Yasmina Haifi & Haar “Israël-ISIS”-Tweet; NIDA; El Ouali & Afshin Ellian; Tim Engelbart en de Dagelijkse Dubbele Standaard.

En ja hoor, gisteren wás het weer eens zover. En waar ging het hier over? Wel, in augustus 2014 (op of iets ná het hoogtepunt van de Israëlische slachtpartij onder de Palestijnen tijdens de Israëlische operatie, Protective Edge, plaatste een toenmalige ambtenaar ven het Ministerie van Veiligheid & Justitie, Yasmina Haifi, een tweet waarin zij duidelijk maakte dat de terreurorganisatie, ISIS, een plan van Zionisten zou zijn om er de Islam mee te belasteren. En dit had gevolgen; Haifi werd vervolgens op non-actief gezet. En wederom regende het van ongefundamenteerde aanklachten (die echter niet van de lucht waren), variërende van “anti-Semiet” en “anti-Semitisch”. En zeer korte tijd geleden is hieromtrent wederom een nieuwe rel over ontstaan.

 

NIDA, ISIS & Israël. 

 

Nu had de Nederlans-Islamitische partij, NIDA, duidelijk gemaakt achter de tweet van Haifi te staan. Nu heeft NIDA recent een verbond gesloten met de partijen, PvDA, GroenLinks en de SP, om samen onder de naam, “Links Verbond”, mee te kunnen doen aan de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Nu is de Yasmina Haifa-affaire weer boven water gekomen en NIDA heeft duidelijk gemaakt ook nu nog altijd achter de bewuste tweet van Haifa te staan. En dit heeft het “Links Verbond” aardig onder druk gezet. Maar daar het hier om vrijheid van meningsuiting gaat, weigerde NIDA zich hier ook nu van te distantiëren. De factieleider van de PvdA-Rotterdam, Barbara Kathmann, had er hier dit over gezegd:

“Laat een ding duidelijk zijn. Wat Nida hier zegt is volgens de Pvda verre van acceptabel. Dit is onbegrijpelijk”. En in afwachting op wat NIDA op de reactie van Kathmann zou zeggen: “Ik ben nieuwsgierig naar de reactie van Nida”. https://nltimes.nl/2018/03/12/rotterdam-partys-tweet-linking-isis-israel-jeopardizes-left-wing-alliance

 

De Dagelijkse (Dubbele) Standaard in Actie. 

 

Een van de sites die aandacht had geschonken aan de jongste rel rond NIDA, is de site, http://www.dagelijksestandaard,nl/2018/03/held-afshin-ellian-pakt-antisemitische-farizeeers-van-nida-keihard-aan-het-zijn-net-de-neonazis/ Naar verluidt, zou Afshin Ellian, een Iraniër van geboorte en “deskundige” Nourdin el Ouali, de “oren gewassen zou hebben”. Dit schreef Tim Engelbart op de site. Na de korte bijgaande clip die we hebben bekeken, blijkt Ellian allesbehalve de “oren van el Ouali te hebben gewassen; het bekende mantra was er nl. weer te horen: NIDA + Neo-nazi’s = anti-Semitisme. En dat was alles wat de vers van de pers zijnde Pers, Ellian geheten, te vertellen had! Ook Engelbart komt met zijn reactie in de vorm van zijn artikel wat hij in het verlengde daarvan schreef met enkele domme opmerkingen:

“Partijen zoals NIDA verhouden zich tot de rest van de politiek als de neonazi’s dat deden in de jaren ’30”. 

En:

“Want El Ouali is gewoon een oude antisemiet, die met een teletijdmachine rechtstreeks uit de jaren ’30 naar het hedendaagse Nederland is gereisd. Klaar”. 

En de commentaren van een deel van de 36 reageerders, zoals bijvoorbeeld ene zekere “DolleDries”:

“Dat is de SP dan ook want die gaan verder in Rotterdam met Nazis. Het atnisemitisme van de SP komt steeds meer bloot te liggen”. (TN- dit naar aanleiding dat Nida ook een verbond had met de SP). Dan komt daar ene “Michel69”: 

“De vriendjes van Wim Guus dikke kong zweetje zwetende kok etc…..NSB aanhangen volk!!!”

Daarna komt “corfo”: 

“Hier moet niet staan: “Het zijn net de neonazi’s!” Maar “dit ZIJN de neonazi’s”; een clubje racistische en fascistische buitenlanders! Hét clubje waarbinnen ‘mensen’ als @Kwispel, Kong Zweetlana, Sp kokkie, Echt Links enz. zich zéér thuisvoelen”. 

Als we dit zo lezen (en dit zijn natuurlijk slechts drie van de reacties), kunnen we slechts denken wat een dom volk dit wel niet is! Wát een idiote reacties! En dit alles omdat El Ouali en Nida een vergelijking hadden gemaakt tussen Israël en ISIS! Wát een dwazen! En dit heeft er ons toe gebracht om op onze beurt een (lange) reactie te geven:

“Zeer interessant dit artikel en videoclip. Maar eerlijk gezegd wordt ik hier niets wijzer van; Nourdin el Ouali vergeleek Israël met ISIS. En Afshin Ellian heeft bij WNL nog eens even “fijntjes” uitgelegd dat het masker van Nida is gevallen. Hè, “fijntjes uitgelegd”? Maar die goede man heeft er evenveel te zeggen als wat we hier lezen. Voor hem komt het neer op “antisemitisme”. Verder zien en horen we niets. En dan dit: 

“Partijen als Nida verhouden zich tot de rest van de politiek als de neonazi’s dit deden in de jaren ’30”. 

Kijk, dát kan natuurlijk nóóit hè; in de jaren ’30 waren er weliswaar nazi’s maar beslist geen “neonazi’s”; die zouden pas later opkomen. En: 

“Want El Ouali is gewoon een oude antisemiet, die met een teletijdmachine rechtstreeks uit de jaren ’30 naar het hedendaagse Nederland is gereisd. Klaar”. 

Nou Tim, je dicht El Ouali wel bovennatuurlijke talenten toe dat die met een “teletijdmachine” vanuit het verleden naar het heden zou zijn gereisd! Maar stel je voor dat we dit nu werkelijk zouden kunnen. Dat kan natuurlijk niet, maar…digitaal gezien kan dit in zekere zijn wél; we zouden via het internet bijvoorbeeld de tijd die we normaliter nodig zouden hebben om van hier naar Amerika (of elders) te komen, nu overbruggen met een simpele klik van de computermuis op een bepaalde link naar een andere site. En als we hierbij dan die sites met nieuws waar we hier voor het internettijdperk er zou zijn, nog nooit van gehoord hebben bezoeken, dan, beste Tim, wordt het zeer interessant. Wie hier heeft ooit gehoord van de Holodomor? Wie is hier bekend met bijvoorbeeld Genrikh Yagoda? Antwoord: Niemand. Zou het niet eens interessant zijn, Tim, om een te weten wat Sever Plocker in een artikel over Josef Stalin op 21 december 2006 te zeggen had? Wie is Sever Plocker? Hij is een Joodse columnist, een van die weinige moedige Joden, die laat zien wie de directe ondergeschikten van Stalin waren. Zoals je wel zult weten, Tim, was Stalin een van de grootste massamoordenaars van zijn tijd. En er was een bepaalde groep die maar ál te graag bereid was de genocidale orders van deze “Rode Tsaar” uit te voeren. En …de daders waren Joden! https://ynetnews.com/articles/0,7340,L-3342999,00.html Plocker schreef o.a. dat er onder het Stalinisme gewoonweg gehele bevolkingsgroepen werden vernietigd. De Holodomor is slechts één van die voorbeelden. Verder schreef hij dat elke student die er in Israël afstudeert, dit doet zónder ooit van Genrikh Yagoda gehoord te hebben. Wel, wie wás nu deze Yagoda? Hij was én een Jood én de grootstse massamoordenaar van zijn tijd! Maar dat wordt er de studenten in Israël te beoordelen naar wat Plocker schreef, niet geleerd; wat er wél (zoals ook hier en elders) wordt geleerd, is wat er tijdens WW II gebeurd is: de Holocaust. En neem ook eens een kijkje op Holomorinfo.com Vandaar reizen we met onze digitale “teletijdmachine” naar Ilan Pappé, een andere moedige Jood, een historicus; het was hij die in 2006 zijn boek, “De Etnische Zuivering van Palestina” in het Hebreeuws publiceerde. Later verscheen dit in januari 2008 ook in het Nederlands. En Pappé maakte één ding goed duidelijk: het verhaal als zou Palestina een “verlaten en onbewoond land” zijn geweest vóórdat een deel van de Joden er terugkeerde, blijkt een grote mythe te zijn geweest! Palestina had vóórdat Zionistische Joden er arriveerden, al eeuwen een bloeiende Palestijnse gemeenschap! En dankzij David Ben-Gurion met zijn genocidale “Plan Dalet” werden er in 1947-48 800.000 tot circa 1 miljoen Plalestijnen wéggezuiverd. Ben-Gurion had ooit eens het volgende gezegd: 

“I ‘m in favor of Bolshevism!”

Wat dit zeggen wil? Ben-Gurion beschouwde zich op deze wijze als een van die Joodse moordenaars waar Plocker het over heeft: de Bolsjewistische Jood, Genrikh Yagoda! En tot aan de dag van vandaag leven de Palestijnen er in erbarmelijke omstandigheden! En hoewel we hier niet vaak over horen, kwam dit weer eens tot uiting in de zomer van 2014 toen de Israëlische (zuiverings)operatie, “Protective Edge” aan de gang was! En de beelden op TV spraken voor zichzelf: hele Palestijnse bevolkingswijken platgebombardeerd met als resultaat: meer dan 2.000 Palestijnse slachtoffers! En dat ene filmfragment waarop te zien was hoe een Israëlische kanonneerboot vanaf het water enkele voetballende Palestijnse kinderen op het strand met slechts één schot de eeuwigheid injoeg. Het was dáár waar El Ouali naar verwees. En het was aanvankelijk beslist niet de bedoeling dat dit fragment het grote publiek zou bereiken. De censuur rondom Israël zoals we die elders maar ook hier al lang hebben, bleek op dat moment vermoedelijk niet zo sterk te zijn en vandaar dat ook wij dit dit nu hadden kunnen zien. En dan die witte fosforgranaten die de Israëlis op weerloze Palestijnse burgers afwierpen! En zo deed de Israëlische neo-bolsjewistische regering het boven Gaza nog eens dunnetjes over van wat hun vroede vaderen in  Sovjet-Rusland onder Stalin vnl. met de Oekraïeners hadden gedaan! Neo-Bolsjewisme. En dat is natuurlijk heel wat ánders dan “neonazi’s” niet? 

En vandaar gaan we met onze digitale “teletijdmachine” weer terug naar onze tijd (of zoals Hans Goedkoop het zou formuleren, “Dit was Andere Tijden, terug naar de onze”). En in deze tijd is het o.a. de moedige zoon van een Joodse generaal die de zonden van het Zionisme blootlegt: Miko Peled. https://mikopeled.com/category/war-crimes/ Zie je Tim, je moet de verbanden en connecties kunnen leggen. Maar dat doet Afshin Ellian niet; het enige wat we van hem horen is dat Nida en El Ouali “antisemieten” zouden zijn. Hij heeft dus níets “fijntjes” uigelegd! De man hééft niets te zeggen, hééft niets in te brengen en heeft El Ouali zeer zeker níet de “oren gewassen”. Klaar! Ik zou zeggen, beste Tim, neem plaats in de digitale “teletijdmachine” en neem Ellian maar met je mee naar de hier aangegeven links naar de sites en laat hem maar eens de wáre feiten zien. So, fasten your seatbelts, and … let’s go! En let wel: het zijn ook enkele moedige Joodse mensen die ik hier heb genoemd die ons de ándere kant van de zaak laten zien; vreemde termen zoals “antisemitisme”, “antisemiet” en andere variaties zoals “antisemitisme, “antisemiet” en synoniemen zoals “antisemiet”, “antisemitisme” zijn om die reden dan ook geen optie”. 

Tot zover mijn (lange) reactie. Tim Engelbart noch de overige reageerders en al helemaal niet Afshin Ellian weten ook maar íets af van de wáre geschiedenis. Het enige waar zij mee zijn geïnjecteerd, is een giftig zionistsich virus. En de Dagelijkse Standaard waar hij regelmatig voor schrijft, houdt er (eveneens men dit er in de politiek doet), een dubbele standaard op na; één standaard voor Israël en het Zionisme en een ándere tegenovergestelde standaard voor Nida en El Ouali! Wat hebben we hier dus voor een online-krant? Juist, De Dagelijkse Dubbele Standaard! Nu maar afwachten of mijn reactie het er lang zal volhouden gezien en gelezen te worden.

 

“Anti-Semitisme” = Anti-Bolsjewisme. 

 

Tot slot nog één ding. Uit wat we op de site van de Dagelijkse Dubbele Standaard hebben gelezen, weten we dat bepaalde vergelijkingen tussen Israël en andere terreurorganisaties (in dit geval ISIS) beschouwd wordt als “anti-Semitisme”. En dit is echter niet slechts het geval met de Dubbele Standaard maar ook bij WNL, en andere programmas. Maar wat betekent “anti-Semitisme” nu wérkelijk? Wel, nu we weten dat 1: het Communisme/Bolsjewisme een Joods “isme” was, en 2: de Israëlische regeringen vanaf David Ben-Gurion tot op de huidige onder Netanyahu (ondanks “Links” “Rechts” en “Midden”) eigenlijk een neo-Bolsjewistische regering waren en zijn, volgt hieruit dat wat er aan felle kritiek op Israël of parallellen met dit land met ISIS wordt geuit, geen anti-Semitisme is maar veeleer anti-Bolsjewisme is! “Anti-Semitisme” is dus niets anders dan een codewoord voor zoals gezegd, anti-Bolsjewisme! En dit ondanks dat El Ouali, Nida, de PvdA en SP tot “Links” behoren! Ondertussen is dit “Links Verbond” uiteengevallen. En ook zíj weten net als Afshin Ellian en Tim Angelbert níets maar dan ook níets van de wáre geschiedenis af; de gangbare naslagwerken en geschiedenisboeken spreken over de tijd van tussen WW I en WW II over het “anti-Semitisme” wat er welig in West-en Oost-Europa tierde. Een goede en gezonde uitleg over het “waaróm” van dit anti-Semitisme was echter nooit gegeven. En dat is natuurlijk helemaal niet vreemd; de Bolsjewistische dodelijke dreiging vanuit het Oosten was een Joodse dreiging! En daar dit stuk geschiedenis altijd uit onze geschiedenisboeken is geweerd, weet nu nóg niemand waaróm het anti-Semtisme er in het Europa van toen zo heerste. Maar nu is het wel duidelijk! En dit hadden Nida, El Ouali, Ahshin Ellian, Tim Engelbart et all. (voorzover zij het dan nog niet móchten weten), kunnen weten als ook zíj met hun digitale “teletijdmachine” een bezoek gebracht zouden hebben aan die ándere wereld, de reëele wereld, de aangegeven links naar de genoemde sites waar ons het “grotere beeld” wordt gegeven. (Vlak na het verzenden van mijn lange reactie naar de Dagelijkse Dubbele Standaard, kreeg ik de volgende melding:

“Bedankt! Je reactie is ontvangen en moet nog goedgekeurd worden”. 

We zijn benieuwd!)

 

Ton Nuiten – Woensdag 14 Maart 2018.

 

 

6 replies to “Yasmina Haifi & Haar “Israël-ISIS”-Tweet; NIDA; El Ouali & Afshin Ellian; Tim Engelbart en de Dagelijkse Dubbele Standaard.

 1. Sharia partijen DENK en NIDA zijn onderdeel van een islamitische veroveringstocht(Groenlinks,D66, PvdA,CDA en SP werkt daar graag mee samen en de PvdA, GroenLinks en SP een ‘links verbond’ sloten met de Sharia partij NIDA) ,die de Nederlandse politiek willen infiltreren.Maar,een moslimpartij is toch per definitie anti-Nederlands(de Islam erkent alleen de van Allahs wil afgeleide staatsmacht)?Deze partij moet verboden worden! Achter NIDA zit gewoon de MoslimBroederschap, de club die streeft naar wereldheerschappij en vernietiging van alle niet-moslims. Die MB was inspirator voor honderden terreurclubjes waaronder al-Qaida en IS, en holocaustclubje Hamas is zelfs direct opgericht door de MB.We weten immers vanuit de Koran hoe de gemiddelde moslim de Joden dient te zien en behandelen.En wie openlijk samenwerkt met NIDA heeft dus geen moeite met Jodenhaat, homohaat, (seksueel) geweld, terrorisme, Sharia, Jihad en andere vormen van islamisering….

  Like

  1. Dank je voor je reactie. Als eerste moet worden gezegd dat wat je zegt, dit een van de afleidingsmanoeuvres is die gebruikt worden om de aandacht van de wáre geschiedenis van het Joodse volk door de eeuwen heen af te leiden. En deze list bestaat erin, de Islam aan alle kanten aan te vallen en te denigreren. Voor de goede orde, zelf ben ik geen Islamiet. En ook ik ben het niet met álles eens wat de Islam leert en waar die voor staat.

   Wat nu het “holocaustclubje Hamas” aangaat, ook nu (hoewel veel minder dan voorheen), horen we soms nog verhalen over de Holocaust als de “enige en unieke genocide” in de menselijke geschiedenis. Ook ik was altijd van mening dat die ook daadwerkelijk wat wat de gruwelijkheden betreft, een “unieke genocide” was. Het was echter pas later dat ik ontdekte dat Joodse Bolsjewisten die er in 1917 in Rusland aan de macht gekomen waren zoals bijv. (maar niet beperkt tot) Vladimir Lenin, Leon Trotsky (Lev Bronstein) Sverdlov, Kamenev, Litvinoff, in de jaren die er op volgden, al genocides van waarlijk enorme omvang op hun geweten hadden! Nochtans is het de Holocaust waar nu en dan tegenwoordig nog aandacht aan wordt besteed als de grootste genocide in de geschiedenis! Mijn vraag aan jou is nu: Hebben we hier al eens een gedegen documentaire over de TV van gezien? Antwoord: Nee, tot nu toe (en het is nu alweer bijna 29 jaar geleden dat de Berlijnse Muur ten val kwam waarmee het Bolsjewisme als overheersende ideologie geleidelijk aan begon te verdwijnen), hebben we hier niets van gezien. En met gegoede redenen! Op het internet echter, is hier meer dan genoeg over te vinden. Het is dan ook om die reden dat daar (zoals dit officieel en zo mooi wordt gezegd), het “anti-Semitisme toeneemt”, zónder dat hier enige vérdere uitleg over wordt gegeven! Daarnaast moet worden gezegd dat je slecht dátgene bekritiseert wat hier met de Islam te maken heeft; datgene wat ik hier over het ronduit gruwelijke Joodse Bolsjewisme geschreven heb, heb je voor de handigheid maar vermeden.

   Let wel: ik zeg niet dat alles onjuist zou zijn wat jij met je kritiek op de Islam te zeggen hebt. Het gaat hier echter over de motivaties. En wat jouw motivaties betreft, lijk je de aandacht wat de Joden er destijd in Rusland aan gigantische genocides hadden aangericht, met je kritiek op de Islam,af te leiden. Het zou eens goed voor je zijn dat je ook eens de duistere geschiedenis van het Joodse Bolsjewisme eens even kritisch onder de loep zou nemen als je nu met de Islam gedaan hebt. En het zal wel duidelijk zijn, daar hoeven we beslist niet bij de waarheidsverdraaiende, pro-Israëlische media voor te zijn!

   En nu hebben we tegenwoordig de “Mars tot Recht op Terugkeer” die er door de Palestijnen in de vorm van protestdemonstraties aan de grens van Gaza met Israël worden gehouden. Hun vaderen werden destijds met het nodige geweld, moord en doodslag uit hun geboorteland door Joods-Bolsjewistische terroristen verdreven. De moedige Joodse historici zoals o.a Ilan Pappe en Norman Finkelstein, hebben hierover in het verleden verslag van gedaan. Vraag: Hebben we hier iets over gehoord van de Nederlandse media tijdens hun verslaggeving over de “Mars tot Recht op Terugkeer”? Antwoord: weinig of niets! Het zou daarom eens goed zijn, dat je de duistere rol van Joodse Bolsjewisten zoals David Ben-Gurion er een van was, nauwkeurig onder de loep zal nemen.

   Met vriendelijke groet: Ton.

   Like

   1. Met dank aan de linkse politici en de kiezers die deze politici gebracht hebben, linkse ‘anti-zionisme’ geeft moslims in Europa ruim baan voor hun antisemitisme.Joden worden bedreigd door een explosief mengsel van jihadisme en antisemitisme.Links duikt weg uit principes: solidariteit met de Palestijnen.En deze solidariteit met de Palestijnen, maakt de weg vrij voor het uiten van anti-Joodse geluiden.De weg voor nieuwe antisemitisme.Israël is de zondebok.En jodenhaters weten dat Joden zich voor een belangrijk deel met Israël identificeren. Dus door Israël aan te vallen, vallen ze tegelijkertijd Joden aan.In meerdere Europese steden demonstreren moslims en hun linkse handlangers zogenaamd voor Gaza, maar in werkelijkheid is dat een dekmantel om hun gemeenschappelijke haat tegen Joden te fulmineren…Al jaren in heel Europa, worden alle joodse scholen, synagogen en andere joodse instellingen permanent beveiligd en bewaakt.De leerlingen krijgen les in een soort gevangenis….De Joodse aanwezigheid in Europa is in de Tweede Wereldoorlog dramatisch gereduceerd en zal in de komende decennia zo goed als verdwijnen,met dank aan de linkse politici en de kiezers die deze politici gebracht hebben….Elke Europeaan weet wat Hamas is. Dat is een groep Jodenhatende, vrouwen- en homo’s onderdrukkende islamitische fascisten met één hoofddoel: na de uitroeiing van de Joden in Israël de stichting van een wereldwijde islamitische heilstaat.Lees Hamas Handvest met hun uitgangspunten erop na. Er staat een Engelse vertaling op het internet.De strijd in het Midden-Oosten is geen territoriale, maar een ideologische strijd.Moslims mogen met met een niet-moslimland géén vrede sluiten, zolang de inwoners daarvan zich niet aan de Islam hebben onderworpen.En het is erg lastig onderhandelen met een ideologie, die al 1400 jaar uit is op totale wereldheerschappij(’De heerschappij is alleen voor Allah.’/Koran:12:40)…Abdul Ala Maududi, de meest invloedrijke Pakistaanse denker van de 20e eeuw, schreef;”De Islam is niet alleen een religieuze overtuiging, maar een revolutionaire ideologie en de Jihad beroept zich op deze revolutionaire strijd,om overal ter wereld de staten en regeringen te vernietigen, die zich verzetten tegen de ideologie en het programma van de Islam.”…De internationale gemeenschap en media laten nu opnieuw zien dat men de Palestijnse propaganda over wat er gebeurt tijdens de rellen op de grens tussen Gaza en Israël voor waar aanneemt. Die rellen worden gepresenteerd als ‘vreedzame betogingen door ongewapende burgers’. In werkelijkheid is er echter sprake van terrorisme onder de dekmantel van gewelddadige protesten…..https://www.youtube.com/watch?v=kjTN7LKWGdk…

    Like

   2. Dank je voor je reactie. Kijk, zelf ga ik nooit in op discussies rondom wat linkse politici en “Jodenhaters” hier allemaal over het Israëlisch-Palestijnse conflict te zeggen hebben omdat hiermee het grotere beeld van de achtergrond hiervan verdwijnt. En die valt in enkele grote lijnen samen te vatten: 1, het Communisme/Bolsjewisme waarvan de Bolsjewistische massamoordenaars erin geslaagd waren circa 66.000.000 mensen op gruwelijke wijze te vermoorden, was vanaf het begin tot het einde toe Joods. 2, het waren Bolsjewistische Joden zoals o.a. David Ben-Gurion, die met zijn genocidale plan, Plan Dalet, 700.000 Palestijnen in 1974-48 op moorddadige wijze uit wat toen nog Palestina heette, verdreven hadden. Wat er destijds in de talloze Gulags in Sovjet-Rusland gebeurde, wordt nu al voor 70 jaar op kleinere schaal gehandhaafd in Gaza.

    Verder schrijf je o.a. het volgende: “Jodenhaters weten dat Joden zich voor een belangrijk deel met Israël identificeren. Dus door Israël aan te vallen, vallen ze tegelijkertijd Joden aan”.

    Wel, ergens is dit ook niet vreemd daar deze Joden zich dan tegelijkertijd met een Israëlisch regime identificeren wat al sinds 70 jaar er de Palestijnen onderdrukt. Als zodanig zijn zij (indirect) medeplichtig aan wat er al sinds vele jaren in Gaza aan de gang is. En dit wekt natuurlijk altijd de woede van anderen op. De vrome woorden, “Je kunt niet álle Joden aankijken voor wat er in Gaza gebeurt”, kunnen dan ook naar het Rijk der Joodse Fabelen worden verwezen. En deze “Jodenhaters” zouden voor een groot deel kunnen bestaan uit mensen die deze pro-Israëlische huichelarij inmiddels goed zat zijn. “Chutzpah” zoals dit in Joodse termen ook wel genoemd wordt. En of de rellen die er zich zich nu voordoen als ‘vreedzame betogingen door ongewapende burgers’ worden gepresenteerd of niet, feit is en blijft dat het allemaal beginnen is met “De Etnische Zuivering van Palestina” door Joodse terroristen waarvan Ben-Gurion er de grootste van was. En het is nu dit, wat door de media hier tijdens hun verslaggeving over deze “Mars” tot nu toe nooit besproken is.

    Maar ook hier zie ik weer dat je je slechts op dátgene richt wat hier in Nederland (en elders in Europa) m.b.t. het conflict in het Midden-Oosten gaande is. We zullen er hier echter ook de “context” (hetgeen ik hier over het Bolsjewisme in Sovjet-Rusland (1917-1954), en dan hebben we het nog niet gehad over de vele jaren die er daarna op zouden volgen tot aan 1989) en de daaropvolgende zuivering van de Palestijnen in 1947-48 geschreven heb) bij moeten halen. En dán wordt ook duidelijk, waaróm de Palestijnse “terroristen” doen, wát zij doen!

    Als al onze Joodse medemensen nu ook het edelmoedige karakter van een Ilan Pappe en Norman Finkelstein zouden hebben gehad, zou er zowel hier als elders vermoedelijk veel minder “anti-Semitisme” zijn.

    Met vriendelijke groet: Ton.

    Like

 2. Dank voor je reactie. Uit je antwoord blijkt dat je niet op de hoogte bent van wat ook wel bekend is als de “verborgen geschiedenis”. Ook heb je kennelijk hetgeen ik in mijn laatste reactie aan jou meegedeeld heb, niet goed gelezen. Mijn doel is om duidelijk te maken, dat er een geschiedenis is die aan de stichting van Israël vooraf is gegaan, waarvan we tot nu toe niets via de gangbare mediakanalen hebben gezien en gehoord: de geschiedenis van het Joods-Bolsjewistische regime onder zowel Vladimir Lenin als diens latere opvolger, Josef Stalin, wat verantwoordelijk was voor circa 66.000.000 Russische slachtoffers. Het gaat er niet om of de overgrote meerderheid van de bevolking in Rusland uit Russen bestaat of niet. En ja, het gaat hier over Rusland en wel het Rusland tijdens de Rode Terreur vanaf 1917 tot 1954 (en de periode daarna tot 1989) en Israël wat vanaf 1948 geregeerd wordt door Bolsjewistische Joden). En het is vnl. de geschiedenis van de Joodse Rode Terreur in Rusland die eens dringend aan het licht moet worden gebracht. Tot nu toe echter, hebben we (vnl. in de jaren ’70 en ’80) slechts verhalen over de Holocaust gehoord. Ondertussen is het ook meer dan duidelijk geworden dat de Palestijnse Arabieren in Israël al sinds zeventig jaar onder een Joodse terreur leven. De Nederlandse media besteden hier wel aandacht aan, maar laten het grotere beeld hierbij weg door zoals we dit nu al lange tijd gewoon zijn, fragmentarisch en oppervlakkig nietszeggend commentaar op te leveren. Terwijl het nu voor velen duidelijk is, dat Ben-Gurion er met zijn Bolsjewistische terreur in 1947-48 700.000 Palestijnen letterlijk wéggezuiverd had. In de zinloze programma’s, EenVandaag, Nieuwsuur, DWDD etc. die we hier hebben, zien en horen we hier niets van terug.

  Met vriendelijke groet: Ton.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star