Promotievideo Pfizer Covid-19 vaccinatie kinderen – YouTube

Under this short promo-video of Pfizer we read this statement:

“Emergency uses of the vaccine have not been approved or licensed by the FDA, but have been authorized by the FDA under an Emergency Use Authorization (EUA) to prevent Corona Disease 2019 (COVID-19) in individuals 5 years of age and older. The emergency uses are only authorized for the duration of the declaration that circumstances exist justifying the emergency use of the medical product under Section 564(bx1) of the Emergency Act unless the declaration is terminated or authorization revoked sooner. Please see EUA Fact Sheet at 12+ and 5-11.” 

First of all, as the vaccine of Pfizer have not been approved or licensed by the FDA it is not clear whether it was safe or not. Thanks to the vaccine’s many side effects (some of which can be fatal), however, we now know better. Second, normally the vaccin (as is the case with all medicines), is first tested on laboratory animals. With the coronavaccines they seem to have been skipped. It can only concluded from this that the coronavaccine has been tested directly on humans. And finally, this vaccine is, actually, an experimental vaccine; after all, it is “new” and has never been applied to humans before. Which in turn means that it is now people, who are now the “guinea pigs”! 

“There is also continual disinformation and anti-vaccination sentiments that are promulgated with the justification of personal freedom. The anti-public health nessaging has deadly consequences. We are tired of hearing the refrain that children don’t die from COVID-19 as a rationale to not vaccinate or not to follow mitigation measures. The death of a single cild is on too many and should be enough for us to follow public health guidance to our best abilities. Our children deserve it.” Source: thehill.com/opinion/healthcare/581128-with-child-vaccinations-will-we-be-able-to-put-the-pandemic-in-the

(By investigative journalist Ben Swann): 

“Brought To You By The Letter P For Pfizer.”

“AS COVID-19 “VACCINE” INJURIES ARE ON THE RISE, BIG PHARMA AND BIG GOVERNMENT WASTE NO TIME CRAETING PROPAGANDA TO INSIGHT AND ROUND UP THEIR NEXT VICTIMS.” Source: sovren.media/video/brought-to-you-by-the-letter-p-for-pfizer-269.html

What kind of “victims” could this mean? Watch the video at sovren.media and the video above again. 

Ton Nuiten – November 12 2021.


Dutch: 

“Het gebruik van het vaccin is niet goedgekeurd of erkend door de FDA, maar is toegestaan door de FDA onder een Emergency Use Authorization (EUA) om Coronaziekte (COVID-19) te voorkomen bij personen van 5 jaar en ouder. Het gebruik in noodgevallen is alleen toegestaan voor de duur van de verklaring dat er omstandigheden zijn die de toelating van noodgebruik van het medisch product rechtvaardigen op grond van artikel 564(bx1) van de Noodwet, tenzij de verklaring eerder wordt beëindigd of de toelating eerder wordt ingetrokken. Zie UEA Fact Sheet op 12+ en 5-11.” 

Allereerst, daar het vaccin van Pfizer niet goedgekeurd of erkend is door de FDA, was het niet duidelijk of het veilig is of niet. Dankzij de vele bijwerkingen van het vaccin (waarvan sommige met dodelijke afloop) weten we echter inmiddels beter. Ten tweede, normaal worden vaccins (net zoals dit met alle medicijnen het geval is), eerst getest op proefdieren. Bij dit coronavaccin schijnen die er overgeslagen te zijn. Hieruit kan alleen worden geconcludeerd dat het coronavaccin rechtstreeks op mensen is getest. En tenslotte, dit vaccin is eigenlijk een experimenteel vaccin; het is immers “nieuw” en nooit eerder op mensen toegepast. Wat dan weer betekent dat het nu mensen zijn, die nu de “proefkonijnen” zijn! 

“Er is ook voortdurende desinformatie en anti-vaccinatie-sentimenten die verkondigd worden met de rechtvaardiging van persoonlijke vrijheid. Die berichten tegen de volksgezondheid hebben dodelijke gevolgen. We zijn het beu om het refrein te horen dat kinderen niet sterven aan COVID-19 als reden om niet te vaccineren of om verzachtende maatregelen niet te volgen. De dood van een enkel kind is er één te veel en zou voldoende voor ons moeten zijn om de richtlijnen voor de volksgezondheid zo goed mogelijk te volgen. Onze kinderen verdienen het.” Bron: thehill.com/opinion/healthcare/581128-with-child-vaccinations-will-we-be-able-to-put-the-pandemic-in-the

(Van onderzoeksjournalist Ben Swann): 

“U Gebracht Door De Letter P Voor Pfizer.”

“AANGEZIEN COVID-19 ‘VACCINATIE’-LETSELS TOENEMEN, VERSPILLEN BIG PHARMA EN BIG GOVERNMENT ER GEEN TIJD MEE MET HET CREËREN VAN PROPAGANDA OM ER INZICHT IN TE KRIJGEN EN ER HUN VOLGENDE SLACHTOFFERS MEE TE PAKKEN TE KRIJGEN.” Bron: sovren.media/video/brought-to-you-by-the-letter-p-for-pfizer-269.html (enigszins aangepast) 

Wat voor “slachtoffers” zouden hiermee kunnen zijn bedoeld? Bekijk de video bij sovren.media, en de bovenstaande video nog eens. 

Ton Nuiten – 12 November 2021.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star