. Maar zoals we inmiddels oom al lange tijd weten, is de geschiedenis betreffende WW II heel ánders verlopen; Duitsland werd uiteindelijk verslagen en de vele leden van de Waffen-SS kwamen in geallieerde krijgsgevangenschap terecht. En ook hier zit weer een geschiedenis op zich aan vast: al deze mannen (en dat waren er miljoenen) werden uiteindelijk uitgeleverd aan Rusland. De geallieerde operatie die hiervoor op touw was gezet, is bekend onder de codenaam, Operation Keelhaul. (voor een goed begrip over wát er toen allemaal gebeurde, is hier een goede documentaire te zien: http://www.dutchanarchy.com/documentary-forbidden-history-operation-keelhaul-1945/) Wat generaal Vlassov betreft, schreef Louis Marschalko in zijn boek, “The World Conquerors”, (Christian Book Club of America) 1958), dat hij degene was die in staat was een leger van enkele miljoenen onder zijn vlag tegen het stalinistische dictatorschap in Rusland op te zetten. Nadat hij met talloze anderen aan de Sovjets was uitgeleverd, was het Levranti Beia, die de openbare exutie van Vlassov in Moskou organiseerde. (blz. 118) En nadat de militaire politie de barakken waar de Kozakken die aan de kant van de Duitse legers hadden gevochten door de Geallieerden in opgesloten waren om hen naar de Sovjet-Unie te transporteren, weigerden die elke vorm van medewerking; zij barricadeerden de deuren zodat de politie zich met geweld toegang moest verschaffen; het verzet van de kant van deze Russen was zelfs zo hevig dat er traangasgranaten in elke afdeling van de barakken moest worden gegooid om hen tot medewerking te dwingen. Er waren er die de ramen van de barakken insloegen om de scherven van de ruiten te gebruiken om er hun polsen mee open te snijden opdat zij zouden sterven; oude vrienden onder elkaar sneden elkaar de keel door. Anderen ontblootten nadat de poltite eenmaal toegang had, hun borst en riepen dat die hen maar dood moesten schieten want terug naar Sovjet-Rusland waar zij veel eerder uitgevlucht waren om aan de Sovjet-barbarij te ontkomen wilden zij niet. Zo groot was de wanhoop onder de Kozakken! (blz. 118) Maar uiteindelijk werden zij met dwang en veel geweld alsnog op transport naar Rusland gezet; bij terugkeer werden zij opgewacht door officieren van de beruchte NKVD, waarna zij óf meteen werden geëzecuteerd of naar de Gulags werden gezonden.  En over het Christendom en deNationaal-Socialisten schreef Marschalko dat het Bolsjewisme eigenlijk bestreden had moeten worden door haar enige ware vijand: het Christendom. Het zou het “christelijk verzet” geweest moeten zijn dat tegen het Bolsjewisme op had moeten treden terwijl het al die tijd met de vinger de weg naar de hemel had moeten wijzen. Maar het Christendom faalde in deze nl. dat het haar stempel niet achtergelaten had op de overheden der wereld en het openbare leven; het faalde erin daar het zelf geen revolutionaire methoden had aangewend om het Bolsjewisme te bestrijden. En dit betrof zowel het Katholicisme als het Protestantisme. En omdat de beide denominaties hun plicht om het Bolsjewisme te bestrijden niet vervulden, moest het Nationaal-Socialisme wel opkomen zo betoogde Marschalko. En of dit nu een “neo-heidense” beweging was geweest vanaf het begin of dat er later bepaalde zaken in deze beweging konden zijn geslopen, het had volgens de auteur onder verschillende slogans dátgene gedaan wat eigenlijk het Christendom had moeten doen: weerstand bieden tegen de Bolsjewistische dreiging!  Verder schreef Marschalko dat de Nationaal-Socialisten zekere principes die zij hadden niet slechts afgekondigd hadden maar die ook in praktijk hadden gebracht: de bevordering van de intellectuele elite, de beëindiging van de klassestrijd,* het creëeren van eenheid en vrede tussen kapitaal en arbeid, de cultivatie van familiebanden en de verhoging van de Duitse levensstandaard en de invoering van een sociale verzekering voor het volk. (blz. 64 en 66-67)

(* De klassenstrijd was een uitvinding van Karl Marx (eigenlijk Karl Mordechai), de (niet zo vreedzame) Joodse grondlegger van het Marxisme/Communisme/Bolsjewisme. Officieel heette het dat die bedoeld was om het kapitalisme wat door hem beschouwd werd als de oorzaak van de armoede van de gewone arbeiders wat op deze wijze ten val moest worden gebracht. Om dit te bewerkstelligen, moesten de arbeiders zich tegen de kapitalisten keren waarna alle goederen onder alle volken even gelijk verdeeld zou worden. Hierbij dienden tevens de verschillende maatschappelijke standen (werknemer, werkgever o.a.) worden afgeschaft daar ook die de belemmering van een maatschappij van gelijken in de weg stonden. In wezen echter was de klassenstrijd bedoeld om onenigheid en verdeeldheid tussen de verschillende standen te creëeren waardoor de samenleving van binnenuit zou worden verzwakt en ondermijnd. Het zal duidelijk zijn dat een land waarin verschillende standen en instellingen tegenover elkaar staan, nu niet bepaald een sterke eenheid vormt! En daar door zou die gevoelig en kwetsbaar worden voor sovjetisering. Hitler verhinderde echter dat dit ook met Duitsland zou gebeuren; werkgever, werknemer en al de overige standen in Duitsland stonden uiteindelijk als één man náást elkaar en achter Hitler nadat die er ook in was geslaagd, er de vakbonden te verbieden. Die waren niet zozeer bedoeld om de belangen van de werknemers te behartigen maar eerder om verdeeldheid te scheppen tussen hen en hun werkgevers! En zo werd Duitsland het meest welvarende land met een solide en goeddraaiende economie.)

 

Renegadetribune.com: Intelligente Schrijvers maar Geen Enkel Inzicht in de Bijbel! 

 

En hoewel de mensen achter deze site in Hitler een grote held zien, moet nochtans worden gezegd dat zij wat WW II betreft, wel de waarheid verkondigen! En dit laatste is iets wat Joodse organisaties een grote doorn in het oog is! Nu hoeft dit beslist niet te beekenen dat de mensen achter de site (zoals de man die zich de “Axe of Perun” noemt), zelf ook afgodenaanbidders zouden zijn of dat dit persé slechte mensen zouden zijn; hun doel lijkt eerder het corrigeren van de geschiedenis rond WW II en de aanleiding daartoe te zijn, waarbij zij echter de fout maken, in Hiter een grote held te zien! Het zijn geen Christenen en over het Christendom hebben zij hier ook niet veel respect voor getuige deze pagina: http://www.renegadetribune.com/all-christians-are-cucks/ Hoewel zij deze overtuiging al hadden, schijnt het toch het christenzionisme te zijn wat die overtuiging nog eens flink versterkt zou kunnen hebben! Verder komt dit door -hoe intelligent hun overige artikelen ook zijn (en vergis je niet, die zíjn ook zeer intelligent geschreven), zij hebben daar zij zelf geen Christenen zijn, geen enkel geestelijk inzicht in de Bijbel en leggen die ook nog eens verkeerd uit!

 

Zijn Wíj Bekend met de Bijbel?

 

En het moet soms helaas eens gezegd worden: ook vele lieve Rooms-Katholieken, gereformeerden, charismatici en wat we nog meer aan christelijke denominaties hebben, hebben helaas ook geen (of zeer weinig) inzicht in de Bijbel terwijl die ook door hen als het hoogste goed van de Kerk wordet beschouwd! Deels komt dit doordat we slechts lezen van mensen of naar mensen luisteren die het over de Bijbel hebben. En dat is niet verkeerd natuurlijk; er zijn immers priesters, dominees en voorgangers die altijd wel iets goed over dit document te vertellen hebben! Maar we zulen nu een voorbeeld geven over hoe het nu wérkelijk moet:

“En meteen stuurden de broeders Paulus en Silas ’s nachts weg naar Berea. Die gingen, toen zij daar gekomen waren, naar de synagoge van de Joden. En dezen waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren”.  (Handelingen 17:10-11)

Wat lezenwe hier nu? We lezen dat nadat deze beide apostelen nadat zij in Berea waren gearriveerd, Paulus de synagoge opzocht om er te prediken. En hij predikte over zaken die de Bijbel aangaan; hij sprak dus eigenlijk over de Bijbel. De Joodse toehoorders namen alles wat Paulus hen vertelde bereidwillig aan, maar … zij deden tevens de moeite om de Schriften (dat deel van de Bijbel wat al op schrift gesteld was) te bestuderen om te zien of dat wat Paulus hen allemaal vertelde in overeenstemming met de Bijbel was! Zij dachten niet van, “Nou, Paulus is een geweldige apostel, weet ook heel veel, het zal dus wel goed zijn wat hij ons allemal verteld”. Zij  dachten echter ook niet dat het allemaal wel niet waar zou zijn, “dus geloven we hem maar niet”. Nee, zij liusterden gewillig naar de apostel en gingen daarna mét die kennis naar de Bijbel om die er te toetsen. De Thessalonicanen daarentegen, geloofden in tegen stelling met de Bereaanse Christenen letterlijk álles wat hen voorgehouden werd, en door wie dan ook, het maakte hen niets uit; het was allemaal gewoon helemaal wáár! Het toetsen aan de Bijbel: niet nodig! En het was daar dat er de grote verwarring de gemeente te Thessalonica binnengeslopen was. 2 Thessalonicenzen 2:1-12 is hier een goed voorbeeld van. En dit was nu het probleem: de Christenen te Thessalonica gingen eerder op de ervaring af dan dat hun geloof ferm op de Bijbel gevestigd was! Zo kon het gebeuren dat de geloviegen er o.a. een zgn. “brief van Paulus” (en zijn medewerkers) die echter onterecht aan hen werd toegeschreven) door hen als authentiek werd beschouwd. Verder zouden zij een “uiting van de Geest” (ofwel een profetie) ontvangen hebben. En deze dingen zorgden ervoor dat het geloof van deze Christenen aan het wankelen werd gebracht. En het is nu dit wat we nu ook vaak in de charismatische beweging zien waar men in delen van deze denominatie slechts of voorál op de zgn. wonderen, tekenen en profetieén afgaat, zónder die goed te toetsen aan de Bijbel. Hier komt bijvoorbeeld het zgn. “lachen in de Geest” in gedachten, een fenomeen wat vooral in eind jaren ’80 en de eerste helft van de jaren ’90 veelvuldig in de aandacht stond. Er werd destijds gesproken van de “Toronto-zegen” daar dit fenomeen zich het eerst voorgedaan zou hebben in charismatische kerken in de Canadese stad, Toronto. Geleidelijk aan had het zich toen verspreid over vele kerken in andere delen van de wereld (Amerika en Europa). Nogmaals, het is goed om naar de priester, dominee of de voorganger te luisteren naar wat hij over de Bijbel te zeggen heeft, maar we moeten datgene wat ons verteld is, tevens (kritisch) toetsen aan de Bijbel, net zoals de Bereanen dit met de predikingen van Paulus deden. En door die Bijbel ook zélf te lezen, kunnen we weten wat goed is of onjuist. En Paulus schijnt het geen enkel probleem gevonden te hebben dat de Bereanen zijn preken aan de Schriften toetsten. En zo behoort dit ook met de priester, dominee en voorganger te zijn. Nu komt ons hierbij een uitlating van wijlen paus Johannes-Paulus II in gedachten; in 1987 (een hele tijd geleden dus), zei hij dat de Bijbel in het Katholieke gezin weer op tafel moest komen! En dit had hij zeer goed gezegd; met andere woorden: onze Rooms-Katholieke vrienden zo vond hij, moesten de Bijbel voor zichzélf gaan lezen! We weten niet of deze wijze raad ook daadwerkelijk is opgevolgd, maar dát dit een wijze raad was, zal wel duidelijk zijn! We zullen het hier bij laten. Hier is weer genoeg kennis om op te nemen. God’s Bless, and…till the next time! 

 

Ton Nuiten – Zaterdag 3 Maart 2018.