Elkan van der Raaf van het CIDI en Sara van Oordt van het Programma “Uitgelicht!” over het Vredesplan van Donald Trump; de Wandaden der Joodse Kolonisten tegen de Palestijnen; Gevolg Erkenning van Israël als Joodse Staat door Palestijnen: geen Rechten voor de Laatsten meer & Vredesplan Trump: Slechts vanuit Pro-Israëlisch Perspectief Opgezet; Joodse Talmudist Jason Greenblatt: Palestijnen Hebben geen Rechten; “Zichzelf Hatende Christenzionisten”? Whatsapp vs. NSO & Pegasus; een Mogelijke Toekomstvisie (En Meer)

Vandaag beginnen we met een nieuwsitem over het vredesplan wat president Donald Trump zeer recent werd gepresenteerd. Dit plan zou nu eens een einde moeten maken aan het al vele lange jaren durende Israëlisch-Palestijnse conflict. Dit item werd op 29 januari j.l. uitgezonden door het programma, “Uitgelicht!” van de christelijke zender,Family7. youtube.com/watch?v=eN7SpAxLjsw (“Uitgelicht! 29 januari 2020 – Elkan van der Raaf (CIDI) over Trumps vredesplan voor Israël”)  In dit nieuwsitem werd Elkan van der Raaf van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), geïnterviewd door Sara van Oordt. Het interview begint vanaf 3:57; de eerste daaraan voorafgaande vier minuten waren gewijd aan de komende staking van scholen voor onder meer meer salaris voor leerkrachten waarbij Gert van der Rhee, bestuurder van Stichting de Drieslag werd geïnterviewd. Op de vraag van Van Oordt wat dit vredesplan nu is, antwoordde Van der Raaf het volgende:

“Het plan omvat onder andere een kaart waarin een Palestijnse staat uiteindelijk zou kunnen ontstaan. Onder andere wordt er land toegevoegd aan de Gazastrook waar onder andere high-tech industrie zou, waarin geïnvesteerd zal worden, dus projecten om de werkgelegenheid van de Palestijnen op gang te krijgen, de Palestijnse economie op gang te krijgen. We zien op de kaart dat alle Israëlische nederzettingen zullen mogen blijven door het voorstel van Trump en ook het gehele grensgebied van Israël mer Jordanië zal onder Israëlisch bewind blijven en de bedoeling is dan dat Hamas gedemilitariseerd wordt en dat de Palestijnen Israël als Joodse staat erkennen.” (vanaf 4:19)

De Israëlische Nederzettingen: Door de Verenigde Staten niet Langer Beschouwd als Schending van de Internationale Wetgeving in Bezet Gebied Beschouwd. 

Wat hier als eerste in dit nieuwsitem opvalt, is dat er hier slechts een vertegenwoordiger van een Joodse organisatie aanwezig is, die ons vertelt wat het plan van Trump voor vrede tussen Israël en de Palestijnen nu precies inhoudt; een eventuele Nederlandse vertegenwoordiger van het Nederlands Palestina Komitee (NPK) die men er ook bij had uit kunnen nodigen, was hier echter niet bij aanwezig. Dus komt alles in dit interview tussen Van Oordt en Van der Raaf nogal eenzijdig over. De site van het NPK is hier te vinden: palestina-komitee.nl Zoals we gezien hebben, houdt het plan van Trump in dat er de Israëlische nederzettingen mogen blijven en dus niet ontruimd zullen worden. In november 2019 maakte de regering Trump bij monde van de Amerikaanse minister van Staat, Mike Pompeo, bekend dat die de Israëlische nederzettingen in Palestina niet langer als in strijd met de internationale wetgeving beschouwt:

“Op maandag kondigde de Trump-regering aan dat de Verenigde Staten Israëlische nederzettingen in bezet gebied niet langer als een schending van de internationale wetgeving ziet.”

Maar:

“Door formeel te verklaren wat de positie al voor jaren is, gaven de Verenigde Staten aan Israël een signaal af dat het met volle snelheid voort kan gaan, openlijk de eeuwigdurende apartheid op te leggen aan miljoenen Palestijnen die tussen de rivier de Jordaan en de Middellandse Zee onder Israëlisch bestuur leven. Aangemoedigd door de aankondiging van de Verenigde Staten, drukt minister-president Benjamin Netanyahu er een wetsvoorstel door om de Jordaanvallei te annexeren. Voor jaren had Israël stilletjes de Jordaanvallei etnisch van Palestijnen gezuiverd en trad recent verenigd met de Verenigde Staten op in voorbereiding voor de annexatie. electronicintifada.net/blogs/michael-f-brown/will-democrats-let-trump-and-israel-get-away-apartheid

50 Olijfbomen Omgehouwen door Joodse Kolonisten. 

Dan gaan we in verband met de Israëlische nederzettingen naar de site van het Nederlands Palestina Komitee. In de artikelensessie van deze site (rechts onderaan), lezen we het artikel, “Israeli settlers cut 50 olive trees in occupied West Bank.” (Israëlische kolonisten houwen 50 olijfbomen om op de bezette West-Oever). https://palestinakomitee.nl/?p=10314 Daar lezen we een artikel wat door het NPK overgenomen is van de site, Middle East Monitor. In dit artikel van 9 januari j.l. wordt ons meegedeeld dat Israëlische kolonisten in het dorp, Nablus, er vijftig olijfbomen die aan de Palestijnse gouverneur van Al-Sawiya (het gebied in het zuiden van Nablus waar die bomen omgehouwd werden), toebehoort. Degenen die voor deze wanddaad verantwoordelijk waren, waren de kolonisten van de illegale nederzetting, Rahalim. Deze bovenstaande feiten werden door dhr. Elkan van der Raaf echter niet meegedeeld. Zou er echter een vertegenwoordiger van het NPK bij dit interview aanwezig zijn geweest (hetgeen waarschijnlijk al bij voorbaat uitgesloten kan zijn geweest), dan zou die deze feiten wél onder de aandacht hebben gebracht. De door de Israëlische kolonisten gepleegde wandaad in Nablus blijkt echter geen incident te zijn; dergelijke incidenten blijken er in Palestina regelmatig voor te komen. Zoals hier: https://www.middleeasteye.net/news/great-massacre-settlers-target-palestinian-olive-trees-uptick-violence En hier: https://www.dailysabah.com/mideast/2019/09/14/israeli-military-uproots-palestinians-olive-trees-in-occupied-west-bank

Erkenning Israël als Joodse Staat door de Palestijnen: geen Palestijnse Rechten meer & Vredesplan Slechts Beschreven vanuit Israëlisch Perspectief en Belang.

Een andere voorwaarde voor een mogelijke Palestijnse staat voor de Palestijnen, is dat zij Israël als een Joodse staat zullen erkennen. Bij de presentatie door Donald Trump van wat de “Deal of the Century” zoals dit vredesplan genoemd wordt maar wat eigenlijk “Vision for Peace, Prosperity and a Brighter Future” getiteld is, was een bepaald gezelschap aanwezig:

“Het gezelschap genodigden dat dinsdag Donald Trumps presentatie van de ‘Deal of the Century’  bijwoonde, vormde een teken aan de wand. Het bestond uit Republikeinse ministers en politici, Israëlische functionarissen, Amerikaanse donoren en andere zogenoemde ‘vrienden van Israël.’ Een CNN-correspondent omschreef het gezelschap als de rechtse ‘extended family van Trump en Netanyahu.’ Premier Netanyahu zelf, die eerder dinsdag officieel werd aangeklaagd wegens omkoping en fraude in drie strafzaken,  stond naast Trump tijdens diens presentatie en mocht ook zelf een toespraak houden. Net als Trump kreeg hij de ene ovatie na de andere. De Palestijnen, die Trump vanwege zijn anti-Palestijnse politiek twee jaar geleden in de ban deden, schitterden door afwezigheid. Dat doen zij grosso modo ook in het Amerikaanse vredesplan, waarin hun rechten onder het tapijt worden geveegd. 

‘Vision for Peace, Prosperity and a Brighter Future’ is de naam van het plan. Het is de politieke component van een breder plan waarvan de economische poot -‘Peace to Prosperity’- afgelopen zomer al werd gepresenteerd. Daarin worden de Palestijnen investeringen ter hoogte van 44 miljard euro voorgehouden als zij met het politieke plan instemmen. Dan is de VS ook bereid eerder getroffen strafmaatregelen terug te draaien. De kans daarop is echter, zoals wij in een vooruitblik al constateerden, zo goed als nul. Het voorstel is een harde klap in Palestijns gezicht. Na Trumps bekende slogan ‘America first’ is het nu “Israël first’ Ondanks lippendienst aan Palestijnse belangen is het plan geheel vanuit Israëlisch perspectief en belang geschreven. Waar de Palestijnen over de hele linie afstand moeten doen van rechten, schrijft Israël hun verlies als winst bij. Worden de Palestijnen overladen met voorwaarden om de troostprijsjes binnen te halen, Israël hoeft bij wijze van spreken alleen te controleren of de Palestijnen hun examens halen. Ook in de omschrijving van bijvoorbeeld de situatie in Gaza en het ontstaan van het Palestijnse vluchtelingenprobleem wordt de Israëlische lezing aangehouden. Die houdt in dat alle problemen te wijten zijn aan respectievelijk Hamas en de Arabische landen in samenwerking met de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen [UNRWA]. Israël zelf draagt geen verantwoordelijkheid. Op tal van plaatsen heet het plan een onmiskenbaar bevoogdende toon: ‘Wij weten wat goed voor jullie is, veel beter dan jullie zelf.’ rightsforum.org/nieuws/trumps-vredesplan-is-harde-klap-in-palestijns-gezicht/ (vetdruk toegevoegd)

Ja, wanneer de Palestijnen worden verplicht Israël als een “Joodse staat” te erkennen, verliezen zij hierbij hun rechten daar zij zelf worden beschouwd als “niet-Joden.” En mochten zij dan nog énige rechten hebben, dan zullen die ook nog eens worden beperkt!

Oorlogshavik in Vredesduif-Kleren Jason Greenblatt: Palestijnen Hebben geen Rechten.

Dat de Palestijnen geen enkele vorm van rechten zouden hebben, had Jason Greenblatt enige tijd weer een duidelijk gemaakt:

“De Palestijnen hebben geen rechten en de VN-resoluties waaraan zij die denken te ontlenen zijn ‘ficties’. Aldus Trumps ‘vredestichter’ Jason Greenblatt. In een frontale aanval op de internationale rechtsorde dicteert hij de voorwaarden waaronder de Palestijnen met Israël over vrede mogen praten. Nieuw is het niet, maar schokkend blijft het, en zelden gebeurde het zo onbeschaamd als nu. In een toespraak tot de VN-Veiligheidsraad veegde Jason Greenblatt, de Amerikaanse Midden Oosten-gezant van president Trump en lid van diens ‘vredesteam’ openlijk de Palestijnse rechten van tafel. Willen de Palestijnen vrede, dan moeten ze ophouden rechten te claimen, is zijn boodschap. Volgens Greenblatt hébben ze ook helemaal geen rechten: niet op Oost-Jeruzalem en evenmin op de Westelijke Jordaanoever. Ook het recht van Palestijnse vluchtelingen op terugkeer moet van tafel Pas dan mogen de Palestijnen, in ‘directe onderhandelingen met Israël’ hopen iets van hun ‘aspiraties’ te realiseren en kunnen zij misschien vrede tegemoet zien. Het klonk als een persconferentie van premier Netanyahu. 

Sinds zijn aantreden als lid van het Amerikaanse vredesteam heeft Greenblatt zijn loyaliteit jegens Israël en minachting voor de Palestijnen nooit onder stoelen of banken gestoken. Die houding deelt hij met het andere lid van het team, Trumps schoonzoon Jared Kushner. Maar naarmate de onthulling van het Amerikaanse vredesplan nadert wordt hij steeds explicieter, daartoe gedwongen door hinderlijke vragen over dat eindeloos uitblijvende plan. Zo ontkende hij afgelopen maand tijdens de internationale ‘economische workshop’ in Bahrein, dat Israël de Westoever bezet houdt. De Westoever is geen bezet, maar ‘betwist’ gebied, beweerde hij. Die term komt uit de doos van Israëls religieus-nationalistische politieke establishment, dat het Oude Testament boven de internationale rechtsorde stelt. Het is dit radicale en onverzoenlijke gedachtengoed waarmee Greenblatt zich verwant voelt. In een radio-interview eerder deze maand ging hij op die voet voort. Op de vraag welke rechten de Palestijnen toekomen, antwoordde hij: ‘Rechten – dat is een groot woord.’ Israëli’s daarentegen hebben wél rechten, zelfs op Palestijns land. Het is volgens Greenblatt ook tijd om te stoppen met het aanduiden van de illegale Israëlische kolonies in bezet gebied als ‘nederzettingen.’ Dat is ‘kleinerend’ meent hij. ‘Ik spreek van wijken en steden.’ ” rightsforum.org/nieuws/trump-gezant-verwijst-palestijnse-rechten-naar-de-prullenbak/

Zoals  te lezen is, beweerde Jason Greenblatt dat de Palestijnen (in tegenstelling met de Israëli’s) helemaal geen rechten hebben. Verder deelt de schrijver van dit artikel van 31 juli 2019 ons mee, dat de religieus-nationalistische establishment “het Oude Testament boven de internationale rechtsorde stelt” en dat dit een “radicaal en onverzoenlijk gedachtengoed” is. En het is dit laatste wat we nu vérder uit moeten werken.

Het Oude Testament: geen “Radicaal en Onverzoenlijk Gedachtengoed.” 

Om over dit laatste nu wat uit te weiden, voor hén die géén kennis (of misschien heel wéinig kennis) van het Oude Testament hebben, komt dit inderdaad neer op een “radicaal en onverzoenlijk gedachtengoed.” Maar eigenlijk is het Oude Testament dit niet. Wanneer dit goed gelezen wordt, zal het voor hen die dit doen, duidelijk worden dat het hier niet om een dergelijk gedachtengoed gaat. In dit eerste deel van de Bijbel zien we de vele profetieën aangaande de terugkeer van het Joodse volk naar het land nadat zij eenmaal over de hele wereld verstrooid waren geweest. Vandaag de dag leeft de meerderheid van het Joodse volk nog altijd in de diaspora, terwijl een klein deel ervan intussen naar Palestina is teruggegaan. Wat de schrijver van dit artikel (en vele anderen by the way) niet begrijpen, is dat al die genoemde profetieën aangaande de terugkeer enige tijd ná de Babylonische Ballingschap vervuld werden. Al die profetieën hebben dan ook absoluut geen betrekking op het heden. Greenblatt schijnt die echter wél op het heden toe te passen (evenals de vele christenzionisten, de Van Genderens, de Van Barnevelds, onder anderen). Het tweede punt waar we rekening mee moeten houden, is dat het Oude Testament door zowel Greenblatt als Jared Kushner, zijn vrouw, Ivanka (allen Kabbalistische Joden), wordt gelezen en verklaard door de goddeloze en demonische Joodse Talmud. Dit is het meest racistische en mensonvriendelijke document wat er maar is! En het is juist de Talmud wat het “radicaal en onverzoenlijk gedachtengoed” is. Het Oude Testament zelf leerde de Joden dat ook de vreemdelingen onder hen, dezelfde rechten hebben, als de Israëliërs die hebben. In Jesaja 5 lezen we hoe God Zich tegen de oude Israëlieten keerde omdat die zich de huizen en land van anderen wederrechtelijk  toegeëigend hadden:

“Wee hun die huis aan huis trekken, veld aan veld voegen, tot er geen plaats meer over is, en alleen u in het midden van het land gevestigd bent. De HEERE van de legermachten heeft tot mij persoonlijk gesproken: Voorwaar, vele huizen zullen tot een woestenij worden, grote en mooie zullen zonder bewoners zijn!” (Jesaja 5:8-9)

Wat had God de oude Israëlieten nu met betrekking tot de “vreemdeling” in het oude Israël gezegd? Lees maar mee:

“Wanneer een vreemdeling bij u in het land verblijft, mag u hem niet uitbuiten. De vreemdeling die bij u verblijft, moet voor u zijn als een ingezetene onder u. U moet hem liefhebben als uzelf, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. Ik ben de HEERE, uw God.” )Leviticus 19:33-34)

Elders in het Oude Testament lezen we er dit:

“Het is niet goed partijdig te zijn in een rechtszaak. Wie tegen een goddeloze zegt: U bent rechtvaardig, die zullen de volken vervloeken, de natiën zullen hem verwensen. , maar hun die voor het recht opkomen, zal het aangenaam zijn, de zegen van het goede zal over hen komen. Men zal de lippen kussen van hem die met oprechte woorden antwoordt.” (Spreuken 24:23-26)

Dit is wat het Oude Testament leert. En als Greenblatt (Netanyahu en de overigen van het “onderdrukkende (on)vredesteam”) zich nu louter aan dit Testament hadden gehouden, zouden die er nu geen racistische opvattingen over de Palestijnen nahouden. Dat Greenblatt et al dit nochtans toch doen, bewijst dat zij dit Oude Testament door de verwrongen en verdraaide bril van de Talmud lezen en dit ook als zodanig verklaren! Het is dus de goddeloze Joodse Talmud, wat een “radicaal en onverzoenlijk gedachtengoed” is! Alleen weet de schrijver van dit artikel het net en ziet hij hier per abuis het Oude Testament voor aan. Maar nu leven we natuurlijk al lang niet meer in Oud-Testamentische tijden; nu is het namelijk volkomen ánders. Want met de Zionistische Joden in Palestina, kwamen er lieden binnen die, zo bleek achteraf, geen enkele bloedverwantschap met de oude Israëlieten hebben. Het zijn de verre nakomelingen van de heidense koning, Bulan, eens de absolute heerser van een zeer uitgestrekt en machtig oorlogszuchtig rijk wat ooit eens in wat nu Zuid-Rusland is had gelegen was: het oude Khazaria. Aldus trok er destijds een vreemde oorlogszuchtige macht Palestina binnen die er de inheemse Palestijnse Arabieren etnisch zouden zuiveren, maar die er zelf geen enkele rechtmatige claim op kon leggen. En na er een wrede en onderdrukkende bezetting te hebben ingesteld, leven nu de ware inheemse inwoners al sinds jaren onder een mens-vijandig en onderdrukkend regime. Hoewel zélf geen etnische Joden (in zoverre die er al geweest zouden kunnen zijn), hadden zij er de Talmud en hierbij tevens het sinistere symbool van de demonische god, Remphan (het bekende embleem van de zes-puntige ster op de huidige Israëlische vlag) van overgenomen. En of we het nu weten willen of niet: het is deze god die nu de wáre god van Israël is. 

Spreuken 24:23-26 & de Christenzionisten. 

Wat nu de zojuist geciteerde verzen uit het Oud-Testamentische boek Spreuken aangaat, hier is tevens ook een waarschuwing voor de christenzionisten in gelegen; het zal nu namelijk al welbekend zijn, dat die het Israëlische goddeloze regime in de Joodse Knesset tot nu toe onophoudelijk de hand boven het hoofd hebben gehouden. Dit vanwege de beruchte Zionistische Genesis 12:3-doctrine. Eenieder die Israël zegent (zo pretenderen zij), zal ook door God worden gezegend. En dit zou volgens hen natuurlijk ook van toepassing zijn op het genoemde Joodse regime. Zij menen hiermee vroeg of laat door God te worden gezegend. Wát zij nu al die tijd hebben gedaan (en nu nóg doen), is dat zij in zekere zin tegen dit goddeloze Israëlische regime zeggen, “U bent rechtvaardig”, terwijl zij de door dit regime onderdrukte Palestijnen een flinke trap nágeven. Israël is volgens hen een “coherent Joods uitverkoren volk van God” terwijl je de Palestijnen eigenlijk toch helemaal geen volk kunt noemen. Het Talmudische racisme waar Greenblatt et al nu al lange tijd mee zijn behept, zien we nu ook weer door de racistische christenzionistische leerstellingen sijpelen. En daar gebruiken zij dan het Oude Testament voor om er dit zionistische racisme mee te rechtvaardigen en te verkondigen. Dirk van Genderen: hij beweert dat ook de “fouten” van Israël mogen worden benoemd; wie de tijd neemt om zijn onzinnige artikelen over Israël te lezen, zal er spoedig achter komen dat hijzelf niets aan “fouten” van Israël te benoemen heeft; hij beweert bij enkele van zijn pro-Israëlische artikelen gebruik te maken van zowel Israëlische als Palestijnse bronnen. Waarom? Omdat hij die “vertrouwt.” In werkelijkheid komt hij met alleen Israëlische bronnen waarvan er twee over Palestijnse bronnen gaan; die Palestijnse bronnen worden door hem zelfs niet eens genoemd! En zo zien we dat de man eerst het éne verkondigt terwijl hij zichzelf even later afstraft door juist het andere te doen! 

“Zichzelf Hatende Joden” of … Zichzelf Hatende Christenzionisten? 

Hier volgt nog iets uit het boek Spreuken:

“Wie met een dief deelt, haat zichzelf; al hoort hij de vloek, toch geeft hij de zaak niet aan.” (Spreuken 29:24 NBG-vertaling)

Wat wil dit zeggen? Wie het met een dief houdt (in dit verband zijn het de christenzionisten die het met de “Israëlische dief” houden), “haat zichzelf.” En al “hoort hij de vloek” (ofwel behoort hij in dit geval op de hoogte te zijn van het zionistisch racisme), “toch geeft hij de zaak niet aan” (ofwel maakt hij dit niet openbaar, ontmaskert hij dit niet als zodanig). In deze zin “haat hij “zichzelf.” Nu zijn er moedige Joden zoals Norman Finkelstein, Ilan Pappe, Simha Flapan en anderen, die nu al voor lange tijd de gruweldaden van de Israëlische regering tegen de Palestijnen geopenbaard hebben en hier nóg mee bezig zijn. Omdat het nu voor de Joodse tegenstanders van deze moedige anti-zionistische Joden nu moeilijk is ook hen van “anti-Semitisme” te beschuldigen, moest ook hier een oplossing, uitvlucht, smoes en uitweg voor worden gevonden. En na hier enige tijd over nagedacht te zullen hebben, kwamen zij met (in hun ogen althans), een briljant idee: die Joden waren geen anti-Semieten, dit zijn “zichzelf hatende Joden“! We hebben echter in het bovenstaande vers uit Spreuken 29 gelezen dat zij die het met een dief houden (en in dit geval zijn het de christenzionisten die het met de “Israëlische dief” in de Knesset houden), in wezen zichzelf haten. Die Joden die de moed hadden de misdaden van Israël openbaar te maken, hebben zichzelf echter nooit gehaat. Zij haten ook het Israëlische regime niet, maar wel haar gruweldaden. En zij willen dat de Israëlische regering daar met die daden nu eens mee op zal houden! En het zou eens zeer gepast zijn als christenzionisten zoals Van Genderen, Van Barneveld, Boekhoff, Ter Horst en vele anderen dat wat die anti-zionistische Joden doen, dit nu zelf ook eens gingen doen. Daar het zeer waarschijnlijk lijkt dat zij dit op korte termijn niet zullen gaan doen, zou het dan niet gepast zijn, hen tot dan toe “zichzelfhatende christenzionisten” te noemen? Het zou immers nog van wat redelijkheid getuigen als zij in hun artikelen met betrekking tot Israël ook eens van de vele wandaden van deze kleine Joodse staat in het Midden-Oosten zouden vermelden. Maar in al hun artikelen (en geschriften zoals tijdschriften en boeken) lezen en zien we dat Israël zonder enige uitzondering als een “onschuldig slachtoffer” van (een al of niet verbeeld) “anti-Semitisme” en/of “islamitische terreur” wordt gekenschetst en weergegeven! Dat Israël altijd een “onschuldig slachtoffer” zou zijn geweest, zien we in het Oude Testament echter in het geheel niet terug; de oude profeten Gods waren vaak niet zo vleiend over het oude volk Israël zoals de christenzionisten dit met het huidige Israël wél zijn:

“Daarom heb Ik op hen ingehakt door de profeten, Ik heb hen gedood door de woorden van Mijn mond; en de oordelen over u zullen voor de dag komen als het licht. Want Ik vindt vreugde in goedertierenheid en niet in offer, in kennis van God meer dan in brandoffers!” (Hosea 6:5-6)

Wat is nu de betekenis van “goedertierenheid” waar God Zijn vreugde in vindt? We hebben er enkele begrippen over gevonden waarbij we er drie van nemen die hier het best bij aansluiten:

“Barmhartig, genadig, welwillend.” encyclo.nl/begrip/goedertieren

God wilde dus dat het oude Israël barmhartig zou zijn, barmhartig voor onder meer de “vreemdeling in hun midden.” En dit zal beslist niet anders zijn met het huidige Israël wat de Palestijnen er al voor jaren verdrukt! Laten de christenzionisten ons dan vooral niet vertellen dat “God met dit huidige Israël” zou zijn! Zij hadden al voor lange tijd eerder op moeten treden zoals de oude profeten Gods dit eens hebben gedaan zoals we in Hosea gelezen hebben! Maar dit zien we van hen gewoon niet. In plaats daarvan hebben zij de kant van de Khazariaans-Joodse daders gekozen tégen de Palestijnse slachtoffers. En zo hebben zij zich ergens ook -hoewel zij er zich totaal niet bewust van zijn- ten dienste gesteld van de reeds genoemde god van Israël, Remphan. 

Rick Wiles van TruNews: “We Zullen Allemaal Palestijnen Zijn.” 

Tot nu toe hebben we ons beziggehouden met wat Israël de Palestijnen tot nu toe heeft aangedaan en de (indirecte) rol die de christenzionisten hierbij gespeeld hebben en dit nu nog steeds doen. Nu had de presentator van de christelijke zender, TruNews, in zijn recente uitzending, “NSO Spying: Rick Wiles Debates Jerusalem Post Writter on RT” meegedeeld dat “We zullen allen Palestijnen zijn.” Wát hij hiermee duidelijk maakte, is dat de Palestijnen het meest gesurveillanceerde volk is, wat door Israëlische geavanceerde spyware gemonitord en in de gaten gehouden wordt! En dit niet alleen. Met dergelijke spyware is men er intussen ook in geslaagd, die ongedetecteerd te plaatsen op de apparaten van talloze nietsvermoedende iphone en smartpone-gebruikers wereldwijd. youtube.com/watch?v=JE1uwgAcWgw In deze uitzending heeft Wiles er veel meer over te zeggen.

Israëlische Cyber-Wapens Ingezet tegen Vrijheidslievende Volken. 

Elders lezen we het volgende over de inzet van wat Jonathan Cook in zijn artikel, “How Israeli spy tech reaches deep into our lives” van 11 november 2019 “new cyber weapons” noemt. Cook schreef er dit over:

“Israëlische software op Palestijnen gebruikt, produceert nieuwe cyberwapens die snel geïntegreerd worden in globale digitale platforms. 

Wapens van het digitale tijdperk ontwikkeld door Israël om Palestijnen te onderdrukken, worden snel hergebruikt voor veel ruimere toepassingen – tegen Westerse volken die hun vrijheden lang voor vanzelfsprekend hebben beschouwd. De status van Israël als een “startup nation” was tientallen jaren geleden gevestigd. Maar haar reputatie voor high-tech innovatie was altijd afhankelijk van een duistere kant. Een” (kant) “waarvan het steeds moeilijker wordt die te negeren. Enkele jaren geleden waarschuwde de Israëlische analist Jeff Halper dat Israël globaal een hoofdrol bereikt had in het fuseren van nieuwe digitale technologieën met de binnenlandse veiligheidsindustrie. Het gevaar was dat we allemaal geleidelijk aan Palestijnen zouden worden. 

Israël, zo merkte hij op, behandelde de miljoenen Palestijnen onder haar onverantwoordelijke militair bestuur doeltreffend als proefkonijnen in open-lucht-laboratoria. Zij waren de proeftuin voor niet slechts de ontwikkeling van nieuwe wapensystemen maar eveneens voor nieuwe middelen voor massa-surveillance en controle. Zoals recent in een bericht in Haaretz opgemerkt werd, de surveillanceoperatie tegen Palestijnen door Israël is “onder de grootste van haar soort in de wereld. Dit houdt in controle over de media, sociale media en de bevolking als geheel.” Maar wat in de bezette gebieden begonnen was, zou er nooit op de Westoever, in Oost-Jeruzalem en Gaza blijven. Er was eenvoudig teveel geld en invloed te verkrijgen van een handel in deze nieuwe hybride vormen van digitale aanstootgevende technologie. 

Hoe klein het ook in omvang ook mag zijn, Israël is reeds lang een leider in de wereld in een zeer lucratieve wapenhandel geweest wat haar wapensystemen als “op het slagveld getest” op de Palestijnen, aan autoritaire regimes over de wereld verkoopt. Deze handel in militaire hardware wordt in toenemende mate overschaduwd door offensieve hardware: middelen voor het voeren van een cyberoorlog.” middleeasteye.net/opinion/how-hand-israeli-tech-reaches-deep-our-lives (vetdruk toegevoegd) Zie in dit verband ook: themarker.com/labes/1.8304476

Verder lezen we er dat er bij verschillende staten een grote vraag is naar dergelijke “new age-wapens”, die ze niet alleen willen gebruiken tegen vijanden van buitenaf maat tevens tegen dissidente burgers in eigen land en tegen waarnemers van mensenrechten. Israël zelf is in staat geweest om geen vingerafdrukken achter te laten op deze spy-technologie daar het die had uitbesteed aan gediplomeerde mensen van haar beruchte veiligheidsdienst en militaire inlichtingendiensten. Ook zijn er nu de al bekende apps, die in Israël hun oorsprong hebben en die een steeds grotere rol spelen in onze digitale levens; een deel ervan is onschuldig maar andere zijn zo ontwikkeld dat die veel dichter bij het militaire ontwerp blijven. En die dus voor dubieuze doelstellingen (spionage) gebruikt kunnen worden. Intussen is Israël er ook al in geslaagd om in Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten) een massaal surveillancesysteem op te zetten waarmee de overheid van deze Arabsche staat haar eigen burgers massaal mee kan bespioneren. De naam van dit systeem: Falcon Eye. 

Whatsapp vs. NSO & Pegasus. 

Op de site van middleeasteye is ook te lezen dat er zich een tijd geleden een incident voorgedaan heeft tussen Whatsapp (een sociaal mediaplatform van Facebook) en een Israëlische high-tech-firma, NSO. Door middel van een cyberaanval zou NSO met haar spyware, Pegasus genaamd, via Whatsapp de mobiele telefoons van meer dan 1400 gebruikers uit twintig landen op de korrel hebben genomen; nadat NOS via Pegasus de leiding over de mobiele telefoons had genomen, begon dit de gegevens ervan te kopiëren  en zette het automatisch de microfoons van deze toestellen aan voor surveillance. Pegasus is ook gebruikt tegen mensenrechtenactivisten, religieuze leiders, advocaten, journalisten en hulpverleners. Ook heeft NSO aan vele regeringen de licentie van haar spyware verleend.

De Site Citizenlab.ca/ vs. NOS & Pegasus. 

Vóórdat we met de site middleeasteye.net verder zullen gaan (want als we dan meer naar beneden scrollen, wordt het pas interessant), zullen we even naar een andere site gaan, waar we zien in hoeveel landen Pegasus nu al in gebruik is: citizenlab.ca/ Daar lezen we een artikel van Bill Marczak, John Scott-Railton, Sara McKune, Bahr Abdul Razzak en Ron Deibert. Deze mensen hebben ook al enige tijd in de gaten dat NSO met Pegasus wat haar spionagepraktijken een groot gevaar voor de volken is; en die hebben er het een en ander over blootgelegd:

“Tussen augustus 2016 en augustus 2018 hebben we het internet gescand voor servers die geassocieerd worden met de spyware Pegasus van de NSO-Group. We vonden 1,091 IP-adressen die overeenkwamen met onze fingerprint en 1,014 domeinnamen die daarnaar verwezen. We ontwikkelden en gebruikten Athena, een nieuwe techniek om er sommige van onze overeenkomsten mee te clusteren in 36 aparte Pegasus-systemen, waar elk ervan gerund schijnt te worden door een aparte operator. We ontwierpen en voerden een globale DNS Cache Probing-studie uit op de overeenkomende domeinnamen uit om te identificeren in welk land iedere operator aan het spioneren was. Onze techniek identificeerde een totaal van 45 landen waar Pegasus-operators mogelijk surveillanceoperaties uitvoeren. Op zijn minst 10 Pegasus-operators blijken actief betrokken te zijn bij grensoverschrijdende surveillance. Onze bevindingen schetsen een troosteloos beeld van de risico’s betreffende de mensenrechten vanwege de snelle globale uitbreiding van NSO. Op zijn minst zijn zes landen met aanzienlijke Pegasus-operaties zijn voorheen in verband gebracht met misbruik van spyware om er de burgerlijke samenleving mee op de korrel te nemen inclusief Bahrein, Kazachstan, Mexico, Marokko, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Bovendien schijnt Pegasus ook in gebruik te zijn in landen met een dubieuze mensenrechtengeschiedenis. Daarnaast hebben we aanwijzingen over mogelijke politieke thema’s in het doelmateriaal van sommige landen waarbij eraan getwijfeld wordt of de technologie gebruikt wordt als onderdeel van “legitieme” strafonderzoeken.” citizenlab.ca/hide-and-seek-tracking-nso-groups-pegasus-spyware-to-operations-in-45-countries/

De auteurs van dit artikel deelden vervolgens mee, dat zij “verdachte NSO Pegasus-infecties die geassocieerd worden met 33 van de 36 Pegasus-operators” ontdekt hadden, waarna er de landen van worden genoemd:

Algerije, Bahrein, Bangladesh, Brazilië, Canada, de Ivoorkust, Egypte, Frankrijk, Griekenland, Israël, Jordanië, Kazachstan, Kenia, Koeweit, Kirgizstan, Letland, Libanon, Libië, Mexico, Marokko, Nederland, Oman, Pakistan, Palestina, Polen, Qatar, Rwanda, Saoedi-Arabië, Singapore, Zuid-Afrika, Zwitserland, Tatzjikistan, Thailand, Togo Tunesië, Turkije, de UAE, Oeganda, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Oezbekistan, Jemen en Zambia.” (vetdruk toegevoegd)

Volgens de auteurs kunnen er omdat hun bevindingen op landelijk niveau van DNS-servers zijn gebaseerd, ook onjuistheden bevatten. Maar dit neemt niet weg dat NSO met haar Pegasus-spyware en haar vele filialen in deze landen er reeds een flinke invloed heeft. En zoals te zien is, hebben we de landen Frankrijk, Nederland en Palestina er in vetdruk weergegeven. En de nadruk moet hier vooral op Frankrijk liggen; waarom we dit gedaan heben, zal zo direct wel duidelijk worden. Dan gaan we nu terug naar middleeasteye. Als we dan zoals gezegd naar beneden scrollen, lezen we daar het volgende:

“Als deze Dystopiaanse toekomst zich zal blijven openbaren, zullen New York, Londen, Berlijn en Parijs er in toenemende mate gaan lijken op Nablus, Hebron, Oost-Jeruzalem en Gaza.” 

Daarnaast lezen we er dit:

“Het is geen verrassing dat Israël er de ingrijpende en onderdrukkende technologie waarmee de Palestijnen al lang bekend mee zijn, geleidelijk bezig is, die in Westerse landen te normaliseren.”  

En:

“Gezichtsherkenningsoftware maakt steeds meer geraffineerdere raciale en politieke karakterschtsen mogelijk. Het verhulde verzamelen van gegevens en surveillance vergruizelt de traditionele grenzen tussen de private en publieke sfeer. En het daaruit resulterende vergaren en vrijgeven van gegevens maakt het gemakkelijker, degenen die protesteren of net zoals de mensenrechtengemeenschap die de machthebbers tracht ter verantwoording te roepen, te intimideren, te bedreigen en in gevaar te brengen.”

Hier in dit citaat boven de laatste, hebben we “Parijs” er in vetdruk toegevoegd. Wat Jonathan Cook hier nu mee wil zeggen, is dat als de geavanceerde surveillance-praktijken van de vele filialen van de NSO-Group in Westerse landen voortgezet zullen worden, ook de genoemde steden waaronder Parijs, in toenemende mate eruit zullen gaan zien als die Palestijnse steden die nu al voor jaren onder een wrede Israëlische bezetting leven!

Herinner U Stepháne Blet, de “Afvallige Vrijmetselaar & zijn Commentaar over de (Franse) Zionistische Bovenklase. 

En hierbij komen we bij iemand over wie we het in een van onze eerdere posts het een en ander hadden geschreven: Stepháne Blet, de “Afvallige Vrijmetselaar.” We hebben er naar aanleiding van de site van Henry Makow het volgende over geschreven:

“Ook wij zouden niet anders hebben geweten dat de betogingen van de “Gele Vesten” tegen de Franse overheid louter en alleen vanwege (tegen) de hervormingen die Emmanuel en zijn kliek voor de Franse bevolking in petto hadden, ware het niet dat we niet wisten wie Stepháne Blet is. Wel wie is nu Stepháne Blet? In het verleden was hij een vooraanstaande Vrijmetselaar. Hoewel hij er binnen de Vrijmetselarij een hoge positie bekleedde, schijnt hij er aanvankelijk toch niet van op de hoogte te zijn geweest wat de Vrijmetselarij precies is en waar dit genootschap wérkelijk op uit was. Maar ergens moeten Blet de schellen van de ogen gevallen zijn en begon hij geleidelijk aan het wáre beeld van dit genootschap te ontwaren. Hij besloot met de Vrijmetselarij te breken en begon die toen openlijk te hekelen. Tot dan toe scheen hem dit geen problemen te hebben opgeleverd. Maar nadat Blet bekend had gemaakt dat hij een vriend van Alain Soral was, had hij geen leven meer. Hoe dat zo? Wel, Alain Soral was bekend om zijn kritiek op het Franse gevestigde politieke bestel en -and get this- de “Zionistische bovenklasse.” En het is die klasse die de verborgen macht achter Macron en zijn politieke club is. Sthepáne Blet (die later vanwege de tirannieke maatregelen die door het Franse politieke bestel in opdracht van de “Zionistische Bovenklasse” tegen hem had genomen de wijk had genomen naar Turkije), zei het volgende over de omstandigheden van de Franse bevolking in hun eigen land: 

“Terwijl de Zionistische Maffia er in Israël de Palestijnen in hun eigen land geleidelijk aan het uitroeien is, is de Zionistische Maffia in Frankrijk bezig de Fransen in hun eigen geboorteland tot Palestijnen te reduceren.” henrymakow.com/2019/12/-stephane-blet-the.html (vetdruk toegevoegd) tinthor.org/2020/01/26/de-hongaarse-opstand-van-1956-de-huidige-protestdemonstraties-van-de-franse-gele-vesten-van-de-hongaarse-anti-joodse-opstand-naar-de franse-anti-zionistische-maconische-opstand-stephane-blet-d/

En deze reductie van de Fransen tot Palestijnen meent Emannuel Macron in opdracht van zijn Frans-Zionistische overheersers te bereiken door economische hervormingen die de Franse economie echter meer schade dan goed zullen doen. Deze “hervormingen” zijn echter niet meer dan krankzinnige onevenredige bezuinigingen waardoor het bestaansniveau van de Fransen geleidelijk zal worden verlaagd, zodat zij na een bepaalde tijd de (symbolische) status van Palestijnen zullen bereiken. De Franse bevolking (of minstens een deel hiervan), schijnt dit inmiddels in de gaten hebben gehad en heeft besloten zich hiertegen te verzetten via hun “Gele Vesten-demonstraties.” En zoals eerder op onze eerdere post weergegeven, ook in andere landen (waaronder Nederland), zijn er Gele Vesten-protesten aan de gang (hoewel er hier (nog?) niet veel van de grond gekomen is). Maar mocht de trend van het opleggen van absurde bezuinigen zich hier en in andere landen zich voortzetten, dan zullen we morgen allemáál de (nieuwe “Palestijnen” zijn; en dit zal dan worden bereikt door twee middelen: enerzijds de globale spionagepraktijken en massa-surveillances door de Israëlische NSO-Group met haar wereldwijde vertakkingen aan filialen en anderzijds door de genoemde bezuinigen. Door het eerste zullen we uiteindelijk geen enkele vorm van privacy meer kennen, door het tweede zullen we in economische zin langzamerhand doch zeker steeds meer gaan verarmen.

Een Mogelijke Toekomstvisie: ook Hier Controleposten, Permanente Surveillance & andere Vormen van Technologische Onderdrukking?  

Dankzij het internet weten we nu, wat ons door de gevstigde media tot nu toe voortdurend onthouden was:  De waarheid over de vreselijke Israëlische onderdrukking waar de Palestijnen nu al voor meer dan 72 lange jaren onder te lijden hebben! Laten we hierbij heel voorzichtig de volgende vraag bij stellen: zou, ja, zóu het misschien ook mogelijk dat we nu in een nu nog van ons verwijderde toekomst hetzelfde mee zouden kunnen maken wat de Palestijnen nu al voor lange tijd te verduren hebben: de oprichting van vele controleposten hier in Nederland en in de rest van de Westerse landen? Nu merken we hier uiteraard nog helemaal niets van natuurlijk; je kunt gewoon je auto, scooter, fiets pakken en ongehinderd heengaan naar waar je maar naar toe wilt. En tenslotten hebben we ook het openbaar vervoer. Hoewel dit misschien niet zo hoeft te gaan, zien we echter toch een aanwijzing dat het veel later zo zou kunnen gaan; en dit brengt ons dan bij de Amerikaanse Pastor, Steven Anderson. 

Pastor Steven Anderson & de Amerikaanse Grenscontrole. 

Wie is Pastor Steven Anderson? Hij is de voorganger van de Faithful Word Baptist Church in Tempe, Arizona. Hier is zijn website: faithfulbaptist.org/index.html Het is nu weer een hele tijd geleden toen Anderson bij een van de vele controleposten in de Verenigde Staten kwam. Hij werd door de grenswacht gesommeerd, zijn wagen te parkeren opdat die door hen doorzocht zou kunnen worden. Anderson weigerde hieraan mee te werken. Nu lijkt dit op het eerste gezicht een overtreding van deze voorganger te zijn: verzet tegen politieanbtenaren in functie. Wat Anerson nu wérkelijk deed, was dat hij zich hierbij beriep op het vierde amendement van de Amerikaanse Grondwet. En dit houdt in dat de Founding Fathers die deze Grondwet hadden opgesteld, zekere onvervreemdbare rechten van God de Schepper ontvangen hadden. Een van die onvervreemdbare rechten hield in dit geval in: het reizen van staat naar staat in Amerika zónder hierbij te worden aangehouden door een controlepost. De betreffende controlepost was echter bestemd om er mensen die zouden emigreren of om mensen die mogelijk drugs bij zich hadden, mee aan te houden en had niets te maken met de overgang van een grensovergang van de ene naar de andere Amerikaamse staat. Hij maakte de beambten dit ook duidelijk waarbij hij hen tevens vertelde dat zij het recht niet hadden, hem als Amerikaans burger niet aan te houden of om zekere vragen te benatwoorden. Toch werd Anderson voor dit laatste getaserd, mishandeld en aangehouden; de ruit van zijn auto werd ingeslagen, hij werd getaserd waarna een bemabte zijn gezicht in de glasscherven op de bodem van zijn auto drukte waardoor hij diepe sneeën in zijn voorhoofd opliep die later allemaal gehecht moesten worden.  Hoe het allemaal precies in zijn werk ging, is hier te zien: youtube.com/watch?v=bnMDXj6Nkzk (“Failure to Obey” Documentary on Checkpoit Refusal (full movie”) Ondanks de vele problemen die Anderson er mee heeft ondervonden, is het later toch goed afgelopen daar hij van de door de beambten ingebrachte aanklachten door de rechtbank werd vrijgesproken. Zie ook: cato.org.publications/commentary/americas-border-wars-waht-border-patrol-doesnt-want-you-to-know Nu is het zo dat het gerechtshof in vele gevallen Amerikaanse “overtrerders” vrijsprak van het niet meewerken met de grenspolitie. Dit omdat die overeenkmstig de Grondwet het recht hadden te weigeren aangehouden te worden of om zekere vragen te beantwoorden. En:

“Voor meer dan 60 jaar heeft de uitvoerende macht door regelgevende toestemming een “grenszone” ingesteld die zich als ver als 100 mijl binnen de Verenigde Staten uitstrekt. Binnen  dit gebied -wat volgens de ACLU twee-derde van de Amerikaanse bevolking omvat- zijn er een reeks interne controleposten naar Sovjet-stijl, gerund door het Department of Home Security’s Customs and Border Protection. (CBP) service. De meerderheid ervan strekt zich uit over het zuidwesten van de Vernigde Staten, van zuid-Californië tot de Golfkust van Texas. Zoals onder uiteengezet, schenden agenten van de CBP stelselmatig de grondwettelijke rechten van burgers en anderen die gedwongen worden, erdoor naar het werk, naar de winkel te gaan of om de vakatiebestemming in het zuidwesten van Amerika te halen.” cato.org/blog/introducing-checkpoint-america

Ondanks dat er de rechten van hen die gedwongen worden door deze chekpoints naar een zekere bestemming te gaan, wordt er in Amerika in zekere mate toch de hand aan gehouden.

Het Department of Home Security & de NSO-Group. 

Er zijn echter zorgelijke ontwikkelingen gaande; want:

“Op 23 juli” (2019) “heeft het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stilletjes een regelgeving ingevoerd waarmee het onderzoek naar cyberveiligheid en de ontwikkeling van samenwerksverbanden tussen verschillende federale instellingen en de regering van Israël zal worden uitgebreid.” fcw,com/atricles/2019/07/24/house-bill-us-israel-cyber-research.aspx

Het wetsvoorstel voor deze regelgeving werd in maart 2019 door de afgevaardigden, Ted Deutsch en Joe Wilson geïntroduceerd. Voordat de regelgeving tot wet kon worden omgezet, moest die eerst de Amerikaanse Senaat passeren en dan nog door president Trump worden ondertekend. Eem van de instellingen waarmee een samenwerkingsverband zal worden uitgebreid, is “de vermaarde en omstreden private surveillancefirma NSO Group.”  Hoewel er wat die controleposten in Amerika betreft er nog enigszins de hand aan gehouden wordt, heeft de Amerikaanse bevolking er wat de uitbreiding van het samenwerkingsverband tussen het Department of Home Security en de NSO-Group aangaat, in de toekomst waarschijnlijk weinig goeds te verwachten.

Frankrijk “Testcase” voor het Hele Westen?

Dan willen we nog ever herinneren aan de woorden van Pauline Bock voor het Foreign Policy die op 29 november 2019 in verband met de turbulente gebeurtenissen in Frankrijk aangaande de demonstraties door de “Gele Vesten” en het onevenredige politiegeweld tegen de deelnemers aan deze protesten, hier  onder meer het volgende schreef:

“Het afgelopen jaar in Frankrijk biedt een mogelijk voorproefje voor de toekomst van het Westen: toenemende protesten tegen het liberalisme – en toenemend geweld tegen de protesten.” 

Nogmaals, hier in Nederlend is er hoewel we ook hier met “Gele Vesten” van doen hebben, er nog weinig van de grond gekomen. En van onevenredig politiegeweld is er hier in tegensetlling met Frankrijk, geen sprake. Maar uiteindelijk zullen de schadelijke economische hervormingen net zoals nu al in Frankrijk, ook hier en in andere Europese landen de mensen steeds zwaarder op de schouders gaan drukken. En de druk ervan zal slechts toenemen. En die zullen dan geen andere uitweg meer zien dan ook hier massaler dan ooit, de straten op te gaan om hier hun stem te laten horen. En ook hier en elders zouden de verschillende overheden zich om deze hervormimgen tegen elke prijs door te zetten, genoodzaakt kunnen zien, hier massaal de politie bij in te zetten. En net als in Frankrijk zou dit gepaard kunnen gaan met onevenredig politiegeweld tegen de demonstranten. Uiteindelijk zouden de onlusten hierbij zodanig op kunnen lopen dat een van de oplossingen die de overheden hier tegen menen te kunnen bieden, het opzetten van controleposten in Europa om de hele zaak toch in bedwang te kunnen houden. Dit is echter slechts een mogelijkheid; we zeggen dus niet dat het ook zo zal gaan en misschien zál het ook zo wel niet gaan. Maar na wat we hier allemaal besproken hebben, is die mogelijkheid ook weer beslist niet uit te sluiten!

Ton Nuiten – Vrijdag 7 Februari 2020.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star