De Griep als “Elektrische Ziekte”; Recensie door John Kaminski van het Boek “The Invisible Rainbow. A History of Electricity and Life” van Nobelprijswinnaar Arthur Firstenberg; COVID-19 & het 5G-Netwerk & tot Besluit: de Vermeerdering van Kennis.

Epidemieën, ziekten; we zijn er sinds mensenheugenis bekend mee. Zo hadden we er in 1800 de zo gevreesde Spaanse griep die wereldwijd miljoenen slachtoffers eiste. En in een recenter verleden hadden we (en dat zullen we ons nog wel herinneren), de Mexicaanse griep, SMERS, SARS, waarmee we te kampen hadden.

Elektrische Ziekte. 

We zullen ons zoals gezegd, deze bovengenoemde ziekten nog wel kunnen herinneren. Het is pas zeer recent echter, dat we er achter kwamen dat er ook zoiets is als een “elektrische ziekte.” Wel, hier hadden (wij althans), nog niet eerder over gehoord. Wat is dit nu, een “elektrische ziekte”? Het is Arthur Firstenberg, die de betekenis ervan duidelijk maakte met zijn publicatie van “The Invisible Rainbow A History of Electricity and Life”, waarmee hij er zich de Nobelprijs mee had verworven.

De Recensie. 

In de recensie die er van de publicatie van Firstenberg door John Kaminski wordt gegeven, lezen we er onder meer dit over:

“Dit is het beste detectiveverhaal wat ooit geschreven is. De griep is niet besmettelijk. De quarantaine, het is allemaal een afschuwelijk bedrog, aan de wereld toegebracht om er een wereldregering mee in te voeren. De griep is niet besmettelijk. Geen enkele griep is ooit besmettelijk geweest. Arthur Firstenberg heeft de toekomst veranderd en zich met de publicatie van The Invisible Rainbow een Nobelprijs verworven heeft, waarmee onder andere bewezen wordt dat… 

• De griep is een elektrische ziekte. De trigger, zo schrijft Firstenberg, is zoals door velen in de afgelopen twee eeuwen hebben gesuggereerd, verbonden met seizoensgebonden verschillen in zonnestraling. Berichten van lang geleden hebben aangetoond dat griepepidemieën optreden gedurende jaren van het maximum zonneactiviteit en dat” (grieps)-“gevallen kunnen stijgen en dalen overeenlomstig het aantal zonnevlekken. Vermaarde denkers die een verband hebben gelegd tussen de griep en zonnevlekkken variëren van Noah Webster tot Fred Hoyle. In 1836 merkte Heinrich Sweich op dat het de algemene overtuiging was, dat de opeenhoping van elektriciteit in het lichaam influenza veroorzaakte. Zijn stelling, zo vermeld Firstenberg, is nooit weerlegd. 

De periode van 1614 tot 1715 is bekend als het Maunder Minimum, waarin er geen zonnevlekken of auroras werden waargenomen. Het was pas in 1727 dat er voor de eerste maal in een eeuw meer dan honderd zonnevlekken werden geteld. In 1728 kwamen er golven van influenza over het oppervlak der aarde die volgens sommigegegevens duurden tot 1738. Ongeveer 2 miljoen kwamen er hierbij om, schreef Firstenberg. In 1889-94 raasde de pandemie over de hele planeet. Firstenberg denkt dat die gepaard ging met de eerste elektrifikatie van de planeet waarbij er overal door middel van elektrische verlichting de lampen werden aangezet. In een aaneenschakeling van citaten uit de afgelopen twee eeuwen wordt getuigenis afgelegd van het verband tussen wereldwijde uitbraken van influenza en de zonnecyclus. 

Firstenberg schrijft de diagnosefout van een ziekte, eens neurasthenie ofwel elektrische gevoeligheid genoemd, toe aan Sigmund Freud, dit dit 1894 classificeerde als een “angstneurose” waarmee het onderzoek naar de elektrische oorzaken van de griep beëindigd werd tot op deze dag. “Vanwege hem”, zo schrijft Firstenberg, “brengen we miljoenen mensen aan de Xanax, Prozac en Zoloft in plaats dat we de natuurlijke omgeving zuiveren.” Aldus is al het hedendaagse gewauwel over “social distancing”, quarantaine en het sluiten van bedrijven een doelbewuste oplichterij door medische kwakzalvers die de bevolking hebben geteisterd met giftige vaccins voor de ziekte, veroorzaakt door elektrische gevoeligheid. Een grondig onderzoek, gevolgd door arrestaties en rechtszaken wegens wanpraktijken, naar de misdadigers die de regeringen der wereld met doelbewuste valse informatie willen verwoesten, is hier volkomen op zijn plaats. Voor vele tientallen jaren is het publiek vaccins aangesmeerd en het onderzoek van Firstenberg toont aan dat die totaal ongepast zo niet misdadig zijn geweest.  “The Invisivle Rainbow” werd eerst uitgegeven in 2017 en sindsdien opnieuw in paperbackverise uitgegeven bij Chelsea Green, gevestigd in Red River Junction, Vermont. 

Een meer compleet overzicht zal kort hierna volgen, maar op deze wetgevende en medische overname van de Amerikaanse republiek en alle overheden van de wereld door misdadige politici, artsen en miljardaires die van plan zijn miljoenen argeloze slachtoffers om te brengen met hun vergiftige vaccins die totaal ongeschikt zijn voor deze elektrische gevoeligheidsziekte, die zij voor gewetenloze vaccinneproducenten in een melktoe hebben getransformeerd, dienen de remmen te worden gezet. Firstenberg schreef ook dat enkele prominente virologen door de jaren heen hebben erkend dat vaccinatie er niets aan bijgedragen heeft, epidemieën te stoppen de de ziekte zich nog altijd voordoet zoals die dit duizend jaar geleden deed: 

“Het gênante geheim onder virologen is dat er vanaf 1933 tot op heden er geen experimentele studies zijn gedaan die bewijzen dat influenza -hetzij het virus of de ziekte- ooit door normaal contact van persoon tot persoon wordt overgedragen.”

In september 1918 stierven er miljoenen aan de zogenaamde Spaanse griep, maar er was nooit enig bewijs dat die veroorzaakt werd door besmetting. Er waren neusbloedingen. Gedurende het ongekende gebruik van radiogolven wereldwijd, wilde het bloed maar niet stollen en was er veel verlies van hoofdhaar. Er werden talloze pogingen ondernomen dit besmettelijk te maken, maar die faalden allemaal. 

1889: Begin van de harmonische radioactiviteit via hoogspanningsleidingen. 

1918: Het begin van het radiotijdperk. 

1957: Het begin van het radartijdperk. 

En in 1968 begon het tijdperk van satellieten. Dit waren de belangrijke tijden toen er grote wijzigingen aan het krachtveld van de aarde werden verricht. Elk ervan ging vergezeld met een aanzienlijke griepepidemie. En elke maal werd het publiek bedrogen met vaccins die gegarandeerd niet zouden werken. Toen kwamen het draadloze tijdperk en HAARP, de High Altitude Auroral Research Project, wat wanneer dit bericht in deel 2 zal worden voortgezet, zal worden beoordeeld. 

Ondertussen moeten de maatregelen die de volken der wereld door gewetenloze politici en artsen op basis van valse informatie opgelegd zijn, onmiddelijk worden teruggedraaid. Het leven moet weer naar zoals het was, terugkeren, en degenen die voor dit fiasco van totalitair misbruik verantwoordelijk zijn, moeten naar het volle vermogen van de wet worden gestraft. Daar geen enkele griep besmettelijk is, zijn social distance, quarantaine en het sluiten van bedrijven niet nodig. De misleidende medische gemeenschap heeft een grap met een onwetend publiek uitgehaald om er, kennelijk met een idee de bevolking met volkomen onnodige giftige vaccins te reduceren, de vredelievende Amerikaanse levenswijze mee te veranderen in een diabolisch communistisch concentratiekamp. 

Verspreid dit nieuws  wijd en zijd. De tijd is kort. De machten van het kwaad hebben zich tegen de hele mensheid opgesteld, samen met de corrupte media en omgekochte politici die allemaal bereid zijn, een einde aan de vrijheid te maken met dit cynisch spervuur aan schaamteloze leugens waarmee de hele wereld is verstoord en haar bevolking in doodsangst achtergelaten is. Voor dit bedrog is er geen vergeving.” 

Aldus John Kaminski met zijn recensie over het werk van Arthur Firstenberg. johnkaminski.org

De Griep als “Elektrische Ziekte”, COVID-19 & het 5G-Netwerk. 

Misschien dat sommmigen het hier niet eens zouden kunnen zijn, maar wat Kaminski er in zijn recensie over het boek van Arthur Firstenberg over schreef, kan niet zomaar worden weggewuifd als een “complottheorie.” De elektrische straling die uitgaat van bijvoorbeeld elektrische apparaten zoals bijvoorbeeld de televisie, laptop, mobiele telefoons iPhones smartphones en allerlei andere elektrische apparatuur hebben op den duur altijd een negatieve impact op onze lichamelijke gezondheid. Wat nu de laptop (computer) betreft, kunnen we nu niet meer zonder omdat we met het online bankieren tegenwoordig al onze bankzaken regelen. Bij vele (zo niet alle) banken, is het niet meer mogelijk om geldzaken aan de balie van de bank te regelen, iets wat, voordat er destijds de reorganisatie bij de banken zou beginnen, nog wél mogelijk was. Het beste is dan ook om, hoewel bestraling er ook hier niet geheel mee wordt weggenomen, met bekabelde apparatuur en niet draadloos te werken. Om de computer van iedereen nog sneller en beter te laten lopen, krijgen we over enige tijd het 5G-Netwerk. Hier gingen het 2G-netwerk (1991), 3G-netwerk (1998) en het 4G-netwerk (2008) aan vooraf. Nu wordt er beweerd dat er een verband zou zijn tussen 5G-technologie en het COVID-19 virus:

“De meeste lezers zullen “Wuhan, China” als ground zero herkennen vanwaar naar verluidt het Coronavirus opkwam. Een interessant feit over Wuhan is, dat dit een van een aantal Chinese steden is, waarin 5G-technologie is geïnstalleerd. In het afgelopen najaar werd Wuhan na de intsllatie van 3000 macro-basisstations en 27.000 micro-basisstations een volledig functioneel 5G-proefproject.” waynepeterson.net/blog/2020/03/is-5g-linked-to-coronavirus/

Peterson heeft het op zijn site onder meer over Dana Ashlie, die een fervent tegenstander van 5G is en zich hier ook mee bezighoudt. Even verderop lezen we er dit:

“Voor degenen die er dieper in zouden willen gaan in het COVID-19 of het Coronavirus, beveel ik de recent door John Rapaport, een zeer gerespecteerde onafhankelijke auteur,  geposte artikelen aan, die volhoudt, dat een “grote collectie aan gegevens over het Coronavirus suggereert dat de ziekte onschadelijk is en dat sterfgevallen worden veroorzaakt door 5G.” In artikelen, gepost op zijn website, wordt opgemerkt dat symptomen buiten China, behalve Italië en Zuid-Korea waar aan de doorvoering van 5G gewerkt is (en Iran waar blootstelling aan 5G onbekend is), mild zijn.” 

Deze laatste woorden over Italië en Zuid-Korea hebben we er in vetdruk geciteerd. Het is nu net Italië wat het land is wat volgens de mainstream media een van de zwaarstgetroffen samen met de overige genoemde landen is, wat door het corona-virus getroffen is. Dat het hier buiten Italië om milde symptomen gaat, is eerder al duidelijk gemaakt.

Niet Getest. 

We lezen er ook dit 5G-netwerk nooi is getest. Nu hadden vele wetenschappers hier hun bezorgdheid over geuit, waarbij zij over de 5G-masten zeiden dat die zo krachtig zouden zijn en zo dicht bij elkaar zouden komen te staan dat dit eigenlijk neerkwam op “Het 24 uur per dag verblijven in een gesloten stralingskamer.” De schadelijke gevolgen voor de gezondheid werden nog eens benadrukt nadat er van een schoolterrein de minder schadelijke 4G-masten werden verwijderd; er waren namelijk studenten bij wie kanker was gediagnoticiseerd.

(Even terzijde: zojuist (19:25) is de persconferentie van het Nederlandse kabinet die live via de NPO werd uitgezonden, afgelopen; hier werd meegedeeld dat de maatregelen die nu in verband met het corona-virus waren afgekondigd, verlengd worden tot en met 28 april).

Als nu die “minder schadelijke” 4G-torens al zo schadelijk waren dat die kanker bij studenten hadden veroorzaakt, hoeven we het natuurlijk over die nóg schadelijker 5G-masten natuurlijk niet meer te hebben! Van wat we allemaal hierboven beschreven hebben, zouden we kunnen denken dat dit alles aan sciencefiction grenst. Zo zal er vroeger over gedacht zijn. Maar tegenwoordig leven we in een tijdperk waarin vele zaken die vroeger voor onmogelijk werden gehouden, intussen sciensefact zijn geworden. Hierbij willen we met het volgende afsluiten; het is een vers uit het Bijbelboek Daniël: 

“Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.” (Daniël 12:4)

Deze woorden werden door de engel Gods destijds tot de profeet Daniël in verband met wat hij over de toekomst van Israël had geschreven; hij moest de woorden ervan geheim houden totdat er mensen zouden komen die de betekenis van vele zaken in dit boek zouden ontrafelen. In bredere zin echter, zouden we deze door de engel gesproken woorden misschien ook toe kunnen passen op het heden. En het zijn de dingen die hierboven beschreven zijn, die door onder meer John Kaminski, Arthur Firstberg en Peter Wayne rond de (in dit geval) “geheimen” van COVID-19, de vaccins en de G-netwerken ontrafeld zijn. De kennis die zij zich door onderzoek hiernaar hebben verworven, is tot ons gekomen en zo is die kennis verder uitgebreid en dus “vermeerderd.” Ook door eigen onderzoek (en dan hebben we het met name over een ánder, geestelijk virus, het Christenzionisme) is onze kennis hiervan inmiddels vermeerderd. Maar dit laatste is natuurlijk een ander onderwerp.

Ton Nuiten – Dinsdag 31 Maart 2020.

One reply to “De Griep als “Elektrische Ziekte”; Recensie door John Kaminski van het Boek “The Invisible Rainbow. A History of Electricity and Life” van Nobelprijswinnaar Arthur Firstenberg; COVID-19 & het 5G-Netwerk & tot Besluit: de Vermeerdering van Kennis.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star