Ziekenhuiscijfers blijken helemaal niet te kloppen! Het was FAKE.. (NOS) – YouTube

Lente 2020: Het Een Na het Andere Horrorverhaal over Corona over de Beeldschermen, Maar…(Voornamelijk) Lege Ziekenhuizen! 

Zoals in deze video al duidelijk zal zijn, kloppen de ziekenhuiscijfers niet, maar zijn die vals. Hierbij dachten we terug aan de lente van 2020 toen er over de beeldschermen het een na het andere horrorverhaal over corona denderde en de ziekenhuizen op dat moment overvol met coronapatiënten lagen; verpleegsters, verplegers en andere zorgmedewerkers waren zowat dag en nacht koortsachtig bezig er de talloze coronapatiënten te verzorgen. Zodat velen zich af begonnen de vragen of de zorg onder een zo zware druk niet zou bezwijken! En zowel hier als in het buitenland werd er door de gezamenlijke media meegedeeld dat er al duizenden en duizenden al aan dit zo gevaarijke coronavirus waren bezweken. Terwijl de media dus bezig waren met een ronduit furieuze leugenpropaganda met betrekking tot het coronavirus, waren er in die tijd ook verschillende “burgerjournalisten” die besloten hadden om ziekenhuizen (met camera in de hand) te bezoeken om te zien óf het allemaal wel zo erg was. Ze kwamen er binnen, zagen er rond, en….merkten dat er vrijwel geen activiteiten van betekenis door het zorgpersoneel werden verricht. Kort erna hebben ze de videoclips die ze er opgenomen hadden op YouTube geplaatst. Die werden enige tijd later door YouTube allemaal verwijderd. Wat er nog van achtergebleven was, was een vierkant zwart vlak met de inmiddels bekende leuze: “Deze video is niet beschikbaar.” Wat wel achtergebleven was, zijn de reacties van hen die de video’s op een site hadden geplaatst; de eerste is van Amanda:

“Lege ziekenhuizen in Los Angeles II Media Hoax.

“Ik besloot langs te gaan bij enkele van de ziekenhuizen waarvan onze media hebben verteld dat ze overvol en zwaarbelast zijn vanwege de uitbraak. En tot mijn verbazing waren ze bijna helemaal leeg en werden er nul mensen getest of waren er geïnfecteerd. Dit is allemaal een hoax. Een complete schijnvertoning. Wakker worden. Zet de televisie uit.” 

Amanda, 31 maart 2020.

“Er is niets aan de hand, stil, geen ambulances die binnen rijden, leeg, er gebeurt niets…Het is allemaal BS!!!! De MSM wekt de indruk dat ziekenhuizen oorlogsgebied zijn, lichamen stapelen er zich op: we zitten in de medische crisis van ons leven, maar wanneer deze mensen hun plaatselijke ziekenhuizen bezoeken, gebeurt er NIETS; het zijn spooksteden!! Talloze ambelances staan gewoon geparkeerd, EMT’s hangen rond en spelen met hun telefoons, etc.” 

tinthor.org/2020/04/07/heroic-citizens-fact-check-the-lying-msm-about-corona-page-5/

Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren zei het in verband met (voormalig demissionair) minister Ferdinand Grapperhaus al:

Voorzitter, hoe je de huidige staat van ons land ook zou willen omschrijven, de term “rechtsstaat” dekt helaas de lading niet meer. En het zou nog tot daaraan aan toe zijn, als degenen die onze grondrechten en vrijheden afpakken, daadwerkelijk in de veronderstelling verkeren dat het allemaal noodzakelijk is in het belang van de volksgezondheid; als zij zelf daadwerkelijk zouden geloven dat we te maken hebben met een levensgevaarlijk virus. Maar ze geloven het zelf niet eens. Als de minister hier zojuist de zaal betreed, dan loopt hij twee minuten lang te pronken met zijn nieuwe mondkapje en alle camera’s op te zoeken; en als hij dadelijk achter de schermen weer met zijn ambtsgenoten of met andere Kamerleden of met zijn ambtenaren aan het socializen is, dan is het weer ouwe jongens krentenbrood en dan bestaat het virus ineens niet meer. En het gaat er hier niet om dat daar dan, onder meer door deze demissionair minister de coronamaatregelen worden overtreden (waar hij vervolgens wel of niet een boete voor betaalt), dat is niet het punt. Het gaat om iets veel fundamentelers, namelijk dat de betrokkenen zich er kennelijk wel degelijk van bewust zijn dat de maatregelen niet daadwerkelijk nodig zijn om onze volksgezondheid te beschermen, en dat men zelf ook niet gelooft in die leugens die ons worden opgedrongen. En dat betekent, mevrouw de voorzitter, dus, dat willens en wetens, opzettelijk, grondrechten en vrijheden van burgers worden afgepakt onder valse voorwendselen. En precies dat is waarom de beleidsmakers zowel vanuit het kabinet als Kamerleden die dit beleid steunen en toejuichen, is dat beleid niet zomaar incompetent, maar misdadig. En het gaat niet om de minste misdrijven mevrouw de voorzitter; we hebben het niet alleen over ambtsmisdrijven, maar ook over misdrijven als wederrechtelijke vrijheidsberoving, landverraad, dood door schuld en in het ergste geval zelfs massamoord.” Bron: youtube.com/watch?v=RHSUdK8h7ZM (“Gideon v. Meijeren: zijn connecties met WEF van Klaus Schwab te betitelen als landverraad?” (video van Bert Brandsma (vanaf 12:20)

Waarna Van Meieren de volle lading van zowel voorzitter Eva Bergkamp als van enkele Kamerleden over zich heen krijgt.

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. 

Een van die Kamerleden is het Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. Net zoals Bergkamp en verschillende Tweede Kamerleden vind ook hij de aanklacht van Van Meijeren van landverraad te ver gaan. En dat premier Rutte hierbij “in een groot internationaal complot zou zitten om hier, ehm, iedereen onder ’n soort controle te brengen” vind Omtzigt al helemaal te bizar voor woorden. Hier gaat het dus over “The Great Reset” van Klaus Schwab en het World Economic Forum (WEF).

Geen Complot? Rutte Betrokken Bij een “Groot Internationaal Complot.”  

Wel, misschien dat Dirk-Jan Omtzigt (broer van), die een van de leden van het WEF (o.l.v. Klaus Schwab) is, waar men nu met “The Great Reset” bezig is, ons hier meer over zou kunnen vertellen! The Great Reset: van het “oude normaal” naar de “nieuwe moraal”: een NWO naar Chinees model. 

En onder die ’n soort controle’ wórden we niet gebracht, maar léven we er al een tijd onder; kijk maar naar die krankzinnige coronamaatregelen. Of Rutte dan ook in een “groot internationaal complot” zou zitten: “groot” en “internationaal” is het in ieder geval wel: in de meerderheid van landen overal diezelfde genoemde krankzinnige maatregelen. Zodat het goed waar te nemen is dat hier volgens een van tevoren uitgewerkt “gezamenlijk draaiboek” mee wordt gevolgd. Dus is het antwoord: “Ja.” Rutte en de rest van de wereldleiders zijn ook inderdaad in een “groot internationaal complot” verwikkeld! 

En daar werkten zijn broer en de rest van de leden van het WEF hulpvaardig, gedienstig en slaafs aan mee; en die doen dit nu nog. Gideon hoeft ook niet te bewijzen dat Rutte betrokken is bij een globaal complot. Dit is hier even uitgelegd en aldus bewezen! 

Besmettingscijfers Hoog Gehouden. 

Het is dan ook om die reden dat de besmettingscijfers (zoals in deze video – waarin verder niets over een “complot” gezegd wordt -) hoog gehouden worden. Op de mate van die cijfers bepaalt het kabinet immers haar coronabeleid.

Terugblik: de Italiaanse Politicus Vittorio Sgarbi & de 25.000 Mensen die niet aan Corona Stierven. Poging tot Instelling Dictatorschap. 

En hiermee dachten we weer terug aan die gelegenheid waarbij tijdens een van die Italiaanse parlementaire sessies de politicus Vittorio het woord nam. In Italië zou het aantal corona-doden destijds zeer hoog zijn, waar ook aandacht door de Nederlandse media aan werd gegeven, waarmee de vrees en angst onder de Nederlandse bevolking er nog eens een flinke push mee kreeg:

“Een groot deel van de wereld is geschokt door de coronaviruscijfers die uit Italië komen. Het land heeft een van de oudste bevolkingsgroepen in Europa en heeft tegenwoordig ook de grootste Chinese diaspora. 

De Italiaanse regering heeft ook het percentage sterfgevallen per leeftijdsgroep vrijgegeven. 

90+ jaar: 6% van de sterfgevallen

80-89 jaar: 42% van de sterfgevallen. 

70-79 jaar: 35% van de sterfgevallen.

60-69 jaar: 16% van de sterfgevallen. 

In maart waren er al beweringen dat de Italiaanse sterftecijfers voor het coronavirus vals en overdreven waren. 

Onlangs klaagde de Italiaanse kunstcriticus, historicus, televisiepersoonlijkheid en politicus Vittorio Sgarbi over de valse coronaviruscijfers. 

RAIR meldde: Op vrijdag 24 april 2020 hekelde Vittorio Sgarbi, een lid van de Italiaanse Kamer van Afgevaardigden, wat volgens hem valse statistieken over het coronavirus zijn. Sgarbi is van mening dat door de regering en de media valse statistieken worden gepropageerd om de Italiaanse burgers te terroriseren en een dictatuur te vestigen.* 

Het lid van de Italia Forza-partij bekritiseerde de sluiting van 60% van de Italiaanse bedrijven voor 25.000 doden door het Chinese coronavirus vanaf de vloer van de wetgevende macht. ‘Het is niet waar’, zei hij. ‘Gebruik de doden niet voor retoriek en terrorisme.’ Volgens het National Institute of Health stierf 96,3% niet aan het coronavirus, maar aan andere pathologieën, zei Sgarbi – wat betekent dat er slechts 925 zijn gestorven aan het virus en 24.075 gestorven zijn aan andere aandoeningen, beweerde Sgarbi. “…het virus was klein, niet meer dan een griep. Lieg niet! Vertel de waarheid!”* Bron: thegatewaypundit.com/2020/05/25000-not-die-way-impose-dictatorship-italian-politician-vittorio-sgarbi-slams-false-covid-19-numbers-italy-video/ (* nadruk toegevoegd)

Sgarbi is een politicus die aanvankelijk mee zal zijn gegaan met het hoge sterftecijfer in zijn land, maar kwam er daarna al snel achter dat de Italiaanse overheid – waar hijzelf deel van uitmaakt – er met die valse en overdreven sterftecijfers van plan was, er een dictatorschap in Italië mee in te voeren; en net zoals de overheid daar dit van plan was te doen, zo deed premier Rutte dit (ondanks dat Pieter Omtzigt ontkende dat de premier bij een “groot internationaal complot” betrokken zou zijn) ook hier, in Nederland. 

“EPIC SMACKDOWN”: Premier Mark Rutte: Globalist voor de “Great Reset.”

“Nadat premier Rutte de “Great Reset” een “samenzweringstheorie” noemde, verbaasde het parlementslid Gideon van Meijeren het parlement door te onthullen dat hij een brief aan de auteur van de “Great Reset”, Klaus Schwab, geschreven had waarin hij diens complot om de wreldeconomie te hervormen, prees. 

In de Tweede Kamer ontmaskert het conservatieve Kamerlid Gideon van Meijeren premier Mark Rutte als een globalist. In wat een epische confrontatie wordt genoemd, liet het Tweede Kamerlid van Forum voor Democratie nadat hij zijn leugens over de ‘Gri=ote Reset’ aan de kaak gesteld had, vernederd achter. 

Van Meijeren vroeg de premier wat hij van het boek ‘COVID-19: The Great Reset’ vindt. Rutte reageert meteen met: “Ik ken dat boek niet”, en beschuldigt de politicus van het opdringen van complottheorieën. Van Meijeren is verbaasd over zijn reactie aangezien hij een brief in zijn handen heeft waarin Rutte de auteur van het boek en oprichter van het World Economic Forum, Klaus Schwab, bedankt voor voor het versturen van die brief. De premier prijst het globalistische manifest van Schwab zelfs, maar doet alsof hij dit nooit heeft gelezen.

In de brief aan Rutte van 26 november 2020 noemde hij de theorieën waarin onder meer gepleit wordt voor de afschaffing van het privebezit en democratie in het boek, een hoopvolle analyse voor een betere toekomst. “The Great Reset” is zoals eerder vermeld bij RAIR Foundation USA, een globalistisch complot om er de wereldecomomie mee te hervormen. Het vehikel voor de Grote Reset is natuurlijk het coronavirus.” Bron: rairfoundation.com/epic-smackdown-conservative-mp-exposes-dutch-prime-mnister-as-a-great-reset-globalist-must-watch/

Dit is dus een Engelstalige site waar de video die we er in het Nederlands ook op Youtube gezien hebben, daar ook, maar dan met Engelse ondertiteling te zien is. Ook is er de bedankbrief van Rutte aan Schwab te lezen.

Niet de Nadruk op de Besmettingscijfers maar Op de (Bijna) Lege Ziekenhuizen. 

Ook nu nog zien we soms debatten tijdens onder meer de Tweede Kamer-sessies waar we zien dat bijvoorbeeld Wybren van Haga (Belang van Nederland) kritische vragen stelt aan Jaap van Dissel (voorzitter OMT). Het gaat er dan over de besmettingscijfers in de grafieken die Van Dissel laat zien. Van Haga zei dan dat het allemaal niet klopte, etc. Naar onze mening moet de nadruk hier niet worden gelegd op wat er met die cijfers aande hand zou zijn; de nadruk zou moeten worden gelegd op die (bijna) lege ziekenhuizen waar er – desondanks de furieuze en fanatieke leugencampagne over overvolle ziekenhuizen die er in maart/april 2020 toen overal bezig was een hoogtepunt te bereiken – eigenlijk niets aan de hand was: de ziekenhuizen werden niet overweldigd door talloze coronapatiënten; de ambulances reden er niet af en aan met vele coronapatiënten; bijna lege teststraten terwijl de media beweerden dat er rijen mensen stonden te wachten om er op corona te worden getest. En het is voornamelijk op deze manier waarop we die hele corona-hetze en het zaaien van angst en paniek die ermee gepaard gingen, door namelijk er de nadruk op die lege ziekenhuizen te leggen dat we dit alles omlaag kunnen halen! Bij YouTube zal men er al van op de hoogte zijn geweest:

“Pas op: Censuur om de Hoek!

We weten dat de directie van YouTube intussen vele video’s heeft verwijderd waarvan een alternatieve versie over bepaalde gebeurtenissen een schending van de richtlijnen van YouTube zouden zijn. Nu had de directie op Twitter xeer recent hieromtrent het volgende meegedeeld: 

“Men minder mensen om de inhoud te beoordelen, zullen we onze geautomatiseerde systemen intensiveren om YouTube veilig te houden. Gedurende deze tijd zullen er meer video’s dan normaal worden verwijderd, inclusief content die onze gemeenschappelijke richtlijnen niet schenden. We weten hoe moeilijk dit voor u allen zal zijn.” 

Wel, zou dit misschien iets te maken kunnen hebben met de wereldwijde hype rondom het coronavirus? Misschien.” Bron: tinthor.org/2020/03/21/the-war-of-the-worlds-massahysterie-onder-de-amerikaanse-bevolking-coronavirussen-niet-nieuw-tweede-kamer-debat-live-uitgezonden-hoor-en-kijkspel-pieter-lakeman-het-lugubere-en-bizarre/

Maar dat “misschien” is nu al lang geen misschien meer. En dat ze ook nog die video’s die de gemeenschappelijke richtlijnen van YouTube niet zouden schenden zouden verwijderen, dat was toch “je reinste censuur.” En daarmee hadden ze er ook zoals gezegd al die video’s over lege zieken huizen en teststraten, waarmee de hele coronapandemie bijna van het begin af als een hoax ontmaskerd had kunnen worden, verwijderd.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star