De World Climate Declaration: een Alternatieve & Juiste Verklaring over een (Niet-Bestaand) Klimaatprobleem.

We zijn er nu zo langzamerhand wel bekend mee: om de klimaatverandering tegen te gaan, hebben we onder meer zonnepanelen nodig. Hierbij is het noodzakelijk dat vervuilende auto’s uit delen van steden worden geweerd. Deze (en andere maatregelen) zijn weer noodzakelijk om er de co2 mee te verminderen. Ook is er een verband met de boerengemeenschap die om die reden de veestapel moet halveren. Wat die klimaatverandering betreft, zijn we de afgelopen decennia overspoeld met allerhande alarmistische verhalen over bijvoorbeeld steden die vanwege het smelten van de poolkappen vroeg of laat onder water zouden komen te staan. 

Gelegaliseerde & Goedgekeurde Wetenschappers. 

Wanneer we alles wat er met die klimaatverandering samenhangt bezien, is het duidelijk dat we wat de mainstream media betreft, alleen die wetenschappers aan het woord zien, die van tevoren gelegaliseerd en goedgekeurd zijn. En die hebben er allemaal slechts één scenario over te verkondigen: Als er niets aan de klimaatverandering zal worden gedaan (of als er nu niet nog meer tegen zal worden gedaan dan wat er al aan gedaan is), dan zullen we ons nageslacht met al die problemen rond die verandering opschepen!

Alternatieve Wetenschappers.

Naast bovengenoemde wetenschappers zijn er echter ook de alternatieve wetenschappers (die we in de mainstream echter maar zelden of nooit aan het woord zullen zien komen). Hun visie op het klimaat is echter deze:

Er is geen klimaatnoodgeval. 

Het artikel met deze woorden vervolgt dan met:

“Klimaatwetenschap zou minder politiek moeten zijn, terwijl klimaatbeleid meer wetenschappelijk zou moeten zijn. In het bijzonder moeten wetenschappers benadrukken dat hun modelleringsoutput niet het resultaat is van magie: computermodellen zijn door mensen gemaakt. Wat er uitkomt is volledig afhankelijk van wat theoretici en programmeurs hebben ingevoerd: veronderstellingen, relaties, parametriseringen, stabiliteitsbeperkingen, enz. Helas wordt in de reguliere klimaatwetenschap de meeste van deze input niet aangegeven. 

De uitkomst van een klimaatmodel, geloven is geloven wat de modelmakers er hebben ingebracht. Dit is precies het probleem van de huidige klimaatdiscussie waarin klimaatmodellen centraal staan. Klimaatwetenschap is verworden tot een discussie gebaseerd op overtuigingen, niet op degelijke  zelfkritische wetenschap. We moeten ons bevrijden van het naïeve geloof in onvolwassen klimaatmodellen. In de toekomst moet klimaatonderzoek aanzienlijk meer nadruk leggen op empirische wetenschap.”

Een wereldwijd netwerk van meer dan 1200 wetenschappers en professionals heeft deze dringende boodschap opgesteld. Klimaatwetenschap zou minder politiek moeten zijn, terwijl klimaatbeleid meer wetenschappelijk zou moeten zijn. Wetenschappers moeten openlijk ingaan op onzekerheden en overdrijvingen in hun voorspellingen van de opwarming van de aarde, terwijl politici onpartijdig de werkelijke kosten en de ingebeelde voordelen van hun beleidsmaatregelen moeten tellen.

Zowel natuurlijke als antropogene factoren veroorzaken opwarming. 

Het geologische archief onthult dat het klimaat op aarde varieert zolang de aarde bestaat, met natuurlijke koude en warme fasen. De Kleine IJstijd eindigde pas in 1850. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we nu een periode van opwarming meemaken.

Opwarming gaat veel langzamer dan voorspeld. 

De wereld is beduidend minder opgewarmd dan het IPCC voorspelde op basis van gemodelleerde antropogene forcering. De kloof tussen de echte wereld en de gemodelleerde wereld vertelt ons dat we de klimaatverandering nog lang niet begrijpen.

Klimaatbeleid steunt op ontoereikende modellen. 

Klimaatmodellen hebben veel tekortkomingen en zijn niet in de verste verte plausibel als mondiaal beleidsinstrument. Ze blazen het effect van broeikasgassen zoals co2 op. Bovendien gaan ze voorbij aan het feit dat het verrijken van de atmosfeer met co2 gunstig is.

Co2 is plantenvoeding, de basis van al het leven op aarde.

Co2 is geen vervuiler. Het is essentieel voor al het leven op aarde. Fotosynthese is een zegen. Meer co2 is gunstig voor de natuur, vergroening van de aarde: extra co2 in de lucht heeft de groei van wereldwijde plantaardige biomassa bevorderd. Het is ook goed voor de landbouw en verhoogt de opbrengst van gewassen wereldwijd.

De opwarming van de aarde heeft het aantal natuurrampen niet vergoot. 

Er is geen statistisch bewijs dat de opwarming van de aarde orkanen, overstromingen, droogtes en dergelijke natuurrampen intensiveert of frequenter maakt. Er is echter voldoende bewijs dat co2-beperkende maatregelen even schadelijk als kostbaar zijn.

Klimaatbeleid moet de wetenschappelijke en economische realiteit respecteren. 

Er is geen klimaatnoodsituatie. Er is dus geen reden tot paniek en alarm. We zijn fel gekant tegen het schadelijke en onrealistische co2-neutrale beleid dat wordt voorgesteld voor 2050. Als er betere benaderingen komen, en dat zal zeker gebeuren, hebben we ruimschoots de tijd om na te denken en ons opnieuw aan te passen. Het doel van mondiaal beleid moet ‘welvaart voor iedereen’ zijn door ten alle tijde betrouwbare en betaalbare energie te leveren. In een welvarende omgeving zijn mannen en vrouwen goed opgeleid, zijn de geboortecijfers laag en geven mensen om hun omgeving.

Epiloog. 

De World Climate Declaration (WCD) heeft een grote verscheidenheid aan competente wetenschappers van over de hele wereld* samengebracht. De aanzienlijke kennis en ervaring van deze groep is onontbeerlijk om tot een evenwichtige, onpartijdige en competente kijk op klimaatverandering te komen.

Vanaf nu gaat de groep functioneren als “Global Climate Intelligence Group” De CLINTEL group zal gevraagd en ongevraagd advies geven over klimaatverandering en energietransitie aan overheden en bedrijven wereldwijd.

* Het is niet het aantal experts maar de kwaliteit van de argumenten die telt. Bron: clintel.org/world-climate-declaration/

Daarna volgen er de vele ondertekenaars van deze verklaring. Voor Nederland zijn dit professor Guus Berkhout en Dr. Cornelis Le Pair. 

Wil je tekenen? 

Op een andere pagina van de site is er de mogelijkheid deze verklaring ook te ondertekenen: clintel.org/want-to-sign/ Dit lijkt echter bedoeld te zijn voor academici en wetenschappers. Mochten  er die dit hier lezen, mensen met een dergelijke achtergrond zijn, dan kunnen die dit dus doen.  

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star