Gezondheidsverzorger Sharon Duclas: Gebroken & Zeer Geëmotioneerd; Uitvaartondernemers Michael Lanza, Joseph Antioco & Josephine DiMiceli: Alle Overledenen als “Covid-19-Patiënten” Bestempeld; Flashback: Herinner U de “Oorlogsheks & “Leugenfee” Nayirah al-Sabah; de Mogelijk Desastreuze Gevolgen van de Speech van “Leugenfee” Sharon Duclas: Permanente Slavernij Amerikaanse Bevolking.

Ook vandaag nog is het een drukte van belang om al de corona-patiënten in de vele ziekenhuizen te verzorgen. Dat het hier regelmatig emotioneel aan toegaat, is dan ook duidelijk; onder het verplegend ziekenhuispersoneel zijn er namelijk die hier zeer emotioneel bij worden.

Sharon Duclas: Vol Emoties & Tranen. 

Een van de vele gezondheidswerkers is Sharon Duclas, werkzaam bij de Peoples Community Health Clinic in de Amerikaanse staat, Iowa. Tijdens een speech vertelde zij zeer geëmotioneerd en onder tranen, hoe vreselijk de omstandigheden er met betrekking tot de verzorging van de corona-patiënten wel niet waren. Haar zeer emotionele speech was weer een reactie op de inspanningen van president Donald Trump die de lockdowns in verschillende staten op wil heffen. De video die er van Duclas gemaakt is, is inmiddels wijd en zijd verspreid. Bekijk haar zeer emotionele reactie op Facebook: facebook.com/OccupyDemocrats/videos/231603924786260/?q=Sharon%20Duclas%20&epa=SEARCH_BOX (“IOWA DOCTOR’S TEARFUL PLEA TO AMERICA: “My meat-processing rural community is now a COVID-19 Ground Zero with 1.300 cases, IF TRUMP WANTS TO REOPEN HE’S A FOOL!”

Huisarst Merijn Godefrooij: Oudere Patiënt Zonder Bewijs van Corona-Infectie als Corona-Patiënt Bestempeld.

Dan gaan we nu naar het zeer recente verleden. Op 29 april j.l. hadden we een post gepubliceerd waarin we onder meer melding maakte over de Nederlandse Propaganda Omroep (NPO) uitgezonden documentaire soap, “De Onzichbare Coronadoden” getiteld. Een van de acteurs in dit niet-zo-blije blijspel, was de huisarts, Merijn Godefrooij, die over een van zijn patiënten (een oudere man met onder andere longklachten), het volgende te zeggen had:

“Het was een oudere patiënt. Hij had koorts, hij had een lage zuurstof in zijn bloed, we hoorden aan twee kanten een bilaterale longontsteking. Ook dat is heel typisch voor corona, zeker als je dat een aantal keer hebt gezien, dat je met een hele grote mate van zekerheid ook de diagnose corona kunt stellen, zonder dat er sprake is van een bewezen corona-infectie.” tinthor.org/202/04/29/rivm-het-accurate-sterftecijfer-covid-19-petitie-amerikaanse-burgers-tegen-de-bill-en-melinda-foundation-de-onzichtbare-corona-doden-huisarts-merijn-godefrooij-oudere-patient-zonder-b/

Uit wat Godefrooij er over die oudere patiënt te zeggen had, zal het wel klaar zijn als een klontje: Zonder enig bewijs van een corona-infectie, had hij een oudere patiënt het label “corona-patiënt” opgeplakt! En aangezien we nu al lang weten dat COVID-19 net meer dan een gewone griep is, zal die oudere man dan met alle zekerheid geen corona-patiënt zijn geweest. Je vraagt jezelf af, wat er door deze man heen moet zijn gegaan nadat hij er van die medische kwakzalver het etiket, “corona-patiënt” aangehecht had gekregen! En dan vraag je je ook nog eens af, hoeveel andere artsen er bij hún patiënt/patiënten er eenzelfde twijfelachtige diagnose zouden hebben kunnen gesteld! En dit is dan weer een van de redenen, hóe men aan zo een hoog aantal overledenen/dan wel hen die hieraan lijden, komt!

Directeuren Amerikaanse Begrafenisondernemingen: Grote Twijfel Bij Hoge Sterftecijfers COVID-19. 

Nu blijkt het, dat dergelijke dubieuze methoden er niet alleen hier worden gebruikt om iedereen die aan de gewone griep te lijden heeft, als corona-patiënt te betitelen. Enige tijd geleden kwam Michael Lanza, directeur van de begrafenisonderneming, Colonia Funeral Home in Staten Island (New York), in het nieuws; hij wist te vertellen dat alle overledenen waarvan hij er de uitvaart en begrafenis van verzorgd had, het certificaat, “COVID”, hadden meegekregen. En hij blijkt niet de enige te zijn die er zijn twijfels over heeft; een andere uitvaartondernemer is Joseph Antioco van de onderneming, Schaefer Funeral Home die er hetzelfde twijfelachtige fenomeen heeft opgemerkt. Weer een ander is Josephine DiMiceli, president van de uitvaartonderneming, DiMiceli & Sons. Deze drie uitvaartondernemers alleen al, weten nu dat al die overledenen (ongeacht of de test daarvan positief of negatief geweest was), zonder enig onderscheid, het label, “corona-patiënt” toegekend hadden gekregen. projectveritas.com/news/breaking-funeral-directors-in-covid-19-epicenter-doubt-legitimacy-of-deaths/

De Twijfelachtige Toneel-Act van Sharon Duclas: Herinner U de Toneel-Act van Nayirah al-Sabah. 

En hiermee komen we weer terug bij de zeer geëmotioneerde Sharon Duclas. Half gebroken en onder tranen en gesnik, gaf zij haar getuigenis over de (naar zij beweerde) “rampzalige omstandigheden” die er op de plaats waar zij werkzaam was, plaats zouden hebben. Maar … was er ook niet iemand anders die circa 29 jaar geleden ook eens een dergelijk getuigenis afgaf? Jazéker, en dit had natuurlijk niets van doen met COVID-19. Het gaat hier namelijk over het (vermeende) Koeweitse vluchtelingenmeisje, Nayirah al Sabah geheten. Die wist destijds -eveneens zeer geëmotioneerd en onder tranen- te vertellen dat de strijdkrachten van Saddam Hoessein in het door hen bezette Koeweit, er de vele zuigelingen in de ziekenhuizen uit de couveuses hadden gehaald. Om die daarna op de grond te gooien om er die te laten sterven van de honger en dorst. Maar, na later bleek, was heel dit emotionele getuigenis van Nayirah (die geen vluchteling maar juist de dochter van de ambassadeur van Koeweit bleek te zijn, gebaseerd op propaganda en radicale leugens: 

“Ruim twee maanden nádat de troepen van de Iraakse dictator Saddam Hoessein de grens van het schatrijke oliestaatje Koeweit waren overgestoken. zit een snotterend meisje achter een microfoon, Nayirah. Alleen haar voornaam wordt gegeven, haar achternaam wordt uit angst voor represailles tegen de achtergebleven familie niet bekend gemaakt. Het relaas van Nayirah liegt er dan ook niet om. 

Op deze 10e oktober 1910 vertelde deze 15-jarige met betraande ogen haar gruwelverhaal aan de aanwezigen van de House Human Rights Caucus in Capital Hill in Washington. “Ik was vrijwilligster in het ‘al-Addan’ ziekenhuis” zegt ze “en toen ik daar was zag ik Iraakse soldaten het ziekenhuis binnenstormen en de couveuseafdeling binnengaan. Ze haalden de baby’s uit de couveuses, namen deze mee en lieten de baby’s achter op de koude vloer om daar te sterven.” Haar jeugd werd haar ontstolen: “We are no children anymore”… In totaal zoude de Iraakse soldaten 312 baby’s uit de couveuses gegooid en voor dood achtergelaten hebben. 

Haar verhaal sloeg in als een bom en bracht een veel grotere beroering teweeg dan de gifgasaanval van 19 maart 1988 op het Koerdische grensdorp Halabja. De couveuse moord was opnieuw een bewijs van de moorddadigheid van de met Hitler geassocieerde Iraakse leider Saddam Hoessein. De Koeweitse verzetsbeweging Citizens for  Free Kuwait -CFK- zorgde ervoor dat haar op schrift gestelde verklaring in een door hen goed verzorgde persmap beschikbaar was voor de media. Niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook wereldwijd wordt het verhaal breed uitgemeten in kranten en door TV- en radioshows. President Bush haalde haar verhaal aan als bewijs van barbaarsheid van het Iraakse regime en Amnesty International publiceerde een lijvig rapport waarin het wereldwijd de aandacht op de moord op de couveusebaby’s wees. Zeven Senatoren haalden het couveuse-incident aan in hun speeches om hun mede-Senatoren over te halen om te stemmen voor een oorlogsresolutie. Zes Congresleden lieten zich hierdoor overhalen en stemde het Amerikaanse Congres met een stemverschil van vijf stemmen!! – tégen Vrede en vóór het voeren van Oorlog tegen Irak.” 

Later had de CFK er een boek over de (vermeende) gruwelen die er te Koeweit door de Iraakse krijgsmacht zouden zijn gepleegd, samengesteld en gepubliceerd. Op 27 november voerde Nayirah dezelfde toneel-act op tijdens een sessie van de VN-Veiligheidsraad. Het gevolg van dit spektakeltoneel waarin Nayirah er de schitterende hoofdrol in vervulde en zij er haar rol als vluchtelingetje uitstekend vertolkte, had verregaande en desastreuze gevolgen voor Irak; op 29 november 1990 werd door de VN VN-Resolutie 678 aangenomen; hierbij werd Irak vermaand haar troepen vóór 15 januari 1991 uit Koeweit terug te halen; Irak weigerde aan deze resolutie te voldoen, waarna er een geduchte Amerikaanse leger- en luchtmacht zich met alle geweld van dien op Irak stortte:

“Een mensenmoord op grote schaal breekt los met als triest hoogtepunt de Amerikaanse luchtaanval van 26 en 27 februari 1991 op het terugtrekkende Iraakse leger, een bloedbad dat later in de geschiedenis bijgeschreven zal worden als de actie van de Snelweg des Doods. In een urenlange aanval werden duizenden voertuigen in brand geschoten en vernietigd waarbij de inzittenden letterlijk verkoolden. Op 28 februari stoppen de gevechten, Koeweit was bevrijd…. 

Wat (niet alléén) het Amerikaanse volk niet besefte, was dat ze voorgelogen, bedrogen en gemanipuleerd was. Zo was de verklaring van Nayirah zonder achternaam één grote leugen, een door het New Yorkse reclamebureau Hill en Knowlton geregisseerde mediacampagne bedoeld om de Amerikaanse burgers te misleiden en over te halen in te stemmen met het voeren van een oorlog tegen Irak.” vredesonderwijsnederland.nl/oorlogsheks-en-leugenfee-nayirah-al-sabah/

Wel, met de toneelopvoering met de zeer geëmotioneerde Sharon Duclas zal het wel niet zover komen als dit met de bedrieglijke toneelspeelster Nayirah al Sabah het geval is geweest. Echter, ook nu zoals uit de reacties op de emotionele speech van Duclas blijkt, zijn er weer velen die zich hierdoor mee hebben laten slepen. Zouden die zich dan niet het bedrog van de “oorlogsheks en leugenfee” Nayirah al Sabah herinneren? Het schijnt dat mensen er een eigenaardige neiging op nahouden en wel in deze: We zijn geneigd te vergeten dat we in het verleden al zo vaak zijn voorgelogen, bedrogen en gemanipuleerd zijn! 

“Leugenfee” Sharon Duclas & een Gehersenspoeld, Gemanipuleerd en een Goedgelovig Publiek. 

Nu is het niet vast te stellen of Sharon Duclas net als Nayirah veel eerder, ook door een of ander reclamebureau ertoe gebracht zou kunnen zijn om haar rol als gebroken, snikkende en snotterende gezondheidsverzorger uitstekend te vertolken; of misschien heeft zij dit allemaal zelf bedacht. Dit hele vertoon is eigenlijk niets meer dan één meelijwekkende schertsvertoning! Snotterend en snikkend een beroep op de emoties van anderen doen; en zij is hier dan ook ruimschoots in geslaagd om dit te doen! Daar stond zij dan, om er bij een al door de leugens over COVID-19 ingenomen gehersenspoelde bevolking er op aan te dringen, hoe belangrijk het wel niet was om het “social distancing” vol te houden. En ja, en Donald Trump is omdat hij tracht verschillende Amerikaanse staten van de knellende banden van het achterlijke “blijf maar thuis en binnen-beleid” te bevrijden, een “dwaas”! Werkelijk een bizar toneelspel: met “leugenfee” Sharon Duclas in de hoofdrol en met als toeschouwers een gehersenspoeld en gemanipuleerd, goedgelovig publiek!

Sharon Duclas : Desastreuze Gevolgen. 

Het is vooralsnog niet duidelijk of de toneel-act van Sharon Duclas dezelfde massale aandacht zal krijgen zoals dit eerder met Nayira wél het geval is geweest. Maar mocht dit er -tegen alle verwachting in- tóch van komen, dan zullen de gevolgen ervan desastreus zijn: Men zal er zich weer massaal door mee laten slepen waarmee er door de Amerikaanse regering de aan de Amerikaanse opgelegde slavernij voort zal duren. Bedrijven zullen gesloten blijven met alle nare gevolgen voor de ondernemers van die bedrijven. Voorgangers van de verschillende kerken, imams van de moskeeën zullen hun samenkomsten niet kunnen houden (waarbij bij dit laatste moet worden aangetekend dat deze laatste maatregel een schending is van de Amerikaanse Grondwet op Vrijheid van Samenkomst). We willen hierbij besluiten met deze vraag te stellen: zou het ook hier kunnen gebeuren dat er een “Nayirah” of “Sharon Duclas” van gelijk gehalte op zou kunnen staan om degenen die hier al ver heen zijn, nog vérder op sleeptouw te nemen? Het is beslist niet te hopen dat het ook hier zover zou komen!

Ton Nuiten – Zaterdag 2 Mei 2020.

Naschrift: Breaking news: Volgens de krant De Telegraaf van vandaag (2 mei), wil Ferdinand Grapperhaus de maatregelen in een wet transformeren:

“Het kabinet wil de spanning verminderen tussen de vergaande maatregelen om het coronavirus een halt toe te roepen en de democratie en de rechtsstaat Ferdinand Grapperhaus gaat de noodverordeningen die nu van kracht zijn verankeren in een wet.” 

Aldus De Telegraaf via Twitter: twitter.com/telegraaf/ Wat dit voor ons, de Nederlandse bevolking, betekent? Dit zal niet moeilijk voor te stellen zijn: vermoedelijk zullen die maatregelen, vóórdat die in een wet zullen worden opgenomen, eerst worden verscherpt. Zo zou het kunnen dat er hiermee ook het beruchte “blijf maar thuis en binnen-beleid” zou kunnen worden aangescherpt: alleen op een of bepaalde momenten van de dag de straat op; voor de rest is het binnen blijven. Bij overtreding van deze nieuwe wet: een celstraf van bepaalde duur. En zo zou het kunnen dat dit “stay at home”-beleid” voor sommigen zou kunnen worden omgezet in een (tijdelijk) “stay at jail”-beleid” 

Niet Meer Terug naar “Normaal.”

En of we weer werkelijk naar het normale leven terug zullen keren na de corona-crisis? Geloof het toch alsjeblieft niet! Door dat achterlijke plan van Grapperhaus zal -eenmaal doorgevoerd- de Nederlandse bevolking aan een vorm van slavernij worden onderworpen. En dit plan zal al goed en wel aanwezig zijn geweest in de gedachten van niet alleen Grapperhaus maar tevens bij premier Mark Rutte, Hugo de Jonge en -en laten we hierbij het “beste paard van de stal”, ook het RIVM, niet vergeten. Het zullen voornamelijk Jaap van Dissel (RIVM) en Diederik Gommers zijn geweest die hierop aangestuurd zouden kunnen hebben. Maar zoals we nu weten, zijn ook wij hier tot nu toe gewoon voorgelogen en gemanipuleerd met een virus wat eigenlijk niet meer dan een gewone griep is! En ook hier zullen er, net als in Amerika (en andere delen van de wereld) zijn, die alles klakkeloos en zonder enige kritiek slikken van wat we er tot nu toe via de politiek en de media over COVID-19 hebben vernomen.

Overgang van “Oud naar Nieuw”: naar het “Nieuwe Normaal.” 

Dus wederom: niet terug naar het normale leven van vóór de corona-crisis. We gaan wél naar het “nieuwe normaal.” De overgang van “oud naar nieuw” zal plaats gaan vinden middels testen die naar alle waarschijnlijkheid ook hier voor geen cent deugen en waarmee je -positief beoordeeld of niet- nochtans als “corona-patiënt” zal worden beoordeeld. Kijk nog maar eens naar wat de drie Amerikaanse uitvaartondernemers over de overledenen die zij ter aarde hadden besteld, hebben gezegd! Is eenmaal iedereen in zowel buiten- als binnenland getest, dan volgt de microchip van Bill Gates. En dan zullen we worden vrijgelaten in een “nieuwe wereld”, een Nieuwe Wereldorde, waarin iedereen voor 24/7 in de gaten zal worden gehouden en zal worden gecontroleerd: Welkom in de “Nieuwe Samenleving”, treedt binnen in de Wereldorde en omhels uw slavernij met grote blijdschap en vreugde! 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star