Voormalig Oppercommandant Wesley Clark over de Uitschakeling van Zeven Landen; De Aanslag op Quassem Suleimani; Suleimani: Succesvol Bestrijder van al-Qaeda & ISIS; Nieuwe Commandant Iraanse Revolutionaire Garde Ismail Ghaani: “Midden-Oosten Zal Bezaaid Worden met Dode Amerikanen.”; Israëlische Dentank: ISIS “Nuttig Middel” tegen Iran, Hezbollah & Syrië; de Tragedie met de Boeing 737-800; Bellingcat & Mind Control (En Meer)

Het is nu inmiddels weer iets meer dan twaalf jaar geleden; in maart 2007 kwam het toenmalige hoofd van de NATO-strijdkrachten, Wesley Clark, met het nieuws dat de Amerikaanse overheid vlak na 911 van plan was, binnen vijf jaar zeven landen uit te schakelen:

“Circa tien dagen na 9/11 ben ik naar het Pentagon gegaan; ik zag secretaris van Defensie Donald Rumsfeld en Wolfowitz; ik ging naar beneden en ik zei “hallo” tegen sommige mensen van de Joint Staff die gewoonlijk voor mij werkten; en een van de generaals riep mij binnen en zei “Sir, u moet binnen komen en even met me spreken.” Ik zei: “Maar u bent druk bezig.” Maar hij zei: “Nee, nee. We hebben het besluit genomen, oorlog tegen Irak te gaan voeren.” Dit was op of rond de 24e september. Ik zei: “We gaan oorlog voeren tegen Irak? Waarom?” Hij zei: “Dat weet ik niet; ik denk dat ze niet weten wat ze anders te doen hebben!” Dus vroeg ik, “Wel, hebben ze wat gegevens gevonden waarmee Saddam Hussein in verband kan worden gebracht met al-Qaeda?” Hij zei, “Nee, nee, in dat opzicht is er niets nieuws. Ze hebben slechts het besluit genomen ten strijde te trekken tegen Irak.” Hij zei, “Ik meen dat het is als …We weten niet wat te doen aan terroristen, maar we hebben een goed leger en we kunnen regeringen uitschakelen.” En, uhm, hij zei: “Ik denk, als het enige middel dat je hebt een hamer is, dan zal elk probleem op een spijker moeten lijken.” Enkele weken later kwam ik weer terug om hem te zien en tegen die tijd bombardeerden we Afghanistan. En ik vroeg: “Zullen we nog altijd ten strijde trekken tegen Irak?” En hij zei: “O, het is veel erger dan dat; hij zei (hij reikte over zijn desk, nam een stuk papier) en hij zei: “Dit kreeg ik pas vandaag van bovenaf ” (waarmee hij het bureau van Defensie bedoelde), “en hij zei: “Dit is een memo waarin beschreven wordt hoe we zeven landen in vijf jaar uit zullen schakelen: te beginnen met Irak, daarna Syrië, Libanon, Libië, Somalië, Sudan, en we werken dit af met Iran.” youtube.com/watch?v=gTbg11pCwOc (“Speeches that still matter: Gen. Wesley Clark on US going to war in 7 countries in 5 yrs”)

Generaal Quassem Suleimani. 

Volgens het memo wat Wesley Cark destijds onder ogen had gehad, zouden die genoemde landen tegen 2005 of 2006 uitgeschakeld moeten zijn. We leven nu echter meer dan achttien jaar later en het regime van Bashar el-Assad in Syrië (van een van die landen die volgens plan hadden moeten worden uitgeschakeld) is nog niet ten val gebracht. Intussen zijn Irak en Libië wél uitgeschakeld; het eerste land door middel van de Irak-oorlog die op 20 maart 2005 begon en daarna Libië wat in tegenstelling hiermee met een door de CIA gecreëerde opstand onder de bevolking uitgeschakeld werd. En nu is men er bezig dit ook reeds lange tijd met Iran te proberen. De officiële propagandaleuzen rond de pogingen Iran uit te schakelen zijn inmiddels bekend: Iran zou aan een atoomprogramma werken om er zo een atoombom mee te willen produceren en daarom zou het een bedreiging vormen voor het Midden-Oosten. Om die reden is dit land zware sancties opgelegd; later werd er via bemiddeling door onder meer president Vladimir Putin van Rusland en Brack Obama van de US de zogenaamde “peace deal” bereikt waarbij de sancties over Iran in ruil voor het staken van het atoomprogramma geleidelijk aan verlicht zouden worden om later te worden opgeheven. Nadat Donald Trump gekozen en geïnstalleerd was als president, schoot die met zijn oorlogszuchtige taal richting Iran de deal weer in duigen. En Benjamin Netanyahu van Israël loopt al vanaf 1993 te klagen dat Iran nog maar een paar maanden verwijderd zou zijn van de productie van een atoombom. En vandaag zijn er nog geen bewijzen voor een Iraanse atoombom! Nu is Trump al enige tijd in het geweer tegen Iran en zijn laatste “prestatie” om de Iraanse anti-Amerikaanse gevoelens aan te wakkeren, is de moordaanslag op een van de meest populaire hoge militairen in Iran: Generaal Quassem Suleimani. 

Generaal Quassem Suleimani: Succesvolle Bestrijder van IS & al-Qaeda. 

Nadat Quassem Suleimani gedood was, werd er in Iran een massale begrafenisplechtigheid gehouden. Op verschillende clips op het YouTube-kanaal is te zien dat die plechtigheid waarbij Suleimani naar zijn laatste rustplaats werd gebracht, bijgewoond werd door duizenden Iraniërs die allemaal als één man achter de overheid stonden en samen met andere hoge militairen en geestelijke leiders rouwden om de dood van hun meest populaire militaire held. Terwijl hij op het moment dat de aanslag via een drone waartoe Trump opdracht had gegeven, in Baghdad was, zou hij naar verluidt aan onderhandelingen willen beginnen om nader tot Saoedi-Arabië te komen. Wat echter nu ook bekend is, is dat Suleimani met veel succes de terreurorganisaties IS en al-Qaeda een flinke slag toegebracht door die grotendeels uit Irak en grote delen van Syrië had weten te verdrijven!

De Revisionist Michael Hoffman over de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo. 

Over de moordaanslag op Soleimani had de revisionist, Michael Hoffman, het volgende in een twitterbericht te zeggen:

“Naar verluidt zou Mike Pompeo er bij Trump op aangedrongen te hebben Soleimani, de Iraanse generaal, die de terroristen van ISIS uit Irak en de terroristen van al-Qaeda uit Syrië heeft verdreven, te vermoorden. Pompeo is een krankzinnige oorlogsgolem voor de Israël-vererende fundamentalistische Rapture-theologie van het Amerikaanse kerkendom.” 

Hoffman had er bij zijn tweet tevens een bijlage aan toegevoegd waarop het volgende te lezen is:

“Tot aan de Rapture zullen we doorgaan met deze veldslagen te voeren. Maak er deel van uit; wees in de strijd.” – Mike Pompeo, God and Country Rally, Summit Church, Wichita, Kansas, June 28, 2015.” 

Waarna Hoffman vervolgt met deze woorden:

“Tot aan 1800 was de maniakale Rapture-visie en de uitvinding van de “Dispensionalistische” doctrine, favoriet bij de voorstanders van het illegale “Israël” volkomen onbekend aan de Kerk.” twitter.com/HoffmanMichaelA/

Over de “Rapture” (ofwel de geheime, niet zichbare wégname van de Gemeente van Jezus van deze aarde) zullen het hier verder niet over hebben. We zullen hier echter later een artikel aan wijden.

Mike Pompeo: Voormalig Directeur CIA. 

Over Pompeo zelf lezen we er op Wikipedia het volgende:

“Michael Richard (Mike) Pompeo is een Amerikaans politicus van de Republikeinse Partij. Hij is de minister van Buitenlandse Zaken onder president Donald Trump sinds 2018. Daarvoor was hij de directeur van de Central Intelligence Agency (CIA) onder president Trump van 2017 tot 2018.” https://nl.wikipedia.org/wiki/Mike_Pompeo

Nu zal het ook wel bekend zijn dat al-Qaeda en IS eigenlijk de creaties zijn van Amerika (de CIA) en Israël (de Mossad). Wat zijn betrokkenheid bij de CIA betreft, zal Pompeo er wel een gegronde reden hebben gehad, Trump dringend te verzoeken een einde aan het leven van de Iraanse generaal te maken; de door Amerika en Israël gecreëerde terroristenorganisaties zouden anders helemaal vernietigd worden! Nochtans wist Trump mee te delen dat hij met de dood van Suleimani een einde gemaakt zou hebben aan het leven van een vooraanstaande terrorist. En die aanslag op de generaal had hij laten plegen om een een mogelijke oorlog te voorkomen in plaats van er een te beginnen. Maar juist met deze krankzinnige stap had de president juist het (oorlogs)lont in het Iraanse kruidvat gestoken! En dat wat de dochter van Suleimani tijdens de plechtige uitvaart van haar vader zei, zullen ongetwijfeld profetische woorden blijken te zijn:

“De gezinnen van Amerikaanse soldaten in West-Azië die getuigen zijn geweest van de wrede oorlogen van Amerika in Syrië, Irak, Libanon, Afghanistan, Jemen en Palestina, zullen hun dagen doorbrengen met het wachten op het nieuws van de dood van hun kinderen!” 

Waarna er een Iraanse regeringsfunctionaris kort het woord neemt met deze woorden:

“Ik zeg dat de leider en martelaar Suleimani die zijn leven besteed had aan de steun van het (Palestijnse) verzet terwijl hij de de leiding over de Quds Force van de Iraanse Revolutionaire Garde had: Met wat met hem gebeurd is kan ik zeggen: Hij is de martelaar van Jeruzalem, de martelaar van Jeruzalem, de martelaar van  Jeruzalem!” youtube.com/watchv=pAvF3uyzwmY (“Qasem soleimani funeral – Huge crowds as daughter threatens US”)

Uit hetgeen hierboven staat, kunnen we concluderen dat het weer Israël is, waar het om gaat. Trump nu, had het Suleimani ook verweten vele van de “servicemen” (ofwel Amerikaanse militairen) in Irak te hebben gedood. Dit zou misschien kunnen zijn. maar hier is wél het een en nader aan vooraf gegaan; de gruwelen die destijds in 2005 door Amerikaanse militairen tegen gevangengenomen onschuldige Irakezen in de beruchte Abu-Ghraib-gevangenis werden gepleegd bijvoorbeeld! Handig, meneer Trump, dat je hier geen verband tussen legt! Maar wij houden het erop dat de term, “servicemen” ook een eufemisme zou kunnen zijn voor de leden van al-Qaeda en IS! En die oorlogen die de Verenigde Staten tegenwoordig al enige tijd voeren, worden gestreden ten faveure, ten guste en in het voordeel van Israël! En … is het niet merkwaardig dat Trump, de Amerikaanse overheid en de Amerikaanse strijdkrachten door Israël zo te “zegenen”, hiervoor in ruil vele gesneuvelde militairen in Irak in lijkenzakken teruggekregen hebben? En dit vanwege de beruchte zionistische Genesis 12:3-doctrine! Hiermee kan echter ook de volgende “zegen” te verwachten zijn: Vanwege het besluit van Trump om generaal Suleimani uit te schakelen, kan dit weer tot een volgende oorlog leiden, de Iran-Oorlog, waardoor het aantal te sneuvelen Amerikaanse militairen alleen maar toe zal nemen! Intussen heeft ook de opvolger van Suleimani, Esmail Ghaani, die pas als hoofd over de Iraanse Revolutionaire Garde is aangesteld, van zich laten horen:

“Heb geduld, en je zult de lichamen van Amerikanen over heel het Midden-Oosten zien.” timesofisrael.com/soleimani-successor-promises-bodies-of-americans-across-the-middle-east/

Waarmee hij -uiteraard- wilde zeggen dat mocht het tot een oorlog tussen Amerika en Iran komen, het hele Midden-Oosten bezaaid zal komen te liggen met gesneuvelde Amerikaanse militairen!

“US/NATO-Backed Israeli think tank: Don’t Destroy ISIS; it’s a “useful tool” against Iran, Hezbollah, Syria.” 

Nu hoeven zowel al-Qaeda an ISIS niet direct en rechstreeks een creatie van de CIA (en de Mossad) te zijn; die zijn later voortgekomen uit de mudjahideen die indertijd tijdens de oorlog tussen de Sovjet-Unie (SU) en Afghanistan in de jaren ’80 bewapend, getraind en gefinancieerd werden door de Verenigde Staten en haar bondgenoten, Pakistan en Saoudi-Arabië. De mudjahideen streden in die tijd tegen de binnengevallen Russische legers en tegen de door de SU-gesteunde Afghaanse socialistische regering. Nu had een door Amerika-gesteunde Israëlische denktank geopperd dat het niet goed zou zijn dat Amerika IS zou vernietigen; die zou namelijk “een nuttig werktuig” zijn  om er Iran, Hezbollah en Syrië mee te ondermijnen:

“Deze door de Verenigde Staten gesteunde rebellen bekend als de mudjahideen, waren de voorlopers van al-Qaida en de Taliban.”

Maar ook Israël zelf had een dergelijk beleid, maar dan met een andere organisatie:

“In de jaren ’80 nam Israël een vergelijkbaar beleid aan. Dat ondersteunde rechst-islamitische groepen zoals Hamas om er de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie of PLO, een coalitie van verschillende linkse nationalistische en communistische partijen mee te ondermijnen. “Hamas is, tot mijn grote spijt, een creatie van Israël”, vertelde Avner Cohen, een Israëlische functionaris in ruste die voor meer dan 20 jaar in Gaza gewerkt had, aan de The Wall Street Journal. Al in 1957 drong president Dwight Eisenhower er bij de CIA op aan dat om linkse bewegingen in het Midden-Oosten te bestrijden, “we alles zouden moeten doen om hierbij het aspect”heilige oorlog” te benadrukken.” thegrayzone.com2016/08/23/us-nato-israeli-think-tank-isis-useful-tool/

Steven Ben-Nun & Israeli News Live over Generaal Suleimani. 

Niet alleen Michael Hoffman had iets te zeggen over de zaak rond generaal Suleimani; ook Steven Ben-Nun had er via zijn zender, Israeli News Live belangrijke dingen mee te delen. Hij kwam hier met “breaking news” mee. Zowel Steven Ben-Nun als zijn vrouw zijn van Joodse afkomst. Over Suleimani vertelde De-Nun waaróm de generaal in de eerste plaats in Irak was; Amerika wist niet alleen dat hij op dat moment in Irak was, maar wist tevens dat hij daar op een vredesmissie was. Wat hield die missie nu precies in? Het schijnt dat Saoedi-Arabië op voet van oorlog leefde met Iran. Nu was al van tevoren tussen zowel de Saoedisch, Iraakse en de Iraanse regering overeengekomen dat zij over vredesvoorstellen tussen de Saoedi’s en de Iraniërs zouden gaan praten; de Iraakse regering zou hier de rol van bemiddelaar in gaan vervullen. Ook de Saoedi’s waren bereid om over vrede tussen henzelf en Iran te praten. Om die reden was Suleimani daar in Bhagdad om 08:30 in de morgen aangekomen. De Iraanse ayatollah, Khamenei, was van dit alles op de hoogte en had hier zijn goedkeuring aan gegeven. Op deze wijze zou er dan een einde moeten komen aan de vijandelijkheden tussen Saoedi-Arabië en Iran. Welnu, waaróm was hier nu toe besloten? Antwoord: Omdat ook de Saoedi’s en haar gesprekspartners niet doof waren voor de oorlogszuchtige retoriek van Trump en zijn regering tegen Iran! Aldus moeten zij hebben geredeneerd dat als Iran eenmaal door Amerika binnengevallen zou zijn en veroverd, zij (de Saoedi’s) daarna zelf een Amerikaanse inval te verwachten zouden hebben! En dan dit: Had Michael Hoffman meegedeeld dat Mike Pompeo er al in 2015 bij Trump op had aangedrongen Suleimani om het leven te laten brengen, Steven Ben-Nun deelde mee dat de opdracht om de Iraanse generaal uit te schakelen, afkomstig was uit Israël! 

Mike Pompeo’s Weigering om Hoorzitting Commissie Betreffende Trump’s besluit Suleimani te Doden Bij te Wonen. 

Later zou er een hoorzittingscommissie worden gevormd om het besluit van Trump, Suleimani te doden op juistheid te beoordelen. Pompeo had eerder gezegd dat het besluit van Trump gebaseerd was op gegevens van inlichtingendiensten. Een dag vóórdat die hoorzitting zou beginnen, had de voorzitter, Elliott Engel van het House Foreigh Affairs, meegedeeld dat Pompeo geweigerd had die hoorzitting bij te wonen. Tijdens een vraag en antwoord-sessie waarbij Pompeo vragen vanuit het publiek beantwoordde, stelde een laatstejaars-student, Anna Pellet, hem deze vraag:

“Hay, ik ben Anna Pellet, een  laatstejaars, en ik studeer geschiedenis en ik heb bij de Israëlische Inlichtingen gewerkt. Ik heb moeite met”.. (waarna Pellet wordt onderbroken door Pompeo die dit dan zegt):

“Ik ben niet zeker of ik met u mag praten, maar dat moet ik dan maar vergeten.”

Waarna er wat gelachen wordt en Pellet haar vraag afmaakt:

“U sprak over een imminente dreiging  die verijdeld werd, maar ik ben verbaasd vanwege het feit dat Amerikanen weinig vertrouwen hebben in de inlichtingendiensten in het bijzonder na de Irak-oorlog. Waarom zou het Amerikaanse volk de inlichtingen over een imminente dreiging vertrouwen, voornamelijk in het licht van het wantrouwen van de president zelf tegenover de inlichtingendiensten?” 

Vervolgens hemelt Pompeo de Amerikaanse inlichtingendiensten op en beweerde hij dat die hun inlichtingen altijd zo accuraat mogelijk weergeven waarbij hij vergissingen die er gemaakt zijn, niet uitsluit. youtube.com/watch?v=lLHxM0nrsDA (“Kingom of the War God: Evangelicals Betray Jesus Christ for Israel”(vanaf 3:26) Aanvankelijk heette het een “imminnente dreiging” die van Suleimani uitgegaan zou zijn daar hij in Bhagdad was gearriveerd om er aanslagen te plegen op vier Amerikaanse bases dan wel die militair aan te vallen. Aangezien hier echter geen enkel bewijs voor was, veranderde men toen van tactiek: om de moordaanslag op hem desondanks toch te rechtvaardigen, was de Iraanse general een “terrorist” geweest die verantwoordelijk zou zijn geweest voor de dood van talloze Amerikaanse militairen in Irak in de nasleep van de Irak-oorlog. Het is dan ook niet vreemd dat Pompeo via Elliott Engel had meegedeeld de hoorzitting die zoals gezegd de volgende dag plaats zou vinden, niet bij zou wonen!

Stemming Iraaks Parlement: Verwijdering Amerikanen uit Irak. 

 Ben-Nun wist ook mee te delen dat het Iraakse parlement even daarvoor via een stemming besloten had dat de Amerikanen Irak moesten verlaten. (Zelfs de Iraakse regering die tot dan toe “Amerika-vriendelijk” geweest zal zijn), werd die Amerikaanse bezetting nu te gortig. De Amerikanen kregen natuurlijk ook wel in de gaten, wát er intussen door het Iraakse parlement was besloten, en kwamen toen met dit nieuws: Zouden zij dan toch worden gedwongen weg te gaan uit Irak, dan zou het de kosten voor al die Amerikaanse bases die daar al die tijd gelegen hadden, uit eigen zak moeten betalen. Maar ook Trump en zijn regering weten natuurlijk maar al te goed dat de Amerikanen destijds op 20 maart 2003 onder de toenmalige regering-Bush, Irak binnengevallen waren onder een valse pretext (uitvlucht, smoes). Natuurlijk komt hier weer de propaganda-leugen over die vermeende massavernietigingswapens die Saddam Hussein in bezit zou hebben gehad en diens (achteraf niet-bestaande) banden met al-Qaeda om de hoek kijken. En vooral niet te vergeten de propagandastunt die door het jonge meisje, Nayirah, over de vele Kuweitische baby’s die volgens haar door Iraakse soldaten tijdens de bezetting van Kuweit uit de couveuses in de ziekenhuizen gehaald en op de grond gegooid werden om er te sterven! Op woensdag 14 oktober 1990 deed zij haar van tevoren ingestudeerde propagandaverhaal voor het Amerikaanse Congres waarbij zij nog gewag maakte van andere gruwelen waar de Iraakse militairen zich schuldig aan zouden hebben gemaakt. Het enige probleem was dat niets en niemand kon bevestigen of onderschrijven van wat Nayirah had gezegd. Achteraf bleek zij ook niet zomaar een Kuweitische vluchtelinge te zijn; zij was de dochter van de Ambassadeur van Kuweit voor de Verenigde Staten: Saud Nasser al-Sabah. Het was de public-relations-firma, Hill & Knowlton, die Nayirah had geleerd, hoe haar verhaal over de vermeende Iraakse gruwelen in Kuweit te presenteren; de firma werkte voor de Kuweitische overheid.

Iraanse Vergeldingsacties: Raketten op Amerikaanse Bases, en … het Neerhalen van een Oekraïens Vliegtuig. 

Korte tijd daarna sloeg Iran terug door raketten op verschillende Amerikaanse bases in Irak af te vuren. Tijdens deze vergeldingsacties werd echter ook een Oekraïens passagiersvliegtuig neergehaald. Naar verluidt, zou dit een vergissing zijn geweest en Iran (president Hassan Rouhani), heeft dit volgens de Belgische zender, VRT, in een tweet toegegeven:

“Een intern onderzoek van de strijdkrachten wijst uit dat raketten, die helaas zijn afgevuurd wegens een menselijke fout, de vreselijke crash van het Oekraïense vliegtuig en de dood van 176 onschuldige mensen hebben veroorzaakt.” 

Aanvankelijk had Iran dit ontkend; later nam de generaal van de Revolutionaire Garde, Amir Hajizadeh, de verantwoordelijk voor de tragedie op zich:

“Toen ik me ervan bewust werd wat er gebeurt was, wou ik dat ik dood was. Dat ik dood was en dat het niet gebeurd was.”  

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Javad Zarif, heeft eveneens zijn excuses en condoleances aangeboden:

“Een droevige dag. Voorlopige conclusies intern onderzoek Gewapende Strijdkrachten: Menselijke fout ten tijde van crisis veroorzaakt door Amerikaans avonturisme, heeft tot de ramp geleid. Onze diepe spijt, verontschuldigingen en condoleances aan onze mensen, aan de families van alle slachtoffers en aan alle getroffen naties.” 

De Boeing 737-800 van de luchtvaartmaatschappij, Ukraine International Airlines, was zojuist opgestegen vanuit Teheran en zou op weg gaan naar Kiev. Het toestel zou te dicht over een Iraakse militaire installatie hebben gevlogen waardoor het aangezien werd voor een vijandig object. Niemand van de inzittenden heeft de ramp overleefd. . vrt.be/vrtnws/nl/2020/01/11/fup-vliegtuigcrash-iran/

Boeing 737-800 & MH17.

Al eerder hadden zowel de Canadese overheid en Amerikaanse inlichtingendiensten erop gewezen dat de Boeing 737-800 door een Iraanse raket neergehaald was hetgeen dus zoals boven al aangegeven, door de Iraanse overheid inmiddels is toegegeven. Het Reformatorisch Dagblad, weet hier het volgende over te melden:

“Daarmee dringen zich sterke overeenkomsten met de ramp met de MH17 in 2014 op. De Canadese premier Justin Trudeau zei donderdag tijdens een toespraak voor de televisie dat vlucht PS752 is getroffen door een Iraanse grond-luchtraket.”

En Erik Mouthaan van RTL-Nieuws wist het volgende in een tweet te melden:

“Canadese premier Trudeau voerde overleg met @MinPres Rutte over onderzoek naar MH17, in opmaat naar een internationaal onderzoek naar de rampvlucht in Iran. Dat zegt Trudeau net tijdens persconferentie.” 

Dan vervolgt de krant met:

“Deze nieuwe informatie versterkt de noodzaak van een grondig onderzoek naar deze ramp, ging hij verder. “We hebben informatie uit meerdere bronnen, waaronder onze bondgenoten en onze eigen informatie”, aldus Trudeau.” 

En verderop:

“Het scenario doet sterk denken aan de ramp met de MH17, die op 17 juli 2014 werd neergeschoten boven oorlogsgebied in Oekraïne. Daarbij kwamen 298 mensen om, onder wie 193 Nederlanders. Trudeau belde donderdag met premier Rutte om hem te bevragen over de Nederlandse ervaringen rond de MH17-ramp.” rd.nl/vandaag/buitenland/canada-bewijs-dat-iraniërs-toestel-uit-de-lucht-schoten-1.1623006

Het artikel van RD werd eergisteren geplaatst toen Iran nog ontkende dat het toestel door een Iraanse raket zou zijn neergehaald. Maar nogmaals, die heeft het nu na een eigen vooronderzoek alsnog erkend.

Iraanse Massaprotesten: “Soleimani is een Moordenaar.”

Na de tragedie met de Oekraïense Boeing gingen Iraniërs hier en daar massaal de straat op waarbij die scandeerden met kreten als, “Soleimani was een moordenaar!” clashdaily.com/2020/01/dear-mediad-iranian-students-are-chanting-soleimani-is a-murderer-in-massive-protest-is-he-still-your-hero/ En er zijn inderdaad videoclips te zien met scanderende Iraniërs. De vraag is echter: waarom zijn die nu de straat opgegaan na de ramp met de Boeing en niet tegelijkertijd met die Iraniërs (of kort daarna) die met hun protesten lieten blijken, achter de Iraanse regering te staan waarbij zij lieten zien dat Soleimani een “held” was? Nu hoeft het ook niet zo te zijn dat de Iraanse regering samengesteld zou zijn uit allemaal lievertjes of onschuldige mannen. De focus hier ligt op de moordaanslag op Suleimani die zoals gezegd, een succesvol bestrijder van de terreurorganisaties al-Qaeda en IS was geweest.

Boeing 737-800, MH17 & de Dutch Safety Board. 

Het is nog niet duidelijk hoe de hele zaak rondom de aanslag op Suleimani en de neergehaalde Boeing 737-800. Aangezien de Canadese preimier Justin Trudeau later overleg met premier Mark Rutte over een onderzoek naar de ramp met de Boeing heeft gepleegd, valt het niet uit te sluiten dat hier de Dutch Safety Board (Nederlandse Veiligheidsraad) een rol in zou kunnen gaan vervullen. Die heeft zoals bekend, ook de tragedie met de MH17 onderzocht. Daarnaast komt hier vermoedelijk ook Bellincat om de hoek kijken, een groep “onafhankelijke” journalisten onder leiding van Eliot Higgins. Het is goed hierbij op te merken dat Higgins zijn site, Bellingcat, lanceerde op 15 juli 2014, circa twee dagen voor de noodlottige ramp met de MH17! Mochten ook zij zich met de zaak rondom het neerhalen van de Boeing gaan bemoeien, dan zal dit er voor Iran niet beter op worden. We weten immers hoe het onderzoek naar de ondergang van de MH17 ongeveer verlopen is.

Eliot Higgins & Bellingcat: Meer dan een Gewone Huisvader en een Klein Groepje Journalisten. 

Officieel heet het dat Eliot Higgins niet meer dan een gewone huisvader si die met een groepje journalisten erin geslaagd zou zijn, de daders van het neerhalen van de MH17 te achterhalen. Een van hen die ervan wordt verdacht een aandeel te hebben geleverd aan de tragedie met dit passagiersvliegtuig, zou de hoge GRU-militair, Oleg Ivannikov, zijn. En de hele zaak rondom die BUK-raket zoude Eliot en zijn journalistengroep aan het licht gebracht hebben door voornamelijk gebruik te maken van onder andere video’s waarop een BUK-intallatie op een rijdende truck te zien is, waarvan van de zes raketten er één ontbrak; die laatste zou dan zijn gebruikt om er de MH17 mee neer te halen. Achteraf echter, blijken Higgins en zijn journalisten toch méér te zijn dan ons door de media werd voorgeschoteld, want:

“De werkelijkheid is anders. Higgins maakt onderdeel uit van een medianetwerk, The London Project Investigation, een samenwerkingsverband van allerhande hackers en journalisten van The Financial Times. Deze groep werkt, zoals ze zelf aankondigen, ook samen met het veel grotere OCCRP, The Organized Crime and Corruption Reporting Project. Een blik op de gelikte website van de OCCRP maakt duidelijk dat dit niet zomaar een onderzoeksproject is over de georganiseerde misdaad, zoals hun naam suggereert. Het is in werkelijkheid een anti-Russische informatiedatabank. De OCCRP bericht bijvoorbeeld uitvoerig over Russische corruptie in de bankaire wereld. Maar belangrijker nog: de OCCRP wordt, zoa ze zelf aangeven, gesponsord door organisaties als The OPen Society van de speculant George Soros. Soros is een heel grote jongen in de anti-Russische propagandamachine.”

En:

“Door zijn goede connecties met de invloedrijke Rothschild heeft de speculant Soros toegang tot unieke informatiekanalen zoals de Britse geheime dienst, maar ook de Engelse Koninklijke familie.”

Een andere sponsor van de OCCRP is USAID, de internationale hulporganisatie van de Amerikaanse overheid. Met andere woorden: die onschuldige huisvader Higgins is in werkelijkheid onderdeel van een veel groter, bepaald niet onschuldig netwerk waarachter onvoorstelbaar veel geld, hele grote belangen en pressiegroepen schuilgaan. Doel van de pressiegroepen is het openbreken van de Russiche en Chinese markten, die zich op hun beurt steeds meer organiseren binnen de tegenhanger van de dollar-macht, het BRICS verband. Poetin is daarbij een sta in de weg. Als ‘bewezen’ kan worden dat Poetin achter de aanslag op MH17 zit, dan is er een grote stap gemaakt. MH17 is niet zomaar een neergehaald verkeersvliegtuig, Eliot Higgins is niet zomaar een huisvader. Noem me maar een aluhoedje. Dit is allemaal openbare informatie, met een beetje Googelen voor iedereen te achterhalen.” joostniemoller.nl/2015/05/het-machtige-open-society-netwerk-achter-de-eenvoudige-blogger-bellingcat-mh17/ (vetdruk toegevoegd)

En hier zien we de connectie Bellingcat-George Soros-Rothschild. 

Bellingcat: Propagandakanaal voor Mind Control. 

Dachten we aanvankelijk nog dat Bellingcat zich vroeg of laat zou kunnen gaan bemoeien met de tragedie met de Boeing 737-800, nu blijkt die groep hier al mee te zijn begonnen; die heeft naar verluidt de precieze lokatie waar de video gemaakt is en waarop te zien is hoe de Iraanse raket waarmee dit toestel neer werd gehaald, weten aan te wijzen. https://www.bellingcat.com/news/mena/2020/01/09/video-apparently-showing-flight-ps572-missile-geolocated-tp-iranian-suburb/ Bellingcat is echter eerder een propagandakanaal voor mind control. We hebben hier een artikel over gevonden wat als volgt begint:

“In de jaren ’20 argumenteerde de invloedrijke Amerikaanse intellectueel Walter Lippman dat de gemiddelde persoon niet in staat was de wereld te zien of te begrijpen en hierbij begeleid moest worden door experts achter het sociale gordijn. In een aantal boeken legde hij de theoretische grondslagen voor het praktische werk van Edward Barnays die “public relations” (ofwel propaganda) ontwikkelde om deze taak uit te voeren voor de heersende elites. Als propagandist voor de Verenigde Saten gedurende Wereldoorlog 1 had Barnays zijn vaardigheden geperfectioneerd en na de oorlog zette hij zichzelf op als public relations-adviseur in New York.”

“Public relations” wil dus niets anders zeggen dan het maken van (leugen)propaganda over een bepaald incident. En daar was zoals we hebben gezien, het public relationsbureau, Hill & Knowlton, goed in door via Nayirah ons het Kuweitse bay’s couveuse-verhaal te verkopen. In verband met public relations lezen we er dit over Bellingcat:

“Er is een beruchte propaganda-organisatie Bellingcat genaamd, begonnen door een werkloze Engelsman, Eiot Higgins geheten en die gefinancieerd is door de Atlantic Council, een denktank met diepe banden met de Amerikaanse regering, NATO, oorlogsproducenten en hun bondgenoten en de National Endowment for Democracy (NED), weer een andere beruchte Amerikaanse frontorganisatie; die is diep betrokken bij regimesveranderingen tijdens color revolutions over de hele wereld.” (Bellingcat had) “pas de International Emmy Award voor de beste documentaire gewonnen. De film met de Orwelliaanse titel, “Bellingcat: Truth in a Post-Truth World”, ontving haar Emmy tijdens een recente ceremonie in New York City. Bellingcat is een vermeende groep van amateuristische online-onderzoekers die er jaren aan besteed heeft te vragen om de door Amerika aangestichte oorlog tegen de Sirische regering waarbij die de schuld van de chemische aanval te Douma en andere” (gelijkwaardige incidenten) ‘aan de Assad-regering toegeschreven heeft en de anti-Russische propaganda in verband met onder meer de zaak rondom de vergiftiging van Skripal en het neerhalen van de MH17 in Oekraïne.” (Bellingcat) “is gehuldigd door de gemeenschappelijke mainstream media in het Westen. Haar steun aan de eveneens bedrieglijke Witte Helmen is eveneens geprezen door de gemeenschappelijke media terwijl dit alles door onafhankelijke journalisten zoals onder anderen Eva Bartlett, Vanessa Beeley, Catte Black, als propaganda is ontleed.” (Het werk van Bellingcat) “is doorgeprikt door mensen als Seymour Hersh, MIT-professor Tehodore Postol, en door vele anderen is er op de connecties met de Amerikaanse regering gewezen zoals door Ben Norton en Max Blumenthal van de Gray Zone..” unz.com/article/the-art-of-doublespeak-bellingcat-and-mind-control/

Uit het bovenstaande valt dan ook duidelijk af te leiden dat het wat de “public relations”-propagandaorganisatie Bellingcat genaamd betreft, het er niet goed uiziet voor Iran!

De Moordaanslag op Suleimani: Vingerafdrukken van Israël. 

Van allen die menen er iets te winnen te hebben van de leugenpropaganda rondom Iran is het wel Israël die hier voornamelijk van zal profiteren. Er wordt dan ook gesproken over de “vingerafdrukken van Israël” betreffende de zaak-Suleimani. darmoon.me/2020/israels-fingerprints-are-all-over-the-assassination-of-qasem-soleimani/ Daarnaast is het Benjamin Netanyahu die al sinds 1993 roept dat Iran nog maar een paar maanden van de productie van een atoombom verwijderd zou zijn terwijl daar anno 2020 nog niets van te zien en er ook geen enkel bewijs voor is! En hier komen we weer bij het beruchte Oded Yinon-plan waarin opgeroepen wordt voor de Israëlische hegemonie in het Middden-Oosten. Om dit te kunnen bewerkstelligen, moeten ook Iran en Syrië worden uitgeschakeld waarmee dan geleidelijk aan met die hegemonie kan worden begonnen. En met de “profetie” van wijlen David Ben-Gurion in het Amerikaanse LOOK-Magazine van januari 1962 in gedachten over onder meer een Hooggerechtshof der Mensheid in Jeruzalem, zal dan van daaruit geeidelijk aan de Talmudische overheersing der wereld beginnen. En Bellingcat, de Endowment for Democracy, USAID, de Witte Helmen en wat voor andere organisaties meer, werken hier -al of niet bewust- naartoe.

 

Ton Nuiten – Zondag 19 Januari 2020.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star