De Grote Bewustwording: Pastor Chuck Baldwin over Christenzionistische Predikers, de Drogreden betreffende de (Valse) Zionistische Staat Israël & de (Christenzionistische “Vervangingstheologie.” (Column)

Hier volgt een van de columns van Chuck Baldwin over christenzionistische prediker, de drogreden betreffende de staat Israël, de vervangingstheologie van de christenzionisten en wat die christenzionisten doen, wanneer zij geen argumenten voor hun wezensvreemde theologie meer hebben:

(De) “Christenzionistische predikers moeten bezorgd zijn omdat mensen die de waarheid vertellen zoals ik, een aanzienlijke impact hebben op het bewust maken van Christenen betreffende de drogreden van het op Israël gebaseerde futurisme, omdat zij mij heftig aanvallen. Ik accepteer dit als een compliment; dit betekent dat we effectief ZIJN.

Allereerst, betreffende de beschuldiging dat ik “anti-Semitisch” ben. Wanneer mensen weten dat zij niet genoeg feiten hebben om de voor en tegens van van dit onderwerp te behandelen, beginnen zij onmiddelijk te schelden. Gelukkig begint de banale aanklacht, “anti-Semitisme” snel haar geloofwaardigheid te verliezen, daar steeds meer mensen zich realiseren dat dit niets anders is dan een wanhopige poging, mensen die de waarheid kennen te denigreren en door op verdorven wijze de moed en de motieven van hen die de waarheid vertellen, teniet te doen. Dit houdt eenvoudigweg geen steek meer.

Ten tweede, wanneer zij mij ervan beschuldigen in de “Vervangingstheologie” te geloven, bewijzen zij, dat zij dit onderwerp zelfs niet eens begrijpen. Waar ik in geloof, is de “Vervullingstheologie.” God heeft Zijn beloften aan Abraham volkomen vervuld in de Persoon van de Heere Jezus Christus. (Galaten 3:16) Daarom zijn heidense” (niet-Joodse TN), gelovigen ingeënt in de oorspronkelijke Olijfboom -het burgerschap Israëls dat het zaad van de Messias, de Heere Jezus Christus, het eerst geaccepteerd had (Romeinen 11:17)- en nu is daar noch Jood noch heiden. (Galaten 3:28 Kolossenzen 3:11)

De waarheid is dat het de Christenzionisten zijn, die in de “Vervangingstheologie” geloven. Het zijn zij die de woorden van oordeel van Jezus over Jeruzalem en de Joodse tempel (Mattheüs 24) en de daarop volgende verwoesting ervan, vervangen met een valse Zionistische staat. Zij vervangen de Heilige Geest onze Onderwijzer, met de zowel “christelijke als “Joodse” leerstellingen van de tradities der Zionisten. (Mattheüs 15:9) Zij vervangen het volbrachte werk van Christus aan het kruis met typen en beelden van het Oude Verbond wat vervuld en opgeheven is. (Efeze 2:15) Zij vervangen het Nieuwe Hemelse Jeruzalem met een aards Jeruzalem. (Galaten 4:25-26) Zij vervangen het Nieuwe Verbond der Genade met een Joods verbond gebaseerd op werken, wat door de apostelen van Christus volkomen verworpen werd. (Galaten 4:21-31, Efeze 2:8-9) Wees bemoedigd mijn vrienden, als zij ons persoonlijk en direct aanvallen (wat zij inderdaad  doen), moeten zij zich realiseren dat zij op drijfzand staan en nu in paniek beginnen te raken.” 

(Bron: facebook.com/ChuckBaldwinMT/)

 

Ton Nuiten – 9 December 2019.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star