Column van Dr. Chuck Baldwin van 10 Mei 2018: “Zeventig Jaar Onrust, Verraad, Dood & Vernietiging.” (En Enkele Korte Nagedachten).

Zoals bekend is het Israëlisch-Palestijnse conflict nu weer in alle hevigheid opgelaaid. Ook hier in Nederland is het niet rustig gebleven vanwege de pro-Palestijnse demonstraties. Dit heeft Joodse Nederlanders zorgen gebaard; die hadden opgeroepen om dit conflict niet naar Nederland te importeren. nrc.nl/nieuws/2021/05/16/jongens-alsjeblieft-importeer-dat-conflict-niet-naar-nederland-a4043713

“Zeventig Jaar Onrust, Verraad, Dood en Vernietiging.”

De Joodse Nederlanders, zo valt er uit de titel van het bericht in NRC op te maken, zijn waarschijnlijk bevreesd dat zij hier op de een of andere manier zelf met het Israëlisch-Palestijnse conflict in verband zouden kunnen worden gebracht. En natuurlijk hebben zij zelf geen deel aan dit conflict. Het zou echter wel eens goed zijn dat ook zij eens hun stem in protest tegen de wrede behandeling die Israël de Palestijnen nu al voor jaren geeft. Nu, op 14 mei j.l. was het nu 73 jaar geleden dat er in het Midden-Oosten de staat Israël werd opgericht. Op 14 mei 2018 was dit dus zeventig jaar geleden. In dat jaar kwam Chuck Baldwin er op 10 mei met een artikel over: “Zeventig jaar onrust, verraad, dood en vernietiging. “Hier volgt die:

“Over vier dagen, 14 mei 2018, is het 70 jaar geleden dat de zionistische staat Israël werd opgericht. De meeste Amerikanen – en vooral de meeste Christenen – werken in de waan dat de moderne staat Israël een vervulling is van de Bijbelse profetie over oude Joden die terugkeren naar hun vaderland. Niets is veder van de waarheid verwijderd. Zoals filmmaker Jason Charles schrijft:

Het [het verhaal van het moderne Israël] was niet de strijd van een oud volk dat in 1948 naar hun land terugkeerde. Dat waren zionistische Joden aan het eind van de 19e eeuw. Hun pleitbezorger werd de familie Rothschild en is de enige buitengewone weldoener. Israël dankt zijn bestaan aan de Rothschilds.

Charles vervolgt:

De terugkeer van Israël als een natiestaat en bovendien (als) een Joodse staat, is voor de volken van de wereld al 70 jaar niets dan een bron van onrust. Een samenvloeiing van oneindige oorlogen, geweld en politieke lugubere inmenging in de wereldpolitiek. Net als haar voorvaderen de Rothschilds, maakt Israël om internationale dominantie te doen gelden, gebruik van oorlog, politieke manipulatie en uitvluchten. De tactieken die de Rothschilds letterlijk honderden jaren aan de macht hielden, zijn springlevend in het hart van Jeruzalem.

Inderdaad. De oprichting van de zionistische staat Israël heeft onrust, verraad, vernietiging die in de moderne geschiedenis bijna ongeëvenaard is, gebracht. De samenzwering van de Rothschilds om er hun eigen staat mee te creëren, heeft zijn tentakels in beide wereldoorlogen en in vrijwel elke oorlogsdaad daarna.

Charles schrijft verder:

Er waren twee wereldoorlogen die door de familie Rothschild bedacht en tot stand gebracht waren, om er Israël me tot ontstaan te brengen. In de Eerste Wereldoorlog kwam in 1918 het Ottomaanse Rijk ten val en kreeg Groot-Brittannië de volledige over de Palestijnse gebieden In 1926 drong de familie Rothschild vervolgens op de Balfour-verklaring aan. De beruchte Balfour-verklaring luidt: .

Ministerie van Buitenlandse Zaken 2 november 1917.

Ik heb met veel vreugde het volgende aan u over te brengen: namens de regering van Zijne Majesteit is de volgende verklaring van sympathie met joods-zionistsiche aspiraties bij het kabinet ingediend en heeft het dit goedgekeurd.

De regering van Zijne majesteit staat gunstig tegenover de vestiging van een nationaal tehuis voor het Joodse volk in Palestina en zal alles in het werk stellen om de verwezenlijking van dit doel te vergemakkelijken, met dien verstande dat er niets aan zal worden gedaan dat de burgerlijke en religieuze rechten van bestaande niet-joodse gemeenschappen in Palestina of de rechten en de politieke status die joden in enig ander land genieten, zal schaden.

Ik zou het op prijs stellen als u deze verklaring ter kennis van de Zionistische Federatie zou willen brengen.

De uwe:

Arthur James Balfour.

Door WO I werden er dus de rechten op het land verzekerd terwijl er met WO II de middelen werden verschaft om er Europese Joden mee te dwingen de toorn van Hitler te ontvluchten en tijdens de Overdrachtsovereenkomst naar Israël te verhuizen. Als u de Overdrachtsovereenkomst niet hebt gelezen, bent u in deze tijd slecht geïnformeerd over de bedoelingen van de zionisten. Het boek van Edwin Black The Transfer Agreement: The Dramatic Story of the Secret Pact Bewteen the Third Reich and Jewish Palestine” gaat over deze verborgen geschiedenis van WO II tot in detail in.

Jason slaat hier de spijker op zijn kop. Ik kan me duidelijk herinneren dat verschillende van mijn theologieprofessoren op de universiteit (twee hogescholen eigenlijk) ons, ministeriële studenten, vertelden (en of zij überhaupt van de Overdrachtsovereenkomst op de hoogte waren is mij niet bekend) dat met de Eerste Wereldoorlog het land voor de Joden voorbereid werd en met de Tweede Wereldoorlog de Joden op het land werden voorbereid. En dit werd gezegd alsof twee wereldoorlogen een GOEDE zaak waren! Dus als je denkt dat de beoordeling van Jason Charles over de samenzwering van de Rothschilds voor beide wereldoorlogen als een belangrijke katalysator om er een zionistische staat mee te creëren fantasie is, dan ben jij het die in een fantasie gelooft!

Men kan niet en trouw aan de geschiedenis zijn én het feit negeren dat de Bolsjewistische Revolutie waarmee er het Marxistisch/Leninistisch/Stalinistisch Communisme in Rusland aan de macht werd gebracht, bijna uitsluitend het handwerk van zionisten van de Rothschilds was. Communisme en Zionisme zijn in alle opzichten één. Ze zijn dit altijd al geweest en zullen dat ook altijd zijn.

Zoals Charles opmerkt:

De Bolsjewistische Revolutie, een door Wall Street en Rothschild gefinancierde onderneming, heeft het leven aan meer dan 10 miljoen mensen gekost. Dit leidde tot WO I. Die kostte het leven naar schatting 25 miljoen aan zowel militairen als burgers. Kort daarna veroorzaakte WO II de dood van naar schatting 80 miljoen mensen.

Christenen moeten vat op deze pijnlijke waarheid krijgen. Er waren er om er de zionistische staat Israël mee tot stand te brengen, de dood van meer dan 115 miljoen mensen voor nodig. (Is dit “van God”?) En de zionistische staat heeft sinds dat een natiestaat geworden is, er bijna elke oorlog die Amerika sinds 1948 namens het Israël van Rothschild gevoerd heeft, er de dood van miljoenen meer mee veroorzaakt. En Amerika’s zogenaamde Oorlog tegen de Terreur wordt namens de zionistische staat gevoerd.

Er zijn zelfs aanwijzingen dat Israël een actieve deelnemer aan de aanslagen op 9/11 is geweest. (Zie Jason’s film Core of Corruption in the Shadows die in zijn column is verwerkt). Het waren die aanslagen die de katalysator waren voor Amerika’s wereldwijde ‘Oorlog tegen de Terreur’ waaronder de invasies van twee soevereine landen en de bombardementen van verschillende andere landen die absoluut NIETS met 11 september te maken hadden – om nog maar te zwijgen van de talloze moorden en aanslagen die door de Amerikaanse CIA en de Israëlische Mossad zijn gepleegd.

En het lijdt absoluut geen twijfel dat de bedoeling van de Amerikaanse regering )Donald Trump is een zionistische marionet) om de regeringen van Iran en Syrië te vernietigen, niets meer dan een bloedig complot om er regimeverandering mee af te dwingen is, (Herinnert u zich Irak en Libië?) Om die twee weerspannige Arabische naties er onder het Federale Reserve Centrale Banksysteem mee te krijgen – om nog maar te zwijgen over de steun van de zionisten in Tel Aviv om er hun doel mee te bereiken: het vormen van een “Groot-Israël” waardoor Israël er de dominerende politieke en militaire macht in de regio zal worden. Natuurlijk zal bijna niemand de moeite nemen te vermelden dat Israël al honderden nucleaire raketten tot haar beschikking heeft. Als Israël om zich te beschermen het recht op kernwapens heeft, waarom heeft Iran hetzelfde recht dan niet?

Al dat gepraat over Iran en Syrië als een bedreiging voor Israël is een hoop ballooney De waarheid is dat Israël een bedreiging voor Iran en Syrië vormt.

En even terzijde: het besluit van Trump om zich dinsdag deze week terug te trekken uit het Iraanse verdrag is niets anders dan een listige misleiding. De enige reden dat de Amerikaanse regering het verdrag met Iran sloot, was omdat die volledig verwachtte dat Iran het verdrag zou verbreken waardoor Israël en de VS een excuus kregen om dit economisch rijke (en zonder een bank van Rothschild) vrije land aan te kunnen vallen. Echter, aangezien (de ongegronde beschuldigingen van Netanyahu van het tegendeel) Iran het verdrag handhaafde, moest Trump zich om een andere rechtvaardiging voor het aanvallen van Iran te vinden, zich uit de overeenkomst terugtrekken.

De Hal Turner Radio Show meldt nadat president Trump de VS uit het verdrag teruggetrokken had, Israël bijna onmiddellijk begon met het aanvallen van Iraanse bezittingen in Syrië. Verder wist die te melden dat er bij deze aanvallen er tenminste twee Russische militairen bij zijn omgekomen. Het is duidelijk dat Israël bereid is een grote oorlog met Rusland te riskeren en ervan overtuigd is dat president Trump dit plan met Amerikaanse actie wel zal steunen. Staan joodse en christelijke zionisten in Israël en de Verenigde Staten op het punt om de wereld in haar Derde Wereldoorlog te brengen? Als er iets is waar zionisten van houden, is het oorlog.

Sinds haar ontstaan heeft de zionistische staat Israël meer politieke onrust en chaos en meer dood en vernietiging dan wat dan ook ter wereld veroorzaakt.

Denk aan de onrust en chaos die de zionistische staat in Amerika veroorzaakt heeft. Vraag uzelf af: hoe zagen er de families in Amerika vóór 1948 uit? Hoe zagen de onderwijssystemen in Amerika er vóór 1948 uit? Hoe zagen er de entertainmentindustrieën vóór 1948 uit? Hoe zag de Amerikaanse cultuur er vóór 1948 uit? Over de hele linie waren de gezins-/morele cultuur, entertainmentcultuur, onderwijscultuur, enz. duidelijk christelijk. Dus, wat is er sinds 1948 met de Amerikaanse cultuur gebeurd?

Sinds 1948 hebben zionisten vrijwel de Amerikaanse familie-/morele cultuur, onderwijscultuur, economische cultuur, amusementscultuur, politieke cultuur en, ja, de christelijke cultuur overgenomen. Zionisten hebben voor het grootste deel de controle over de Amerikaanse entertainmentindustrie, het economisch beleid, de onderwijssystemen, nieuwsnetwerken (inclusief en misschien vooral FOX News) en de politieke en religieuze instellingen van Amerika.

Een meerderheid van christelijke predikanten, evangelisten, tv- en radiosprekers, christelijke onderwijzers, professoren van de bijbelcolleges en seminariums enz. zijn trots en uitgesproken zionistisch. In alle opzichten heeft het christelijk zionisme er het monopolie op de evangelische christelijke cultuur van Amerika.

Wie zijn er de luidruchtigste voorstanders van de oorlogen van Amerika voor Israël? Christelijke zionisten. Wie waren er de grootste voorstanders van de militaire invasies van Irak en Afghanistan en van bombardementen op Libië? Christelijke zionisten. Wie zijn de luidruchtigste voorstander van het voeren van oorlog tegen Iran, en Syrië? Christelijke zionisten. Wie zijn er de luidruchtigste aanhangers van de corrupte, leugenachtige, genocidale maniak Benjamin Netanyahu? Christelijke zionisten. Wie zijn er de luidruchtigste stemmen die die er onophoudelijk de vervolging van het Palestijnse volk – van wie er velen vrome Christenen zijn – door Israël steunen? Christelijke zionisten. Wie zijn er de luidste stemmen die er de bouw van Israëls “derde tempel” in Jeruzalem, wetende dat de Rotskoepel hier eerst vernietigd voor zal moeten worden en hier tientallen mensen mee zullen worden vernietigd om hem “(die tempel) “te bouwen, steunen? Christelijke zionisten.

En hier is dit nu het griezelige: deze christelijke zionisten die al deze dood en vernietiging openlijk promoten, bewust, met het besef met wat zij doen, helpen er ook aan om zo de weg vrij te maken voor een bovenmenselijke “antichrist” om er in Israël aan de macht te komen; een door Satan bezeten man die ertoe voorbestemd is om de wereld nog MEER dood en verderf toe te brengen – vooral aan het volk van Israël. Ja! Christelijke zionisten doen er alles aan om de “profetie” te vervullen en om de opkomst van de antichrist zo bij te staan die er de “Grote Verdrukking” over ISRAËL zal brengen. (Voor de christelijke zionisten zal er echter geen verdrukking zijn omdat zij geloven dat zij eerst naar de hemel zullen worden opgenomen). Tegelijkertijd beweren zij dat zij alles doen ter ondersteuning van Israël en in de naam van de wederkomst van Christus… Is dit gek, of wat? Via massale dood en vernietiging eisen zij de onwankelbare en onvoorwaardelijke steun VÓÓR het zionistische Israël op zodat de antichrist naar Israël komen kan om er nog MEER dood en verderf toe te brengen, maar deze keer AAN ISRAEL! Ik probeer dit duidelijk te maken. Zij steunen Israël dat dood en verderf aan anderen toebrengt als een voorloper van de antichrist die dan weer dood en verderf aan Israël toebrengt.

Om het grote Congreslid, wijlen Janes Traficant uit Ohio te citeren: “Beam me Up, Mister Speaker.”

Ik weet het; dit is allemaal ingewikkeld, gekmakend en hyper-tegenstrijdig. Maar zo diep verleid en misleid zijn Christenen door het Zionisme.

De basis van al deze doctrinaire discombobulatie is het resultaat van de massale acceptatie van de profetische perversies van de C. I Scofield Reference Bible die de toename van tientallen en honderden bijbelcolleges en seminariums voortbracht die allemaal de flagrant de foutieve toepassing van de beloften die God eens aan Abraham in Genesis 12: 3 en Genesis 15: 18 leren door die aan de door Rothschild gecreëerde staat zionistische staat Israël te verbinden.

Jason Charles vat samen:

“Israel is voor 70 jaar een vloek voor de wereld geweest, meer niet. Vanaf deze week hebben de Rothschilds er een nieuwe erfgenaam van de dynastie bij, die net als alle anderen vóór hem, op gewetenloze manier zal heersen:

“Alexandre de Rothschild, 37, werd om zijn 75-jarige vader, David de Rothschild, als topman van de bank te vervangen, uitgekozen. De opvolger zal de zevende generatie van de dynastie worden die de leiding over de Frans-Britse Investeringsbank die in 1838 opgericht werd, zal nemen.

Zij zijn van plan hun 70ste verjaardag te vieren door een nieuwe wereldoorlog te lanceren en Amerikaanse christen-zionisten zullen dat aanmoedigen. Dat is de waarheid van de zaak; Israël is een paria-staat die er uiteindelijk voor zal zorgen dat de wereld voor iedereen vijandiger zal worden.

Jason heeft gelijk. De komst van de zionistische staat Israël in 1948 heeft meer verwarring, onrust, verdeeldheid, bitterheid, twist en regelrechte haat en bloeddorst onder Christenen veroorzaakt dan wat dan ook in 2000 jaar kerkgeschiedenis. Het heeft ook meer politieke onrust, oorlogsdoden en vernietiging veroorzaakt dan wat dan ook in 2000 jaar Westerse beschaving.

En als iemand mij zou proberen te bestempelen als “antisemitisch”, laat me hem eraan herinneren dat er tienduizenden Joodse rabbijnen en joodse mensen zijn, die net zo onvermurwbaar tegen de zionistische apartheidsstaat Israël zijn, dan wie dan ook. Diezelfde Joodse rabbijnen werken actief voor de “snelle en vreedzame ontmanteling van de staat Israël.” (hun woorden, niet de mijne).

Sorry, kom maar, 14 mei. Ik zal die niet meevieren.

PS. Ik nodig lezers uit om mijn serie met 15 berichten en 7 DVD’s, The Israel Package genaamd, te kopen.

Ik was geschoold in en geloofde persoonlijk en onderwees ik al meer dan 30 jaar de op Israël gebaseerde profetieën. Maar na VEEL gebed, beraadslaging en studie kwam ik tot het besef dat alles wat mij over dit onderwerp onderwezen was en waarin ik mijzelf had onderwezen, overduidelijk ONWAAR was. Nu realiseer ik me dat de zionistische staat Israël, opgericht in 1948, NIETS te maken heeft met het Bijbelse Israël.

Deze 7 DVD’s met 15 berichten leggen de fundamentele, schriftuurlijke waarheid met betrekking tot het onderwerp Israël die eerst moet worden begrepen uit, om de volledige leer van de Schrift over deze kwestie te begrijpen. Deze 15 berichten zie ik als “Bijbels Israël 101.”

Chuck Baldwin. Bron: chuckbladwinlive.com/Articles/tabit/109/ID/3740/Seventy-Years-Of-Turmoik-Treachery-Death-And-Destruction.aspx (Bewerkt en hier en daar vetdruk toegevoegd)

Enkele Nagedachten.

Doordat de christen-zionisten Israël, ongeacht wat het de Palestijnen ook aandoet, van harte steunen, bereiden zij zoals Baldwin al schreef, zo de weg van de antichrist naar de opmars van zijn macht voor. Die zal zich na enige na er enige tijd aan de macht te zijn, zich niet alleen regen de volken der wereld, maar zich dan vooral tegen Israël zelf keren. De christen-zionisten (waarvan er hier hun eigen kleine bijdrage aan leveren zoals Dirk van Genderen, Jan van Barneveld, Jeroen Bol, en vele anderen), zouden zich dan ook om die reden eens serieus af mogen vragen of zij Israël met hun verkeerde uitleg van Genesis 12: 3 ook werkelijk aan het “zegenen” zijn…

2: 10 Mei 2020: Midden in de Coronacrisis.

Had er op 10 mei 2018 er ook maar iemand een vermoeden van over hoe de wereldwijde samenleving er precies twee jaar later uit zou zien, dan zou die misschien aan zijn verstand hebben getwijfeld. Maar nadat die twee jaar uiteindelijk verstreken waren, zaten we er mét de rest van de wereld midden in: de coronacrisis! En nu, begin mei 2021 is er voor de zoveelste maal het Palestijnse conflict in het Midden-Oosten weer opgelaaid. Dit is weer een voorteken van van de latere geleidelijke globalisatie van de Zionistische Bezetting. Hoe dit zou kunnen gaan, hebben we recent nog beschreven: https://tinthor.org/2021/05/13/bron-van-het-israelisch-palestijnse-conflict-betekenis-van-delockdown-je-suis-charlie-column-chuck-baldwin-we-zijn-allemaal-palestijnen-nu-de-globalisering-van-de-zionistische-bezetting/

Ton Nuiten- 20 Mei 2021.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star