Avi Yemini: ex-Scherpschutter Grens met Gaza; de pro-Palestijnse Demonstratie te Melbourne; de Australia/Israel Jewish Affairs Council; Frits Boekhoff & Het Zoeklicht; Rick Wiles & TruNews & de Waarheid over de Israëlische Scherpschutters; de Profeet Jesaja: Kritisch tegenover Israël; Jeremia & de Valse Profeten; voormalig Jehovah’s Getuige Josy Doyon & de Gemeentedienaars als “Vorsten van Israël”; (en Veel Meer)

(Dit is een uitzonderlijk lange post en die hebben we zo lang gemaakt omdat het een en ander eens goed uitgelegd zal worden. We hopen echter dat zij, die deze post lezen, die ook helemáál zullen lezen.)

Zoals we wel weten, hebben velen die er op YouTube één of meer video’s plaatsen, er ook hun eigen YouTube-kanaal. En de onderwerpen die er te vinden zijn, kunnen van alles omvatten, economie, politiek, geschiedenis (en noem het allemaal maar op). En natuurlijk zijn er ook de vele alternatieve video’s waar een ander beeld wordt gegeven van een gebeurtenis, wat sterk afwijkt van de officiële beschrijving die er (zoals bekend) door de gevestigde media van wordt gegeven. En om te heven vérder toe te spitsen, we zijn voornamelijk geïnteresseerd in de alternatieve geschiedenis over Israël en (in bredere zin) het Joodse volk. 

Avi Yemini: de Gewezen Israëlische Scherpschutter. 

Nu waren we wat over het internet rond aan het surfen, toen we via verschillende omwegen bij een van die vele TouTube-kanalen uitkwamen; het is het kanaal van Avi Yemini. Wie is Yemini? Na nader onderzoek blijkt hij een van die (in dit geval “gewezen”) Israëlische scherpschutters te zijn die actief waren aan de grens tussen Israël en Gaza. De eerste van de verschillende video’s die Yemini er geplaatst had, ging over een interview wat hij had met de gevestigde nieuwszender, Sky News Australia. Yemini (orthodox-Joods en zelf in Jemen geboren, vandaar zijn naam), woont zelf in Australië, in Melbourne. Tijdens het interview met twee presentators van Sky News vertelde Yemini hen dat hij een van de scherpschutters aan de grens met Gaza geweest was.

Het Interview. 

Het interview wat hem afgenomen was door de presentators ging over onder meer de Zuid-Afrikaanse boeren die er in Zuid-Afrika door de overheid daar werden vervolgd. Tijdens interviews op straat met verschillende mensen hierover, liet Yemini zich er kritisch over uit. Tevens is hij niet te spreken over de immigratie van vreemdelingen naar Australië. Het grotere deel van het interview met Sky News ging echter over zijn activiteiten aan de grens met Gaza en over een pro-Palestijnde demonstratie die er om die reden in Melbourne plaatshad en waarbij hij zegt er zelf bij te zijn geweest. Dit nu, hebben we vanuit het Engels in het Nederlands vertaald. Het eerste wat we er bij die betreffende video lezen, is dit:

“***TRIGGER WARNING****

ICYMI. Deze morgen ging ik # LIVE op Sky News Australia en wierp er vele waarheidsbommen af. Als je gemakkelijk te beledigen bent, zet je apparaat dan af en verberg dit onder het bed Bekijk dit anders en deel dit.”‘ 

Met die “waarheidsbommen” bedoelde Yemini te zeggen dat hij er tijdens het interview moeilijk te verteren waarheden zou verkondigen zoals over de genoemde Zuid-Afrikaanse boeren, de immigratie en de demonstratie. En als er onder degenen die zijn video aan het bekijken waren zich hierbij om wat hij zei, beledigd zouden voelen, moesten zij hun computer maar afzetten en dit onder hun bed verbergen.  De video is hier te zien: youtube.com/watch?v=x7AXQQ9HdQ

Avi Yemini over de Demonstratie. 

Onder de vragen die de presentators van Sky News hem stelden, was of die pro-Palestijnse demonstratie mieeschien iets van doen had met dát wat er bij de grens met Gaza aan de gang was. Yemini vertelde toen dat die mede-gerorganiseerd was door de Islamitische Raad in Victoria; verschillende van de demonstranten zwaaiden met vlaggen van Hamas en Hezbollah die, zo vertelde hij, geregistreerd en erkend waren als terroristische organisaties. Die demonstratie zou er zijn georganiseerd omdat er door het Israëlische leger aan de grens met Gaza 17 “terroristen” zouden zijn gedood. En hij zei hier het volgende over (vanaf 6:58):

“Ja, die was als ondersteuning tegen de zogenaamde genocide waarbij zij verwezen naar de 17 die door de Israëlische Verdedigingsstrijdkrachten” (IDF) “gedood waren en juist op die lokatie was ik daar als scherpschutter. Nu, ik beloof je, als er 17 gedood werden door de IDF, dan waren er de 16 en de helft van islamitische terroristen.” 

(presentator): “Wérkelijk? Vertel ons nu over je ervaringen als scherpschutter aan de grens met Gaza.”

(Yemini):

Kijk, ik denk dat het de Israëlische soldaten zijn, die het beste zijn doorgelicht. En het zijn moeilijke omstandigheden waaronder een Israëlische soldaat moet werken. Want je kijkt vanuit elke hoek van de wereld. Elke kogel die ui je vuurwapen komt, daar moet verantwoordelijkheid van worden afgelegd. Als je dit niet kunt rechtvaardigen, ga je naar de gevangenis.; en zelfs als je dit in Israël soms kunt rechtvaardigen, gaan soldaten ervoor naar de gevangenis, dus de idee dat er een bloedbad gaande is, is zo belachelijk. Je zag er daar 200.000 marcheren. Als Israël daar aan de grens een bloedbad wilde, dan hadden zij er in enkele momenten 200.000 op kunnen  blazen. Als nu de rollen zouden zijn omgedraaid en Hamas de macht zou hebben, wat denkt u dat er dan zou gebeuren? En ik denk dat de Australiërs hun ogen open en beseffen dat zij niet meer moeten vallen voor het commentaar van ABC, want Israël verdedigt haar grenzen en we moeten sterk zijn en naast Israël gaan staan. Zij vechten dezelfde oorlog als die wij vechten; zij zijn echter pas aan de frontlinie.”

Dan gaat het interview even over naar de situatie in Jemen, verschillende islamitische sekten die elkaar en voornamelijk Israël haten etc. De ABC waar Yemini naar verwees, is een nieuwszender die kennelijk (geheel of deels) een ánder verhaal over de toestand bij Gaza had te vertellen. Dan wenst de tweede presentator weer terug te leren naar het onderwerp over de ervaringen van Yemini bij Gaza:

“Ik zou terug willen gaan de grens met Gaza en jij er in het Israëlische leger als scherpschutter was zoals je zei. Nu, ik schreef jaren geleden een krantencolumn waarin ik Hamas vergeleek met ISIS, de Islamitische Staat. De redacteur van die krant zei toen dat ik een grapje maakte, zoals jij sprak over het standpunt van de ABC; de redacteur zei dat ik een grapje maakte omdat er geen overeenkomst tussen Hamas en ISIS is. Breng me dus naar de realiteit en naar je ervaringen in het Israëlische leger.” 

(Yemini):

“Ik denk dat u helemaal gelijk hebt; Hamas, Hezbollah, al-Qaeda, alhoewel die allemaal een veschillende smaak hebben, zijn die allemaal precies hetzelfde. In hun handvest roepen zij op tot hetzelfde: de sharia-wet, het doden van de trouwelozen, het stenigen van vrouwen die verkracht waren, zij zijn allemaal precies hetzelfde. Als je kijkt naar hun barbaarse levenswijze, kijk slechts naar de wijze waarop zij hun eigen mensen behandelen; zij zijn allemaal hetzelfde en als je organisaties zoals de Islamitische Raad in Melbourne hebt die marsen houdt ter ondersteuning van deze jongens hebt, kan er geen hoopvolle vrede zijn. We moeten alle islamitische terreur ongeacht waar het vandaan komt, veroordelen.”

(Dan wordt hem gevraagd hoe het leven in Gaza zelf is (tussen haakjes, enkele familileden van Yemini maakten deel uit van de kolonisten in  Gaza toen die in opdracht van Ariel Sharon in 2005 uit Gaza werden verwijderd):

“Ik zeg dit als een beschermer maar jullie grootste dreiging is niet Israël. Toen ik in 2005 daar was -enkele familileleden van mij leefden in Gaza- en zij werden uit hun huizen gegooid,  leefden daarna in caravans en wat kreeg Israël er in ruil voor? Zij kregen raketten van Hamas; en de bevolking van Gaza werd afgeslacht want er was toen Hamas haar politieke tegenstanders aan het elimineren was, een burgeroorlog aan de gang. Je hebt dus zelfs geen bril nodig om te zien wat er in Gaza gaande is. Kijk slechts maar; het is zo helder als het daglicht dat je kunt zien dat ze er vrouwen die verkracht waren, stenigen; en dan praat je niet slechts over waanzinnige fanatiekelingen. Je praat over een hele gemeenschap die om een vrouw gaat staan en de moord op een vrouw die verkracht was, vieren en toejuichen. Dát is Gaza; dát is de realiteit, en dit zijn de mensen die door de Islamitische Raad worden gesteund.” 

Hoewel er tijdens het interview verder nóg het een en ander wordt gezegd, is uit het bovenstaande al duidelijk af te leiden, waar het hier om gaat: Avi Yemini is een orthodoxe Jood afkomstig uit Jemen. Een deel van zijn familieleden werd samen met andere kolonisten in opdracht van (wijlen) Ariel Sharon uit Gaza weggehaald. Verder maakte Yemini duidelijk dat al de inwoners van Gaza “waanzinnige fanatiekelingen” waren, die het toejuichten dat een vrouw die verkracht was, op dat moment doodgestenigd werd. Tevens was Yemini één van de scherpschutter aan de grens met Gaza. Je zou dus kunnen zeggen dat we hier met een getuige te maken hebben, die uit de eerste persoon absoluut zeker wist wat er tijdens zijn aanwezigheid bij die grens allemaal gebeurd was. Zo wist hij de twee presentators van Sky News ervan te overtuigen dat al die protesterende Palestijnen “terroristen” waren; er marcheerden er volgens hem 200.000 van rond. Het bloedbad (de dood van de 17 Palestijnen) bijvoorbeeld wat er door hem en de overige sluipschutters aangericht was, was volgens hem een “zogenaamde genocide” (dus eigenlijk helemáál geen genocide) wat volgens hem “belachelijk” was. En Israël? Wel, als dat nu wérkelijk een bloedbad aan had willen laten richten, nou, dan had het via het Israëlische leger al die 200.000 in een oogwenk weg hadden kunnen blazen. Maar Israël, zo maakte Yemini verder duidelijk, moest haar grenzen toch verdedigen. En dat Australië dezelfde strijd te voeren had als Israël, kon alleen maar van doen hebben met onder meer die pro-Palestijnse demonstratie in Melbourne waar Yemini ervan zegt, er zelf bij te zijn geweest. En in het verlengde de instroom in Australië van vele vreemdelingen waarbij hij Moslims bedoeld zal hebben. En niet te vergeten die Islamitische Raad die er gevestigd is. Want de leden daarvan zijn degenen die de terroristische activiteiten in Gaza steunen vindt hij. Te beoordelen naar de filmfragmenten waarover Rick Wiles en TruNews van de situatie aan de grens met Gaza beschikken, heeft Yemini kennelijk doelbewust gelogen. (Hieronder meer over)

De Betekenis van Genocide.  

Allereerst de vraag”wát is nu precies een “genocide.” Is genocide een doelbewuste moord op enkele personen of behelst dit de moord op (dan wel verdrijving van) een hele bevolkingsgroep? Het was Raphael Lemkin die deze term naar verluidt bedacht had:

“De term als zodanig is in 1944 voor het eerst op papier gezet door de Poolse advocaat Raphael Lemkin (1900-1959), in diens studie Axis Rule in Occupied Europe. Hij bereidde ook het Genocideverdrag voor dat in 1948 tot stand kwam. Genocide is een samenvoeging van het woord genos (ras, volk of stam) en het Latijnse” (link) “achtervoegsel cide afkomstig van het werkwoord caedere: doden. Het internationaal recht geeft de volgende definitie: 

“Een bijzondere en massale vorm van buitengerechtelijke executies of democide.” 

Genocide valt onder de grotere noemer van misdrijven tegen de menselijkheid, zoals gedefinieerd kort na de Tweede Wereldoorlog” (link) “bij de Neurenberger processen” (link) “en in het Genocideverdrag (1948).” historiek.net/genocide-definitie-en-voorbeelden/80095/

Genocide is volgens het internationaal recht iets waarbij vele mensen buitengerechtelijk geëxecuteerd zijn (of om het maar even door te trekken naar het heden), die op dit moment op buitengerechtelijke wijze geëxecuteerd wórden). Hierbij maakt de wijze waarop een bepaalde genocide uitgevoerd is (dan wel op dit moment uitgevoerd wordt, hetzij door geleidelijke uithongering van gevangenen in een concentratiekamp of door middel van vuurwapens), geen verschil. 

De Australia/Israel and Jewish Affairs Council (AIJAC). 

Nu is er naast de Islamic Council in Autralië (waar Avi Yemeni er zich tijdens het interview met Sky News zo druk over maakte), ook de Australia/Israel & Jewish Affairs Council (AIJAC) gevestigd. Die heeft er kantoorlocaties in zowel Melbourne en Sydney en is geassiocieerd met het Amerikaans-Joodse Congres. In 2016 klaagde het AIJAC de toenmalige Australische senator, Nick Xenophon, aan voor diens eenzijdige kritiek op Israël; De Groenen in dit land kregen er ook van langs daar die Israël als de “enige agressor” beschouwden, en:

“In 2018 diende AIJAC een klacht in tegen de Australian Broadcasting Corporation” (de ABC), “betreffende een online-artikel waarin beweerd werd dat Hamas als een terroristenorganisatie verklaard was vanwege haar activiteiten tegen de Israelische “bezetting” van Palestina. De klachtenafdeling van ABC was het er met AIJAC over eens dat de status van Hamas volgens de Australische regering niet op enige bezetting gebaseerd was, zo zei Dr. Rubenstein.” en.wikipedia.org/wiki/AIJAC (onder “2010s”)  

De ABC is dus het Australische nieuwsstation wat ook door Yemini tijdens het interview met Sky News bekritiseerd werd. Uit wat we er over de klachtenafdeling van ABC lezen op de Engelstalige wikipedia, valt echter af te leiden dat die na klachten over haar standpunt omtrent Hamas ontvangen te hebben, dit later onder zware druk van het AIJAC later echter bijgesteld heeft.

Rick Wiles & TruNews; de Gruwelijke Waarheid achter de Gebeurtenissen aan de Grens met Gaza. 

Naast de genoemde zenders (en daarnaast noge vele andere) heeft ook Rick Wiles een zender: TruNews genaamd. Naast ondewerpen zoals die over Donald Trump en andere, zend hij tevens kritische afleveringen over Israël uit. Een daarvan is hier te zien: youtube.com/watch?v=upiLepLXlbw Het begint ermee dat Fatou Bensouda, de hoofdaanklager van het International Crime Court (Internationaal Strafhof) te Den Haag aankondigt dat er een onderzoek naar oorlogsmisdaden van Israël zal worden gestart. Zij nam daarbij de woorden “staat van Palestina” in de mond. Palestijnse leiders waren hier blij mee. Reden voor dit onderzoek was de toenemende wereldwijde verontwaardiging over de Palestijnse demonstranten die nabij het veiligheidshek bij Gaza door Israëlische scherpschutters door het hoofd en in hun borstkas werden geschoten. Wat was nu de reactie van Benjamin Netanyahu, nadat hij dit nieuws had gehoord? Dit was zijn reactie (vanaf 4:09):

“Dit is een donkere dag voor de waarheid en gerechtigheid. De aanklager van het ICC heeft kennelijk besloten, niet openlijk de Palestijnse claim tegen Israël af te wijzen. Dit is een ongefundeerde en schandalige beslissing. In dit geval heeft het Hof geen rechtsbevoegdheid. Het ICC heeft alleen rechtsbevoegdheid over petities, ingediend door souvereine staten, maar er is nooit een Palestijnse staat geweest. Het besluit van de aanklagers van het ICC heeft het Internationaal Strafhof in een politiek werktuig veranderd om de staat Israël onwettig te verklaren. De aanklager heeft de legale argumenten die we haar hebben gepresenteerd, volkomen genegeerd; zij heeft eveneens de geschiedenis en de waarheid genegeerd toen zij zei dat Joden die in hun voorvaderlijk land, het land van de Bijbel, leven, dit een oorlogsmisdaad was! We zullen niet zwijgen. We zullen ons hoofd voor deze wandaad niet buigen! We zullen ons uit blijven spreken tegen deze karikatuur van gerechtigheid!”   

Aldus premier Netnayahu. Of ook alles wáár is wat hij zei, is een tweede, maar het is in ieder geval een geschiedkundig vaststaand feit dat Israël gesticht werd op terreur en geweld, door middel van een oorlogsmisdaad dus! Tijdens de uitzending van TruNews worden er namelijk de verschillende Joodse terreurorganistaties besproken die al onder het Britse Mandaat terreuraanslagen pleegden zoals die op het King David-hotel in Jeruzalem. En of Joden weer in “in hun voorvaderlijk land, het land van de Bijbel, leven”, onderzoek door eerst professor Ariella Oppenheim in 2001 en een daarop volgende onzerzoek door professor Eran Elhaik (december 2012) beiden Joodse DNA-wxperts, heeft uitgewezen dat 98% van de huidige Joden eigenlijk Khazariërs zijn, die niet Abraham, Izaak en Jakob, maar eerder de heidense koning Bulan als stamvader hebben! Khazarië was lang geleden een wijd en uitgestrekt rijk in wat nu Zuid-Rusland is en het volk daarvan was een oorlogszuchtig volk wat in die verre tijd regelmatig in oorlog was met haar buurlanden. Op hun zwerftochten kwamen de Joden in contact met dit volk en het gevolg was dat al die Khazariërs “Joden” werden. En hier komt in gedachten dat wat Jezus eens tot de Schridtgeleerden en Farizeeën zei:

“Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u reist zee en land af om één proseliet te maken, en als hij het geworden is, maakt u hem een kind van de hel, dubbel zo erg als u.” (Mattheüs 23:15)

Je zou bijna zeggen dat dit een profetie was die Jezus destijds uitsprak. En als we zien hoe de Khazariaanse Joden er in Israël de Palestijnen nu al voor meer dan zeventig jaar behandelen, kunnen we terecht opmerken dat zij tweemaal zo erg zijn als de Schriftgeleerden en Farizeeën destijs al waren! Voor de goede orde: dat van die Khazarianen wordt niet in de uitzending van TruNews besproken; dit hebben we er zelf maar bijgevoegd.

Ongewapende Palestijnse Demonstranten. 

Hoe zij er de Palestijnen behandelen, blijkt ook enkele filmfragmenten van de grens met Gaza, waar een Israëlische scherpschutter in koelen bloede een ongewapende Palestijnse jongen neerschiet. Deze fragmentopname is genomen door een van de andere schutters en samen juichen zij als zij zien dat het schot doel getroffen heeft. (5:41) Het blijkt de jonge tiener, Nour Assan Ali El Taweel te zijn, wiens been later vanwege de verwonding die hijn opgelopen had, moest worden geamputeerd. Een andere tiener, die in zijn  been geschoten werd door een Israëlische sluipschutter, was de 17-jarige Hisham Sarsak; ook hij moest een been missen. Weer een ander was de 14-jarige tiener, Othman Rami Jawad Hillis, die dodelijk in zijn borst geschoten werd. Hij overleed aan zijn verwondingen en het Israëlische leger had een strafrechtelijk onderzoek naar deze zaak ingesteld. Ook de 24-jarige journalist, Ahmad Abu Hussein,  die bij de protesten aanwezig was, moest het met de dood bekopen; hij werd dodelijk getroffen waarna hij twaalf dagen in een Israëlisch ziekenhuis aan zijn verwondigen bezweek. Dit zijn slechts enkele van de vele voorbeelden van Palestijnen die tot nu al door de Israëlische sluipschutters bij het veiligheidshek Scheidsmuur zijn vermoord of voor het leven verminkt! En wat nu zo opvalt, is dat al deze Palestijnen ongewapend zijn; hun “wapens” zijn niet meer dan stenen! Hierbij vragen we ons tevens het volgende bij af: zou een van die scherpschutters niet Avi Yemini kunnen zijn geweest die zoals we gezien hebben, tijdens het interview met Sky News beweerd had dat die Palestijnen allemaal “islamitische terroristen” waren? Sterker nog: zou hij degene kunnen zijn geweest die bij het neerschieten van die Palestijnse tiener hebben staan juichen en tieren? Avi Yemini is één van die verre telgen van de verjoodste Khazariërs en doordat hij er over de gebeurtenissen bij de grens met Gaza ronduit gelogen heeft, is hij dan ook (zoals Jezus het destijds tegen de Schriftgeleerden en Farizeeën zei), “een kind van de hel; dubbel zo erg als u.” En zo zijn al die Israëlische scherpschutters die daar al vele Palestijnen vermoord dan wel verminkt hebben! En hoe noemen we dit, Mr Yemini? Juist, een (regionale) geleidelijke genocide! Datgene wat Yemini allemaal over het “meest morele” Israëlische leger vertelde, vinden we nu ook weer terug in de publicaties van de Christenzionisten. (Verderop meer hierover)

Invallen in de Vroege Morgenuren.

Een andere bedrijvigheid die het Israëlische leger zich al lang tot een ultieme vaardigheid eigen heeft gemaakt, zijn de onverhoedse invallen in Palestijnse huizen en wel in de zeer vroege morgenuren. Zo werd bijvoorbeeld het huis van Nayef en Dalal Da’ na te Hebron op 24 februari 2015 om tien over drie ’s morgens bezocht door enkele zwaarbewapende militairen. De moeder werd ruw uit haar slaap gewekt en gesommeerd haar kinderen wakker te maken. En dit waren nog kleine kinderen die geen enkel gevaar vormden voor die militairen! Nochtans werden er door de soldaten met hun mobiele telefoons foto’s van deze kinderen genomen alsof het hier om “verdachte personen” ging. (vanaf 27:26)

Het Zoeklicht, Staat Verkeerd en Eenzijdig Gericht. 

Zoals mocht worden verwacht, was er ook weer een artikel over Israël in de uitgave van “Het Zoeklicht” (wat nu in plaats van een tweewekelijkse uitgave een maandblad geworden is) van januari 2020 (nummer 01) te lezen. Daar gaat het over de VN die enige tijd geleden verschillende resoluties tegen Israël had uitgesproken. Op de bladzijden 16-17 is er een artikel van Frits Boekhoff over te lezen, “De aanval van de VN op Israël”, getiteld. Wat lezen we er zoal? We lezen er onder meer dit:

“De wereld maakt zich op voor de oorlog tegen de God van Israël. De geestelijke machten nemen hierin het initiatief en stellen zich in slagorde op. In de geestelijke wereld zijn er twee groepen: de Here God met Zijn engelen en satan met zijn demonen. De profeet Eia maakte dit op de Karmel heel duidelijk (1 Koningen 18:20-46). Het is Baäl of God. De Baälspriesters konden dansen en springen om hun altaar zolang als zij conditie  hadden, maar er kwam geen vuur uit de hemel. Elia bad eenvoudig en ziedaar, de enige God, de God van Abraham, Isaak en Jakob spuwde vuur uit de hemel en verteerde het offer van Elia. Het was duidelijk wie de ware en enige God is.” (bladzijde 16)

Hier hebben we het volgende commentaar op: Wat Boekhoff hier beschrijft is een gebeurtenis in het Oude Testament in een tijd dat het volk Israël van Gods geboden afgeweken was en vervolgens de Baäl was gaan dienen. De profeet Elia had om die reden een altaar aan God gewijs laten bouwen en had de Baälspriesters gevraagd hetzelfde te doen voor hun god, Baäl. In tegenstelling met het altaar van die priesters, werd het offer op het altaar van Elia na een kort gebed door vuur vanuit de hemel verteerd. Wat Boekhoff nu niet weet, is dat die zespuntige ster op de vlag van Israël nu net het embleem van de Baäl, ook wel Remphan genaamd, is! Wie is dus vandaag de “God van Israël”? Het antwoord op deze vraag hoeft niet eens te worden gegeven!  Wel, wat lezen we er nog meer? Onder het kopje, “Bewuste misleiding” lezen we er dit:

“Op deze wereld zijn drie groepen. Dienaren en volgelingen van Jezus Christus. En daar is het kleine en hardnekkige volk, het kleine nietige land Israël, veelal ongelovig maar toch Gods volk. Tot slot de allesoverheersende en vandaag de veruit grootste groep: alle andere mensen. Hindoes, boeddhisten, islamieten, ongelovigen. Zij dienen allen demonen en daarmee satan zelf. Laten we het maar eens duidelijk optekenen. Ook ongelovige parlementariërs in onze Tweede Kamer dienen, waarschijnlijk zonder het te weten, dezelfde god als islamieten en anderen.” (idem)

Wat zien we hier nu? We zien hier namelijk dat er de verwarring een grote rol speelt in wat Boekhoff hier zoals hij zelf duidelijk maakt, duidelijk optekent. Ook wij zien hier drie groepen namelijk drie ongelovige groepen (dat wil zeggen dat zij alle drie niet in de God van de Bijbel geloven). Maar die ene groep, Israël, is echter wél “Gods volk.” Hoe kan dit dan dat de overige twee “ongelovige” groepen een “oorlog tegen de” (bijbelse) “God van Israël” (in Wie het eveneens niet gelooft), aan het voorbereiden zijn? We lezen verder:

“Daarom is het dat islamieten op meer begrip kunnen rekenen dan bijbelgetrouwe christenen. Daarom is het dat politiek Nederland altijd weer de kant kiest van de Palestijnen en altijd weer Israël de schuld geeft. De media doet hier van harte aan mee, verblind als ze zijn. Maar niet alleen blindheid speelt een rol, ook bewuste misleiding. Zij haten Israël en zijn niet in staat om objectieve verslaggeving te doen.” (bladzijde 17)

Wel, als er weer sprake is van een inval in Gaza (zoals nu al vaker is gebeurd), dan horen we een deel van politiek Nederland met Mark Rutte als een vlijtige en vurige pleitbezorger voor Israël aan het hoofd, weer eens hetzelfde strijdlied, “Israël heeft het recht zich te verdedigen” zingen. Wie kiest dan de kant van Israël (de Dader) en geeft de Palestijnen (de ware Slachtoffers) weer de schuld? En doet de (Nederlandse) media hier vlijtig aan mee? Wel, de filmfragmenten die we bij TruNews gezien hebben over de schandalige behandeling van de Palestijnen door het Israëlische leger zullen nu door die “Israël-hatende media” hier nooit worden uitgezonden. En ja, de media doen ook geen objectief verslag, maar dan wel meer ten gunste van Israël dan van de Palestijnen! Wie zijn dan die ware “bijbelgetrouwe christenen”? Juist onder meer Rick Wiles, zijn medewerkers en TruNews! 

Verder schrijft Boekhoff nog het volgende:

“Amerika dan? Wat te denken van Trump? Nog steeds is Amerika de economisch en militair sterkste macht op aarde. Trump heeft inzale de handelsoorlog met China volkomen gelijk. Het duurde even, maar ook Europa ziet dat nu ook in. Betreffende  de NAVO heeft Trump ook een punt. Het is niet uit te leggen dat Amerika 70% van de kosten moet betalen om vervolgens de les gelezen te worden door onze regering die zelf nauwelijks bijdraagt.” (idem)

Zeventig percent van de kosten die Amerika ten behoeve van de NAVO afstaat? Te vrezen valt echter dat er door Amerika jaarlijks meer aan kosten worden afgedragen aan Israël! En of Amerika volgens de Genesis 12:3-doctrine daar intussen goed voor gezegend is? Wel, daar kunnen we zéker van zijn. Ga maar eens snel kijken naar wat enkele van die zegeningen zijn.: https://tinthor.og/2019/12/28/wie-israel-zegent-wordt-door-god-gezegend-naar-aanleiding-van-genesis-123-nochtans-meer-daklozen-toename-van-gewelddadige-moorden-toenemende-verslechtering-onderwijs-amerika/ Wat nu hetgeen dhr. Boekhoff allemaal geschreven heeft aangaat, dit zorgt alleen maar voor verwarring. Je kunt nu eenmaal geen van die groepen hebben die alle ongelovig maar waarvan er toch een “Gods volk” (Israël) zou zijn. En zouden al die Hindoes, Boeddhisten, islamieten en anderen door demonen worden geleid? Wat dan te denken van Israël waarvan zoals al duidelijk gemaakt, waar de god Remphan er, getuige de zespuntige ster, de god van is en niet de God van de Bijbel? Wat dit artikel in Het Zoeklicht over Israël aangaat, kunnen we hier het volgende over zeggen: Het Zoeklicht, Staat Verkeerd en Eenzijdig Gericht. 

Jesaja 59: Kritische Bijbelpassages over Israël. 

Nu weten we nu al voor lange tijd dat christenzionistische tijdschriften zoals “Middernachtsroep”, “Nieuws uit Israël” het genoemde “Het Zoeklicht” en andere gelijkaardige publicaties alleen maar het goede over Israël te zeggen hebben. En di is natuurlijk ook van toepassing op onder anderen Dirk van Genderen die we hier van tijd tot tijd het (bijbelse) vuur aan de schenen leggen. Nergens maar ook nérgens lees je maar ook over enige kritiek op Israël en die “kritiek” die er in sommige zeldzame gevallen -tegen alle verwachting in hoop in trouwens- op gegeven wordt, is vaak zeer mild. Maar dezelfde Bijbel die zowel zij als wij gebruiken, bevatten ook zeer kritische bijbelverzen over Israël. Zo viel de profeet, Jesaja, in zijn gelijknamige boek tegen Israël uit. En hoewel zijn heftige kritiek waarschijnlijk voor het Israël van zijn tijd bedoeld was, kunnen die echter net zo goed op het huidige Israël worden toegepast. Die passages die we hier zullan gaan citeren, zijn er heel wat. En houdt hierbij in gedachten dat zowel Netanyahu, de rest van de politici van de Israëlische Knesset, Avi Yemini en andere Israëlische scherpschutters de leugen niet geschuwd en bloed aan hun handen hebben. Dan gaan we nu over naar Jesaja 59 en daar had de profeet het volgende over Israël neergeschreven. Oordeel dan of die op het huidige Israël van toepassing zijn of niet:

“Zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen en zijn oor niet onmachtig om te horen; (1) maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht  voor u verborgen zijn zodat Hij niet hoort. (2) Want uw handen zijn met bloed bezoedeld en uw vingers met ongerechtigheid; uw lippen spreken leugen, uw tong prevelt onrecht. (3) Er is niemand die een gegronde aanklacht indient en niemand die naar waarheid richt; zij vertrouwen op ijdelheid, spreken valsheid, gaan zwanger van moeite en baren onheil. (4) Zij broeden eieren van giftige slangen uit en weven spinnewebben. Wie van hun eieren eet, zal sterven; als er een ingedrukt wordt, berst er een adder uit. (5) Hun webben deugen niet tot kleding en met hun maaksels kunnen zij zich niet bedekken; hun maaksels zijn maaksels van boosheid en gewelddaden zijn in hun handen. (6) Hun voeten snellen naar het kwade en haasten zich om onschuldig bloed te vergieten; hun gedachten zijn onheilsgedachten, verwoesting en verderf zijn op hun wegen (7) De weg des vredes kennen zij niet en er is geen recht in hun sporen; zij gaan langs kronkelpaden; niemand die ze betreedt, kent vrede. (8) Daarom blijft het recht ver van ons en de gerechtigheid bereikt ons niet. Wij wachten op licht en zie, er is duisternis; op stralende helderheid en wandelen in dichte donkerte. (9) Wij tasten als blinden langs de wand, als wie geen ogen hebben tasten wij; wij struikelen op de middag als in de schemering, wij zijn in de kracht van ons leven aan doden gelijk. (10) Wij grommen allen als beren en kirren droevig als duiven; wij wachten op recht maar het is er niet; op verlossing maar zij blijft verre van ons. (11) Want onze overtredingen zij talrijk voor U en onze zonden getuigen tegen ons; van onze overtredingen zijn wij ons bewust en onze ongerechtigheden kennen wij, over treden, verloochenen van de HERE, afvallen van onze God, spreken van onderdrukking en afwijking, zwanger gaan van leugentaal en die uit het binnenste voortbrengen. (12-13) Het recht wordt teruggedrongen en de gerechtigheid blijft verre staan, want de waarheid struikelt op het plein en oprechtheid vindt geen ingang. Zo ontbreekt de waarheid en wie wijkt van het kwade, wordt het slachtoffer van uitbuiting,” (Jesaja 59:1-15, NBG-vertaling)

Vers 2: “Want uw handen zijn met Bloed Bezoedeld en Uw Vingers met Ongerechtigheid; uw Lippen Spreken leugen,  Uw Tong Prevelt Onrecht.” 

Vele Christenen zullen deze verzen wat Israël aangaat, misschien alleen toepassen op een tijd in een ver verleden. Maar zoals we al hebben aangegeven, zijn die echter ook van toepassing op het heden waar het het huidige Israël aangaat. Laten we vers 2 eens nemen. Zoals we gezien hebben, had premier Netanyahu geprotesteerd tegen het besluit van het ICC om oorlogsmisdaden van Israël te gaan onderzoeken. Nu zou het overdreven zijn om dit te gaan doen als er in Gaza, Oost-Jeruzalem en de West-Oever niets aan de hand zou zijn geweest. Dit is -helaas- echter niet het geval; de mensenrechten van de Palestijnen (zowel Moslims als Christenen) worden er al voor zeer lange tijd geschonden. En wat er nu al elke vrijdag aan de grens met Gaza aan de gang is, benadrukt die vele schendingen slechts. De Palestijnen aan die grens zijn er niet gekomen om Israël gewapenderhand binnen te vallen; die waren zoals we hebben gezien ongewapend en het enige “wapen” dat zij hebben, zijn stenen die zij naar de sluipschutters die zich veilig en wel achter het scheidingshek hebben opgesteld, gooien. Zij zijn daar om het recht om terug te keren te eisen, naar die plaatsen in wat toen nog Palestina was, vanwaar hun (voor)ouders eens met geweld werden wéggedreven door zwaarbewapende zionistische Joden onder leiding van David Ben-Gurion in 1948! En het is vooral dit laatste wat Netanyahu tijdens zijn protest tegen het besluit van het ICC wéggelaten heeft. En samen met Avi Yemini heeft hij het bloed van vele Palestijnen aan zijn handen, want “Uw handen zijn met bloed bezoedeld en uw vingers met ongerechtigheid.” Daarnaast had Netanyahu toen hij beweerde dat Bensouda erop uit zou zijn Israël als staat te delegimiseren, niet de waarheid gesproken; het gaat haar er eenvoudig om, om de oorlogsmisdaden die Israël heeft gepleegd, te onderzoeken. En Avi Yemini had niet de waarheid gesproken toen hij tijdens het interview met Sky News beweerde dat al die Palestijnen “islamitische terroristen” zouden zijn. Daarom kan hier terecht van worden gezegd: “uw lippen spreken leugen; uw tong prevelt onrecht.” Het is dan ook sterk te bewtijfelen of de dag waarop mevr. Bensouda haar besluit nam, ook daadwerkelijk een “donkere dag voor de waarheid en gerechtigheid” is geweest zoals Netanyahu beweerd heeft!

Vers 4. 

Dan gaan we naar vers 4: “Er is niemand die een gegronde aanklacht indient, en niemand die naar waarheid richt.” Dit vers zouden we toe kunnen passen op de Christenzionisten die ook nooit maar een gegronde aanklacht tegen het wangedrag van Israël tegenover de Palestijnen heben ingediend. Integendeel; overal waar er kritiek op Israël werd uitgeoefend, hebben zij dagene waar Israël zich schuldig aan had gemaakt vergoeilijkt, verbloemd, witgewassen en gerechtvaardigd. Daarnaast betekent het “naar waarheid richten” zowel het besturen als het leren; premier Netanyahu ligt in Israël zelf al enige tijd onder vuur vanwege corruptieschandalen hetgeen wil zeggen dat hij het land als premier niet goed bestuurd heeft. En de Christenzionisten hebben nooit naar waarheid geleerd waar het Israël aangaat. Die hadden nooit eens iets kritisch te zeggen over Israël en haar wrede wanbeleid tegenover de Palestijnen (waaronder zoals gezegd, zowel Palestijnse Christenen en Moslims). 

Vers 7.

Het is waar; zowel Netanyahu als andere leden van de Israëlische Knesset wenden hun voeten naar het kwaad. Net zoals dit met (toenmalig) Israëlische wettenmaker en lid van de Knesset, Ayelet Shaked, in 2014 het geval was toen de spanningen over de ontvoering van drie Israëlische tieners steeds hoger opliepen. Hamas werd hier verantwoordelijk voor gehouden. Wat nu de Palestijnen betreft, had Shaked destijds het volgende op haar Facebook-pagina geplaatst:

“Achter iedere terrorist staan talloze mannen en vrouwen zonder wie hij zich niet bezig had kunnen houden met terrorisme. Zij allen zijn vijandelijke strijders en hun bloed zal op hun hoofden zijn. Dit nu houdt eveneens de moeders van de martelaren die hen met bloemen en kussen naar de hel zenden, in. Zij zouden hun zonen moeten volgen; niets zou meer rechtvaardig zijn. Zij zouden moeten gaan evenals de huizen waarin zij die slangen grootgebracht hebben. Anders zullen er meer kleine slangen worden grootgebracht. Zij hebben te sterven en hun huizen zouden moeten worden gesloopt zodat die geen terroristen meer kunnen herbergen.”

Shaked schreef dit terwijl zij achter de Israëlische inval in Gaza stond, “Zij allen zijn onze vijanden en hun bloed zou aan onze handen moeten zijn.” dailysabah.com/mideast/2014/07/14/mothers-of-all-palestinians-should-also-be-killed-says-israeli-politician

Ga Terug naar de Bron! 

In mevr. Shaked zien we dus een duidelijk voorbeeld van iemand wiens “voeten snelllen naar het kwade, en haasten zich om onschuldig bloed te vergieten; hun gedachten zijn onheilsgedachten, verwoesting en verderf zijn op hun wegen.” En die “onheilsgedachten” had Shaked met dat wat zij er over álle Palestijnen meegedeeld had, goed tot uitdrukking gebracht! Het moet echter ook worden erkend dat de woorden van Shaked door andere Israëlische politici in de regering scherp werden veroordeeld. Nu zouden we de woorden van mevr. Shaked wat kunnen verzachten door te wijzen op de vele raketbeschietingen door Hamas. En inderdaad: ook die zijn scherp af te keuren; of het nu Joden of Palestijnen zijn die intussen het slachtoffer van al dit geweld geworden zijn, in de ogen van God is zowel het leven van een Jood als van een Palestijn kostbaar! Als we een Jood zien, zien we er in de eerste plaats een mens; als we een Palestijn zien, zien we er in de eerste plaats een mens. En zo ziet God het ook; Hij ziet zowel Joden als Palestijnen (en voor hetzelfde geld alle overige volken) als mensen. Om nu verder te gaan met die raketbeschietingen, moeten we ons allereerst het volgende afvragen: Hoe is dit Israëlisch-Palestijnse conflict begonnen? Antwoord: Dit is begonnen nadat Ben-Gurion met zijn Joodse terroristische organisaties in 1947-84 circa 700.000 á een miljoen Palestijnen van hun grondgebied begon te verdrijven. En die raketbeschietingen die al enige tijd aan de gang zijn, zijn hier een reactie op. Hamas is door wat Ben-Gurion in Palestina tegen de Palestijnen had aangericht en wat zijn en de daaropvolgende Israëlische regeringen de Palestijnen daarna aan zouden doen, hiertoe “verleid” om die raketten af te schieten. Luister nu wat Jezus hier Zelf over te zeggen had:

“Wee de wereld om de verleiding tot zonde. Want er moeten verleidingen komen, maar wee die mens, door wie de verleiding komt.” (Matteüs 18:7)

Jezus zegt hier dat het eigenlijk onmogelijk is dat er in onze wereld geen verleidingen tot zonde zouden zijn; we leven nu in een wereld waarin we allemaal ál te bekend zijn met misleiding. En dit kan alle soort van misleiding zijn; iemand die een ander op het verkeerde been zet om er uiteindelijk zelf beter van te worden bijvoorbeeld. En zo zijn er nu eenmaal mensen die anderen ver- (of mis)-leiden. Jezus zei er echter ook bij dat “die mens” die een ander verleiden zou (in dit geval om iets verkeerds te doen), zeer te betreuren zou zijn, “maar wee die mens…” In dit geval is “die mens” in symbolische zin de eerste regering onder Ben-Gurion en de daarop elkaar opvolgende Israëlische regimes (samen met het Israëlische leger) die de Palestijnen er op ronduit wrede en satanische wijze onderdrukt hebben en de laatste onder Netanyahu dit nu nóg doet; het is dus gewoon onzinnig en voornamelijk zeer oneerlijk om de oorzaak waaronder de Palestijnen nu al voor jaren leven, louter toe te schrijven aan wat Hamas tot nu toe gedaan heeft. Nee, ga liever terug naar de oorzaak, de bron van al deze ellende. En die is vanaf het begin tot nu toe, De Israëlische overheid met haar krijgsmacht geweest; hoe dwaas (en eveneens zeer oneerlijk) is het dan om als Israël weer eens een inval in Gaza doet, schijnheilig en zeer vroom staan te verkondigen dat Israël heeft het recht om zich te verdedigen.” 

De Profeet Jesaja in Deze Tijd. 

Wat nu, zou Jesaja hebben gezegd als hij nu in onze tijd in het huidige Israël zou zijn? Zou hij nu hebben gezegd (zoals Dirk van Genderen dit zo uitdrukte), dat Israël alleen maar “fouten maakt” die wel “benoemd” mogen worden maar dat er verder niets aan de hand zou zijn? Of zou hij net zoals Jan van Barneveld dit in zijn boek, “Het einde van de vervangingsleer”,  gedaan heef, talloze bijbelverzen verdraaien en verminken opdat dit alleen maar het Joodse volk en Israël ten goede komt? Of zou Jesaja misschien met die nonsens komen die we van Frits Boekhoff gelezen hebben? Wel, we denken eerder dat de profeet Israël op dezelfde wijze aangesproken zou hebben als we gelezen hebben in hoofdstuk 59 van zijn gelijknamige bijbelboek! En hij zou hierbij tevens er de genoemde Christenzionisten en andere gelijkgezinden er een flinke veeg uit de pan mee hebben gegeven! Hij zou hen aan de kaak hebben gesteld als een stel valse profeten die er ook al in zijn tijd waren.

De Profeet Jeremia & de Valse Profeten in zijn Tijd. 

Niet slechts Jesaja had met die valse profeten van doen; ook de profeet Jeremia had ermee te maken in zijn tijd:

“Maar bij de profeten van Jeruzalem heb Ik” (sprak God door de profeet), “gezien wat afschuwelijk is: exchtbreken en met leugen omgaan; zij sterken de handen der boosdoeners, dat niet één zich van zijn boosheid bekeert; zij zijn Mij altezamen als Sodom geworden, zijn inwoners als Gomorra. (14) Daarom zegt de HERE der heerscharen aldus van de profeten: Zie, Ik spijzig hen met alsem, Ik drenk hen met gif, want van de profeten van Jeruzalem is de heiligschennis uitgegaan over het gehele land. (15) Zo zegt de HERE der heerscharen: Hoort niet naar de woorden der profeten die u profeteren; zij maken dat gij u aan een ijdele waan overgeeft, zij spreken het gezicht van hun eigen hart, niet uit des HEREN mond. (16) Zij zeggen voortdurend tot wie Mij verachten: “De HERE heeft gesproken; gij zult vrede hebben; en tot ieder die wandelt in verstoktheid van hart, zeggen zij: geen kwaad zal u overkomen. (17) Wie toch heeft in de raad des HEREN gestaan en zijn woord vernomen en gehoord? Wie heeft zijn woord beluisterd en gehoord? (18) Zie, een stormwind des HERE, gramschap, vaart uit, een wervelende storm; op het hoofd der goddelozen stort hij zich uit. (19) De toorn des HERE zal zich niet afwenden tot Hij heeft volvoerd en tot stand gebracht de raadslagen van zijn hart; in het laatst der dagen zul gij dat duidelijk inzien. (20) Ik heb die profeten niet gezonden, toch hebben zij gelopen; Ik heb tot hen niet gesproken, toch hebben zij geprofeteerd. (21) Maar als zij in mijn raad hadden gestaan, dan zouden zij mijn volk mijn woorden hebben doen horen, dan zouden zij hen hebben doen terugkeren van hun boze weg en van de boosheid hunner handelingen.”(22) (Jeremia 23:14-22, NBG-vertaling)

Vers 14: “Zij Sterken de Handen der Boosdoeners, Dat niet Eén Zich van Zijn Boosheid Bekeert.” 

En dit doen de Christenzionisten inderdaad; in plaats van kritisch op de Israëlische regering (en legermacht) te zijn, blazen zij over hen de loftrompet. En dit ondanks de misdaden die de Israëlische overheid en datzelfde leger nu al voor lange tijd gepleegd hebben in Gaza!  Er zijn er zelfs die leren dat Israël noch het Joodse volk het nodig heeft om evenals wij, gewone stervelingen, zich te bekeren tot Jezus door Hem te accepteren als Redder en Verlosser!

Vers 15: “Zij Maken dat Gij U aan een Ijdele Waan Overgeeft.”

Ook hier maken de Christenzionisten zich schuldig aan; door Israël als “uitverkoren natie van God” voor te stellen, is het dankzij deze hedendaags valse profeten vervallen tot een “ijdele waan.” Wat wil dit nu zeggen? Dat zij Israël in de waan hebben gelaten door te doen alsof het ook nu nog Gods uitverkoren volk zou zijn! In die zin hebben zij het “aan een ijdele waan” overgegeven.

Vers 17: “Zij Zeggen Voortdurend Tot Wie Mij Verachten: De HERE Heeft Gesproken: Gij Zult Vrede Hebben; en Tot Ieder die Wandelt in Verstoktheid van Hart, zeggen zij: Geen Kwaad Zal U Overkomen.”

Dit zouden we kunnen vertalen met: “De Heere is met Israël; Hij strijdt voor haar tegen haar vijanden”, en: “Wie aan Israël komt, raakt Gods oogappel aan.” Van kritiek op Israël is hier echter geen sprake. Ja, Van Genderen, ook de “fouten” van Israël mogen worden benoemd hoewel er dit bij jou in jou artikelen over Israël op jou site ook weer nergens terug te vinden is! (Een eind verderop meer hierover). En dat Jezus (God) er wordt veracht, hebben we kunnen zien bij een videoclip van een jong Israëlisch meisje, wat een pop in de vorm van een aap aan een kruis werd genageld; de pop, “Toffee” genaamd, moest Jezus voorstellen! Ook de Amerikaans-Joodse comediënne, Sarah Silverman, droeg er haar aandeel aan bij. “How The Jews Mock Jesus Christ.” realzionisnews.com/?p=651 De video die er bij geplaatst was, is later door de censuur van YouTube weggehaald met de woorden, “Deze video is niet meer beschikbaar. Het YouTube-account dat aan deze video is gekoppeld, is beëindigd.” Wel zijn er nog drie kleine afbeeldingen op deze pagina van realzionistnews te vinden waarop te zien is, hoe Jezus er belachelijk wordt gemaakt. Die video werd niet verwijderd omdat die “anti-Semitisch” zou zijn, maar omdat die de waarheid betreffende de antichristelijke houding van huidige Joden tegenover Jezus in Israël geopenbaard had! Door er die video weg te halen, moest dit natuurlijk handig onder het tapijt worden geschoffeld. Dit is trouwens ook gedaan met de video: “The Myth Of The Chosen People.” realzionistnews.com/?p=621 Daar wordt de verwijdering van die video als volgt gerechtvaardigd: “Deze video is verwijderd wegends schending van de servicevoorwaarden van YouTube.” En net zoals YouTube dit deed met die videos, heeft ook Van Genderen de misdaden van Israël weggemoffeld en spreekt hij nu slechts van “fouten” die Israël gemaakt zou hebben.

Van de Valse Profeten uit de Tijd van Jesaja & Jeremia naar de Valse Christenzionistische Profeten van Vandaag. 

Op 19 december j.l. werd bekendgemaakt dat Hans Goedkoop (Nederlands historicus en literatuurcriticus, (geboren op 23 augustus 1963 te Ermelo) stopt met het bekende TV-programma, “Andere Tijden.” Hij was hier 19 jaar geleden aan begonnen. En elke aflevering eindigde hij met de woorden, “Dit was Andere Tijden, terug naar de onze.” Met andere woorden: nadat hij ons een historische gebeurtenis uit een tijd in het verleden had uitgelegd, gingen we weer terug naar onze tijd (“terug naar de onze” dus waar in tegenstelling met die oude tijd, hier alles anders is. Dit zouden we ook van de tijd van Jesaja en Jeremia kunnen zeggen maar met dit éne verschil: Zoals de valse profeten het volk Israël misleid en bedrogen hadden met hun valse vleierige profetieën in de tijd van Jesaja en Jeremia, zo doen de valse Christenzionistische profeten dit met het hedendaagse Israël! Dus: Dit was Andere Tijden over de valse profeten ten tijde van Jeremia, terug naar de onze met de huidige valse profeten. Wat is nu de betekenis van “vleierig”? Op Encyclo.nl/begrip/VLEIERIG hebben we er de volgende vijf begrippen over gevonden: Aanhalig, Flatterend, Lief, Lief doend, Op nadrukkelijke wijze naar de mond pratend, vijf begrippen dus. We kunnen hier dus vijf keuzes doen. Om goed te benadrukken wat die Christenzionistische valse profeten vandaag betreffende Israël doen, kiezen we deze: Het Op nadrukkelijke wijze naar de mond praten. 

Een Voorbeeld van Vrijdag 6 April 2018: “Juist nu heeft Israël onze steun nodig…”

We gaan nu even iets verder terug in de tijd en wel naar vrijdag 6 april 2018. Op die dag publiceerde Dirk van Genderen zijn artikel, “Juist nu heeft Israël onze steun nodig…” Op die dag waren er aan de grens met Israël de Palestijnse protesten aan de gang. Hamas, zo gaf Van Genderen aan, was toen bezig met een “kwalijke terreuractie tegen Israël.” De internatioale media hadden het echter over vreedzaam protesterende Palestijnen. Die hadden melding gemaak van de dood van vijftien protesters en honderden Palestijnen die onschuldig waren, verwond. Dit allemaal door Israël volgens die media, hetgeen volgens Van Genderen niet zo was. Nu kwam het hierop neer dat Hamas deze protestacties had georganiseerd om Israël in een slecht daglicht te stellen. Dat schreef Van Genderen althans. Een deel van die demonstranten was wel onschuldig, maar werden door terroristen als menselijk schild gebruikt (tegen de Israëlische sluipschutters). Onder het kopje, “De waarheid”, schreef Van Genderen het volgende:

“Vooraf wil ik duidelijk stellen dat het mij om de waarheid gaat. Sommigen menen dat ik alles wat Israël doet, steun, maar dat is nie waar. Als Israël fouten maakt, is dat fout. Punt. De tactieken van de Palestijnen om Israël aan te vallen, moeten worden ontmaskerd. Daarbij baseer ik mij op tal van informatiebronnen, zowel van Israëlische als Palestijnse bronnen. Omdat ik die bronnen vertrouw.”

Het artikel begint met een inzet van een foto die destijds dor een zekere “Alli Alli” op Facebook was geplaatst. Op die foto is te zien hoe vier Palestijnse jongeren op hun vlucht  een Palestijns meisje met zich meenemen om haar zo tegen Israëlische sluipschutter te beschermen. Dat is althans het onderschrift bij de foto. Maar bij nader onderzoek zou er niets van die aard zijn gebeurd; toen de oorspronkelijke setting van de foto te zien was, zien we links enkele Palestijnen doodgemoedereerd bij elkaar staan waarbij er enkelen er ontpsannend bij liggen. In werkelijkheid was er niets aan de hand’de foto was echter in scene gezet om Israël zo in een kwaad daglicht te stellen. En wat is de bron die dit ontdekt zou hebben: Israel Unwired, een Israëlische bron. We lezen verder:

“De kwade bedoelingen van Hamas worden ondertussen steeds duidelijker. Een voorbeeld: De Jerusalem Post meldde dat de Palestijnen een 7-jarig Palestijns meisje naar de grens toeduwden om de Israëlische militairen uit te dagenDe Israëlische militairen hebben dat meisje in veiligheid gebracht. Israël wordt eerst uitgedaagd tot het uiterste, om vervolgens Israël te kunnen beschuldigen.” (De Jerusalem Post, wederom een Israëlische bron) 

“Israël is met overtuigende bewijzen gekomen dat bijna alle gedode demonstranten tot gewapende militaire terreurorganisaties behoorden. Het waren terroristen die de ‘gewone demonstranten’ misbruikten als menselijk schild. Ze waren bewapend, bedreigden de Israëlische grensbewakers,  gooiden stenen, molotow coctails en beschoten hen. De organisatie Honest Reporting bevestigt de bevindingen van Israël, in een artikel van de Israëlische blogger Abu Ali. Hij baseert zich op Paestijnse bronnen die voor iedereen beschikbaar zijn. Zijn bevindingen worden bevestigd door reserve-kolonel Grisha Yakubovich, die voorheen een hoge functie binnen het Israëlische leger had. Hij spreekt Arabisch en is een kenner als het gaat over Palestijnse kwesties.” (Hier hebben we twee Israëlische bronnen die het over  “Palestijnse bronnen” hebben. Naar deze laatste bronnen zal Van Genderen beslist niet verwijzen, maar gaat hij hier weer af op Israëlische bronnen. Misschien dat dit de reden is dat we bij het plaatsen van een reactie bij dit (en andere artikelen), niet mogen verwijzen naar andere websites!) Zo spreekt (of schrijft) Van Genderen zichzelf natuurlijk tégen; eerst beweert hij het één om vervolgens er het tegendeel van te verkondigen!

“Abu Ali die een uitgebreide zoektocht deed op Palestijnse websites, kwam veel te weten over de voorbereidingen van de protestacties en over de gevolgen ervan. Tal van Palestijnse organisaties zowel nilitaire als burgerlijke, riepen op tot deelname aan de ‘Mars van Terugkeer’, om hun recht op te eisen van het land dat Israël van hen zou hebben gestolen. En wel heel Israël, van de Middelandse Zee tot aan de Jordaan. Vijftien miljoen dollar investeerde Hamas in het organiseren van de mars en in gratis vervoer van de demonstranten naar de grens.”

“… het land dat Israël van hen zou hebben gestolen”, Dirk? Maar heb je dan nooit de moeite genomen om het (door ons al vaak vermelde) boek “De Etnische Zuivering van Palestina” van de Joodse historicus, ILan Pappe, te raadplegen? Die toont aan dat het Israëlisch-Palestijnse conflict begonnen is met islamitische terreurorganisaties Joodse terreurorganisaties onder leiding van David Ben-Gurion! En ja, ook dát is een Israëlische bron en wel een bron die je (in tegenstelling met die andere Israëlische bronnen), wérkelijk kunt vertrouwen. Beste Dirk, waar háál je het toch vandaan om te zeggen dat je op zowel Israëlische als Palestijnse bronnen vertrouwt om dan alleen maar met Israëlische bronnen te komen! Een van die bronnen gaat over Palestijnse bronnen; die Palestijnse bronnen worden door jou niet eens genoemd. En die laatste Israëlische bron (Ilan Pappe) wordt door jou helemaal niet genoemd! En wil je misschien -tegen alle verwachting en hoop op hoop in waarschijnlijk- weten hoe Joden in Israël er zich heden ten dage gedragen? Hier is weer een Israëlische (of liever gezegd, Joodse) bron: https://www.bitchute.com/video.ldyUPMazOVoR/ Deze moedige Joodse journalist, David Sheen geheten, zal het je wel even goed uitleggen!

Vers 22: “Maar als Zij in Mijn Raad Hadden Gestaan, Dan Zouden Zij Mijn Volk Mijn Woorden Hebben Doen Horen, Dan Zouden Zij Hen Hebben Doen Terugkeren van Hun Boze Weg en van de Boosheid Hunner Handelingen.” 

Ja, als die profeten in de tijd van Jeremia ook daadwerkelijk Gods woorden tot Israël zouden hebben gesproken, dan zou het zich van haar boze weg en hun handelingen hebben bekeerd. Zij spraken tot Israël slechts hun eigen woorden en profeteerden dan ook naar eigen inzicht. Het zelfde doen (in zekere zin althans), de huidige Christenzionistische valse profeten. De term, “profeteren” behelst niet slechts het voorzeggen van wat er in de toekomst zal gebeuren, maar betekent ook het geven van onderwijs aangaande de wil van God. En wat dit laatste aangaat, hebben die huidige valse profeten een groot deel van de Kerk (om nog maar niet te spreken over de seculiere wereld), met hun valse leringen over Israël op het verkeerde been gezet, Ook Jezus Zelf (Die later uit de doden opgewekt werd), was gekomen om Israël terug te brengen van haar kwade wegen zoals de apostel, Petrus, dit eens tot de Joden zei:

“God, Die Zijn Kind Jezus heeft doen opstaan, heeft Hem eerst naar u gezonden om u hierin te zegenen dat Hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden.” (Handelingen 3:26)

De Christenzionisten leren tevens dat wij als Christenen Jezus moeten navolgen hetgeen de Bijbel ook leert. Maar … hebben zijzelf ook Jezus nagevolgd om in navolging van Hem, Israël te zegenen en wel in deze dat zij het terug zouden brengen van haar “slechte daden”? Dat hebben we bij Van Genderen echter nog niet gezien; en al helemaal niet bij Jan van Barneveld! En dan hebben we het nog niet over Frits Boekhoff met zijn wezensvreemde artikel in het genoemde Zoeklicht-nummer gehad. Waar het bij hen (en vele andere Chrsitenzionisten) om gaat, is, hoe zij het beste al die misdaden die Israël nu al heeft gepleegd, bagatelliseren, wit kunnen wasssen, verschonen en rechtvaardigen. Dit heeft met het bijbelse zegenen van Israël natuurlijk niets te maken; hun manier van “zegenen” is eerder gebaseerd op een verkeerde uitleg van Genesis 12:1-3 hetgeen we hier de beruchte Genesis 12:1-3-doctrine noemen. Aldus verstijven en verharden zij er de harten van de Israëlische overheid (en het leger) er steeds meer mee en zolang zij dit blijven doen, zullen zij omwille van Israël niet -zoals dit met Paulus en de andere apostelen wél het geval was- worden vervolgd! En waarom? Omdat zij leerden dat de Kerk nu het “Nieuwe Israël” was. Denk daar maar eens over na!

Josy Doyon & de Gemeentedienaren als “Vorsten van Israël.”

Hier zullen we even een uitstapje maken naar een boek wat destijds in 1993 haar vijfde druk beleefde; het is getiteld, “Herders Zonder Erbarmen. Tien jaar Jehovh’s getuige; verslag vaan een dwaaltocht.” (Ten Have – Baarn) Het werd geschreven door Josy Doyon, die zelf tien jaar lang een van de talloze Jehovah’s Getuigen was geweest. Doyon beschrijft er de aanvankelijke vreugde die zij er pas na haar bekering tot die sekte beleefde, maar schreef verder dat het leven er geleideljk aan tot een levende hel voor haar (en vele andere getuigen) werd; tijdens de talloze predikingen in de “Koninkrijkszalen” (zoals de gebouwen waar zij samenkwamen genoemd worden), werd er voortdurend vooral de nadruk gelegd op het komende Armageddon hetgeen een wereldwijde atoomoorlog inhield. Dit zou een grote wereldwijde oorlog zijn, waarin allen die niet tot de Jehovah’s Getuigen behoorden, er op gewelddadige wijze in om zouden komen. Maar dit kon ook getuigen overkomen die naar de mening van het Genootschap te weinig presteerden. Om die reden moest men zo vaak als men maar kon, langs de deuren van de huizen gaan om de mensen van dit komende vreselijke oordeel op de hoogte te stellen en hoe zij hieraan konden ontkomen: door toe te treden tot de sekte. Door het Wachttorengenootschap in Brooklyn, werd er onophoudelijk steeds weer nieuwe lectuur (boeken, de tijdschriften, “Ontwaakt!” en “De Wachttoren”) uitgegeven. Daarmee moest men er de mensen over het genoemde aanstaande  Armageddon mee informeren. Over het evangeliseren bij de huizen waarbij de getuigen een toespraakje over dit komende oordeel tegenover de bewoners moesten houden, schreef Doyon onder meer het volgende:

“Veel mensen atntwoordden op onze toespraken: ‘Och, maar het komt toch allemaal, zoals God het wil, ik heb vertrouwen in de Almachtige, waarom zou ik dan bang zijn voor een atoomoorlog?’ San dacht ik soms, dat het eigenlijk wel mooi was om zo vredig te kunnen leven, alleen steunend op het vertrouwen in God. Wij getuigen, moesten daarentegen dag en nacht aan Armageddon denken, moesten ons uitputten tot beulens toe, moesten zorgen hebben om onze lieve kinderen wegens de verschrikkelijke besmetting, waarover immers alleen wij zo precies waren onderricht voor het Genootschap. Vroeger, voordat ik bij de getuigen kwam, had mij ondanks mijn oorlogsbelevenissen nauwelijk iets aan het schrikken kunnen maken. Maar nu hoorde ik al sedert enige jaren onafgebroken van vreselijke, dodende stralen, van de slag Gods en van eeuwige vernietiging. Ik hoorde daarover in alle vergaderingen. las het in alle geschriften van het Genootschap en predikte het dagelijks aan de deuren.” (bladzijde 136-137)

En dat zij en haar mede-getuigen zich moesten “uitputten tot beulens toe”, bestond hierin dat zij hierbij de vereiste quota’s moesten halen van het aantal verspreide geschriften van het Genootschap. Die werden door de gemeentedienaren regelmatig gecontroleerd en bijgehouden om te zien of men aan het vereiste aantal quota’s voldaan had. De gegevens hiervan werden dan naar het Genootschap in Brooklyn opgestuurd. En de lat werd hierbij steeds hoger en hoger gelegd. Op een bepaald moment schoot hier alles bij in, het meeste van de dagelijkse maaltijden, het eigen privéleven en vele andere zaken. Prediken, prediken aan de deuren en nóg een prediken en prediken. Dit was zowat het voornaamste waar een Jehovah’s Getuige zich dagelijks aan behoorde te wijden. Die getuigen die hierbij achterop waren gelopen, werden als mensen gezien die “niet genoeg waardering voor de waarheid” (zoals het Genootschap die zag), “hadden.” Die werden er door de overige getuigen die die “waardering” wél hadden weten op te brengen, met scheve en koele ogen aangekeken. Daarnaast waren er de vele bezoeken aan de vergaderingen, het houden van de zogenaamde gemeenteboekstudies die er bij “geïntereseerden” wekelijks moesten worden gehouden. Daarnaast waren zij er door het Genootschap ook toe gedwongen en verplicht, hun vaak nog zeer jongen kinderen mee deur-aan-deur te nemen. Voor de zorg van deze kinderen bleef vanwege de vele prediking maar weinig tijd over. Maar deze “Herders zonder Erbarmen” (zowel het Genootschap als de gemeente- districts- en kringdienaren), stonden hier gevoelloos tegenover; als de vereiste quota’s maar werden gehaald! Dgenenen die die quota’s niet hadden gehaald, konden dan een bezoek van de kringdienaar verwachten met een dringende vermaning om toch maar meer waardering voor de waarheid aan de dag te leggen door méér te presteren! Later brak Doyon met deze sekte nadat zij merkte hoe de leden van het Genootschap haar hadden bedrogen met al die boosaardige leerstellingen die zij aan de bijbelverzen naar eigen inzicht hadden gekoppeld om haar en de overige getuigen er mee te hersenspoelen tot slaafse gehoorzaamheid. Het door haar zo gevreesde Armageddon wat volgens het Genootschap in die tijd vlak voor de deur zou staan, was echter nooit gekomen. Maar in die tijd werd deze eindtijdscene door haar en alle overige getuigen zeer gevreesd. Want,

“Op een kringvergadering gaf dan ook een districtsdienaar toe: ‘We staan in de eindstrijd. Dat is voor allen niet gemakkelijk en ieder van ons moet zijn laatste krachten inzetten, als hij heelhuids door Armageddon heen wil komen.’ Ik zat er bij en had Dani op mijn schoot, en was moe als altijd. Bij deze woorden dacht ik in stilte: ‘Nu geef ik al sedert jaren mijn laatste krachten. Hoe moet het gaan als Armageddon niet gauw komt, zoals men ons voortdurend verzekert? Wie zal voor onze kinderen zorgen, als wij moeders ons, door onze allerlaatste krachten te spenderen, voortijdig te gronde richten? Wat dragen deze mannen toch een grote verantwoordelijkheid, dat zij met zo grote zekerheid het uiterste van ons eisen!’ Ik zou niet graag met hen willen ruilen.” (bladzijde 160-161)

Uit het bovenstaande blijkt wel wat een tiranniek en onderdrukkend systeem dit Wachttorengenootschap wel niet was! Maar waar het nu voornamelijk om gaat, is dat het Wachttorengenootschap in Brooklyn “nieuw licht” ontvangen zou hebben. En dit “licht” bestond onder meer hieruit dat elke gemeentedienaar van iedere vergadering plotseling aan vorsten gelijk aan die in het oude Israël, geworden waren; en de gevolgen daarvan hadden niet bepaald een positieve uitwerking op de lagere leden van de sekte inclusief Josy:

“Toen bij het Genootschap het licht der waarheid kwam, dat alle gemeentedienaars vorsten waren. zoals destijds de vorsten Israëls in de woestijn, toen dezen tot oversten over duizend, honderd en tien werden gesteld, begonnen veel boreders hoog van de toren te blazen. Ik beging eens de onvoorzichtigheid, zo ’n gemeentedienaar een berisping te geven. Enorm, wat stoof hij op. ‘Jij waagt het, een vorst van de gemeente de wet voor te schrijven’ riep hij honend, en tegelijkertijd dreigde hij met uitsluiting. En vandaag nog zijn er broeders, die zich verbeelden dat ze vorsten zijn. Maar wee degene die er grapjes over maakt.” (bladzijde 173, vetdruk toegevoegd)

Ja, wee hen die de draak met deze “vorsten” stak. Die zou mogelijkerwijze vroeg of laat de toorn Gods over zich kunnen verwachten. Want op deze wijze zou je die “vorsten” “vervloeken.” Nu, dit wat we hier over het Wachttorengenootschap, de getuigen en Josy Doyon heeft hebben geschreven, heeft verder niets van doen met het Christenzionisme, behalve het volgende, namelijk  dat het deels van doen heeft met het artikel van Dirk van Genderen, “Wie Joden minacht, vervloekt hen al.” dirkvangenderen.nl/2017/03/03/wie-joden-minacht-vervloekt-hen-al/ Hij schreef er onder meer dit over:

“Het is volstrekt duidelijk dat antisemitisme valt onder het vervloeken van de nakomelingen van Abraham. Zoals we al zagen, is antisemitisme niet alleen haat en geweld tegen het Joodse volk, maar het is ook het minachten van de Joden, het belachelijk maken van hen. God spreekt een vloek uit over hen die de nakomelingen van Abraham, Izaäk en Jakob met minachting behandelen, of we dat zelf doen, als kerk, als land, vanuit de politiek of als terreurorganisatie.” (vetdruk toegevoegd)

Binnen de Christenzionistische gemeenschap zullen die wantoestanden die er destijds bij de Jehovah’s Getuigen heersten, er zéker niet voorkomen. Bovendien dateren de belevenissen van Doyon ergens uit de jaren ’50. En vandaag zal het er bij de huidige Jehovah’s Getuigen alles ook wel anders zijn. Maar uit het laatste citaat uit het boek van Josy Doyon én dat van Van Genderen, valt er het volgende van af te leiden: Hetzelfde “licht” wat er destijds naar verluidt bij de leden van het Wachttorengenootschap betreffende al de kringdienaren die plotseling allemaal “vorsten” zouden zijn geworden zou zijn doorgedrongen, zien we weer dat ditzelfde “licht” bij Van Genderen is doorgedrongen! Nu leert hij dit dan ook niet zodanig zoals het Wachttorengenootschap dit betreffende dienaren deed door te zeggen dat die allemaal “Vorsten” waren;  door er over de Joden te beweren dat zelfs “het beladchelijk maken van hen” alleen al Gods toorn op zou leveren, beschouwt hij de Joden niettemin (enigszins verhuld weliswaar) eveens als “Vorsten.” Daar de Jehovah’s Getuigen eigenlijk een sekte zijn, vloeit hier weer uit voort dat er in dit (en zijn andere artikelen over Israël), hier en daar sektarische trekjes te bespeuren zijn. Daar ook de overige Christenzionisten de Joden op deze wijze een “goddelijke status” hebben toegekend, kan over deze beweging als geheel toch worden gezegd dat die een soort van verkapte semi-sekte is. Geen grapjes over de kringdienaars of ánders … Geen grapjes over de Joden of ánders … En zo zijn eveneens de leden van de Israëlische Knesset allemaal “Vorsten” net als Ayelet Shaked (nu, in dit geval een “Vorstin” dan); “Vorsten” die net als de kringdienaren van destijds nadat die hierdoor zeer verwaand waren geworden, tegenover de andere leden, “Hoog van de toren bliezen”, nét zoals premier Netanyahu dit korte tijd geleden deed over Bensouta nadat de laatste besloten had een gerechtelijk strafonderzoek naar Israëlische oorlogsmisdaden te openen! En net zoals die kringdienaars om die reden met minachting neerzagen op de lagere leden van de Getuigen, zo kijken de “Vorsten van Israël” vandaag de dag al lange tijd met minachting neer op voornamelijk de Palestijnen. Hierbij komt de racistische uitspraak van wijlen Menachem Begin in gedachten; de Palestijnen waren volgens hem niet meer dan “Beesten die op twee benen lopen.” (hij zei dit volgens Amnon Kapeliouk in zijn boek, “Begin and the ‘Beasts’ ” (de “New Statesman” van 25 juni 1982)

Christenzionistsiche Manipulators van de Menselijke Geest. 

Door te leren dat kritiek op Israël uit den boze is, zijn de Christenzionistische leiders verworden tot manipulators van de menselijke geest. Want door er nadruk te leggen op Genesis 12:1-3 (met nadruk op vers 3), hebben zij de kerkelijke massa’s zodanig weten te manipuleren dat die heden ten dage de kant gekozen hebben van de Zionistische Agressor en hen zo tégen de Palestijnen (waaronder christelijke Palestijnen, hun broeders en zusters in het christelijk geloof!), opgezet en opgehitst. Dit wordt al enigszins duidelijk uit de reacties van anderen in de commentaarsectie onder het artikel van Van Genderen. En wat had Jezus in dit verband te zeggen over wat Hij noemde, huurlingen? Dit vinden we in Johannes 10 en we zullen hier de Oude Statenvertaling voor gebruiken:

“VOORWAAR, voorwaar zeg Ik ulieden: Die niet ingaat door de deur in den stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. Maar die door de deur ingaat, is een herder der schapen. Dezen doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn stem; en hij roept zijn schapen bij name, en leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft. zo gaat hij voor hen heen; en de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden; overmits zij de stem des vreemden niet kennen. Deze gelijkenis zeide Jezus tot hen; maar zij verstonden niet, wat het was, dat Hij tot hen sprak. Jezus dan zeide wederom tot hen: Ik ben de Deur der schapen. Allen, zovelen als er voor Mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars; maar de schapen hebben hen niet gehoord. Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden. De dief komt niet, dan opdat hij stele, en slachte, en verderve. Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben. Ik ben de Goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar de huurling, en die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet den wolf komen, en verlaat de schapen, en vliedt; en de wolf grijpt ze, en verstrooit de schapen. En de huurling vliedt, overmits hij een huurling is, en heeft geen zorg voor de schapen. Ik ben de Goede Herder; en Ik ken de Mijnen, en worde van de Mijnen gekend. Gelijkerwijze de Vader Mij kent, alzo ken Ik ook den Vader; en Ik stel Mijn leven voor de schapen.” (Johannes 10:1-15)

Voordat we nu verder gaan, moet hier eerst nadrukkelijk worden gezegd dat niet álle Christenzionistische leiders ook daad wérkelijk “huurlingen” zouden zijn; velen zullen waarlijk kinderen Gods zijn, die echter misleid en verblind zijn. Zij hebben terwijl zij het christenzionistsiche evangelie verkondigd hebben (en dit nu nóg doen), hierbij volkomen te goeder trouw en zonder enig boosaardig oogmerk gehandeld. Zij hebben hierbij dan ook goede voorlichting nodig. Zij zijn dan ook in geen enkel opzicht met de “huurlingen” waar Jezus ove sprak, te vergelijken. Degenen die de wáre huurlingen zijn, vinden we echter onder de grote namen binnen het Christendom zoals bijvoorbeeld John Hagee, Pat Robertson, Robert Deffress, Kenneth Copeland (die bovendien een prosperity teacher is), Paula White en vele anderen die er zich binnen het (in dit geval Amerikaanse) Christendom een grote naam hebben gemaakt. Wat nu op Nederlands gebied Jan van Barneveld aangaat, weten we niet precies wat we van hem moeten denken; is ook híj een “huurling” of handelt ook hij slechts uit onwetendheid? Maar wat hij er in zijn boek, “Het einde van de vervaningsleer” over wat hij de “christen-palestijners” (degenen die het voor de christelijke Palestijnen in Gaza, de bezette gebieden (de West-Oever) en in de rest van Israël schrijft zoals onder anderen over Stephen Sizer, doet onze ogen op zijn minst fronsen. En lees eens mee wat hij nog meer aan onzin schreef:

“Op alle fronten wordt dus kooortsachtig gewerkt aan de vernietiging van Israël. De geest van het antisemitisme heeft al gouw gemerkt dat zijn machtigste wapen. de leugen, het meest efficiënte wapen is tegen Israël. Satan is immers ‘de vader van de leugen’ (zie Johannes 8:44).” 

(Ja, Jan, maar Hij vertelde er tevens bij wie die aanhangers van die “vader der leugen” waren; dat zien we er bij jou niet terug!)

“Als satan de tijd rijp vindt, worden raketten van de jihadisten (Hamas, Hezbollah en ISIS in gezet. Momenteel (juli 2017) staat ISIS op ongeveer 3 km bij de Golan van de grens met Israël.” 

(Ja, Jan, dat was in 2017 en we leven nu in de eerste dagen van 2020; maar zover bekend heeft ISIS (IS) hoewel het hiermee gedreigd zou kunnen hebben, Israël al die tijd ook nooit maar éénmaal aangevallen!)

“Tegelijk wordt de leugenmachine met steun van de media, weer op gang gebracht. Het strijdprogramma van de antizionisten en antisemieten heeft dan ook het delegitimeren (onwettig maken) van de staat Israël als eerste doel. Dan volgt het vernietigen van de Joodse staat Israël. Maar dat zal niet lukken.” (bladzijde 128)

(Nou en óf Jan. Dat vond premier Netanyahu ook toen hij over de aanklager, Bensouta, net als die kringdienaren uit de tijd van Josy Doyon, hoog van de (Wacht)toren blies. Terwijl hij als de “Vorst van Israël” beweerde dat Bensouta uit zou zijn op het delegitimeren van Israël, ging het er haar alleen maar om, Israëlische misdaden te onderzoekenEn daarmee verdwijnt die op terreur gevestigde staat beslist niet mee van de kaart! Daarnaast gooi je zowel antizionisten en antisemieten op één hoop; en dat beide groepen anti-Semieten waren, vond ook Lord Jonathan Sacks (de voormalige opperrabbijn in Engeland); hier is een clip van een interview van de rabbijn door het programma “Newsnight” van de BBC. youtube.com.watch?v=Ww4S4a3-J4c (“Anti-Zionism is the new Anti-Semitism”); ooit gehoord van de antizionistische rabbijnen van Neturei Karta? Die spraken (en spreken zich nu nóg) uit tegen de Joodse staat Israël: youtube.com/watch?v=FKplabTRuak Zouden die nu ook anti-Semieten zijn, Jan?)

Jan van Barneveld vs. de Aanhangers van de Vervangingsleer. 

Op verschillende plaatsen in zijn boek bekritiseert Van Barneveld de aanhangers van de vervangingsleer:

” • Zij zeggen: Israël heeft het verbond verbroken. Dus God heeft een nieuw volk, een geestelijk Israël, de kerk, uitverkoren. Maar God zegt: “Zelfs wanneer zij (Israël) in het land van hun vijanden zijn, versmaad Ik hen niet … zodat Ik hen zou vernietigen en mijn verbond met hen verbreken.” (Leviticus 26:44-45)” (bladzijde 133)

(Door alleen deze verzen te citeren, Jan, zou je zeggen dat je volkomen gelijk zou hebben. Maar wat je vergeten bent, is om er hier de voorafgaande verzen bij te voegen. En dan krijgen we hier een ánder beeld over; het volk Israël moest namelijk terwijl het nog in den vreemde was, eerst iets gaan doen vóór het terug kon keren naar het land:

“(40) Maar belijden zij hun ongerechtigheid en die hunner vaderen, in de ontrouw waarmede zij tegen Mij ontrouw zijn geweest, , en ook dat zij zich tegen Mij verzet hebben -ook Ik verzette ((41) Mij tegen hen en bracht het in het land hunner vijanden- of vernedert zich dan hun onbesneden hart en boeten zij dan hun ongerechtigheid, dan zal Ik mijn (42) verbond met Jakob gedenken; ook mijn verbond met Isaäk en mijn verbond met Abraham zal Ik gedenken en het land zal Ik gedenken. (43) Maar het land zal door hen verlaten worden en het zal zijn sabbatsjaren vergoed krijgen, terwijl het verwoest ligt zonder hen, en zij zullen hun ongerechtighed boeten, omdat, ja, omdat zij mijn verordeningen versmaadden en van mijn inzettingen een afkeer hadden. (44) Maar ook zelfs, wanneer zij in het land hunner vijanden zijn, versmaad Ik hen niet en heb Ik geen afkeer van hen, zodat Ik hen zou vernietigen en mijn verbond met hen verbreken: want Ik ben de HERE, hun God. (45) Maar Ik zal hun ten goede gedenken het verbond met hun voorvaderen, die Ik voor de ogen der volken uit het land Egypte heb geleid, om hun tot een God te zijn. Ik ben de HERE. (64) Dit zijn de inzettingen en verordeningen en wetten, die de HERE gegeven heeft tussen Zich en de Israëlieten op de berg Sinaï, door de dienst van Mozes.” (Leviticus 26 NBG-vertaling)

De verzen 41, 42 en 43 maken duidelijk dat het volk Israël zoals al gezegd, eerst zijn ongerechtigheid zou moeten belijden terwijl het nog in ballingschap (“in het land hunner vijanden”) zou zijn. Nadat het dit gedaan zou hebben, zou God waaneer het zich nog in ballingschap ná de belijdenis van hun zonden, hen niet versmaden en geen afkeer (meer) van hen hebben. En in het bijzonder is hier vers 46 van belang; hier gaat het namelijk over “de inzettingen en verordeningen en wetten, die de HERE gegeven heeft tussen Zich en de Israëlieten op de berg Sinaï, door de dienst van Mozes.” Hetgeen dus wil zeggen dat het volk na terugkeer in het land weer al deze wetten van Mozes zouden onderhouden. 

De Profeet Nehemia als Voorbeeld. 

Een duidelijk voorbeeld van de belijdens der zonden van de Israëlieten in hun ballingschap, vinden we in het boek, Nehemia. De gelijknamige profeet hoort dan van enkele overgebleven Judeeërs die te te Jeruzalem overgebleven waren, hoe rampzalig die stad erbij ligt. (Nehemia 1:1-4) Die was samen met de tempel eerder vlak voor de ballingschap door Nebukadnezar, de heerser van Babylon en door zijn legers verwoest. Daarna gaat Nehemia in gebed waarbij hij rouw bedrijft en hij begint zo:

” (5) Ach, HERE, God des hemels, grote en geduchte God, die het vebond en de goedertierenheid gestand doet  jegens hen die U liefhebben en Uw geboden (6) onderhouden, laat toch uw oor opmerkzaam en uw oog geopend zijn, om te horen naar het gebd van uw knecht, dat ik thans dag en nacht voor de Israëlieten, uw knechten, tot U opzend; en ik doe belijdenis van de zonden der Israëlieten, die wij tegen U bedreven hebben; ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. (7)  Zwaar hebben wij tegen U misdreven; wiju hebben niet onderhouden de geboden, inzettingen en verordeningen, die Gij aan uw knecht Mozes geboden hadt. (8)  Doch gedenk aan het woord dat Gij aan uw knecht Mozes voorgehouden hebt: Pleegt gij trouwbreuk, dan zal Ik u onder de volken verstrooien. (9)  Maar bekeert gij u tot Mij en onderhoudt gij naarstig mijn geboden – al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, Ik zal hen vandaar vergaderen en hen brengen naar de plaats die Ik verkoren heb om daar mijn naam te doen wonen.” 

Nehemia (die in die tijd in den vreemde een schenker van de Perzische heerser was), deed dus hier terwijl hij en de overige Israëlieten in ballingschap waren, belijdenis van eigen en hun zonden. Nadat hij (en dit goldt ook voor de overige Israëlieten die op dat moment in ballingschap verbleven) zijn zonden beleden had, kon later de terugkeer naar het land beginnen. Eenmaal teruggekeerd, zouden de Israëlieten aan de herbouw van stad en tempel beginnen waarna de Oud-Testamentische eredienst van Mozes weer zou worden hervat. Deze en vele andere beloften van herstel kunnen dan ook alleen maar betrekking hebben op de terugkeer uit de Babylonische Ballingschap. Wat Jan van Barneveld echter in zijn onkunde doet, is dat hij al die beloften van herstel toepast op het huidige Israël. En dat nu, is onjuist. Het Oude Verbond waaronde de wet van Mozes onderhouden moest worden, heeft nu al lang geleden plaatsgemaakt voor het Nieuwe Verbond onder Jezus. En onder dit Nieuwe Verbond bevindt zich nu ook het Nieuwe Israël ofwel de Kerk. En dit is nu zoals je dit verachtelijk het “vervullingsverbond” noemt, Jan, ook inderdaad het vervullingsverbond, En ja, er is hier heel wat voor nodig geweest om die enkele zinnen van Van Barneveld op bijbelse wijze te weerleggen. En dat kan eigenlijk ook niet anders; vandaag de dag ontbreekt het niet allen bij Van Barneveld maar ook in vele kerken een groot gebrek aan een goede en juiste bijbeluitleg waar het Israël aangaat. En zo werd het laatste deel van God’s belofte aan Abraham in Jezus volkomen vervuld, want:

“… met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.” (Genesis 12:3b)

Waarom , beste Jan, zou God dan toornig moeten zijn omdat wij onverschillig tegenover God’s handelen met het huidige Israël (zoals je dit zo goed verwoordt) staan? Het huidige Israël in het Midden-Oosten van vandaag, heeft bijbels gezien echter geen enkele betekenis. Warom dreig je dan met godsoordelen in je boek omdat wij geen aandacht aan dit huidige Israël willen schenken? Daar het echter de vreemde god, Remphan (een duivel eigenlijk) die er over Israël de dienst uitmaakt, is het zeer waarschijnlijk een ander, die er met Israël aan het werk is; en de gevolgen van diens handelen met deze natie, worden vooral door de Palestijnen bijna dagelijks aan den lijve ondervonden! Die Palestijnen weet je wel, die volgens jou en die andere, Van Genderen, in tegenstelling met jullie “heilige volk Israël”, toch helemaal geen volk zouden zijn? 

De “Middernachtsroep” voorgoed Uitgeroepen & ook geen “Nieuws uit Israël” Meer.

Mochten zij die deze post waarvan we er tot nu toe in zijn geslaagd maar liefst 12404 woorden in te schrijven, lezen en denken dat we nu aan het einde van ons (bijbels) Latijn gekomen zouden zijn, nog even wachten alsutblieft; we hebben namelijk nog enkele noten te vergeven. En dit gaat over het volgende: vanaf ergen in 1992 zijn we tot aan circa ruwweg anderhalf jaar geleden  geabbonneerd geweest op twee christenzionistische publicaties, te weten, “Middernachtsroep” en Nieuws uit Israël.” Waarom hadden we er destijds nu een abonnement op genomen? Omdat we in die tijd nog even wijs waren over de waarheid over Israël al alle Christenzionisten tezamen. Nu is het zo, dat we op verschillende pagina’s van de site van Dirk van Genderen in de commentaarsectie onder zijn artikelen die over Israël gaan, soms onze eigen reactie op een dergelijk artikel plaatsen. Na dit twee- of driemaal gedaan te hebben, hebben we er ons adres van onze site bij die drie keren wéggelaten. Bij de tweede of derde maal dachten we dat het wel genoeg was; naast onze naam en emailadres besloten er we nu tevens ons genoemde adres te plaatsen. Met ongeveer de gedachte van, dat Van Genderen ook eens iets ánders over Israël op onze site zou lezen. Nu is het zo, dat ook voor andere bezoekers aan de site van Van Genderen naast onze reactie niet alleen mijn naam maar ook dat adres te zien is. Wat nu de genoemde publicaties “Middernachtsroep” en “Nieuws uit Israël” betreft, heerst er bij ons het zer sterke vermoeden dat de site van Van Genderen ook bezocht zou kunnen zijn door mensen van die tijdschriften; die zullen het adres van onze site ook hebben gezien, klikten erop, gingen er heen, en moeten dan ook hebben gelezen wat wíj over Israël vinden. En zo ongeveer anderhalf jaar geleden drong het plotseling tot ons door: We hebben al enige tijd die tijdschriften niet meer ontvangen. En pardoes en zonder enig pardon moeten zij zonder enige waarschuwing vooraf en zonder er ons hier van tevoren over in te lichten, het abonnement wat wij tot dan toe hadden, hebben beéindigd! Want dat wat wij over Israël geloven, gaat diametraal en linea recta in tegen wat zíj erover geloven. En wát zij er bij ons moeten hebben gelezen, was zeer waarschijnlijk niet naar hun zin. Zelfs geen briefje met “We hebben besloten het abonnement tmet u te beëindigen omdat…” Het gevolg: de “Middernachtsroep” is nu voorgoed uitgeroepen en is er nu ook geen “Nieuws uit Israël” meer te verwachten. Maar wat er nu zo fascinerend aan is is dit; al lange tijd hinkten we eigenlijk op twee benen: zullen we het abonnement zelf maar opzeggen of niet; naast die onzinnige arikelen over Israël staan er ook wel gedegen artikelen in; tot een vast besluit om het zelf op te zeggen, kwamen we dus niet en lieten het maar op zijn beloop. Misschien zou het kunnen dat God hier op een bepaalde wijze zou hebben kunnen ingegrepen dat Hij daar we nu dankzij Hem een betere bijbelkennis heben en dus ook de waarheid over Israël weten, Hij gedacht zou kunnen hebben dat Hij er Zelf voor zou zorgen dat het abonnement zou worden beëindigd; aldus zou het kunnen zijn dat Hij toegelaten zou hebben dat mensen van “Middernachtsroep” ons adres zouden vinden. Met de verwijdering van onze naam en woonadres uit het ledenbestand van de christenzionistische publicatie als gevolg. Of misschien is het allemaal maar toeval; want dat kan ook natuurlijk. Maar hoe dan ook, niemand van die lieve mensen van “Middernachtsroep” heeft ons van tevoren ingelicht. Toch hopen we van harte dat ook hén de ogen eens zullen worden geopend wat de waarheid over Israël betreft. Ook zij zullen ongetwijfeld aardige en lieve mensen zijn doch zij zijn evenals vele andere goedbedoeldende Christenen zwaar misleid en verblind door een leer die weliswaar bijbels klinkt maar die eigenlijk niet bijbels is! Maar over Van Genderen en Van Barneveld hebben we zo onze twijfels: zij zij nu “huurlingen” of niet? En natuurlijk zijn zij geen “dieven”, of “moordenaars!” Maar wat zij echter wél hebben gedaan, is dat zij een racistsiche leer verkondigd hebben en dit nóg doen!  En het is dit wat zeer nodig aan de kaak dient te worden gesteld!

 

Ton Nuiten – Zaterdag 4 Januari 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star