Het Kritisch Denkvermogen: De Spaanse Grieppandemie; de Eerste Wereldoorlog; de Mexicaanse Griep & de Coronapandemie.

Laten we het vandaag eens hebben over het kritisch denkvermogen wat we eigenlijk allemaal behoren te hebben. En met de huidige corona-crisis is dit nu wel zeer nodig. Voornamelijk met het feit dat zowel de Mexicaanse griep van 2009 als de huidige corona-pandemie vergeleken werden en worden met de allesverwoestende grieppandemie van 1918-1919. Die eiste destijds het leven van miljoenen mensen wereldwijd. Nu zullen we hier enkele dingen neerschrijven waar we het in het verleden als eens over hebben gehad.

De Mexicaanse griep van 2009.

We zullen eerst beginnen met de Mexicaanse griep van 2009. Toen werd die nadat die er in Mexico was uitgebroken en zich daarna over de wereld had verspreid, vergeleken met die Spaanse grieppandemie. Het was voornamelijk de ons aller bekende viroloog Ab Osterhaus, die hier destijds veel heibel, herrie en bombarie over maakte door er vergelijkingen tussen de Mexicaanse griep en die Spaanse grieppandemie te maken:

“Osterhaus is op het gebied van de virologie de belangrijkste adviseur van de overheid. Het aantal vaccins dat minister Klink van Volksgezondheid kocht tegen de griep is veel groter dan in andere Europese landen. In België is de toon van deskundigen bijvoorbeeld ook veel gematigder dan in Nederland. Daar vergeleek niemand de influenza A met de Spaanse griep die tussen 1918 en 1919 aan 50 tot 100 miljoen mensen het leven heeft gekost. Osterhaus deed dat wel. De verwondering was vaak ook groot toen bleek dat RIVM-deskundige Roel Coutinho liet weten dat het toch om een gewone griep gaat.” bron: zorgvisie.nl/ab-osterhaus-houdt-aandelen-in-vaccinbureau-zvs006365w/ (vetdruk toegevoegd)

Tweede Helder Moment: Mondkapjes & de 1’5 Meter Afstand.

Uit wat Dr. Coutinho toen zei, valt op te maken dat het met die Mexicaanse griep waar Osterhaus toen zoveel lawaai over maakte, best wel meeviel. Had Osterhaus verkondigd dat hier miljoenen doden bij zouden vallen, de visie van Coutinho was er toch wel beduidend anders over! Dat zal dan een van zijn heldere momenten zijn geweest. Een tweede helder moment wat de nu voormalige directeur van het RIVM had dateert echter van recentere datum; tijdens een interview met het actualiteitenprogramma Nieuwsuur op 7 augustus j.l. deelde Coutinho mee dat er voor die mondkapjes als die 1’5 afstand “geen wetenschappelijk bewijs” was. Wát hij toen met deze woorden aangaf, was dat die maatregelen tegen corona gewoon geen enkel effect hadden. Dit was trouwens ook de visie van Dr. Jaap van Dissel, premier Rutte; de laatste zei toen nog dat die mondkapjes niet effectief waren tegen corona. Later echter, draaiden zij (zoals dit ook ons aardbolletje dit dagelijks zou doen), 180 graden op hun eigen axis om en waren die mondkapjes nu ineens wél effectief. Van Dissel schreef dit nieuwe inzicht toe aan “toegenomen kennis.” Wáár nu die kennis uit samengesteld was, mag de bekende “Joost” weten, maar daar liet hij zich verder niet over uit! De vraag is nu: Wie is er in staat geweest Van Dissel en de rest over de visie wat die mondkapjes aangaat, heeft weten om te praten!

II: Vergelijking met de Spaanse Grieppandemie: de Corona-Crisis.

Zoals we nu weten, zijn er in het begin van de corora-crisis hier ook weer parallellen mee getrokken met die Spaanse griep. Ook nu echter blijkt het rond die corona-crisis om een milde griep te gaan. En ook hier is de vergelijking eigenlijk weer gebaseerd op drijfzand. Die miljoenen doden, zo is intussen komen vast te staan, zijn er tijdens de Mexicaanse griep noch de huidige corona-pandemie niet gevallen. Men heeft er intussen echter wel velen mee de kast (en er tegelijkertijd op stang) mee weten te jagen.

Geen Rekening Gehouden met de Eerste Wereldoorlog.

Waar paniekzaaiers zoals Ab Osterhaus er een van was, nu geen rekening mee leken te hebben gehouden, was dat er in die tijd een oorlog, de Eerste Wereldoorlog aan de gang was of dat die er toen net achter de rug was. En iedereen weet wat een oorlog doet: die brengt naast veel verwoesting ook veel ziekten, kwalen, honger en armoede met zich mee. De honger bijvoorbeeld, kon ontstaan daar er door de oorlog de voedselbevoorrading verstoord werd. Daardoor kon voedsel niet (of niet op tijd) bij mensen terecht komen waardoor die (al hadden die de oorlog dan overleefd) alsnog om het leven kwamen. Het gevolg van dit alles, was dat mensen (zowel soldaten van de strijdende partijen als burgers) aan een slecht functionerend en verzwakt immuunsysteem waren gaan lijden. Voeg hier de stress en de spanningen bij de strijdende partijen vanwege de oorlog er aan toe, en het zal wel duidelijk zijn dat het menselijk immuunsysteem er in die tijd flink onder al deze zaken het flink te verduren had gekregen. En als men eenmaal een zeer verzwakt immuunsysteem heeft, is men dan logischerwijs ook veel vatbaarder voor allerlei ziekten. Toen brak er die Spaanse griepepidemie uit of was die er in ieder geval al gaande. Het is dan ook om bovengenoemde redenen dat dat wat weleens een gewone wereldwijde griepepidemie zou kunnen zijn geweest, desondanks miljoenen dodelijke slachtoffers had weten te maken.

Wel een Mexicaanse Griep en een Coronapandemie, maar … geen Oorlog.

Maar … was er ook een oorlog aan de gang vlak voor of tijdens de Mexicaanse griep? Of woedt die er nu tijdens de coronapandemie? Wel, het antwoord hierop hoeft niet eens te worden gegeven: NEE, natuurlijk! En toch hadden de paniekzaaiers er met de beide pandemieën naar die Spaanse griep van 1918-1919 verwezen! Die hadden met wat we hierboven beschreven hebben, totaal geen rekening mee gehouden. En toch hadden ook zij dit kunnen weten als zij eerst maar wat nader onderzoek naar wat er zich in 1918-1919 rondom die Spaanse griep allemaal had voorgedaan. Misschien zullen zij wel wat onderzoek hebben verricht. Daar zij echter niet tot bovenstaande conclusies zijn gekomen, zou dit erop kunnen wijzen dat hun onderzoek toch maar oppervlakkig en wat kortzichtig moet zijn geweest. En hiermee hadden zij hun eigen kritische denkvermogen op een zijspoor gezet en dat van vele anderen onder een lawine van angstpropaganda begraven. En met veel succes!

Als het Ware in een Wezensvreemde Wereld.

Wel, hoe kun je de mensen zover krijgen dat die er zonder kritisch over na te denken, alles, maar dan letterlijk álles geloven wat de mainstream media allemaal over corona te zeggen heeft! Over de dringende noodzaak van het dragen van mondkapjes tegen corona bijvoorbeeld. Dat waarvan Van Dissel en anderen eerder nog hadden gezegd dat die geen nut hadden, maar hier later toch weer van mening over veranderden, is nu een mondkapjesplicht in openbare ruimten zoals bijvoorbeeld in supermarkten. Als we nu over straat gaan, zien we dat zelfs daar mensen zijn die hoewel er geen verplichting is die ook op straat te dragen, die kapjes over hun mond hebben. We krijgen dan soms ook de neiging te denken dat we via een soort van tijdmachine op mysterieuze manier zijn overgebracht naar een scene uit The Planet of the Apes. We zien dan allemaal gemaskerde aapjes, als het ware in een wezensvreemde wereld, gelegen in een ver verwijderd zonnestelsel waarin we ons dan voelen als een vreemdeling zonder land. Waarbij we dan soms de gedachte hebben: Wanneer komen we weer thuis.

Ton Nuiten – Dinsdag 15 December 2020.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star