Alert! De “Conferentie van 70 Landen” in Israël in Volle Gang; de Aanstaande Activering van de Noahidische Wetten; Dr Chuck Baldwin over het Sanhedrin & de Conferentie; Flashback: Januari 1962: LOOK Magazine en de “Profetie” van David Ben-Gurion; het Bijbelboek Openbaring; Openbaring 13; Politieke en Religieuze Wereldheerser Nabij? Samenwerking Zionistische & Lubavitcher Joden een Feit.

Over de Noahidisdhe Wetten is er in het verleden al het een en ander gezegd. Zoals bijvoorbeeld hier: https://tinthor.org/2019/06/07/president-donald-trump-de-equality-law-de-verborgen-agenda-betreffende-homoseksualiteit-trump-de-noahidische-wetten-de-adl-de-lubavitcher-beweging-twee-kanten-van-dezelfde-mu/ Nu, het volgende is in verband hiermee belangrijk: morgen, donderdag 26 september (2019), zal het Sanhedrin in Israël de gastheer zijn van de “Conferentie van 70 Naties” aangaande de Zeven Noahidische Wetten. Ondertussen zijn hier van tevoren vele hoogwaardigheidsbekleders en prominenten bij uitgenodigd om die conferentie morgen te bezoeken. En:

“Nikki Haley is gevraagd de ere-president van deze organisatie te zijn, en zelfs als zij dit aanbod niet accepteert, heeft zij nog altijd een munt, ter ere van haar geslagen voor haar werk in het vertegenwoordigen van Israël bij de VN. Interessant genoeg is een van de onderwerpen bij deze conferentie het onvermogen van de VN om  vrede en orde te handhaven daar die niet op de Noahidische Wetten berusten. Dit is een interessante verdraaiing daar de Verenigde Naties al proclamaties uitgegeven heeft waarin wordt verklaard dat de Noahidische Wetten “bindend” zijn voor de gehele mensheid..” zie voor dit en meer: stopnoahidelaw.blogspot.com/2019/09/sanhedrin-sets-70-nations-conference-on.html Er is nog veel meer op deze site te lezen, maar we zullen het hierbij laten.

Dr. Chuck Baldwin: Israël als Hoofdkwartier voor de (Talmudische) Nieuwe Wereldorde. 

Dan gaan we hiermee naar Dr. Chuck Baldwin, ooit zelf eens een christenzionist wiens ogen later echter opengingen voor de vele tegenstrijdigheden vande christenzonistische filosofie. Tijdens een prediking die hij zeer recent (afgelopen zondag 22 september (2019) gehouden had, zei hij onder meer het volgende:

“De illegale staat Israël, in 1948 gecreëerd, was gecreëerd om de catalysator te zijn voor een globale Nieuwe Wereldorde, gebaseerd op zowel religieuze als politieke tirannie” (ofwel dwingelandij). “De zetel van de Nieuwe Wereldorde is Israël. Chabadische Joden trachten een globale religieuze staat te creëren. Zionistische Joden trachten een globale politieke staat te creëren. De meeste Christenen van vandaag zijn er zelfs niet van op de hoogte dat de illegale staat Israël het Sanhedrin weer opgericht heeft. Het Sanhedrin in Jeruzalem vandaag is springlevend. De gemiddelde Christen is hier volkomen onbekend met dit feit. Het doel van het Sanhedrin is om de Verenigde Naties te vervangen. (pauze: naar mijn mening moet de Verenigde Naties niet worden vervangen; die moet worden verdreven!) Het doel van het Sanhedrin is om de Verenigde Naties te vervangen met haat eigen creatie, en die de “Organisatie van 70 Naties” wordt genoemd. (voetnoot: De VN werd gecreëerd op 24 oktober 1945). De VN werd gecreëerd om de staat Israël te creëren. Het aanvankelijke doel van de creatie van de Verenigde naties was de creatie van de staat Israël wat het ook deed. De VN creëerde de Zionistische staat Israël op 14 mei 1948. God creëerde de Zionistische staat Israël niet, de goddeloze VN creëerde de Zionistische staat Israël! Bijna onmiddelijk naar haar creatie echter, begon de staat Israël haar Arabische buurlanden aan te vallen om haar gebied uit te breiden. Bijna onmiddelijk ging het erop uit, oorlog te voeren tegen haar Arabische buren waarbij het de grenzen negeerde die door de VN waardoor die gecreëerd was, waren bepaald.” youtube.com/watch?v=IMyj3zjoqYE (“The Talmud, Chabadism And Noahide Laws – Message by Dr. Chuck Baldwin on Sep. 22, 2019″(vanaf 16:34)

En vanaf 22:25 heeft Baldwin het over de Israëlische site, “Breakingisraelnews”:

“Op 25 september (dat is aanstaande woensdag” (vandaag dus), “ja? Deze woensdag is het de vijfduizend, zevenhonderd en tachtigste herdenking van de dag waarvan de Joodse traditie het heeft dat de wereld gecreëerd was. Het Sanhedrin houdt een conferentie voor de komende Organisatie van Zeventig Naties. De conferentie zal uitlopen op (luistert u naar mij!) De conferentie zal uitlopen op een dierenoffer, door vertegenwoordigers van de naties op de Olijfberg bereid, waarmee zij het verbond wat gemaakt werd met Noach toen die de ark verliet, zullen vernieuwen. Zij herintroduceren de dierenoffers (zij, het Sanhedrin), deze week! De conferentie zal op woensdagavond 25 september ( de 25e dag van de Hebreeuwse maand” (helaas onduidelijk te verstaan), “bij het Jerusalem Gate-Hotel en tot vrijdag 27 september duren. Tijdens lezingen en discussies zal men zich concentreren op de Noahidische verplichtingen, verplicht voor heel de mensheid. (Luister naar deze volgende verklaring): Een belangrijk thema zal ook de oprichting van een internationaal Gerechtshof zijn, gebaseerd op Bijbelse (en wanneer zij zeggen “Bijbelse”, bedoelen zij Mozaïstische) principes.” 

Er is veel meer te beluisteren bij deze video die naar onze mening zeer belangrijk is: Via deze conferentie is men bezig de beruchte Noahidische Wetten binnen afzienbare tijd te activeren! 

Flashback: het LOOK Magazine van Januari 1962 & de “Profetie” van David Ben-Gurion. 

Dan gaan we in verband hiermee terug de geschiedenis in; het was nl. in januari 1962 dat een team van het destijds populaire tijdschrift, LOOK Magazine, tijdens een interview aan David Ben-Gurion werd gevraagd hoe hij de wereld in 1987 zou zien. Hij zei toen dat er dan geen oorlogen meer zouden zijn, de legers van alle landen zouden zijn opgeheven. Met uitzondering van Rusland zouden alle staten van de wereld in een statenbond zijn verenigd. Nu, wat die oorlogen en de legerstrijdkrachten der landen betreft, er zijn nog altijd oorlogen (Jemen bijvoorbeeld) én er zijn nog altijd legers. Wat dit betreft, had Ben-Gurion het dus mis. Maar hij zei nóg iets; hij zag van tevoren dat er ooit eens een “Gerechtshof der Mensheid” zou worden opgericht via een “wáre Verenigde Naties” wat samen met dit hof in Jeruzalem zou worden opgericht! En hier had hij achteraf gezien, gelijk in. Met de woorden, een “wáre Verenigde Naties”, maakte hij op zijn wijze duidelijk dat de VN zoals we die nu nog hebben, ooit een zou worden vervangen! En dit, mijn vrienden, is nu precies wat er nu gaande is: Op dit moment zijn de voorbereidingen voor een Talmudische Nieuwe Wereldorde, het Gerechtshof der Mensheid en de Noahidische Wetten in volle gang! We weten niet hoe het zich allemaal verder zal ontwikkelen, maar … we schijnen er nu toch wel heel dichtbij te zijn! 

Tot Slot: het Bijbelboek Openbaring. 

Ook over het laatste bijbelboek, Openbaring, hebben we het al eens gehad en wel over Openbaring 13. In dit hoofdstuk lezen we over “twee “beesten”, waarvan de eerste op zal komen uit de symbolische “volkenzee” en hij is eigenlijk een persoon, een mens dus. Hij zal een politieke wereldheerser blijken te zijn. Het “tweede “beest” is evenzeer een persoon, en hij zal een religieuze wereldheerser zijn. Over deze laatste sinistere figuur lezen we wat hij uiteindelijk zal gaan doen:

“En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal ven het beest berekenen, want het is het getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd-zesenzestig.” (Openbaring 13:16-18)

Nu, daar Dr. Chuck Baldwin zoals we gezien hebben, gezegd had dat Lubavitcher Joden een religieuze globale staat willen stichten en de Zionistische Joden een globale politieke staat, betekent dit dat het zeer waarschijnlijk zal zijn dat dit “tweede “beest” (de religieuze wereldheerser dus), een Lubavitcher wereldheerser zal zijn. En het “eerste “beest”, zal dan een Zionistische politieke wereldheerser zijn! En via dit “merkteken” (wat eigenlijk een biochip zal zijn, worden alle leden van de mensheid met deze twee duistere personen verbonden; men zal in die tijd dan ook onder permanente controle op afstand staan. Op deze wijze zal ook ongetwijfeld worden nagegaan of men zich ook inderdaad aan die Zeven Noahidische Wetten zal houden. Zie voor meer gegevens over deze chip, de biotelemetrie en andere zaken https://tinthor.org/2019/09/19/biotelemetrie-implantaten-andere-technologische-controlemethoden-dr-jose-delgado-en-zijn-stimoceiver-het-menselijk-brein-verbonden-aan-de-computer-dr-carl-sanders-de-biochip-het/ Scroll dan naar beneden en lees vooral wat Dr. Carl Sanders over de biochip op de rug van de hand of op het voorhoofd te zegen had. De komende heerschappij van zowel de politieke als de religieuze wereldheerser (die gezien de hierboven recente ontwikkelingen nabij lijkt te zijn), zal inderdaad een een heerschappij van zowel politieke als religieuze dwingelandij blijken te zijn! En tenslotte nog dit: Nu blijkt het dus juiste te zijn dat Zionistische organisaties (zoals bijvoorbeeld de Anti-Defamation League (ADL), inderdaad samenwerken met de Lubavitcher Beweging zoals we al eerder hadden vermoed; het zijn dus twee verschillende kanten van één munt! Nogmaals, hoe het nu allemaal verder zal verlopen na deze Conferentie van Zeventig Landen waarbij de meeste concentratie was gericht op de Noahidische Wetten, is nog niet geheel duidelijk. Maar een vaststaand feit is: De openbaring van zowel de politieke als de religieuze wereldheerser zal vermoedelijk niet lang meer op zich laten wachten!

 

Ton Nuiten – Woensdag 25 September 2019.

4 replies to “Alert! De “Conferentie van 70 Landen” in Israël in Volle Gang; de Aanstaande Activering van de Noahidische Wetten; Dr Chuck Baldwin over het Sanhedrin & de Conferentie; Flashback: Januari 1962: LOOK Magazine en de “Profetie” van David Ben-Gurion; het Bijbelboek Openbaring; Openbaring 13; Politieke en Religieuze Wereldheerser Nabij? Samenwerking Zionistische & Lubavitcher Joden een Feit.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star