De Anti-Defamation League (ADL) vs. de Abortuswet Alabama; de ACLU vs. de Abortuswetten; Brother Nathanael Kapner vs. de ACLU; Menselijke Foetus: geen “Persoon” onder de Joods-Talmudische Wet. Talmudisch Jodendom vs. de Christelijke Anti-Abortuswetten: een Klein Deel van de Historische Oorlog tussen het Jodendom en Christendom (En Veel Meer).

Woedend zijn ze bij de Anti-Defamation League (ADL) in Amerika! En dat men er zo boos was, had weer te maken met abortus en de holocaust. Wat is nu het geval? Zeer recent hadden wetgevers in de Amerikaanse staat, Alabama, twee wetsvoorstellen geïntroduceerd om er abortus te verbieden. Het zijn de senators, Greg Albritton en Terri Collins (beiden republikeinen), die deze voorstellen hadden ingediend om abortus (met uitzondering van die gevallen waar het leven van de moeder in groot gevaar zou zijn), te verbieden. Voordat de twee senators met hun wetsvoorstellen kwamen, liet de ADL zich niet horen. Dit veranderde echter nadat bleek dat de genoemde senators in hun wetsvoorstellen vergelijkingen hadden gemaakt tussen de talloze abortussen die er Amerika al waren gepleegd vanaf 1973 (50 miljoen babies), de holocaust, de genocides onder Josef Stalin, China’s “Grote Stap Voorwaarts”-campagne en de genocides in Rwanda en Cambodia. En dit was iets waar de ADL niet mee kon leven! Want:

“Dit kleineert de herinnering aan de zes miljoen Joden en miljoenen anderen die onder de handen van de Nazi’s werden vermoord en geeft op onjuiste wijze een zeer tragische historische gebeurtenis omwille van politieke doeleinden weer.” 

Aldus de woordvoerder van de ADL, Jake Hyman. Deze vergelijking was volgens hem “volkomen uit balans.” https://www.haaretz.com/us-news/alabama-lawmakers-compare-abortion-to-holocaust-in-2-bills-1.7165834 Eerder had de ADL ook een brief naar het House Health Committee van Alabama gestuurd waarin aangedrongen werd de wetsvoorstellen te verwerpen.

Ook rabbijn Hara Person, de nieuwe hoofduitvoerder van het Gereformeerde Judaïsme in de Verenigde Staten liet zich hierbij niet onbetuigd:

“Het gebruik van de guwelen van de Holocaust om zorg voor abortus te beperken, is niet alleen zeer ongepast en schadelijk voor Joden overal, het is zeer beledigend voor patiënten die deze zorg nodig hebben en de verzorgers die dit bieden.” 

 

Rabbijn Hara Person: zijn Beklag over de Vergelijkingen tussen de Holocaust met Overige Genocides & zijn Verhulde Goedkeuring van de Moord op 50 Miljoen Amerikaanse Babies. 

 

Het zijn nu deze laatste woorden van de rabbijn, “… het is zeer beledigend voor patiënten die deze zorg nodig hebben en de verzorgers die dit bieden”, die hier zo in het oog springen. Want hiermee gaf hij aan dat abortus eigenlijk een “grondwettelijk recht voor Amerikaanse vrouwen” moest blíjven! En door dit te zeggen, keurde Person de moord op 50 miljoen babies die er al van de zaak Roe vs, Wade in 1973 tot nu toe waren vermoord, op verhulde wijze goed! Nochthans maakte de rabbijn zich druk om de gegeven vergelijkingen! Maar dit is echter niet het enige; er is nog iemand anders die er zich flink druk om maakte …

 

Debra Nussbaum Cohen & Haar Vrees voor de “Christelijke Heerschappij” in Amerika. 

 

Gisteren (16 mei 2019) publiceerde de Joodse schrijfster, Debra Nussbaum Cohen, haar opinie-artikel in de Israëlische krant, Haaretz. Haar artikel had de titel, “Alabama’s Anti-Abortion Law: This Is What Christian Rule Look Like in America.” (De Anti-Abortuswet in Alabama: Dit Is Hoe Christelijke Heerschappij in Amerika Eruit Ziet) https://www.haaretz.com/us-news/.premium-alabama-s-anti-abortion-law-this-is-what-chritian-rule-looks-like-in-america-1.7248187 Waarom is Cohen nu zo bevreesd voor de “christelijke heerschappij” in Amerika? Het antwoord laat zich al raden: Nu de beide wetsvoorstellen er zijn aangenomen en goedgekeurd, moeten er zich tevens de Amerikaanse Joden in die staat hier aan onderwerpen! En daar is zij beslist niet blij mee!

 

Gouverneur Mike DeWine vs Abortus. 

 

Al eerder had ook de gourneur, Mike DeWine, van de staat, Ohio, een anti-abortuswet ondertekend. Hiermee brak hij met de vorige gouverneur, John Kasich, die zich in het verleden tweemaal tegen een verbod had uitgesproken daar hij vond dat een dergelijk verbod “onwettig” was. https://www.witf.org/news/2019/04/ohio-governor-signs-ban-on-abortion-after-1st-heartbeat.php

 

Anti-Abortuswet Alabama: het Begin van een Herziening van de Roe vs. Wade-Wet?

 

Voor de anti-abortuswet in Alabama ondertekend werd, waren er hier al enkele andere Amerikaanse staten voorafgegaan:

“Recent verbood Georgia alle abortussen nadat er een hartslag bespeurd kan worden -zes weken na de zwangerschap zoals gebruikelijk wanneer vele vrouwen er nog niet van op de hoogte zijn dat zij zwanger zijn. De wet van Georgia erkent een foetus als een persoon hetgeen betekent dat dit” (abortus) “als moord kan worden beschouwd. Dit laat echter de vraag open over wie voor een abortus gestraft moet worden, de persoon die een zwangerschap beëindigt of de arts die er een” (abortus) “uitvoert. De straf op moord in Georgia is levenslang of de doodstraf.” https://www.newscientist.com/article/2203559/alabamas-extreme-new-law-could-lead-to-an-end-of-us-abortion-rights/

En de titel van dit artikel, “Alabama’s extreme nieuwe wet zou kunnen leiden tot een einde van abortusrechten in de U.S.” maakt het al duidelijk: Men is er bevreesd dat als de hele zaak om er anti-abortuswetten in te voeren zich door zal zetten, hiermee tevens een einde zou kunnen komen aan de Roe versus Wade-Wet, waarmee het destijds voor het eerst mogelijk werd, de anti-abortuswet in de staat Texas te verwerpen opdat alle Amerikaanse vrouwen het recht op een abortus zouden verkrijgen! 

 

De ACLU vs. de Anti-Abortuswetten. 

 

Op deze laatste website is echter nog meer te lezen en wel het volgende:

“De American Civil Liberties Union (ACLU), heeft meegedeeld dat het een rechtsgeding zal beginnen om de voortgang van deze wetsvoorstellen te stoppen. Op 25 mei ging die een dergelijke juridische strijd aan met de staat Ohio, waar een vergelijkbare wet als die niet voor het gerecht afgewezen zal worden, in juli van kracht zal worden. Net als de wet in Alabama heeft ook die in Ohio geen uitzondering voor incest of verkrachting.”

Naast de Anti-Defamation League, rabbijn Hara Person van het Gereformeerde Judaïsme en Debra Nussboum Cohen, hebben we hier dus ook de ACLU die tegen wetsvoorstellen waarmee abortussen verboden zijn of nog zullen worden, gekant is. Maar … wíe zij degenen die er de controle over de ACLU hebben? We zijn eens op zoek gegaan waarna we hier het volgende over kregen:

“Susan N. Herman: (Ashkenazische Jood), President.

Anthony D. Romero: (Latijns-Amerikaans) en homosexueel; uitvoerend directeur. 

Dorothy M. Ehrlich (Ashkenazische Jood) plaatsvervangend uitvoerend directeur. 

Donna McKay: (Europeaan) Directeur Institutional Advancement ans Special Projects.

Laura W. Murphy: (halfbloed) Directeur Bureau Washington Legislative Office. 

Geri E. Rozanski (Ashkenazische Jood) Directeur Affiliate Support and Advocacy

Steven R, Shapiro (Asshkenazische Jood) Directeur, Legal Directeur ACLU. 

Emily Tynes: (halfbloed) Directeur Communications. 

Terence Dougherty: (Europeaan, homosexueel) General Counsel. 

“Van de negen (9) leidinggevenden van de American Civil Liberties Union zijn er vier (4) Joden. Dit is een numerieke vertegenwoordiging van 44%. Joden maken ongeveer 2% van de Amerikaanse bevolking uit. Daarom zijn Joden onder de leidinggevenden van de American Civil Liberties Union oververtegenwoordigd met een factor van 22 maal (2,200 percent)” https://thezog.wordpress.com/who-controls-the-american-civil-liberties-union/

 

Brother Nathanael Kapner vs. de American Civil Liberties Union. 

 

Uit de gegevens van de site “The Zog” blijkt dat de ACLU gecontroleerd wordt door vnl. vier Ashkenaziche (Talmudische) Joden. De voormalige Talmudische, nu tot het Russisch-Orthodoxe Christendom bekeerde Jood, Nathanael Kapner, ging hier in het verleden dieper op in; in juli 2007 was hij in New York City om er tegen de ACLU te demonstreren. Tijdens een interview destijds vertelde Kapner dat de ACLU, een pleitbezorger voor gelijke burgerrechten is, en dat die gerund en gefinancieerd wordt door Joden. In werkelijkheid zo maakte Kapner duidelijk, houdt de ACLU er een agenda op na waarmee alle expressies van het Christendom in Amerika uitgebannen moeten worden. Tijdens zijn protest stond Kapner voor het hoofdkwartier van de ACLU in het financiële district, Wall Street, in Manhattan, met een bord met het opschift, “ACLU-Joden zijn de Antichrist!” Het gevolg was dat hij zes maal door de Joden van de ACLU bespuwd, vervloekt werd en door hen even zovele malen bij de politie werd aangegeven. Twee van de vele Joodse financiers van de ACLU, zo vertelde Kapner verder, zijn het American Jewish Committe en The International Association of Jewish Lawyers and Jurists. In deze laatste groep bevinden zich vele juristen die een beloning hadden gekregen omdat die in het verleden tegen christelijke symbolen in Amerika hadden geprocedeerd; daar zij ervoor beloond werden, bewijst al dat zij hiermee veel succes mee hadden gehad. Onder de vele links-Joodse donateurs aan de ACLU zijn er deze twee: de Righteous Persons Foundation, van de Joodse Hollywood-regisseur, Steven Spielberg, en The Norman Lear Family Foundation. Norman Lear was in het verleden de president van de ACLU in Californië, en was de producent van de TV-serie, “Archie in the Family.” Archie Bunker en zijn vrouw, Edith, werden er in deze reeks als vertegenwoordigers van de Moral Majority weggezet om deze christelijke beweging er belachelijk mee te maken. zie voor dit en meer: http://www.realjewnews.com?/p=18

 

De Menselijke Foetus: Geen “Persoon” onder de Joodse (Talmudische) Wet. 

 

Onder de Joodse (Talmudische) wet wordt een menselijke foetus niet als een “persoon” beschouwd hetgeen zeggen wil dat dit nog geen “mens” is:

“Een ongeboren foetus wordt volgens de Joodse wet niet als persoon (Hebreeuws: Nefesh. letterlijk, “ziel”) beschouwd totdat die geboren is. De foetus wordt als onderdeel van de moeder beschouwd en niet als een apart wezen totdat het gedurende de geboorte uit de buik begint te komen. Het vruchtbaar eitje wordt tot veertig dagen na de zwangerschap eigenlijk als “slechts vloeistof” beschouwd. Deze feiten vormen de basis voor de Joodse rechtskundige visie op abortus. Bijbelse, Talmudische en rabbijnse steun voor deze verklaringen zullen nu worden” gepresenteerd.” https://www.myjewishlearning.com/article/the-fetus-injewish-law/

Vervolgens wordt er naar Exodus 21:22-23 gekeken:

“Wanneer mannen vechten en daarbij een zwangere vrouw zó treffen dat haar kind geboren wordt, maar er geen dodelijk letsel is, dan moet de schuldige zeker een boete betalen, zo groot als de echtgenoot van de vrouw hem oplegt. Hij moet die betalen via de rechters. Maar als er wel dodelijk letsel is, moet u geven leven voor leven.” 

Hier wordt er op de site van gezegd dat hoewel er in de Bijbel niet direct naar abortus verwezen wordt, er wel sprake is van een “toevallige abortus.” Verder lezen we er:

“De bekende middeleeuwse bijbelse commentator, Solomon Ben-Isaac, bekend als Rashi, interpreteert, “geen ander ongeluk”, (“geen dodelijk letsel” volgens de HSV) “met geen fatale verwonding van de vrouw na haar miskraam. In dit geval betaalt de aanvaller slechts financiële compensatie daar hij de miskraam onbedoeld veroorzaakt heeft, niet anders dan had hij de vrouw elders op haar lichaam verwond. De meeste andere Joodse bijbelcommentators, inclusief Moses Nachmanides (Rambam), Abraham Ibn Ezra, Meir Leib Ben Yechiel Michael (Malbim), Baruch Malawi Epstein (Torah Temima), Samson Raphael Hirsch, Joseph Hertz en anderen zijn het met Rashi’s interpretatie eens. We kunnen dus concluderen dat wanneer de moeder na een trauma aan haar buik gedurende welke de foetus verloren is gegaan, anderszins ongedeerd is, het de enige rabbijnse zorg is, degene die verantwoordelijk is schadevergoeding te laten betalen aan de vrouw en haar man voor het verlies van de foetus. Geen van de rabbijnen brachten de mogelijkheid van onvrijwillige doodslag naar voren omdat de ongeboren foetus juridisch gezien geen persoon is en er daarom geen sprake van moord is wanneer een foetus geaborteerd wordt.” (vetdruk toegevoegd)

En hier hebben we het: zolang de foetus (het nog ongeboren kind in de buik van de moeder) nog niet geboren is, is dit volgens deze Talmudische geleerden (en dus de Joodse wet), niet een mens! En dan is er volgens hen ook geen sprake van moord als er een abortus wordt gepleegd! Zou het nog ongeboren kind nu werkelijk geen mens (levend wezen) zijn? Hoe anders lezen we dit in het Boek der Psalmen, waar we de woorden van David, de tweede koning van het oude Israël, lezen:

“Want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken; mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor U niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw igen hebben mijn ongevormd begin gezien; en zij allen werden in Uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond.  Daarom, hoe kostbaar zijn mij Uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal. Zou ik ze tellen? Zij zijn talrijker dan korrels zand; ontwaak ik, dan ben ik nog bij U.” (Psalm 139:13-18)

Uit de woorden van David blijkt wel dat hij zichzelf zeer hoog achtte, niet omdat hij zelf geweldige prestaties had verricht (wat hij ook heeft gedaan), , maar omdat hij door God op zo ’n wonderbaarlijke wijze gevormd was toen hij zich nog in de moederbuik bevond! En dit maakt weer duidelijk dat het nog ongeboren kind als foetus in de ogen van God zeer kostbaar is. Het is dan ook jammer voor die zgn. “bijbelcommentators” uit het verleden en degenen die hierboven genoemd zijn zoals Hara Person ( “Person”, what is in a name!), Debra Nussbaum Cohen en de ADL en UCLA, maar abortus is geen “recht” maar het is doelbewuste moord! 

 

Judaïsme vs. Christendom: De Permanente Oorlog tussen het Christendom en Talmudische Jodendom. 

 

Als we al het bovenstaande nog eens bezien, dan kunnen we niet anders dan tot de conclusie komen dat het hier eigenlijk om een permanente oorlog tussen het Christensom en het Talmudische Jodendom gaat! En die oorlog begon eigenlijk al in het boek Handelingen waarin we lezen dat de vroege Kerk het doelwit van vervolging door vnl. Joden was. Die oorlog was erop gericht, het toen nog prille Christendom te vernietigen en wel voorgoed. De Kerk, hoe hard geslagen en vervolgd ook, wist echter stand te houden en intussen verslechterde het geestelijke klimaat in het Jodendom steeds meer; uiteindelijk liet men er ook het Oude Testament en de wet van Mozes los en ging men er toe over, de Talmud als enige en enige doorslaggevende leidraad te volgen. De vroegere Kerkvaders zagen het gevaar van Talmudisch-Joodse penetratie in de Kerk en sloegen alarm. Ook zij werden het slachtoffer van vervolging en nu, zelfs honderden jaren nadat zij gestorven zijn, worden zij ook nú nog “bij afwezigheid vervolgd” door de christenzionisten die zelf niets van de wáre strijd tussen Christendom en Jodendom afweten dan alleen dat die Kerkvaders wel een stelletje “christelijke” (of Kerkelijke) anti-Semieten” geweest moeten zijn! Maar wat we hierboven zien, is dat een klein deel van die oorlog tussen het Christendom en het Takmudische Jodendom wat door die antoabortuswetten in o. a. de staat, Alabama, intussen goed zichtbaar is geworden! Nu is het nog niet duidelijk of de trend om nog met meer abortuswetten in overige Amerikaanse staten te komen zich ook door zal zetten. De huidige anti-abortuswet in de staat, Ohio, wordt nu al aangevochten door de ACLU. Het zou dan kunnen zijn dat én deze wet en de overige wetten die er nu al in verschillende staten van kracht zijn of nog zullen worden, via procedures misschien weer ongedaan zouden kunen worden gemaakt. Mocht die trend zich ondanks zware tegenstand van de ADL, de ACLU en andere delen van het Talmudische Jodendom echter voortzetten, dan zou de kans groot kunnen zijn dat de Talmudisten zo één van de vele methoden om er het Christendom mee te vernietigen, zouden kunnen verliezen. Waarmee de Talmudisch-Joodse macht en invloed in de Verenigde Staten op deze wijze verminderd zal worden. En er dus ook het Christendom er wat aan macht kan winnen. De reden dat de Talmudisten er zo ’n grote invloed (in dit geval op het gebied van abortus) gekregen hebben, is te danken aan geradicaliseerde communistische Joden, die er destijds in slaagden, abortus in Amerika te legaliseren; zoals bijvoorbeeld Emma Goldman. enige tijd geleden hadden we hier een uitgebreid artikel aan besteed: https://tinthor.org/2019/01/25/abortus-de-rol-van-geradicaliseerde-communistische-en-feministische-joden-bij-de-legalisering-van-abortus-in-amerika-de-zaak-roe-vs-wade-de-film-margaret-sanger-emma-goldman-sanger-pl/ Dat degenen die zich uitspreken tegen abortus in Amerika door Joden zeer gevreesd worden, blijkt wel uit dit artikel van Susan Weidman Schneider, getiteld, “The Anti-Choice Movement: Bad News For Jews.” https://www.lilith.org/articles/the-anti-choice-movement-bad-news-for-jews/

 

Ton Nuiten – 18 Mei 2019.

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star