Nieuwsuur; 70 Jaar Israël, Ronen Bergman & de Talmud: “Rise Up and Kill First” ; Menachem Begin en zijn Talmudische Theorie over de “Joodse Goden” & de “Inferieure Niet-Joodse Insecten”; Max Walsh; het NOS Journaal & een Netwerk van Fact-Checkers.

Net zoals vele anderen zijn ook wij actief op de sociale media, Facebook, twitter, Google en Pinterest.com. Tot nu toe stond alles wat aan activieiten op de sociale media betreft, tot nu toe op een laag pitje. Nu hebben we enkele dagen geleden een van de onderwerpen die het actualiteitenprogramma, Nieuwsuur, te bieden had, bekeken. Op vrijdag 20 april 2018, besteedde Nieuwsuur aandacht aan de “Schaduwoorlogen van de Mossad”, dit ter gelegenheid van “70 jaar Israël”. https://nos/nieuwsuur/artikel/2228218-70-jaar-israel-de-schaduwoorlogen-van-de-mossad.html

kill copia

Ronen Bergman & de Talmud. 

 

Op de site van de NOS zijn naast het commentaar ook twee videoclips te zien. En het is nu de tweede clip die voor ons zo interessant is. Naast de voormalige baas van de Israëlische Mossad, Efraim Halevy, komt daar ook de Israëlische onderzoeksjournalist, Ronen Bergman, aan bod. Tijdens het interview met hem zegt Bergman dat de Holocaust de Joden drie dingen geleerd zou hebben, nl. dat er daarbuiten altijd een “Gentile”, “Goj”, zal zijn die erop uit al zijn die de Joden zal willen doden door middel van een “Endlösing”. De tweede les, zo betoogt Bergman, die zij hebben geleerd, is dat de overige “goijm” hierbij aan de zijlijn toe zullen kijken en hier niets tegen zullen ondernemen. En de derde les wat zij hebben geleerd, is dat zij een eigen staat, nodig hebben. Dan krijgen we een kort oud filmfragment van de verklaring door David Ben-Gurion, te zien waarin hij de stichting van Israël als staat uitriep te zien. Daarna komt Efraim Halevy aan het woord, en dan verschijnt Bergman weer.in beeld. En het is interessant om dán te horen, wat hij te zeggen heeft:

“Iedereen in de Israëlische inlichtingenwereld kent deze zin uit de Babylonische Talmoed. Die zin luidt, ‘Als iemand u wil doden, zorg dan dat u hem eerder doodt’. Als dat je instelling is, hecht je vanzelf minder waarde aan soevereiniteit, het internationale recht en internationale normen. He zelfverdediging staat voorop”.  

Uit wat Ronen Bergman hier zegt, worden enkele dingen duidelijk; de term “Als iemand u wil doden, zorg dan dat u hem eerder doodt” (eigenlijk, “Rise up and kill him first”), is afkomstig uit de Babylonische Talmud (zoals hijzelf al zegt.) Het tweede is daar het “Iedereen in de Israëlische inlichtingenwereld” is, die deze zin uit het hoofd kent, het ook Efraim Halevy en natuurlijk ook Bergman zélf is, die zeer bekend zijn met de vérdere inhoud van de Talmud aan wat die allemaal over de Joden en de Gentiles, Goijm (niet-Joden dus) te zeggen heeft. Maar buiten die ene zin, vertelt Bergman hier verder niets over. Nu, daar zowel Halevy als Bergman zelf zich hier verder niet over uitlaten, moet er dan toch élders meer informatie over te vinden zijn. En aangezien het programma, Nieuwsuur (noch de overige actualiteitenprogrammas die we hier hebben) hier verder ook niets over te zeggen hebben, zijn we maar (zoals we al zo vaak al doen), het internet opgegaan. En daar vinden we alras iets over dit “meest heilige boek in het Judaïsme” de Tamud genaamd. Hier is een video over de Talmud waarin het een en ander wordt uitgelegd op christelijke grondslag. https://www.youtube.com/watch?v=Ay60CbzBeNI (“JEWISH TALMUD EXPOSED! ‘Jesus in HELL Boiling in Feces!'”) Luister hoe degene die deze video gemaakt en gepubliceerd heeft, ons meedeelt dat wij “Goijm” door de Talmudische Joden als “insecten” worden beschouwd.

 

Menachem Begin: De “Goden”vs de “Insecten”. 

 

En dat wij, Gentiles, Goijm, als “insecten worden beschouwd, was iets wat nu ook wijlen Menachem Begin, een der Israëlische premiers in het verleden hierover had gezegd:

“Ons ras is het meesterras. Wij zijn goden op deze planeet. Wij verschillen van de inferieure rassen evenzeer als zij van de insecten. Vergeleken met ons ras zijn andere rassen eigenlijk beesten en dieren, vee op zijn best. Andere rassen worden als menselijke ontlasting beschouwd. Onze bestemming is om over de inferieure rassen te heersen. Ons aardse koninkrijk zal door onze leider worden geregeerd met een ijzeren roede. De massa’s zullen onze voeten likken en ons als onze slaven dienen”. (Menachem Begin tijdens een speech voor de Knesset als geciteerd door Amnon Kapeliouk in de New Statesman, 25 juni 1982)

Hier hebben we het. En waar had Begin deze ronduit vernederende en racistische denkpatroon vandaan? Juist, uit de Babylonische Talmud! En vergeet het niet: volgens Ronen Bergman is de gehele Israëlische inlichtingengemeenschap bekend met die éne zin, “Als iemand u wil doden, zorg dan dat u hem het eerst doodt”. En dat kan slechts betekenen dat zij dan ook met de gehele inhoud van dit racistisch werk bekend moeten zijn! En Bergman heeft nu een boek gepubliceerd waarin het werk van de Israëlische inlichtingendiensten heeft beschreven en het is getiteld, “Rise Up and Kill First” Zeer waarschijnlijk zal ons ook in dit boek niets worden meegedeeld over de wáre inhoud van de Talmud, behalve dan die éne zin, “Rise Up and Kill First”. 

 

Begin

Israël vs. de “Genocidale Goijm”. 

 

En gedurende de korte en oppervlakkige en nietszeggende interviews met klinkt het verborgen tussen de regels in, steeds weer dát waar we nu al zo lang mee bekend zijn: die “boze Goijm:  die er weer eens werkeloos toe zullen kijken als één van die boze “Goijms” weer eens een “Ëndlösing” zal plegen. Kortom: het is weer eens “wij” tegen hen, de “meerderheid der Goijm”. Anders gezegd, Israël is altijd weer het onschuldige slachtoffer en de overgrote meerderheid der Goijm zijn de boosaardige anti-Semitische boemannen”. Zelfs hoewel we er nu reeds lang bekend mee zijn, wat dit “heilige Israël” de hulpeloze Palestijnen al voor jaren aangedaan heeft en dit nu nóg doet! Maar de Talmud laat de wáre aard van de Israëlische overheid en het Israëlische leger zijn. Wilt u nog meer weten wat de Talmud over Joden en Goijm te zeggen heeft? Wel, hier is een interessante site: https://israelelect.com/ChurchOfTrueIsrael/persecuted-jews.html

IMG_20160426_215120

 

De Talmud Boven het Internationale Recht & de Internationale Normen. 

 

En daar lezen we naast al het andere ook iets wat ons dudelijk maakt, waaróm Bergman zei dat, “Als dat je instelling is, hecht je vanzelf minder waarde aan soevereiniteit, het internationale recht en de internationale normen”. Op de laatst aangegeven site lezen we er nl wat o.a rabbijn Issael, rabbijn, Chasbar, en ándere rabbijnen hebben gezegd:

“De leerstellingen van de Talmud staan boven alle andere wetten. Ze zijn belangrijker dan de wet van Mozes”. 

En dit betekent dat zij maar weinig waarde hechten aan het Oude Testament. Maar ook het éérste deel van deze zin is belangrijk nl. dat de doctrines vande Talmud boven alle ándere wetten staan. Dus ook boven het internationale recht en de internationale normen! En zo kan dan ook worden verklaard, waarom Israël in het verleden de ene na de andere VN-Resolutie over de schouders heeft geworpen! En wat leert de Talmud zoal? Wel, dat de Joden “goden” zijn en de niet-Joden Gojim, “inferieure volken”, “insecten” zijn zoals Begin dit zo goed wist uit te drukken! En dit is weer de reden dat er vele sancties aan Iraq (in het verleden), Iran (tegenwoordig) zijn opgelegd (evenals Rusland trouwens) maar nooit aan Israël! En terwijl men zich hier druk maakt over en tekeer gaat tegen de schending van de mensenrechten in Iran, Sudan, Somalië en andere landen, heeft men (behoudens enkele veroordelingen door de VN), altijd gezwegen over de gruwelijke onderdrukking van en tereur tégen de Palestijnen door Israël! En die enkelen die zich hier tóch tegen uitspraken, werden genegeerd!

 

Max Walsh: een Liegende Joodse Trol. 

 

Nu hebben we er ook de facebookpagina vanNieuwsuur (waar een deel van de uitzending van dit programma ook te zien is), eens bezocht. https://www.facebook.com/search/top/?q=nieuwsuur We hebben er naast anderen ook óns commentaar op gegeven. Na dit tweemaal gedaan te hebben, kreeg ik bericht dat er op mijn reacties was gereageerd. We zijn gaan kijken en het bleek ene Max Walsh te zijn. En die had beweerd dat het de Arabieren waren die er de Joden uit hadden willen roeien, er was nooit een Palestina geweest en meer van die nonsen. Toen hebben we er onze derde reactie gegeven waarin we duidelijk maakten wat Zionistische leiders over de Palestijnse Arabieren hadden gezegd in  1895 1937, en 1940. We hebben hun uitspraken (waaruit blijkt dat die toen al van plan waren er de Arabieren te verdrijven), geciteerd. Daarna hadden we tevens de moeite genomen, de facebookpagina van Max Walsh eens te bezoeken. En wat blijkt? Géén fotos, berichten, geen videos, geen vriendenkring, helemaal niets! En wat maakt dít weer duidelijk? Wel, dat onze “Max-doet-moeilijk” (in plaats van “Max Maakt Mogelijk”), niets anders dan een Joodse trol is! Die er een pagina had aangemaakt met het uitdrukkelijke doel om álles wat er aan kritiek op Israël te lezen is, tégen te werken. En ook bij hém klonk het door alle regels door: de Arabieren waren slecht, Israël was góed. https://www.facebook.max.walsh.9400

31081719_106496303545426_9146888741011324928_n
Het beruchte teken van onze Joodse vriend

 

Het NOS Journaal & een Netwerk van Fact-Checkers. 

 

Nu hadden we terwijl we op facebook bezig waren, ook de TV aanstaan. En een van de mededelingen van het NOS Journaal was dat men er in het Europees Parlement van plan is, een netwerk van fact-checkers samen te stellen. Het gaat hier weliswaar niet omiddelijk over wat wíj er zo te zeggen hebben, maar tóch. https://nos.nl/artikel/2221985-met-deze-tien-maatregelen-wil-brussel-nepnieuws-terugdringen.html Er is evens ook een videoclipje te zien waarin een grappig mannetje ons nu precis uitlegt, wát nepnieuws nu precies is, waarbij hij er een woordenboek bij haalt; het is een zelfstandig naamwoord, en dan komt het:

“Veelal suggestief nieuws dat niet berust op feiten, maar ontsproten is aan iemands fantasie. m. n. bedoeld om publieke opinie te beInvloeden”

Dan komt hij met Ewoud Sanders van de krant, de NRC, een taalhistoricus, die er zijn definitie van gaf:

“Min of meer spectaculair nieuws dat niet op waarheid berust en dat wordt verspreid om de publieke opinie te beïnvloeden, dan wel om er geld mee te verdienen via Googel of Facebook”. 

Verder deelt onze man mee dat “misinformatie” “onjuiste informatie” is, en hij heeft ook nog iets over “desinformatie” te zeggen”

“Bedrieglijke schijninformatie die feiten al dan niet moedwillig verdraait of vervalst”. 

Dan besluit hij met de volgende woorden:

“Dat gezegd hebbende, wat denken wij hier in Nederland nou precies van desinformatie? Daar mag iemand anders zijn vingers aan branden”. 

En zo zijn we weer wat wijzer geworden. Nu, wat Nieuwsuur (en andere actualiteitenprogrammas) doen, is dat die niet zozeer met “onjuiste informatie” of “Desinformatie” komt, maar dat die eerder bepaalde feiten gewoon wéglaten! En zo krijg je automatisch nu net dát waar onze vriend het in de videoclip over had: Suggestief nieuws nl. dat (het in dit geval) Israël is, wat altijd het onschuldige slachtoffers is en de Gojim de grote bolleboze-boze! En om het eens wat beter uit te drukken: dan krijgen we suggestief nepnieuws! En dit suggestief nepnieuws horen en zien we nu al jaren achter elkaar. En wat de desinformatie waar onze vriend het in de clip over had en waar hij zijn vingers niet aan wilde branden, kunnen we hier slechts het volgende over zeggen: We hebben al vaker de foute kastanjes aan zowel mis- als desinformatie die er door een waarheidsverdraaiende media in het vuur geworpen waren, voor anderen die de waarheid willen weten, er weer uit gehaald. En … onze handen zijn nog steeds ongeschonden! 

 

 

Ton Nuiten – Woensdag 25 April 2018.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star