“Homo Cyborg:” Het Komende Gemechaniseerde Tijdperk, Singulariteit, Geavanceerde Mind Control Technieken & Manipulatie.

Misschien herinnert u zich bepaalde films nog, het tijdperk waarin zeer geavanceerde robots de macht van de mens zullen hebben overgenomen. Dit is te zien in een van deze films, “Terminator 2 Judgment Day”, wat zich in een tijdperk afspeelt waarin het enselijk ras nagenoeg zal zijn vernietigd. Hoewel deze film zuivere fictie is, zitten er desondanks toch elementen in die wijzen op een toekomst waarin de singularity haar hoogtepunt zal hebben bereikt.

 

Wat is Singularity (Singulariteit)? 

 

Nu moeten we eerst de vraag beantwoorden: “Wat is nu singularity?” Deze vraag kan in een enkele zin worden beantwoord:

“Singularity: The merging of man’s biological thinking and existence with technology to the point there is no distinction between human and machine.” 

Het gaat hier dan over robots die ergens in de toekomst inmiddels zodanig geavanceerd zullen zijn, dat er dan een volkomen samengaan tussen een mens van vlees en bloed en machine en er geen enkel verschil meer te bespeuren zal zijn tussen de mens en de geavanceerde robot.

teleexistence_robot

 

Opmars van de Robots in de Samenleving. 

 

Op dit moment wordt er regelmatig aandacht aan besteed: de inzet van robots in bijvoorbeeld de zorg, om zo het gebrek aan zorgverleners te compenseren. Hoewel de robotisering van delen van de samenleving in zekere mate nog in de kinderschoenen staat, zijn er al enkele opmerkelijke prestaties op dit gebied verricht. Zolezen we het volgende in het blad, Elsevier:

‘Dit is Lea!’, zegt Maja Rudinac (33) enthousiast over de robot die naast haar staat. Leah is ongeveer 1, 50 meter lang, kan zelf rondrijden, heeft twee luidsprekers als grote, ronde ogen en een bewegingssensor als mond. Ze heeft wel wat weg van de schattige tekenfilmrobot Wall-E, maar dan met een jurkje aan. En met een behoorlijk ferme handdruk; haar grijphanden zijn gemaakt om van alles en nog wat te kunnen oppakken, en wie zijn hand tussen haar ‘vingers’ steekt, wordt stevig vastgepakt. Ze zit vol sensoren en chips om haar omgeving in de gaten te houden.

Commerciële Robots. 

In september lanceert de van oorsprong Servische Rudinak in Delft het bedrijf Robotic Care Systems, dat commerciële toepassingen zal bedenken voor de technologieën die Leah aansturen. Tot die tijd leidt ze een team robotonderzoekers van het TU Delft Robotics Institute. ‘We gaan betaalbare robots ontwikkelen voor de thuiszorg. Die moeten ouderen kunnen helpen bij huishoudelijk werk zoals poetsen en koken. Ook zouden ze sensoren en camera’s kunnen krijgen om noodgevallen te detecteren, bijvoorbeeld dat iemand valt. Dan kan de robot hulpdiensten inschakelen’ zegt Rudinac.” 

Verder hebben grote bedriven zoals Honda, Philips, Samsung en Google al veel geïnvesteerd in de creatie van robots waarvan o.a de zelfrijdende auto er een van is. Ook wordt er aandacht aan besteed aan de singularity waar we het net al over hadden:

“Nu praten robots nog niet terug, en hebben ze niet door dat ze worden geschopt, maar dat zal niet lang zo blijven, denken veel toonaangevende technologieonderzoekers en -ondernemers. Er is een term in de technologiesector die de laatste jaren steeds meer aandacht krijgt: singulariteit, singularity in het Engels. Die term verwijst naar het moment waarop mens en machine singulair zijn geworden: gelijkwaardig zijn geworden aan elkaar en met elkaar versmolten. 

Die gedachte is gebaseerd op de wet van Moore, het verschijnsel dat computerchips al decennia ongeveer elke anderhalf jaar twee keer zo snel worden. Een ontwikkeling die bij elke stap verdubbelt, noemen we exponentieel: die gaat van 1 naar 2, vervolgens naar 4, naar 8, en zo verder, tot het razendsnel gaat. Als je de lijn van de Wet van Moore doortrekt, zullen computerchips rond het jaar 2030 dezelfde rekenkracht hebben als het menselijk brein.” 

 

Zorgen. 

 

Hoewel er gesproken wordt over de voordelen die robots met zich meebrengen, zijn er ook vooraanstaande technologen die er bepaalde zorgen over koesteren:

“Wie robot Leah in de grote ronde speaker-ogen kijkt, kan alleen vertederd raken. Maar er zijn ook beduidend minder vriendelijke exemplaren. Drones kunnen worden gebruikt om te bombarderen, en diverse legers werken aan gevechtsrobots die op termijn kunnen worden ingezet om vijanden te doden. De Verenigde Naties werken al aan een verbod op dit soort technologie, maar wat als dit soort robots zich autonoom tegen mensen kunnen keren? 

Dat klinkt als het scenario van een slechte sciencefictionfilm, maar er zijn zeer weldenkende mensen die deze mogelijkheid serieus nemen. De wereldberoemde wetenschapper Stephen Hawking zei eerder dit jaar”‘Het is denkbaar dat robots op termijn betere uitvinders zijn dan mensen, betere manupulators zijn dan menselijke leiders, en wapens kunnen ontwikkelen die we niet eens kunnen begrijpen.'”  http://www.elsevier.nl/juist/article/2014/10/daar-komen-de-robots-1613673W/

Maja Rudinac schijnt de zorgen die wetenschappers zoals o.a Stephen Hawking hierover hebben niet te delen; het zal allemaal wel meevallen. De wetenschapper, Dr. Paul Saffo, verbonden aan de Stanford University, en enkele andere geleerden hebben echter minder positieve dingen te zeggen over de steeds meer geavancerende robot in de toekomst:

“The truly interesting question is what happens after we have truly intelligent robots. If we are lucky, they ‘ll treat us as pets. If not, they ‘ll treat us as food.” 

“What Saffo and a few other top robotics scientists report is that humankind is nearing what robotics and artificial intelligence scientists call singularity. Singularity is that moment in cosmic time when machines (robots) are at parity -they are equal in intelligence and capability- with human beings. After reaching singularity, the robot will rapidly go on to his destiny. It (he/she?) will outthink us, outwork us, and outperform us. The robot will become a superior breed. And there is nothing you ot I can do to stop its advance. 

Vernor Vinge, mathematics professor who, in 1993 -that’s twenty years ago!- wrote The Coming Technological Singularity, stated: “Within 30 years we will have the technological means to create superhuman intelligence. Shortly after that, the human era will be ended.

“The human era will be ended.” Could these frightening words become reality? For over 30 years I have been aware that DARPA, the Defense Department’s premier research agency, has been shoveling billions into robotics research, including for the fields of nanorobotics and neuroscience. Scientists are deep into the Human Genome Project, a commitment to link neural networks, biotechnology, and information science to develop the “Borg.” That is, to electromagnetically link every computer and robot in the world with humankind’s brainpower.

robot_alchemy_article_title

Iets verderop gaat het over “lethal robots” (ofwel, robots die kunnen doden.):

“But, in fact, lethal robots already exist. Hundreds have been murdered in recent months by robotic drone aircraft. America will soon be inundated with tens of thousands of drones overhead. Meanwhile, the U.S. military has developed the EATR robot, designed to run on biomass. The EATR robot will eat sticks, leaves, and dead human bodies for energy. Remember the movie, Soylent Green? 

The U.S. military has developed Hunter/Killer robots that use facial recognition software and smell to identify and pick human targets out of a crowd. There is the “Cheetah” robot, a steel machine that can run three times as fast as a human being. And there is the Alpha Dog, a gigantic, powerful robot that can hike 20 miles without stopping. 

In Japan is the fearsome new Titanoboa, a 50 foot long snake robot, and the United States prides itself on its many spy and death robots cleverly disguised as mosquitos, bees, and birds. Don’t be outside during a swarm of these deadly creatures.” http://www.texemarrs.com/052013/robot_alchemy_article.htm

dd6c65f6342309d5fe1027ad3cd66a20

 

In de Beginfase en Toch…Gevanceerd. 

 

Hoewel de productie van robots hier (en elders) nog in de beginfase is, schijnt men er in het Amerikaanse leger al grote vorderingen mee te hebben gemaakt: miniscule robots in de vorm van muggen, bijen en vogels waarbij weinig of geen verschil is tussen deze mechanische schepsels en de biologische diertjes. Hier is iets van “Popular Science”: “”Rise of The Insect Drones. Nature spent millions of years perfecting flapping-wing flight. Now engineers can reproduce it with machines.” http://www.popsci.com/article/technology/rise-insect-drones

 

Het Begin: Operation Paperclip. 

 

Gezien het bovenstaande, moet worden vastgesteld dat er op militair gebied al vele vorderingen zijn gemaakt met drones, robots, etc. Hoe dieper men in deze materie duikt, hoe duisterder het echter wordt. In 1997 werd hier voor het Nederlandse taalgebied het boek, “Het UFO-Experiment . Geheim militair onderzoek naar alienvoertuigen, biochips en futuristisch wapentuig”, van Helmut Lammer en Marion Lammer gepubliceerd. De auteurs beschrijven o.m. dat vlak na WW II Duitse en Japanse wetenschappers naar de Verenigde Staten werden overgebracht. De operatie waaronder dit gebeurde, is sindsdien bekend als Operation Paperclip. De geheimzinnige mind control-experimenten waar zij zich mee hadden beziggehouden, werden in de Verenigde Staten in het geheim voortgezet. Daartoe werden zij vanuit Heidelberg naar de Verenigde Staten overgevlogen. Zij werden er te werk gesteld voor de US Navy, CIA, en het US Army Chemical Corps, waarbij zij op hun proefkonijnen gebruik maakten van o.a. drugs. 

Ondanks dat dit al die tijd werd verhuld, is deze operatie uteindelijk toch in de openbaarheid gekomen dankzij een geheim document wat via de Freedom of Information Act (voor Nederland: de Wet op Vrijheid van Informatie) vrijgegeven werd. Dit document de dato 1 oktober 1945 van het Amerikaanse War Department, maakte er melding van dat de minister van Oorlog er zijn goedkeuring aan een project had gegeven, waarbij Duitse wetenschappers naar de Verenigde Staten zouden worden overgebracht om te zien of het werk wat zij in Duitsland hadden verricht, ook van nut zou kunnen zijn voor de Amerikaanse staatsveiligheid. Verder bleek dat deze geleerden al vóórdat de tribunalen waar Nazi-kopstukken zouden worden berecht (inclusief het International Militair Tribunal (IMT) zouden beginnen, naar Amerika waren getransporteerd. De V-Wapens (vergeltungswaffen) waar zij zich in Duitsland mee hadden gehouden, werden door hen in het gebied, White Sands in New Mexico, verder ontwikkeld. (blz. 31-32) Met Japanse wetenschappers ging dit net zo; als “Eenheid 731”, waren zij bezig geweest met proeven op het gebied van biologisch-chemische oorlogsvoering waarbij deze eenheid gestationeerd was in Harbin, Noord-China. Daartoe waren er in deze stad evenals in andere steden naar verluidt onderzoeksinstellingen opgericht waar men proeven op gevangenen nam met electroshocks, bepaalde soorten gassen en een serum wat bacteriën van pestvlooien bevatte. In de Nationale Archieven (National Archives) bevonden zich documenten die hier melding van maakten; in een brief gericht aan de commandant van het Chemical Corps, generaal Alden C. Waitt, werd melding gemaakt van ontdekkingen door Japanse artsen die uitzonderlijk waren. (blz. 32-33) Nadat de Amerikaanse marine met deze wetenschappers contact op had genomen, werden die opgenomen in een project, CHATTER gemaamd. Er is een document van 17 april 1947, gericht aan Dr. Fidler, afkomstig van de Commissie voor Atoomenergie, waarin duidelijk werd gemaakt dat het ongewenst werd geacht dat er documenten waarin van experimenten op mensen gewag wordt gemaakt, vrijgegeven zouden worden; dit zou nl. een negatief effect op de publieke opinie kunnen hebben en aanleiding kunnen zijn tot juridische aanklachten. (blz. 35) Hoewel men op deze wijze trachtte Operation Paperclip geheim te houden, is dit uiteindelijk toch bekend geworden.

Helmut en Marion Lammer besteden ook aandacht aan geheimzinnige implantaten die bij mensen zonder hun medeweten (laat staan hun instemming) op chirurgische wijze waren ingebracht. Een van hen was Robert Naeslund (uit Zweden) die tijdens zijn verblijf in het Söder-ziekenhuis in Stockholm aan medische experimenten werd onderworpen die echter illegaal waren. Later kreeg Naeslund hier last van toen hij stemmen begon te horen. aanvankelijk kreeg hij geen enkele vorm van hulp. hoewel hij aanklopte bij Zweedse artsen, de Zweedse Geneeskundige Dienst en de Sociale Dienst. Die kreeg hij later wel nadat hij contact had weten te leggen met een medisch team in Griekenland. In 1978 en 1981 wisten de artsen twee implantaten uit o.a. zijn rechterneus te verwijderen; het ene ging echter stuk maar het ander werd ter analyse naar geleerden van de Universiteit te New York opgestuurd, waarna die echter niets meer van zich lieten horen; het implantaat had men intussen laten verdwijnen…Sinds 1985 echter, zijn de stemmen die Neaslund altijd had gehoord, verdwenen. (blz. 92) In hun boek geven Helmut en Marion Lammer verder een beschrijving van andere geheimzinnige zaken.

 

De Neurofoon. 

 

Toen hij nog maar 15 jaar was, vond Dr. Patrck Flanagan de neurofoon uit. Het is een apparaat waarmee o.a instructies aan de menselijke hersenen kunnen worden doorgegeven via contact met de huid. De neurofoon zorgt er nu voor dat deze instructies eenmaal in de hersenen aangekomen, er worden gedecodeerd en in informatie worden omgezet. Het doel van Flanagan was om hier slechthorende en dove mensen mee te helpen. Hij kreeg uiteindelijk het patent op zijn vinding nadat een medewerkers van het octrooibureau die volkomen doof was, in staat was met de neurofoon te horen. (blz. 54) Na het bekend worden van deze gebeurtenis zal dit uiteraard voor nogal wat sensatie hebben gezorgd. En dit was ook niet onopgemerkt gebleven voor de Defense Intelligence Agency (DIA) die de vinding van Flanagan later in beslag nam en het hem door de nationale veiligheidsclassificering op het hart werd gedrukt om hier niet verder over te praten en er vooral niet meer aan te werken! Vermoedelijk heeft de DIA de neurofoon vervolgens voor minder ethische doelen gebruikt. Tegenwoordig is het verbod op het spreken over de neurofoon en het werken eraan (door anderen) al lang niet meer van toepassing. (blz. 54-55)

 

Horen door Microgolven. 

 

Een tijdgenoot van Flanagan was de biofysicus, Dr. Allan Frey. Frey was verbonden aan het General Electric Afvanced Electronic Center van de Cornell Universiteit. Hij had ontdekt dat het menselijk brein onmiddelijk op laagfrequente magnetische golven reageert nadat hij mensen hiermee had bestraald. Verder onderzoek op dit gebied werd gedaan door Dr. Joseph Sharp, in het Walter Reed Army Hospital, waarbij hij zich in een isoleercel op liet sluiten en zich met gepulste microgolven liet bestralen. Na dit experiment vertelde Sharp dat hij woorden had gehoord. Dr. Robert O. Becker, die voor de Advanced Research Project Agency (ARPA) werkzaam was, meende dat deze vinding ook tijdens geheime militaire operaties goed van toepassing zou kunnen zijn; door deze vinding op een vijand toe te passen, zou men hem vanwege het horen van stemmen tot waanzin kunnen drijven. Dave Bader was iemand die in 1992 van een firma de taak opgelegd kreeg, computers te onderhouden en die firma had een contract met het Amerikaanse leger hetgeen betekende dat Bader ook daar zijn werkzaamheden moest verrichten. Nadat hij eerst was gescreend, bezocht Bader een tandarts die aan de firma was verbonden en sindsdien…hoort hij zowel mannen- als vrouwenstemmen die hem afwisselend vermanend, dreigend en kleinerend toespreken! Een ander is Martti Koski uit Finland. Midden jaren ’70 besloot hij naar Canada te emigreren. Vermoedelijk is hij later voor synthetische microgolf-telephatische-experimenten gebruikt; om de zoveel uren per dag begon ook hij op onverklaarbare wijze stemmen te horen. Nadere medische onderzoeken leverden niets op. Uiteindelijk besloot Koski naar Finland terug te keren in de hoop om van die stemmen af te zijn. Zonder resultaat; nu werd hij door stemmen in de Finse taal lastiggevallen! Na een maand en twee weken was Koski weer terug in Canada, maar nog steeds werd hij geteisterd door stemmen. Nu vermoedde Koski daar hij vroeger de Amerikaanse samenleving bekritiseerd had, de Royal Canadian Mounted Police en de Central Intelligence Agency (CIA) de bron van deze stemmen zijn. (blz. 55-59)

cms_visual_329981-jpg_1438229943000_300x433

 

Reeds Lang Bezig. 

 

Zoals u ziet, is men op militair en medisch gebied al voor lange tijd bezig met mind control-experimenten. En hiermee is men pas goed begonnen na Operation Paperclip. De gruwelijke voorbeelden die we hier uit “Het UFO-Experiment…” hebben aangehaald, zijn er slechts een paar. Maar Helmut en Marion Lammers hebben heel wat meer te vertellen; zo lag John St. Clair Akwei vanaf 1996 met de National Security Agency (NSA) in de clinch; hij verwijtte de NSA ervan heimelijk Amerikaanse staatsburgers te manipuleren via remote-neural-monitoring-technieken. Een van de afdelingen van de NSA is de Signals Intelligence. (SIGNIT) Door bepaalde programmas is SIGNIT in staat om door electromagnetische golven te decoderen, draadloos in te breken bij computers. (blz. 66-67) En dit brengt ons bij de volgende vraag: In hoeverre zouden dergelijke regeringsinstellingen als SIGNIT  betrokken kunnen zijn (geweest) bij de vele hacks van computers van o.a. andere overheden waar we soms over horen? Het antwoord is dat we dit niet weten maar dat het ook weer niet uitgesloten zou kunnen zijn is eveneens een sterke mogelijkheid! Uit al het bovenstaande blijkt dat men bij instellingen zoals ARPA, DIA etc. heimelijk vergevorderd is met manipulerende en geavanceerde controletechnieken.

 

 

Manipulatie Zenuwenstelsel via het TV- en Computerscherm. 

 

Het zijn niet slechts de genoemde regeringsinstituten die er methoden tot manipulatie op na houden; ook via het televisie- en computerscherm worden we (of beter, ons zenuwenstelsel) gemanipuleerd:

“Nervous system manipulation by electromagnetic fields from monitors. US 6506148 B2

Abstract. 

Physiological effects have been observed in a human subject in response to stimulation of the skin with weak electromagnetic fields that are pulsed with certain frequencies near 1/2 Hz or 2.4 Hz, such as to excite a sensory resonance. Many computer monitors and TV tubes, when displayed pulsed images, emit pulsed electromagnetic fields of sufficient amplitudes to cause such excitation. It is therefore possible to manipulate the nervous system of a subject by pulsing images displayed on a nearby computer monitor or TV set. For the latter, the image pulsing may be imbedded in the program material, or it may be overlaid by modulating a video stream, either as an RF signal or as a video signal. The image displayed on a computer monitor may be pulsed effectively by a simple computer program. For certain monitors, pulsed electromagnetic fields capable of exciting sensory resonances in nearby subjects may be generated even as the displayed images are pulsed with subliminal intensity.” 

Uitvinder van deze techniek was Hendricus G. Loos, die hier in 2001 het Amerikaanse patent op kreeg. https://www.youtube.com/watch?v=JSN9Utm3CZk (“Touchless Torture. Target Humanity Ch 2/9 Nanobot Smart Dust Computer Chips.”) En hier volgen nog tien methoden van mind control, waarvan we de negende zullen citeren:

9. Televison, Computer, and “Flicker Rate” 

“It,s bad enough that what is “programmed” on your TV (accessed via remote “control”) is engineered; it is all made easier by literal lulling you to sleep, making it a psycho-social weapon. Flicker rate tests show that alpha brain waves are altered, producing a type of hypnosis-which doesn’t portend well for the last revelation that lights can transmit coded Internet data by “flickering faster than the eye can see.” The computer’s flicker rate is less, but through video games, social networks, and a basic structure which overload the brain with information, the rapid pace of communication induces an ADHD state. A study of video games revealed that extended play can result in lower blood flow to the brain, sapping emotional control. Furthermore, role-playing games of life like war and police state scenarios serve to desensitize a connection to reality. One look at the Wikileaks video Collateral Murder should be familiar to anyone who have seen a game like Call of Duty.” http://www.activistpost.com/2010/12/10-modern-methods-of-mind-control.html

En dit alles laat ons zien dat we van vele kanten worden gemanipuleerd en beïnvloed en wel door technische controletechnieken die nu zeer geperfectioneerd zijn. Weldra zullen we het tijdperk van de HOMO CYBORG binnengaan, Mens en machine zullen dan volkomen zijn samengesmolten.

 

Ton Nuiten – Zondag 5 Maart 2017.

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star