Social Credit: China’s Digital Dystopia In The Making – YouTube

Hier is het dan: “Sociaal Krediet: China’s digitale dystopie in de maak.” Met dit kredietsysteem zijn er de Chinese burgers een reeks regels waar die zich aan moeten houden, mee opgelegd. Houdt men er zich aan, dan resulteert dit in beloning: grotere kans op werkgelegenheid, kortere wachttijd voor een medische behandeling, meer bewegingsvrijheid, etc. Bij overtreding van een (of meer van die regels: vermindering van kredietpunten. Gevolg: grotere beperking van bewegingsvrijheid, minder kans op werkgelegenheid, langere wachttijd op een medische behandeling. Door de Chinese (communistische) overheid worden de volgende dingen als overtreding van de regels beschouwd: het rijden door rood licht, het te lang met videospelletjes bezig zijn, het ongelijnd uitlaten van de hond, kritiek op de overheid, gebruik van profane taal in het openbaar, om maar enkele dingen te noemen. 

Concentratiekampen als “Onderwijs- en Opleidingscenters.”

China heeft haar eigen condentratiekampen die eufemistisch “onderwijs- en opleidingscenters” worden genoemd: 

“Veel van China’s “gewetensgevangenen” worden, zogenaamd voor heropvoedingsdoeleinden, in “concentratiekampen” vastgehouden; ooggetuigenverslagen en bewijzen uit verschillende bronnen suggereren echter anders. De mensenrechtenadvocaat Arsalan Iftikhar, heeft die concentratiekampen genoemd: een compleet Orwelliaans systeem van etnische zuivering waarbij China als Big Brother optreedt.” Bron: “The most dangerous book ever published. Deadly Deception EXPOSED!” (Korsgaard Publishing) 2020, bladzijde 16. 

Tarqi Hammoud over de “onderwijs- en opleidingscenters.” 

Iemand die ook iets over de “onderwijs- en opleidingscenters” in de video te zeggen heeft, is de Oeigoer Tarqi Hammoud. Hij was erin geslaagd met zijn gezin naar de VS te komen om er politiek asiel aan te vragen, wat hij ook kreeg. Vanaf 21:39 zegt hij hier het volgende over: 

“De concentratiekampen zijn er erg overvol, overbevolkt met gedetineerden. Ze moeten er 12 uur per dag politieke propaganda studeren. Het voedsel, het drinkwater en de levensomstandigheden zijn er erg slecht. Veel mensen in de kampen worden ziek. Toen we nog thuis woonden, hoorden we dat er sommigen daar zelfs stierven.” 

Amnesty International over het Chinese Sociaal Kredietsysteem. 

Ook de mensenrechtenorganisatie Amnesty International heeft aandacht aan het sociaal kredietsysteem in China besteed; in het artikel “Surveillance en het sociaalkredietsysteem in China” had de mensenrechtenorganisatie het onder meer over “Dang’an” wat “Archief” betekent: 

“Een ander middel om de bevolking te controleren is de dang’an (archief). Dit is een permanent dossier dat de prestaties en attitudes van burgers bijhoudt. Het bevat niet enkel de fysieke eigenschappen en de werkgeschiedenis van personen, maar ook beoordeling door collega’s, prestaties van lagere school tot universiteit, veroordelingen of administratieve straffen, lidmaatschappen van verenigingen. etc. Dit systeem wordt bijgehouden door lokale publieke veiligheidsbureaus, en (zeker in het verleden) door de werkeenheid – een communistische vorm van arbeidsorganisatie met vaste teams die gezamenlijk rapporteren over kwaliteit en voortgang. Een slecht schoolrapport, een ruzie met je baas of een visite bij de psychiater blijven permanent in je dossier en kunnen je hele leven beïnvloeden.”

“Op basis van hun kredietscore kan mensen toegang tot publieke diensten als vliegreizen, treinreizen, hotelovernachtingen of banen ontzegd worden. Daarnaast worden slecht of goed scorende burgers onderworpen aan publieke “shaming” of “naming”, bijvoorbeeld omdat ze herkenbaar verschijnen op grote schermen langs de weg. De Chinese overheid heeft aangekondigd dat er rond 2020 een nationaal dekkend sociaalkredietsysteem zal zijn. Op welke criteria het gedrag van burgers uiteindelijk beoordeeld zal worden, is nog niet duidelijk.” Bron: amnesty.nl/wat-we-doen/landen/china-informatieplatform/surveillance-sociaal-kredietsysteem 

De Coronapas: Ontzegging van Toegang tot Restaurants, Café’s, Festivals, etc. voor Niet-Gevaccineerden in Nederland. 

Zoals bekend is hier in Nederland zeer recent de coronapas ingevoerd. Vanaf 25 september a.s. zullen mensen die tegen corona zijn gevaccineerd dit moeten kunnen bewijzen mochten die een restaurant, café of een festival willen bezoeken. Althans het is de bedoeling dat hier op de genoemde datum een begin mee zou worden gemaakt. Degenen die zich om bepaalde redenen niet hebben laten vaccineren (en dus ook geen coronapas hebben) zullen hiervan worden uitgesloten; zij vormen namelijk dan nog altijd een bron van besmetting voor anderen. Maar dit alles is niet meer dan een dekmantel, pretext, smoes, om er datzelfde surveillancesysteem wat men er in China al heeft, ook hier in te voeren!

En ook al wordt er in de Tweede Kamer door verschillende partijen flink kritiek op die pas en de tweedeling tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden die hierdoor zal ontstaan, geuit, premier Rutte en minister Hugo de Jonge gaan hier rustig en ongestoord mee door! Het zal waarschijnlijk nog enige tijd in beslag nemen totdat er ook hier dat sociaalkredietsysteem ingevoerd zal zijn. Maar áls het eenmaal zover zal zijn, dan zouden op de wat langere termijn ook de “vaccinweigeraars” in “onderwijs- en opleidingscenters” (coronakampen)  kunnen  worden vastgezet. Waar mogelijk dezelfde vreselijke omstandigheden zouden kunnen  gaan heersen waar Tarqi Hammoud het met die centers in China over had. En voor (Nederlandse) overtreders van een of meer van de regels waardoor die een negatieve kredietscore zullen krijgen, zullen er waarschijnlijk ook hier grote schermen langs de wegen worden opgezet voor “shaming” en “naming” om die tot een afschrikwekkend voorbeeld voor de rest van de bevolking te stellen. 

Eind December 2019: Uitbraak van het Cononavirus in Wuhan (China): Signaal voor de Komst van het Globale Onderdrukkende Sociaalkredietsysteem. 

En nu nog even terug naar eind december 2019. Het werd toen bekend dat er te Wuhan in China een uitbraak van het coronavirus had plaatsgehad. Wat toen nog niemand wist en zelfs nog niet een vermoed had, was dat het erop leek dat hiermee eigenlijk een soort van signaal voor de komst van het globale onderdrukkende sociaalkredietsysteem aan de volken der wereld mee afgegeven werd: “Bereidt je voor op de komende surveillancemaatschappij!” Toen zagen we en wisten we dit niet. Vandaag echter, weten we beter…

Ton Nuiten – Dinsdag 21 September 2021. 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star