“Kochen Mit Willi” & “3-11”: de Catastrofe die Niet Plaatshad; “Willi” & de Platte Aarde; een Mogelijk “3-11” in de Toekomst?

Wat voor dag is het nu vandaag? Juist, zaterdag 9 november 2019. (9-11-2019) En dus is het nu de zesde dag na 3-11-2019, de dag waarop Seattle door een enorme ramp getroffen had moeten worden; althans, dit beweerde de man achter “Kochen mit Willi” (hierna “Willi”), op zijn YouTube-kanaal. En … in Seattle zijn ze er nog allemaal, zónder dat er iets met betrekking tot de door Willi voorspelde ramp is gebeurd. Waarop wij zeggen, “Gelukkig dát er niets van dien aard heeft plaatsgevonden!” Ging het hier nu om een complottheorie, of was dit alles slechts een smakeloze en wrede grap? Wel, we menen dat Willi er in zijn oprechtheid en integriteit ervan volkomen overtuigd was, dát er iets van dien aard aan stond te komen. Daarnaast waren er de vele aanwijzingen en hints ook veel te sterk voor, de vele aanduidingen van bijvoorbeeld het getal, 911, in verschillende films, op posters etc., deden op zijn minst zeer sterk vermoeden dat Seattle op de genoemde datum door een enorme catastrofe zou worden getroffen. Daarnaast had Willi in een van zijn video’s gezegd dat we erom zouden bidden, dát de bevolking in Seattle er op die dag niet door die ramp zou worden getroffen. Om die reden kan Willi dan ook niet als een complotdenker doch eerder als een zeer verontrustende burger worden beschouwd; iemand die de wereld bijtijds had willen waarschuwen voor de ramp.

“Willi” & de PLatte Aarde-Doctrine. 

Nu is het zo, dat Willi er (net als vele anderen trouwens), een aanhanger is van de (om die maar even zo te noemen), “Platte Aarde-doctrine”, die leert dat de aarde waarop we leven, niet rond doch plat is. Ook wij neigen tot die leer waarbij we dan wel bij aan willen tekenen dat die aarde eerder ruwweg “ovaal-plat” is. In verschillende delen van de wereld vinden we namelijk onder andere de ravijnen waaronder een van de grootste in Amerika, de Grand Canyon genaamd. Verder zijn er hier en daar de hoge gebergten zoals bijvoorbeeld de Mount Everest. Dus geheel plat is de aarde nu ook weer niet. Maar voor de rest zijn we het met Willi (en de overige aanhangers) eens; de aarde is beslist geen ronde bol, globe, te noemen. Nu alles rondom “3-11” op rustige wijze is verlopen, zónder dat er ook maar iets van een catastrofe in Seattle heeft plaatsgevonden (waarbij we wederom zeggen, “gelukkig maar!”), zal dit ook aan de “tegenstanders” van de platte aarde-doctrine niet onopgemerkt zijn voorbij gegaan.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Het kan dan ook niet anders dan te verwachten zijn, dat die vroeger of later de kop op zullen steken en op dát wat Willi over “3-11” te zeggen had, met de nodige spot en hoongelach zullen wijzen met de woorden dat alles wat Willi over de platte aarde te zeggen heeft, gewoon niet waar kán zijn, want kijk eens wat hij allemaal wel niet had beweerd over “3-11” waarvan achteraf niets van uitgekomen bleek te zijn. Zouden zij hem dan wel moeten geloven wat hij tot nu toe over de platte aarde beweerd had (en dit nu nog steeds doet)? En nu het dan toch zaterdag “9-11”-2019 is, zou het dan niet te verwachten zijn geweest dat er zich juist vandaag in Seattle (of waar elders dan ook in de wereld), een catastrofe plaats had moeten vinden; het is nu dan wel “9-11-2019, maar het getal “9-11” van vandaag lijkt toch wel op het “9-11” van 9-11-2001. Maar wat we moeten doen, is dat we de platte aarde-doctrine van “3-11” moeten scheiden. Want ook al zullen zij  hun tong eens roeren, in werkelijkheid echter, hadden deze “platte aarde-ontkenners” niets voorhanden waarmede zij de platte aarde-doctrine volkomen en voorgoed weerlegd hebben. Wat nu die doctrine betreft, zullen zij hier of daar wel enkele fouten hebben ontdekt (want, ja, ook de aanhangers van de platte aarde-doctrine maken fouten), maar die waren er echter niet genoeg om er de hele doctrine als onjuist mee te weerleggen.

Een “9-11/”3-11” in de Toekomst? 

Laten we nu even wat speculeren. Wát nu, als er nu werkelijk een plan zou zijn om er de bevolking in Seattle met een catastrofe op “3-11” te treffen, maar dat dit nadat Willi hier ruchtbaarheid aan had gegeven, dit ter elfder ure zou zijn afgelast? Onmogelijk? Misschien, misschien ook niet. Of zou het nu zo kunnen zijn dat er ergens in de toekomst een dergelijk plan (in Seattle dan wel elders in Amerika of in andere delen van de wereld), in werking zou kunnen worden gesteld? Aangezien we echter weten dat de Amerikaanse overheid (hiermede vaak in samenspraak met Israël), een lange geschiedenis van zgn. “false flag-attacks” achter zich heeft, hoeft dit niet langer een complottheorie te zijn. Bepaalde gebeurtenissen die  aanvankelijk als “complottheorieën” weren beschouwd, bleken later echter “complot-facts” te zijn geweest. theantimedie.org/10-conspiracy theories-2/ youtube.com/watch?v=o-TFz6teM3M (“10 Conspiracy Theories That Turned Out To Be True”)  Zou het dan nog vreemd zijn, geen rekening met een dergelijke toekomstige catastrofe te houden?

Ton Nuiten – Zaterdag 11 November 2019.

One reply to ““Kochen Mit Willi” & “3-11”: de Catastrofe die Niet Plaatshad; “Willi” & de Platte Aarde; een Mogelijk “3-11” in de Toekomst?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star