Klimaatverandering. Mark Rutte: Temperatuur Sinds Laatste IJstijd met 3 Graden Toegenomen. Rutte: 3 Graden is een “….Enorme Bedreiging voor Mensen over de Hele Wereld… Maar: Laatste IJstijd Was 10 000 Jaar Geleden Afgelopen! Coronavaccin na Enige Tijd Uitgewerkt: wéér een Test, wéér Vaccineren & wéér een Groen Vinkje op Je App. Israël Koploper Vaccineren; nochtans Oplopend Aantal Besmettingen.

Naast de hysterie rond een (niet-bestaande) “coronacrisis” is er ook weer de hysterie rond de opwarming van de aarde mee aangewakkerd. Over het laatste zei premier Rutte er het volgende over: 

“De miljoenennota, uhm, de urgentie, eh, uhm, de ongelooflijk grote noodzaak om hier in te grijpen, want staat daar (en uiteraard is dat niet nieuw, maar het is dus wel op deze manier heel stevig neergezet), als we doorgaan op de huidige weg, dat we dan gaan uitkomen op een opwarming van minimaal drie graden. En die, eh, eh, opwarming zou tot catastrofale gevolgen leiden voor onze wereld. Uhm, als je dat in het perspectief plaatst van de geschiedenis, uhm, het verschil in temperatuur tussen de laatste tijd, tussen, sinds de laatste ijstijd en nu is vijf graden. En het zou hier gaan om een opwarming van minimaal drie graden; dit is écht een enorme bedreiging voor mensen over de hele wereld, eh, zowel in weer, klimaat alsook in de impact die het zou hebben op zeespiegelstijging en daarmee op gebieden die laag liggen zoals eilanden, maar ook landen zoals Bangladesh en Nederland. Met andere woorden: dit moét worden aangepakt, eh, en dat betekent dat het een “en-en-en” blijft voor het kabinet waarbij we niet alles realiseren (ik zeg het maar meteen), het is niet zo dat we met de plannen die hier liggen, alles oplossen; er zal meer moeten gebeuren.” Bron: youtube.com/watch?v=bRp1zlYPdm8 (“Mark Rutte gaat HET KLIMAAT REDDEN!”

Het Weichseliaan: de Laatste IJstijd die circa 10.000 Jaar Geleden tot een Einde Kwam.

Volgens de gegevens waar premier Rutte over beschikt, zou de temperatuur van de opwarming vanaf de laatste IJstijd met ten minste drie graden zijn toegenomen. Hij spreekt hierover als een “…enorme bedreiging voor mensen over de hele wereld…”, etc. Nu zijn we eens naar die “laatste IJstijd” gaan zoeken en we kwamen toen uit bij een site over de “Kenmerken” van zowel die laatste IJstijd als die ijstijden die hieraan voorafgingen. hebben er de volgende gegevens over gevonden: 

“Het Quartair is de jongste geologische periode. Deze wordt opgedeeld in twee tijdvakken: Het Pleistoceen en het Holoceen (waarin wij ons momenteel bevinden). 

“Een ijstijd is een periode waarin de gemiddelde jaartemperatuur op aarde 5 á 10 C lager was dan tegenwoordig en waarin grote delen van de continenten met landijs en gletsjers zijn bedekt. Sinds het begin van het Pleistoceen zijn er 6 duidelijke ijstijden of glacialen geweest, met een duur van tienduizenden tot honderdduizenden jaren. De ijstijden werden afgewisseld met warmere periodes, die elk ongeveer 10 000 tot 15 000 jaar duurden. Zo’n warmere periode noemt men een tussenijstijd of interglaciaal” (uit Wereldvisie Infoboek 5 6 Algemene aardrijkskunde, Uitgeverij Pelckmans, p. 241) 

De laatste IJstijd, genaamd het Weichseliaan, eindigde ongeveer 10 000 jaar geleden. 

De zes glacialen zijn van jong naar oud: Weichseliaan, Saaliaan, Esteriaan, Menapiaan, Eburoniaan en Pretigliaan. Daartussen waren kortere en warmere interglacialen aanwezig. 

Vanzelfsprekend zijn er in de geschiedenis van onze aarde meer dan zes ijstijden geweest, maar aangezien dit echter zo lang geleden is, is het voor wetenschappers haast onmogelijk om hierover specifieke data in te zamelen.” Bron: cartogis.urgent.be/geologis/quartair/ijstijden/41_ijstijden_feiten.html (vetdruk toegevoegd) 

En hier hebben we het: de “laatste IJstijd” waarover premier Rutte het heeft (het Weichseliaan) eindigde ongeveer 10 000 jaar geleden. En sinds die tijd is er de temperatuur met maar liefst 3 graden toegenomen! En dat niet alleen; omdat deze IJstijd samen met de overige nu zover in het verleden liggen, is het voor wetenschappers haast niet te doen, hier specifieke gegevens over te krijgen! Wie degenen die de gegevens waarover premier Rutte nu beschikt ook in elkaar hebben geknutseld hebben, is onduidelijk; die moeten echter bij het samenstellen van die gegevens op dat moment niet bij zinnen zijn geweest! 

Angst & Vrees om er de Klimaat-Global Warming-Hoax mee te Continueren. 

En zo wordt het weer eens duidelijk gemaakt: omdat er de wetenschappelijke voor de dreiging van een aanstaande enorme klimaatramp ontbreken, wordt er ook hier weer eens om er de klimaat-global-warming-hoax mee te continueren, flink gebruik gemaakt van het zaaien van angst en vrees onder de bevolking! Als onze premier nu zelf ook eens op zoek zou zijn gegaan naar gegevens die we er op de site van cartogis.urgent.be/ hebben aangetroffen, zou ook hij opgemerkt moeten hebben dat het met die klimaatopwarming gewoon niet goed zit. Met die klimaat-hoax moeten er echter de 10 sustainable development goals van de VN worden doorgedrukt. Het zou ons dan ook niet moeten verbazen dat premier Rutte hier om het een en ander verder over uit te zoeken, er zeer weinig tijd voor zal hebben. 

Een Huiveringwekkende Toekomst: de Komende Water- en Voedseltekorten. 

Zoals bekend, is er met de lockdown in 2020 en de coronamaatregelen al de nodige schade aan de wereldeconomie mee aangericht. Want wat ook bekend is, is dat die lockdown en maatregelen niet alleen hier, maar ook in de meeste andere landen werden doorgevoerd. De mainstream media en pers hebben ons regelmatig weten te verkondigen dat de schade waaronder de wereldeconomie nu al te lijden heeft, uitsluitend veroorzaakt zou zijn  door het coronavirus. Om die reden moesten er ook die eerste lockdown en maatregelen worden ingesteld. De echte waarheid is echter dat het vanaf het begin nooit dat virus is geweest waar die voor nodig zouden zijn geweest. Die waren ertoe bestemd om er doelbewust de globale economie in de vernieling mee te helpen. Omwille van de inmiddels maar al te bekende password: “Build Back Better.” Hoewel minister Henk Krol premier Rutte had gevraagd wat die term nu precies inhield, valt die gemakkelijk te verklaren: Om er bijvoorbeeld ergens een nieuwe parkeerplaats aan te kunnen leggen, moet er eerst een oud gebouw worden gesloopt om dit te kunnen doen. Om dit even op de huidige economie toe te passen: De “oude” (onze huidige) economie zal eerst goed en wel in de vernieling moeten worden geholpen om er in de plaats daarvan de economie van het “nieuwe normaal” mee op te kunnen zetten! En dit kan weer in slecht drie woorden worden uitgedrukt: “The Great Reset.” Dit is waar Klaus Schwab het over had; de coronapandemie was volgens hem er de goede gelegenheid voor. Nu zijn de meeste maatregelen opgeheven en zitten we nu in een tweedeling: de coronapas is nu inmiddels een feit; degenen die al gevaccineerd zijn, krijgen toegang tot restaurants, cafés en andere gelegenheden. Degenen die niet zijn gevaccineerd, dreigen hierbij buitengesloten te worden. 

Vaccin na een Bepaalde Tijd Uitgewerkt: wéér een Test, wéér een Vaccinatie. wéér een Groen Vinkje op Je App. 

Hoewel degenen die al zijn gevaccineerd toegang tot verschillende gelegenheden hebben, zijn die er nog niet klaar mee; het vaccin (zo gaat het gerucht), schijnt na een bepaalde tijd uitgewerkt te zijn! Wat dit zeggen wil? Dat de gevaccineerde zich weer opnieuw moet laten testen, zich daarna wéér moet laten vaccineren en dan wéér een groen vinkje op zijn/haar app als bewijs van vaccinatie krijgt. Ook dát vaccin zal vroeg op laat zijn uitgewerkt en dan begint de hele procedure weer opnieuw. En dit zal zich waarschijnlijk voortdurend herhalen. Mocht zo iemand er na dit bijvoorbeeld drie maal te hebben gedaan, er dan genoeg van krijgt en er geen zin meer in heeft, dan loopt ook hij risico buiten te worden gesloten! En dat zou dan vooral een domper zijn voor diegenen die de niet-gevaccineerden al die tijd “viruswappies” heeft genoemd en de spot met hen heeft gedreven. In Israël (het land wat flink uitpakte wat vaccinatie betreft, is er al een derde vaccinatie nodig. Daar gaat het om de kwetsbaren ren om de deltavariant. rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel5251377/recordaantal-besmettingen-israel-koploper-vaccineren-wat-gaat-mis Ja, Israël loopt flink vooruit met het vaccineren en toch….een oplopend aantal besmettingen. De vraag is alleen: wanneer zal die derde prik ook voor de rest van de bevolking beschikbaar woeden gesteld! En wat de situatie hier betreft: 

“Zouden we dan ook eventueel een vierde en vijfde vaccinatie moeten halen? Dat vindt” (immunoloog Ger) “Rijkers helemaal niet zo’n gek idee. “Mensen die onder de risicogroep vallen, halen ieder jaar een griepprik. Dat heeft niet te maken met een zwak immuunsysteem, dat is nodig omdat het griepvirus steeds verandert. Het lijkt mij niet bezwaarlijk dat de kwetsbaardere mensen die jaarlijks hun griepprik halen, op hetzelfde moment een coronavaccin erbij nemen.” 

Ook hier gaat het over de kwetsbare mensen; maar ook hier is de vraag: wanneer zal ook de rest van het volk hier voor een derde (en later mogelijk een vierde, vijfde, prik enz.) in aanmerking komen? Trouwens, had onder anderen Diederik Gommers (de man van de ic-bedden) enige tijd geleden niet gezegd dat het coronavirus altijd bij ons zou blijven? 

Ton Nuiten – Maandag 4 Oktober 2021. 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star