Nieuw Coronavaccin Pfizer. Tiffany Pontes Dover. Coronapandemie & Coronavaccin: Artsen met een Alternatieve Visie. Kennisgeving van Aansprakelijkheid & Strafbaarstelling. Tot Slot: Mogelijke Prognose 19 Januari 2021.

Ja, eindelijk was het nu zover; er is nu eindelijk een vaccin tegen het coronavirus! En het is de farmaceut Pfizer die dit nu ontwikkeld heeft; ook de farmaceut Moderna heeft er aan meegewerkt; verwacht wordt dat de eerste vaccinaties in januari 2021 kunnen beginnen, eerst bij de zorgmedewerkers, daarna de mensen met een beperking, ouderen met een zwakke gezondheid en vervolgens de rest van de bevolking. Van dit vaccin wordt gezegd dat dit voor 90/95% veilig is. Hoe dat nu met die 10/5% zit, moeten we nog afwachten want ook dat wordt nog onderzocht. Of de veiligheid van het coronavaccin ook gegarandeerd is, staat dit echter nog niet vast; hieronder hebben we de ervaringen van een jonge Amerikaanse verpleegster die als een van de eersten het coronavaccin ingespoten kreeg, beknopt weergegeven.

Tiffany Dover.

Een van degenen die het vaccin bij zich ingespoten kreeg, is Tiffany Dover, een jonge verpleegster uit Chattanooga Tennessee. Dit gebeurde tijdens een live persconferentie. Daarna werd zij geïnterviewd. Tijdens dit interview (ongeveer 15 á 17 minuten later) zei Dover dat zij zich wat duizelig begon te voelen. Ze voelde aan haar hoofd, verexcuseerde zich, liep van de microfoon weg, en …. zakte toen in de armen van artsen die erbij stonden in elkaar! Ergens anders, in Chattanooga El Paso, Texas, was het een verpleger die het vaccin toegediend kreeg. Daar was echter iets vreemds mee aan de hand: daar leek het er erg sterk op dat degene die er de vaccinatie toediende, niet op het plunjerpompje (het bovenste deel van de vaccinatiespuit waarmee de naald ervan door de huid geprikt wordt) gedrukt had! Met andere woorden: degene die er de verpleger de vaccinatie toediende, deed alsof hij hem die vaccinatie gaf! Dit werd echter door anderen op sociale media opgemerkt en al snel deed het nieuws de ronde dat de verpleger in kwestie helemaal niet gevaccineerd was. Bij het Universal Medical Center waar de man zou zijn gevaccineerd had men intussen ook in de gaten gekregen dat de vaccinatie bij de verpleger niet volgens de richtlijnen was verlopen; maar dan pas nadat men er op de hoogte van was gekomen van wat er op sociale media over werd gezegd, namelijk dat dit een “nep-vaccin” was geweest; uit voorzorg had men er de man later alsnog een (naar men zegt!!) een “volle dosis” gegeven. Het is echter niet duidelijk of ook die tweede vaccinatie net als de eerste, een “nep-vaccinatie” geweest is of niet! Maar wat Tiffany Dover overkomen was, laat ergens toch al zien dat het met die coronavaccins niet goed zit!

Alternatieve Artsen met een Alternatieve Visie op de Coronapandemie & het Coronavaccin.

Naast de gewone medici die er de officiële mening over zowel de coronapandemie en de coronavaccins op nahouden, namelijk dat er werkelijk een pandemie is en die vaccins dan ook nodig zouden zijn, zijn er ook nog alternatieve artsen die echter een andere visie op de pandemie en de vaccins hebben. De eerste is Dr. Hilde de Smet (uit Belgie) en de tweede is Dr. Kate Shemirani (Verenigd Koninkrijk). Het zijn onder anderen zij, die nu zwaar worden gecensureerd vanwege hun alternatieve zienswijze op de coronacrisis en de vaccins. De Smet deelde mee dat de farmaceuten al voor bijna 20 jaren proeven met coronavirussen op proefdieren deden. Dit om zo coronavaccins te kunnen ontwikkelen. Daar waren de farmaceuten echter nooit in geslaagd omdat die de vreselijke bijwerkingen bij die dieren zagen. Nu er echter sprake is van een dreigende pandemie, hadden de farmaceuten volgens De Smet toestemming gekregen om die proeven niet langer op proefdieren, maar in plaats daarvan nu op mensen te verrichten. Zij gelooft echter dat er van een pandemie geen sprake is en dat die vaccins gevaarlijk zijn. Ook Kate Shemirani gelooft niet dat er een pandemie heerst, want “daar is geen bewijs voor.” COVID-19 bestaat niet, want “Absoluut niet; dit is nooit bewezen. Geloof ik dat de bevolking dit nieuwe gevaarlijke COVID19 vaccin waarmee geen veiligheidsproeven mee zijn gedaan, nodig heeft? En zijn er die tevoren wel mee gedaan? Absoluut niet; niemand heeft dit nodig! Geloof ik dat onze regering gearresteerd zou moeten worden voor mogelijke genocide? Absoluut!”

Dr. Vernon Coleman: Gedemoniseerd & Belogen.

Dan is daar nog Dr. Vernon Coleman, een praktiserend arts, ook in het Verenigd Koninkrijk. Vanwege zijn eigen afwijkende visie op de pandemie en vaccins heeft hij heel wat over zich heen gekregen:

“In het afgelopen jaar ben ik gedemoniseerd en is er over mij gelogen, en mijn vijftigjarige carrière en reputatie geruïneerd door hen die een pandemie promoten die er nooit was en een vaccin dat nooit nodig was. De oplichterij rond COVID-19 is zoals ik in maart 2020 al zei, de grootste hoax in de geschiedenis.” Bron: trunews.com/stream/trunews-headlines-with-kerry-kinsey-december-18-2020

Schokkend Interview met Dr. Elke de Klerk: Oprichter van Artsen voor Waarheid & Lid van de Doctors World Alliance.

Dan hebben we hier van Nederlandse bodem onze eigen Dr. Elke de Klerk die tijdens een interview vertelde hoe misdadig onze eigen Nederlandse overheid wel niet is:

“Volgens deze internationaal gerespecteerde arts is de hele pandemie een grootschalige medische fraude met opgeklopte cijfers. Elke griep, verkoudheid, kriebelhoest, hoofdpijn, koorts, longontsteking, astma, bacteriële longinfectie, en vele andere aandoeningen worden onterecht als COVID-19 geregistreerd. Huisarts de Klerk getuigt hoe ze geheime verzoeken van de overheid ontving, om voor stervende patiënten COVID-19 als doodsoorzaak op te geven. Praktisch elk overlijden wordt toegeschreven aan COVID-19, onder druk van de overheid.

Haar vele contacten in tal van ziekenhuizen en huisartsenposten hebben Dr. de Klerk geïnformeerd dat er geen sprake is van overvolle ziekenhuizen, en getuigen dat de cijfers door de overheidsinstanties systematisch gemanipuleerd worden.” (vetdruk toegevoegd)

“Verder toont ze aan dat internationaal onderzoek bewijst dat de PCR test tot 94% valse positieven oplevert en bijgevolg volslagen onbetrouwbaar is.

Op basis van deze volstrekt betekenisloze testresultaten worden vervolgens vernietigende lockdowns en verstikkende maatregelen opgelegd aan de hele bevolking. Bovendien wordt elk werkend medicijn voor COVID-19 onderdrukt, waardoor tienduizenden mensen nodeloos stierven, die gered hadden kunnen worden.”

Ook worden er de gruwelijke bijwerkingen van het zogenaamde “veilige coronavaccin” besproken.

Kennisgeving van Aansprakelijkheid en Strafbaarstelling.

Het belangrijkste wat er uit het interview met Dr. de Klerk uit te halen valt, is de Kennisgeving van Aansprakelijkheid en Strafbaarstelling. Want:

“Hoe kan een ongewapend volk zich verdedigen tegen deze ongehoorde criminaliteit van de overheid? Door gebruik te maken van een Kennisgeving van Aansprakelijkheid en Strafbaarstelling. Deze wettelijke documenten kun je op deze pagina downloaden. Ze werden samengesteld door artsen, advocaten en deurwaarders.” Bron: stopworldcontrol.com/nl/kennisgeving/

Hiermee kunnen we iedereen die wil dat we ons laten vaccineren, aansprakelijk stellen voor eventuele vaccinatieschade.

Twijfel bij Groot Deel Nederlanders. Reden voor Twijfel: Veiligheid en Effectiviteit Coronavaccin & “Angst voor Bijwerkingen.”

Op 3 september 2020 wist het consumentenprogramma “RADAR” te melden dat een groot deel van de Nederlanders zo hun twijfels hebben over het coronavaccin:

“De belangrijkste redenen voor ‘niet-prikkers’ om zich niet te laten vaccineren, zijn twijfels over de veiligheid en effectiviteit van het vaccin en angst voor bijwerkingen. Bijna de helft noemt ook principiële overwegingen, anders dan religieuze, als reden.” radar.avrotros.nl/nieuws/item/inenten-met-coronavaccin-flink-deel-twijfelt/

Dat een deel van deze twijfelaars zo hun bedenkingen hebben over de veiligheid en effectiviteit van dit vaccin, zal wel te danken zijn aan websites met een (kritische) alternatieve kijk op dit vaccin; de stichting “Stichting Vaccinvrij” kwam op 23 december j.l. met een bericht over van het actualiteitenprogramma “Hart van Nederland”:

“De kogel is door de kerk: zojuist heeft het EMA laten weten goedkeuring te verlenen voor het Pfizer-vaccin in de strijd tegen corona. Met de goedkeuring lijkt het er nu op dat het vaccin snel gebruikt kan gaan worden in Europa. Volgende stap is de politiek. Naar verwachting neemt de Europese Commissie maandagavond een besluit. Het vaccin beidt bescherming tegen ziekte, maar het is nog niet duidelijk of het werkt tegen besmetting. Daar doet de EMA nog onderzoek naar.”

MAAR (zo gaat het artikel verder):

. “We weten niet wat het effect is op zwangere vrouwen

. “We weten niet wat het effect is op (hoog)bejaarden

. “We weten niet wat het effect is op chronische patiënten (diabetes, COPD, kanker,…).

. “We weten niet wat het effect is op kinderen-andolescenten

. “We weten niet wat het effect ervan is bij specifieke sociale omstandigheden, groepen, etniciteit, genetische variaties, enz.

. “We weten niet hoe effectief het is in de klinische praktijk – met andere woorden hoe het vaccin werkt in de praktijk.

. “We weten niet of het klinisch onderzoek goed is uitgevoerd.

. “We weten niet wat het effect ervan is op de overdracht van het virus (besmettelijkheid).

. “We weten niet of het groeps-immuniteit opwekt (wat natuurlijke immuniteit wel doet).

. We weten niet hoe lang het effect ervan aanhoudt (enkele weken? Enkele maanden? Jaren?).

. “We weten niet of het vaccin de complicaties van COVID-19 vermindert.”

. “We weten niet of het vaccin het aantal sterfgevallen vermindert.”

. “We weten niet wat de effecten op lange termijn zijn (nieuwe technologie).

. “We kennen de schadelijke gevolgen en de schade op lange termijn niet.”*

. “We weten niet wat de gevolgen zijn voor mensen die COVID-19 al hebben gehad.”

. “We weten niet wat de prijs is waarvoor wij – de belastingbetalers – dit vaccin hebben aangekocht.” stichtingvaccinvrij.nl/ema-keurt-covid-19-vaccin-goed-om-op-de-europese-markt-te-worden-toegelaten-het-grote-experiment-begint/

Het is dan ook niet verwonderlijk dat men er hier bij de Stichting Vaccinvriij spreekt van “Het grote experiment.” Op de site van de stichting is ook een gratis boek te downloaden over de gevolgen van vaccins: https://stichtingvaccinvrij.nl/wp-content/uploads/2020/11/1/-ZORGWEKKENDE-GEVOLGEN-min.pdf Het is goed dit eens zorgvuldig door te lezen. De informatie die ons hier over vaccins wordt gegeven zal zeer zeker nooit door bijvoorbeeld de verkapte bolsjewistische staatszender NOS worden gegeven!

Tot Slot: Mogelijke Prognose 19 Januari 2021.

Zoals het iedereen nu wel bekend zal zijn, zal het kabinet op 19 januari 2021 a.s. bekijken wat de huidige “harde lockdown” op zal hebben geleverd; zal het coronavirus hiermee weer onder controle zijn gebracht en wordt die lockdown mogelijk weer opgeheven? Worden de coronamaatregelen dan weer wat versoepeld? Of zou het kunnen blijken dat die toch niet het goede effect op het virus hebben gehad? Dit weten we nu nog niet. Maar pas op: in januari/februari zullen we (zoals dit al sinds mensenheugenis het geval is) weer met de bekende griepgolf (hetzij mild of hevig) te maken krijgen. Het zou dan ook niet onmogelijk kunnen zijn dat de grieppatiënten en griepdoden die er dan zullen zijn, weleens ook als “coronapatiënten” en “corona-doden” zullen worden geregistreerd! Waarom we dit sterk vermoeden? Omdat (en daar hebben we het vaker over gehad) de huisarts Dr. Merijn Godefrooij tijdens de uitzending van het programma “De verborgen coronadoden” van de NOS tijdens het interview openlijk toegegeven had bij een van zijn patiënten (een al wat oudere man met long- en hartklachten) “zonder enig bewijs van een corona-infectie” het coronavirus had vastgesteld! Dan hebben we nog de richtlijn van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDCs):

“In gevallen waar een definitieve diagnose van COVID-19 niet kan worden gesteld, maar dit vermoed wordt of waarschijnlijk is (dat is: de omstandigheden zijn met een redelijke mate van zekerheid overtuigend), dan is het acceptabel om op een overlijdenscertificaat COVID19 als “vermoedelijk” of “verondersteld” te vermelden. In deze gevallen zouden certificeerders hun beste klinische beoordelingsvermogen moeten gebruiken of een corona-infectie waarschijnlijk was. Let er alstublieft op dat testen op COVID19, waar dan ook, zouden moeten worden uitgevoerd.” Zie: brighteon.com/b5c72c5a–d7e3-4739-9c37-ba9c402acdc8 (“How The CDCs Guidelines For Certifying Coronavirus Deaths Could Be Misleading The Public”)

In de video die er op Brighteon te zien is, heeft de Amerikaanse Senator Scott Jensen M. D. er tijdens een interview met Tony Robbins er naast de richtlijn van de CDCs, meer te zeggen.

Mocht dat wat we sterk vermoeden ook juist zijn, dan zou het kabinet weleens tot de conclusie kunnen komen dat de “harde lockdown” die we nu hebben weleens verlengd kunnen worden waarbij mogelijke verzwaarde maatregelen er niet bij uitgesloten zouden kunnen zijn! Natuurlijk, zo hoeft het ook weer niet te gaan. De mogelijkheid dat dit wél zal gebeuren, is echter ook weer niet uit te sluiten. Met als gevolg: vérdere schade aan de economie, toenemende ellende onder de Nederlandse bevolking; dit dankzij die krankzinnige en absurde coronamaatregelen. Op deze manier zouden we dan ook een hete lente plus zomer tegemoet kunnen gaan!

Ton Nuiten – Woensdag 30 December 2020.

:

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star