Jesus & Mary Teaching of the TALMUD – YouTube

“Hoe is nu de na-bijbelse mystiek ontstaan? Uit het Nieuwe Testament is wel duidelijk, dat het Jodendom voor de verwoesting van de tempel in 70 n. Chr. een grote veelkleurigheid en verscheidenheid vertoonde. Er waren Farizeeën, Sadduceeën, Essenen, Zeloten enz. Maar na de verwoesting van de tempel zag men zich geplaatst voor de opgave het jood-zijn te beleven zonder tempel. Het waren de Farizeeën, die krachtens hun opvattingen het meest in staat waren daaraan vorm te geven. Zij geven gestalte aan het rabbijnse jodendom, dat zich in de eerste eeuw van onze jaartelling ontwikkelt, en waaruit de Talmoed is voortgekomen. Dit rabbijnse of talmoedische jodendom legt sterke nadruk op het doen van de geboden. De joodse Halacha (=verplichtende levens-praxis van de orthodoxe jood) wordt vastgelegd in 613 geboden en verboden. Bron: kerkenisrael.nl/vrede-over-israel/voi36-1d.php (vetdruk toegevoegd) 

Dr. Gerard den Hartog van Deputaten Kerk en Israël van de Christelijk Gereformeerde Kerken. 

Wat u hierboven leest, is een gedeelte van een artikel, “Joods-mystieke motieven in het werk van Chaim Potok en Elie Wiesel.” Het is nu weer lang geleden, in december 1992 geschreven in het tijdschrift “Vrede over Israël.” De titel is in 2015 veranderd in “Verbonden.” En het zijn de Christelijk Gereformeerde Kerken (waartoe dus ook Mr. den Hartog bij behoort), die een onverbrekelijke band met Israël hebben.

Wat in dit gedeelte van het artikel van Mr. den Hartog opvalt, is dat hij wat de Farizeeërs aangaat, er niet bij vermeld heeft dat die de grootste en vurigste vijanden van Jezus in Zijn tijd waren! Kennelijk heeft hij dit verband niet gezien. Ook met wat de Joodse Talmoed (wij schrijven dit altijd als “Talmud”) werkelijk inhoudt, blijkt hij hier onbekend mee te zijn; Mr. den Hartog spreekt hier alleen over “de joodse Halacha” met de “613 geboden en verboden.” 

Uit de bovenstaande korte video over de Talmud, blijkt echter dat die volkomen van racistische aard is. En dat er over bijvoorbeeld de Heere Jezus, de Christenen en de “heidenen” (niet-Joodse volken) de vreselijkste dingen over worden gezegd. Ja, de Farizeeën waren inderdaad de grootste vijanden van Jezus zoals uit het lezen van de Evangeliën al blijkt. En zoals zij de grootste vijanden van Jezus waren, waren zij ook de vijanden van de Kerk. En die gezindheid is het rabbijnse Jodendom sindsdien bijgebleven tot nu toe zoals uit de video blijkt. 

Ton Nuiten – Zondag 27 Juni 2021. 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star