Yasmina Haifi & Haar “Israël-ISIS”-Tweet; NIDA; El Ouali & Afshin Ellian; Tim Engelbart en de Dagelijkse Dubbele Standaard.

En ja hoor, gisteren wás het weer eens zover. En waar ging het hier over? Wel, in augustus 2014 (op of iets ná het hoogtepunt van de Israëlische slachtpartij onder de Palestijnen tijdens de Israëlische operatie, Protective Edge, plaatste een toenmalige ambtenaar ven het Ministerie van Veiligheid & Justitie, Yasmina Haifi, een tweet waarin zij duidelijk maakte dat de terreurorganisatie, ISIS, een plan van Zionisten zou zijn om er de Islam mee te belasteren. En dit had gevolgen; Haifi werd vervolgens op non-actief gezet. En wederom regende het van ongefundamenteerde aanklachten (die echter niet van de lucht waren), variërende van “anti-Semiet” en “anti-Semitisch”. En zeer korte tijd geleden is hieromtrent wederom een nieuwe rel over ontstaan.

 

NIDA, ISIS & Israël. 

 

Nu had de Nederlans-Islamitische partij, NIDA, duidelijk gemaakt achter de tweet van Haifi te staan. Nu heeft NIDA recent een verbond gesloten met de partijen, PvDA, GroenLinks en de SP, om samen onder de naam, “Links Verbond”, mee te kunnen doen aan de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Nu is de Yasmina Haifa-affaire weer boven water gekomen en NIDA heeft duidelijk gemaakt ook nu nog altijd achter de bewuste tweet van Haifa te staan. En dit heeft het “Links Verbond” aardig onder druk gezet. Maar daar het hier om vrijheid van meningsuiting gaat, weigerde NIDA zich hier ook nu van te distantiëren. De factieleider van de PvdA-Rotterdam, Barbara Kathmann, had er hier dit over gezegd:

“Laat een ding duidelijk zijn. Wat Nida hier zegt is volgens de Pvda verre van acceptabel. Dit is onbegrijpelijk”. En in afwachting op wat NIDA op de reactie van Kathmann zou zeggen: “Ik ben nieuwsgierig naar de reactie van Nida”. https://nltimes.nl/2018/03/12/rotterdam-partys-tweet-linking-isis-israel-jeopardizes-left-wing-alliance

 

De Dagelijkse (Dubbele) Standaard in Actie. 

 

Een van de sites die aandacht had geschonken aan de jongste rel rond NIDA, is de site, http://www.dagelijksestandaard,nl/2018/03/held-afshin-ellian-pakt-antisemitische-farizeeers-van-nida-keihard-aan-het-zijn-net-de-neonazis/ Naar verluidt, zou Afshin Ellian, een Iraniër van geboorte en “deskundige” Nourdin el Ouali, de “oren gewassen zou hebben”. Dit schreef Tim Engelbart op de site. Na de korte bijgaande clip die we hebben bekeken, blijkt Ellian allesbehalve de “oren van el Ouali te hebben gewassen; het bekende mantra was er nl. weer te horen: NIDA + Neo-nazi’s = anti-Semitisme. En dat was alles wat de vers van de pers zijnde Pers, Ellian geheten, te vertellen had! Ook Engelbart komt met zijn reactie in de vorm van zijn artikel wat hij in het verlengde daarvan schreef met enkele domme opmerkingen:

“Partijen zoals NIDA verhouden zich tot de rest van de politiek als de neonazi’s dat deden in de jaren ’30”. 

En:

“Want El Ouali is gewoon een oude antisemiet, die met een teletijdmachine rechtstreeks uit de jaren ’30 naar het hedendaagse Nederland is gereisd. Klaar”. 

En de commentaren van een deel van de 36 reageerders, zoals bijvoorbeeld ene zekere “DolleDries”:

“Dat is de SP dan ook want die gaan verder in Rotterdam met Nazis. Het atnisemitisme van de SP komt steeds meer bloot te liggen”. (TN- dit naar aanleiding dat Nida ook een verbond had met de SP). Dan komt daar ene “Michel69”: 

“De vriendjes van Wim Guus dikke kong zweetje zwetende kok etc…..NSB aanhangen volk!!!”

Daarna komt “corfo”: 

“Hier moet niet staan: “Het zijn net de neonazi’s!” Maar “dit ZIJN de neonazi’s”; een clubje racistische en fascistische buitenlanders! Hét clubje waarbinnen ‘mensen’ als @Kwispel, Kong Zweetlana, Sp kokkie, Echt Links enz. zich zéér thuisvoelen”. 

Als we dit zo lezen (en dit zijn natuurlijk slechts drie van de reacties), kunnen we slechts denken wat een dom volk dit wel niet is! Wát een idiote reacties! En dit alles omdat El Ouali en Nida een vergelijking hadden gemaakt tussen Israël en ISIS! Wát een dwazen! En dit heeft er ons toe gebracht om op onze beurt een (lange) reactie te geven:

“Zeer interessant dit artikel en videoclip. Maar eerlijk gezegd wordt ik hier niets wijzer van; Nourdin el Ouali vergeleek Israël met ISIS. En Afshin Ellian heeft bij WNL nog eens even “fijntjes” uitgelegd dat het masker van Nida is gevallen. Hè, “fijntjes uitgelegd”? Maar die goede man heeft er evenveel te zeggen als wat we hier lezen. Voor hem komt het neer op “antisemitisme”. Verder zien en horen we niets. En dan dit: 

“Partijen als Nida verhouden zich tot de rest van de politiek als de neonazi’s dit deden in de jaren ’30”. 

Kijk, dát kan natuurlijk nóóit hè; in de jaren ’30 waren er weliswaar nazi’s maar beslist geen “neonazi’s”; die zouden pas later opkomen. En: 

“Want El Ouali is gewoon een oude antisemiet, die met een teletijdmachine rechtstreeks uit de jaren ’30 naar het hedendaagse Nederland is gereisd. Klaar”. 

Nou Tim, je dicht El Ouali wel bovennatuurlijke talenten toe dat die met een “teletijdmachine” vanuit het verleden naar het heden zou zijn gereisd! Maar stel je voor dat we dit nu werkelijk zouden kunnen. Dat kan natuurlijk niet, maar…digitaal gezien kan dit in zekere zijn wél; we zouden via het internet bijvoorbeeld de tijd die we normaliter nodig zouden hebben om van hier naar Amerika (of elders) te komen, nu overbruggen met een simpele klik van de computermuis op een bepaalde link naar een andere site. En als we hierbij dan die sites met nieuws waar we hier voor het internettijdperk er zou zijn, nog nooit van gehoord hebben bezoeken, dan, beste Tim, wordt het zeer interessant. Wie hier heeft ooit gehoord van de Holodomor? Wie is hier bekend met bijvoorbeeld Genrikh Yagoda? Antwoord: Niemand. Zou het niet eens interessant zijn, Tim, om een te weten wat Sever Plocker in een artikel over Josef Stalin op 21 december 2006 te zeggen had? Wie is Sever Plocker? Hij is een Joodse columnist, een van die weinige moedige Joden, die laat zien wie de directe ondergeschikten van Stalin waren. Zoals je wel zult weten, Tim, was Stalin een van de grootste massamoordenaars van zijn tijd. En er was een bepaalde groep die maar ál te graag bereid was de genocidale orders van deze “Rode Tsaar” uit te voeren. En …de daders waren Joden! https://ynetnews.com/articles/0,7340,L-3342999,00.html Plocker schreef o.a. dat er onder het Stalinisme gewoonweg gehele bevolkingsgroepen werden vernietigd. De Holodomor is slechts één van die voorbeelden. Verder schreef hij dat elke student die er in Israël afstudeert, dit doet zónder ooit van Genrikh Yagoda gehoord te hebben. Wel, wie wás nu deze Yagoda? Hij was én een Jood én de grootstse massamoordenaar van zijn tijd! Maar dat wordt er de studenten in Israël te beoordelen naar wat Plocker schreef, niet geleerd; wat er wél (zoals ook hier en elders) wordt geleerd, is wat er tijdens WW II gebeurd is: de Holocaust. En neem ook eens een kijkje op Holomorinfo.com Vandaar reizen we met onze digitale “teletijdmachine” naar Ilan Pappé, een andere moedige Jood, een historicus; het was hij die in 2006 zijn boek, “De Etnische Zuivering van Palestina” in het Hebreeuws publiceerde. Later verscheen dit in januari 2008 ook in het Nederlands. En Pappé maakte één ding goed duidelijk: het verhaal als zou Palestina een “verlaten en onbewoond land” zijn geweest vóórdat een deel van de Joden er terugkeerde, blijkt een grote mythe te zijn geweest! Palestina had vóórdat Zionistische Joden er arriveerden, al eeuwen een bloeiende Palestijnse gemeenschap! En dankzij David Ben-Gurion met zijn genocidale “Plan Dalet” werden er in 1947-48 800.000 tot circa 1 miljoen Plalestijnen wéggezuiverd. Ben-Gurion had ooit eens het volgende gezegd: 

“I ‘m in favor of Bolshevism!”

Wat dit zeggen wil? Ben-Gurion beschouwde zich op deze wijze als een van die Joodse moordenaars waar Plocker het over heeft: de Bolsjewistische Jood, Genrikh Yagoda! En tot aan de dag van vandaag leven de Palestijnen er in erbarmelijke omstandigheden! En hoewel we hier niet vaak over horen, kwam dit weer eens tot uiting in de zomer van 2014 toen de Israëlische (zuiverings)operatie, “Protective Edge” aan de gang was! En de beelden op TV spraken voor zichzelf: hele Palestijnse bevolkingswijken platgebombardeerd met als resultaat: meer dan 2.000 Palestijnse slachtoffers! En dat ene filmfragment waarop te zien was hoe een Israëlische kanonneerboot vanaf het water enkele voetballende Palestijnse kinderen op het strand met slechts één schot de eeuwigheid injoeg. Het was dáár waar El Ouali naar verwees. En het was aanvankelijk beslist niet de bedoeling dat dit fragment het grote publiek zou bereiken. De censuur rondom Israël zoals we die elders maar ook hier al lang hebben, bleek op dat moment vermoedelijk niet zo sterk te zijn en vandaar dat ook wij dit dit nu hadden kunnen zien. En dan die witte fosforgranaten die de Israëlis op weerloze Palestijnse burgers afwierpen! En zo deed de Israëlische neo-bolsjewistische regering het boven Gaza nog eens dunnetjes over van wat hun vroede vaderen in  Sovjet-Rusland onder Stalin vnl. met de Oekraïeners hadden gedaan! Neo-Bolsjewisme. En dat is natuurlijk heel wat ánders dan “neonazi’s” niet? 

En vandaar gaan we met onze digitale “teletijdmachine” weer terug naar onze tijd (of zoals Hans Goedkoop het zou formuleren, “Dit was Andere Tijden, terug naar de onze”). En in deze tijd is het o.a. de moedige zoon van een Joodse generaal die de zonden van het Zionisme blootlegt: Miko Peled. https://mikopeled.com/category/war-crimes/ Zie je Tim, je moet de verbanden en connecties kunnen leggen. Maar dat doet Afshin Ellian niet; het enige wat we van hem horen is dat Nida en El Ouali “antisemieten” zouden zijn. Hij heeft dus níets “fijntjes” uigelegd! De man hééft niets te zeggen, hééft niets in te brengen en heeft El Ouali zeer zeker níet de “oren gewassen”. Klaar! Ik zou zeggen, beste Tim, neem plaats in de digitale “teletijdmachine” en neem Ellian maar met je mee naar de hier aangegeven links naar de sites en laat hem maar eens de wáre feiten zien. So, fasten your seatbelts, and … let’s go! En let wel: het zijn ook enkele moedige Joodse mensen die ik hier heb genoemd die ons de ándere kant van de zaak laten zien; vreemde termen zoals “antisemitisme”, “antisemiet” en andere variaties zoals “antisemitisme, “antisemiet” en synoniemen zoals “antisemiet”, “antisemitisme” zijn om die reden dan ook geen optie”. 

Tot zover mijn (lange) reactie. Tim Engelbart noch de overige reageerders en al helemaal niet Afshin Ellian weten ook maar íets af van de wáre geschiedenis. Het enige waar zij mee zijn geïnjecteerd, is een giftig zionistsich virus. En de Dagelijkse Standaard waar hij regelmatig voor schrijft, houdt er (eveneens men dit er in de politiek doet), een dubbele standaard op na; één standaard voor Israël en het Zionisme en een ándere tegenovergestelde standaard voor Nida en El Ouali! Wat hebben we hier dus voor een online-krant? Juist, De Dagelijkse Dubbele Standaard! Nu maar afwachten of mijn reactie het er lang zal volhouden gezien en gelezen te worden.

 

“Anti-Semitisme” = Anti-Bolsjewisme. 

 

Tot slot nog één ding. Uit wat we op de site van de Dagelijkse Dubbele Standaard hebben gelezen, weten we dat bepaalde vergelijkingen tussen Israël en andere terreurorganisaties (in dit geval ISIS) beschouwd wordt als “anti-Semitisme”. En dit is echter niet slechts het geval met de Dubbele Standaard maar ook bij WNL, en andere programmas. Maar wat betekent “anti-Semitisme” nu wérkelijk? Wel, nu we weten dat 1: het Communisme/Bolsjewisme een Joods “isme” was, en 2: de Israëlische regeringen vanaf David Ben-Gurion tot op de huidige onder Netanyahu (ondanks “Links” “Rechts” en “Midden”) eigenlijk een neo-Bolsjewistische regering waren en zijn, volgt hieruit dat wat er aan felle kritiek op Israël of parallellen met dit land met ISIS wordt geuit, geen anti-Semitisme is maar veeleer anti-Bolsjewisme is! “Anti-Semitisme” is dus niets anders dan een codewoord voor zoals gezegd, anti-Bolsjewisme! En dit ondanks dat El Ouali, Nida, de PvdA en SP tot “Links” behoren! Ondertussen is dit “Links Verbond” uiteengevallen. En ook zíj weten net als Afshin Ellian en Tim Angelbert níets maar dan ook níets van de wáre geschiedenis af; de gangbare naslagwerken en geschiedenisboeken spreken over de tijd van tussen WW I en WW II over het “anti-Semitisme” wat er welig in West-en Oost-Europa tierde. Een goede en gezonde uitleg over het “waaróm” van dit anti-Semitisme was echter nooit gegeven. En dat is natuurlijk helemaal niet vreemd; de Bolsjewistische dodelijke dreiging vanuit het Oosten was een Joodse dreiging! En daar dit stuk geschiedenis altijd uit onze geschiedenisboeken is geweerd, weet nu nóg niemand waaróm het anti-Semtisme er in het Europa van toen zo heerste. Maar nu is het wel duidelijk! En dit hadden Nida, El Ouali, Ahshin Ellian, Tim Engelbart et all. (voorzover zij het dan nog niet móchten weten), kunnen weten als ook zíj met hun digitale “teletijdmachine” een bezoek gebracht zouden hebben aan die ándere wereld, de reëele wereld, de aangegeven links naar de genoemde sites waar ons het “grotere beeld” wordt gegeven. (Vlak na het verzenden van mijn lange reactie naar de Dagelijkse Dubbele Standaard, kreeg ik de volgende melding:

“Bedankt! Je reactie is ontvangen en moet nog goedgekeurd worden”. 

We zijn benieuwd!)

 

Ton Nuiten – Woensdag 14 Maart 2018.

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s