“Fact-Checker” Jan Willem Nienhuys over de “Complotdenker”, de “Samenzweringsgelovige”& mijn (ietwat) Pittige Reactie.

En wederom een post over het corona-virus. In dit verband is het eens goed te kijken naar de “fact-checkers” die menen dat álles (of in ieder geval veel) wat een alternatieve visie op dit virus heeft, wel deels of geheel verkeerd móet zijn. Tijdens onze digitale reizen stuitten we op de site van Jan Willem Nienhuys, skepsis.nl Een van zijn artikelen heeft als onderwerp, “Mythes over de oorsprong van het coronavirus.” skepsis.nl/blog/2020/02/coronavirus-mythes/

Alternatieve Visies Complottheorieën. 

Nu is het in de regel zo, dat deze fact-checkers waarvan een er Nienhuys lijkt te zijn, ook zowat álles wat een alternatieve visie op het corona-virus heeft, die ook als “complottheorieën” beschouwen. Nu had hij er de complotdenkers verschillende vagen mee in de mond gelegd, zonder die echter zelf te beantwoorden. Dit was ook een van de reageerders, “Elja” opgevallen:

“Waarom stelt de schrijver van dit artikel allerlei vragen zonder enig antwoord te geven? Ik vind dit vrij warrig” 

De reactie van Nienhuys:

“Beste Elja, dit soort vragen zijn typisch voor complotdenkers. Vage vragen, die ofwel nergens op slaan of een volkomen duidelijke verklaring hebben. De samenzweringsgelovige zegt dat hij of zij open staat voor alles, en aleen maar vragen stelt.” 

Nienhuys is dus duidelijk over zijn visie aangaande “complotdenkers” en de “samenzweringsgelovige.” Maar “Elja” heeft gelijk; de vele vragen waarmee hij de “complotdenkers” mee kleineert en betuttelt, worden door hemzelf niet eens beantwoord!

“Nachtergaele.” 

Een van de overige reacties is van iemand die zich “Nachtergaele” noemt:

“Ik heb ook ergens gelezen uit de hoek van de antivaxers dat de oorzaak het eten van eieren zou zijn die gebruikt worden om vaccins mee te maken. En dat was een heel ernstig bericht.”

De reactie van Nienhuys:

“Nachtengaele, het zou leuk zijn als je dat verhaal kon opsporen. Dat eierenverhaal is natuurlijk zo daverende onzin dat het niet eens de moeite waard is om te weerleggen.” 

Nu komt de reactie van “Nachtengaele” ook wat dom over; door slechts gewag te maken over een verhaal wat je gelezen hebt over eieren waarmee vaccins zouden worden gemaakt volgens die “antivaxers”, kom je eenvoudig niet ver! Maar ook Nienhuys laat zich hier dommig en en tegelijkertijd vernederend uit; dit verhaal hoeft naar zijn mening niet eens weerlegd te worden daar het volgens hem “zo daverende onzin” zou zijn. En hij doet er zelf geen enkele moeite voor om eens zélf achter dit “verhaal” aan te gaan om te zien of dat op waarheid gebaseerd zou zijn of niet. “Complotdenkers” zijn volgens hem zo te zien, schijnbaar dom en onderontwikkeld. Een van die punten die hij de “complotdenkers” in de mond gelegd had dat de Amerikaanse politici allemaal op dezelfde wijze hadden gereageerd na de bekendmaking van de corona-epidemie. Was dit nu toeval? Maar nu blijkt dat verschillende regeringen allemaal dezelfde maatregelen tegen COVID-19 hadden voorgesteld waaronder vaccins. bitchute/video/wGOGZUimSeyU/ (“W. H. O. World Health Org Second Pandemic Exercise Planned by Sep 2020”)  En dit was nu voor ons de reden om er een pittige reactie op zijn site achter te laten:

“Zeg Mr. Nienhuys, waarom beantwoordt jij die vragen die je stelt, zelf niet? Punt 3 bijvoorbeeld: Waarom reageerden Amerikaanse politici en media allemaal op dezelfde manier nadat de epidemie bekend gemaakt werd? Wel, die zullen allemaal wel een soort van goddelijke openbaring hebben gehad om hiermee voor de dag te komen. Of misschien haaden die kort daarvoor allemaal dezelfde droom gehad waarin die door een vreemde geest werden gesommeerd om dit te gaan doen. Nu mag jij nagaan of dit al of niet een “complottheorie”is. 

Daarnaast valt het op dat je alleen met die theorieën komt die onzinnig lijken. Nu, hier is mijn “complottheorie”: Ik ben eens gaan kijken op de site van de WHO waar je naar verwijst. En ook daar worden complottheorieën ontmaskerd: bijvoorbeeld, het drinken van vel alcohol biedt gen bescherming tegen het corona-virus. Okay, dat zal wel zo zijn. Maar ik heb er ook dit gelezen: 

(Vanuit het Engels naar het Nederlands): “De meeste mensen die COVID-19 hebben” (of hadden), “opgelopen, hebben milde of gematigde symptomen en kunnen dankzij ondersteunende zorg weer herstellen..” En vlak daarbij: “FACT: Most people who get COVID-19 recover from it.” 

Weet je, Mr. Nienhuys, wat dit nu wil zeggen? Juist, dat dit zogenaamde “killervirus” wat een globale bedreiging voor de mensheid zou zijn, eigenlijk toch niet een zó groot gevaar is; aldus heeft men er bij de WHO haar eigen complottheorie over hetcorona- virus als een levensbedreigende dodelijke killer doorgeprikt! En volgens het Erasmus Mc zou de gewone griepepidemie die er toen ook heerste, op 9 maart ons land verlaten hebben; die had volgens deze instelling 1) circa drie weken geduurd en was 2) zeer mild. 

En dan dit: Een van de goedkope en derderangs spektakeltheaters die er enige tijd geleden door de Nederlandse Propaganda Omroep (NPO) werd uitgezonden, was getiteld, “De verborgen coronadoden.” De titel alleen al doet sterk vermoeden dat we hier te maken zouden kunnen hebben met een griezelthriller van Dean Koontz, maar dit blijkt geenszins het geval. In dit programma werden verschillende mensen geïnterviewd zoals onder meer de huisarts, Merijn Godefrooij. Een van zijn patiënten was een oudere man die al aan long- en hartklachten te lijden had. Na onderzoek zou Godefrooij bij de man het corona-virus vastgesteld hebben. Hoe hij dit had gedaan? Hij zei dat hij dit “zonder bewijs van een corona-infectie” bij deze man had geconstateerd. Op basis waarvan? Omdat Godefrooij dit een paar keer “al eerder” gezien had. Bij wie had hij dan wél eens enkele keren iets “eerder gezien”? Daar had de huisarts niets over te zeggen! 

En in verband hiermee komen we dan bij het volgende: het is inmiddels meer dan bewezen dan met er bij de Centers for Disease Control and Prevention (CDC’s) in Amerika ook al die overleden mensen aan long- en hartkwalen (en dus niet aan COVID-19) voor het gemak maar als corona-patiënt geregistreerd had! En het is dan niet meer dan een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat Godefrooij dit ook bij die oudere patiënt heeft gedaan! Zo zullen die wel aan die hoge sterftecijfers zijn gekomen. Dan hebben we hier Jan Goossens uit Breda. een oudere man van 70 of 71 jaar bij wie het corona-virus vastgesteld was. Dus opgenomen in het ziekenhuis en daarna voor circa twee weken onder narcose gebracht. Maar Goossens had het allemaal wonderwel weten te overleven. Aanleiding voor het Algemeen Dagblad (AD) om er een verslaggever op af te sturen. Tijdens het interview stelde de verslaggever de vraag of Goossens ook bij zichzelf iets gemerkt had van ademhalingsproblemen. Zijn antwoord: hij had hier niets van gemerkt. Reden voor de verslaggever om hier eens dieper op in te willen gaan, “Dat is raar…” Waarop Goossens hier overheen praat en dan iets zegt over zijn vrouw en familie die hij tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis alvast maar had laten komen wegens een mogelijk overlijden. 

Zie je, Mr. Nienhuys, hier deugt het een en ander gewoon niet. En of al de vragen die je “complotdenkers” nu in de mond legt zonder die zelf te beantwoorden nu waar zijn of niet, hier is mijn visie: Heel die COVID-19-affaire is één grote zwendel; ofwel, we zijn allemaal verzwendeld en verkocht! 

En dit voert ons weer terug naar 2008 of 2009 toen er voor het eerste melding werd gemaakt van het virus H1N1 ofwel de Mexicaanse griep. Ook toen een hoop trammelant en paniek door de inmiddels hysterisch geworden media over die griep waarin binnen afzienbare tijd miljoenen aan zouden komen te overlijden. Echter, destijds geen knullerige maatregelen zoals “social distancing” en het “blijf maar lekker thuis en knusjes binnen-beleid” enz. En weet je wat: na enige tijd stierf al die massahysterie samen mét het H1N1-virus virus een stille dood en hadden er daarna er maar weinigen meer over. En hier komt de clincher: de Israëlische medicus en politicus, Yoram Lass, deelde enige tijd geleden mee dat er voor die Mexicaanse griep nu nóg geen vaccin is. Dan vraag je jezelf één ding af: Waarom hadden de verschillende overheden (waaronder de onze) in die tijd dan miljoenen vaccins besteld om die griep te bestrijden? En nu nog heb ik hier een krantenbericht uit het Nederlands Dagblad (ND) van 7 augustus 2009 bladzijde 10 onder de kop: “Spaanse artsen: dit land” (Spanje) “lijdt vooral aan een angstepidemie.” En dit bericht begon als volgt: 

“De Mexicaanse griep heeft in Spanje tot een ‘angstepidemie’ geleid, aldus de Spaanse organisatie van medici OMC. Achter de hype zitten economische en politieke belangen.” 

Verder schreef de correspondent van de krant, Henk van den Boom, er dit over: 

“De Mexicaanse griep is in Spanje uitgegroeid tot een ‘spookziekte’ waarachter belangen schuilen van de farmaceutische industrie; ook politici en vakbonden proberen voordel te behalen door de griep te vergroten.”

Het was destijds de voorzitter van het Spaanse medische college, Juan José Rodriguez Sendin, die dit zei. En elders in dat bericht: 

“De gegevens toe nu toe wijzen volgens de arts uit dat de Mexicaanse griep een lichtere en mindere gevaarlijk is dan de gewone jaarlijkse griep. De mening van de artsenorganisatie krijgt steun van psychologen die in kranten en op de televisie waarschuwen voor een collectieve angstpsychose.” 

Zie je, Mr Nienhuys, ook toen heerste er veel paniek, onrust en angst onder niet alleen onder de Spaanse bevolking maar ook onder de overige volken vanwege een liegende, bedriegende en angst-zaaiende media en politiek; en met het huidige (waarschijnlijk gefingeerde) corona-virus is dit tot nu toe niet anders. Het creëren van zoveel angst en vrees als maar mogelijk is om de volken ermee onder te krijgen. Maar wat is hier het doel van. zouden er enkelen kunnen vragen. Wel, een van de Italiaanse politici, Vittorio Sgarbi, maakte dit enige tijd geleden duidelijk; voor het Italiaanse parlement ging hij flink tekeer. Waarom? Omdat ook hij in de gaten had gekregen dat zowel hij als de Italiaanse bevolking deskundig en goed voorgelogen waren wat het ware aantal corona-doden betreft. tinthor.org/2020/05/09/italian-leader-slams-false-covid-19-numders-25k-did-not-die-its-a-way-to-impose-a-dictatorship-youtube/ 

Wat Sgarbi nu eigenlijk zei, was dat al die malaise en heisa rondom COVID-19 bedoeld was om er een dictatorschap ofwel er een Nieuwe Wereldorde mee in te kunnen voeren! Nu kan het goed zijn dat YouTube deze video inmiddels verwijderd zou kunnen hebben wegens (zoals het officieel heet), “schending van de richtlijnen van YouTube” (of iets dergelijks). En die had dit al eerder aangegeven; er zouden in deze tijd meer video’s dan normaal worden verwijderd, ook die, die het beleid van YouTube niet geschonden hadden. En dat zegt al heel wat; veel van die video’s waarin een alternatieve versie over COVID-19 werd gegeven (hetzij “Complot or Not”), zouden worden verwijderd! Conclusie: heel die met veel paniek en onrust gebrachte corona-affaire is niet anders gebleken als een complottheorie om er een dictatorschap mee op te kunnen leggen! We zijn dus met zijn allen goed verzwendeld, verkocht en er (last but not least) bekocht mee uitgekomen.” 

Intussen is er de door ons geplaatste reactie in afwachting van moderatie; tot dan zo is (voor ons althans) te lezen dat die tot dan toe niet zichtbaar voor anderen zal zijn. Wat er verder zo bij  Nienhuys opvalt, is dat hij zowat álle alternatieve visies over het corona-virus onderuit lijkt te willen halen zodat we dan slechts de officiële versie van te zien zullen krijgen! En dit lijkt ook het geval te zijn met niet met COVID-19 gerelateerde zaken zoals onder meer de bekende griepprik. En dat is natuurlijk zeer verdacht. Dat hij zichzelf als een “volwaardige fact-checker” zou kunnen beschouwen, okay. Dat hijzelf ook het een en ander aan “complottheorieën” als (hetzij deels of geheel) “false” ontmaskerd zou kunnen hebben, kan ook nog. Maar wat hierbij nu zo belangrijk is, is: wat is zijn motivatie om dit te doen? Is het werkeljk zijn bedoeling om verkeerde informatie aam het licht te brengen en die vervolgens te weerleggen? Aangezien Nienhuys zelf niet eens de moeite nam om al die vragen die hij de “complotdenkers” in de mond gelegd heeft, te onderzoeken om die daarna hetzij te bevestigen dan wel te weerleggen, menen we dat zijn motivatie niet juist zou kunnen zijn!

Fact-Checkers als “Complotdenkers.” 

Daarnaast moeten we ook nog rekening houden met de volgende mogelijkheid: Het valt namelijk niet uit te sluiten dat een deel van die “fact-checkers” zichzelf voor zou kunnen doen als “complotdenkers.” Zij komen dan zelf met een complottheorie die te onzinnig is om nog te worden geloofd. De motivatie hierachter is dan dat zij op deze wijze ook letterlijk álles wat de alternatieve media aan complotten en samenzweringen te bieden heeft, in diskrediet wilen brengen! De “buitenstaander” die al verschillende video’s en artikelen van de zogenaamde “complotdenkers” bekeken en gelezen hebben en dan worden geconfronteerd met een dergelijke “fact-checker”, zou kunnen gaan denken dat ook ál die complotten verzonnen zouden kunnen zijn. En dit lijkt dan vanaf het begin aan ook de bedoeling van dergelijke “fact-checkers” te zijn geweest! Om die reden zullen die om te beginnen met kritische ogen bekeken en gelezen moeten worden; want ook vandaag nog zijn er vele goedgelovige en onwetende zielen die ook alles maar als “waarheid” voor zoete koek slikken en hier overal kritiekloos in meegaan.

Ton Nuiten Zondag 7 Juni 2020.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star