COVID-19 als een Gewone Griepepidemie vs. COVID-48: een Wereldwijde Geestelijke Pandemie & de Daarmee Gepaard Gaande Symptomen.

Ook deze post heeft weer als onderwerp het nu zo gevreesde COVID-19. Maar die verschilt van de overige post die we tot nu toe hebben geschreven. En wel in deze: terwijl het huidige COVID-19 nu al enige tijd overal flink huishoudt, is er daarnaast ook een ánder corona-virus wat al ver voordat dit de kop op zou steken, uitgebroken was. Dit geestelijke corona-virus zouden we de benaming COVID-48 kunnen geven. Samen met het huidige corona-virus, heeft COVID-48 het volgende kenmerk: Velen die er nu al lange tijd aan te lijden hebben, voelen zich niet ziek, maar het springt maar al te gemakkelijk van de een op de ander over. Een ander kenmerk van COVID-48 is (en dit in tegenstelling met het huidige corona-virus), dat het nu door velen normaal en gewoon wordt geacht, dit virus onder de leden te hebben. En daar waar we met COVID-19 eigenlijk met niet meer dan een gewone griepepidemie van doen hebben, is COVID-48 een geestelijk levensbedreigende pandemie waarmee niet alleen een groot deel van de seculiere mensheid maar hier vooral het grootste deel van de huidige kerk wereldwijd, mee besmet is. Hoe dit zo gekomen is, wordt hieronder verder uitgelegd.

COVID-48: het Corona-Zionisme. 

Wat is dit nu voor een virus, dit COVID-48? Is het evenals COVID-19 nieuw? Of is dit pas recent uitgebroken? Geeenszins! Dit geestelijk virus zouden we net zo goed de volgende benaming kunnen geven: het Corona-Zionisme. Dit kan in tegenstelling met het huidige corona-virus niet worden onderzocht middels röntgenfoto’s of door middel van een microscoop. En dit vertoont de volgende symptomen bij hen die hier -volledig onbewust en wel- aan te lijden hebben: Een ongezonde en (in sommige gevallen) zelfs fanatieke voorliefde voor een volk en een staat. En dit vaak ten koste van het eigen vaderland en volk. Een ander symptoom wat zich bij hen die hier al lang mee rondlopen, openbaart, is dit: Wanneer zij er door anderen op worden gewezen, met dit virus besmet te zijn, verwijten zij hen, een “antisemiet” of “kwaadspreker van Israël” te zijn; bij de een zijn het slechts milde symptomen: zij worden dan slechts “bedroefd. Bij een ander echter, hebben de symptomen een iets meer emotioneel karakter; zij werpen hen dat de genoemde aantijgingen toe, waarbij zich dan nog een ander symptoom openbaart: het emotioneel reciteren en herhalen van al of niet vermeende gruwelen die er zich tijdens de “Holocaust” zouden hebben voorgedaan.

Een van de Opmerkelijkste der (Buiten-Bijbelse) Symptomen: Zelfbeschuldiging & Zelfverwijt. . 

En met dit alles zal het wel duidelijk zijn: dit COVID-48 wat nu beslist niet “nieuw” meer is, heeft van doen met een fanatieke voorliefde voor Israël als staat (en in het verlengde hiervan), het Joodse volk. Nu kan niet met zekerheid worden vastgesteld op welke datum dit virus zich aanvankelijk als een gewone epidemie uitbrak; maar het moet zo ongeveer enige tijd na de stichting van de staat Israël zijn geweest. Het was echter in 1967 dat deze epidemie alle eigenschappen van een levensbedreigende pandemie begon te vertonen. En het tijdstip daarvan zou kunnen worden teruggevoerd tot de Zesdaagse Oorlog in de maand juni van dat jaar. In  die tijd wist het kleine Israëlische leger een massale inval door een coalitie van landen (Syrië, Egypte, Jordanië) die Israël binnengevallen waren, moedig en heldhaftig te weerstaan. En hierbij ook nog eens een klinkende overwinning bij te behalen. Het was vlak daarna dat de wereldwijde sympathie voor de staat Israël (en in het verlengde daarvan voor het Joodse volk), een flinke boost kreeg. En al snel sprong dit COVID-48 van de een naar de ander over. Nu, een van de meest opmerkelijke symptomen van dit virus is deze: zelfbeschuldiging en zelfverwijt. En dit zo vreemde symptoom is nu al voor lange tijd voornamelijk bij christelijke corona-zionisten waar te nemen. Dit symptoom uit zich in deze: kerkelijk zelfverwijt. Want. zo betogen de lijders aan COVID-48, het was toch maar de christelijke Kerk (waarvan zij zeggen, er zélf ook toe te behoren!) die zich in het verleden zo misdragen had tegenover het Joodse volk. En hierbij zijn het onder meer vooral de Kerkvaders die er door deze geestelijke patiënten onder vuur zijn genomen. Waarbij het vooral de vermaarde de latere kerkelijke hervormer, Maarten Luther was, die het hierbij moest ontgelden. Je, het was waar, zij hadden ook veel goeds gedaan, maar zij hadden ook “een duistere kant”: zij waren tevens “christelijke” (of kerkelijke) “antisemieten.” Dat het Bijbelboek Handelingen duidelijk leert dat de vroegere, toen nog prille kerk voornamelijk door Joden zwaar vervolgd en verdrukt werd, is tot hen tot nu toe niet doorgedrongen (hoewel ook zíj- uiteraard- een Bijbel hebben waar dit in terug te vinden is! (zie bijvoorbeeld Galaten 1:13-14, Handelingen 20:19) De Kerkvaders namen de waarschuwingen van de apostel Paulus juist nauwgezet in acht; hij had hen via verschillende van zijn zendbrieven aan enkele kerken van zijn tijd erover ingelicht dat er destijds Joodse dwaalleraars enkele gemeenten binnengedrongen waren om die er met hun valse doctrines te ondermijnen. (zie onder meer zijn brief aan de Galaten, Filippenzen 2:2-9, Kolossenzen 2:4, 16-23)

COVID-48 & de Seculiere Wereld. 

En laten we ons hierbij niet vergissen: deze zionistische corona-pandemie heeft ook de seculiere wereld niet onberoerd gelaten; hoe vaak hoorden we bijvoorbeeld minister-president Mark Rutte en een groot deel van de Nederlandse Tweede Kamer die eveneens aan dit virus te lijden hebben, niet zeggen dat Israël het recht had zich te verdedigen tijdens een Israëlische militaire inval in Gaza? Dit in weerwil van  het feit dat de Palestijnen (circa 700.000 á 1 miljoen) er door de Joodse Bolsjewist, David Ben-Gurion en zijn terroristische Joodse militanten er in 1947-48 op gewelddadige wijze werden wéggezuiverd? En ook een groot deel van zowel de binnenlandse als de buitenlandse media verkondigen er dezeflde verleidelijke lokroep: “Israël heeft het recht zich te verdedigen.” En dit zijn nu de symptomen van een virulent om zich heen grijpende pandemie, COVID-48 genaamd.

Dan Nu het Meest Zwaarste & Krachtigste Symptoom van COVID-48: Etnisch Racisme. 

Het meest krachtige (en trouwens ook het gevaarlijkste symptoom van COVID-48 wat zich bij de christen-zionistische corona-lijders die er lang aan lijden vertoont, is een gevaarlijke vorm van racisme. Dit symptoom openbaart zich op deze wijze: zowel de staat Israël als het Joodse volk als geheel, worden ver superieur geacht en boven alle andere landen en volken gesteld. En zelfs de christelijke Kerk speelt hierbij slechts een ondergeschikte rol in; hierbij wordt dan de nadruk niet op religie maar juist op het Joods-zijn gelegd. Hier is dan ook sprake van etnisch racisme. Het is dan ook om die reden dat letterlijk alles waar de staat Israël zich inmiddels aan bezondigd heeft (hier komt bijvoorbeeld onder meer de lafhartige Israëlische aanval op de USS Liberty op 8 juni 1967 in gedachten), hetzij onder het tapijt geveegd wordt (en mocht dit dan onmogelijk zijn om dit te doen), vergoelijkt ofwel op de een of andere wijze goedgepraat wordt. Hierbij is het niet zelden dat er door hen (weer maar eens!) de Holocaust van stal wordt gehaald om er de ernst van deze misdaad (en andere misdaden van Israël), mee te bagatelliseren. 

Het anti- Zionistische Corona-Vaccin. 

In tegenstelling met een “nieuw vaccin” waar men nu naarstig naar op zoek is om COVID-19 te bestrijden, is het enige goedwerkende vaccin tegen het corona-zionisme een goede en gedegen uitleg van de Bijbel betreffende Israël en het Joodse volk. In tegenstelling met het aanstaande vaccin tegen COVID-19 wat zeker enorm duur zal zijn en waarbij Daddy Big Pharma er weer eens de vele duiten binnen zal halen, is dit anti-zionistische corona-vaccin zowat gratis te verkrijgen. Namelijk: door jezelf te vaccineren met een (zoals gezegd), goede en gedegen uitleg van de Bijbel betreffende dit onderwerp! 

COVID-48: Voor de Tweede Maal Lockdowns, Zelf-Quarantaine, en … Onthoofding. 

In tegenstelling met de vele lockdowns, zelf-quarantines en “social distances” die we nu met betrekking tot COVID-19 hebben, hebben de lijders aan het corona-zionisme hier nooit iets mee van doen gehad. Hoewel ook zij nu aan deze maatregelen zoals iedereen nu vanwege COVID-19 hier aan onderworpen zijn. Maar dit is bij hen nooit het geval geweest met COVID-48. En het is nu dit “nieuwe normaal”: het wordt nu al lange tijd “normaal” geacht dat men aan COVID-48 te lijden heeft. Hierbij werden er geen tests of enig andere vorm van  onderzoek op hen toegepast. Maar ook voor hen zullen eens, maar dan voor de tweede maal,  de vele lockdowns en zelf-quarantines komen. Hoezo? Zij zijn er zich hierbij namelijk volkomen onbewust van, dat zij hiermee eigenlijk de Chabad-Lubavitcher Beweging en hun latere invoering van de Zeven Noahidische Wetten aan het bevorderen zijn! Als die er eenmaal overal te wereld zullen zijn ingevoerd, zullen ook zij wéér met lockdowns en quarantines te maken krijgen: namelijk in de vele FEMA-kampen die er dan zullen zijn opgericht. En voor hen zal dit (evenals voor dissidenten die zich tegen de Lubavitcher Nieuwe Wereldorde verzetten), leiden tot onthoofding. De eerste der Zeven Noahidische Wetten heeft het dat er geen “afgoderij” mag worden gepleegd. Maar het is nu Christus Jezus (waarvan de “christelijke patiënten” die aan het corona-zionisme lijden, beweren in Hem als God te geloven), die door deze eerste wet als een “afgod” wordt beschouwd. Voor hen zal het er dan op aankomen: Jezus als God verwerpen om toch maar als een slaaf -gemicrochipt en al- in de Lubavitcher Nieuwe Wereldorde te kunnen leven, of dat zij dan hun grote dwaling alsnog in zullen gaan zien en omwille van Jezus en het Evangelie met opgeheven hoofd hun straf voor hun geloof in Hem de dood zullen ondergaan.

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star