Voormalig Vice-President Joe Biden & de Gun-Free School Zones Act; Schietpartijen in Wapenvrije Zones Toegenomen; Confiscatie Vuurwapens Amerika: een Koosjere Onderneming; “Grote Joodse Invloed” achter Pogingen tot Confiscatie Vuurwapens in de Staat Virginia en Larrymusings & Virginia; de Betekenis van het Tweede Amendement van de Bill of Rights; Einddoel Confiscatie Vuurwapens Amerika: de Opzet van een Corrupte en Tirannieke Regering als Slavenmeesters over een Slavenstaat.

In 1990 kwam (nu voormalige vide-president), Joe Biden, met een wetsvoorstel in de Amerikaanse Senaat om er schietpartijen bij gebieden waar zich onder meer scholen bevonden, voortaan te voorkomen. Dit wetsvoorstel, de Gun-Free School Zones Act, werd later door president George W. Bush, middels zijn ondertekening van dit voorstel tot wet omgezet. Nu zou men verwachten dat overal waar er inmiddels Gun-Free Zones zijn opgezet, het aantal schietpartijen nu wel afgenomen zou zijn. In werkelijkheid zijn die er slechts toegenomen: 

“Volgens het Crime Prevention Research Center zijn “gun-free zones” (gebieden waar vuurwapens verboden zijn), het doelwit geweest van meer dan 98% van alle schietpartijen. Dit verbijsterende getal is de reden waarom er naar zulke aangewezen gebieden vaak verwezen wordt als “soft targets”, waarmee bedoeld wordt dat die onbeschermd en kwetsbaar zijn. dailywire.com/news/what-percentage-mass-shootings-happen-gun-free-amanda-prestigiacomo#

Daarentegen hebben er in gebieden waar Amerikaanse burgers het toegestaan werd een vuurwapen bij zich te dragen, zich sinds 1950 slechts 1% aan schietpartijen voorgedaan! Amanda Prestigiacomo die dit artikel geschreven had, eindigt dit met deze woorden:

“Waarom is het koosjer om onze politici, Hollywoodsterren en geld van de overheid met vuurwapens te beschermen maar niet onze kinderen?” 

Confiscatie Vuurwapens: een Koosjere Onderneming. 

Met de vraag waarom het “koosjer” zou zijn om er de genoemde mensen en middelen met vuurwapens en niet de (school)kinderen mee te beschermen, bedoelde Prestigiacomo natuurlijk waarom dit “Okay” zou zijn. Met andere woorden: Dit is helemaal niet koosjer! En toch blijkt het hier om een “koosjere onderneming” te gaan waarbij in het verleden al herhaalde pogingen zijn gedaan om naast die gun-free zones de Amerikaanse bevolking van hun vuurwapens te ontdoen: de inbeslagneming of wel confiscatie van alle vuurwapens. En dat het hier inderdaad om een “koosjere onderneming” gaat, laat Brother Nathanael Kapner duidelijk zien; op zijn site heeft hij het over “Virginia Seized By Jewish Gun-Grabbers.” realjewnews.com/?p=1415 Het gaat hier dus om de Amerikaanse staat, Virginia, waar het al enige tijd onrustig is onder de bevolking vanwege voorstellen om er bepaalde soorten vuurwapens in beslag te nemen. Zoals bijvoorbeeld dit wetsvoorstel:

“Geen persoon zal een vuurwapen verkopen, huren, verhandelen zonder de ontvanger eerst te onderwerpen aan een achtergrondonderzoek door de staatspolitie.” 

En Kapner noemt enkelen die hierachter zitten bij name: Michael Bloomberg, Dick Saslaw, Dit zijn Joodse mensen. Kapner zei er ook nog dit over:

“Men zou kunnen  argumenteren dat wetten die het verbieden om wapens te dragen alleen degenen ontwapenen die niet geneigd zijn tot het plegen van misdaden.” 

En op zijn twitteraccount schreef Henry Makow (Joods) dat er een “grote Joodse invloed” achter de pogingen tot inbeslagneming van vuurwapens in Virginia zit. twitter.com/HenryMakow En schreef hij erbij:

“Bro Nathanael: Het is moeilijker mensen te knechten die bewapend zijn.” (Met verwijzing naar de site van Kapner).

En hiermee zal het wel duidelijk zijn: het wetsvoorstel om “ontvangers” (zij die een vuurwapen van een ander kopen) eerst aan een achtergrondonderzoek door de rijkspolitie te onderwerpen, heeft niets te maken met het voorkomen van toekomstige schietpartijen maar om het knechten van eerst de burgers van Virginia en daarna die van alle Amerikaanse staten. Als de pogingen door Joden met betrekking tot Virginia succesvol zullen blijken te zijn, zullen de eersten er de slavenmeesters van een door hen geknechte Amerikaanse bevolking worden. Ja, mevr. Prestigiacomo, het blijkt hier inderdaad om een zeer koosjere zaak te gaan!

“We Weten Wie Je bent, We Weten Wat Je Doet en We Houden Je in de Gaten.” 

De pogingen om er in Amerika het Tweede Amendement wat elke Amerikaanse burger het recht geeft vuurwapens te bezitten en bij zich te dragen te ondermijnen, zijn er al langer aan de gang. Op 17 augustus 2013 publiceerde Nathanel Kapner een videoclip met de titel, “Gun Grabbers Make Home Visits.” Hij wist te melden dat in de staten, Chicago, California en new York, mensen die eens veroordeeld waren voor misdrijven, huiselijk geweld en gewelddadig wangedrag en hen die als geestesziek werden beschouwd, het doelwit waren van Gun Grabbers. In Chicago in die tijd, gingen zwaarbewapende agenten met kogelvrije kleding langs de deuren om er wapenvergunningen die de mensen er al voor lange tijd hadden, in te trekken waarbij die al hun vuurwapens af moesten staan. De genoemde mensen die nadat die een misdrijf hadden gepleegd, zich daarna nooit meer schuldig aan wat voor vergrijp dan ook (en daarom kennelijk later hun wapenvergunning terug hadden gekregen), moesten die nu jaren later weer afstaan. In de clip komt ook nieuwsverslaggever, Patrick Elwood aan het woord die destijds het volgende over de inbeslagname van vuurwapens zei:

“De politie in Chicago heeft een hate-list ontwikkeld. Het is een lijst met mensen die hoogstwaarschijnlijk worden beschouwd als mensen die later bij een gewelddadige misdaad betrokken zouden kunnen worden. Later vandaag, zullen politieagenten beginnen met het kloppen op de deuren om hen te geven van wat zij noemen, “custom notifications.” In wezen wordt hiermee gezegd, “We weten wie je bent, we weten wat je doet en we houden je in de gaten.” 

Kapner zei dat hier niet de openbare veiligheid in het geding was maar dat het hier om “staatscontrole” ging. En:

“Misdadigers kunnen altijd en overal aan vuurwapens komen. En zelfs met alle doorgevoerde vuurwapenwetten in Chicago, plegen misdadigers van de straat nog altijd met vuurwapens gerelateerde misdaden.” brighteon.com/17cd49be-30c2-48f3-a73e-506aba-12a-462

En ook hier worden degenen die achter de confiscatie van wapens plus de achtergrondonderzoeken door de politie zitten, genoemd: Blumenthal, Feinstein, Schumer, Bloomberg, Derryll Steinberg; dit zijn Amerikaans-Joodse politici.

Larrymusings & Virginia. 

Zoals gezegd, heerst er in de staat, Virginia, al enige tijd onrust over de mogelijk toekomstige inbeslagneming van bepaalde vuurwapens. Op de site, Larrymusings.com lezen we in verband hiermee dat men er nu in een tijd van “burgerlijke ongehoorzaamheid” leeft. Verder schrijft Larry dat de ware reden dat het Tweede Amendement aan de Bill of Rights was toegevoegd dat de opstellers ervan niet wilden dat de centrale regering een monopoly zou krijgen over de middelen voor de Amerikaanse burgers om zich te verdedigen tegen een mogelijke tirannieke regering in de toekomst. En mocht die er eens komen, dan is het ultieme en laatste redmiddel om een einde aan een dergelijke regering te maken, een gewapende opstand met het doel die omver te werpen. En, zo gaat Larry verder, die wetsvoorstellen om er de vuurwapens in beslag te nemen, zullen als die er eenmaal als wet zijn doorgevoerd, beslist geen einde maken aan de schietpartijen waarvan er nu al verschillende in bepaalde plaatsen in Amerika gebeurd zijn; de zogenaamde “wapenvrije zones” in Amerika zijn  juist een uitnodiging voor misdadigers die er op de zwarte markt altijd wel illegaal aan een wapen kunnen komen. Door de wegwijzers waarmee aangegeven wordt dat een bepaald gebied een wapenvrije zone is, weet de gewapende misdadiger natuurlijk dat er wetsgetrouwe burgers wonen die niet de juiste middelen hebben om zich tegen hem te verdedigen wanneer hij van plan zou zijn er een overval te plegen! Het zou volgens Larry dan ook beter zijn, die wegwijzers weg te halen. larrymusings.com/2020/01/19/thoughts-on-virginia-gun-rights-protests/ Er is tevens een foto van Feinstein te zien met de woorden dat als zij alleen maar een afbeelding met vele vuurwapens ziet, dit haar een expert op het gebied van die wapen zou maken. Maar als dat zo was, zou elke Amerikaanse tiener een vooraanstaande expert op het gebied van gynaecologie zijn! Met andere woorden: Feinstein weet er wat dit betreft, nérgens iets van af! En eigenlijk hóeft dat ook helemaal niet; het einddoel waar Feinstein en gelijkgezinden uiteindelijk naar streven, is namelijk niet om er met deze wapenbeperkende wetten de Amerikaanse burgers mee te verdedigen of te bevorderen, maar om die er eens mee te knechten, waarbij een corrupte en tirannieke overheid er de slavenmeesters over zal zijn! Om die reden is het Tweede Amendement van de Bill of Rights voor deze laatste een sta-in-de-weg en een doorn in het oog. Het is dan ook van harte te hopen dat de protesten die nu in Virginia aan de gang zijn, ook weerklank in de overige staten van Amerika zullen vinden.

Ton Nuiten – Zondag 16 Februari 2020.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star