David Beasley: Hongersnood van “Bijbelse Proporties”; Dr. Lawrence Dunegan & Dr. Richard Day: Lezing van 20 Maart 1969 over de Toekomstige (Nieuwe) “Orde der Barbaren”: Voorzegging van het “Implantaat-onder-de-Huid” & de Wijziging van de Bijbel Terwille van de New Age-Religie; “Days of Hunger, Days of Chaos: The Coming Great Food Shortages In America”: een Onthullend Boek Uit 1999 met een Blik op de Toekomst; New Age-Leider David Spangler en de Komende “Luciferiaanse Inwijding” (En Meer)

Tot nu toe, hebben we al heel wat over het corona-virus geschreven. En wéér maar eens: deze zo door velen gevreesde wereld-bedreigende pandemie is niets anders dan een van de vele jaarlijks terugkerende griepseizoenen. Maar hoe gewoon dit griepseizoen ook mag zijn, zeer ongewoon is er iets wat er op de hielen van deze griepperiode zal gaan volgen.

David Beasley, Uitvoerend Directeur van het World Food Programme (WFP): Een Hongersnood van “Bijbelse Proporties.” 

Dat wat er op de hielen van COVID-19 (wat eigenlijk niet meer dan een gefingeerde bedreiging is), dreigt te volgen, is in tegenstelling met deze tot buitengewone proporties opgeblazen griep, zeer zeker géén “gefingeerde dreiging.” En het is David Beasley, uitvoerend directeur van het World Food Programme, die zich recent hierover uitliet; hij waarschuwde namelijk voor een hongersnood van “Bijbelse proporties.”: 

“Mr. Beasley schilderde een grimmig beeld van 135 miljoen mensen die met verschillende crisisniveaus van honger of erger te maken zullen krijgen, gepaard gaande met nog eens 130 miljoen aan de rand van de hongerdood. “Als we deze mensen met de levensreddende assistentie die zij nodig hebben niet kunnen bereiken, dan toont onze analyse aan dat er gedurende een driemaandelijkse periode elke dag 300.000 mensen zouden kunnen sterven. Hier is de toename van verhongering door COVID-19 niet bij ingesloten.”  news.un.org/en/story/2020/04/1062272

ewutpbkwoaixf7i poverty

Het Welvarende Westen: na COVID-19 Ook Hier Mogelijke Hongersnood Voorafgegaan door Armoede. 

David Beasley had het wat die hongernood betreft, over die landen waar zich nu een conflict afspeelt inclusief de arme landen in Azië en Afrika. Maar ook hier in het nu nog welvarende Westen zou iets dergelijks kunnen gebeuren als al die maatregelen betreffende vele lockdowns en massale bedrijfssluitingen ook na enige tijd niet zullen worden opgeheven. Dit zal dan eerst leiden tot massale werkloosheid (en reeds nu hebben al vele mensen hun baan verloren), gevolgd door armoede en als resultaat daar weer van een mogelijke hongersnood. Dit omdat de corona-pandemie onder meer een enorme druk legt op de publieke gezondheidsstelsels van de wereld:

“De COVID-19-pandemie legt een enorme druk op de publieke gezondheidsstelsels van de wereld en miljoenen mensen in de meest geavanceerde economieën van de wereld bevinden zich nu in quarantaine. We weten dat de menselijke tol hoog zal zijn en dat enorme inspanningen om het tij te keren, met hoge economische kosten gepaard zal gaan. Om het risico van een not grotere tol te reduceren -voedseltekorten voor miljoenen, zelfs in welvarende landen- moet de wereld actie ondernemen om de ontwrichting van voedselvoorzieningsketens te minimaliseren. Er is een globale gecoördineerde en coherente reactie nodig om te voorkomen dat deze publieke gezondheidscrisis een voedselcrisis zal veroorzaken waarin mensen geen voedsel kunnen vinden of zich dit kunnen veroorloven.” euobserver.com/opinion/147927

De Komende Verwoesting van de Wereldeconomie, de Daaropvolgende Armoede en Hongersnood & de Vereniging van Alle Volken & Religies in een Nieuwe Wereldorde. 

Mocht de trend om al die draconische maatregelen om er COVID-19 mee te bestrijden worden verlengd en dus zullen worden gehandhaafd, dan zal dit dan tot het volgende kunnen leiden: de verwoesting van de wereldeconomie (de al genoemde armoede plus hongersnood), maar tevens de vereniging van alle volken en religies in een Nieuwe Wereldorde die er dan vervolgens zal zijn opgericht. Met betrekking tot de komende vereniging van alle religies en de universele microchip die uiteindelijk iedereen onder de banier van een Nieuwe Wereldorde zal moeten accepteren, gaan we nu even terug de geschiedenis in.

Dr. Lawrence Dunegan & Dr. Richard Day. 

We gaan nu dus terug naar het verleden en wel naar 20 maart 1969. Het was op die dag dat Dr. Lawrence Dunegan een lezing van Dr. Richard Day bijwoonde. De lezing die Dr. Day op die nu ver vervlogen dag gaf, bleek er een te zijn van een “insider” te zijn, die bij een groep geheimzinnige en gewetenloze mannen hoorde; die insider was er toen al van op de hoogte was dat er achter de schermen de plannen werden uitgewerkt voor die Nieuwe Wereldorde. Het bleek hier om het “nieuwe wereldsysteem” te gaan, ook wel de “Orde der Barbaren” genoemd. En die “insider” wist allemaal precies te vertellen waar het hier om ging, want die was niemand minder dan Dr. Richard Day zélf! En hij had er veel over te vertellen; hoewel Dr Day zich er vrij voelde hierover te spreken, wilde hij niet dat de aanwezigen er ook maar iets van wat hij te zeggen had, op band op zouden nemen noch dat hier notities door hen zouden worden gemaakt; hij was er namelijk bevreesd voor dat die uiteindelijk openbaar zouden kunnen worden, wat voor hem vervelende negatieve consequenties zou kunnen hebben. Dr. Day kon hier zoals gezegd, nu vrijuit over spreken; dat wat hij te zeggen zou hebben, was ooit eens strikt achtergehouden, maar nu (zo deelde hij destijds mee), “is alles op zijn plaats en niemand kan ons nu stoppen.” Wát hij er allemaal over te vertellen had, is te vinden op deze site: spingola.com/disclosures_from_an_insider.htm

Wijziging van de Bijbel, Reisbeperking & de Universele Microchip. 

We zullen hier slechs enkele van de vele punten die tijdens die lezing zijn genoemd aanhalen:

“De Bijbel zal worden veranderd. Die zal worden herschreven om die aan te passen aan de nieuwe religie. Sleutelwoorden zullen geleidelijk aan worden gewijzigd en worden vervangen met nieuwe woorden die verschillende betekenissen zullen hebben. Dan kan de betekenis van het nieuwe woord dicht bij het oude woord komen, maar naarmate de tijd verstrijkt, kunnen de andere betekenissen van dat woord worden benadrukt.”

Met andere woorden: aanvankelijk zouden die nieuwe woorden nog overeenkomen met de betekenis van die oude woorden. Maar naarmate de tijd zou verstrijken zouden ook die weer verder worden gewijzigd zodat die dan een diametraal ándere betekenis zouden krijgen. Hóe dit zou gaan gebeuren, vertelde Dr Day er niet bij. Maar … is het nu niet opmerkelijk dat we zowel hier als in het buitenland over talloze verschillende vertalingen van de Bijbel beschikken? En zo zal het misschien duidelijk zijn: al die verschillende Bijbelvertalingen zijn vanaf het begin niet bedoeld geweest om de Bijbel meer toegannkelijker te maken (zoals soms wel wordt beweerd), maar om er de oorspronkelijk Bijbel er zó mee te wijzigen zodat het wáre Evangelie er nog nauwelijks in te herkennen zal zijn! Nu is dit natuurlijk nog niet zover; ook in de huidige vertalingen is het Evangelie er nog wel in te herkennen. Maar als deze trend zich ongehinderd voort zal zetten, zal die dan ook onvermijdeljk eens leiden tot een dan aan de nieuwe wereldreligie aangepaste “Bijbel.” Die religie zal die van de New Age-beweging zijn; een wereldwijde beweging die nu nog geen centraal gezagsorgaan heeft; een beweging waarin de term “Nieuwe Wereldorde” meer dan een gewooon gedachtengoed is en waar men er reeds lang naar streeft die eens in te kunnen voeren; een Nieuwe Wereldorde waarvan de prominente New Ager, David Spangler, eens van heeft gezegd dat niemand er binnen zal gaan die geen luciferiaanse inwijding doorgemaakt zal hebben …

91d9a85237064a7e35a68b8847de5fe7

Reisbeperking. 

Hier vertelde Dr. Day er dit over:

“Er zullen restricties op reizen worden ingesteld. Reizen zal als een privilege worden beschouwd! Om te kunnen reizen, zullen mensen hier toestemming en een goede reden nodig voor hebben.” 

Hoewel het reizen in deze tijd van het corona-virus niet geheel aan banden is gelegd, is dit met het vliegverkeer in de meeste landen inmiddels wel gebeurd; De Volkskrant berichtte hierover op 19 maart j.l. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/situatie-wordt-nijpender-voor-nederlandse-toeristen-in-zuid-amerika~b4cbb5fc/

Implantaat onder de Huid. 

Over de microchip (waarvan in die tijd in tegenstelling met nu minder bekend zal zijn geweest) vertelde Dr. Day het volgende:

“Er zal een implantaat-onder-de-huid worden ontwikkeld, specifiek gecodeerd om er elk persoon mee te identificeren en wat zichzelf voor surveillance door de overheid zal lenen doordat dit radiosignalen uit zal zenden.” 

Hier hebben we dus drie van de vele punten die Dr. Day op die bewuste dag, 20 maart 1969, behandelde: wijziging van de Bijbel, reisbeperking en het implantaat, om zo uiteindelijk een Nieuwe Wereldorde op te kunnen richten.

is - 2020-05-08T104459.562 www.abc.net.au hunger
http://www.abc.net.au

Gearrangeerde Voedseltekorten tegen Overbevolking 

Voordat we verder in zullen gaan op dit implantaat, eerst nog even aandacht voor de dreigende voedseltekorten; ook dit was door Dr. Day namelijk al voorzien:

“De voedselvoorraad zal worden gecentraliseerd en strak worden gecontroleerd. Als de bevolkingsgroei niet kan worden geremd, kunnen er voedseltekorten worden gearrangeerd om de mensen door middel van angst voor verhongering ertoe te dwingen, de overbevolkingstheorie te accepteren.” 

En wat die overbevolking betreft, wordt het hier al duidelijk; het hele verhaal over de dreiging van overbevolking van de aarde is niet meer dan (zoals Dr. Day dit zei), een “overbevolkingstheorie.” En hiermee wordt nóg iets helder en klaar: aangezien de wereld naar men zegt overbevolkt zou zijn (en er dus vanwege niet genoeg voedsel er niet álle mensen kunnen worden gevoed), moet een deel van de mensheid worden gereduceerd. Dit om de rest van de mensheid te kunnen voeden. En dit is nu precies wat we zullen zien gebeuren met wat onder anderen David Beasley er over zei; hijzelf zal er waarschijnlijk geen enkel idee van hebben dát het hier ook om een massale depopulatie van een deel van de weredbevolking gaat. En vermoedelijk zijn er naast hem nog anderen die hebben gewaarschuwd voor een kolossale hongersnood, maar hier niet het ware doel achter zien. Het probleem hierbij is echter dit: zij zien weliswaar de dreiging, maar niet de “machtige hand” áchter deze dreiging! 

Het Zwarte en Vale Paard: Voorboden van de Hongerdood. 

In het Bijbelboek, Openbaring, lezen we onder meer over vier ruiters die ieder op een paard zitten; de eerste is een symbool van overwinning, de tweede symoliseert oorlog. Over de twee die na hem komen, lezen we dit:

“En toen Het” (Christus Jezus, het Lam), “het derde zegel geopend had, hoorde ik” (zegt Johannes), “het derde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en ziet, een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeide: Een maatje tarwe voor een penning en drie maatjes gerst voor een penning. En beschadigt de olie en den wijn niet. En toen Het het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die zeide, Kom en zie! En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood; en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard, en met honger, en met den dood, en door de wilde beesten der aarde.” (Openbaring 6:5-8)

“Days of Hunger, Days of Chaos: The Coming Great Food Shortages In America”: een Onthullend Boek uit 1999. 

De gewezen president van Power of Prophecy, Texe Marrs, had al lang voorzien wat er nu op het punt staat te gebeuren; hij schreef over Taylor Caldwell, die wist dat er een globalistische oligarchie was, die voornamelijk de Amerikaanse middenklasse als haar vijand zag; die moest onschadelijk worden gemaakt (aldus het plan van de Illuminaten van deze oligarchie), door het doelbewust creëren van een wereldwijde hongersnood. Nadat de middenklasse en daarna de rest van de volken der wereld op deze wijze dan tot wanhoop en misere zouden zijn gereduceerd, zouden die op de knieën gedwongen zijn en aldus de Illuminaten smeken om de paar kruimels die er van het voedsel nog over zouden zijn. De reden waarom de Amerikaanse middenklasse de “grote vijand” van de Illuminaten is, is dat de de voorvaderen van de huidige middenstanders erin waren geslaagd, de droom van vrijheid in Amerika uit te doen komen, gestreden had voor de Grondwet, de macht van de regering had weten te begrenzen en dat die, evenzeer als het gewone volk, de wetten zou gehoorzamen. En daar waren de Illuminaten die later door hun agenten de Amerikaanse overheid wisten te infiltreren, niet blij mee. Zo werd het hen namelijk verhinderd om datgene te bereiken waar zij al die tijd op uit waren geweest: Alleenheerschappij over Amerika (en vervolgens over de rest van de wereld). Aldus bleven zij naar middelen en methoden zoeken om hun macht er uit te breiden. Over de komende wereldwijde hongersnood schreef Texe Marrs hier in 1999 al het volgende over:

“Bestaat er een geheim plan voor een kunstmatig geforceerde voedselcrisis? Velen zullen zeggen dat dit een onmogelijkheid is, dat sinistere plannen en verborgen samenzweringen creaties zijn van paranoïde denken. Deze sceptici houden vol dat als er een dergelijk geheim plan of samenzwering zou bestaan, zij hiervan af zouden weten. Zij beweren dat zij dit via de TV gehoord zouden hebben of hierover gelezen zouden hebben in Newsweek, USA Today, of in hun lokale krant. Van de kant van de massa’s die altijd gemakkelijk te manipuleren en te misleiden zijn, is dit wensdenken en jammerlijke onwetendheid. Samenzweringen en verborgen intriges zijn zelden het onderwerp van uw dagelijkse krant of de nieuwsverslaggeving via de TV. Het is niettemin een niet te ontkennen en gemakkelijk te bewijzen historisch feit dat er door elitaire groepen via geheime samenzweringen vele malen kunstmatig  hongersnoden ziekten, epidemieën, rellen, moordaanslagen, economische depressies en massale chaos werden gecreëerd om zo hun doelstellingen te bereiken.” (bladzijden 36-37, vetdruk toegevoegd)

is - 2020-05-13T190847.013 A Black Horse
http://www.parowanprophet.com

“Tijdens deze fase -en we staan hier nu op de drempel van- zal er een van tevoren beraamde, geforceerde honger als een duistere wolk uit de hemel neerdalen. Mensen, die zeer kort geleden nog welvarend, goed gevoed waren en hun leven met overvloed gevuld, zullen plotseling ontdekken dat zij zonder werk zijn komen te zitten en hun carriëre en economische vooruitzichten zien vervagen. Erger nog, zij zullen geschokt zijn te ontdekken dat hoewel zij er de financiële middelen en het geld ervoor hebben, er voor welke prijs dan ook, bijna nergens voedsel beschikbaar zal zijn. Dit zal de toegangspoort zijn, waarbij het fundament zal worden gelegd voor de komst van de derde ruiter van de vier ruiters van de acpocalyps: 

En toen Hij het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en ziet, een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeide: Een maatje tarwe voor een penning en drie maatjes gerst voor een penning; en beschadig de olie en den wijn niet. (Openbaring 6:5-6) 

Let erop dat de ruiter op het onheilspellende paard een weegschaal in zijn hand heeft en dat hij er zorgvuldig het aan de hongerigen toegewezen deel aan voedsel mee afmeet- “een maatje tarwe voor een penning en drie maatjes gerst voor een penning.” De tarwe en gerst vertegenwoordigen de graanvoorraad van de wereld. We zien dan dat hoewel er een schaarste aan voedsel zal zijn, dit niet noodzakelijk duur zal zijn. De regering zal kennelijk strenge wetten en uitvoeringsbesluiten uitvaardigen waarmee het hamsteren van voedsel aan banden zal worden gelegd en om er een einde aan de woekerprijzen mee te maken. Anders zou er een geweldige stijging van de prijs van levensmiddelen en andere producten door ontstaan. Vanuit door de regering gecontroleerde opslagplaatsen en distributiecentras in levensmiddelenwinkels zal de voedselvoorziening op rantsoen worden gesteld.

Voedsel zal in kleine hoeveelheden en tegen een goedkope prijs beschikbaar worden gesteld aan hen, die een gekwalificeerde door de overheid uitgegeven coupon of zegel hebben. Kennelijk zal er weinig waardevol voedsel zijn om aan iedereen uit te delen. Natuurlijk zal de elite overeenkomstig al haar wensen ruimschoots zijn voorzien. Die zal in overdaad leven. Maar het gewone volk zal van voldoende voedsel om er hier zelfs maar het leven mee te behouden, worden beroofd. Hongerende vaders en moeders zullen om zichzelf en hun famlies te voeden, hun toevlucht zoeken tot wanhopige handelingen. Zij zullen de vereiste voedselcoupons en zegels stelen maar de overheid zal een einde aan deze losgeslagen diefstal maken door een geautomatiseerd systeem voor rantsoenering en verstrekking van voedsel in te stellen.” (Days of Hunger, Days of Chaos. The Coming Great Food Shortages In America” by Texe Marrs (RiverCrest Publishing) 1999, bladzijden 51-51)

Waarna Marrs de verzen uit Openbaring 13:16-18 aanhaalt. Wanneer we dit boek lezen, kan er van Texe Marrs met recht worden gezegd dat hij zijn tijd ver vooruit was. Dat wat we nu zien dat er dreigt te gaan gebeuren, was door hem al in 1999 voorzien. En met COVID-19 lijkt de elite  haar einddoel doel hiermee eindelijk geleidelijk te realiseren: het op de knieën krijgen van de wereldbevolking door een door hen geforceerde globale hongersnood. 

51NK6N73D2L._SX304_BO1,204,203,200_ Days of Hunger and Chaos

Voor de goede orde moet hier nog het volgende aan worden toegevoegd: Hoewel er nu al (zoals boven al gezegd) gewaarschuwd wordt voor een globale hongersnood, wordt hier echter niet bij vemeld dat er hier een doelbewust verborgen plan achter zit. En het is nu dit laatste (dit plan) wat door Marrs destijds werd onthuld.

Geen Toeval. 

Nu hadden we de site van Power of Prophecy (www.texemarrs.com) vaker bezocht om er de wekelijkse radioboodschappen van Texe (en na diens overlijden die van Jerry Barrett) te beluisteren. Daar we zelf nu meer bezig zijn met eigen onderzoek (wat soms het lezen van boeken en speurtocht over het internet vereist), om de resultaten daarvan op onze site te publiceren, komen we niet zo vaak meer op de site van Texe. En dit was tot op het moment dat we het een en ander citeerde uit het boek van Texe zoals hierboven weergegeven. Nu besloten we na enige tijd weer eens naar de site van Texe te gaan. En daar ontdekten we dat de boodschap van Jerry Barret van deze week (8-15 april) juist als onderwerp de voedseltekorten heeft waarvoor Texe in zijn genoemde boek al in 1999 van had gezegd dat die er eens zouden komen. Wij achten het dan ook geen toeval te zijn, dat de aandacht die we er hier nu aan besteden, bijna samenviel met die uitzending van de boodschap van Jerry die voor deze week (vrijdag 8 vrijdag 15 april) als titel, “The Impending Food Crisis – Days of Hunger and Chaos Are Upon Us”, heeft. http://www.texemarrs.com

“Special Edition: een van de Nieuwsbrieven van Texe Marrs uit 1999, “Days of Hunger, Days of Chaos” Getiteld. 

Ook nu nog hebben we die in ons bezit; een van de nieuwsbrieven van Texe Marrs met de titel, “Days of Hunger, Days of Chaos.” Evenals het gelijknamige boek van deze uitzonderlijke auteur, is die brief van 1999. In dat jaar werd er namelijk de United Nations World Food Summit gehouden. Naast de komende voedseltekorten schreef Texe in verband hiermee in zijn brief destijds ook iets over Catherine Bertini (destijds de uitvoerende directeur van het World Food Program van de VN; die had er tijdens die VN-top onder meer het volgende gezegd:

“Voedsel is macht! We gebruiken dit om er het gedrag mee te veranderen. Sommigen zouden dit chantage kunnen noemen. Maar hier bieden we onze excuses niet voor aan.” (bladzijde 2 van de brief)

Met andere woorden: Wat Bertini destijds duidelijk maakte, was dat de wereldvoedselvoorraad als “wapen” zou worden gebruikt om er het gedrag van de wereldbevolking mee te veranderen. En wel in deze, dat door er grote voedselvoorraden achter te houden waardoor er voedselschaarste zou ontstaan, de mensheid hiermee gedwongen zou worden, zich aan de grillen van de overheersers van een komende politestaat/Nieuwe Wereldorde te onderwerpen! 

Op dezelfde bladzijde van zijn brief schreeft Texe ook nog het volgende:

“De middenklasse werd altijd al door de superrijke elite veracht en nu heeft die uiteindelijk het ultieme middel om er de minder gelukkigen mee te onderdrukken en te domineren ontdekt. De samenzweerders van de elite hebben een fantastisch rijk geschakeerd plan ontwikkeld om er de voedselvooraad van de aarde mee over te nemen en die te beheersen. De laatste strijd, laatste oorlog, zal niet worden gevoerd door middel van het gebruik van gevechtsvliegtuigen, bommen en kogels, maar door middel van voedsel. “Hij, die over het voedsel beschikt, wint”-dat is het nieuwe motto van de Illuminaten.” 

Het lijkt nu steeds duidelijker te worden dat Marrs hier gelijk mee krijgt. Nu gaan we wat dieper op dit implantaat in.

is - 2020-05-08T113638.337 mark of the beast

WO2020060606 -Cryptocurrency System Using Body Activity Data. 

Voor hen die zich dit nog niet zouden realiseren: Het implantaat waar Dr. Day het nu lang geleden over had, is er al; en het heeft al een benaming: WO20200060606 -crypto currency sysytem using body activity data. En de woorden “crypto currency” maken al duidelijk dat dit iets met de economie van doen heeft. En natuurlijk heeft het corona-virus hier helemaal niets mee te maken; dat is slechts een dekmantel, front, een pretext vor iets groots: een globale Politiestaat! En let eens op de getallen 60606 (driemaal 6). En vinden we dit getal ook elders? Jazeker, in de Bijbel en wel in het Bijbelboek Openbaring; in hoofdstuk 13 lezen we over twee “beesten” (symbool voor twee zeer boosaardige wereldleiders, de een een politieke leider, de ander een religieuze leider). Deze laatste wereldheerser zal eisen dat iedereen over de wereld een “merkteken” zal accepteren:

“En het maakt , dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden. En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams. Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is het getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.” (Openbaring 13:16-18)

En de universele invoering van dit “merkteken” zal gepaard gaan met de “luciferiaanse inwijding” waar David Spangler het nu lang geleden over had. Het “kopen en verkopen” heeft natuurlijk met de wereldhandel of om nog preciezer te zijn, met de economie van doen. Diegenen die echter zullen weigeren dit “merkteken” te accepteren, zullen worden gedood. Op welke wijze? Doordat zij zónder dit teken (de zeer kleine microchip) geen zaken zullen kunnen doen, noch er enige handel zullen kunnen bedrijven! Aldus zullen zij van alle economische activiteiten buitengesloten worden, waarna hen niets anders dan de hongerdood wacht! Want alle vormen van handel zullen verbonden zijn met dit “teken.” Zonder chip geen betalingen, inkomsten of wat dan ook.

Leslie Jacobs: de Eerste Vrouw met een Microchip. 

Op 11 mei 2002 kwam De Telegraaf met het nieuws dat Leslie Jacobs de eerste mens was, die via een vaccinatie door de arts Dr. David Wulkan een kleine microchip geïmplanteerd kreeg; die chip was zo klein als een rijstkorrel. In deze chip lagen alle medische gegevens opgeslagen om hier in geval van nood toegang toe te krijgen. De foto die er te zien is, heeft als titel, “Eerste mens met gegevens-chip” en verder is er een bijschrift:

“De Amerikaanse arts David Wulkan brengt met een spuit bij Leslie Jacobs een chip onder de huid aan, terwijl familieleden toekijken. Acht personen werden gisteren gechipt. Op die manier kunnen de mensen worden geïdentificeerd door een scanner en kunnen in noodgevallen de persoonsgegevens van de betrokkene direct worden opgeroepen. De chip staat via een radiosignaal in contact met een database waarin alle persoonlijke gegevens van de betrokkene staan, zoals adres, telefoonnummer en speciale medische informatie. De chip, te grootte van een rijstkorrel, kan op een simpele manier bij de huisarts onder de huid worden aangebracht.” 

Die chip had dan nog niets van doen met surveillance door de overheid, maar elders waren er toen al plannen om een chip te ontwikkelen die hier wel voor zou zijn bestemd. Nu komt dit bijschrift we ietwat vreemd over: als er al voor Leslie al bij acht mensen die chip was geïmplanteerd, dan waren zij de eerste mensen met die “gegevens-chip.” Maar dit even terzijde.

is - 2020-05-13T170501.618 poisoning microchip
http://www.chemicalbiological.net

Dr. Carl W. Sanders.

Een van de wetenschappers die al enige tijd bezig waren met de ontwikkeling van een chip waarmee de overheid erin zou slagen de bevolking in de gaten te houden en te controleren, was Dr. Carl W. Sanders. Over hem en zijn werk aan deze chip is het volgende bekend:

“Dr. Carl W. Sanders is elektrotechnisch ingenieur en werkte voor IBM, General Electric en Teledyne. Hij deed tweeëndertig jaar lang onderzoek op het gebied van implanteerbare chips voor biometrische doeleinden. Dr. Sanders denkt dat de mede door hem ontwikkelde technologie in de toekomst zal worden toegepast om mensen te kunnen identificeren. De door zijn ongeveer honderd man sterke team ontwikkelde biochip wordt door de menselijke lichaamstemperatuur telkens weer opgeladen. Volgens dr. Sanders heeft men meer dan anderhalf miljoen dollar moeten investeren em erachter te komen welke lichaamsdelen bij de mens voor deze methode het meest geschikt zijn: het voorste deel van het hoofd en de rug van de hand.” 

En verder naar beneden:

“Verder beweert dr. Sanders dat men de Intelligence Manned Interface (IMI-biochip tijdens de Golfoorlog op soldaten heeft getest. Hij beweert te weten dat bij geheime besprekingen over de ontwikkeling van dat implantaat Henry Kissinger en hoogeplaatste representanten van de CIA aanwezig waren. Men zocht naar argumenten voor het gebruik ervan, opdat de bevolking hiertegen niet zou protesteren. De CIA opperde het idee dat de bevolking positief zou reageren als men met de IMI-chip het probleem van vermiste kinderen uit de wereld zou kunnen helpen. Intussen lijken zich trends af te tekenen die dr. Sanders’ beweringen bevestigen.”   (Bron: Het UFO-Experiment. Geheim militair onderzoek naar alienvoertuigen, biochips en futuristisch wapentuig” van Helmut en Marion Lammer (Nederlandse editie: B. V. Uitgeversmaatschappij Tirion, Baarn) 1997, bladzijde 81-82, vetdruk toegevoegd)

Wat in die tijd betreffende de biochips nog sterke vermoedens waren, hebben die zich nu wat de nieuwe crypto currency-chip aangaat, intussen omgezet in de realiteit. 

De Corona-Apps. 

In verband met COVID-19 is onze eigen overheid nu bezig met de ontwikkeling van  zogenaamde corona-apps. Die zouden op smartphones moeten worden aangebracht om er corona-patiënten beter mee te kunnen traceren. rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-app Ondanks geruststellende beloften dat er met die apps de privacy wel gegarandeerd zou zijn, is niet iedereen hier gerust op. Het Parool heeft hier korte tijd geleden nog aandacht aan besteed. https://www.parool.nl/columns-opinie/een-corona-app-kan-onze-vrijheid-onder-druk-zetten~b36d636b/

is - 2020-05-13T091927.360 corona-app
nos.nl

Rijksoverheid Nederland; Geleidelijke Versoepeling Maatregelen Corona-Virus. 

Tijdens dit schrijven hoorden we dat door de Nederlandse regering besloten besloten is, over te gaan tot een zeer geleidelijke versoepeling van de maatregelen tegen het corrona-virus; op 11 mei a.s. mogen onder meer de contactberoepen  (kappers onder andere) weer aan de slag; op 1 juni mogen er  de terassen, bioscopen, restaurants café’s etc. weer worden geopend; op 1 juli volgen dan de campings en vakantieparken; en op 1 september volgen dan alle sporten. Dit alles echter onder strenge voorwaarden. Deze versoepelingen worden alleen dan worden voortgezet, als zal blijken dat het corona-virus hiermee ook onder controle zal worden gehouden. rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/05/06/factsheet-maatregelen-corona

is - 2020-05-13T201529.342 Germany is Easing Rules Coronavirus
i.ytimg.com

De Feiten Acter de Corona-Plandemie: de Heropleving van het Corona-Virus & de Universele Nano-Microchip. 

Eerder had president Donald Trump al besloten over te gaan tot de geleidelijke heropening van verschillende Amerikaanse staten. Mogelijk zullen ook de andere landen hierin volgen. Zoals Duitsland waar men er een begin mee zal maken, de maatregelen er te versoepelen. Nu zouden we kunnen zegggen dat dit positieve ontwikkelingen zijn; als alles zo zal gaan zoals gewenst, zouden we uiteindelijk weer terug kunnen keren naar het leven zoals dit nog vóór de invoering van die maatregelen was. Maar aangezien die hele corona-plandemie (door sommigen zo genoemd omdat de corona-pandemie niet meer dan een dekmantel, een “front” is voor een van tevoren doelbewust opgezet plan, om hiermee alle volken middels massale vaccinaties te voorzien van een nano-microchip), zal er eerder dit gaan gebeuren: hoewel alles wat de versoepeling van die maatregelen zou kunnen verlopen zoals men in gedachten heeft, zal het corona-virus vroeg of laat weer toch een opleving krijgen. Het gevolg zal dan zijn dat al die maatregelen weer opnieuw zullen worden aangescherpt (waarbij er mogelijk nieuwe maatregelen aan zullen worden toegevoegd). Waarna het virus dan weer in bedwang zal worden gebracht. En dit zal zo doorgaan totdat uiteindelijk elke burger ter wereld die microchip zal hebben gekregen. Het is immers Bill Gates zelf, die zei dat de wereldwijde samenleving weer naar het normle leven terug zou keren als ook elke wereldburger een chip geïmplanteerd heeft gekregen. Waarna dan al die maatregelen voorgoed zullen woren opgeheven omdat het uiteindelijke doel hiermee dan zal zijn bereikt: de introductie van een Communistische Nieuwe Werelddorde waarin iedereen voortaan 24 uur per dag, 7 dagen lang onder permanente surveillance zal worden gesteld.

 

Bill Gates & het “Nieuwe Normaal.”

Maar wat Gates eigenlijk werkelijk bedoelde te zeggen, was dat we allemaal het nieuwe normaal binnen zouden gaan! Dus kan dit alleen maar betekenen dat we nooit meer naar het “oude normaal” terug zullen keren! En alzo zal de gehele mensheid het “nieuwe normaal” binnengaan, een door een communistische New Age-elite strak bestuurde en gereguleerde samenleving waarin de burgerlijke vrijheden die we eerder nog hadden gehad, dan voorgoed zullen zijn verdwenen. Hoewel men het dan zal voor doen komen alsof men die heropleving van dit virus niet zou hebben verwacht, kan ook dit weer deel uitmaken van het plan om iedereen middels de chip in permanente slavernij te brengen. Aldus zal ook die heropleving van het virus hoewel men zich nu gedraagt alsof men er nog niet zeker van is, dat het terug zal keren, door hen nu ook al zijn voorzien! (Even een voetnoot: nu al doen er hier en daar berichten de ronde over een mogelijke terugkeer van dit virus). Ondertussen zal het weinige aan herstel waarmee de economie dan weer een klein beetje beter is gaan draaien, door die weer ingevoerde maatregelen wéér een terugslag krijgen waardoor er weer meer ontslagen zouden kunnen vallen. Met weer als gevolg dat een dreigende hongersnood die dan even afgewend leek te zijn, dan in alle hevigheid toe zou kunnen slaan. 

is - 2020-05-08T082803.666 Communism
c.fwallpapers.com

Bill Gates & Big Pharma: de Handen Ineen voor de Universele Microchip. 

Intussen hebben zowel Bill Gates als Big Pharma de handen ineen geslagen om die beruchte microchip ook te gaan produceren en later te introduceren. nowtheendbegins.com/big-pharma-microsoft-silicon-valley-id2020-alliance-combine-vaccinations-with-implantable-microchip-digital-id-mark-beast-end-times/

Tenslotte Nog Dit. 

We zullen ermee eindigen met de aandacht te vestigen op de afbeelding van het communistische embleem van c.fwallpapers.com daar staan oorspronkelijk ook een aantal getallen bij: 2020-05-88T082803.666. (vetdruk toegevoegd) Nu hoeft hier op zich niets achter te zitten. Het is echter wél weer opmerkelijk dat deze getallen eindigen met 666 … 

 Ton Nuiten – Vrijdag 8 Mei 2020.

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star