Israël Wordt de “51e Staat van Amerika”; “Wie Israël Zegent Wordt door God Gezegend (naar aanleiding van Genesis 12:3); Nochtans meer Daklozen, Toename van Gewelddadige Moorden & Toenemende Verslechtering Onderwijs in Amerika.

Het zal natuurlijk in ons aller geheugen liggen dat Donald Trump weer een tijd geleden Jeruzalem had erkend als de hoofdstad van Israël. We hadden toen nog echter niet in de gaten dat die nog iets meer deed: Hij erkende Israël tevens als de 51ste staat van de Verenigde Staten. Mogelijkerwijze zou dit kunnen betekenen dat er naast al die sterretjes op de huidige Amerikaanse vlag (die ieder een Amerikaanse staat symboliseren) er een (Joods David)-sterretje bijgevoegd zal worden! Het zal echter pas in mei van het komende jaar zijn dat die “nieuwe staat” toegelaten zal worden tot de Union: 

“Met een besluit wat “historisch” genoemd wordt, kondigde de regering-Trump deze morgen aan dat de Verenigde Staten van Amerika de intentie hebben, de staat Israël tegen mei 2020 tot de Unie toe te laten.” 

Trump vertelde tevens dat hij en zijn regering ieder jaar al grote hoeveelheden aan geld aan Israël gegeven hadden en dat het besluit om dit land als de 51ste staat van Amerika te erkennen, een “great, great deal” zal zijn. themideastbeast.com/trump-to-annex-israel-as-51st-state/

619px-1885_US_Great_Seal_die

Nu is het zo (en dat is op de hier bovenstaande afbeelding te zien), dat er boven het “Seal” er enigszins verhuld in de vorm van sterretjes, een Davidsster te zien is. En dat staat er al voor lange tijd op. En dit wil weer zeggen dat Israël in het verre verleden (dus lang vóór de genoemde aankondiging van de regering-Trump) al (in onofficiële zin) al als de “51ste Amerikaanse staat” werd beschouwd. Donald Trump heeft Benjamin Netanyahu en Israël dan ook een geweldige dienst bewezen. In deze zin zou je kunnen zeggen dat de president overeenkomstig de grondwet van het Christenzionisme (Genesis 12:1-3 met de nadruk op vers 3), de Israëlische premier en zijn “Joodse staat” goed en flink “gezegend” heeft.

Donald Trump Impeached. 

En ja, sinds zeer kort weten we nu dat Trump intussen ge-impeached ofwel in staat van beschuldiging is gesteld. De krant “Trouw” onder andere, had het erover. trouw.nl/buitenland/impeachment-van-president-trump-is-een-feit-wat-nu~b1f819e7/ De reden van het impeachment zou zijn dat Trump er bij de Oekraïense regering op had aangedrongen, een onderzoek te doen naar Joe Biden en diens zoon die bij een corruptiezaak betrokken waren geweest. En dit was weer gerelateerd aan Oekraïene. Om het regime in Oekraïene ook zover te krijgen dat het aan het onderzoek de medewerking zou verlenen, hield Trump financiële steun aan dit land achter. Daar die steun al door het Amerikaanse Congres daarvóór al was goedgekeurd, had de president hiermee de bevoegdheden van dit Congres geschonden. Vandaar dat het impeachment-proces in gang werd gezet. Hoewel Trump dus al in staat van beschuldiging gesteld is, kan hij pas door de Amerikaanse Senaat (mocht die het nodig vinden), als president worden afgezet. Zo ja, dan zou het de huidige vice-president, Mike Pence zijn, die dan de plaats in zou nemen van Trump (indien gekozen natuurlijk). Want het nu volgend jaar moeten de Amerikaanse kiezers een oordeel over de impeachment van Trump vellen; de krant vermoed nu dat de Senaat Trump dan weer vrij zou kunnen spreken daar die door de Republikeinen wordt gedomineerd. Dit dus even terzijde.

Wie Israël Zegent Wordt door God Gezegend; maar … Ís Amerika Nu wel zo “Gezegend”? 

We zijn er intussen meer dan bekend mee: “Wie Israël zegent, zal zelf door God gezegend worden.” Dit is zowat het belangrijkste Geloofsartikel der Christenzionistische Belijdenis van vandaag. Die “belijdenis” in zijn geheel zou beschouwd kunnen worden als een religieuze vorm van de “Bill of Rights.” En die is heden ten dage vooral in zwang in vele Amerikaanse kerken. Naast het feit dat de Amerikaanse overheid onder Trump Israël nu zo “gezegend” heeft zoals boven beschreven, zal nu ook wel voor velen duidelijk zijn, dat de Verenigde Staten Israël “zegent” door er jaarlijks miljarden dollars aan steun aan te schenken. We spreken hier nadrukkelijk van “schenken” omdat deze grote hoeveelheden aan geld uiteindelijk weer opgebracht zullen worden door middel van belastingen en andere vormen van sluikse beroving. Want dat moet natuurlijk ook weer worden terugbetaald met als bonus, de absurd hoge rente. Daarnaast moeten we ook de illegale oorlogen die het Amerikaanse leger in het Midden-Oosten en omgeving voert (of inmiddels gevoerd heeft, in Irak bijvoorbeeld) niet vergeten die dit omwille van Israël voert dan wel gevoerd heeft. Of Amerika Israël op deze wijze wel zo goed “gezegend” heeft? Wel, “You can take this to the bank” zoals men er in Amerika gewoon is te zeggen ofwel: Dat garandeer ik je! Maar zijn de Verenigde Staten nu wel zo door God “gezegend”?

Het “Bay Area” en de Enorme Toename van het Aantal Daklozen. 

Wel, laten we eens kijken naar één van deze “zegeningen” waarmee (een deel) van Amerika intussen heeft ontvangen naar aanleiding van de fanatieke voorliefde voor Israël van Trump en het Amerikaanse Congres. Op 22 juli 2019 publiceerde Adam Brinklow een artikel waar hij het over de enorme aantal aan daklozen in het “Bay Area” had. “Nearly entire Bay Area sees homelesness surge”, zo luidt de titel van dit bericht; met de neventitel, “Naburige provincies zagen in 2019 een toename van dakloosheid, meer dan in San Francisco.” sf.curbed.com/2019/7/22/20704224/bay-area-point-in-time-homless-count2019 Dit is dus één van die “zegeningen.”

Baltimore 2019: Toenemend Aantal Moorden. 

Een tweede “zegen” waarmee een deel van Amerika (in dit geval de Amerikaanse stad, Baltimore) “gezegend” is) zijn er het toenemend aantal gewelddadige moorden die er in dit jaar zijn gepleegd. cbsnews.com/news/baltimore-murder-rate-nears-record-high-as-violence-surges/ Nu is het natuurlijk wel zo, dat moord en misdaad dingen zijn die al sinds mensenheugenis worden gepleegd. En dit is natuurlijk niet alleen het geval in Amerika zelf maar eveneens in het buitenland. Nochtans zouden we omwille van de voorliefde voor Israël die men er op dit continent op nahoudt, juist een duurzame daling van deze gewelddadigheden mogen verwachten. Want het is immers Amerika die van alle landen de grootste geldschieter voor Israël is! 

41721349_1430708257072871_2070357640365473792_n

Aanzienlijke Verslechtering van het Amerikaanse Onderwijs (en in het Verlengde Daarvan ook het Britse Onderwijs).

Een derde “zegen” in Amerika is er het aanzienlijk verselchterende onderwijs. americanthinker.com/articles/2019/08/education_failing_young_americansyet_again.html Eileen F.Toplansky die dit artikel op 10 augustus j.l. geschreven had, begint met het volgende:

“Het is een ontmoedigend beeld. In zijn boek uit 1993 “Inside AmericanEducation: The Decline, the Deception, the Dogmas”, beklaagde Thomas Sowell zich erover dat “terwijl een-derde van de 17-jarige Amerikanen niet weten dat Abraham Lincoln de Emancipation Proclamation schreef, terwijl er bijna de helft niet weet wie Josef Stalin was en terwijl circa 30 percent Brittannië niet op een kaart van Europa aan kon wijzen, dan is het duidelijk dat de gebreken van het Amerikaanse onderwijs zich veel verder uitstrekken dan” (alleen tot) “wiskunde.” Toch weten de 17-jarigen in mijn klaslokalen vijfentwintig jaar later zelfs niet eens wat de Emacipation Proclamation is, laat staan wie die geschreven had! 

“In zijn boek uit 2010, “Spoilt Rotten: The Toxic Cult of Sentimantality”, wees Theodore Dalrymple met zijn pen naar Groot-Brittannië waar de “onderwijstheorie” gevolgd door beboterde wetenschap door toegewijde onderzoekers, vol met absurditeiten zit die als die niet erstig genomen zou zijn als de basis van het onderwijsbeleid om er miljoenenlevens mee te verarmen, aangenaam en belachelijk zou zijn: 

“De pedagogische theoretic kwamen, hierbij routine verachtend, op met de gedachte dat kinderen beter zouden leren lezen als zij zouden ontdekken dit voor zichzelf te doen. Dit is weinig meer zinnig dan wanneer een kind onder een appel wordt gezet in de verwachting dat het tot de theorie van de zwaartekracht zal komen.” 

Aldus wordt de “romantische onderwijstheorie” doelbewust gebruikt om er studenten mee dom te houden, de school onverdraaglijk te maken en om deze studenten erop voor te bereiden nuttige idioten in een linkse samenleving te worden. Dit werd eveneens door Dan Gagliasso in 2012 gedocumenteerd.” 

Wel, is dit nu geen geweldige “zegen”! En natuurlijk, het is niet slechts in Amerika (en in het verlengde daarvan ook in Groot-Brittannië) dat het onderwijs er “doelbewust” verslechtert; ook in de rest van het buitenland is dit al enige tijd aan de gang. Maar wederom: Amerika is en blijft de grootste geldschieter voor Israël. 

Juist Andersom. 

Als we dit alles zo eens goed bekijken, lijkt het juist andersom te zijn; hoe meer grote hoeveelheden aan dollars er aan Israël worden afgedragen hoe slechter dat dit alles wordt! En natuurlijk is dit zeer goed te begrijpen: Zouden al die miljarden dollars nu zijn besteed aan de verbetering van het onderwijs, de wetshandhaving en voldoende huisvesting in Amerika in plaats van hier een illegale Joodse staat mee drijvende te houden, dat zou alles er in Amerika beter voor staan dan ooit. Wat betreft de Christenzionistische leer aangaande Genesis 12:3, kunnen we dan ook tot deze conclusie komen: De Christenzionistische Pedagogen hebben met hun pro-Israëlische “Romantische Onderwijstheorie” volkomen gefaald! Want nu Amerika Israël al voor lange tijd “zegent” met geweldige geldbedragen, lijkt het er meer op dat de Amerikaanse overheid eerder een satanische vloek over niet alleen zichzelf maar voornamelijk over de Amerikaanse bevolking heeft getrokken. Wilt u hier een prima voorbeeld van zien? Wel, toen Barack Obama nog president van Amerika was, had die een verdrag met Israël getekend waarbij de kleine natie in het Midden-Oosten het grootste bedrag aan geld gegeven werd wat door enig ander land nog nooit gegeven was: maar liefst $38 miljard! Ondertussen moet de gewone Amerikaanse bevolking de grootste moeite doen, dagelijks het hoofd boven water te houden! electronicintifada.net/blogs/rania-khalek/video-obama-gives-38-billion-israel-americans-strugle

inequality-1024x576

De Apostel Paulus over de “Vloek.” 

In verband hiermee zouden we er nog op willen wijzen dat er in het verleden nog iemand anders was die het over een “vloek” had. En dit had van doen met “een ander evangelie”:

“Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan dat wij verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt.” (Galaten 1:6-9)

Hier ging het over de lichamelijke besnijdenis. Paulus maakte zijn mede-Christenen in Galatië duidelijk dat als zij zich zouden laten besnijden, zij zo de redding die Jezus via de apostel aan deze gemeente had verkondigd, eigenlijk zouden verwerpen. Deze verzen kunnen echter ook worden toegepast op dat “andere evangelie” namelijk de “Genesis 12:1-3-doctrine.” Zij, die deze doctrine al voor lange tijd verkondigen, hebben niet alleen zichzelf maar teven talloze anderen onder de vloek gebracht! Wat te denken van bijvoorbeeld de Christenzionist Jerry Falwell die destijds in september 2006 overleden is. Die man die gratis van de Israëlische regering een privévliegtuig had gekregen vanwege zijn vele inspanningen ten behoeve van Israël, had in zijn tijd honderden (zo niet duizenden) argeloze Christenzionisten met zijn  vele leugens misleid. En op deze wijze heeft hij nadat hij eenmaal overleden was, talloze anderen die na hem heen zouden gaan, mét hem meegesleept naar de hel! Voor diegenen die zo bijgelovig mochten zijn dat die geloven of God ook een zegen voor Leugenaars heeft, lees eens het volgende:

“Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.” (Openbaring 21:8)

En dit is natuurlijk ook van toepassing op de twee Christenzionisten die we hier al vaker onder de Bijbelse kritische loep hebben gehouden (en dit zeer waarschijnlijk zullen moeten blijven doen). .

 

Ton Nuiten – Zaterdag 28 December 2019.

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star