RIVM & het Accurate Sterftecijfer COVID-19; Petitie Amerikaanse Burgers tegen de Bill & Melinda Foundation; “De Onzichtbare Corona-Doden”; Huisarts Merijn Godefrooij: Oudere Patiënt Zonder Bewijs van Corona-Infectie Toch als Corona-Patiënt Bestempeld; Onthullingen Britse Ademhalingsspecialist over Vermeende COVID-19-Patiënten; COVID-19: een Grote Zwendel (En Meer).

We zijn allemaal bekend met het RIVM ofwel het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. En dat gaat zich nu bezighouden met het vaststellen wat het accurate sterftecijfer door COVID-19 is. Het gaat hier namelijk over de “verborgen coronadoden.” Dit waren mensen die buiten het zich van de ziekenhuizen in verpleegtehuizen en thuis overleden zijn; van hen kon niet worden vastgesteld of die nu wél of niet aan het corona-virus overleden zijn. Nu zullen zowel de huisartsen als het Centraal Bureau voor de Statistieken deze sterftecijfers via een speciale website aan het RIVM doorgeven. Zo zou dan het juiste aantal sterfgevallen tot nu toe, kunnen worden vastgesteld. De website is Zorgdomein.nl alwaar een speciale COVID-19-button is om er patiënten waarvan de huisarts denkt dat die het virus hebben opgelopen, mee aan te melden. Voordat we hiermee verder gaan, is hier iets wat Robert Jensen van de Jensen Show meedeelde:

“Als onderdeel van de voorbereidingen op de wereldwijde eradicatie van polio ontwikkelt het RIVM voor de World Health Organization (WHO) een nieuw en veilig poliovaccin voor lokale productie in ontwikkelingslanden. 

Recent zijn klinische tests van het geïnactiveerde poliovaccin (IPV) geproduceerd, gebaseerd op verzwakte “sabin” poliovirusstammen. Dit Sabin-IPV vaccin zal binnenkort in een klinische studie in mensen worden getest. Daarnaast zal de ontwikkelde technologie worden overgedragen aan producenten in opkomende landen. Hiervoor zijn de voorbereidingen gestart en de WHO heeft de eerste twee potentiële partners geselecteerd. De WHO en het RIVM zijn hiertoe financieel in staat gesteld door de Bill & Melinda Gates Foundation.” youtube.com/watch?v=mHeUmA2zcg (“SCHADE LOCKDOWN VERWOESTEND – DE JENSEN SHOW #145”) vanaf 22:31)

Ja, we zien het goed; hier is het het RIVM wat meewerkt aan de voor IPV-vaccins ontwikkelde technologie wat later aan producenten (lees: Big Pharma) zal worden overgedragen. En die wordt hierbij gefinancieerd door de Bill & Melinda Gates Foundation. 

Petitie Amerikaanse Burgers aan het Witte Huis voor Onderzoek naar Misdaden & Wangedrag Bill & Melinda Gates Foundation. 

In verband hiermee gaan we naar Amerika. Ook daar zijn inmiddels meer mensen gaan beseffen dat de Bill & Melinda Gates Foundation niet zozeer een reddende engel tegen pandemieën is doch eerder een grote bedreiging van de mensheid. Bezorgde Amerikaanse burgers hebben er inmiddels een petitie bij het Witte Huis ingediend waarin wordt aangedrongen op een onderzoek naar de foundation:

Wij, het volk, vragen de federale regering om een beroep te doen op het Congres om te handelen in een kwestie: 

We roepen op tot onderzoek in de “Bill & Melinda Gates Foundation” voor medische wanpraktijken en misdaden tegen de mensheid. 

Als we kijken naar de gebeurtenissen rond de “COVID-19 pandemie”, blijven er verschillende vragen onbeantwoord. Een daarvan is “Event 201”, de andere is de “Military World Games”, gehouden in Wuhan. Sindsdien is er een wereldwijde push voor vaccins & biometrische tracking. 

Dit alles wordt aangestuurd door Bill Gates die publiekelijk heeft verklaard dat hij geïnteresseerd is in het “verminderen van de bevolkingsgroei” met 10-15%, door middel van vaccinatie. Gates, UNICEF & WHO zijn al beschuldigd van het opzettelijk steriliseren van Keniaanse kinderen door het gebruik van een verborgen HCG-antigeen in tetanusvaccins. 

Het Congres en alle andere bestuursorganen zijn in gebreke totdat een grondig een openbaar onderzoek is afgerond.” stichtingvaccinvrij.nl/petitie-roept-witte-huis-u-s-a-op-tot-onderzoek-bill-melinda-gates-foundation-voor-misdaden-tegen-de-mensheid/ (vetdruk toegevoegd)

Wel, nu ook hier de verborgen verbanden zichtbaar zijn geworden, weten we nu. wie hier de taak om een deel van de Nederlandse bevolking te reduceren, op zich zal gaan nemen! En had het RIVM al flink geknoeid met het sterftecijfer van degenen die aan het corona-virus te lijden hebben dan wel er al aan overleden zijn, nu gaat het in de toekomst knoeien met mensenlevens! 

Kijk- en Hoorspel VXI: de “Hoe Zien de Corona-Maatregelen Eruit na 28 April”-Act VIII. Toneelopvoering Gepresenteerd door de Nederlandse Propaganda Omroep. 

Gisteren was het weer eens zover; om 19:00 werd er met betrekking tot COVID-19 weer eens een kijk- en hoorspel gepresenteerd door de ons aller nu welbekende Nederlandse Propaganda Omroep. (NPO) Bij deze zoveelste toneelopvoering werden er enkele acteurs ten tonele gevoerd; de een vertolkte er de rol van minister-president, een ander de rol van het hoofd van het RIVM. En het was weer zeer koddig en grappig om te zien hoe de acteur die onder de bijnaam “Dissel” zijn rol als “medische deskundige” vertolkte, wist te vertellen dat kinderen in tegenstelling met volwassenen, minder ontvankelijk waren voor het COVID-19-virus. Hoe dit nu kan en wat nu precies het verschil tussen kinderen en volwassenen in deze was, werd door deze rollenspeler echter niet uitgelegd. youtube.com/watch?v=Yjx7SPtq7Bk   van de vele reacties mogen er ook zijn; het gaat hier dan over mensen die desondanks het dringende advies om toch maar alleen boodschappen te gaan doen, desondanks het gezin mee hadden genomen. Hier is er een van ene “Zézé: 

“Het is echt niet nodig om met elk van het gezin boodschappen te gaan doen. Dat heeft helemaal niks met vrijheid te maken. Regels zijn regels. Daar heeft iedereen zich aan te houden. Of we het nu leuk vinden of niet.” 

Waarop wij er deze reactie op gaven:

“Het is natuurlijk wel wat riskant om met leden van het gezin boodschappen te gaan doen. Maar dit biedt ook weer een geweldige gelegenheid: Namelijk om te zien of deze tot een wereld-bedreigende pandemie opgehemelde gewone seizoensgriep wérkelijk van de een naar de ander overspringt. Bij kinderen zou dit veel minder (lees: niet) het geval zijn. Hoe kan dit verschil tussen kinderen en volwassenen worden uitgelegd? Van dhr. Dissel horen we hier niet over. Alleen dat de cijfers dit zouden hebben aangetoond. Geen verdere uitleg dus, niets hierover! 

En let eens op de tegenstrijdige berichtgeving door de media: hier zovele mensen overleden, elders echter weer zovelen hersteld. Wat jij en wat we eigenlijk allemaal zouden moeten doen, is om die reden dan ook te vragen: hóe zijn deze laatsten dan hersteld? Op natuurlijke wijze of met behulp van medicijnen? Zijn zij hersteld geworden met hulp van medicijnen, wat wáren dat dan voor medicijnen (een vaccin, bepaalde tabletten of iets anders)? Zo ja, waarom zou er dan met spoed een “nieuw vaccin” nodig zijn? 

Om het even samen te vatten: Leer eens kritisch te denken en de nodige kritische vragen betreffende COVID-19 te stellen; een groot deel van de Nederlandse bevolking (en dan hebben we het nog niet eens over die in het buitenland), heeft zich al in laten pakken door vrees en angst voor wat achteraf weleens een gewone griep zou kunnen zijn.”

De volgende reactie van Wieger van der Ploeg laat letterlijk veel te wensen over:

“Eens heeben ook lak aan regels gistereboodschap gedaan oude man liep gewoon door zei uw moet karretje nemen handen ontsmetten  zeg niet jeugd dwars is ouderen kunnen ook koppig zijn. Dini vander Ploeg.” 

Als je dit laatste zo leest, dan vraag je je het volgende af: Zou Wieger (Dini of hoe die ook mag heten), ooit eens ingezet kunnen worden als tolk? Hier hebben we maar geen woorden aan vuil gemaakt; maar dit duidt wél aan dat we ook hier weer met verschillende Dommertjes van Diemeren van doen hebben!

“De Onzichtbare Coronadoden.” 

De titel doet sterk vermoeden dat we hier met een soort van griezelroman a lá Steven King te maken hebben, of een griezelfilm met Christopher Lee als “Dracula” in de hoofdrol. Maar hierbij komen we weer bij waar we mee begonnen zijn,de “verborgen coronadoden.” En daar had de Nederlandse Propaganda Omroep (NPO) recent een aflevering aan gewijd. youtube.com/watch”v=y_M45nim2Hl

“Ze worden ook wel de onzichtbare coronadoden genoemd”, aldus de presentator, “mensen die de afgelopen tijd zijn overleden, maar niet onder het kopje “corona” in de boeken kwamen omdat ze ongetest en buiten het ziekenhuis stierven. Maar ze zijn er dus wél.” Waarna er een kort fragment van het NOS Journaal volgt: “Vermoedelijk zijn er door het coronavirus in Nederland twee keer zoveel mensen overleden, vooral ouderen.” Waarna de presentator weer het woord neemt: “Die thuis of in een verpleeghuis achter gesloten deuren overlijden, met symptomen die wel verdacht veel lijken op corona. Sanna, die de ouderen al jaren verzorgt, één voor één dood gaan: “Nu overlijden ze en worden ze opgehaald. En dat was het. Elke dag dat je denkt, dit was het, konen er per dag weer twee bij.” Waarna de presentator weer vervolgt met, “Dus zeggen huisartsen” waarop dan Jochen Cals, hoogleraar huisartsgeneeskunde in beeld verschijnt met deze mededeling: “Als we de totale impact van deze ziekte in kaart willen brengen, dan kunnen we niet anders dan ook zicht hebben op de patiënten die niet zijn getest.” Waarop de presentator reageert met, Ja, maar hoe doe je dat? Het RIVM rapporteert alleen de doden die ook officieel, dus getest, aan corona zijn overleden. En dat is onvolledig. Daarom krijgen ze nu hulp van huisartsen en het Centraal Bureau voor de Statistiek.” CBS). Omdat zíj” (huisartsen) “met hun eigen ogen kunnen zien, wat er met hun patiënten gebeurt, en zíj” (het CBS) “zicht hebben over alle overlijdens in Nederland. Dat leggen we uit. We beginnen met de huisartsen; de corona-patiënten die voor het ziekenhuis onzichtbaar blijven, zien zij wél. De mensen die komen te overlijden, kunnen zij sinds deze week registreren via het platform Zorgdomein.nl., waarop bijna alle huisartsen zijn aangesloten. Op dat platform is namelijk een speciale covid-19-meldknop toegevoegd voor de sterfgevallen van wie de huisarts vrijwel zeker weet dat het coronavirus in het spel is. Huisarts Merijn heeft daar al gebruik van gemaakt.” 

Huisarts Merijn Godefrooij: Diagnose Corona-Virus Oudere Patiënt Zonder Bewezen Corona-Infectie. 

Waarna huisarts Merijn Godefrooij in het beeld komt en het volgende te zeggen heeft:

“het was een oudere patiënt. Hij had koorts, hij had een lage zuurstof in zijn bloed, we hoorden aan twee kanten een bilaterale longontsteking. Ook dat is heel typisch voor corona, zeker als je dat een aantal keer hebt gezien, dat je met een hele grote mate van zekerheid ook de diagnose corona kunt stellen, zonder dat er sprake is van een bewezen corona-infectie.” 

Waarna de presentator het weer overneemt met, “Dan, álle overlijdens in Nederland. Het CBS houdt dat aantal per week bij. Zij weten dus precies hoeveel Nederlanders er in totaal doodgaan. Maar wat zegt zo ’n getal dan over de doodsoorzaak? In principe niets. Totdat je die getallen op een rijtje zet in een grafiek.”, waarbij we bij de grafiek komen. “Okay, die gaan we even helemaal ontleden. Als je goed kijkt, zie je een golfbeweging in deze grafiek. Die loopt gelijk met de seizoenen. In de zomer gaan er namelijk minder mensen dood dan in de winter. Dat heeft onder meer te maken met de griep. Het seizoensgebonden influenzavirus dat elk jaar weer opdoemt. In de winter van 2017 en 2018 heerste er een langdurige griepepidemie in Nederland.” (fragment NOS Journaal 31 januari 2018: “De griepepidemie breidt zich verder uit. En de piek lijkt nog niet bereikt.” (over en uit). En, zo gaat de presentator verder, “Van begin oktober tot eind mei werden er bijna 1 miljoen mensen ziek door een griepinfectie. In die periode stierven er 9500 mensen meer dan normaal.

Griepepidemie 2018: Ook Toen Voornamelijk Ouderen. 

De presentator maakt dan duidelijk wie er destijds de meeste slachtoffers van werden:  “En dat zie je terug aan deze berg in de grafiek die in tijd gelijk loopt aan die griepepidemie. Het ging vooral ook toen om kwetsbare ouderen, voor wie de griep veel gevaarlijker is. Het jaar daarop kreeg de griep veel minder vat op ons en hadden we een redelijk gemiddelde winter. In de zomer van 2019 gebeurt er wel weer iets dat afwijkt. Deze kleine piek. Die hangt samen met een extreem warme zomer toen een hittegolf relatief veel levens eiste. Komen we bij 2020, dan zien we in de eerste tien weken gebeurt wat je op basis van het gemiddelde zou mogen verwachten. Normaal gesproken gaat daarna deze lijn in de lente, als het warmer wordt, weer omlaag. Maar, nu niet.

Tanja Traag CBS: Veel Doden onder Ouderen maar Twijfel over Corona-Virus als Oorzaak. 

Kijk wat er gebeurt sinds maart. Je raadt het al. Deze enorme piek is het coronavirus. Tenminste, daar lijkt het verdacht veel op. Toch? Tanja Traag van het CBS?” Waarna Tanja er het volgende over te zeggen heeft: “Zijn dat allemaal coronadoden? Dat weten we niet zeker. Maar er zijn  wel een aantal dingen die daar vertrouwen in geven; we zien bijvoorbeeld dat de sterfte onder ouderen aanzienlijk is toegenomen. We zien ook dat in de provincies, waar ook door de GGD’s aan het RIVM gemelde sterfgevallen, dat die eenzelfde patroon laten zien in onze cijfers. Het begon in Brabant en Limburg en langzaam breidt het zich uit over Nederland.” Waarna de presentator er dit over opmerkt, “Dat is geen toeval. Maar om het nog zekerder te weten zijn ook de officiële doodsoorzaken nodig. Die komen dus onder meer via huisartsen bij het CBS terecht. De totale balans kunnen we pas opmaken zodra alle cijfers ook met terugwerkende kracht zijn verwerkt. Maar met één hardnekkige mythe kan door deze cijfers nu al worden afgerekend.” 

Tanja Traag: “We Dachten Even, of een Aantal Mensen Dacht…”: Maar Wíe Dacht nu Wát? 

Waarna wederom Tanja in beeld verschijnt: “We dachten even, of een aantal mensen dacht: ‘Het is maar een griepje’ en die ene epidemie was veel erger. Maar als je de huidige cijfers daarmee vergelijkt zie je dat de sterfte veel harder oploopt dan in die bewuste epidemie.” “En”volgens de presentator, “die teller loopt door.” (Waarna Tanja dan nog even verschijnt met), “Het heeft er alle schijn van dat we er nog niet zijn, nee.” (Weer terug naar presentator), “Dus, dankzij hun registratie van de nu nog verborgen coronadoden” (door huisartsen) “en hun cijfers van alle sterfgevallen in Nederland” (CBS), “krijgen we straks een veel completer beeld van de impact van het coronavirus. En dat is niet alleen fijn voor ons overzicht.” (En wederom Godefrooij): “nabestaanden willen natuurlijk graag weten waaraan iemand komt te overlijden, dan is het belangrijk dat zo iemand wordt meegenomen in de statistieken. Omdat het anders lijkt alsof iemands dood buiten het ziekenhuis minder telt dan als iemand thuis komt te overlijden. En daarom vinden we het belangrijk om die cijfers compleet te maken.” (Presentator): “Dat ze dus niet langer onzichtbaar zijn. En nog even dit: De coronacrisis beheerst ons leven nu al ruim een maand. Maar we merken dat er ook behoefte is aan andere verhalen. Laat ons in de comments weten met wat voor vragen je zit. Over corona of iets anders. Bedankt voor het kijken.” 

Waarna het doek over deze theatervoorstelling valt.

“Verborgen Corona-Doden” ook Wérkelijk Slachtoffers COVID-19? 

Wat nu al die nu nog “verborgen corona-doden” betreft, moet hierbij deze prangende vraag worden gesteld: Hoe zal men in staat zijn, ook bij deze doden (die nu natuurlijk immers al lang dood en begraven zijn!), vast te stellen of ook zij écht het slachtoffer van COVID-19 waren? Zou men dit willen doen door die weer op te graven, of wát! Natuurlijk zullen die niet worden opgegraven; ongeacht of die nu wel of niet aan COVID-19 of eventueel aan een andere kwaal overleden zijn, ook zij worden hierbij gewoon opgeteld als slachtoffers van het corona-virus!  En dit wordt al helemaal duidelijk uit wat Tanja Traag erover te zeggen had.

Alleen de Nadruk op het Hoge Sterftecijfer, maar niet op het Juiste Aantal Covid-19-Slachtoffers. 

Wat nu uit dit recent opgevoerde onwetenschappelijke docudrama zo duidelijk naar voren komt, is het volgende: Om het hoge aantal sterfgevallen ook aan COVID-19 toe te kunnen schrijven, wordt hier alleen de nadruk gelegd op het hoe sterftecijfer. Hoeveel er nu wérkelijk van corona-patiënten zouden zijn, wordt er in deze medische soap niet bij verteld! Maar zoals Tanja Traag het al verwoordde, “Zijn dat allemaal coronadoden? Dat weten we niet zeker. Maar er zijn wel een aantal dingen die daar vertrouwen in geven; we zien bijvoorbeeld dat de sterfte onder ouderen aanzienlijk is toegenomen.” En met dit hoge aantal aan sterfgevallen onder ouderen an sich, had Traag er “vertrouwen” in, dat het hier louter om ouderen die aan COVID-19 overleden zijn zou gaan, ook al was zij er hier ook weer niet van overtuigd. 

Huisarts Merijn Godefrooij: Oudere Patiënt Zonder Bewijs van Aanwezigheid Corona-Infectie Geregistreerd als Corona-Patiënt. 

Dan komen we bij Merijn Godefrooij, de huisarts. Over de oudere patiënt die waarvan hij zei die onderzocht te hebben, had hij erover verteld dat er bij die patiënt geen bewijs van een corona-infectie was vastgesteld. Nochtans had de huisarts hem als corona-patiënt opgegeven. Maar omdat hij dit al enkele malen al gezien had (waarbij hij eerdere patiënten mee zal bedoelen), kon hij ook bij die ene patiënt “met een heel grote mate van zekerheid ook de diagnose corona kunt stellen, zonder dat er sprake is van een bewezen corona-infectie.” Maar als Godefrooij dit al eerder bij andere patiënten had gezien, waarom nam hij die dan niet als voorbeeld om zijn corona-diagnose te bewijzen? Hier gaat hij er echter niet op in. En het is nu dit waarmee een vermoeden waar we nu al enige tijd mee rondlopen, nog eens wordt versterkt: het vermoeden namelijk om ook die patiënten die aan andere kwalen dan het corona-virus lijden/dan wel geleden hebben (inmiddels overleden), gewoonweg en lukraak bestempeld zijn als “corona-doden”! En het zal waarschijnlijk niet alleen Godefrooij zijn die zich hieraan schuldig gemaakt zal hebben! We vragen ons namelijk af hoeveel andere artsen er naast Godefrooij zouden kunnen zijn, die net als hij, tot dezelfde diagnose zouden kunnen zijn gekomen.

Britse Ademhalingsspecialist: Iedereen die het Ziekenhuis Binnenkomt met Ademhalingsproblemem Bestempeld als Corona-Patiënt. 

Maar laten we ons hierbij beslist niet vergissen: onder het vele gezondheidspersoneel zijn er echter ook eerlijke en oprechte gezondheidsspecialisten die de moed hebben ons te vertellen dat -letterlijk- iedereen die met ademhalingsproblemen het ziekenhuis wordt ingebracht, al van tevoren bestempeld wordt als corona-patiënt. Bekijk deze video op deze site eens: christiansfortruth.com/respiratory-specialist-reveals-anyone-who-enters-hospital-with-breathing-problems-labeled-covid-19/ De video waarin deze ademhalingsspecialist zijn onthullingen doet, is weer afkomstig van YouTube. En we weten wat de directie er eerder over had meegedeeld: namelijk dat die in deze tijd meerdere video’s dan normaal zouden verwijderen, “ook die video’s die onze richtlijnen niet schenden.” En: “We begrijpen dat dit voor u allen moeilijk zal zijn.” Moeilijk, moeilijk? De waarheid is dat het ook voor de directie van YouTube steeds moeilijker wordt, de waarheid over de massale zwendel achter deze gefingeerde corona-pandemie achter te houden! Dringend advies: Bekijk deze video maar zo snel als mogelijk voordat ook die voorgoed zal worden verwijderd!

Een Grote Zwendel. . 

Zoals we uit al het bovenstaande hebben kunnen vaststellen, is eigenlijk alles wat ons via de officiële mediakanalen over COVID-19 tot nu toe is verteld, één grote zwendel om er de mensen er flink mee de stuipen op het lijf te jagen. Jammer genoeg is dit de “daders” achter deze “complottheorie” over COVID-19 als een globale levensbedreigende pandemie ook gelukt. En velen, ja velen zeggen we u, hebben deze complottheorie als absolute waarheid aangenomen! En voor sommigen heeft die al trieste gevolgen gehad; daar waar de lockdown het meest strikt is, waren er al mensen die zich ook maar even op straat begeven hadden, door bijvoorbeeld de “balkon-politie” in Spanje bij de lokale autoriteiten aangegeven als schenders van de lockdown. In landen zoals India, Kenia etc., werden mensen die zich desondanks het strenge verbod toch op straat begeven hadden, met stokken geslagen. 

Goedgelovige Dommertjes van Diemeren

En net zoals dit in het buitenland het geval is, is dit het ook hier: vele Dommertjes van Diemeren geloven zonder ook maar de minste kritische vragen bij te stellen, letterlijk álles wat de liegende politici, media en vele gezondheidsinstellingen (hier het RIVM wat op zichzelf toch al een zeer twijfelachtige reputatie heeft), erover hebben verteld, klakkeloos geloven. Michael Hoffman heeft in deze dan ook meer dan gelijk. Hij noemt al deze goedgelovigen “uilskuikens” en “sukkels” die de prijs die zij er voor hun komende slavernij zullen betalen, meer dan verdiend hebben. De komende globale vaccinatie waarmee de talloze vaccins die zowel hen als ons zullen worden toegediend, is eigenlijk een massale nanochip-campagne om er letterlijk iedereen 24/7 mee in de gaten te kunnen houden. En Bill Gates staat er maar wat om te trappelen om dit via de vele medische instellingen der wereld die hem hierbij ten dienste zullen staan (hier wederom het RIVM, maar ook de vele huisartsen en het CBS), ook te realiseren.

“De “Goeden” Lijden Samen met de “Uilskuikens” & “Sukkels.” 

Het grote probleem hierbij is, dat zij die inmiddels van deze massale zwendel op de hoogte zijn (de “goeden”), samen met de “uilskuikens en sukkels” hieronder te lijden zullen krijgen. Maar dankzij de verdacht openlijke bekentenis van huisarts Godefrooij en de onthullingen van de oprechte en eerlijke Britse ademhalingsspecialist, weten we nu waar die verdacht hoge aantallen COVID-19-cijfers vandaan komen. Het is dan ook niet verrassend dat er bij de medische soap die de NPO er recent heeft opgevoerd, alleen maar gebruik wordt gemaakt van grafieken en statistieken, maar er verder niets over het corona-virus zelf wordt gezegd! Liegen, bedriegen, de waarheid verdraaien, het kan allemaal en het wordt ook nú nog steeds gedaan.

Strafexpeditie RIVM. 

Het is dan op zijn beurt ook weer niet vreemd dat het RIVM wil beginnen (of hier al begonnen zou kunnen zijn), met een strafexpeditie tegen hén die naar de mening van dit instituut, “fake nieuws” over COVID-19 zouden verspreiden. Natuurlijk, een deel van de mensheid blijft niet gek en goedgelovig; die hebben deze zwendelpartij nu al enige tijd door. En van wat zij erover te zeggen hebben, moet beslist worden gecensureerd en tegengewerkt worden. Wat Nederland betreft, is het te hopen dat al die goedgelovigen ook eens tot de waarheid over COVID-19 zullen komen. En dit hopen we natuurlijk ook voor de vele goedgelovigen in het buitenland.

Ton Nuiten – Woensdag 29 April.

 

 

 

 

 

2 replies to “RIVM & het Accurate Sterftecijfer COVID-19; Petitie Amerikaanse Burgers tegen de Bill & Melinda Foundation; “De Onzichtbare Corona-Doden”; Huisarts Merijn Godefrooij: Oudere Patiënt Zonder Bewijs van Corona-Infectie Toch als Corona-Patiënt Bestempeld; Onthullingen Britse Ademhalingsspecialist over Vermeende COVID-19-Patiënten; COVID-19: een Grote Zwendel (En Meer).

    1. Dank je, Sabine; ik heb verschillende malen geprobeerd om die video op mijn site te krijgen. Bij elke poging kreeg ik de boodschap dat het te lang duurde voordat sharethis reageerde. Ik heb vaak geklikt met telkens hetzelfde resultaat. Maar in ieder geval hartelijk bedankt voor de link naar de video!

      Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star