EO Stichting Antisemitisme Preventie; Voorman Mark van den Oever van Farmer Defence Force & zijn Vergelijking met de Benarde Situatie van de Boeren met de Joden Tijdens WW II; Joop Soesan en zijn “Gotspe”; Joop Soesan & de Palestijnen; Mark Traa, zijn “Cursus” & de Uitbraak van een Freudiaans Waanzinnigenasiel; Israëlisch Ambassadeur Naor Gilon & Family7: de Palestijnse Vluchteligenkwestie; het Beruchte Concentratiekamp Khiam (En Meer).

Zoals bekend, hebben we hier in Nederland (evenals in het buitenland natuurlijk) verschillende omroeporganisaties zoals bijvoorbeeld de VPRO, NCRV en natuurlijk ook de EO (Evangelische Omroep.) In vroeger tijden zond die hetzij op dinsdag- of donderdagavond (afhankelijk van hoe de verschillende oproepen destijds werden ingedeeld), toch we goede bijbelstudies uit waarvan de presentator Henk Binnendijk was. Later echter, begonnen er verschillende dingen binnen deze omroep te veranderen; er werden geen bijbelstudies meer uitgezonden. Het enige wat we er nog zien, is een gechristianiseerd praatprogramma naar de wijze van “Pauw” of “M.” En op zondagmorgen een korte oppervlakkige overdenking en op zaterdag “Nederland Zingt.” Veel heeft die omroep dus eigenlijk niet meer te bieden. Het was dan ook om die reden dat we het omroepblad van de EO, “Visie”, vele jaren geleden (circa 2005) de deur uitgedaan hebben. Maar één ding waar de EO vanaf het begin voor gestaan heeft tot nu toe, is haar voorliefde voor Israël. Die heeft de tand des tijds ongewijzigd, onverdund en onvermengd doorstaan. De rest wat niet gerelateerd is met deze Joodse staat, is enigszins verwaterd en ietwat vertroebeld.

Fanatieke Voorliefde Israël & het Joodse Volk. 

Hoewel we aangaande de EO nu met een soort van “christelijk verwaterde omroep” van doen hebben, is zoals al gezegd, haar voorliefde voor de Joodse staat Israël die tot nu toe ongewijzigd, onverdund en geheel intact gebleven is. En dit is tevens het geval met haar voorliefde voor het Joodse volk. Wat nu dit laatste betreft, had de EO op haar website een artikel over een nieuwe stichting die zich inzet voor de bestrijding van het anti-Semitisme. visie.eo.nl/2019/05/nieuwe-stichting-zet-zich-in-tegen-antisemitisme/ Bij het lezen van dit artikel (wat in mei vorig jaar gepubliceerd werd), zien we dat het hier om de Stichting Antisemitisme Preventie gaat, die wordt geleid door Eric Vink. Het artikel begint met deze woorden:

“Begin deze maand” (mei 2019), lanceerden de ChristenUnie, SGP en het Centrum Informatie en Documentatie (CIDI) de petitie Stop Antisemitisme, waarin ze de Europese Commissie oproepen een speerpunt te maken van de bestrijding van antisemitisme in Europa. Eric Vink van Stichting Antisemitisme Preventie is blij met deze petitie, die inmiddels twintigduizend keer is ondertekend.”

Ook hier lezen we de reden voor deze nieuwe stichting (die in tegenstelling met organisaties die ook aan bestrijding van anti-Semitisme doen doch politiek en religieus gekleurd zijn), “een onafhankelijke en neutrale stichting” is: het bestrijden van anti-Semitische stereotypen; tevens wil men een “leerstoel antisemitisme” opzetten. Door onderwijs en het houden van congressen moeten we goed worden onderwezen om het anti-Semitisme in zowel Nederland als Europa tegen te gaan:

“Vink ziet een toename in het aantal antisemitische incidenten in Nederland, maar ook in Europa. “En dat is zorgelijk. Daar komt bij dat de Joodse gemeenschap in Nederland zich ernstig zorgen maakt en zich niet veilig voelt in ons land. Het opvallende is dat je voorheen vooral een stijging zag in het aantal antisemitische incidenten als Israël op een negatieve manier in het nieuws was, maar dat we de huidige stijging niet heel duidelijk kunnen relateren aan de situatie in het Midden-Oosten.” (vetdruk toegevoegd)

Dat de toename van antisemitische incidenten voornamelijk toenam “als Israël op een negatieve manier in het nieuws was”, zal wel gerelateerd zijn aan onder meer het hoge aantal Palestijnse slachtoffers (mannen, vrouwen en kinderen) die er tijdens het Israëlische offensief in Gaza in 2014 vermoord zijn; daar heeft de EO het natuurlijk niet over!

Stichting Antisemitisme Preventie vs. Mark den Oever van Famer Defence Force.

Onderaan zien we een link naar de site van de stichting: antisemitismepreventie.nl/ We besluiten er eens rond te gaan neuzen. En we zien dat het hier gaat over gevallen waarin -hoe kan het ook anders- anti-Semitisme een hoofdrol in gespeeld heeft. Eén van die artikelen die we er aantreffen, heeft van doen met Mark den Oever. Wie is hij? Den Oever is de leider van de Famer Defence Force, die de massale marsen van vele boeren op hun tractors naar Den Haag heeft georganiseerd als protest tegen de voor hen zo beperkende regels van het “stikstof-beleid” antisemitismepreventie.nl/overige/famer-defence-force-blijft-overeenkomsten-zien met-jodenvervolging/ En waar gaat het over? Wel, Mark den Oever had een protesttoespraak gehouden waarbij hij vanwege de maatregelen van de overheid betreffende stikstof, met zijn Defence de hele zaak plat zou leggen. Dit om de regering tot bezinning te brengen aangaande haar plannen om het stikstof aan te pakken. Hij zei onder meer dat de boerengemeenschap een kleine minderheid vormde die door die plannen  bedreigd werd met het afstaan van haar boerderijen en dat de boeren volgens regeringsbesluit gedeporteerd moesten worden. En tijdens zijn speech waarvan er een clip van uitgezonden werd door Omroep Brabant, trok Den Oever een vergelijking die bij velen niet in goede aarde viel (vanaf 2:27):

“Vijfenzeventig jaar geleden hebben we ook gezien waar het decimeren van een kleine bevolkingsgroep toe leidt; heden ten dage een schandvlek in de geschiedenis. Ik wil jullie deze spiegel voorhouden zodat jullie niet zeggen naderhand: “Wir haben es nicht gewüst.” 

Wát Den Oever hier deed, is duidelijk: hij trok hier een vergelijking tussen de boeren en hun benarde situatie met de jodenvervolging in Nederland gedurende WW II. Het artikel dateert van 16 december 2019 en begint met deze woorden:

“Het bestuur van Famer Defence Force (FDF) betreurt het dat mensen zijn gekwetst door de uitspraken die voorman Mark den Oever heeft gedaan. Hij vergeleek de manier waarop boeren worden behandeld met de situatie van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. In een vergadering in het Noord-Brabantse provinciehuis zei Van den Oever: “Als er straks geen boeren meer zijn, zeg dan niet: wir haben es nicht gewüsst.” Op zijn uitlating volgden veel boze reacties, onder meer bij Joodse organisaties, maar ook in de Noord-Brabantse politiek. Van den Oever vindt nog steeds dat zijn vergelijking opgaat: “Het lijkt er toch een beetje op? Ook nu is het een kleine bevolkingsgroep die systematisch in een hoek wordt gedreven en die van haar land wordt verdreven.” (vetdruk toegevoegd) Verder worden er een aantal mensen uit het verleden die bepaalde gevallen hadden vergeleken met de Jodenvervolging.

Joop Soesan: “Een Gotspe.” 

Nu is dat wat Van Den Oever destijds in het provinciehuis over de huidige situatie van de boeren en zijn vergelijking hiermee met de Holocaust ook bekend geworden bij Joop Soesan, een Israëliër die hier in Nederland geboren werd maar nu in Israël in Ir Yamim woont. Tegenwoordig brengt dhr. Soesan via twitter het dagelijks nieuws over wat er in Israël gebeurt. Tevens is hij redacteur voor joods.nl. joods.nl/joop-soesan/  In  een van zijn columns had Soesan zich kritisch uitgesproken over de vergelijking die Van Den Oever tussen de huidige toestand van de boeren en de Holocaust gemaakt had:

“Een gotspe noem ik het, nee, het is een schande, de uitspraak ven de leider van de Farmers Defence Force, die afgelopen vrijdag in het provinciehuis de situatie van de boeren vergeleek met  de situatie van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog en dat afsloot met “Wir haben es nicht gewüsst.” Dat de boeren protesteren is hun goed recht. maar als Mark van den Oever van de Farmers Defence Force letterlijk zegt: “75 jaar geleden hebben we ook gezien waar het decimeren van een kleine bevolkingsgroep toe leidt. Heden ten dage een schandvlek in de geschiedenis. Ik wil jullie deze spiegel voorhouden zodat jullie niet zeggen naderhand: wir haben es nicht gewüsst”, dan is deze man of een onbenul die nooit geschiedenisles heeft gevolgd, of hij zegt dit met moedwil en trekt zich niet aan over hoe gevoelig een dergelijke uitspraak binnen de Joodse gemeenschap ligt.” 

Mark Traa & zijn Cursus over “Goodwill” & het Freudiaans Waanzinnigenasiel Breekt Open: Boze Reacties aan Van den Oever op Twitter. 

Tussen wat Soesan over Van den Oever schrijft, is er ook het twitteraccount van Mark Traa te zien. Hier is tevens het fragment weer te zien waarin Van den Oever zijn vergelijking trok. Het commentaar van Traa over de uitlating van Van den Oever:

“”Cursus Hoe Verlies Ik Alle Goodwill in 47 seconden.” 

Het videofragment blijkt van Nieuwsuur afkomstig te zijn. En wat de vele reacties op de tweet van Traa betreft, die zijn allemaal zeer negatief over wat de voorman van Farmer Dence Force had gezegd:

Wouter ven der Weerd: “Wie laat dit in vredesnaam het woord voeren?”

Henk FBPE: “De leerplicht heeft bij hem ook niet veel geholpen. Wat een gestoord figuur met zijn 75 jaar geleden. Bah!” 

Nico Kloek: “Wat een idioot. Zo verlies je alle krediet.” 

Veltmaotje Harry: “Dom dom slaat totaal nergens op en ook nog een slecht voorgelezen … Laten we het houden op dat deze man een iq heeft van een dood varkentje.” 

Anne-Mieke: “Walgelijke smerige gore #PLEURISBOER” (met een sticker van een hoogrood aangelopen boos gezicht erachter)

Mr. Henderson: “Da funk … die gast heeft te lang in de giertank gehangen. Wat een koekwaus.” 

Op enkele zeer schaarse uitzonderingen na, zijn al deze en vele andere reacties op de uitspraak van Van den Oever zeer negatief en kwetsend; en dat omdat hij slechts een vergelijk had gemaakt tussen wat de boeren nu te verduren hebben met wat de Joden meegemaakt hadden in WW II. twitter.com/nieuwsuur/ En nu is het ook ergens wel zo; de vergelijken met dat wat de boeren nu meemaken met de Holocaust is nogal overtrokken. Maar wat die vele reacties betreft, komt dit neer op karaktermoord. Wat deze woedende en andere felle reacties tegen Van den Oever betreft, kunnen we hier maar slechts één ding van zeggen: Het lijkt wel of er met al die woedende reacties een Freudiaans Waanzinnigenasiel opengebroken lijkt te zijn! Waren de woedende reageerders gisteren nog fatsoenlijke huisvaders, scholieren, collegestudenten, productiemedewerkers etc., nu lijken zij te zijn getransformeerd in gillende waanzinnigen en meelijkwekkende wauwelende geesten! Dan vervolgt Soesan weer met deze woorden:

“Ik zou aan deze Mark van den Oever willen vragen hoeveel familieleden van hem naar de concentratiekampen zijn gebracht, omdat ze boer waren, hoeveel familieleden van hem in de concentratiekampen zijn vermoord omdat ze boer waren. Nee, meneer Mark van den Oever, een dergelijke vergelijking maak je niet en als je dat niet begrijpt ben je wel heel dom en geen knip voor de neus waard. Je kan en mag de situatie van de boeren door het stikstofbeleid van de regering niet vergelijken met de Holocaust, waarbij het juist de boeren waren bij wie veel Joden konden onderduiken om uit handen van de nazi moordmachine te blijven.” joods.nl/2019/12/opinie-leider-boerenprotest-vergelijkt-situatie-boeren-met-die-van-joden-tijdens-de-holocaust/ (vetdruk toegevoegd)

Aldus konden vele Joden bij boeren terecht om zo aan de Nazi’s te kunnen ontkomen. En dat die boeren nu tegen de door de regering geplande stikstofmaatregelen protesteren, “is hun goed recht” volgens Soesan. Maar al die tijd heeft onze Israëlische wan-verslaggever zijn grote mond (zover bekend althans) niet opengedaan om tegen het onrecht wat de boeren nu wordt aangedaan. Soesan begint er pas mee dit te doen nadat Van der Oever die (in zijn ogen) beruchte uitspraken had gedaan. Tot dan toe schijnt het er Soesan weinig aan gelegen zijn geweest, hoe het die boeren verder zou vergaan.

Joop Soesan & de Palestijnen. 

Onder het opinieartikel van Soesan zien we een link naar het “vorig artikel” (links) en aan de rechterkant een link naar het “volgend artikel.” Dit laatste heeft de titel, “2.000 Gazanen gingen vrijdag gewelddadig demonstreren aan grens Israël-Gaza.” In dit artikel van 15 december 2019 lezen we er dit:

“2.000 Gazanen gingen afgelopen vrijdag maar weer eens demonstreren rellen aan de grens tussen Israël en Gaza, gooiden met molotov coctails en daagden de IDF uit. Dit alles op verzoek van Hamas die haar 32-jarige bestaan vierde in het kader van de wekelijkse March of Return. Het door Hamas geleide ministerie van volksgezondheid in Gaza zei dat vijf Palestijnen gewond raakten tijdens de rellen, waaebij molotovcoctails en andere objecten naar IDF-sodaten werden gegooid. Er raakten geen soldaten gewond. Naast de rellen aan de grens namen duizenden deel aan een paar rally’s in de Gazastrook ter gelegenheid van het 32-jarige bestaan van Hamas. Fathi Hammad, een lid van het politbureau va de islamitissche terreurorganisatie, bedankte Hamas strijders die raketten op Israël af vuren, meldde Channel 13-news. “De tijd van premier Benjamin Netanyahu’s tijd is voorbij”, zei hij, in een duidelijke verwijzing naar de politieke en juridische problemen van de premier. Hammad gaf ook commentaar op de Israëlische gevangenen die door Hamas worden vastgehouden, na recente pogingen om een uitwisseling tussen Israël en de terreurgroep mogelijk te maken. “De Israëlische gevangenen zullen het licht niet zien totdat onze gevangenen het licht zien”, citeerde Channel 12 hem te zeggen. (Hamas houdt twee geestelijk gehandicapte burgers en de stoffelijke overschotten van twee Israëlische soldaten vast). “Wat betreft de kwestie van gevangenen, zal het gedreun van de vijand hen niet helpen,” zei Hammad. Hij waarschuwde dat de gewapende vleugel van Hamas spoedig ‘een nieuw hoofdstuk in de strijd’ tegen Israël zou onthullen, zonder uit te leggen wat hij daar precies mee bedoelde. “Hamas zal de hand afhakken van iedereen die de stabiliteit van de veiligheid in Gaza probeert te ondermijnen”, zei hij. Hamas blijft een fakkel van glorie en trots voor de Palestijnen.” joods.nl/2019/12/2-000-gazanen-gingen-vrijdag-gewelddadig-demonstreren-aan-grens-israel-gaza/ (vetdruk toegevoegd)

Volgens Soesan waren die Gazanen (Palestijnen) er niet aan de grens van Gaza en Israël gekomen om er te demonstreren (voor hun legitiem recht om terug te keren naar die plaatsen vawaar hetzij zijzelf dan wel hun ouders lang geleden op gewelddadige wijze verdreven werden) maar om er te “rellen.” Het zijn dus de Palestijnen die in de ogen van Soesan het grote probleem voor Israël vormen en het feit dat (en we hebben het al zo vaak gezegd), dat de Oost-Europees-Joodse Bolsjewist David Ben-Gurion, die met zijn Joodse mede-terroristen (de Haganah, de Stern-Gang etc) 700.000 á 1 miljoen Palestijnen in 1974-48 verdreven had, hier voor zowel de handigheid en het gemak maar volkomen wéggelaten heeft! Joop Soesan, een Joodse Israëliër die een hoop drukte en ophef maakte om wat Mark van den Oever met zijn vergelijking tussen de problemen van de huidige boerengemeenschap en de Joden tijdens WW II had gezegd en de Palestijnen die juist het slachtoffer van een wrede en medogenloze Israëlische bezetting zijn, als de daders achter deze demonstraties “rellen” ziet!

“Hoe Maak Ik Mijzelf in de Kortst Mogelijke Tijd Gehaat.” 

Zoals we gezien hebben, luidde het commentaar van Mark Traa op dat wat Mark van den Oever hed gezegd als volgt:

“Cursus Hoe Verlies Ik Alle Goodwill in 47 seconden.” 

Wíj echter, zouden er liever iets anders hebben zien staan, iets wat beter niet tot Van den Oever maar veeleer tot Joop Soesan gericht zou zijn geweest:

“Cursus: Hoe Maak Ik Mij in de Kortst Mogelijke Tijd Gehaat.” 

Vele mensen weten immers nu, wat voor ellendig lot de Palestijnen er al voor 72 jaar onde een demonische en wrede Israëlische onderdrukkende bezetting te verduren hebben. Niet dankzij de Evangelische Omroep (die ondanks dat die Israël al voor lange tijd “zegent”, nu nog maar een schaduw is van wat die ooit eens geweest is) en ook niet via de gevestigde media zoals het propaganda-apparaat Nieuwsuur maar via de alternatieve media op het internet! Dit alternatieve nieuws wordt via het dagelijkse nieuws uit Israël door Soesan natuurlijk niet gebracht. En je kunt je als vrolijke Israëlische (fake)nieuwsverkondiger kort of lang voordoen als een oprechte journalist, als men je eenmaal goed doorheeft, dan is op jou van toepassing de “Cursus: Hoe Wordt Ik in de Kortst Mogelijke Tijd Gehaat”! En dit is wat vele mensen nu ook doen; die hebben na de gruwelijke waarheid over de Israëlische gruwelijke bezetting ontdekt te hebben, een diepe en flinke weerzin gekregen tegen mensen zoals Soesan. Joop Soesan, de man die de Israëlische bezetter een zeer warm hart toedraagt en de slachtoffers, de Palestijnen met zijn knullerige artikel nog een flinke trap nageeft; en zich druk maakt om de vergelijking van Van den Oever! Kortom “Wij hebben een unieke vorm van lijden achter de rug en hier mag geen enkele vergelijking mee worden getrokken; verder  interesseert het ons niet wat de Palestijnen al voor meer dan zeventig lange jaren onder een wrede Israëlische bezetting in Palestina te verduren hebben”!

Dringend Advies aan Mark van den Oever: de Nu al 72-jaar Durende Demonische Israëlische Bezetting. 

Tot slot nog een dringend en goedbedoeld advies: Misschien zou het beter zijn geweest als je de benarde situatie van de boerengemeenschap had vergeleken met de nu al meer dan 72 jaar durende demonische Israëlische bezetting en terreur waaronder de Palestijnen nu al zo lang zijn gedwongen te leven! Of Soesan dan zijn grote mond zou hebben opengedaan, is niet duidelijk; het kan echter waarschijnlijker worden geacht, dat hij dit wél gedaan zou kunnen hebben, waarbij hij de toevlucht genomen zou kunnen hebben tot andere Joodse fabuleuze fabelen om er de Israëlische terreur en bezetting mee te rechtvaardigen!

De Bijbel over het Verspreiden van een Vals Gerucht & het Onrechtmatig Volgen van de Meerderheid. 

Tot slot nog een korte Bijbels les. In Exodus 23:1-2 lezen we het volgende:

“U mag geen vals gerucht verspreiden, en u mag een schuldige niet uw hand reiken door een misdadige getuige te zijn. U mag de meerderheid niet volgen in het kwaad, en u mag in een rechtszaak niet zo antwoorden dat u zich schikt naar de meerderheid om zo het recht te buigen.” 

Wel, wat is nu het verspreiden van een “vals gerucht”? Dat alle Palestijnen aan de grens met Gaza “terroristen” zouden zijn die er volgens Soesan gekomen zouden zijn niet om er vreedzaam te protesteren maar om er  te “rellen.” Terwijl de filmbeelden die Rick Wiles van TrueNews liet zien, duidelijk aantonen dat al die Palestijnen er eigenlijk ongewapend zijn. Dat er zelfs enkele Israëlische scherpschutter zijn die vanachter het goed beveiligde scheidingshek juichen en tieren nadat die een ongewapende Palestijnse jongen neer hebben geschoten! Dat er zes op de een Palestijnen “terroristen” zouden zijn, is ook de mening van de gewezen Israëlische scherpschutter, Avi Yemeni. Zowel Soesan als Yemeni (en wie weet hoevele anderen), hebben zich zo schuldig gemaakt aan het verspreiden van een “vals gerucht.” En wat is de betekenis van de alinea, “… en u mag een schuldige niet uw hand reiken door een misdadige getuige te zijn..” ? Dat is dat men geen misdadige getuige ten gunste van (in dit geval) de Israëlische overheid en het leger (de “schuldige” dus), mag zijn ten nadele van het slachtoffer van deze “schuldige”, de Palestijnen.

Directeur Kamp Vught Jeroen van den Eijnden Roert Zich. 

Naast Joop Soesan en anderen had ook Jeroen van den Eijnden, directeur van het Kamp Vught zich na wat Van den Oever had gezegd, laten horen:

“Bij Nationaal Monument Kamp Vught is met diepe verontwaardiging gereageerd op de uitspraken van Mark van den Oever, voorman van Farmers Defence Force. Vrijdag vergeleek hij waarop boren worden behandeld met de situatie van de joden in de Tweede Wereldoorlog. “Dit is een onvoorstelbaar domme uitspraak”, laat directeur Jeroen van den Eijnden van Kamp Vught in een felle reactie weten. “Deze uitspraak getuigt van nul procent verstand, nul procent historisch besef en nul procent empathie”, aldus Van den Eijnden. “Hoe dom kun je zijn?” vraagt hij zich af. “Dit doet de boerenzaak duidelijk geen goed.” Ook Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland, heeft nadrukkelijk afstand genomen van de uitspraak van Van den Oever: “Deze vergelijking slaat nergens op en gaat alle perken te buitenIedere organisatie die boeren en tuinders een warm hart toedraagt, heeft haar eigen verantwoordelijkheid om de grote steun van de burger te behouden”, aldus Calon. Van den Oever deed zijn uitlatingen vrijdagmorgen in het provinciehuis in Den Bosch, waar toen opnieuw werd gesprokrn over de stikstofproblematiek. Er waren wederom veel boeren op de been om te protesteren.” omroepbrabant.nl/nieuws/3122039/Kamp-Vught-verbijsterd-over-jodenuitspraak-van-voorman-Farmers-Defence-Force#

Maar:

“Later op de morgen deed Van den Oever geen afstand van zijn vergelijking tussen de boeren en de joden.”Het lijkt er toch een beetje op? Ook nu is het een kleine bevolkingsgroep die systematisch in een hoek wordt gedreven en die van haar land wordt verdreven. Grote woorden zijn soms nodig”, aldus de FDF-voorman.”

Vlak daaronder zien we een verontwaardigde tweet van Marcel Deryckere: 

“Deze uitspraak slaat inderdaad helemaal nergens op, is compleet respectloos en laat een diepe onwetendheid over onze geschiedenis zien. Walgelijk.” https://t.co/rBvgueB6PJ” 

Zoals te zien is, geeft Derycke er een link bij zijn woedende tweet waar we dan ook op klikken. En dan komen we uit bij het tweetaccount van Omroep Brabant die hier zoals gezegd aandacht aan had besteed. Ook daar lezen we negatieve tweets van verschillende tweeters; hetgeen dus betekent dat we hier in een andere vleugel van het genoemde Waanzinnigenasiel terechtgekomen zijn:

“Marc Voeten: “Dat je deze vergelijking durft te maken vindt ik werkelijk onvoorstelbaar! Ik stond altijd achter de argumenten die de agrarische sector aanvoerde maar als je dit soort onzin uit gaat kramen val je voor mij keihard van je voetstuk !!!!” 

“Peter van Montfort: “Oei oei oei….het gaat de verkeerde kant op met dit klaagboerenclubje.” 

“Sjef Verhulst: “Dat dit figuur nog voorman kan en mag zijn van de boeren, te gek voor woorden. Mijn sympathie voor de boeren tot het nulpunt gedaald.”

“MVl: “Echt om te kotsen zo ’n figuur. Hoelang laten we die boeren anarchie nog doorgaan? Keihard ingrijpen!” 

En dan een van de zeer zeer schaarse en zeldzame uitzonderingen:

“Mark013: “Je mag ook niets meer zeggen maar nog erger wat verdient zo ’n directeur Jeroen van den Eijnde voor vorstelijk salaris ovder de ruggen van de joden met zijn museum? Schaam je ook daar maar es over.” twitter.com.omroepbrabant/

We hebben de tweet ven Mark013 inmiddels geretweet en Mark zelf een compliment gegeven. En … we hebben het nodig geacht om ook zelf een reactie bij het twitteraccount van Omroep Brabant achter te laten:

“Wel, ik zou eerder een andere vergelijking hebben gemaakt. Namelijk deze: de vergelijking van de benarde toestand van de boeren met de nu al zeventigjarige wrede Israëlische bezetting in Palestina. (Denk daar maar eens over na Jeroen).” 

Waarbij we een afbeelding van de Amerikaans-Joodse professor, Noam Chomsky, geplaatst hebben met zijn uispraak over die Israëlische bezetting:

“Israël gebruikt geavanceerde aanvalsjagers en marineschepen om er dichtbevolkte vluchtelingenkampen, scholen, appartementenwijken en sloppenwijken te bombarderen om er een bevolking mee aan te vallen die geen luchtmacht, geen luchtverdediging, geen marine, geen zware wapens, geen artillerieunits, geen gemechaniseerde wapenrusting, geen commandocentrum, geen keger heeft … en noemt dit een oorlog. Het Is Geen Oorlog, het is MOORD!”  

En natuurlijk, ook ónze vergelijking is wel wat overtrokken. De boeren hier worden hier niet in tegenstelling met de Palestijnen regelmatig met de meest geavanceerde legermacht tot pulver gebombardeerd; zij worden immers niet gedwongen om eerst vele Israëlische controleposten te passeren voordat die slechts enkele meters verder vooruit kunnen tot de volgende zoals de Palestijnen dit nu al jaren in Palestina gedwongen zijn te doen; hun kinderen worden hier niet op medogenloze wijze door monsters van Joodse scherpschutters overhoop geknald zoals dit wél met de ongewapende kinderen (en jongeren) van de Palestijnen aan het Israëlische Apartheidshek met de grens met Gaza gebeurt. De boeren hier hebben in tegenstelling met de Palestijnen, niet te vrezen voor onverhoedse nachtelijke raids in hun woningen waarbij arrogante Israëlische militairen als een Joodse olifant door een Palestijnse porseleinskast daveren en er alles overhoop halen. Maar als je al die giftige reacties van al die geëmotioneerde valse aanklagers van Van den Oever zo leest, dan zou je bijna denken dat de wens om de boeren en tuinders hier ook te behandelen zoals Israël dit al voor vele lange jaren met de Palestijnen doet, ook bij deze valse beschuldigers aanwezig zou kunnen zijn!

Is “Wat Israël met de Palestijnen Doet is niet van Toepassing op Joden Hier” wel een Legitiem Excuus? 

Als je dan een beschrijving van de mensonterende nehandeling van de Palestijnen door Israël geeft zoals bijvoorbeeld de korte en beknopte beschrijving hierboven, zul je vrijwel altijd het volgende excuus horen: “Ja, maar wat Israël met de Palestijnen doet, kun je de Joden hier niet verwijten” (of iets dergelijks in die richting). Het is nu echter al lang een publiek geheim dat vele Joodse mensen hier (en voor hetzelfde geld in het buitenland), eerst loyaal zijn aan de kleine Joodse staat in het Midden-Oosten. Dit bleek maar weer eens toen verschillende Joodse mensen tijdens het moorddadige Israëlische offensief in Gaza in de zomer van 2014 toen de Israëlische militaire operatie, “Protective Edge”, aan de gang was, boven hun balkon of voor het raam de Israëlische vlag hadden gehesen; dit ter ondersteuning van het regime en het leger van Israël! En zoals nu inmiddels weer lang bekend is, kwamen er bij deze operatie circa 2.200 Palestijnse burgers bij om tegenover ongeveer 100-plus Joodse mensen waaronder Israëlische militairen. Nu zag zelfs de meest fanatieke Israël-verdediger dat het aantal omgekomen Palestijnen tegenover Joodse mensen toch wel onevenredig hoog was. Het was dus tijd voor hen om zich vast te bijten in een ander “vals gerucht”: “Ja, maar de helft van die Palestijnen was samengesteld uit Palestijnse strijders van Hamas die zich met hun raketlanceerinstallaties opzettelijk in dichtbevolkte Palestijnse wijken hadden gevestigd. Dus Israël kón niet anders dan…” Uit wat professor Noam Chomsky al eerder had duidelijk gemaakt, namelijk dat Israël met haar superieure lucht- land- en zeemacht een bevolking (de Palestijnen) bestrijdt die een dergelijke krijgsmacht niet hebben, kan echter alleen maar worden geconcludeerd dat ook dit excuus niet meer dan een “Joodse fabel” (leugen) is (met hartelijke dank aan onder meer de Israëlisch-Joodse fabelverkondiger, (Ome) Joop Soesan)!

Stichting Antisemitisme Preventie & Leerstoel Antisemitisme: zijn deze Instellingen wel Noodzakelijk? 

Dan de vraag: zijn instellingen als Stichting Antisemitiemse Preventie en een Lerstoel Antisemitisme wel nodig om er het anti-Semitisme mee te bestrijden? Deze vraag kan het best worden beantwoord door te wijzen op de talloze gifige reacties van talloze tweeters op de ietwat overtrokken vergelijking van Van den Oever waarvan we hier een klein deel hebben geciteerd. Het juiste antwoord is dan ook: dergelijke instellingen zijn helemaal niet nodig! En neemt het anti-Semitisme hier in Nederland en in Europa nu wérkelijk toe? Wederom zouden we willen verwijzen naar die vele reacties. E uit al die reacties kunnen we slechts maar een ding concluderen: het is juist het “pro-Semitisme” (in tegenstelling met anti-Semitisme) wat hier inmiddels flink toegenomen is! Het zal echter bij in vergelijk hiermee kleine groep Nederlanders zijn, waarbij het besef intussen is doorgedrongen wat Israël al sinds jaar en dag met de Palestijnen aan het doen is. En dit zal dan zeer waarschijnlijk door al die (aan)klagende tweeters met Jeroen van den Eijnde, Mark Traa en (ome) Joop Soesan voorop, zijn uitgelegd als een “toename van anti-Semitisme.” 

“De Duivel Haat Israël.” Oh Really? 

En hierbij komen we dan toch weer even bij de vele Van genderens en de Van Barnevelds (en aanverwante gelijkgezinden). Die hebben altijd beweerd (en beweren dit nu nóg) dat “De duivel haat Israël”; hij wil het van de kaart vegen en vernietigen. Dit onder andere naar aanleiding van de vele anti-Israëlprotesten die tijdens een Israëlische inval in Gaza over verschillende delen van d wereld doorgaans zijn georganiseerd. Maar heeft die “duivel” nu wérkelijk een gloeiende hekel aan Israël? Wij mene  ten steligste dat dit eenvoudig kan worden weerlegd met het volgende: op het YouTube-kanaal is er onder meer een videoclip van de zanger, Michael Heart, te beluisteren; zijn song is getiteld, “We Will Not Go Down”, waarmee hij de strijdvaardigheid van de Gazaanse Palestijnen bedoelt. youtube.com/watch?v=dlfhoU66s4Y Voordat we de clip met de song van Heart af kunnen spelen, zien we er eerst de nu reeds lang bekende waarschuwing:

“De volgende content is door de YouTube-community aangemerkt als ongepast of aanstootgevend voor sommige doelgroepen.” Met vlak daaronder in kleine letters, “Mogelijk niet voor alle leeftijden geschikt” en tenslotte gevolgd met, “ik begrijp het en wil doorgaan.” 

Wel, we begrijpen het niet maar we willen desondanks toch doorgaan. En tijdens het door Heart zo dramatisch doch waarheidsgetrouwe gezongen lied, zien we de beelden van door de Israëlische monsterachtige juggernaut vermoorde Palestijnse baby’s; Palestijnse ouders en kennissen die rouwen om hun de door de Bolsjewistisch-Zionistische heilsstaat vermoorde kinderen! En geloof het maar: naar aanleiding van die waarschuwing van de YouTube-directie staat ook deze clip op het punt om vandaag of morgen voorgoed verwijderd te worden! Vergelijk deze clip nu eens met de verschillende video’s van christenzionisten met hun racistische, demonische leer over het volmaakte “Joodse uitverloren volk Israël” en het Palestijnse volk wat in hun ogen toch eigenlijk geen volk is, die er ook te zien zijn. Onze vraag is nu: zien wij bij deze video’s van deze gechristianiseerde racisten dezélfde waarschuwing als bij die van Michael Heart? Het is eigenlijk meer dan overbodig om deze vraag te beantwoorden. En het antwoord is natuurlijk, NEE! Intussen zijn er clips van anderen waarbij onder meer te zien was hoe Palestijnse gezinnen door de Israëlische politie uit hun huizen werden verwijderd om plaats te maken omwille van een wildvreemde Jood die vanuit welk deel van de wereld dan ook naar Israël was geëmigreerd, door YouTube verwijderd! Die kerel was daarvoor nooit eerder in Palestina geweest! Maar dat zien we weer niet van die video’s van de genoemde gechristianiseerde racisten! Bekijk bijvoorbeeld eens de video van de prediking van Dirk van Genderen, getiteld, “Gods plan met Israël” youtube.com/watch?v=Uovq4w-4U0o Luister eens hoe Van Genderen met ontzag voor Israël vervuld aan het prediken is; zien we diezelfde voorafgaande waarschuwing bij deze video als die van Michael Heart ook bij de video over Van Genderen? Natuurlijk niet! Als nu die “duivel” Israël zo zou “haten”, dan zou je die waarschuwing eerder bij de video’s van Van Genderen en gelijkgezinden aan hebben moeten treffen. Maar dan zien we die niet. En zo hebben we weer een mythe ook als mythe aan de kaak gesteld: de Joodse fabel van “de “duivel” die Israël zo zou “haten.”

Voormalig Fractievoozitter van de VVD & het Recht op Vrijheid van Meningsuiting: Ontkennen van de Holocaust Moet Mogelijk Zijn. 

En dan hebben we het nog niet gehad over verschillende Nederlandse politici die tijdens invallen in Gaza door Israël stonden te verkondigen dat “Israël heeft het recht om zich te verdedigen.” Eén van hen is de huidige premier, Mark Rutte eertijds fractievoorzitter van de VVD. Het zal nu wel weer lang vergeten zijn, maar in 2005 had Rutte een wel zeer opmerkelijk wetsvoorstel in gedachten gekregen: Hij wist nu ook wel dat het ontkennen van de Holocaust onzinnig en dwaas was (want die was inmiddels meer dan bewezen dat die plaats had gehad vond hij), maar omwille van de vrijheid van meningsuiting moest dit toch wel kunnen. Aldus kwam hij met zijn wetsvoorstel voor de dag in de Tweede Kamer. Amper was dit bekend geworden of de eerste die zich hierdoor gekrenkt en in in zijn wiek geschoten voelde, was destijds de voorzitter van het CIDI, Ronnie Nafthaliël. Hij noemde dit wetsvoorstel van Rutte “gevaarlijk.” Uiteindelijk nam de druk op Rutte door het CIDI en vanui andere lagen zo toe dat hij zijn wetsvoortsel maar liet varen. Nochtans waren het hij en minister Carola Schouten, die op maandagmorgen tijdens een ontbijt met de boeren van Farmer Defence Force de laatsten hadden aagesproken op de vergelijking van Mark van den Oever:

“Mark ven den Oever, voorman van Farmer Defence Force kreeg veel kritiek vanwege zijn opmerking die hij vrijdag maakte tijdens een debat in het provinciehuis over de stikstofproblematiek. FDF maakt deel uit van het Landbouw Collectief, waarmee Rutte maandagochtend ontbeet. Er was aanleiding dit te benoemen aan het begin van het gesprek, zeggen de partijen. Ook minister Carola Schouten, die bij het ontbijt aanwezig was,  heeft ‘aangegeven hoe ze over die uitspraken denkt.’ Volgens haar is dat ‘aangekomen.’ Vergelijkingen met de Holocaust zijn volgens haar ‘nooit passend en gaan altijd mank.’ Verder wilden de kabinetsleden weinig kwijt over wat er verder is gezegd over de uitspraken, omdat het gesprek besloten was. Aalt Dijkhuizen, de voorman van het Landbouw Collectief, vindt het ‘begrijpelijk’ dat de opmerking van Van den Oever ter sprake is gekomen. Dat heeft volgens hem geen sluier gelegd over de rest van het gesprek. “Het is meteen aan het begin besproken en vervolgens zijn we met de punten inhoudelijk bezig geweest.” omroepbrabant.nl/nieuws/3122621/Mark-Rutte-In-gesprek-met-boeren-Holocaust-vergelijking-indringend-aan-de orde-gesteld

Israëlisch Ambassadeur voor Nederland Naor Gilon over de UNWRA & het “Zogenaamde Palestijnse “Vluchtelingen” Vraagstuk.” 

Korte tijd geleden had het programma, “Uitgelicht!” van de christelijke familiezender, Family7, van 19 december 2019 een interview met de nieuwe Israëlische anbassadeur voor Nederland, Naor Gilon. Hij had toen recent Urk bezocht waarbij hij zijn condoleances aanbood voor de tragische dood van twee Urkse vissers. Dit was natuurlijk wel netjes van hem, maar het ging ook over de hulporganisatie UNWRA die de Palestijnse vluchtelingen vertegenwoordigt:

“Ook spreekt de ambassadeur over de UNWRA, die het zogenaamde Palestijnse “vluchtelingen” vraagstuk kunstmatig in stand houdt als politiek wapen tegen Israël, in plaats van het probleem op te lossen.” joods.nl/2019/12/interview-israelische-ambassadeur-naor-gilon-bij-tv-programma-uitgelicht-video/

Aldus de schrijver van dit artikel, Joop Soesan. Daarna hebben we de video zelf bekeken. Tijdens het interview vraagt presentator Riekelt Pasterkamp dhr. Gilon of hij tijdens zijn rondreizen door Nederland ook “antisemitische geluiden” waargenomen had. (vanaf 6:14) Tijdens zijn drie en een halve maanden durende reis had mr. Gilon dit niet gemerkt zoals hijzelf zegt. En ook daarvoor was hij er zelf persoonlijk nooit mee geconfronteerd, voegde mr. Gilon eraan toe. Op sociale media echter, had hij verschillende vijandige opmerkingen gezien. Op een bepaald moment vertelt Pasterkamp dat de ChristenUnie (CU) door een andere niet nader genoemde politieke partij verweten werd, banden zou hebben met de Israëlische ambassade en vroeg hij Gilon of dit waar was. (vanaf 12:47) De Israëlische ambassadeur antwoordt dan dat “zij” (Gilon en Israël) veel goede vrienden binnen de CU, de SGP, de VVD en andere partijen hebben zitten. Dan vertelt Gilon er dit over:

“Zodra iemand Israël steunt, en de ChristenUnie steunt Israël, dan wordt hij verdacht van het hebben van een dubbele loyaliteit. Dat gebeurt voornamelijk bij Joden. Joodse burgers die al eeuwen in Italië wonen, waar ik hiervoor ambassadeur was, en die Israël steunen, zouden een dubbele nationaliteit hebben. Zo gaat dat hier ook. Als je een vriend van Israël bent, dan werk je voor Israël. En voor je het weet wordt de Mossad genoemd.” 

Met andere woorden: dit zou allemaal niet waar zijn. En hierin is toch iets vreemds gelegen daar er één met Israël bevriende  partij met haar fractievoorzitter is die door Gilon niet bij name genoemd werd: De PVV en Geert Wilders. En wel in deze, dat Wilders zelf banden heeft met Israël en bovendien verbonden is (of was) met de Mossad! wanttoknow.nl/politiek/geert-wilders-is-de-mol/ Dhr. Gilon lijkt hier dus niet de waarheid hebben gesproken. En hoe het dan met die overige partijen (CU, SGP, VVD etc.) zit, weten we niet. Maar zouden er binnen die partijen ook leden zitten met gelijkwaardige connecties? Vervolgens begint Pasterkamp over minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingsamenwerking, Ingrid Kaag die in die tijd pas weer de organisatie UNWRA was gaan financiëren. (vanaf 14:02) Hij vraagt de Israëlische ambassadeur hoe hij daar tegenover staat; Gilon:

“Ik heb een groot fundamenteel probleem met UNWRA”. (UNWRA staat voor UN Relief and Works Agency for Palestinian Refugees-TN) “UNWRA is een van de organisaties die opgericht werden na de Tweede Wereldoorlog, is opgericht door de VN-Mensenrechtenraad. Toen waren er veel vluchtelingen omdat de grenzen binnen Europa veranderden. Het doel van de andere organisaties was het laten inburgeren van de mensen op de plek waar ze waren en ze daar burgerschap en gelijke rechten te geven. En niet het verplaatsen van zo ’n groep. De Arabieren vonden die organisaties niet geschikt. Toen werd UNWRA opgericht. UNWRA kreeg een ander mandaat. Niet met het laten inburgeren van mensen. maar eerder om het probleem te laten voortduren. Toen UNWRA werd opgericht, waren er zo ’n 700,000 Palestijnse vluchtelingen. Even om te vergelijken: er waren 850.000 tot 900.000 Joden die op datzelfde moment de Arabische landen moesten verlaten. Die Joodse vluchtelingen werden voor het grootste deel opgenomen door Israël. Daar heeft niemand het over. Op datzelfde moment had UNWRA de zorg over 700.000 vluchtelingen, en dat is inmiddels een groep van 5 miljoen zogenaamde Palestijnse vluchtelingen. Er is nu al een vierde generatie vluchtelingen.”

Dan wordt Gilon onderbroken door Pasterkamp die hem dan dit vraagt:

“U zegt ‘zogenaamde vluchtelingen.’ U noemt ze geen echte vluchtelingen.” 

Gilon: “Nee. Ten eerste hebben sommigen van hen al een Jordaans paspoort. Syrië en Libanon hebben he nooit volledige, gelijkwaardige rechten gegeven. Ze hebben hen een verblijfplaats gegeven, maar geen volledig burgerschap. Ze kunnen daar niet alles doen. Daarmee houden ze het probleem in stand en maken ze het groter. En waarom frustreert mij dit? Ik ben voor het helpen van de Palestijnen of andere arme volkeren. Humanitaire hulp gaat ons allemaal aan. We willen andere mensen niet zien lijden. Tegelijkertijd, eerst waren het er 700,000 en nu zijn het er 5 miloen. Velen van hen leven trouwens onder de Palestijnse Autoriteit, in Syrié of in Libanon. Sommigen zijn naar het Westen gegaan, maar worden vaak nog steeds gerekend tot de vluchtelingen. Als er 5 miljoen vluchtelingen zijn, hoe kunnen  we dan ooit het probleem tussen ons en de Palestijnen oplossen?”

Dan wordt Gilon even onderbroken door Pasterkamp en gaat hij verder:

“UNWRA houdt het probleem in stand in plaats van het op te lossen.”

Na het een en ander over de Duitse vluchtelingen van vlak na de oorlog gezegd te hebben, hoe die nu in andere landen een gelijkwaardig leven leiden en van deren geleerd te hebben hoe voor zichzelf te zorgen, zegt Gilon in verband hiermee over de Palestijnse vluchtelingen:

“Een wijs iemand zei ooit ‘Als je ze een vis geeft…’ (Dat is een leuk voorbeeld voor u). ‘Als je ze een vis geeft, hebben ze een goed maal. Als je ze een hengel geeft, kunnen ze elke dag hun eigen vis vangen.’ Dat is het probleem. Ze voeden hen in plaats van dat ze hen helpen inburgeren en een goed leven op te bouwen. Dat is één probeem.” 

Dan heeft Gilon het nog over de Palestijnse schoolboeken waarin de vijandigheid tegenover Israël weergegeven wordt. Nu zullen we over het hierbovenstaande onze eigen analyse geven. Allereerst het getal van 700.000 Palestijnse vluchtelingen. Dit is hetzelfde aantal wat destijds door de Joodse Bolsjewist David Ben-Gurion en zijn  Joodse mede-terroristen met het nodige geweld van hun woongebieden waar zij en hun voorvaderen al voor eeuwen hadden gewoond, wéggedreven en wéggezuiverd werden. Gilon spreekt wel over die 700.000, maar hij schijnt vergeten te zijn ook de daders erachter te benoemen die hier verantwoordelijk voor waren!  Punt twee (2): Die 850.000 tot 900.000 Joden die destijds uit de Arabische landen werden verdreven, wwrden er eveneens door dezélfde Bolsjewistische daders wéggejaagd. Irak is hier een zeer goed voorbeeld van zoals verteld door de Arabisch-Joodse auteur, Naeim Giladi in zijn “Ben-Gurion’s Scandals. How The Haganah and The Mossad Eliminated Jews” (Dandelion Books) 1992. In samenspraak met de toenmalige Iraakse regering liet David Ben-Gurion door de Haganah en de Mossad in Irak op strategische plaatsen heimelijk bommen plaatsen waarna die explodeerden; de Joden die hier het slachtoffer van werden, hadden er geen enkel vermoeden van dat Ben-Gurion en zijn Joodse terreurorganisaties achter deze bommencampagne zaten. Korte tijd daarna brachten de daders pamfletten in omloop met de inhoud dat het in Irak niet langer veilig was voor Joden en dat het beter voor hen was en zij beter naar Israël zouden emigreren. En zo zijn die uiteindelijk vanuit Irak naar Israël verdreven en wel omwille van politieke doelstellingen. En dit zijn waarheidsgetrouwe feiten die door Gilon echter níet worden genoemd; hij erkent wel dat die Joden er destijds werden weggejaagd. Alleen de ware oorzaak, de reden, benoemt hij niet. Dan gaan we naar die 5 miljoen Palestijnse “niet-echte” vluchtelingen waar Gilon het over had; als de UNWRA die nu niet langer een vis om zich ermee te voeden zou geven maar de hengel, dan zouden die vluchtelingen pas leren om ook goed in te burgeren en voortaan voor zichzelf te zorgen, aldus de Israëlische ambassadeur. Maar de organisatie wil dit niet, aldus wordt dit vluchtelingenprobleem niet opgelost doch in stand gehouden. meent Gilon. De waarheid is echter ánders; Israël heeft maatregelen gepland om het onderwijs wat de UNWRA er geeft, na eerdere pogingen dit gedaan te hebben, weer te ontwrichten. http://www.palestinechronicle.com/israels-renewed-campaign-against-unrwa-is-an-attack-on-palestinian-education-and-liberation/ Wat dan ook de reden is dat de Palestijnen er nooit iets zullen leren over zelfredzaamheid!

Her Beruchte Detentiekamp Khiam. 

We schrijven nu anno 25 januari 2020; vijfenzeventig (75) jaar geleden werd onder meer het Duitse concentratiekamp, Auschwitz, door de Sovjet-Russen bevrijd. Aanvankelijk heette het dat daar circa 4.000.000 mensen om het leven waren gebracht door het Duitse bestuur van dat kamp; later echter, kwam The Washington Times op dinsdag 17 juli 1998 op bladzijde A11 met een opmerkelijk bericht: Polen had het aantal dodelijke slachtoffers gereduceerd van vier miljoen tot 1 miljoen! Nog opmerkelijker was het feit dat met deze reductie ook het beruchte getal van “zes miljoen” hiermee gereduceerd had moeten zijn, doch dat dit echter ook daarna als feit gehandhaaft werd … tot op den dag van vandaag! En ook vandaag wordt er nog van tijd tot tijd volop aandacht besteed aan dat wat we nu al zeer lang kennen als de Holocaust. En wat dit allemaal voor negatieve gevoelens losmaakt bij anderen, hebben we gezien met de vergelijking die Van den Oever met de huidige toestand met de boeren en met de Joden van WW II had gemaakt.Nu even wat de keerzijde van Israël betreft; het is nu voor een aantal mensen bekend dat ook Israël haar eigen concentratiekampen heeft; het bekendste kamp is natuurlijk die openluchtgevangenis, Gaza genaamd. In het nog niet zo lange verleden echter, was er nóg een kamp, wat de benaming Khiam droeg:

“Gedurende de jaren van de Israëlische bezetting van Zuid-Libanon was de Khiam-gevangenis een detentie en ondervragingskamp. Van 1985 tot aan de Israëlische nederlaag in 2000, werden er Libanese en Palestijnse gedetineerden zonder vorm van proces vastgehouden. De meesten van hen werden wreed gemarteld- sommigen van hen stierven. 

Spoedig na de Israëlische terugtocht uit Zuid-Libanon, namen de bewakers van de beruchte Khiam-gevangenis, na de gevangenen te hebben vrijgelaten, de vlucht. Mannen, vrouwen en kinderen waren er onder erbarmelijke omstandigheden vastgehouden. Nu is het detentiekamp leeg. De getuigenissen van de gevangenen en de cellen zijn er getuige van wat er binnen gaande was.”

De gevangenen werden massaal in kleine smerige cellen gepropt waar zij zowel moesten eten als slapen. En:

“Gevangenen werden er driemaal per dag stelselmatig gefolterd. De martelingen hielden in, slagen, het worden geprikkeld met elektrische kabels op gevoelige delen van het lichaam en zij werden opgehangen in pijnlijke posities. Onder de gevangenen was er onder meer de Libanese journalist, Cosette Ibrahim, die terwijl hij verslag deed in Zuid-Libanon, ontvoerd werd. Sommige van de gedetineerden ware kinderen zoals de 15-jarige Ali Tawbeh, die samen met zijn ouders door de Israëlische bezettingsmacht in 1997 uit zijn huis gesleurd was. Andere gijzelaars zoals Abdeh Malkani, waren over de zeventig jaar oud. Hussein Awada, 65 jaar oud, had er gedetineerd gezeten sinds juni 1999; hij had ernstige hartproblemen en kon zich slechts voortbewegen met een stok.

Israël had de leiding over de gevangenis waarbij het gebruik maakte van de militia die het zelf had gecreëerd: het Zuid-Libanese Leger. Het detentiecentrum Khiam werd er door de Israëlis in 1985 opgezet; tot 1987 hadden die er direct de leiding over, waarna zij er de controle overdroegen aan hun bondgenoot, het Zuid-Libanese Leger terwijl zij er zelf de touwtjes in handen hielden. Zij verschaften er de beulen de opleiding voor en hadden de leiding over de martel-sessies. Zij betaalden de salarissen en verschaften hen de uitrusting. 

Druk vanuit het Internationale Comité van het Rode Kruis” (ICRC) “om het kamp te bezoeken, dwong het Zuid-Libanese Leger er de omstandigheden te verbeteren. Het zou echter nog een jaar in beslag nemen, voordat zij het ICRC toe zouden staan het kamp te inspecteren in januari 1995.”

Tussen de jaren 1987 en 1995 hadden de gedetineerden het recht niet, familieleden te ontvangen of om juridisch advies in te winnen of hun detentie nu wel of niet gewettigd was. En:

“Een aantal gedetineerden zijn in Khiam gestorven, sommigen van hen na gefolterd te zijn, anderen vanwege het gebrek aan medische verzorging. Andere gevangenen zijn pas na jaren van foltering en van de buitenwereld afgesloten te zijn, vrijgelaten met ernstige fysieke en mentale ziekten. In mei 2000 toen Israël zich uit Zuid-Libanon terugtrok, namen velen van de bewakers en ondervragers waaronder de zesduizend leden van het Zuid-Libanese Leger en hun familes de vlucht over de grens en zochten hun toevlucht in Israël. Daar leven zij onder bescherming van de Israëlische regering ten koste van de Israëlische belastingbetaler.” electronicintifada.net/content/photostory-khiam-detention-camp/9479

Khiam, het beruchte Israëlische Nazi-achtige kamp. En zeer recent is weer de Holocaust herdacht (wat uiteraard gepaard ging met de noodzakelijke plechtigheden). En wat zeggen de christenzionisten met aan de leiding (op Nederlands grondgebied) met Dirk van Genderen en die andere gechristianiseerde bavianen daar, Jan van Barneveld, Frits Boekhoff, FRanklin ter Horst, en vele anderen hierop? Juist: “Ook Israël maakt fouten”! En ja, die mogen toch ook worden “benoemd”, niet. Wel, vergis je niet: den dag dat die ooit eens wérkelijk door dit stelletje pro-Israëlische afgodendienaren die van Israël intussen een soort van “Gouden Kalf” hebben gemaakt en wat door hen vereerd wordt, zullen worden benoemd moet óf nog geschapen dan wel geboren worden! 

Ton Nuiten – Zaterdag 25 Januari 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star