Area 51: een met Geheimzinnigheid Omgeven Gebied; het Uitzonderlijke Verhaal van Bob Lazar; Overdekkingsherinneringen & Pseudo-UFO-ontvoeringen

Area 51. Wie heeft hier niet van gehoord? Het is een gebied in de Nevada-woestijn, waarvan beweerd wordt dat dit een geheime basis zou zijn, waar zich volgens vele geruchten er de vreemdste dingen zich afspelen. Het zou een basis zijn met ondergrondse faciliteiten waar door medewerkers van het Amerikaanse militaire establishment zou worden gewerkt aan de bouw van UFO’s. ; zij hebben allen een geheimhoudingsplicht betreffende al hun activiteiten en werkzaamheden in deze faciliteiten. Area 51 wordt tevens zwaar bewaakt, en degenen die deze plaats bewaken en beveiligen, hebben toestemming om indien de grens met dit gebied door mensen van buitenaf wordt overschreden, hen indien nodig, neer te schieten. Hier is een (Nederlandse) video, “Top 10 Area 51 Dingen Die Je Niet Wist!” https://www.youtube.com/watch?v=spiWVmginmE

Snip20180428_8

Bob Lazare. 

Iemand die in het kort besproken wordt in deze video, is Bob Lazare; hij zou binnen Area 51 in het geheim hebben gewerkt aan de bouw van een van de negen UFO’s op een geheime locatie van Area 51, S 4 genaamd. In 1989 was hij met zijn bevindingen over zijn activiteiten daar in de openbaarheid getreden. Nadat hij bij dit project betrokken was geraakt, zou Lazare tevens geheime documenten betreffende UFO’s en andere daarmee gerelateerde zaken hebben ingezien.

Het Verhaal van Bob Lazare: Feit of Fictie? 

Nadat Lazare zijn activiteiten binnen Area 51 wereldkundig had gemaakt, werd zijn verhaal door velen opgepikt; sommigen vonden dat hij de waarheid sprak, anderen echter, meenden dat hij alles slechts (om wélke reden dan ook), uit zijn duim gezogen had. En wij weten natuurlijk ook niet of alles wat hij er over had verkondigd, op waarheid berust of niet. Maar er is echter nog een derde mogelijkheid: werd Lazar misschien bij dit project betrokken om hier later onbewust disinformatie over te verspreiden? De geheime documenten die hij er had gelezen, zouden documenten kunnen zijn geweest die disinformatie bevat zouden kunnen hebben. En Lazare, die hier niet van op de hoogte was, zou deze gegevens zoals hij ze gelezen had, in alle oprechtheid als authentiek hebben verspreid onder het grote publiek. Het is echter ook mogelijk dat wat hij er allemaal over zijn ervaringen tijdens zijn verblijf binnen Area 51 heeft verteld, deels op waarheid en deels op disinformatie zou kunnen berusten; Lazar zelf laat blijken dat dat wat hij erover had gelezen, hij er niet van wist of dit allemaal waar was of niet; nadat hij over zijn ervaringen in dat gebied verteld had, werd Lazar gevolgd, zijn telefoon werd afgetapt en meer van dit soort zaken. Nu heeft de filmproducent, Jeremy Kenyon Lockyer Campbell, hier een film van gemaakt: “Bob Lazar: Area 51 & Flying Saucers.” Het was Robbie Graham, die deze documentaire na die gezien te hebben, beoordeeld had:

“Robbie zegt het volgende van Lazar: Hij kwam altijd absoluut eerlijk over en heeft er zich altijd tegen verzet te worden aangemoedigd zijn oorspronkelijke getuigenis op te sieren. Ik ben eveneens van mening dat Lazar nooit op een leugenachtige wijze over zijn herinneringen aan Area 51 of S-4 heeft gesproken. Ik heb er ook nooit aan getwijfeld dat het verhaal wat hij vertelt, onwaar is – wat te zeggen is dat de omstandigheden en gebeurtenissen in het verhaal van Lazar, specifiek voor hem als een geraffineerde en gaande campagnebeheersing  betreffende de gewaarwording van UFO’s zorgvuldig werden georkestreerd en in scene werden gezet. Wat waarschijnlijk gepaard gaat met contraspionage die veel verder gaat dan het onderwerp UFO. Robbie vervolgt betreffende Lazar met: “Zoals door George Knapp en anderen is gedocumenteerd, is er goede reden aan te nemen dat Lazar in eind jaren ’80 werkelijk voor een korte tijd bij of nabij Area 51 werkte. Maar het schijnt dat hij voor zijn job uitgekozen was op basis van zijn psychologische profiel en zijn ongelijkmatige persoonlijke en zakelijke geschiedenis. Met andere woorden: Het was bekend en gewenst dat als de tijd eenmaal zou komen, hij de klok zou luiden en dat het gemakkelijk zou zijn, hem in diskrediet te brengen nadat hij dit gedaan had, om ervoor te zorgen dat zijn verhaal niet door iedereen zou worden geaccepteerd maar net slechts genoeg om het te verankeren in een zich snel uitbreidend subcultureel geloofssysteem.” Hier is het hele verhaal: myteriousuniverse.org/2018/12/bob-lazare-area-51-ufos-and-russians/

Wat Graham hier over Lazar vertelde, is zoals we lezen dat niet iederéén het verhaal van hem zou aanvaarden al waar, maar dat er nochtans waren die dit wél zouden doen. Door deze laatsten zou het verhaal van Lazar zich “verankeren in een zich snel uitbreidend subcultureel geloofssysteem.” Wat onze visie nu aangaat, is het vermoedelijk de bedoeling om de interesse in het onderwerp “UFO’s” onder het grote publiek gaan de te houden, waarbij het mogelijk zou zijn dat hiermee een “grotere verborgen angenda” zou worden gediend. In dit verband is het goed, op te merken wat een van de leden van de Rockefeller-familie (vermoedelijk David Rockefeller)  ooit eens over zichzelf en zijn familie had gezegd: “Het maakt niet uit wát de mensen over je zeggen, áls ze maar over je praten.” Of men nu negatief dan wel positief over de familie sprak, was niet belangrijk; het was belangrijk dat je altijd in de belangstelling van het grote publiek zou staan om zo hun nieuwsgierigheid in de Rockefellerclan op peil te houden! Zo zou dit ook het geval kunnen zijn betreffende het onderwerp “UFO’s.”

Overdekkingsherinneringen?

Een andere mogelijkheid is dat Bob Lazar tijdens zijn verblijf in Area 51 blootgesteld zou kunnen zijn geweest aan een mind control-experiment, waar bij hem onder hypnose zgn. “overdekkingsherinneringen” in zijn brein werden aangebracht. Dit zijn herinneringen die de échte herinneringen van wat Lazar daar allemaal zag en las, overdekt hebben, en waardoor hij zich de “échte herinneringen” zich later niet meer voor de geest kon halen. Zoals Helmut en Marion Lammer dit beschrijven:

“Andere experimenten betreffen door middel van hypnose gegenereerde overdekkingsherinneringen. Deze experimenten waren voor geheime operaties van groot belang, omdat men niet wist of door hypnose opgewekte amnesie tegen een verhoor, waarbij andermaal hypnose en drugs zouden worden gebruikt, bestand zou zijn. Uit het door de ARTICHOKE-psychiaters verrichte onderzoek bleek dat men bij sommige personen heel wel een gespleten persoonlijkheid kan opwekken.. Een mogelijkheid die de psychiaters onderzochten, was het afscheiden van een imaginaire persoonlijkheid, bijvoorbeeld de denkbeeldige speelkameraad van een kind. Deze imaginaire persoonlijkheid kan bij een bepaalde behandeling een tweede persoonlijkheid worden. De hypnotiseur communiceert met het schizofrene deel van de proefpersoon en suggereert dat deel een opdracht. De hoofd- of eigenlijke persoonlijkheid weet van die procedure niets. Tijdens het dromen zou informatie uitgewisseld kunnen worden. Om dat te verhinderen kan een bekwame hypnotiseur overdekkende herinneringen opwekken.” (Het UFO-experiment. Geheim militair onderzoek naar alienvoertuigen, biochips en futuristisch wapentuig” (Tirion) 1997, blz. 40-41)

Nu is het natuurlijk niet te bewijzen dat Bob Lazar een vergelijkbare behandeling heeft ondergaan zoals door de beide Lammers hier is beschreven. En misschien heeft Lazar die behandeling ook niet gehad.  Aangezien hij echter in een gebied wat met veel geheimzinnigheid omgeven is, kan dit aan de andere kant ook weer niet worden uitgesloten.

Z002a.+AUS+ALIENS+zijn+hier+en+mixen+HUMANS+12-8-19+17-8

Pseudo-UFO-Ontvoeringen. 

Helmut en Marion Lammer hebben echter meer te zeggen; zij schrijven tevens over wat ook wel wordt genoemd, “pseudo-UFO-ontvoeringen.” Het gaat hier niet om mensen die een verhaal door een UFO te zijn ontvoerd, hebben verzonnen. Het gaat hier om mensen bij wie overdekkingsherinneringen van door ufonauten te zijn ontvoerd en door hen chirurgisch te zijn onderzocht in een onbekend ondergronds complex. Eén van hen is Katharina. Tijdens een van haar flashbacks die zij over haar ervaringen had, vertelde ze dat zij zich herinnerde door een arts en een blonde humanoïde te zijn ontvoerd in een Bronco-truck. Zij meende zich te herinneren zich ergens in die truck in een bos te bevinden. Tijdens het onderzoek wat in die truck plaatshad, had de arts een grote injectiespuit in zijn hand die hij vervolgens overhandigde aan de blonde humanoïde die hem in haar knie wilde steken. De arts nam hem die weer af en stak die spuit toen zelf in de linkerknie van Wilson. Door de onbekende vloeistof die met de spuit in haar knie werd ingespoten, schokte haar hele lichaam en voelde ze een brandende pijn. Nadat zij ontwaakte uit wat de beide Lammers als “een bijzonder realistische droom” beschrijven, ontdekte Wilson dat er op het laken waarop zij lag, bloed lag. Verder deed haar scheenbeen pijn en was zijzelf zeer ontdaan over de vreemde procedure die op haar was toegepast:

“Die ervaring was vooral traumatisch voor haar omdat de procedures niet in een UFO maar in een auto werden uitgevoerd. Katharina denkt dat die auto een overdekkingsherinnering kan zijn waarachter zich een UFO verbergt. Een soortgelijke ervaring deed de UFO-onderzoeker Bill Hamilton met zijn metgezellin Pamela op tijdens een nachtelijk uitstapje naar de omgeving van de geheime luchtmachtbasis Area 51. Beiden zagen bij die gelegenheid een UFO, en constateerden vervolgens missing time.”

Pamela zou als verlamd naast een klein grijs wezen hebben gestaan en een vreemd geluid in haar linkeroor te hebben gehoord. Zij zou gedwongen zijn in een witte bestelbus te stappen, een voertuig wat zowel Bill als zijzelf eerder op de highway hadden waargenomen. Op het dak van het voertuig stond een vreemd uitziende antenne in er zaten twee in het zwart geklede mannen in. Die lieten een onbekende vloeistof in haar rechteroog druppelen waar na er een vreemd instrument in haar linkeroor werd gestopt. Ook zag Pamela dat er veel elektronische apparatuur in de auto aanwezig was. Helmut en Marion Lammer denken dat deze ontvoeringen door een UFO eerder pseudo-ontvoeringen zouden kunnen zijn geweest:

“Of misschien werden beiden met drugs behandeld, en werd hen wijsgemaakt dat ze door ufonauten werden ontvoerd. Ook Katharina’s akelige avontuur in de Bronco-truck kan zo verlopen zijn, en hoeft dus niets met een UFO-ontvoering te maken te hebben.” (idem, blz. 216-217)

Dan zouden die ontvoeringen door UFO’s overdekkingsherinneringen kunnen zijn geweest waarachter zich de wáre herinneringen aan de vreemde experimenten in die truck verborgen zaten. Over Area 51 en al de vreemde zaken die er zich tot nu toe in het geheim afspelen, is het laatste woord uiteraard nog lang niet gezegd. De vreemde lichten en objecten die periodiek boven dit gebied worden waargenomen, de geheimzinnig zaken  die er zich in ondergrondse complexen afspelen, dit alles biedt ruimte aan veel speculatie. En zolang dit het geval is, zal niemand ooit weten, wat er zich in werkelijkheid allemaal al voorgedaan heeft en zich nu nog voordoet.

Ton Nuiten – Vrijdag 13 September 2019.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star