Wereldschaakkampioen Bobby Fischer vs de Joden, “Een Kanariepiet in de Mijn” & Jack Bernstein.

Hij werd geboren in 1943 en overleed later in Ijsland. Op 13-jarige leeftijd werd hij in de Verenigde Staten de jongste schaakkampioen nadat hij tijdens een schaakwedstrijd in 1958 de internationale schaakmeester van die tijd, Donald Byrne, verslagen had. In 1972 werd hij de eerste Amerikaan die nadat hij de Rus, Boris Spassky, tijdens het schaken in Reykjavik (Ijsland) had verslagen, die wereldkampioen schaken werd. Hij werd uiteindelijk zo beroemd en vermaard dat er een film over hem geproduceerd werd, “Searching for Bobby Fischer.” En deze titel maakt meteen duidelijk over wie we het hier hebben, Bobby Fischer, de grootste schaakkampioen ooit.

 

Gehaat en Veracht door de Amerikaanse Overheid & in Armoede Overleden. 

 

Hoewel hij zeer beroemd was geworden in de schaakwereld was geworden vanwege zijn brilliante strategische zetten die hij tijdens schaakwedstrijden maakte waarmee hij zijn tegenspelers wist te verslaan, werd Fischer later door de Amerikaanse overheid gehaat, veracht en trachtte die hem zelfs in de cel te krijgen. Uiteindelijk is Fischer in 2008 in Ijsland in grote armoede overleden. Wat was er nu precies gebeurd? Was Fischer in de tussentijd misschien aan de drank geraakt en had hij dingen gedaan die de Amerikaanse belangen zouden hebben geschaad waadoor de overheid hem zocht gevangen te krijgen? Hieronder zullen we uitleggen waarom de faam van Fischer na 1972 snel begon te tanen.

9781930004573
http://www.texemarrs.com

 

Bobbey Fischer: een “Truthteller.” 

 

Hij kleedde en verzorgde zich altijd goed. Zijn kostuums zaten hem altijd als gegoten en zijn haar zat altiijd perfect, het beeld van de bekende “young, handsome boy.” Veel later nadat Fischer met een vriend naar Ensenada in Mexico was gegaan waar zij gevist hadden, vertelde die vriend na eenmaal te zijn teruggekeerd dat Fischer er armzalig gekleed uitzag, ongeschoren, zijn haar in de war en verlopen versleten schoenen droeg. Hoe komt het nu dat Fischer, eens het toonbeeld van schoonheid, netheid en zo beroemd en geprezen, tot zo een armzalige staat was vervallen? Wel, allereerst was Bobby Fischer (wiens moeder Joods was), er goed van op de hoogte van wat er zich in de Sovjet-Unie afspeelde. Zijn moeder was nl. eens naar Rusland afgereisd om daar mee te werken aan het communistische stelsel daar zij aanvankeljk dacht dat dit een goed en menslievend stelsel zou zijn, totdat … zij er de vreselijke omstandigheden daar onder ogen kreeg. Na terugkeer in Amerika vertelde zij haar zoon en dochter over de vreselijke ellende die het communinstische stelsel er de bevolking had gebracht. Daarnaast was hij er ook zeer bekend mee dat het Bolsjewistische terreurstelsel in Rusland beheerst, gecontroleerd en geleid werd door Joden. Hij wist ook maar al te goed dat ook het Amerikaanse regeringsstelsel beheerst en geleid werd door Joden. En tenslotte is de neergang gerelateerd aan het feit dat Fischer in 1972 Boris Spassky had verslagen. En wát hij over de wáre machthebbers in zowel Rusland en Amerika wist, hield Fischer niet voor zichzelf. Oook over de Israëlische staat liet Fischer zich in harde termen uit. Het zal duidelijk zijn dat de Joodse heersers in Rusland en Amerika hier niet al te blij mee waren. En bovendien had de overwinning die Fischer over Spassky behaald had, het bloed van de Joden in Rusland goed doen koken. Die beheersten nl. de schaakwereld in Rusland. Daarnaast had het Communisme er ook de 15-jarige schaakgrootmeester, Garry Kasparov, voortgebracht. En Spassky, Kasparov (en andere prominente schakers in de Sovjet-Unie werden er als onoverwinnelijk beschouwd, totdat … Bobby Fischer ten tonele verscheen. En nadat hij die met vlag, wimpel en een gouden griffel verslagen had, werden de Joods-Russische leiders hier als door een slang door gebeten! Daarnaast moet worden bedacht dat het de tijd van de “Koude Oorlog” was en Fischer (die zelf vurig anti-communistisch was) een symbool en dus zer belangrijk was voor de politiek prominenten in zowel het Witte Huis en Downing Street and Whitehall 10 in Londen. En vanwege zijn anti-Joodse retoriek en over wie er nu wérkelijk in Amerika en Rusland de macht hadden, was dit  reden voor de Amerikaanse overheid om later achter Fischer aan te gaan. Maar ook het feit dat Fischer het feit hekelde dat zowel George W. Bush en Tony Blair over de vermeende massavernietigingswapens van Saddam Hoessein gelogen hadden en zijn felle kritiek op hun daaropvolgende destructieve oorlog tegen Iraq, was een reden om achter hem aan te gaan. En ook in vele andere landen was Fischer intussen in ongenade gevallen; zou hij slechts een gewone onbekende figuur zijn geweest, dan zou er met Fischer misschien niet veel zijn gebeurd als hij zich eenmaal uitgelaten zou hebben over wie de Verenigde Staten en Rusland nu wérkelijk bestuurden. Maar hier was een internationale grootheid aan het woord die meer dan eens in de aandacht van de wereldwijde media had gestaan. En om die reden vormde Fischer met zijn kennis werkelijk een grote dreiging voor de Amerikaanse en Russische Joodse leiders. Mocht hij tegen alle verwachting in de gelegenheid nemen die wetenschap bekend te maken, dan zou (in zoverre de media dit ook toe zou staan dát hij dit ook zou doen) dit een vreselijke terugslag hebben op de Joodse Russische en Amerikaanse leiders en Joodse gemeenschappen in Rusland, Amerika (en die in de rest van de wereld). Aldus werd de jacht op Fischer geopend.

 

Bobby Fischer: “Paranoïde en Schizofreen”? 

 

Nadat Fischer eenmaal beroemd en zich regelmatig zeer negatief over de Joodse heersers in zowel Amerika en Rusland uitgelaten had (hij noemde hen vaak “leugenaars” en zei dat zij “parasieten”waren) zou een van de pogingen van de Joodse leiders om van hem af te komen zijn dat zij zijn voedsel trachtten te vergiftigen. Hier zou hij over hebben geklaagd volgens Joseph G. Ponterotto, professor Psychologische Zielzorg, en coördinator van het Mental Health Counseling Program aan de Graduate School of Education aan de Forham University. Na Fischer’s carriére en leven onderzocht te hebben, deelde de geleerde dit in het tijdschrift, “MillerMcCune” dit mee. En hierdoor waren sommigen gaan denken dat Fischer “paranoïde en schizofreen” zou zijn. Professor Ponterotto maakte nl. ook melding van een incident tijdens een schaaktoernooi in Bulgarije. De Hongaarse schaakgrootmeester, Pal Benko, had een journalist daar verteld dat hijzelf weliswaar geen psychiater was maar dat het voor hem duidelijk was dat Fischer “niet normaal” was en dat had hij hem ook zelf verteld, “Je bent paranoïde.” Het is natuurlijk één ding om zomaar wat “anti-Semitische uitlatingen” te doen zónder over de juiste kennis te bezitten maar een ánder ding als men over een arsenaal aan waarheden beschikt om de Joodse rol in de enorme genocides in Rusland, hun macht over zowel de Russische als Amerikaanse media, de oorlogen die de Verenigde Staten terwille van Israël en de Joodse macht in Amerika voeren. En Fischer beschikte over dit arsenaal aan waarheden! Toen hij in het verleden eens Japan bezocht, werd Fischer daar door de politie gearresteerd en voor een tijd gevangengezet. En dit wijst erop dat de macht der Amerikaanse-Joodse organisaties zeer ver reikt; de politie arresteerde hem zeer waarschijnlijk niet uit eigen beweging! Ooit werd hij eens door een Filippijns radiostation geïnterviewd. Toen hierin de aanslagen op 9/11 ter sprake werden gebracht, zei Fischer dat Israël en Amerika de Palestijnen al voor jaren aan het vermoorden waren. Hij zei tevens dat er in tegenstelling met wat mensen denken, er eigenlijk geen “Verenigde Staten” zijn. Die waren eigenlijk slechts een “marionet” in handen van de Joden; de Amerikaanse overheid en het Amerikaanse Jodendom, zo maakte Fischer duidelijk, waren zowat identiek. Al eerder, op 24 mei 1999, had Fischer zich bij ditzelfde station negatief uitgelaten over de rol die Madeleine Allbright en William S. Cohen (minister van Buitenlandse Zaken en minister van Defensie onder de Clinton-regering en beiden Joden) die zij gespeeld hadden bij de vernietiging van Joegoslavië. Nu had dit zijn terugslag op de Verenigde Staten zelf in de vorm van de aanslagen die er in Amerika op 11 september 2001 plaatsgevonden hadden, zo vertelde Fischer. Ook was Fischer een “Holocaust-ontkenner” daar hij openlijk vertelde dat die nooit plaatsgevonden had. Volgens zijn vrienden hield Fischer er een hoge standaard wat fatsoen en deugdzaamheid betreft, op na. Hij sprak ook vaak over “christelijk fatsoen” en “waarheid en integriteit” wat er op wijst dat hij zeer waarschijnlijk ook een Christen kan zijn geweest. Hij wist ook dat de Joden een gruwelijke hekel aan het Christendom hadden. De wijze waarop zou moeten worden afgerekend met de Joden volgens Fischer (die zoals gezegd, zélf Joods was), was dat zij “geëlimineerd” zouden moeten worden. En dit is iets waar we het niet eens over kunnen zijn. Er moet nl. niemand worden “geëlimineerd”! Daarnaast zal hij om welke reden dan ook, niet door hebben gehad dat niet álle Joden slecht en barbaars zijn (hij was zoals aangegeven, zélf een Jood)! Natuurlijk, vele Joden kunnen bereidwillige medeplichtigen zijn aan de vreselijke misdaden die het regime in Israël tot nu toe heeft gepleegd.* Maar dit wil nog niet zeggen dat álle Joden hier medeplichtig aan zouden zijn. Vanwege zijn (vaak harde) bewoordingen over de Joodse overheersing in Amerika, Rusland, de staat Israël, de dubieuze rol van Bush en Blair bij de Iraq-oorlog etc. kwam Fischer uiteindelijk helemaal alleen te staan. Op vele plaatsen werd hij geweerd, verloor hij zijn  inkomsten en verviel geleidelijk tot armoede. En zo kon het gebeuren dat Fischer, eens het toonbeeld van de goedgekleedde en welverzorgde Amerikaan, nu voortaan onverzorgd en in schamele kledij rondliep. En zo overleed hij in 2008 als een paria en verschoppeling in Ijsland. (De bovenstaande gegevns zijn afkomstig uit, “Conspiracy of the Six-Pointed Star, Eye-Opening Revelations and Forbidden Knlowledge About Israel, the Jews, Zionism, and the Rothschilds” by Texe Marrs (RiverCrest Publishing) 2011, blz. 132-144 van “Chess Master Bobby Fischer on the Jews.”) Zie ook: https://the-wakeup-call.com/viewtopic.php?t=304

images (23)

(* Zojuist is het programma, “Een Kanariepiet in de Mijn” (wat door de Evangelische Omroep (EO) uitgezonden werd), afgelopen. Deze uitzending (NPO 2, zondag 22 oktober 2017, 15:30-16:25) was gewijd aan het anti-Semitisme in zowel de samenleving als op het internet en sociale media. Naast andere geïnterviewden zoals Max van Weezel etc. was o.a de presentatrice, Hanneke Groenteman aan het woord. Nu is Groenteman zelf net zoals Van Weezel van Joodse afkomst. een fragment toont Groente man (vermoedelijk ergens in Marokko) waar zij een kort gesprek had met een jonge Moslim die zijn hoofd met de kapuchon die hij droeg bedekt had daar hij niet herkenbaar in beeld wilde komen. Hij liet tijdens deze korte discussie zijn afkeer van Israël blijken daar het volgens hem moorden pleegde (waarmee hij het wrede Israëlische beleid tegen de Palestijnen bedoelde). Daar moest het mee ophouden. Groenteman zei vervolgens tegen hem dat zij van Israël hield. Wát Groenteman hiermee duidelijk maakte, was dat zij één van die Joden waren die eigenlijk “bereidwillige medeplichtigen” zijn aan de misdaden van de Israëlische regering tegen de Palestijnen (al zei zij dit natuurlijk niet!) En wat het “anti-Semitisme” op het internet en sociale media betreft, heeft de EO niet duideliijk gemaakt wát dit nu precies is. Zou het daarom niet eens goed zijn voor de EO (die als christelijke omroep nu eigenlijk geen waarde meer heeft daar die reeds lang geen bijbelstudies meer uitzend zoals vroeger wél het geval was) dat die samen met Groenteman, Van Weezel en andere “bereidwillige Joodse medeplichtigen” eens een kijkje zouden nemen bij https://www.darkmoon.me/2017/the-life-of-an-american-jew-in-racist-marxist-israel/)

 

Jack-Bernstein
gmmuk.com

 

Jack Bernstein: Een “Truthteller.” 

 

Op de site waar we hierboven naar verwezen hebben, is de Ashkinazische Jood, Jack Bernstein, aan het woord. In 1985 had hij een boek geschreven, “The Life of an American Jew in Racist Marxist Israel”, waarin hij het Bolsjewistische en racistische karakter van de Joodse staat, Israël, aan de kaak stelde. Dit deed Bernstein nadat hij er geweest was. En hij wist maar al te goed dat hij om die reden hevig vervolgd zou worden door zijn “zionistische broeders.” Ook wist hij welke tactieken zij hierbij zouden gebruiken:

“Ik ben goed op de hoogte van jullie tactieken, mijn zionistische broederen, die gewoon zijn iedereen die tracht enige van jullie subversieve handelingen te ontmaskeren, het zwijgen op te leggen. Als de persoon een heiden” (niet-Jood-TN) “is, roepen jullie, “Je bent een anti-Semiet”, wat echter niet meer dan een rookgordijn is om jullie acties achter te verbergen. Maar als de persoon die die ontmaskert een Jood is, nemen jullie je toevlucht tot andere tactieken. eerst negeren jullie de beschuldigingen in de hoop dat de informatie niet wijdverspreid zal worden. Als de informatie téveel mensen begint te bereiken, maken jullie de informatie en de personen die die informatie verstrekken belachelijk. Als ook dit niet werkt, is de volgende stap die jullie nemen, karaktermoord. Als de auteur of spreker”(die deze voor Israël belastende informatie verstrekt heeft of bezig is dit te doen) “niet betrokken is geweest bij een schandaal, dan zijn jullie er bedreven in een schandaal tegen de persoon of personen te fabriceren. Als geen van deze effect hebben, nemen jullie omdat jullie hier bekend om staan, je toevlucht tot fysieke aanvallen. Maar nooit zullen jullie trachten te bewijzen dat de informatie verkeerd is.” 

En Bernstein heeft dan veel te zeggen, héél veel zelfs. Zoals o.a dit:

“De Marxistische Zionisten die Israël en de Marxistische Zionisten die Amerika regeren, hebben getracht de Verenigde Staten tot een oorlog in het Midden-Oosten te misleiden, aan de kant van Israël natuurlijk. In 1982 slaagden zij hierin bijna toen Amerikaanse mariniers naar Libanon gezonden werden. Het bloed van deze 250 mariniers die er omkwamen, druipt van de handen van de Israëlische en Amerikaanse Zionisten. Als er niet meer Amerikanen van de waarheid over het marxistisch-zionistische Israël op de hoogte zullen worden gebracht, dan kun je er zeker van zijn dat deze atheïsten die beweren God’s uitverkoren volk te zijn, de Verenigde Staten tot een oorlog in het Midden-Oosten tegen de Arabieren, die in het verleden altijd de beste vrienden van Amerika zijn geweest, te misleiden. Dan zullen er door deze sluwe moorddadige Zionisten meer Amerikaanse jongens sterven; die er toevallig verantwoordelijk voor zijn, Amerika in Wereldoorlog 1, Wereldoorlog II, de Koeraanse Oorlog en de Viëtnamoorlog gedreven te hebben. Terwijl internationale Zionistische bankiers en andere Zionistische Joden bezig waren hun financiële winsten te tellen, rouwden Amerikaanse moeders en vaders, broers en zussen, om het verlies van hun zonen en broers.” 

En dit is een deel van het verhaal wat deze moedige Jood, Jack Bernstein geheten, destijds vertelde. En net als Bobby Fischer dit deed, ontmaskerde hij de onzichtbare Joodse macht achter de zichtbare Amerikaanse regering. Als we deze gegevens vergelijken met wat er in “Een Kanariepiet in de Mijn”, steekt dit laatste programma hier slechts vaal, mistig, schimmig en nevelig bij af! In deze uitzending waarbij zoals gezegd de Joodse Hanneke Groentenman een van de hoofdrolspelers was, werd slechts gesproken over het “anti-Semitisme” op het internet en binnen de sociale media. Waaróm dit zo was, werd totaal niet uitgelegd, werd er niets over verklaard en niemand van de geïnterviewden wist iets, dacht iets of vermoedde zelfs maar iets! Als de samenstellers van dit nutteloze en lege programma nu eens de aangegeven site zouden hebben bezocht, zouden die béter hebben geweten. Maar die deden dit niet; kennelijk zijn ook zíj er op de hoogte van, wíe er de klok luidt! Wanneer het blauwe logo van NPO-2 in beeld verschijnt, staan er altijd de woorden “Vertelt het hele verhaal” bij. Maar laat u zich niets wijsmaken; deze zender heeft (en dit is tevens van toepassing op álle (zowel de publieke als de commerciële zenders) zelfs geen fractie van het verhaal verteld, in het verleden noch in het heden en dit zal zo ook in de toekomst zo zijn. “Een Kanariepiet in de Mijn”. Het is er echter de Joodse kanariepiet die er het hoogste lied zingt en dit zal zo wel blijven! Bobby Fischer en Jack Bernstein, twee moedige Joden die in tegenstelling met NPO-2, wél het hele verhaal verteld hebben!

 

Ton Nuiten – Zondag 22 Oktober 2017.

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star