De Hongaarse Opstand van 1956 & de Huidige Protestdemonstraties van de Franse Gele Vesten: van de Hongaarse Anti-Joodse Opstand naar de Franse Anti-Zionistisch-Maçonische Opstand; Stepháne Blet: de “Afvallige Vrijmetselaar”; de Franse Zender France24 over “Anti-Semitische uitingen” tijdens Franse Protesten; het CIDI: Anti-Semitische Uitingen bij Demonstranten Nederlandse Gele Hesjes; Onevenredig Gewelddadig Optreden Franse Politie tegen Demonstranten; Overdracht Israëlische Propaganda- en Repressiemethoden van Israël naar China (en Nog Veel Meer)

Het zal voor sommigen we bekend zijn, dat de revisionist, David Irving door de gevestigde media kleinerend “Holocaust-ontkenner” genoemd vanwege zijn van het officiële Holocaust-verhaal afwijkende visie), enkele revisionistische boeken heeft geschreven. Eén ervan is getiteld, “Uprising”, en dat had de Hongaarse anti-Communistische Opstand in 1965 als onderwerp. Officieel heet het dat deze opstand van de Hongaarse bevolking niets anders was dan een massaal verzet tegen de Communistische heerschappij in Hongarije. David Irving nu, besloot hier later een boek onder de genoemde titel over te schrijven. Daar had hij uiteraard de nodige gegevens voor nodig om dit te kunnen doen. Terwijl hij nu bezig was met het verzamelen van de daarmee gerelateerde informatie, begon het beeld van de achtergrond van deze opstand geleidelijk aan vorm te krijgen:

“Een boek wat ik ergens in 1975 schreef en waarvoor ik toegang had tot enkele van de CIA-archieven die zeer interessant zijn omdat de CIA diepgaande psychologische verhoren afgenomen had van een groot aantal Hongaarse vluchtelingen die na 1956 naar dit land gekomen waren, was…..de geschiedenis van de Hongaarse Opstand tegen de communistische bezetting van Hongarije. En zonder enige twijfel in mijn gedachten, was dit inderdaad een zeer interessante ontdekking totdat ik dit begon te onderzoeken. Ik besefte dit niet. De reden dat ik een boek over de Hongaarse Opstand begon te schrijven, was geheel irrelevant. Ik had besloten een boek over iets heel anders dan over Hitler en het Derde Rijk te schrijven om zo te laten zien dat ik niet steeds op hetzelfde spoor zat. Maar het vreemde was dat toen ik het boek begon te schrijven, ik in de CIA-archieven ontdekte dat het Hongaarse volk toen die met de opstand begonnen, die als een anti-Joodse pogrom begon. Om te beginnen, was dit voor de eerste paar dagen in wezen een anti-Joodse revolutie, geen anti-communistische revolutie. In de jaren ’50 beschouwde het Hongaarse volk haar regering a;s een Joodse regering, en zij beschouwden de geheime politie, de gevreesde [AVH] als een Joodse geheime politie, en in wezen was dit ook zo, want toen het Rode Leger Hongarije in 1945 binnentrok, bracht het al de Joden die de vlucht naar de Sovjet-Unie hadden genomen, terug naar Hongarije en het waren zij die er de meest gewilde en betrouwbaarste  banen kregen, de commissarissen van de geheime politie en hun beulen. En dat is waarom de Joden tegen 1956 in Hongarije zo werden gehaat, omdat deze mensen werden beschouwd als degenen die naamloos lijden over het Hongaarse volk hadden gebracht, dus begon de Opstand als een anti-Joodse Opstand. Ieder van de ‘Hongaarse’ leiders in die tijd in 1956….zij waren allen Joden, en toen ik het” (boek) “begon te schrijven, had ik me dit nooit gerealiseerd. Op de wijze waarop deze dingen buiten het publieke bewustzijn worden gehouden, was dit een buitengewoon feit. En natuurlijk, toen het boek uitkwam, werd mij ‘anti-Semitisme’ verweten. Maar wat wordt ik verondersteld te doen wanneer je als historicus iets ontdekt, wordt je verondersteld te pretenderen dat het niet dát is? En als je dit pretendeert, dan doe je het Joodse volk meer schade aan dan goed denk ik.” https://christiansfortruth.com/historian-david-irving-explains-why-jews-themselves-are-responsible-for-ending-up-in-auschwitz/

Van de Hongaarse Anti-Joodse Opstand naar de Franse Anti-Zionistisch-Maçonische Opstand. 

Dan doen we nu een grote stap voorwaarts, van de Hongaarse anti-Joodse Opstand in 1956 naar de huidige tijd, naar Frankrijk, naar (wat we de Franse anti-Zionistisch-Maçonische Opstand) zouden willen noemen. En dan hebben we het natuurlijk over de “gilets jaunes” ofwel de “Gele Vesten-Beweging.” Grote groepen mensen in Frankrijk zijn vanaf het midden van november vorig jaar regelmatig de straat opgegaan om te protesteren tegen de hervormingsplannen van de Franse Macron-regering. De vonk die er in het kruitvat werd gestoken en waarmee de genoemde beweging opkwam, zou een belasting op brandstof zijn om zo de klimaatverandering te bestrijden. Althans, dit deelde de Amerikaanse nieuwszender, CNN, op 16 november j.l. mee. edition.cnn.com/2019/11/15/europe/gilets-jaunes-anniversary-intl/index.html Nu had de Franse regering al beloofd, nooit toe te geven aan de eisen van de demonstranten, maar heeft dit uiteindelijk toch wél gedaan:

“En toch is het dit deze week de eerste verjaardag van een succesvolle volksopstand die uit het niets verschenen was, om slecht weer te verdwijnen, maar niet voordat er de vele aanvankelijke doelstellingen mee bereikt was en door zou gaan om er bewegingen zonder leiders elders mee te inspireren.” (vetdruk toegevoegd)

Nu weten we niet of die protestbeweging ook daadwerkelijk zal verdwijnen; misschien zou dit wel het geval kunnen zijn. Maar nu de vraag: Waarom noemen we de “Gele Vesten-Beweging nu een “Franse anti-Zionistisch-Maçonische Opstand”? Omdat er bij de huidige beroering die er in Frankrijk heerst betreffende de “Gele Vesten” tegen de Franse regering, ook hier net als bij de “Hongaarse Opstand” van 1956 “dingen buiten het publieke bewustzijn worden gehouden.” Allereerst dit: wat nu de massabetogingen door de “Gele Vesten” tegen de Franse overheid aangaat, zijn die misschien niet helemaal te vergelijken met wat er destijds in Hongarije gebeurde; zo werd de opstand in Hongarije op bloedige wijze neergeslagen doordat de Hongaars-Joodse regering de Sovjet-Unie om steun had gevraagd; enige tijd later trokken Sovjet-eenheden Hongarije binnen waarna het met de opstand gedaan was. Dit is -uiteraard bij de huidige onlusten in Frankrijk niet het geval. Maar wat met betrekking tot zowel de Hongaarse Opstand in 1956 en de huidige betogingen door de “Gele Vesten” in Frankrijk buiten ons publieke bewustzijn is gehouden, is dat dezelfde macht achter de Hongaarse Opstand nu ook achter de hervormingen door het Macron-regime in Frankrijk zit! Waren dit destijds in Hongarije Joodse Communisten, in het huidige Frankrijk is dit nu de Zionistische Maffia. 

Stephane Blet: de “Afvallige Vrijmetselaar.” 

Welnu, ook wij zouden niet anders hebben geweten dat de betogingen van de “Gele Vesten” tegen de Franse overheid louter en alleen gericht zouden zijn vanwege de hervormingen die Emmanuel Macron en zijn kliek voor de Franse bevolking in petto hadden, ware het niet dat we niet wisten wie Stephane Blet is. Wel, wie is nu Stephane Blet? In het verleden was hij een vooraanstaande Vrijmetselaar. Hoewel hij er binnen de Vrijmetselarij een hoge positie bekleedde, schijnt hij er aanvankelijk toch niet van op de hoogte te zijn geweest wat de Vrijmetselarij precies is en waar dit genootschap wérkelijk op uit was. Maar ergens moeten Blet de schellen van de ogen gevallen zijn en begon hij geleidelijk aan het wáre beeld van dit genootschap te ontwaren. Hij besloot met de Vrijmetselarij te breken en begon die toen openlijk te hekelen. Tot dan toe scheen hem dit geen problemen te hebben opgeleverd. Maar nadat Blet bekend had gemaakt dat hij een vriend van Alain Soral was, had hij geen leven meer. Hoe dat zo? Wel, Alain Sorel was bekend om zijn kritiek op het Franse gevestigde politieke bestel en -and get this- de “Zionistische Bovenklasse.” En het is die klasse die de verborgen macht achter Macron en zijn politieke club is. Stephane Blet (die later vanwege de tirannieke maatregelen die door het Franse politieke bestel in opdracht van de “Zionistische Bovenklasse” tegen hem had genomen) de wijk had genomen naar Turkije) zei het volgende over de omstandigheden van de Franse bevolking in hun eigen land:

“Terwijl de Zionistische Maffia in Israël er de Palestijnen in hun eigen land geleidelijk aan het uitroeien is, is de Zionistische Maffia in Frankrijk bezig de Fransen in hun eigen geboorteland tot Palestijnen te reduceren.” henrymakow.com/2019/12/-stephane-blet—the.html

En hiermee wordt het duidelijk: Net zoals de Hongaarse Opstand geen “opstand tegen de Communisten” maar eigenlijk een anti-Joodse Opstand was, zo zijn de betogingen door de “Gele Vesten” in het hedendaagse Frankrijk niet zozeer een opstand tegen de hervormingen van Macron en zijn politieke kliek, maar eerder een anti-Zionistische Opstand. En de Franse betogers schijnen er nu goed van op de hoogte te zijn, wát nu de Verborgen Hand achter die hervormingen zit. En zoals die “Joodse Maffia” er in Israël de Palestijnen langzaam aan het uitroeien is via regelmatige invallen in Gaza, de strenge restricties voor hen op de West-Oever (de bezette en geen “betwiste gebieden” zoals de christenzionisten zo graag zoude willen), het in koelen bloede neerschieten van Palestijnen die Israëlische militaire vehikels bekogelen met slechts stenen, het martelen van Palestijnen in Israëlische militaire detentiecentra en andere gruweldaden), zo is diezelfde “Joodse Maffia” er in Frankrijk bezig er de Franse bevolking tot Palestijnen te reduceren via schadelijke hervormingen. 

France24 & BBC: Anti-Semitische Uitlatingen Tijdens de Gele Vesten-Protesten. 

En om die reden zullen er ook wel hier en daar de anti-Joodse leuzen die er door verschillende Gele Vesten-betogers werden geuit, gedaan zijn. De bekende Engelstalige Franse TV-zender, France24, had hier aandacht aan geschonken. france24.com/en/20190213/france-surge-anti-semitism-jews-hate-speech-yellow-vests-far-right Er werd gesproken over een toename van anti-Semitisme in Frankrijk. Ook de Britse nieuwszender, de BBC, had het er over in februari van dit jaar; in het betreffende artikel van de hand van de Britse correspondent voor Parijs, Lucy Williamson  over de Gele Vesten-protesten, werd onder meer meegedeeld dat het de Frans-Joodse filosoof, Alain Finkelkraut, was, die te maken kreeg met anti-zionistische leuzen van demonstranten van de Gele Vesten; toen hij een demonstratie passeerde, werd Finkelkraut uitgemaakt voor “vuile zionist.” bbc.com/news/world-europe-47286576

Centrum Informatie Documentatie Israël (CIDI): Anti-Semitisme bij Nederlands Protest Gele Hesjes. 

Zoals uit het citaat van CNN blijkt, hield men er rekening mee dat de Gele Vesten-demonstranten vóórdat hun beweging zou verdwijnen, er ook een inspiratie voor “bewegingen zonder leiders elders” voor zou zijn. Nu schijnt er wat dit betreft, ook iets van de grond gekomen te zijn, hier in Nederland. En dit is ook aan het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI niet ongemerkt voorbij gegaan. Op 14 januari van dit jaar, wist het centrum op haar website te melden dat er tijdens een gele hesjes-protest in Amsterdam een “antisemitsich spandoek” waargenomen was; degene die er spandoek tijdens de demonstratie ophield, was Floris Kraayenhage die zich op twitter @DutchPatriot 17 noemt. Op het spandoek wat hij vasthield was het volgende te lezen:

“Stop Rothschilds. Koop Zilver.” 

Over de demonstratie had het CIDI er het volgende geschreven:

“Sinds de “gele hesjes” in oktober 2018 op gang kwamen in Frankrijk viel op dat iedere vorm van centraal gezag ontbreekt bij de protestbeweging. Naast geweld en vandalisme is zodoende ook racisme en klassiek antisemitisme tot uiting gekomen onder het mom van de gele hesjes. Hoewel dit tot nog toe beperkt leek tot de Franse context, heeft de antisemitische ondertoon inmiddels ook in Nederland de kop opgedaan. Bij een demonstratie in Amsterdam afgelopen zaterdag was op een van de spandoeken de tekst”Stop Rothschilds koop zilver” te lezen. Voor de Nederlandsche Bank verklaarde een demonstrant: “we halen de Rothschilds onderuit, onze onderdrukkers, onze dictators, de mensen die de wereld in bedwang houden (…) We zijn hier alleen als slaven.” cidi.nl/demonstraties-gele-hesjes-in-nederland/

Gele Vesten-Beweging Gedoemd Dood te Bloeden? 

Misschien zal het wel zo gaan; als een bepaalde protestbeweging geen leiders en dus ook geen centraal gezag heeft, zal die op den duur vanzelf langzamerhand doodbloeden. En dit zou dus ook in Frankrijk en Nederland met de Gele Vesten-Beweging (of Gele Hesjes of hoe je die ook noemen wilt), kunnen gebeuren. Maar wat het CIDI er over het genoemde spandoek vermeldde, namelijk dat het de Rothschilds zijn, die de wereld beheersen dat dit neerkwam op “anti-Semitisme, komt ietwat vreemd over; natuurlijk de Rothschilds-familie is samengesteld uit Joden. Maar houdt dit dan ook in dat álle Joden verantwoordelijk zouden zijn voor wat een (in dit geval een familie met veel macht en invloed) gedaan heeft en nóg doet? Althans, dit is waar men er bij het CIDI van overtuigd schijnt te zijn. Zeer waarschijnlijk niet. 

Het CIDI & de Samenzweringstheorie over Nathan Rothschild & de Slag bij Waterloo. 

 Over de Rothschilds schreef het CIDI er verder dit over:

“Een verdere toelichting over wie de Rothschilds precies zijn, of wat ze vandaag nog doen, werd niet gegeven. Het gebruik van de naam van de oude bankiersfamilie als symbool van onderdrukking en machtsuitoefening achter de schermen heeft daarmee een antisemitische ondertoon. Na de Slag bij Waterloo in 1815 ontstond de wijdverspreide theorie dat de Rothschilds bij wijze van samenzwering de uitkomst van tevoren wisten, en winst behaalden uit de oorlog tegen Napoleon. Het idee past naadloos bij het stereotype dat Joodse bankiers met hun rijkdom de politiek ondergeschikt zouden houden. Nog in 2015 heeft de Britse krant The Independent moeite gedaan om de -inmiddels 200 jaar oude- samenzweringstheorie uitgebreid te ontkrachten. Ook recentelijk heeft NU.nl een “factcheck” uitgevoerd op theorieën over de rijkdom van de familie.”

Wel, dat kan; het verhaal dat Nathan Rothschild die als toeschouwer persoonlijk getuige was van de afloop van de Slag bij Waterloo, zich vervolgens naar Londen (waar hij zijn noordelijke afdeling van de bank van de Rothschilds had) had gehaast om er mee te delen dat het Naopleon Bonaparte was die de oorlog zou hebben gewonnen terwijl het juist Wellington was die er de grote overwinnaar van was, kan gewoon zijn verzonnen. . Door er dit verhaal op te hangen zou Rothschild zo in staat zijn geweest om er de Londense effectenbeurs mee te manipuleren om er (tot nadeel van anderen) veel winst mee te maken. Het pamflet, “Satan” getiteld, waar dit verhaal beschreven in stond, kan natuurlijk om mogelijk kwaadaardige redenen zijn geschreven; in werkelijkheid zou Nathan Rothschild in die tijd helemaal niet bij de Slag om Waterloo of zelfs maar in België zijn geweest. Wel, dat is allemaal mogelijk en we sluiten dit dan ook beslist niet uit. Of dit verhaal nu op waarheid zou berusten of niet, het is in ieder geval een feit dat eenieder (dus ongeacht wie dan ook), die hier juist het tegenovergestelde over zou hebben geschreven (en gesproken), kort daarna de volle laag over zich heen gekregen zou hebben. Dit is van toepassing op The Independent, op NU.nl en op wie dan ook anders (mochten die hier toevalligerwijze een tegenovergestelde mening hebben gehad; kijk maar naar Stephane Blet! En laten we niet vergeten dat de site waarop Stephane Blet zijn verhaal verteld, de site is van Henry Makow, (zélf een Jood)! 

Brother Nathanael Kapner & “The Rothschilds’ Secret Operations.” 

En dat het CIDI meedeelde dat er (met verwijzing naar Floris Kraayenhage, diens spandoek en de demonstrant bij de Nederlandsche Bank) verder geen toelichting over de Rothschilds gegeven werd over hun werkzaamheden, wel dat kan. En waarschijnlijk heeft men er bij dit centrum zelf ook nooit de moeite genomen om dit nu eens goed uit te leggen. En als je zelf niets zegt of uit te leggen hebt dan alleen dat je anderen die de Rothschilds maar verdacht vinden, “anti-Semitsich” beschouwt, ja, okay, dan houdt het natuurlijk op. Althans, wat het CIDI aangaat. Maar wat hier nu zo fascinerend is, is dat daar waar het CIDI zich over de Rothschilds in alle talen die er onder het hemelenruim hier op het aardoppervlak te vinden zijn volkomen stilzwijgen heeft gehuld, er anderen zijn die er intussen al enige tijd hun mond over open hebben gedaan; een van het is net als Henry Makow Joods. En dan hebben we het natuurlijk over de ons bekende Brother Nathanael Kapner. Op pagina 204 van zijn site, realzionistnews.com/?p=204 heeft hij een uitgebreid artikel over de Rothschilds staan en wat hij de titel, “The Rothschilds’ Secret Operations” meegegeven heeft. En onder die titel staat er “REAL JEW NEWS” en daar weer onder de woorden, “The Zionist War for World Domination.” En het is nu dit laatste waarvan Stephane Blet er slechts een glimpje van heeft laten zien waar het de Gele Vesten-Beweging, de “Joodse Maffia” en Frankrijk aangaat.

De Volkskrant en Haar (On)geloof in een “Zionistisch Complot.” 

En ook “de Volkskrant” had een artikel over de Gele Vesten-Beweging in Frankrijk. volkskrant.nl/niews-achtergrond/te-veel-fransen-zijn-vergeten-dat-antisemitisme-gevaarlijk-is~bc896e3d/ Naast het een en ander over de Franse Gele Vesten, had de krant het ook over het “Geloof in zionistisch complot.” In enkele zinnen schreef de krant er het volgende over:

“Volgens peilingbureau IFOP gelooft 44 procent van de gele hesjes in een wereldwijd zionistisch complot. Onder de hele Franse bevolking is dat 22 procent. In een enquéte van de nationale commissie voor de mensenrechten vond 20 procent van de Fransen dat Joden teveel macht hebben in Frankrijk.” 

Wel, dat wat de Volkskrant zelf niet en de gele hesjes nu wél geloven, is dat dit verhaal over een “wereldwijd zionisisch complot” bevestigd is door Brother Nathanael Kapner die zoals gezegd, zélf Joods is! Wat de “Joodse Maffia” in Frankrijk en het CIDI hier nu zo graag willen, is dat zowel de Franse als de Nederlandse hesjes hun ogen dáár zouden hebben waar deze twee organisaties die graag wíllen hebben: in hun zak! Maar dankzij Makow, Blet en Kapner is dit niet langer mogelijk; en zo is dan het Grote Ontwaken begonnen! Mensen beginnen nu te zien, wat er zich achter de schermen al die tijd werkelijk heeft afgespeeld en wat er zich nú afspeelt.En hoe dit alles een schadelijke impact heeft op hun leven. En nu dit zich geleidelijk aan steeds meer openbaart, wordt er weer alom de aloude klaagzang gezongen, “Het anti-Semitisme neemt (hier en daar) “weer toe.” Nee, het anti-Semitisme neemt niet toe (hoewel het schelden tegen Finkelkraut en het bekladden van meer dan veertig Joodse graven met hakenkruisen en andere acties ronduit af te keuren zijn); het is eerder het besef, de gewaarwording onder delen van de bevolking van zowel in Nederland, Frankrijk (en andere landen), van “De Zionistische Oorlog om de Wereldheerschappij” onder leiding van de Rothschilds. 

Gewelddadig Optreden Franse Politie tegen de Demonstranten. 

Tijdens de verschillende protesten van de Gele Vesten in Frankrijk is er politie tegen ingezet. Het politiegeweld tegen de demonstranten is hierbij door de agenten niet geschuwd. In een artikel hierover, van de hand van Pauline Bock voor Foreign Policy, van 29 november j.l., lezen we er aan het begin dit:

“Het afgelopen jaar in Frankrijk biedt een mogelijk voorproefje voor de toekomst van het Westen: toenemende protesten tegen het liberalisme – en toenemend geweld tegen de protesten.” 

Voordat we verdergaan, zie in dit verband ook: unz.com/buchanan/today-france-tomorrow-the-usa/

Patrice Phillippe. 

Een van de vele demonstranten tijdens de protesten was Patrice Philippe, een 49-jaar oude truckchaufeur, die te maken kreeg met buitensporig politiegeweld. Op 8 december 2018 deed hij voor het eerst mee aan protesten. En terwijl hij met de overige demonstranen meeliep werd zijn oog getroffen door een rubberkogel uit een LBD 40-pistool. Hierdoor raakte Philippe zijn  baan kwijt en dus zijn bron van inkomsten en zijn partner liet hem in de steek. In Frankrijk is het echter verboden om met dit wapen op het hoofd of de genitaliën van iemand te richten. (Het gaat hier om een “Intermediate weapon” waarvan we er op wikipedia er dit over lezen dat dergelijke wapens een hoeveelheid aan kracht hebben om er hoogstwaarschijnlijk weefselschade of om er botbreuken mee te veroorzaken. En “Het doelbewust gebruik van een intermediate weapon tegen het hoofd, nek, lies” (genitaliën), “knieschijven of ruggengraat wordt geclassificeerd als dodelijk of doodsgevaarlijk.” en.wikipedia.org.wiki/Use_of_force_continuum (bij (punt) “5.”) In Oostenrijk, Ierland, Finland, Noorwegen, Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk zijn LBD 40-pistolen verboden en slechts in enkele delen van Duitsland zijn die toegestaan. Toch zijn die samen met granaten van het type GLI-F4 die elk 25 gram TNT en traangas bevatten, vanaf november 2018 door de politie tegen de demonstranten ingezet. En vanaf november 2019 alleen al, zijn er 315 mensen aan het hoofd mee verwond geraakt; sommigen liepen hierbij een schefelbasisfractuur, een gebroken kaak op. 25 mensen hebben net als Philippe er een oog bij verloren, vijf mensen verloren een hand en volgens de Franse journalist, David Dufresne overleed er een vrouw aan de verwondingen veroorzaakt door een granaat.

Vóór het Macron-Bewind Terughoudendheid Politie. 

Tot aan het bewind van Emmanuel Macron was het beleid van de politie gericht op het vermijden van elke confrontatie; tot aan november 2018 was er eigenlijk geen oppositie tegen het liberale beleid van Macron. Maar door de opkomst van de Franse gele hesjes als reactie op belasting op brandstof zijn er tevens de financiële problemen en de strijd ertegen van en door een deel van de Franse bevolking me aan het licht gekomen. De veranderingen in de Franse wetshandhaving onder Macron hebben ervoor gezorgd dat het recht op samenkomst wat door de Europeanen altijd als gewoon werd beschouwd, er geschonden wordt. En bij elk protest wat de gele hesjes er tot nu toe hebben gehouden, waren er overal wolken traangas te zien en het geluid van LBD 40-pistolen en granaatexplosies te horen. Nu zijn er mensen die met het vooruitzicht een oog of een ander lichaamsdeel te verliezen, afgeschrikt zullen worden om ook mee te protesteren. Ondanks dit zijn er naast de gele hesjes ook onderwijzers, boeren, advocaten, studenten en ziekenhuispersoneel de straat opgegaan om zo hun beroerde financiële omstandigheden onder de aandacht te brengen. Richard Lizurey die op 1 november als hoofd van de Nationale Gendarmerie (zoals de politie in Frankrijk wordt genoemd) aftrad, zei dat de demonstranten waren gekomen om er met de politie te vechten en er de boel te vandaliseren. Zowel Lizurey, de politie en de gele hesjes spreken over december 2018 als een “Uitbarsting”, waarbij de Gele Vesten met de politie op zowel 1 als 8 december met elkaar slaags raakten bij de Champs-Élysées in Parijs. Patrice Philippe is de woordvoeder van een groep die zich “Mutilés Pour l’Exemple” (Verminkt als en Voorbeeld)  noemt. Hij en de groep willen dat de Franse staat zal erkennen dat die hen door het gewelddadige politieoptreden verwond en verminkt heeft. Maar:

“Zowel op regeringsniveau als op politieniveau hebben de autoriteiten demonstranten veroordeeld voor het veroorzaken van belangrijke materiële schade, maar zijn ervoor terugedeinst hun eigen fouten te erkennen inclusief hun verantwoordelijkheid voor de ingrijpende verwondingen. “Spreek niet van “onderdrukking” of “politiegeweld”, deze woorden zijn onacceptabel in een rechtstaat”, zei Macron in maart. In augustus zei hij dat er geen “onherstelbaar geweld” was gepleegd -waarbij hij schijnbaar hen die een been verloren hadden, vergeten was. Ministerpresident Édouard Filippe had de demonstranten beschreven als “schurken” en “extremisten” en de minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner, heeft het onrecht van de kant van de politie herhaaldelijk ontkend.” foreignpolicy.com/2019/11/29/emmanuel-macrons-france-yellow-jackets-police-europe-year-of-cracking-heads/ zie ook: unz.com/buchanan/today-france-tomorrow-the-usa/

Overdracht Israëlische Propaganda- & Repressiemethoden van Israël naar China. 

Nu we het toch over het onevenredige politiegeweld in Frankrijk hebben, zojuist hebben we een artikel op de site, electronicintifada, gevonden; het is van 28 december 2010 (overmorgen 9 jaar geleden dus), waar gesproken wordt over de overdracht van propaganda- en onderdrukkingsmethoden vanuit Israël naar China. electronicintifada.net/content/china-imports-israels-methods-propaganda-and-repression/9160 In die tijd had China te maken met omvangrijke burgeronlusten in Tibet, Turkistan en voornamelijk in Zuid-China, waar de arbeidersonlusten er ongeëvenaarde vormen hadden aangenomen door onder meer massastakingen. In die tijd was woordvoerder van het Israëlische leger, brigadier-generaal Avi Benayahu, recent uit China waar hij een ontmoeting met zijn tegenhangers en andere functionarissen had gehad, teruggekeerd. Er was tussen beide partijen gesproken over verdieping van de Chinees-Israëlische relaties op politiek- militair-en veiligheidsniveau. En:

“Dit is slechts het laatste in en toenemende veiligheidsrelatie tussen Israël en China wat inhoudt, dronetechnologie, training voor massacontrole, toezicht, het veragderen van inlichtingen en meer. Dit doet de vraag rijzen over hoe de officiële Chinese steun voor Palestijnse zelfbeschikking samen zal vallen met haar onophoudelijke aankoop van de middelen om er de Palestijnen mee te pacificeren. Hoe zou dit op dezelfde wijze de rechten van Oeigoeren, Tibetanen en anderen onder de controle van de Chinese staat door er het Israëlische bezettings- en apartheidsapparaat in te voeren, kunnen bedreigen?” 

Een eind verderop lezen we:

“Vóór de jaren ’80 waren de Chinees-Israëlische relaties nogal koel. maar in die decade zag men het begin van een aanzienlijke overdracht van Israëlische wapens en technologie naar China. Eerdere initiatieven waren de overdracht van rakettentechnologie en het moderniseren van de tanklegers naar en van China ondanks dat de verbeterde relaties werden gehinderd door de Koude Oorlog en de Niet-Gebonden-Bewegingspolitiek, Israël’s nauwe militaire en politieke relaties met Taiwan in het bijzonder. Maar tegen 1990 was Israël “een zeer belangrijke leverancier” van defensietechnoligie aan China. Bovendien werden er doordat Israël zich een betrouwbare wapenleverancier bewees gedurende de periode na het bloedbad op het Tianman-Plein toen vele internationale leveranciers een wapenembargo als reactie hierop instelden, de relaties verbeterd. In die tijd verkocht Israël wapens aan vele onderdrukkende regimes inclusief die, waaraan het door de wapenembargo’s verboden was dit te doen zoals apartheidstaat Zuid-Afrika.” (vetdruk toegevoegd)

En hier zien we weer het sterke contrast: De Christenzionisten zullen Zuid-Afrika in die tijd wel een als een apartheidstaat beschouwd hebben, Israël (de vermeende “uitverkoren natie door God”), was en is dit volgens hen niet. Tip: Mocht er vandaag of morgen weer eens en inval in Gaza plaatsvinden door het Israëlische leger waarbij zowel onze als de buitenlandse politici weer lopen te kwelen dat “Israël heeft het recht om zich te verdedigen”, dan zou het eens goed zijn hen deze vraag te stellen:

“Maar waarom had Israël zich destijds dan tegen de zwarte bevolking van Zuid-Afrika te verdedigen door aan het apartheidsregime van dat land wat diezelfde bevolking er onderdrukte, wapens te leveren?” 

Maar het zal wel duidelijk zijn: de Chinese overheid die jaren geleden begonnen is dezelfde onderdrukkings- en propagandamethoden te importeren, onderdrukt er nu net zoals Israél dit al lang met de Palestijnen doet, verschillende volken mee!

Niet Meer Geïnteresseerd? 

We zullen er hier nu een punt (.) achter gaan zetten. Vóórdat we dit gaan doen nog even het volgende: daar waar het om onze artikelen gaat die geheel in het teken staan van het Israëlisch-Palestijnse conflict, het lijkt of er van de kant van de gevestigde media weinig interesse voor is. Zou het misschien kunnen zijn dat er wordt gedacht dat we er nu wel alles van afweten en dar het wel goed is? Of is er om een andere reden een bepaalde mate van disinteresse opgetreden? Wel, dat kan heel goed mogelijk zijn. Of misschien denkt men dat het met die Palestijnen allemaal ergens een beetje een soort van “ver van mijn bed-show” is. Mocht dit het geval zijn, dan zouden we ons de woorden van Pauline Bok van Foreign Policy nog even moeten herinneren:

“Het afgelopen jaar in Frankrijk biedt een mogelijk voorproefje voor de toekomst van het Westen: toenemende protesten tegen het liberalisme – en toenemend geweld tegen de protesten.” 

“Het Westen” behelst natuurlijk niet alleen Frankrijk maar tevens de rest van West-Europa (incusief Nederland) en uiteindelijk ook de Verenigde Staten van Amerika. En dit houdt in dat terwijl de Palestijnen er in Israël geleidelijk aan worden uitgeroeid, de Fransen in hun land tot Palestijnen worden gereduceerd (voordat die er op economische wijze geleidelijk aan zullen worden uitgeroeid). En ook Nederland zal dit lot zeer waarschijnlijk niet bespaard blijven (als men er nu al niet mee bezig zou kunnen zijn). En ook Amerika (wat zich in zekere zin al in de macht van de zionistische overheersers bevindt) zal dit lot beslist niet ontlopen. In dit verband sluiten de woorden van Rick Wiles van TruNews hier prachtig bij aan:

“Om u slechts een idee te geven van wat het is om onder Joodse heerschappij te leven -want je kunt er beter over nadenken hier in Amerika- want wat zij willen doen is, zij willen de zionistische bezetting globaliseren. Ik zei dit op een avond in Bethlehem; we hadden een diner met sommige Palestijnse functionarissen inclusief de voormalige anbassadeur voor de Verenigde Staten, degene die door president Trump verwijderd werd, (“en enkele Amerikaanse voorgangers” vult een van de medewerkers aan), “Het was een fantastische avond en ik zei (ik zat aan de tafel en ik zei), “De zionisten willen de bezetting globaliseren.” En ik zag de blik op de gezichten van de Palestijnen en zij begrepen niet wat ik zei. “Nee, serieus, dit is wat ik mij realiseer. Jullie zijn de testcase, zij willen dit globaliseren; zij willen hier technologie, surveillancetechnologie en artificial intelligence om de bezetting te globaliseren bij gebruiken en de wereld domineren.” trunews/stream/palestinians-justice-icc-opens-war-crimes-investigation-of-israel (vanaf 0:23:28)

Rick Wiles heeft het dan over Amerikaanse politiedepartementen waarbij de leden ervan naar Israël gegaan waren waar die een training genoten hadden. Dat wat zij daar hebben geleerd, zal door hen in de toekomst tegen de eigen Amerikaanse bevolking worden gebruikt. In een van haar artikelen maakte Riana Khalek van Electronic Intifada dit op 4 december 2015 al duidelijk:

“Amerikaanse politieagenten worden door Israël onderwezen over hoe de tactieken die dood en ernstige verwondingen over talloze Palestijnen in de afgelopen paar maanden hebben gebracht, te gebruiken. Agenten van 15 Amerikaanse politiediensten zijn recent naar het Midden-Oosten gereisd voor lessen van hun Israëlische collega’s. Voor 10 dagen namen politieagenten van New York, Miami, het politiedepartement van het district Los Angeles, Het bureau Drugsbestrijding en de Amerikaanse Douane en Grensbeschermingsdienst de dagelijkse operaties van de politie van Jeruzalem, de Israëlische Grenspolitie en de geheime dienst Shin Bet waar; die allemaal een vitale rol spelen in het geven van leiding aan het controlestelsel van Israël over de Palestijnen.” electronicintifada.net.blogs/riana-khalek/us-cops-trained-use-lethal-israeli-tactics

De Amerikaanse Staat Virginia: Testcase voor de Overige Staten van Amerika. 

En in verband hiermee hebben we een goede tip: Kijk eens naar wat er nu gaande is in de Amerikaase staat Virgina. Daar is men met pogingen bezig de bevolking er het recht te ontnemen om legaal wapens te bezitten en bij zich te dragen. Dit wettig recht is te vinden in het Tweede Amandement van de Amerikaanse Grondwet. Bij nader inzien blijken deze pogingen indien succesvol, een testcase voor de rest van de Amerikaanse staten te zijn. Met andere woorden: Indien de inspanningen om de bevolking er te ontdoen van hun legale recht op vuurwapens succes zullen hebben, zal dit uiteindelijk ook gaan gebeuren in de rest van de staten! En wie er precies achter zitten om dit alles te kunnen bereiken? Dat zijn onder meer Eric Cantor en de Israëlische Adviseursraad van Virginia! justpaste.it/75li8

Hoe zit het met Nederland? 

Na dit alles is het redelijk de vraag te stellen: “Hoe is het met betrekking tot de training die de genoemde Amerikaanse instellingen in Israël gekregen hebben, met Nederland gesteld? We zijn eens op zoek gegaan en hebben er het volgende over gevonden:

“De Israël Tactical School Holland geeft wapen- en gevechtstrainingen in het Poolse Poznan. Deelnemers kunnen er op los schieten met Ak47’s in onder meer een Arabisch ogend dorp. De politie is verontrust over de trainingen. De Israël Tactical School Holland is onderdeel van een internationale organisatie, opgezet door Israëlische ex-militairen, die (anti-)terreuracties naspeelt en burgers in militaire operaties traint. In Nederland gebeurt dat met zogeheten airsoft-wapens. De organisatie omzeilt het Nederlandse verbod op vuurwapens en paramilitaire trainingen door uit te wijken naar Polen. Ook worden er door Israel Tactical School schietcursussen gegeven op Malta. De training in Polen verzocht door Maarten Trust, de man achter Israel Tactical School Holland die zelf een radicale christen is, eerder werkzaam was bij de evangelische provider Solcon, volgens zijn Linkednl-profiel een paramilitaire opleiding volgde in Israël en op Facebook ultraconservatieve media en het creationisme (de christelijke actie tegen de evolutiewetenschap) promoot. 

Het AD” (Algemeen Dagblad-TN), “mekdt dat onderdeel van de traning een aanval op een Arabisch dorp is. Rusr weerspreekt dat op de Facebook-pagian van de Israel Tactical School Holland. Volgens hem is er geen sprake van dat er in de training gerefereerd wordt aan een ‘Arabisch dorp’ en nemen ook moslims deel aan de paramilitaire trainingen. In reacties vragen bezoekers zich af waarom het oefendorp dan zo ‘arabisch’ oogt. De opschriften op de gebouwen zijn ook in het Arabisch. Een woordvoerder van de politie uit in het AD zorgen: 

“Het lijkt erop dat dit een manier is om je aan de wet te ontrekken. Zeker in deze tijd, met een hoge terreurdreiging, houden we dit nauwlettend in de gaten. We twijfelen aan het werkelijke doel achter deze cursus.” joop.bnn.vara.nl/kijk-nou/nederlandse-wapenfanatici-krijgen-israelische-paramilitaire-training

Nu stelt dit allemaal niet veel voor; een paramilitaire cursus die aan Nederlandse burgers wordt gegeven. Over het Nederlandse politieapparaat -en leger is hier niets van te bespeuren. Daarnaast heerst er wat dit betreft, hier (in tegenstelling met de genoemde instellingen in Amerika), hier nog altijd het gezonde menselijke verstand; de Nederlandse politie maakt zich hier verontrust over en het Tweede Kamer-lid, Ahmed Marcouch (PvdA), heeft aan de minister van Veiligheid en Justitie inmiddels kritische vragen gesteld. En dit kan natuurlijk alleen maat goed zijn. Nochtans kunnen we zien dat er ook hier het een en ander gaande is.

Een Geradicaliseerde Fanatieke Christenzionist. 

Dát Maarten Rust hier een “radicale christen” wordt genoemd, maakt duidelijk dat we hier met een geradicaliseerde en fanatieke Christenzionist van doen hebben. Het is natuurlijk goed dat hij een creationist is (aanhanger van het scheppingsverhaal in Genesis 1 tegenover de evolutietheorie), maar door zijn handelswijze brengt hij dit bij anderen (niet-gelovigen, atheïsten), in diskrediet. En dit is natuurlijk niet goed.

“Met de Meest Geavanceerde Tactische Training Recht uit Israël.” 

We hebben vervolgens een bezoek gebracht aan de site van die militaire opleidingschool zelf. Daar lezen we onder meer het volgende:

“Onze opleiding zal u als individu, firma of als overheidsinstelling met de meest geavanceerde tactische training recht uit Israël versterken. Onze trainers zijn afkomstig van verschillende speciale eenheden en zullen u de vaardigheden die nodig zijn leren om er in de hedendaagse wereld voordeel van te hebben.” http://www.israeltactical.nl

Ook “overheidsinstellingen” worden hier genoemd als instituten die er een gespecialiseerde paramilitaire training kunnen krijgen. En die trainers die van verschillende speciale eenheden afkomstig zijn, zou een van die eenheden daarvan niet de Israëlische Shin Bet kunnen zijn waarvan de bovengenoemde Amerikaanse overheidsinstellingen tijdens hun bezoek aan Israël er de operaties van hadden geobserveerd? Het klinkt alsof het hier om meer gaat dan alleen het opleiden van burgers tot paramilitairen! Maar uit he artikel van “Joop” blijkt dat (zover ons digitale oog reikt tenminste) onderdelen van het Nederlandse politieapparaat en andere Nederlandse overheidsintituten geen banden heben met deze Tactical School. 

“Partners and Links.” 

Dan gaan we op die site naar de pagina “Partners and links.” Daar vinden we vier partners van de Israel Tactical School Holland, of we vinden er links daarnaar toe: de “L.A.N.S Group integration supply and traning services”, “Isr-Tac Combat School”, “TIER ONE firearms training solutions” en “Combat Krav Maga International Israeli Defense Tactics.” Vervolgens zien we er de links naar de volgende twee websites: http://www.lanssolutions.com en http://www.kravtliburg.com Van de eerste kan het adres niet worden gevonden en de tweede heeft de verbinding geweigerd. Met de volgende, derde site, hebben we succes: http://www.sheepdogkravmaga.nl Deze instelling waar men keert om zichelf te verdedigen, is gevestigd in Arnhem. En de zelfverdediningscursussen die er gegeven worden, “zijn vastgesteld door onze grondlegger Lior Offenbach. 

Het “Beest van Krav Maga.” 

Van daaruit gaan we op zoek om te zien wie Lior Offenbach is en wat hij doet. Na wat zoeken komen we op deze stie terecht: gravmagaguild.com/lior-offenbach-called-the-krav-maga-beast/ Veel informatie is er op die pagina niet te vinden; maar de paar zinnen die we er over hem lezen, zijn wel interessant:

“Lior Offenbach, ook wel het beest van krav maga genoemd, is een krav maga-expert en een voormalige infanteriesoldaat. Hij is nu hoofd van de training van de IDF in Melbourne.” 

De initialen “IDF” staan natuurlijk voor de Israëlische strijdkrachten. En Melbourne ligt natuurlijk in Australië. Dit is interessant: Israëlische strijdkrachten in Australië? Op de site is tevens een korte video te zien waar Offenbach zijn gevechtskunsten vertoont en waar hij het een en ander uitlegt.

Van Australië naar Hongkong. 

Bijna tegen het einde van deze clip is de inzet van een andere video te zien met de titel, “WARNING: Be Aware OR Be Next.” We klikken erop en komen dan op het YouTube-kanaal terecht. In de video die we daar vinden, gaat het om de massaprotesten die er in Hongkong al enige tijd aan de gang zijn. youtube.com/watch?v=QruajjTh_bU Deze video is van Avi Yemini, een ultra-orthodoxe Jood. Tijdens een massademonstratie ondervraagt Yemini enkele Chinese demonstranten en dan blijkt het hier om een immigratiebeleid te gaan waar deze demonstranten tegen zijn. Eén van deze demonstranten waarchuwt Yemini voor “de Chinese infiltratie in Australië.” 

Avi Yemini: Gewezen Sluipschutter aan de Grens met Gaza. 

Dan besluiten we naar het eigen YouTube-kanaal te gaan wat Yemini er heeft. Eenmaal daar gekomen, gaat de eerste video die we er zien, in het kort over de Afrikaanse “blanke” boeren die in Zuid-Afrika worden vervolgd. Daar was hij kritisch over daar hijzelf “blank is.” De video dateert van een jaar geleden en het bijschrift wat Yemini erbij geplaatst heeft, luidt als volgt:

“***TRIGGER WARNING***

“ICYMI Deze morgen ging ik #LIVE op Sky News Australia en wierp er talloze waarheids-bommen af” ofwel vertelde hij er de harde waarheid) “Als je gemakkelijk te beledigen bent, zet je apparaat dan af en verberg dit” (of “jezelf) onder het bed. Bekijk dit anders een deel dit.” 

Het grootste deel van de video gaat echter over een pro-Palestijnse demonstratie in Australië, in Melbourne,  waar hij bij aanwezig was. HIer deed hij verslag van tijdens een interview met de Australische nieuwszender, Sky News. De pro-Palestijnse demonstranten protesteerden tegen zoals Yemini het zegt, “tegen de zogenaamde “genocide” in Gaza.”  Hij was daar bij de grens met Gaza een van de Israëlische sluipschutters. Maar eerst werd hhem gevraagd over zijn ervaringen met die pro-Palestinse demonstratie; hij vertelde dat die was georganiseerd mede door de Islamitische Raad in Melbourne, waarbij de demonstranten met zowel vlaggen van Hamas en Hezbollah wuivden en dat die twee organisaties geregistreerd en erkend waren als terroristische organisaties. Een van de presentators van Sky News vroeg Yemini toen of die demonstratie van doen had wat er aan de grens tussen Israël en Gaza aan de gang was (de Palestijnse protesten) :  Hij zei er het volgende over (vanaf 6:58):

“Ja, die was als ondersteuning tegen de zogenaamde genocide waarbij zij verwezen naar de 17 die door de Israëlische Verdedigingsstrijdkrachten gedood waren en juist op die lokatie was ik daar als scherpschutter. Nu, ik beloof je, als er 17 gedood werden door de IDF, dan waren er 16 van islamitische terroristen!” youtube.com/watch?v=x7AXQQ9HdQ

(presentator):

“Werkelijk? Vertel ons nu over je ervaringen als scherpschutter aan de grens met Gaza.” 

(Yemini):

“Kijk, ik denk dat het de Israëlische soldaten zijn, die het beste zijn doorgelicht. En het zijn moeilijke omstandigheden waaronder een Israëlische soldaat moet werken. Want je kijkt vanuit elke hoek van de wereld. Elke kogel die uit je vuurwapen komt, daar moet verantwoordelijkheid over worden gegeven. Als je dit niet kunt rechtvaardigen, ga je naar de gevangenis; en zelfs als je dit in Israël soms kunt rechtvaardigen, gaan soldaten er hiervoor naar de gevangenis, dus de idee dat er bloedbad gaande is, is zo belachelijk; je zag er daar 200.000 marcheren. Als Israël daar aan de grens een bloedbad wilde, dan hadden zij er 200.000 in enkele momenten op kunnen blazen. Als nu de rollen zouden zijn omgedraaid en Hamas de macht zou hebben, wat denkt u dat er zou gebeuren? En ik denk dat de Australiërs hun ogen open moeten doen en beseffen dat zij niet meer moeten vallen voor het commentaar van ABC, want Israël verdedigt haar grenzen en we moeten sterk en naast Israël gaan staan. Zij vechten dezelfde oorlog als die wij vechten; zij zijn pas aan de frontlinie.” 

(dan gaat het interview even over de situatie in Jemen (waar Yemini oorspronkelijk vandaan komt, de verschillende islamitsiche sekten etc., waarna de andere prsentator weer terugkeert naar het onderwerp over de ervaringen van Yemini aan de grens met Gaza):

“Ik zou terug willen gaan naar de grens met Gaza en je in het Israëlische leger als scherpschutter was zoals je zei. Nu, ik schreef jaren geleden een krantencolumn waarin ik Hamas vergeleek met ISIS, de Islamitische Staat. De redacteur van die krant zei dat ik een grapje maakte, dus jij sprak over het standpunt van de ABC; de redacteur zei dat ik een grapje maakte omdat er geen overeenkomst tussen Hamas en ISIS is. Breng me dus naar de realiteit en naar je ervaringen in het Israëlische leger. Wat is er gaande in Gaza en waar heeft Israël mee te maken?” ” 

(Yemini):

“Ik denk da u helemaal gelijk hebt; Hamas, Hezbollah, al-Qaeda, al deze islamitische terreurorganisaties, alhoewel die allemaal een ietwat verschillende smaak hebben, zijn ze allemaal precies hetzelfde; in hun handvest roepen zij op tot hetzelfde: de sharia-wet, het doden van de trouwelozen, het stenigen van vrouwen die verkracht waren, zij zijn allemaal precies hetzelfde. Als je kijkt naar hun barbaarse levenswijze, kijk slechts naar de wijze waarop zij hun eigen mensen behandelen; zij zijn allemaal hetzelfde en als je organisaties zoals de Islamitsche Raad in Victoria, in Melbourne die marsen houdt ter ondersteuning van deze jongens, hebt,  kan ergeen hoopvolle vrede zijn. We moeten alle islamitische terreur ongeacht waar het vandaan komt, veroordelen.” 

(De presentator vraagt Yemini dan hoe het leven in Gaza is):

“Ik zeg dit als een beschermer maar jullie grootste dreiging is niet Israël. Toen ik in 2005 daar was -enkele van mijn familieleden leefden in Gaza- en zij werden uit hun huizen gegooid en leefden daarna in caravans en wat kreeg Israël in ruil hiervoor? Zij kregen raketten van Hamas; en de bevolking van Gaza werd afgeslacht want er was toen Hamas haar politieke tegenstanders uit aan het schakelen was, een burgeroorlog aan de gang. Je hebt dus zelfs geen bril nodig om te zien wat er in Gaza gaande is. Kijk slechts maar; het is zo helder als het daglicht dat je kunt zien dat ze er vrouwen die verkracht waren, stenigen; en dan praat je niet slechts over waanzinnige fanatiekelingen, je praat over een hele gemeenschap die rond een vrouw gaan staan en de moord op een vrouw die verkracht was, vieren en toejuichen. Dát is Gaza, dát is de realiteit, en dit zijn de mensen die door de Islamitische Raad worden gesteund.” 

Jenin April 2002: een Palestijnse Bron. 

En dit was wat Yemini te zeggen had; als we hem mogen geloven, zou zowat de hele bevolking van Gaza er vrouwen die verkracht waren, met vreugde en goedkeuring stenigen! Maar hebben wij even geluk de beschikking te hebben over boeken zoals “Searching Jenin. Eyewitness Accounts of the Israeli Invasion 2002” van Ramzy Baroud (Cune Press) 2003, “The War for Palestine. Rewriting the History of 1948” van (Cambridge University Press) 2001 en “My Father was a Freedom Fighter” (Pluto Press) 2010. Dat zowat al de inwoners van Gaza “fanatiekelingen” en “terroristen” zouden zijn, werd echter weerlegd door Ramzy Baroud in zijn “Searching Jenin…” Over de massale Israëlische raid in Jenin die er in 2002 plaats had gehad, schreef hij er onder meer dit over:

“Topfunctionarissen van het Israëlische leger en de Israëlische regering schatten het aantal doden in de honderden, maar beweerden dat de meesten van hen die gedood waren, “terroristen” waren. Hoofdwoordvoerder van het Israëlische leger, Brigadier-Generaal Ron Kitery, vertelde de legerradio dat er “kennelijk honderden doden” Palestijnen in het kamp lagen. Met deze beweringen vraagt men zich af, hoeveel Israëlische functionarissen er wérkelijk van wisten en waarom zij dit aantal later drastisch reduceerden. Ironisch genoeg werd” (Shimon) “Peres een van de meest kwaadaardige tegenstanders van een onderzoeksmissie van de VN voor Jenin. Aanvankelijk verwelkomde Israël de onderzoeksmissie. Na onderhandelingen met de VN-Veiligheidsraad echter, weigerde Israël het VN-team om onderzoek te doen en Kofi Annan kondigde aan dat de onderzoeksmissie vergeefs was geweest. 

Het Israëlische leger beweerde er honderden te hebben gedood, maar beschuldigde anderen die dezelfde aantallen opgaven, van het verspreiden van propaganda. Wie was een strijder en wie was een burger? De grote meerderheid van degenen die in het vluchtelingenkamp Jenin leven, zijn arme burgers die, net zoals de meeste Palestijnen, dat een eerlijke oplossing het einde van de Israëlische militaire bezetting is. De wens om “Israël te vernietigen” was amper een gemeenschappelijke factor onder de getuigen waar we mee gesproken hadden – inclusief de families van Palestijnse strijders en zelfmoordterroristen. Niettemin steunden de meeste inwoners het verzet en steunen dit nu nog, want voor hen was en is het verzet hun beste hoop op bescherming. Dit sentiment is in vele van de getuigenissen duidelijk. De inwoners van Jenin die we geïnterviewd hadden, meenden dat de strijders van Jenin geen andere keus hadden dan om de optrekkende Israëlische soldaten aan te vallen. Zij beschouwden de verdediging van hun vluchtelingenkamp als een recht – niet als een misdaad.

 De inwoners van Jenin hadden hiervoor al ervaringen met het Israëlische leger. In de anderhalve maand voorafgaande aan de inval in april, was het kamp al tweemaal binnengevallen. Tijdens deze raids waren het voor het grootste deel burgers die er werden gedood. In de eerste dagen van april toen het nieuws bekend werd dat het Israël leger bezig was het kamp in te sluiten, was het slechts normaal dat degenen die in staat waren hun gemeenschap te verdedigen, dit ook zouden doen. De meeste van de strijders waren inwoners van het kamp. Er leefden er echter enkelen in nabijgelegen steden en dorpen. De getuigen die voor dit boek getuigden, verwezen naar de strijders met trots en bewondering. Zij noemden hen de “Shebab”, wat in het Engels ruwweg “onze jongens” betekent. Sommige inwoners deelden hun voedsel met de Shebab en anderen baden voor hun veiligheid. Voor velen waren de strijders de enigen die, hoewel de internationale gemeenschap niets deed, het kamp beschermden, hoewel de VN wettelijk verantwoordelijk is voor het kamp Jenin en het welzijn van haar inwoners. Sommige getuigen maakten gewag van leden van de Shebab die gezinnen uit ineengestorte of brandende huizen hadden gered. In een geval kropen de strijders door een kapot raam en brachten terwijl een Israëlische bulldozer begonnen was hun huis te slopen, het hele gezin in veiligheid. 

De internationale wetgeving bepaalt duidelijk wat de behandeling van strijders in tijden van oorlog moet zijn. Alhoewel de internationale wetgeving de mishandeling van strijders eens nadat die zijningerekend verbied, maakten enkele getuigen er melding van, gezien te hebben dat Israëli’s gevangengenomen Palestijnse strijders executeerden. Sommige lichamen werden geblinddoekt en met handboeien gevonden.”

Zij bleken geblinddoekt geboeid en wel, van dichtbij neergeschoten te zijn. 

“De getuigen in dit boek hebben het dilemma van de Shebab uiteengezet. De strijders zagen al snel dat het Israëlische leger de intentie had, hen hetzij in actie of in handboeien te doden. Wat voor mogelijkheid bleef hen dan over dan om te strijden? En als de strijders de vlucht genomen zouden hebben, zou de VN dan een multinationale macht gezonden hebben om de inwoners van Jenin te beschermen?” (bladzijden 29-31)

Kijk, en dit is nu een Palestijnse bron, een bron die meer waarheid bevat dan wat de Talmudisch-orthodox-Joodse gewezen scherpschutter, Avy Yemeni, allemaal aan nonsens tijdens zijn interview met ABC te vertellen had; en wat die “barbaarse levenswijze” van de Palestijnen betreft waar hij het over had, mócht dit dan tegen alle verwachting ook waar zijn (en wat we trouwens niet geloven), dan is die “barbaarse levenswijze” hen door het meest morele leger van de wereld (het Israëlische leger), gedwongen opgelegd! Nu zouden we iets kunnen zeggen van, “Ja, maar dit geberde alleen maar in Jenin; hoe zit het dan met die andere plaatsen in Gaza?” De waarheid is dat Jenin representatief is voor geheel Gaza! Nu, dit even terzijde; de vesrchrikkingen zoals die regelmatig in Gaza plaatsgevonden hadden en er nu regelmatig nóg plaatshebben, zien we natuurlijk in Frankrijk niet terug. Maar daar tracht men de Franse bevolking tot Palestijnen te reduceren door middel van schadelijke economische hervormingen. Hoe het nu allemaal vérder met die Gele Hesjes zal gaan, is nu nog onduidelijk. Maar wat nu wél duidelijk is, is dat dergelijke bewegingen intussen (hier en daar in mindere mate), ook in delen van het buitenand zijn ontstaan; en hoe dit alles zich zal verder gaan ontwikkelen, is nu nog onduidelijk. De tijd zal het dan ook leren.

Ton Nuiten – Zondag 26 Januari 2020.

One reply to “De Hongaarse Opstand van 1956 & de Huidige Protestdemonstraties van de Franse Gele Vesten: van de Hongaarse Anti-Joodse Opstand naar de Franse Anti-Zionistisch-Maçonische Opstand; Stepháne Blet: de “Afvallige Vrijmetselaar”; de Franse Zender France24 over “Anti-Semitische uitingen” tijdens Franse Protesten; het CIDI: Anti-Semitische Uitingen bij Demonstranten Nederlandse Gele Hesjes; Onevenredig Gewelddadig Optreden Franse Politie tegen Demonstranten; Overdracht Israëlische Propaganda- en Repressiemethoden van Israël naar China (en Nog Veel Meer)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star