FLAT EARTH FROM A BIBLICAL PERSPECTIVE …. SERMON / MESSAGE – YouTube

Hier is een video waar de visie op de “platte aarde” hier vanuit de Bijbel wordt gegeven. In verband hiermee is het interessant, wat we hier op een christelijke website hebben gevonden. Hierbij moet worden benadrukt dat wat er op die site allemaal wordt vermeld, niets met een “platte aarde” van doen heeft! Daar wordt er namelijk helemaal niets over gezegd. Degene achter de site kan dan ook niet worden beschouwd als een “flat-earther” (zoals degenen die in een platte aarde geloven, worden genoemd). Wat we er zoals gezegd over gevonden hebben, is de volgende beschrijving: 

“Deze studie gaat uit van het “Woord” van God. De Bijbel zal geopend worden om te zien wat het Woord over het tot stand komen van de wereld te zeggen heeft. Daartoe beginnen wij in het Nieuwe Testament. Juist het Nieuwe Testament verklaart ons waartoe alle dingen zijn en waar het allemaal toe leidt. In het Nieuwe Testament worden twee uitdrukkingen gebruikt die door de vertalers zijn opgevat als sprekend over de oorsprong van deze wereld. Het zijn twee totaal verschillende woorden, namelijk “themelio’o (themeliow) en “Kataballo” (Katabalw).

“En er is slagregen nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond.” Mattheüs 7:25. 

Het woord “gronden” is de vertaling van het Griekse woord “themelio’o.” Gewoonlijk wordt het met “funderen” (het fundament leggen) vertaald. Als een huis gebouwd wordt, moet er eerst een fundament gelegd worden. Dit huis heeft de steenrots als fundament. Het is gefundeerd op de steenrots. Het woord “themelio’o” heeft met funderen te maken. 

“Eenieder die tot Mij komt en Mijn woorden hoort, en dezelve doet, Ik zal u tonen, wie hij gelijk is. Hij is gelijk een mens, die een huis bouwde, en groef en verdiepte, en leide het fondament op een steenrots; als nu de hoge vloed kwam, zo sloeg de waterstroom tegen dat huis aan, en kon het niet bewegen, want het was op de steenrots gegrond. Maar die ze gehoord en niet gedaan zal hebben, is gelijk een mens die een huis bouwde op de aarde zonder fondament; tegen hetwelk de waterstroom aansloeg en het viel terstond, en de val van datzelve huis was groot.” Luk. 6:47-49

“Themelio’o” is hier met “het fundament leggen” vertaald. In Lukas 6:49 is het zelfstandig naamwoord “themelios” gebruikt. 

“En Gij, Heere! hebt in den beginne de aarde gegrond, en de hemelen zijn werken van Uw handen… Hebr. 1:10

“Themelio’o” is hier met “gronden” vertaald. Wanneer men het consequent had vertaald, had men het hier met “funderen” vertaald. De aarde werd “in den beginnen” gefundeerd. Het fundament van de aarde werd in den beginnen gelegd. Hebreeën 1:10 verwijst dus naar Genesis 1:1. Het is aangehaald uit Psalm 102:26. De aarde staat op een fundament en staat daarom onbeweeglijk vast. Dit werkwoord “themelio’o” wordt gebruikt in verband met de schepping van de twee hemelen en de aarde uit Genesis 1:1. Het leggen van het fundament in den beginne komt dus overeen met het scheppen van de hemelen en de aarde in den beginne.” Bron: http://www.bijbels-panorama.nl/S40_De_Leer_der-restitutie.html “(vetdruk toegevoegd) Zie onder “”2. Grondlegging en Nederwerping”.

Het Fundament & de Steenrots.

Wat degenen achter deze site nu hebben gedaan, is dat zij op deze manier (en dit geheel onbewust en onbedoeld) duidelijk hebben gemaakt dat de Bijbel zo bewijst dat de aarde onbeweeglijk is en daarom niet door het heelal draait en tolt. En nogmaals: het zijn geen “flat-earthers” aangezien het daar helemaal niet over een “platte aarde” gaat. Dit is wel bijzonder te noemen! Dan nog iets over het fundament en de steenrots. Met “steenrots” verwees Jezus eigenlijk naar Zichzelf. De betekenis is hier dan dat degenen die het fundament voor het huis (in symbolische zin) op de “steenrots” had gelegd, zijn vertrouwen hierbij op Jezus had gesteld. Diens huis wist de stormen en de regens dan ook te doorstaan.  

Hebreeën 1:3. 

Dan gaan we hiermee naar de zendbrief aan de Hebreeën en wel naar Hebreeën 1:3. In dat vers lezen we het volgende over Jezus: 

“Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is e de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord…”

Met “alle dingen” wordt hier de schepping (de aarde en al wat er op leeft) bedoeld. Het is dus Jezus Die de hele schepping in stand houdt door “Zijn krachtig woord”. Johannes 1:1-3 leert ook dat Jezus Zelf het “Woord” is, waardoor alles geschapen is. Zoals we gezien hebben, is Hij ook de “steenrots.” En dit wil dan weer zeggen dat de hele schepping op Jezus, de Steenrots, is gefundeerd. En net zoals het huis van de man die dit op de steenrots gebouwd had niet aan het wankelen kon worden gebracht, kan ook de aarde niet aan het wankelen of “in beweging” worden gebracht. Dus hebben de wetenschappers en geleerden die ons altijd hebben geleerd dat de aarde dagelijks met een bepaalde snelheid door het heelal zou draaien, er (met al hun goede bedoelingen ten spijt) eigenlijk altijd al naast gezeten. 

Ton Nuiten – Woensdag 1 September 2021. 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star