Blackbox.TV: Over een Generaal Pandemisch Pardon. De Woordenn Van Jezus Aan Het Kruis Over Vergeving. God Vergeldt Verdrukking Met Verdrukking & Van de Plaats Der Pijniging Naar de (Eeuwige) Poel Van Vuur.

“Het toonaangevende tijdschrift The Atlantic roept op tot een generaal pardon voor iedereen die ‘fouten’ maakte tijdens de ‘pandemie’, zoals het sluiten van scholen en discrimineren van ongevaccineerden. Het voorstel roept veel weerstand op.

Onder het motto ‘It’s time to move on’ – Het is tijd om verder te gaan – opperde journaliste Emily Oster in The Atlanctic maandag het idee om een generaal pardon te verlenen aan iedereen die fouten heeft gemaakt tijdens de afgelopen coronajaren.

Oster erkent dat er de afgelopen jaren overal ter wereld door politici, medische autoriteiten en de media veel fouten zijn gemaakt, van het sluiten van scholen en het verplichten van maskers tot de discriminatie van ongevaccineerden.

De journaliste van The Atlantic geeft toe dat veel beslissingen van autoriteiten achteraf gezien ‘fout’ waren. Zo leidde het sluiten van scholen niet tot een noemenswaardige daling van het aantal ‘besmettingen’, maar zorgde het wel voor grote schade bij de ontwikkeling van kinderen, zegt de journaliste.

Toch vindt Oster, die zelf ook de nodige fouten maakte, dat het tijd is voor een ‘pandemic amnesty.’ – een generaal pardon.

“We moeten elkaar vergeven voor wat we deden en zeiden op het moment dat we niets wisten van COVID”, zegt Oster in de inleiding van het opiniestuk.

Hoewel het fijn is dat een groot mainstream medium als The Atlantic het maken van ‘fouten’ toegeeft, is het absoluut nog geen tijd om met de hand over het hart te strijken, blijkt uit de reactie van veel critici.

Eva Vlaardingenbroek deelt een fragment van een demonstratie tegen het coronabeleid, waar een politieagent een man laat bijten door een politiehond. Haar bijschrift ‘Je kunt dat pandemische pardon stoppen waar de zon niet schijnt”, laat aan duidelijkheid niets te wensen over.

Eerst Onderzoek en Berechting.

Ook veel medici en wetenschappers, die tijdens de crisis gecensureerd en zwartgemaakt werden, vinden een pardon veel te gemakkelijk.

“Geen amnesty vóór grondig onderzoek en gerechtelijke stappen waar nodig”, zegt prof. Shmuel Shapira op Twitter.

Prof. dr. Jay Bhattacharya, hooglerraar op Stanford University en mede-initiatiefnemer van de Great Barrington Declaration, zegt dat hij sterk gelooft in de kracht van vergeving. “Ik heb tijdens de pandemie veel kansen gehad om die kunst te beoefenen. Maar we hebben ook een eerlijke evaluatie nodig van falende leiders en instellingen zodat dit destructieve beleid nooit meer terugkomt.”

Troy Nehls, lid van het Amerikaanse Congres zegt, “Ze lieten je begrafenissen afzeggen en afscheid nemen van geliefden via Skype’. Hij kan zich dus niet vinden in het pleidooi van The tlantic. “Geen pandemisch generaal pardon. Er moet verantwoording komen.”

Influencer Ian Miles deelt een video met de vraag “Amnesty?”

Ook Libs of Tiktok staat niet te springen om een generaal pardon. “Duizenden kleine bedrijven werden gedwongen hun deuren voorgoed te sluiten na het lockdownbeleid van de Democraten. Nu willen ze ‘Pandemische Anmesty.” Het is een nee van mij.”

De Australische politicus en coronacriticus Craig Kelly is niet vergevingsgezind. “En nu willen de cultleden vergeving? Absoluut niet. Na alle leugens. na al het politiegeweld. We zullen nooit vergeten. Vervolging. Nuremberg 2.0. Gevangenis.” Bron: blckbx.tv/xorona/geen-generaal-pardon-voor-autoriteiten-die-fout-waren-tijdens-coronatijd


“Vader, Vergeef het Hun, Want Zij Weten Niet Wat Zij Doen.” 

En we zijn het hier volkomen mee eens: Eerst het afleggen van verantwoordelijkheid; daarna berechting en tenslotte een passende straf voor de daders die de volken der wereld zo door hun leugens hebben misleid en getiranniseerd hebben met hun goddeloze coronabeleid! In verband hiermee zullen we nog aandacht schenken aan enkele van de woorden die Christus Jezus sprak terwijl Hij stervende was aan het kruis. Dit houdt weliswaar geen verband met wat we er met wat de coronatijd gaande was betreft, maar ook daar gaat het om vergeven. de woorden die Jezus sprak, waren deze:

“En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.” (Lukas 23:34)

Terwijl Hij deze woorden sprak en hevige pijnen te verduren had, werd Jezus bespot en beschimpt door degenen die bij en om het kruis verzameld waren.

Nu lijkt het of deze woorden van Jezus in overeenstemming lijken te zijn met de woorden van de journaliste van The Atlantic: Vergeef hun ‘fouten’ op voorhand maar en geef ze allemaal een generaal pardon.” (Amnesty). En zo, op het eerste gezicht, lijkt dit ook zo. En er zullen ook Christenen zijn die dit zo interpreteren; bijvoorbeeld: “Ja, hij heeft mij achter mijn rug belasterd, maar eigenlijk wist hij niet wat hij deed; daarom vergeef ik hem alvast maar bij voorhand.” 

Maar ligt hier ook niet een bepaalde betekenis achter? Jazeker; en dat is deze: zij deden dit alles Jezus aan omdat zij niet wisten dat Hij de Messias was, maar ze wisten wel dat ze op dat moment een groot kwaad deden. 

We kunnen ons dan ook moeilijk voorstellen dat hoewel ze wisten en groot kwaad te doen, ze dat dan ook niet geweten zouden hebben, dát ze dit op dat moment deden! En ongeveer veertig jaar na de dood, opstanding en hemelvaart van Jezus, kwam in het jaar 70 AD dan ook het godsoordeel over Jeruzalem! Dr, Chuck Baldwin maakt in zijn (Engelstalige) prediking “The Destruction of Jerusalem” (te vinden op YouTube) duidelijk dat er in de hele geschiedenis geen stad als Jeruzalem zo grondig verwoest en vernietigd werd (in dit geval door de Romeinen). Zo zal er ook eens een oordeel over hen die tijdens de coronatijd ‘fouten’ hebben gemaakt komen (zie verderop).

God Vergeldt Verdrukking met Verdrukking. 

De Bijbel leert ook dat God verdrukking met verdrukking zal vergelden:

“Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken, en aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemelen met de engelen van Zijn kracht, wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwige verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht, wanneer Hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven ( want bij u vond ons getuigenis geloof).” (2 Thessalonicenzen 1:6-10)

Dit had dus betrekking op de Christenen in de tijd van de apostel Paulus die verdrukt werden. In bredere zin uitgelegd echter: Ook al zouden al de daders (de politici, medische instellingen, de media, etc. – tegen alle verwachting in trouwens – alsnog een generaal pardon krijgen. dan weten ze waarschijnlijk nog niet wat hen (mochten ze die meemaken) bij de tweede komst van Christus te wachten zal staan: een eeuwige “lockdown”, een eeuwige “isolatie”, een eeuwige ‘”verdrukking.” Immers, als je God kent, verdruk je je medemens niet zoals (om maar even op Nederlands grondgebied te blijven) premier Rutte, (voormalig) gezondheidsminister Hugo de Jonge (die nota bene beweert een “Christen” te zijn!) en vele andere politici, de (valse) medische wetenschap en media al die tijd hebben gedaan.

Van de Plaats Der Pijniging Naar de (Eeuwige) Poel Van Vuur.

En mochten ze allen de tweede komst van Jezus niet meemaken maar al van tevoren van ons heengegaan zijn, dan zullen ze naar de plaats der pijniging verwezen zijn. Waarna ze later voor de Grote Witte Troon van Christus zullen worden gesteld. (Openbaring 20:11-15)

“En de dood en het rijk van de dood” (de “plaats der pijniging”) “werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.” (verzen 14-15)

Om de inmiddels verhoogde energieprijzen hoeven ze het niet te laten. Er worden immers geen prijzen berekend. De bovenstaande verzen maken echter al duidelijk dat het er in de poel van vuur niet goed toeven zal zijn….

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star