De Waarheid is Vreemder Dan Fictie: Al Vele Jaren Voorkennis 9/11 via Vele Aanwijzingen; “Seattle Superstorm”: een Mogelijke Tweede “9/11”? De “Dancing Israeli’s”; 9/11: een “Outside Job”; “Pre-Suasion: A Revolutionary Way to Influence and Persuade” van Professor Robert Cialdini; Adam Green, “Know More News”: “Seattle – November 3, 2019 | Predictieve Programming or Coincidence?”

Wat we over de tragedie, kortweg  “9/11” genaamd nu nog horen, is dat er binnen  de Amerikaanse overheid, mensen waren, die hier enige voorkennis van zouden hebben gehad. Of zijzélf zaten achter de aanslagen of zij wisten ervan maar hebben die gewoon laten gebeuren. Wat nu het eerste  betreft, wordt ook wel een inside job genoemd om aan te geven dat het geen 19 á 21 kapers zouden zijn geweest (de bekende versie die ook vandaag de dag nog, achttien jaar na de tragedie van 9/11 wordt gehandhaafd), die verantwoordelijk waren voor de aanslagen. Binnen een deel van de Amerikaanse overheid, inlichtingendiensten zou er een bepaalde groep mensen zijn geweest, die die aanslagen van tevoren voorbereid zouden hebben.

Een “Inside Job” uit het Verleden. 

Van een inside job van Amerikaanse makelij was echter in het verleden sprake en die had van doen met de toenmalige Franklin Delano Roosevelt (FDR) omtrent Pearl Harbor. Het gaat hier over de Japanse verrassingsaanval op 7 december 1941, waarbij de Japanse luchtmacht een onverhoedse aanval uitvoerde op Pearl Harbor, een Amerikaanse militaire basis gelegen op het eiland, Oahu, Hawaii, ten westen van Honolulu. Het officiële relaas is dat Japan uit zou zijn op de wereldheerschappij en het begin om die uiteindelijk te krijgen, was de genoemde aanval op die Amerikaanse basis in Hawaii. De dag waarop de Japanse luchtaanval is de geschiedenis ingegaan als de Day of Infamy ofwel de Dag der Schande. Op deze wijze raakte ook Amerika (wat tot dan toe neutraal was gebleven), bij de oorlog die later bekend werd als de Tweede Wereldoorlog (WW II), betrokken. Die eindigde ermee met de nederlaag van Japan, Nazi-Duitsland en Italië (gezamelijk de Axis genaamd). Het verhaal dat Japan de agressor zou zijn, die een “onschuldig Amerika” had aangevallen als begin van haar opmars naar de wereldoverheersing, is als zodanig later opgetekend in de gangbare geschiedenisboeken en naslagwerken omtrent WW II. Het was echter pas later dat er mensen waren die na zelf onderzoek naar dit stuk geschiedenis te hebben gedaan, tot een ándere conclusie kwamen: De luchtaanval door Japan op Pearl Harbor, wás eigenlijk geen onverhoedse aanval geweest, maar werd hiertoe geprovoceerd om die uit te voeren: 

pearl-harbor-911

“Op 7 oktober 1940, precies veertien maanden vóór de beruchte aanval op Pearl Harbor op 7 december 1941, schreef luitenant ter zee, Arthur H. McCollum, een memorandum met de aanbeveling dat de regering van de Verenigde Staten Japan zou provoceren door Amerika aan te vallen. waardoor het voor Amerika aldus mogelijk werd, de Tweede Wereldoorlog in zou gaan, met de volledige steun van het Amerikaanse volk achter dit besluit. Het memorandom wordt het “McCollum Memo” genoemd en er is in de geschiedenisboeken maar weinig melding van gemaakt. Gedurende de jaren waren er geruchten dat ‘FDR de aanval had laten gebeuren’, maar die werden terzijde geschoven als bizarre complottheorieën. door geen enkel bewijs ondersteund. Maar al die afwijzingen werkten niet” (langer), “nadat Robert Stinnett zijn boek, “Day of Deceit. The Truth about GDR and Pearl Harbor” in 1999 gepubliceerd had. Stinnet, een gedecoreerde veteraan van de Tweede Wereldoorlog en auteur, verzocht via de Freedom of Information Act” (hier de Vrijheid voor Recht op Informatie), “om documenten over de aanval en de gebeurtenissen die hieraan vooraf gingen. Hij ontdekte dat FDR niet alleen al van tevoren van de aanval afwist, maar dat zijn regering alles deed wat die maar kon doen, om een Japanse aanval op Amerika te veroorzaken.” Zie voor dit en meer: archive.org/stream/HistoricalInvestigation ToWhat ExtentWasFranklinRooseveltResponsibleForTheJapanese/

Een van de dingen die FDR en zijn regering hadden ondernomen, waren o. a. economische sancties tegen Japan zoals de Amerikaanse weigering om Japan van olie te voorzien. Deze sancties (die gepaard gingen met andere maatregelen), waren de reden dat Japan op deze wijze in een positie werd gebracht om het eerste schot af te vuren waarbij Amerika bij WW II betrokken werd. De oorlog tussen Amerika en Japan was dus veroorzaakt door FDR en de Amerikaanse overheid zélf in die tijd! Naar verluidt deed de Japanse regering er alles aan om die sancties die dit land opgelegd waren, door middel van onderhandelingen met de Amerikaanse overheid te bespreken opdat die weer zouden worden opgeheven. Roosevelt en de overheid wezen elke poging van Japan daartoe van de hand. Het gevolg was de al genoemde Japanse aanval op Pearl Harbor en 2), dat het het land de broodnodige olie (en andere grondstoffen die het niet meer geleverd kreeg door die sancties), elders ging zoeken. Om die reden viel Japan andere landen in haar omgeving binnen.

“Een Catasrtofale en Catalyserende Gebeurtenis – Zoals een Nieuwe New Pearl Harbor.” 

Voordat de aanslagen op 11 september 2001 (nu achttien jaar en 13 dagen geleden), plaats zouden vinden, was er in Amerika een project opgezet door de volgende mensen die deel uit zouden maken van de Bush-regering: Richard Perle (bijgenaamd de “Prince of Darkness”), Dick Cheney (vice-president), Donald Rumsfeld (minister van Defensie), Paul Wolfowitz (plaatsvervangend minister van Defensie), Lewis Libby (stafchef onder Cheney), William J. Bennett (minister van Onderwijs onder Ronald Reagan) en Zalmay Khalilzad (ambassadeur van Bush voor Afghanistan). Het project was genaamd, Project for the New American Century (PNAC). In een baanbrekend rapport van PNAC, “Rebuilding America,s Dfenses: strategy, forces and resources for a new century”,  werd de aanbeveling gedaan om het Amerikaanse defensiebudget met $48 miljard te verhogen. En na de aanslagen werd het defensiebudget ook verhoogd. ook werd er het volgende in dit rapport weergegeven: het Midden-oosten zou naar Amerikaans model opnieuw moeten worden ingericht, maar dit zou een lange tijd in beslag nemen, “tenzij er een catastofale en catalyserende gebeurtenis – zoals een nieuwe Pearl Harbor”, plaats zou vinden. Wat evenveel zeggen wil dat men net zoals Roosevelt en zijn regering van tevoren wisten dat de Japanse aanval op Pearl Harbor plaats zou gaan vinden, ook de genoemde mannen van PNAC van tevoren wisten dat de terreuraanslagen op 9/11 plaats zouden hebben. Hier is een bijna twee uur durende video waar de overeenkomsten tussen Pearl Harbor en de aanslagen op 9/11 worden verklaard en is er nog veel meer met betrekking tot deze vreselijke tragedie te zien: topdocumentaryfilms.com/september-11-new-pearl-harbor/

Soms is de Waarheid Vreemder dan Fictie: Voorkennis 9/11 Ver Vóór 11 September 2001. 

Wisten Richard Perle, Dick Cheney, Donald Rumsfeld en de overigen die PNAC hadden opgezet, al van tevoren dat die aanslagen op 9/11 plaats zouden gaan vinden, nu blijkt (en nu komen we op het gebied van schijnbare onmogelijkheden waarvan achteraf lijkt dat die toch mogelijk zouden kunnen zijn geweest terecht), dat er al vele jaren eerder gesuggereerd werd dat 9/11 eens in de toen nog verre toekomst plaats zouden vinden! En dit werd gesuggereerd door middel van o. a posters, Hollywood-films en door bijvoorbeeld een uitgave van het bekende stripblad, Donald Duck, uit 1997.

donald-duck

Nu zouden we kunnen zeggen dat wat we hier in de betreffende uitgave van Donald Duck zien, louter op toeval berust. En dit zou natuurlijk het geval kunnen zijn, ware het niet dat dit bij lange na, niet het enige voorbeeld is.

Supertramp & “Breakfast in America.”

Op 29 maart 1979 publiceerde de platenfirma, A&M Records, het zesde studioalbum van de Britse rockband, Supertramp“Breakfast in America” getiteld. Dit album was door de groep opgenomen in 1978 in de studio, The Village Recorder in Los Angeles.  

Tramp2-3

Hierboven zien we de voorkant van het album van Supertramp. De serveerster hier, houdt lachend een glas met limonade omhoog. Vlak achter en ietwat boven het glas, zien we de nu lang verdwenen Twin Towers afgebeeld. Daarboven zien we “Supertramp” staan; de twee letters “UP”van de naam van de groep zien we weer boven deze towers. Rechts op dit album echter, zien we die twee letters in spiegelbeeld (andersom dus). En dan wordt het duidelijk: deze twee letters vormen samen het nu zo bekende “9/11”! 

Toeval of geen Toeval? 

Nu zouden we van het album van Supertramp kunnen zeggen, dat het gewoon een toeval was; de destijds zo bekende popgroep had gewoon een album opgenomen en bij toeval leek het erop dat hiermee op de aanslagen die toen nog ver in de toekomst plaats zouden vinden, gewezen zou zijn. De leden van deze band hadden destijds gewoon gezocht naar een geschikte voorkant van hun album en het was de bovenstaande afbeelding die er toen uit kwam. Niets aan de hand dus.

Supertramp niet de Enige. 

Het probleem hierbij is echter, dat Supertramp niet de enige was, die op deze wijze al ver vóórdat deze tragische gebeurtenis plaats zou vinden, verhuld had aangegeven dát die ooit eens plaats zou hebben. De populaire serie, “The Simpsons” (die behalve in Amerika ook hier in Nederland zo bekend is), had in een van de vele afleveringen een clip waarin ook op “9/11” gewezen werd.

simpsons-911-meme

Dit fragment was zoals al op deze afbeelding aangegeven is, te zien in een aflevering van The Simpsons uit 1997, circa vier jaar voordat deze tragedie met de Twin Towers plaats zou vinden!

symbol314 Armageddon

En hierboven zien we een fragment uit de film,“Armageddon” uit 1998, circa twee en een half á drie jaar voor de tragedie; de toren rechts staat in brand, net zoals dit later (samen met de linkertoren) het geval zou zijn op 11 september 2001.

19756610_10213763852308476_2854003590643123504_n PREDICTIONS

Hier hebben we meer afbeeldingen in klein formaat waarmee nu echt duidelijk wordt dat de aanslagen op 9/11 die de wereld vanaf die tijd voorgoed zouden veranderen, al ver voor deze ramp plaats zou vinden, in de gedachten van bepaalde elementen moet zijn geweest!

Nosebleed (1997). 

In 1997 werd de actiecomedie, “Nosebleed” met Jackie Chan in de hoofdrol, opgenomen. Die zou eigenlijk in 2001 worden gepubliceerd. Van wege de aanslagen werd de publicatie uitgesteld en in het jaar 2008 werd die pas uitgegeven. En niet zonder reden; in deze film werd een aanslag op het Word Trade Center getoond waarvan een deel van het oorspronkelijke script als volgt luidde:

“Dit vertegenwoordigt het kapitalisme. Dit vertegenwoordigt vrijheid. Het vertegenwoordigt alles wat met Amerika te maken heeft. En door deze twee gebouwen neer te halen, zou Amerika op haar knieën gedwongen worden.” 

Zo luidde dit deel van het oorspronkelijke script dus in 1997. Met “deze twee gebouwen” werden -uiteraard- de beide Twin Towers bedoeld. scoopwhoop.com/Signs-In-Popular-Culture-That-Predicted-The-911-Attacks-Before-It-Actually-Happened/

580452_382153685216594_1169347959_n Card Game

Dát de plannen voor een toekomstige aanslag op het World Trade Center al ver voordat die werkelijk plaats zouden vinden, klaarlagen, zal nu wel overduidelijk zijn. Wie deze mensen precies waren, is onduidelijk, maar dat 9/11 eigenlijk eerder een “outside job” dan een “inside job” geweest was, betekent natuurlijk dat die (hoewel ook elementen binnen de Amerikaanse regering zelf hier bij betrokken waren geweest), dit lugubere scenario hoofdzakelijk van buitenaf georkestreerd schijnt te zijn geweest!

images (21)

En hiermee wordt tevens ook de (hoofd)dader van achter de coulissen gehaald en in het volle licht van de kritische schijnwerpers gezet. En al helemaal wanneer het over de “Dancing Israeli’s” gaat. Vlak voordat 9/1 plaats zou vinden, was er een camerateam van enkele Israëli’s op het dak van een gebouw op enige afstand van de Twin Towers aanwezig, die nar verluidt de opdracht hadden, de tragedie nadat die plaats had gevonden, hier verslag over te doen. Aangezien dit team al vóór de aanslagen ter plaatse was geweest, kan dit slechts duiden op voorkennis van de aanstaande aanslagen!

911-dancing-israelis

Seattle 3 November 2019: een Tweede “9/11”?

Na de aanslagen op 11 september 2001, worden die aanslagen nu al voor achttien jaar herdacht, waarbij vooral wordt stilgestaan bij de circa drieduizend onschuldige slachtoffers die hierbij waren omgekomen. En dit is uiteraard ook in Seattle het geval.

seattle-post-intelligencer-28seattle2c-wash29-data-e1410398234238 Seattle Post

En zoals uit dit krantenbericht in de Seattle Post Intelligencer blijkt, dat ook hier het verhaal van de 19 slechts met messen bewapende kapers als waarheid wordt gehandhaafd (net zoals de commentator van De Telegraaf die recent over deze kapers sprak die met slechts “stanleymessen” bewapend zouden zijn geweest!) telegraaf.nl/video/1352871361/hierom-storten-complotdenkers-zich-op-9-11

“Ondanks een gigantisch Amerikaans veiligheidsapparaat bleek een klein fanatiek groepje mannen Amerika in het hart te kunnen treffen, slechts gewapend met stanleymessen.” (vanaf 00:57) Zie ook: htps://tinthor.org/2019/09/20/9-11-achttien-jaar-later-de-telegraaf-silvian-schoonhoven-en-de-officiele-gebeurtenissen-rondom-9-11-een-klein-fanatiek-groepje-mannen-slechts-bewapend-met-stanleymessen-schoonhov/

Nu doen er sinds enige tijd geruchten over het internet de ronde dat als zou men in Seattle een “tweede 9/11” te verwachten hebben; de datum hiervoor zou zijn gepland op 3 november aanstaande. Net zoals de aanslagen op 9/11 zelf van tevoren af te leiden waren uit de vele aanwijzingen zoals hierboven weergegeven, zo zou dit tevens het geval zijn met eenzelfde dramatische scenario in Seattle op de aangegeven datum. In plaats van vliegtuigen of bommen, zou het hier volgens een mogelijkheid over een kunstmatig gecreëerde tsunamie waardoor Seatlle getroffen zou worden, gaan.

seattle-tsunami

Dat er iets dergelijks op het programma zou staan, zou blijken uit de sciencefiction-film, “Seattle Superstorm”, die in 2012 werd uitgegeven. Hierin zoden verschillende aanwijzingen te zien zijn die hierop zouden wijzen.

seattle1 Superstorm

In deze film wordt weergegeven dat het Amerikaanse leger na boven de Westkust van de Verenigde Staten een UFO neergehaald te hebben, hiermee onbedoeld een reeks extreme weersverschijnselen in gang zet (waaronder de vermelde tsunamie). http://www.tvvanavond.nl/programma/Seattle_Superstorm Mét die storm zou Seattle ook door een aardbeving worden getroffen. Iemand die een video gemaakt heeft, is een Duitser achter de nick-naam “kochen mit Willi.” In zijn video, “Oh the humanity the fake attack on Seattle on November 03, 2019” youtube.com/watch?v=J9_ifwcbO6U Begint “Willi” eerst met die aanwijzingen te geven die lang van te voren aan 9/11 vooraf waren gegaan.

Pre-Suasion: A Revolutionary Way to Influence and Persuade.” 

Hoewel het nu erg twijfelachtig is dat er een dergelijk gebeuren inderdaad gepland staat voor 3 november aanstaande, moeten we ons de vraag stellen: Waaróm werden er vóórdat 9/11 plaats zou vinden, ons hier al ver van tevoren verschillende aanwijzingen van gegeven? Wat was nu het doel hiervan, wat degenen die “in the know” betreffende deze komende tragedie waren, nu in gedachten hadden. Wel, dit heeft allemaal te doen met “Pre-suasion.” Het is nu professor Robert Cialdini (Ph. D) die hier een boek over had geschreven, getiteld: “Pre-Suasion: A Revolutionary Way to Influnece and Persuade.” Allereerst, de term, “persuade” betekent “overtuigen” en in bredere zin, het overtuigen van iemand zodat hij gaat geloven dat wat jij hem verteld, ook wáár dan wel níet waar is. De ietwat vreemde term, “pre-suade” echter, heeft de betekenis van iemand er tevoren van te overtuigen dat er in de verre dan wel nabije toekomst iets te gebeuren staat. In dit geval betreffende 9/11 (waar van de bovenstaande fragmenten gebruik werd gemaakt, gebeurde dit overtuigen van de massa’s niet openlijk maar door die beelden. Op deze wijze werden de volksmassa’s (die uiteraard geen enkel verband zagen tussen die fragmenten en de dan nog komende aanslagen) subliem worden voorbereid op dat wat eens komen zou. Het woord, “subliem” (wat van het Latijnse “limus” met het voorvoegsel “sub” afkomstig is, heeft eigenlijk de betekenis van “prachtig, de schoonheid on haar hoogste vorm of graad vertonend.” ensie.nl/wiktionary/subliem In het geval van 9/11 moet dit natuurlijk niet als iets positiefs worden beschouwd. In dit geval betekent dit in verband met het van tevoren overtuigen van mensen van een komende gebeurtenis -want daar gaat het immers over- iets wat de de hoogste graad van het (vóór)overtuigen van anderen heeft bereikt. En het doel hiervan was om de massa’s van tevoren zodanig te beïnvloeden dat die op deze wijze ontvankelijk zouden worden gemaakt voor wat dan nog komen zou. Zou de gebeurtenis (in dit geval dus “9/11”), eenmaal achter de rug zijn, dan zou het ook minder moeite kosten om de massa’s in een door de elite gewenste richting te krijgen. Bij de korte recensie van het boek van Cialdini bij Amazon.com, lezen we er dit over:

TSP-093-banner

 

“Wat onderscheidt effectieve communicators van waarlijk succesvolle overtuigers? Door dezelfde combinatie van zorgvuldig wetenschappelijk onderzoek en toegankelijkheid waardoor zijn “Influence” een beroemde bestseller is geworden, te gebruiken, legt Robert Cialdini uit, hoe maximaal gebruik te maken van een wezenlijke tijdspanne voordat je een belangrijke boodschap aflevert. Dit “gunstige moment voor verandering”, bereidt mensen erop voor, ontvankelijk te worden voor een boodschap vóór zij die ervaren. Optimale overtuiging wordt slechts bereikt door optimale pre-suasion. In andere woorden: om de “gedachten” te veranderen, moet een pre-sudaer ook de “geestesgesteldheid” veranderen.” amazon.com/Pre-Suasion-Revolutionary-Way-Influence-Persuade/dp/1501109790

En op deze wijze werd de geestesgesteldheid (mentaliteit, gemoedsgesteldheid) van de volksmassa’s via die beelden en fragmenten gewijzigd en geconditioneerd voor wat eens komen zou. En een dergelijke manipulatie en conditionering van de menselijke gesteldheid, zou nu ook al een tijd aan de gang zijn met betrekking tot de (al of niet komende) catastrofe in Seattle. Nogmaals, het is niet duidelijk of er zich een soort van herhaling van “9/11” voor zal doen op 3 november aanstaande. Het is echter ook weer niet uit te sluiten gezien de verschillende “inside jobs” die bepaalde hoge elementen binnen de Amerikaanse overheid (en in bepaalde gevallen met Israël) in het verleden hebben gebruikt om hier een bepaald hoger doel (tot dan toe verborgen voor de massa’s) mee te bereiken. We hopen dat iets dergelijks op de genoemde datum zich dan ook niet voor zal doen. Als er niet gebeurt (wat zeer waarschijnlijk is), dan kunnen we daar slechts natuurlijk opgelucht over zijn. Het zou ons echter niet moeten bevreemden dat er misschien iets ánders in de vorm van een “tweede 9/11” klaar zou kunnen liggen wat zich dan niet in Seattle maar elders af zou kunnen gaan spelen.

Know-More-News

Adam Green & “Know More News.” 

Iemand die veel dieper ingaat en veel meer te vertellen heeft over wat er naar verluidt te Seattle zou gebeuren (en andere met 9/11 en Israël- gerelateerde onderwerpen), is Adam Green, de man achter “Know More News.” youtube.com/watch?v=layd1FU5KMU (Seattle – November 3, 2019 | Predictive Programming or Coincidence?”) We volgen Adan Green al een bepaalde tijd en hij heeft veel interessante dingen te vertellen! Een  laatste deel van de titel van zijn video waar we naar verwezen hebben waarvan de zinsnede luidt, , “Predictive Programming”, maakt al het een en ander duidelijk; zijn al die heenwijzingen naar een mogelijke catastrofe in Seattle nu bedoeld als voorspelbare programmering, om er de volksmassa’s van tevoren mee te  programmeren of het is allemaal maar gewoon toeval? Maar ook al gebeurt er op 3 november helemaal niets (wat we uiteraard ook van harte hopen!), wat Green over o.a. Benjamin Netanyahu, Michael “Mike” Evans en anderen te vertellen heeft, is zeer onthullend!

 

Ton Nuiten – Vrijdag 4 Oktober 2019.

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star