Het Tijdschrift Charisma: een Analyse van het Artikel “Complottisme.”

Sporadisch krijgen we het binnen: het bekende tijdschrift Charisma. We zijn er echter niet op geabonneerd, maar vinden het wel leuk om het soms eens in de bus te krijgen. Deze uitgave is van deze maand, december 2020, nummer 6. Nu hebben we het eens doorgelezen en er zijn naast andere artikelen twee die eruit springen. Het eerste artikel wat we hier willen bespreken staat op bladzijde 25 en het is van Bert Panhuise met de titel “Complottisme.” Het gaat over de eenzijdige VN-resoluties tegen Israël die door Nederland worden gesteund (het kabinet Rutte) en dit “… tot grote verbijstering van Joël Voordewind, Kamerlid van de ChristenUnie.”

Bert Panhuise vervolgt dan met:

“Joël Voordewind schreef: ‘Keer op keer worden in de VN zeer eenzijdige resoluties tegen Israël aangenomen. Tot mijn grote ergernis steunt Nederland het grootste deel van deze resoluties, wat in strijd is met een eerder oproep van de Tweede Kamer. Een van de dieptepunten is een resolutie die moedwillig de Joodse geschiedenis van het Joodse volk en wortels van het land ontkent door enkel de islamitische naam van de Tempelberg te gebruiken. Het is tijd dat de Tweede Kamer zich uitspreekt tegen dit schandaal en dus tégen de Nederlandse voorstem’, aldus Joël.”

Dat er “zeer eenzijdige resoluties” tegen Israël worden ingesteld door de VN lijkt echter zo; in de ogen van veel Christenen lijkt Israël geen enkel kwaad te kunnen doen; het is altijd het eeuwige slachtoffer wat steeds weer ten prooi valt aan onterechte kritiek terwijl de Islam door hen regelmatig wordt beschimpt. En dit omdat er in de mainstream media maar weinig over de schending van de Palestijnse mensenrechten door Israël melding wordt gemaakt. Dit zien we uiteraard ook weer terug bij Dirk van Genderen die we hier al vaker hebben besproken. Daarnaast komt het maar vreemd over dat met de islamitische naam die de Tempelberg hiermee zowel de geschiedenis van de Joden en de wortels van het land. Men zou misschien dan aan kunnen voeren dat nu die Tempelberg door de nieuwe benaming “geïslamiseerd” is, de hele Joodse geschiedenis wat het land zelf betreft, vandaag of morgen ook wel zal worden geïslamiseerd. En zo, zo lijkt er hier weer vanaf te leiden zijn, zal die Joodse geschiedenis met de Joodse wortels hierdoor ook wel worden uitgewist. De waarheid is echter dat het Joodse volk haar eigen identiteit in het verleden heeft uitgewist doordat het op haar zwerftochten in aanraking kwam met de Khazariërs, een heidens en oorlogszuchtig volk wat lang geleden ooit eens een uitgestrekt rijk, Khazarië, bewoonde. Dat rijk lag ooit eens in wat nu Zuid-Rusland heet. Het Joodse volk is eigenlijk van Turkse origine. palestineremembered.com/Acre/Maps/Story800.html De Joden zijn hun etnische oorsprong nu echter al lang vergeten en menen nu dat zij “echte Joden” zouden zijn. Bert Panhuise gaat dan verder:

“Maar ik heb enkele keren tegen Joël gezegd dat het voor een christelijke partij eigenlijk niet mogelijk is om samen te regeren (ongelijk span) met seculiere partijen als D66, die weinig ophebben met Israël en die regelmatig tegen de wil van God ingaan. Dat wordt nu wel weer bewezen, vooral nu net bekend is geworden dat D66 zelfs de vijf dagen bedenktijd in verband met abortus wil afschaffen.”

Of D66 met haar steun van de VN-resoluties ook tegen de wil van God in zou gaan lijkt ons twijfelachtig; dit temeer dat het Joodse volk zoals gezegd van Khazariaanse origine zijn. Maar wat Panhuise over D66 en haar wetsvoorstel om er ook nog de vijf dagen bedenktijd betreffende abortus die een moeder nog heeft mee af te schaffen zegt, is helemaal waar; want ook wij zijn net zoals hij tégen abortus want Abortus is Moord! Moord op een zich al geheel ontwikkeld kindje in de baarmoeder. D66 mag daarom met recht een genocidale partij worden genoemd.

“Maar” (zo gaat Panhuise verder) “zelfs als een meerderheid van de Tweede Kamer zich hiertegen uitspreekt via een stemming, dan bestaat de kans dat het niet helpt. Want het kabinet Rutte kan zo’n motie gewoon naast zich neerleggen, zoals ook gebeurde op 14 november 2019 bij een vorige motie van Joël Voordewind om Israël niet eenzijdig te veroordelen vanwege het etiketteren van producten uit Israël.”

Ook de organisatie “Christenen voor Israël” (CvI) is erop tegen dat producten uit Israël worden geëtiketteerd. christenenvoorisrael.nl/artikelen/made-in-israel-mag-niet-meer Dat dit voor CvI discriminerend overkomt, is omdat het Joodse volk door de eeuwen heen voornamelijk zo niet alleen, als onschuldig slachtoffer wordt beschouwd; het waren altijd de niet-Joodse volken (en nu weer de Nederlandse regering) die zonder reden tegen Israël zouden zijn. Maar zou de link naar deze site iets van belang voor zowel Panhuise als CVI zijn? wrmea.org/israel-palestine/google-apple-and-social-media-are-helping-israel-commit-politicide.html Of deze? https://www.wrmea.org/waging-peace/efforts-to-silence-criticism-of-israel-on-facebook.html

Panhuise vervolgt dan met iets wat we ook weer bij andere christenzionisten zien:

“Ik heb premier Mark Rutte overigens een brief geschreven waarin staat dat hij groot onheil over zichzelf (en Nederland) afroept als hij blijft volharden in deze anti-Israëlhouding omdat de Bijbel daar duidelijk voor waarschuwt. Temeer omdat Rutte niet alleen door zijn handelen de indruk wekt tegen Israël te keren, maar daarnaast zelfs ook toestond dat minister Sigrid Kaag drie keer achter elkaar subsidies kon verlenen aan jihadisten, dus aan vijanden van Israël. Zoals bijvoorbeeld de subsidie aan de Palestijnse groepering die vorig jaar een aanslag pleegde in Israël waarbij een meisje van 17 jaar omkwam; terwijl minister Kaag al een jaar lang op de hoogte was dat er terroristen in die organisatie zaten. En volgens dagblad Het Parool is zelfs op dit moment de subsidie aan de Syrische terroristenleider Labib al-Nahas nog altijd niet stopgezet.”

Hier zien we allereerst weer die aloude dreiging: “Wie Israël aanraakt, raakt Gods oogappel aan” en “Wie u” (Abraham) “vervloekt, zal Ik vervloeken.” Dit staat er in het artikel wel niet, maar dit zijn twee van de paradepaardjes waarvan de christenzionisten zich van bedienen als Israël weer eens bekritiseerd wordt zoals nu. Dat de eerste dreiging eerder betrekking had op de tijd van tegen het einde van de Babylonische Ballingschap en de tweede een zegen voor Abraham alleen bedoeld was, zal Panhuise (en ook de rest van de christenzionisten) zijn ontgaan. (zie Zacharia 2:6-8 en Genesis 12:1-3) En dit, lang voordat zij getransformeerd zouden worden tot Khazariërs! Dat er tijdens die aanslag vorig jaar een meisje van 17 jaar om het leven werd gebracht, is in en in-triest. Ook aanslagen zoals deze dienen even hard te worden veroordeeld als de schending van de mensenrechten van de Palestijnen door Israël! Of we nu Joden, Palestijnen zijn of tot welk volk we ook behoren, we zijn in de eerste plaats allemaal mensen. En voor God zijn we allemaal gelijk. Er is dan ook niemand die méér of minder voor Hem is. Bij wie de zonde ook wordt gevonden (de schending van de mensenrechten van de Palestijnen of vreselijke aanslagen zoals de genoemde), God zal die vroeg of laat zwaar straffen. Christenzionisten zoals Panhuise echter, plaatsen Israël op een hoge sokkel terwijl alle andere volken hierbij maar als een vijfde wiel aan de wagen hangen. #n waarom? Omdat er in de christenzionistische leerstellingen de nadruk wordt op het “Joods-zijn.” Als iemand als Jood geboren is, is hij bij voorbaat (ongeacht of hij nu in Christus als zijn Redder gelooft of niet) een uitverkorene van God. De niet-Joodse volken kunnen ook wel uitverkorenen van God worden door zich tot Christus te bekeren (waarbij die dan tot de Kerk worden gevoegd), Joodse mensen, zo wordt geredeneerd, hebben dit helemaal niet nodig. De christenzionist bij uitstek John Hagee, beweert zelfs dat Joodse mensen Jezus als hun Redder helemaal niet nodig hebben daar die al een eigen verbond met God zouden hebben. Hij gaat zelfs zover te beweren dat de Joden Jezus nooit als Messias verworpen zouden hebben omdat Hij van Zichzelf zou hebben gezegd, niet de Messias te zijn. En dit alles is volkomen verkeerd; want hier komt dan het religieus racisme tevoorschijn. Ook dit is God echter een doorn in het oog!

En of premier Rutte door zo tegen Israël te handelen onheil over zowel zichzelf als over Nederland zal brengen? Eigenlijk hééft die dit al gedaan; niet omdat hij tegen Israël zou zijn, maar door ons al die krankzinnige coronamaatregelen dwingend op te leggen; nu zitten we weer in een lockdown met verder verlies aan inkomsten voor bepaalde ondernemers en wie weet wat er daarna nog komt! Er is hierbij weliswaar een steunfonds voor de ondernemers ingesteld, maar we weten niet of dit de kosten voor hun vaste lasten die zij ook tijdens de sluiting gewoon moeten blijven betalen, wel genoeg zal dekken!

Bert Panhuise vervolgt dan met:

“Het is eigenlijk ongelooflijk wat er in ons goede oude Nederland gebeurt en dat dit allemaal zonder noemenswaardig protest wordt toegelaten: 1. Het muilkorven van het Parlement. 2. Het verraad van Israël en 3. Het financieren van jihadisten, en dat in een tijd dat heel Europa griezelt van hun aanslagen.”

De terreur van de jihadisten zou inderdaad eens moeten worden aangepakt; hier zijn we het met Panhuise eens. Dat dat wat premier Rutte doet (het steunen van de VN-resoluties tegen Israël) kan moeilijk als “verraad van Israël” worden gezien. Het land Irak werd toch ook onder strafsancties geplaatst? Moet dit dan als “verraad van Irak” worden gezien? Zeer zeker en wel verraad van het Iraakse volk. Hier kwamen destijds 1 miljoen kinderen bij om. En wat zei Madeleine Albright (voormalig minister van Buitenlandse Zaken onder de regering Clinton (en Joods!) hier ook weer over nadat haar tijdens een interview was gevraagd of die sancties de prijs waard waren? Het was volgens haar wel een zeer moeilijke beslissing om te nemen, maar volgens haar waren die de prijs waard! We zouden echter de nadruk willen leggen op het eerste wat Panhuise “Het muilkorven van het Parlement” noemde: Datzelfde Parlement (dus kabinet Rutte) heeft de Nederlandse bevolking nu intussen gemuilkorfd door het te verplichten een mondkapje te dragen in openbare ruimten! Dat is nogal wat; we vragen ons hierbij af of men er zelfs zo ver in zou kunnen gaan ons te verplichten dat we met zijn allen niet alleen in openbare gebouwen een mondkapje te dragen (zoals het nu het geval is), maar dit ook op straat te gaan doen!

Dan heeft Panhuise het over “Kritiek van rechts.”

“De enige kritiek op dit wanbeleid komt van politiek rechts. Maar die ‘rechts populistische complotdenkers’ hoef je natuurlijk niet serieus te nemen, hoor je overal. En niet alleen in de seculiere, ook in de christelijke pers. Op de website van CIP-Nieuws las ik in een artikel van prof. dr. Willem Ouweneel (“Waarom complottheorieën nauwelijks weerlegd kunnen worden’. 5 november 2020), waarin hij zegt dat hij niet gelooft in complotten. Hij noemt dat ‘complottisme.’ Welnu, dan is de apostel Johannes ook een complottist. Want het grootste complot aller tijden staat in het boek Openbaring. Volgens Willem komt er wel een antichrist (dus toch een complot?) maar ‘dat zal een populist zijn’, schreef hij. En hj gaf ook een paar voorbeelden van ‘extreemrechtse populisten’. Dat zijn volgens hem de PVV, de FvD en… de SGP! Maar wat onze professor hier schreef kan natuurlijk niet, want mijn Bijbel zegt dat ‘de hele wereld vol verwondering achter het beest zal aanlopen’. Ik zie de mensheid absoluut niet achter een Trump, Wilders of Kees van der Staaij aanlopen , denkende dat ze de wereld gaan redden. Het is een gotspé om broeder van der Staaij en de SGP in verband te brengen met de antichrist. Sterker nog: Ellen en ik gaan weer op Kees stemmen in maart!”

De enige kritiek komt dus van politiek rechts. Dat Panhuise zegt dat er in het boek Openbaring een complot te vinden is, is volkomen juist; het “beest” de antichrist zal ongetwijfeld door een complot te smeden aan de macht komen. Hier vallen we Bert Panhuise volkomen bij; er zijn nu eenmaal complotten en dat prof. Ouweneel ervan door laat schemeren dat als zouden die er niet zijn, maakt hem dan ook een complot-ontkenner. Of die antichrist ook een “populist” zal zijn zoals Ouweneel beweerde, is echter twijfelachtig; aangezien die uiteindelijk eens de wereldmacht in handen zal krijgen, maakt dit hem eerder een internationalist.

Handelingen 23: een Complot in de Bijbel.

Professor Ouweneel gelooft volgens Panhuise niet in complotten en hijzelf weer wel. En met het laatste zijn wij het volkomen eens. Beiden echter hebben een grote voorliefde voor Israël. Van beiden weten we niet of zij weten dat de Bijbel ook leert dat de vroege Kerk voornamelijk door Joden vervolgd werd. Het is nu eenmaal de gewoonte van christenzionisten om dit tijdvak maar over te slaan waarna zij zich richten op die “antisemitische Kerkvaders.” En dat wat die over de Joden van hun tijd aan negativiteit te zeggen hadden, vervolgens breed uit te meten. Welnu, een klein deel van de Bijbelse geschiedenis van de vervolging van de Kerk door Joden behelst namelijk een complot. En dat vinden we in het Bijbelboek Handelingen:

“En toen het dag was geworden, maakten de Joden een complot en vervloekten zichzelf met de belofte, dat zij niet zouden eten of drinken, voordat zij Paulus hadden gedood. En het waren er meer dan veertig, die deze samenzwering maakten; dezen gingen naar de overpriesters en de oudsten en zeiden: Wij hebben onszelf met een vloek verbonden om niets te nuttigen, voordat wij Paulus gedood hebben. Geeft gij nu de overste, met de Raad, duidelijk te verstaan dat hij hem voor u moet brengen alsof gij nauwkeuriger van zijn zaak op de hoogte wildet komen; dan nemen wij op ons hem uit de weg te ruimen, eer hij nog dichtbij is.” (Handelingen 23: 12-15)

En hier hebben we dan een complot gesmeed door Joden om de apostel Paulus middels een list om te brengen. Dit complot werd echter verijdeld doordat de zoon van de zuster van Paulus de zaak tijdig aan het licht bracht. Mochten er onder de Christenen nog meer “complot-ontkenners” zijn doordat die net zoals professor Ouweneel geloven dat er geen complotten kunnen zijn, dan zou het voor hen eens goed zijn Handelingen 23 eens te lezen. En voor Bert Panhuise betekent dit weer dat de Bijbel zelf hier het bewijs mee levert dat de vroege Kerk door voornamelijk Joden vervolgd werd. (Nog even terzijde: de Joden van die tijd waren nog geen Khazariaanse Joden. Dat zou pas later komen. Het oude volk der Khazarianen was al zo oorlogszuchtig en wreed an sich; hun huidige verre verjoodste nakomelingen in de regering van Israël zijn nu driemaal zo erg; kijk maar naar Gaza!) Tot zover onze analyse van het artikel “Complottisme.”

Ton Nuiten – Donderdag 17 December 2020.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star