President Donald Trump & de “Equality Law”; de Verborgen Agenda Betreffende Homoseksualiteit; Trump & de Noahidische Wetten. De ADL & de Lubavitcher Beweging: Twee Kanten van Dezelfde Munt? Doodsvonnis Christenen & Homoseksuelen; de Guilottines als Ultieme Strafwerktuigen & Meer.

De huidige samenleving verschilt aanzienlijk met die van de jaren ’80 en wel in deze: werd homoseksualiteit destijds nog beschouwd als een “zonde,” tegenwoordig wordt dit als een alternatieve liefdestijl beschouwd. Hier in Nederland is het immers verboden homoseksualiteit te beschouwen als en “zonde.” Ook zien we dat het homohuwelijk in steeds meer landen wordt gelegaliseerd. Dát er op dit gebied de houding van velen tegenover homoseksualiteit inmiddels is veranderd, is echter niet zomaar “toevallig” gebeurd. Om zowat hele volken ervan te overtuigen dat homoseksualiteit net zoals heteroseksualitiet eveneens een gewone liefdesstijl is hiervan te overtuigen, is niet iets wat zomaar “toevallig” is gebeurd. Hier is nl. bewust naar teogewerkt! Met andere woorden: om homoseksualiteit overal gelegaliseerd te krijgen, is hier gebruik gemaakt van een agenda! Om te weten hoe het een en ander gegaan is om homoseksualiteit gelegaliseerd te krijgen, is hier een interessante website waar het allemaal uitgelegd wordt: https://www.ucg.org/the-good-news/the-gay-agenda-blueprint-a-plan-to-transform-america:

“Bijna elk gedrag begint er als normaal uit te zien als je er maar genoeg aan wordt blootgesteld … De wijze om zuivere gevoeligheid over homoseksualiteit te verdoven is om veel mensen er veel over dit onderwerp te laten praten op een neutrale of ondersteunende wijze … Het voortdurend praten” (over homoseksualiteit) “geeft de indruk dat de publieke opinie op z ’n minst verdeeld is over dit onderwerp, en dat een aanzienlijk segment homoseksualiteit accepteert of zelfs praktiseert.” Aldus de auteurs, Kirk en Madsen. 

Dit wil zeggend dat het een van de beste manieren is om gevoelens van Amerikanen tegen homoseksualiteit te neutraliseren de televisie zou moeten zijn. En dat is wat we natuurlijk ook hier zien; bij elke actualiteitenprogramma waar homoseksualiteit (en het transgendernisme het onderwerp is, is er geen kritische stem over deze onderwerpen te horen!

Wat Kirk en Madsen hiermee wilden zeggen, is dit: door zoveel mensen als mogelijk zover te krijgen, veel over homoseksualiteit te praten, zou de (in dit geval) Ameikaanse bevolking er uiteindelijk gewend aan raken. Hiermee zouden de gevoelens die Amerikanen tégen homoseksualiteit hadden, geleidelijk aan “verdoofd” en tenslotte worden geneutraliseerd. Op lange termijn zou dit er dan weer toe leiden dat men homoseksualiteit eens zou aanvaarden als een “alternatieve lenesstijl. En dit is nu precies wat er met een deel van de Amerikaanse bevolking ook gebeurd is; homoseksualiteit is voor hen nu evenals heteroseksualiteit normaal geworden. En hier in Nederland is dit zéker het geval; elke stem die kritisch mocht zijn op homoseksualiteit, wordt dan ook beschouwd als een “homofoob.” 

Verder maakten Kirk en Madsen het volgende duidelijk:

“Wáár we spreken, is belangrijk. Het gemiddelde Amerikaanse gezin kijkt dagelijks meer dan zeven uur TV. Deze uren geven een doorgang tot de besoten wereld van de hetero’s waardoor een Trojaans paard door zou kunnen passeren.” 

Hier wordt mee bedoeld dat een van de beste manieren om er de gevoelens van Amerikanen die tégen homoseksualiteit zijn, het de televisie zou zijn om er die gevoelens mee te neutraliseren. En dit zou dan moeten gebeuren middels een “Trojaans paard” wat heimelijk de heterosexuele wereld binnen zou moeten worden gebracht.

is (96)

President Donald Trump * de “Equality Law.” 

 

Recent werd de wereld opgeschrikt door het nieuws dat president Donald Trump zeer binnenkort de “Equality Law” zal ondertekenen. Nu wordt gezegd dat Trump zich tégen dit wetsvoorstel uit zou spreken. https://www.lgbtqnation.com/2019/05/donald-trump-comes-lgbtq-nondiscrimination-protections/ De reden dat hij die nu echter alsnog zal ondertekenen, wordt duidelijk uit het volgende:

“De regering-Trump keert zich absoluut tegen elke vorm van discriminatie en ondersteunt de gelijke behandeling van allen. Dit wetsvoorstel in haar huidge vorm is echter gevuld met gifpillen die de rechten van het ouderschap en het geweten dreigen te ondermijnen.” 

Wát we hier lezen, is in wezen dit: De “Equality Law” heeft bepaalde “gifangels” in zich waarmee de rechten van het ouderschap, het menselijk geweten maar ook de rechten van mensen van hetzelfde geslacht dreigen te ondermijnen. Als nu dit voorstel zal worden gewijzigd door er die “gifangels” uit te halen, zal Trump dit alsnog ondertekenen. Trump zou hiertoe -al of niet bewust- zijn gebracht door zijn dochter, Ivanka Trump en zijn schoonzoon, Jared Kushner. 

 

Bevordering en Promoten Homoseksualiteit door Zionistische Organisaties. 

 

Voor hen die er al enige aandacht aan hebben gegeven, achter de bervordering en het promoten van homoseksualiteit wereldwijd, zitten Zionistische organisaties zoals o. a. de Anti-Defamation League (ADL). In Amerika is die nu bezig, homoseksualiteit bespreekbaar te maken in schoollokalen. https://www.adl.org.blog/the-time-is-now-bringing-lgbt-topics-into-the-classroom Zowel de ADL als andere invloedrijke Joden doen dit om er de Amerikanse traditionele samenleving mee te ondermijnen en te verwoesten. http://www.realjewnews.com/?p=894 (“Why Jews Push Homosexual Depravity”)

is (92)

Donald Trump & de Noahidische Wetten.

 

Het is echter diezélfde Donald Trump die enige tijd geleden door het Joodse Sanhedrin opgeroepen werd, de Noahidische Wetten te respecteren. https://www.israelbreakingnews.com/82693/sanhedrin-blesses-trum-calls-president-uphold-seven-noahide-laws/ Op een andere site lezen we er dit over:

“Het Witte Huis gaf een proclamatie vrij waarmee 16 april 2019 als “Education and Sharing Day “ter ere van de 117e herdenkdag van de geboorte van de Rebbe, Menachem Mendel Schneerson, der rechtvaardige herinnering, bestemd wordt. De proclamatie ondertekend door de Amerikaanse President, Donald Trump, verklaart dat dit een dag is om de leer van de Rebbe dat “onderwijs is niet slechts over het doorgeven van kennis, maar dat dit eveneens integraal is voor de vorming van ons karakter.” https://wwweyeopeningtruth.com/the-un-is-not-your-friend-part-2-noahide-laws/

Nu weten we dat wijlen rabbijn Menachem Schneerson de leider was van de invloedrijke Chabad-Lubavitcher Beweging, ook wel de Chassidim genaamd. En die is in tegenstelling met de ADL, juist tégen homoseksualiteit. En dit komt nu engigszins tegenstrijdig over; Terwijl Trump via de proclomatie die door het Witte huis vrijgegeven werd, aangegeven had de Zeven Noahidische Wetten te zullen respecteren, zal hij zoals gezegd, tevens die Equality Law ondertekenen waarmee homoseksualiteit juits mee bevorderd zal worden! Wát is hier nu eigenlijk aan de hand?

 

De ADL & de Lubavitche Beweging: Twee Kanten van Eén en Dezélfde Munt?

 

Nu is het niet precies duidelijk wat de relatie tussen de ADL (en aanverwante groepen) en de Lubavitcher Beweging is; in 2016 had de ADL bij monde van Jonathon Greenblatt (directeur) en Carole Nuriel, tegen de uitlatingen van (nu wijlen) rabbijn Yitzhak Yosef, die vond dat niet-Joden in Israël die zouden weigeren er de Noahidische Wetten te onderhouden, maar naar Saoedi-Arabië verdreven moesten worden, geprotesteerd. https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/non-jews-should-be-forbidden-from-living-in-israel-says-chief-rabbi-yitzhak-yosef-a6957806 Hier zien we dat de visie van de ADL en (in dit geval) rabbijn Yitzhak Yosef elkaar volkomen uitsluiten. Maar wat de ADL en de Lubavitcher Beweging betreft, lijkt het er sterk op dat beide organisaties twee verschillende kanten van één en dezélfde munt zouden kunnen zijn. Hoewel we hier geen bewijs voor hebben, zou het misschien kunnen zijn dat de twee organisaties die uiterlijk diametraal tegenover elkaar staan, achter de schermen met elkaar samen zouden kunnen werken. Maar of dit nu zo is of niet, wat nóg belangrijker is, hoe dit alles zich in de toekomst zal gaan ontwikkelen. Wij geloven zee sterk dat áls Trump die (dan inmiddels aangepaste) equality Law zal ondertekenen, hij hiermee -en geloof het of niet- wereldwijd een doodsvonnis aan de globale homolobbies en elke individuele homoseksueel af zal geven! En hier is natuurlijk enige toelichting bij nodig.

is (93)

De Noahidische Wetten: Doodsvonnis voor Christenen en … Homoseksuelen. 

 

We weten inmiddels dat de eerste Noahidische Wet het iedereen verbiedt, “afgoderij” te plegen; Christus Jezus wordt in de Joodse Talmud (waar die Noahidische Wetten van afkomstig zijn), immers beschouwd als een “afgod.” Maar een van de andere wetten is die waarin “overspel” (waaronder ook homoseksualiteit), verboden is. Verder is het zo, dat als iemand zich aan overtreding van één van die wetten schuldig zal maken, hem/haar de doodstraf opgelegd zal worden, hetwelk is onthoofding. En nu komen we met onze (voorlopige) analyse: Als de christelijke samenleving wereldwijd door de bevordering van o. a. homoseksualiteit door de ADL en overige Joodse pleitbezorgers hiervan eenmaal genoeg verzwakt zal zijn, zullen er op een bepaald moment de Zeven Noahidische Wetten worden geactiveerd. Die zijn inmiddels al doorgevoerd, maar zijn nu nog inactief. Als dit eenmaal zal gebeuren, zullen het niet slechts de Christenen zijn die vanwege hun aanbidding van de “afgod” Jezus, die uiteindelijk de doodstraf opgelegd zullen krijgen maar ook al die miljoenen homoseksuelen die dankzij de ADL (en Trump) hun recht op gelijke behandeling hadden gekregen, zullen dan hetzelfde doodsvonnis tegemoet kunnen zien! Denk u eens in: naast al die Christenen die zullen weigeren hun geloof in Christus als de Zoon van God prijs te geven, zijn het ook al die miljoenen homoseksuelen (lesbiënnes en transgenders) wereldwijd die dan merken dat de riemen plotseling flink zullen worden aangehaald! Wát Trump binnenkort zal gaan doen met het ondertekenen van de Equality Law, is dat hij niet slechts alle Christenen, maar ook al die talloze homoseksuelen op de lange termijn aan de dood over zal leveren. Dit is eveneens van toepassing op lesbiënnes en transgenders. De gedachte van de Lubavitcher Beweging zou dan als volgt kunnen zijn: Door de bevordering van homoseksualiteit op globale schaal is hiermee het Christendom verwoest. Hiermee was het mogelijk om op de ruïnes ervan onze Joods-Taludische Wereldorde mee op te richten. Nu hier ook mee de Zeven Noahidische Wetten mee zullen worden geactiveerd, zijn al die homolobbies en homoseksuelen niet meer nodig; zij hebben hun doel en nut inmiddels uitgediend. Aldus zullen er niet slechts de Christenen maar tevens de homoseksuelen, lesbiënnes en transgenders het slachtoffer worden van een van de grootste genocides die tot dan toe ooit zullen hebben plaatsgevonden.

 

Doodstraf door Onthoofding. 

 

Over de komende Talmudisch-Joodse Wereldorde lezen we er elders dit over:

“De Joodse Encyclopedia voorziet een Noahide regime als een mogelijke wereldorde onmiddelijk voorafgaande aan de universele heerschappij van de Talmud. Het moet begrepen worden dat we hier niet te maken hebben met de Noach van de Bijbel wanneer de Joodse religie naar “Noahide Wet” verwijst, maar de Noach zoals begrepen en geïnterpreteerd door het vervalste stelsel wat de Talmud vormt.” https”//opdeepstate.com/2018/07/15/the-noahide-laws/

Een eind verderop leze we het volgende:

“De Talmud verklaart eveneens de straf op ongehoorzaamheid: “Een toegevoegd element van grotere gestrengheid is dat de Noachiet zich bij schending van een van deze zeven wetten onderwerpt aan de doodstraf door onthoofding.” 

Men hoeft dus niet in Jezus te geloven; als iemand (een atheïst), een van de overige wettten zal overtreden, komt ook hij in aanmerking voor de doodstraf. Dan gaan we er naar de Tweede Noahidische Wet: 

“Verboden geslachtsgemeenschap.” 

Eén van die tien artikelen van deze tweede wet, is artikel 7, waar we er dit lezen:

“Tegen (een man) die vleselijk bij een man ligt.” 

Wat dus op homoseksualiteit slaat! En dit wijst er op dat wanneer die Wetten eenmaal zullen zijn geactiveerd, die uiteidenlijk naast de dood van talloze Christenen, ook de dood van letterlijk miljoenen homoseksuelen, lesbiënnes en transgenders zal betekenen. Dit wat hier allemaal geschreven is, zal zeer waarschijnlijk als “homofobie” worden beschouwd. Wat wíj hier echter op te zeggen hebben, is dit. Het zou eens zeer goed voor hen zijn, dat wanneer de Noahidische Wetten eenmaal van kracht (dus geactiveerd) zullen zijn, hier eens zeer goed over na te denken! 

is (94)
Tijdens een anti-regeringsdemonstratie in Israël in 2011 waren de inwoners in Tel Aviv verbijsterd toen zij zagen dat demonstranten een guilottine met zich meevoerden. Een mogelijk teken van wat komen gaat? 

 

Een Mogelijke Visie van de Toekomst. 

 

Tenslotte trachten we ons een voorstelling te geven over hoe de wereld met betrekking wat hier allemaal geschreven is, eruit zou kunnen zien. En dit is uiteraard is slechts een mogelijke visie. Of  die Wetten er nu door de komende Antichrist wereldwijd zullen worden doorgevoerd of niet, één ding staat al vast: die zúllen eenmaal overal worden ingesteld en daar zal iedereen (Christen of niet, homoseksueel, lesbisch, transgender, hetero, atheïst of niet), zich aan moeten houden, wil hij/zij niet het risico lopen, onthoofd te worden! Welnu, hier komt dan de mogelijke toekomstvisie:

Oprichting van lokale Joodse Sanhedrins Wereldwijd.

Er zal (en niemand weet wannéér dit zal gebeuren (dit zou over bij wijze van spreken  vijf, tien, dertig of zelfs veertig jaar of later vanaf nu kunnen zijn), een tijd komen dat er overal ter wereld lokale Joodse Sanhedrins zullen worden opgericht waarvan het hoodfkwartier het Opperste Sanhedrin in Jeruzalem zal zijn. De laatste Noahidische Wet (de zevende), heeft nl. het volgende:

“U zult een effectieve rechterlijke macht opzetten om er de voorafgaande zes wetten eerlijk mee op te leggen.”

En die rechterlijke macht zal dan zijn samengesteld door al die lokale Sanhedrins die er die wetten overal op zullen leggen. Het is dan ook nog niet duidelijk, of we dan nog een Commissie voor Gelijke Behandeling, een Openbaar Ministerie of enige andere soorgelijke instelling zal zijn waar men nu nog bevoegd is, “anti-homoactivisten” te vervolgen. Het zullen er echter deze Joodse Tribunalen zijn, die zullen bepalen of iemand zich opzettelijk schuldig gemaakt zal hebben aan homoseksualiteit of niet; mocht er dan ook nog maar iemand zijn (ongeacht wíe hij of zij ook is), die homoseksualiteit zal verdedigen als een “alternatieve levensstijl”, hij/zij het eigen leven niet zéker zal zijn! Voor Nederland zou het kunnen zijn, dat een dergelijk tribunaal in bijvoorbeeld Amsterdam of Den Haag zou kunnen worden opgericht; voor Engeland zou dit in Londen kunnen zijn; voor België in Brussel of Antwerpen; voor Duitsland in Berlijn of Bonn (en ga zo maar door wat de overige landen betreft). En dit zijn natuurlijk slechts enkele voorbeelden. Is het vonnis er eenmaal vastgesteld na men voor een Joods Tribunaal geleid is, dan zal het niet mogelijk zijn, in hoger beroep te gaan zoals dit nu nog het geval is bij “gewone rechtbanken.” En als we zo de tekeningen en oude prenten bezien, uit het verleden waarop sprake was van onthoofding door middel van de guilottine (in het Frankrijk van  1798 gedurende de Franse Revolutie), dan geeft dit een schrikwekkend voorbeeld van de toekomst; De onthoofdingen zullen dan plaats gaan vinden onder grote belangstelling van het publiek! 

is (95)

Flashback: een Waarschuwende Stem uit het Verleden: Jurist Lee Casey van de Advocatenfirma Hunton & Williams. 

Iemand die in het verleden al een waarschuwing tegen een komend wereldtribunaal gaf, was niemand minder dan Lee Casey van de advocatenfirma in Washington, Hunton & Willams. En in 1998 zei hij er destijds dit over:

“We spreken hier over de creatie van iets dat wáre macht uitoefent, wérkelijk macht heeft om mensen gevangen te zetten, maar wat aan niemand verantwoordelijk is dan alleen aan zichzelf.” (zoals destijds verwoord in de “Investment Business Daily” in Los Angeles te Californië van zaterdag 16 juli 1998). bewareofthenoahidelaws.followersofyah.com

De Komende Wereldwijde Genocide: de Opslag van Miljoenen Guilottines in de Amerikaanse Staat Georgia, andere Plaatsen in Amerika (en Mogelijk Wereldwijd). 

Vlak onder van wat Casey volgens de laatst aangegeven site destijds gezegd had over dit wereldtribunaal, lezen we er het volgende:

“Die oude robuuste machine is terug! Guilottines worden er bij de miljoenen opgeslagen in Georgia en andere delen van de Verenigde Staten. Bill # 1274 van het Georgia House of Representatives – 1995.1996 Sessions HB 1274 – Death penalty; guillotine provisions Code Sections  – 17-10-38/17-10-44.” 

Dat de guilottines er bij de miljoenen al opgeslagen zouden liggen op de genoemde plaatsen, zou kunnen  betekenen  dat er ook in andere delen van de wereld dergelijke strafwerktuigen opgeslagen zouden kunnen liggen! De website bewareofthenoahidelaws is een Joodse site van de “Followers of Yahushua Ha Mashiach.” Deze aanhangers halen hierbij Openbaring 29:4 op hun wijze aan:

“En ik zag tronen, en zij zaten erop, en het oordeel werd hen gegeven, en de levens van hen die onthoofd waren vanwege het getuigenis wat zij over Yahushua hadden en vanwege het woord van Elohim en die het beest noch zijn beeld aanbeden hadden, en zijn merkteken niet op hun voorhoofd of op hun handen ontvangen hadden. En zij leefden en regeerden met Messias voor duizend jaren.” 

De Bijbel heeft hier iets desgelijks:

“En ik” (schreef Johannes de apostel destijds), “zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.” 

Het gaat hier zoals nu wel duidelijk zal zijn, om de Christenen die tijdens de heerschappij van de Joodse Antichrist geweigerd hadden zijn merkteken te aanvaarden of zijn beeltenis te aanbidden en te vereren, onthoofd waren. De daarop volgende verzen 5 en 6 hebben echter het volgende:

“Maar de overige van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.” 

Na de Eerste Opstanding de “Tweede Opstanding.” 

Allereerst gaat het hier dus over de eerste opstanding, waarbij alle Christenen die omwille van Jezus en het Woord van God onthoofd waren, weer tot leven zullen worden gewekt en als “priesters en koningen van God” een hoge positie zullen verkrijgen. Er is echter ook een “tweede opstanding”, waarbij allen die pas later zullen worden opgewekt, die tijdens hun leven echter nooit in Christus als hun Redder geloofd hadden. Dit zullen alle mensen vanaf het begin der wereld tot dan toe zijn. (inclusief de voormalige inwoners van het nu reeds lang verdwenen Sodom en Gomorra (zie Genesis 19:1-29). Anderen zullen om bepaalde redenen ánders dan christelijke, ook geweigerd hebben het merkteken van de Antichrist te accepteren of zijn beeltenis te vereren en te aanbidden. Nadat ook zíj onthoofd zullen zijn, zijn zij in plaats van naar de hemel, in de “plaats der pijniging” (een voorportaal naar de eeuwige hel) afgedaald; tijden het laatste oordeel voor de Grote Witte Troon waarop Christus Zélf het definitieve oordeel over al deze mensen (letterlijk hele volken) zal vellen, zullen zij uiteindelijk voor eeuwig naar de “poel van vuur” (Poel des Vuurs)  worden verwezen. (Openbaring 20:11-15)

is (97)

Tenslotte Nog Dit. 

Om deze post te beëindigen, zouden we er bij allen die dit zullen lezen er het volgende op willen aandringen:

Zou het niet beter zijn dat men zal worden onthoofd omwille het geloof in Christus en het Woord van God en voor eeuwig bij Hem te zijn en mét hem te regeren in plaats van dat men onthoofd zal worden om ándere redenen dan christelijke om later vervolgens naar de eeuwige poel des vuurs te worden verwezen? En let wel: Men hoeft niet noodzakelijk Christen, homoseksueel, hetero of atheïst te zijn; eenieder die zich schuldig zal maken aan overtreding van één van die Zeven Noahidische Wetten, zal zonder pardon worden onthoofd! En zo kan men in zekere zin stellen dat de Talmudische rabbijnen die er het oordeel over zullen vellen, hierbij geen onderscheid zullen maken tussen Christen, homoseksueel, hetero of atheïst en hierbij dus ook niemand zullen discrimeneren. God echter, heeft liever dat er niemand verloren zal gaan maar dat allen (homoseksueel, transgender, atheïst of anderszins) veeleer zullen leven. Want alzo luidt het Woord van God: 

“Keer terug en bekeer u van al uw overtredingen” (van de geboden Gods zoals in de Bijbel vermeld), “dan zal de ongerechtigeheid u geen struikelblok worden. Werp al uw overtredingen, waarmee u overtreden hebt, van u af en maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Waarom zou us sterven, huis van Israël? Ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere HEERE, dus bekeer u en leef!” (Ezechiël 18:30-32)

God wil dus niet dat homoseksuelen, lesbiënnes, transgenders, hetero’s en atheïsten voor eeuwig in de poel des vuurs zullen verdwijnen. Laten allen die dit lezen zich dan ook keren tot Christus Jezus om van Hem het eeuwige leven te ontvangen om later te worden opgewekt tijdens de eerste opstanding waarna men mét Hem als “priesters van God en Christus” voor eeuwig zullen regeren over een dan nieuw geschapen hemel en aarde.  

 

Ton Nuiten – Vrijdag 7 Juni 2019.

 

6 replies to “President Donald Trump & de “Equality Law”; de Verborgen Agenda Betreffende Homoseksualiteit; Trump & de Noahidische Wetten. De ADL & de Lubavitcher Beweging: Twee Kanten van Dezelfde Munt? Doodsvonnis Christenen & Homoseksuelen; de Guilottines als Ultieme Strafwerktuigen & Meer.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star