Het Coronavirus & H1N1-Virus: Beide “Angstepidemieën”; de “Scare-and-Tactics-Campaigns”; de Duistere Rol van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) & Big Pharma; de Sinistere Rol van de Professoren Winslow, Brock Chisholm; John Rawlings Rees & anderen Binnen de Geestelijke Gezondheidszorg; hun Communistische Connecties; de Visie van Chisholm over het Bgrip van Goed en Kwaad; de WHO als Onderdeel van de Nieuwe Wereldorde; het Hoofddoel: een Samenleving waar het Begrip van Goed en Kwaad Voorgoed Verleden Tijd zal zijn (En Meer).

Al voor enige tijd doen er verontrustende nieuwsberichten de ronde over een epidemie waarvan de dreiging steeds groter wordt; het nu zo gevreesde corona-virus! In China (waar de uitbraak van dit virus begonnen zou zijn), zouden er al vele mensen aan zijn bezweken; ook in andere landen zijn er al bepaalde gevallen van mensen die ermee geïnfecteerd zijn, gesignaleerd.

Tegenstrijdige Berichtgeving. 

Naast dat deel van het nieuws waarbij het corona-virus wordt beschreven als een grote dreiging, zijn er echter ook berichten waarin wordt verondersteld dat het wat die dreiging betreft, allemaal wel mee zou vallen; er ís wel sprake van een virus, maar de dreiging ervan zou er onevenredig flink opgeblazen zijn om die veel groter te doen lijken dan dat die in werkelijkheid zou zijn. En zo krijgen we er toch ergens tegenstrijdige berichten over.

Reclame voor het Corona-Virus. 

Nu kunnen we uiteraard niet bewijzen of het met dit virus om een wereldwijde bedreiging zou gaan of niet. Maar het volgende zal voor velen intussen een bekend gegeven zijn: Het is namelijk niet ongewoon dat om er massa’s mensen mee aan de vaccines te krijgen, hier eerst met een globale “scare and tactic-campaign” begonnen wordt! Om het eens anders te stellen: om talloze mensen wereldwijd aan de vaccines te krijgen, wordt er eerst aan een negatieve reclamecampagne voor het (in dit geval) corona-virus voor opgestart! Het doel achter deze medische hetze is om de mensheid voldoende te indoctrineren zodat die in een paniekerige staat elke oplossing tot vaccinatie tegen dit virus dankbaar aan zal grijpen om hier tegen gewapend te zijn.

Is het Corona-Virus een Masker voor de door het G 5-Netwerk aangerichte Schade? 

Om het nog eens te herhalen: er zou intussen al sprake kunnen zijn van een zich ontwikkelende dreiging rondom het corona-virus. Maar nu is er ook een theorie over: door onder anderen John Rapaport wordt beweerd dat het corona-virus een soort van “masker” zou zijn om er de wáre oorzaak van de ziekteverschijnselen die het zou veroorzaken, mee af te schermen: de fysieke schade die het G 5-netwerk al bij vele mensen al heeft veroorzaakt! En om ook dit weer eens te herhalen: ook dit hoeft ook weer niet het geval te zijn. Maar als we hiermee in gedachten houden wat de overheden, een (groot deel van) de medische wetenschap in samenwerking van (eveneens een groot deel van) de media er in het verleden aan gedaan hebben om de mensheid er de stuipen op het lijf mee te jagen, dan is dit nochtans een interessante theorie! 

Een Voorbeeld van een “Scare and Tactic-Campaign.”: een “Angstepidemie.”

Een goed voorbeeld van een zogenaamde scare and tatic-campaign, hebben we gevonden in een oud krantenartikel in het Nederlands Dagblad van maandag 7 augustus 2009; het is te lezen op bladzijde 10 met als titel, “Spaanse artsen: dit land lijdt vooral aan een angstepidemie.” Het gaat hier over de toen zo gevreesde Mexicaanse griep. Dit bericht (wat van de hand was van de correspondent van de krant, Henk van den Boom), begint met deze inleiding:

“De Mexicaanse griep heeft in Spanje tot een ‘angstepidemie’ geleid, aldus de Spaanse organisatie van medici OMC. Achter de hype zitten economische en politieke belangen. 

Waarna het bericht zelf begint:

BARCELONA – De Mexicaanse griep is in Spanje uitgegroeid tot een ‘spookziekte’ waarachter belangen schuilen van de farmaceutische industrie. Ook politici en vakbonden proberen voordeel te behalen door de griep uit te vergroten. Daarmee verdwijnen andere problemen, zoals de economische crisis, naar de achtergrond. Deze harde beschuldigingen komen uit de mond van de voorzitter van het Spaanse medische college, Juan José Rodriguez Sendin. In een reactie stelde de minister van Volksgezondheid: “Misschien zijn we wat aan het overdrijven.” Het ministerie bracht in de afgelopen drie maanden een kleine honderd communiqués uit over de griep. Daarin werden de meest uiteenlopende scenario’s verondersteld. 

De artsenorganisatie vindt de aandacht die aan ‘een normale ziekte als een griep’ wordt gegeven, overdreven. “Dit heeft niets meer met het belang van volksgezondheid te maken.” Daarom denkt Sedin dat hier andere belangen een grotere rol spelen. De gegevens tot nu toe wijzen volgens de arts uit dat de Mexicaanse griep een lichtere en minder gevaarlijke is dan de gewone jaarlijkse griep. De mening van de artsenorganisatie krijgt steun van psychologen die in kranten en op de televisie waarschuwen voor een collectieve angstpsychose. Zij wijzen erop dat Spanjaarden na de lange zomer altijd extra gevoelig zijn voor slechte berichten. Dat hebben onderzoeken aangetoond. 

De angst voor de Mexicaanse griep in combinatie met de slechte vooruitzichten over de werkloosheid brengt veel mensen in de problemen. Het bewijs zijn de volle wachtkamers van de psychiaters. Tot nu toe heeft de Mexicaanse griep in Spanje 23 doden geëist. Vergeleken met de vijfduizend mensen die in de loop van di jaar overleden als gevolg van een infectieziekte is dat niet echt verontrustend, zegt de organisatie van artsen. Zij verwijzen ook naar de ontwikkeling van de Mexicaanse griep op het zuidelijk halfrond. Daar zijn de verontrustende voorspellingen niet uitgekomen. Sendin heeft dan ook pittige kritiek op de wereldgezondheidsorganisatie WHO. “Het is onbegrijpelijk dat de WHO zo gemakkelijk strooit met voorspellingen en cijfers over sterfgevallen, zonder die in hun context te plaatsen.” 

Ondanks de pogingen van de Spaanse artsen om de bevolking gerust te stellen, stonden ook gisteren de kranten toch weer vol met allerlei nieuwe maatregelen door de overheden. De meeste hebben te maken met het begin van het nieuwe schooljaar.” 

(Even een tussenvoegsel: enkele dagen geleden was er een extra uitzending van het NOS Journaal aan de gang waar onder meer premier Mark Rutte een persconferentie had gehouden over verschillende maatregelen die in verband met het coronavirus zijn genomen; die blijven tot 31 maart aanstaande geldig. youtube.com/watch?v=0iD1FN6I87Y (“LIVE: persconferentie premier na crisisoverleg coronavirus”)

“Ook is er een felle discussie gaande of zwangere vrouwen tot de risicogroepen behoren. Volgens de minister is dat het geval en moeten ze worden ingeënt. Veel medici zijn ertegen omdat de bijwerkingen voor de vrucht niet bekend zijn. Dit soort discussies heeft tot gevolg dat huisartsen worden overlopen door angstige patiënten.” 

Tot zover het artikel (waarbij we er enkele alinea’s en zinnen er in vetdruk hebben geciteerd). Herinneren we ons de scare tactics die toen door de WHO en de farmaceutische industrie samen met de politiek en de media werd gevoerd? Er werd destijds onder meer melding gemaakt van miljoenen doden als die Mexicaanse griep niet tijdig in de kiem zou worden gesmoord. Er zijn toen door de verschillende overheden (waaronder die van Nederland) miljoenen vaccins besteld om die griep tegen te gaan. Maar na een poos begon de berichtgeving over de “angstepidemie” te tanen, ebde weg, en … toen spraken er nog weinigen over! En grote hoeveelheden van die vaccins konden worden vernietigd. Maar ondertussen hadden de farmaceuten hun zakken weer rijk gevuld!

De World Health Organization (WHO) & de Mexicaanse Grieppandemie (H1N1) in 2009. 

Elders lezen we het volgende over de WHO met betrekking tot het coronavirus en wordt ons een terugblik gegeven terug in de tijd van de varkensgriep, H1N1 genaamd. Ook dit artikel van de hand van professor Michel Chossudovsky, begint eerst met een introductie:

“Op 30 januari 2020 gaf de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) met betrekking tot het nieuwe coronavirus in China (2019-nCoV), wat als een door een virus veroorzaakte longontsteking werd gecategoriseerd, een “Public Health Emergency of International Concern” (PHEIC) uit. De uitbraak van het virus was geconcentreerd in Wuhan, een stad met een overdaad aan bevolking van 11 miljoen. De noodcommissie van de WHO “gaf afwijkende visies weer” in de week voorafgaande aan het besluit. Binnen de commissie heerste er zichtbare verdeeldheid. Op 30 januari werd er, zonder de opinie van deskundigen en in een tijd dat het coronavirus beperkt was tot het vasteland van China, een onverantwoordelijk besluit genomen. Tijdens haar eerste vergadering gaf de commissie afwijkende visies weer over of dit voorval een PHEIC was of niet. Toen was het advies dat dit voorval geen PHEIC was, maar de commissieleden waren het eens met de urgentie van de situatie, en suggereerden dat de commissie de vergadering de volgende dag voort zou zetten, waarna het tot dezelfde conclusie kwam. Gezien de aanzienlijke toename van het aantal gevallen, en andere landen die melding maken van bevestigde gevallen, heeft de tweede vergadering plaats. Toen het besluit genomen was, waren er buiten China 150 bevestigde gevallen, 6 in de Verenigde Staten, 3 in Canada, 2 in het Verenigd Koninkrijk enzovoort. 150 bevestigde gevallen over een bevolking van 6.4 miljard (minus de 1-4 miljard van China). Wat is het risico te worden geïnfecteerd? Feitelijk nul.

 Dit vormt geen rechtvaardiging een wereldwijde angstcampagne te lanceren. Tijdens de recente ontwikkelingen is het aantal bevestigde gevallen, in het bijzonder in Zuid-Korea, Iran en Italië, toegenomen. De WHO trad niet op om de wereldopinie gerust te stellen en te informeren. Eerder het tegendeel: Er werd eerder een “angstepidemie” dan een Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) gelanceerd. Door een zorgvuldig geplande disinformatiecampagne door de media werd regelrechte paniek en onzekerheid gehandhaafd. Die heeft bijna onmiddelijk daarna geleid tot economische ontwrichting, een crisis in de handel van en transport in China waardoor grote luchtvaartmaatschappijen en sheepvaartmaatschappijen werden getroffen. In Westerse landen werd een haatcampagne tegen etnische Chinezen begonnen, gevolgd door de ineenstorting van de effectenbeurzen in enid februari, om nog maar niets te zeggen over de crisis in de toeristenindustrie. Zonder de disinformatiecampagne gepaard gaande met de doelbewuste intentie van de Amerikaanse regering om de Chinese economie te ondermijnen, zou dit alles niet zijn gebeurd. Wat motiveerde de Directeur-Generaal van de WHO om op deze wijze te hndelen? Wie zat er achter het historische besluit van de Direceur-Generaal van de WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, van 20 januari? Cui bono?” (ofwel: Wie heeft er hier baat bij?-TN).

Maar dit was echter niet de eerste maal dat de WHO besloten had op deze wijze te nandelen. Denk aan de ongebruikelijke omstandigheden rondom de varkensgrieppandemie H1N1 in april 2009. Er heerst een atmosfeer van vrees en intimidatie. Met de gegevens was gemanipuleerd. Gebaseerd op onvoldoende en schaars bewijs voorspelde de Directeur-Generaal van de WHO met gezag dat “er in de komende twee jaar zoveel als 2 miljard mensen, bijna een-derde van de wereldbevolking, geïnfecteerd zouden worden.” Voor Big Pharma, ondersteund door de Directeur-Generaal van de WHO Margaret Chan, was dit een rijke inkomstenbron. In juni 2009 gaf Chan de volgende verklaring: “Op basis van beoordeling van deskundigen van het bewijs, zijn de wetenschappelijke criteria voor een grieppandemie verwezenlijkt. Ik heb daarom besloten het niveau voor een grieppandemie-alert te verhogen van fase 5 tot fase 6. De wereld staat in 2009 nu aan het begin van een grieppandemie. Wat voor “beoordelingen van deskundigen”? In een daarop volgende verklaring bevestigde zij dat “Vaccineproducenten in het beste scenario 4.9 miljard pandemische griepspuiten per jaar zouden kunnen produceren.” globalresearch.ca/the-h1n1-swine-flu-pandemic-manipulating-the-data-to-justify-a-worldwide-public-health-emergency/14901

Verderop lezen we dat alle ophef rondom het H1N1-virus (ofwel de Mexicaanse griep),  een “onverwachte meevaller voor de vaccineproducenten van Big Pharma, inclusief GlaxoSmithKline, Novartis, Merck & Co, Sanofi, Pfizer en anderen” was. En:

“Dezelfde firma’s van Big Pharma zitten achter de coronaviruspandemie. Nepnieuws, nep-statistieken, leugens op de hoogste regeringsniveau’s.” De media gingen (zonder een stukje bewijs) onmiddelijk in de hoogste versnelling. Vrees en onzekerheid. De publieke opinie werd doelbewust misleid.” (Behoudens dit laatste hebben we er verschillende andere zinnen in vetdruk toegevoegd om zo het een en ander te benadrukken).

Het Coronavirus: Vele Mensen in China Inmiddels Weer Hersteld. 

Op dezelfde site werd op 7 maart j.l. meegedeeld dat er in China inmiddels weer vele mensen van dit virus waren hersteld. Maar dit werd door de Westerse media hier niet meegedeeld. https://www.globalresearch.ca/coronavirus-high-recovery-rates-in-china-most-recent-figures/5705570

Ook in Nederlnand een “Angstpandemie.”

Om nog even terug te komen op de spoedconferentie met ondermeer premier Mark Rutte, werd er gisteren tijdens deze conferentie besloten dat,

“Evenementen met meer dan 100 mensen worden in heel Nederland afgelast. Dat maakte zorgminister Bruins zojuist bekend in een persconferentie met premier Rutte en Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectiebestrijding van het RIVM. Verder worden de aangescherpte maatregelen voor Noord-Brabant uitgebreid naar het hele land. Dat betekent dat mensen met verkoudheidsklachten of andere milde gezondheidsklachten thuis moeten blijven en het beste bijvoorbeeld het uitgaansleven kunnen mijden tot ze weer zijn opgeknapt. Het kabinet voerde eerder vandaag crisisoverleg op het ministerie van Justitie en Veiligheid. De persconferentie van Rutte volgde op dat crisisoverleg.” nporadio1.nl/binnenland/22292/-corona-maatregelen-evenementen-met-meer-dan-100-personen-in-hele-land-afgelast-blijf-bij-verkoudheid-en-koorts-thuis

Ook hier in Nederland heerst er ondertussen hier een “angstpandemie.” Zouden premier Rutte minister Bruins en anderen die aan deze spoedconferentie deelgenomen hadden, weten wat er zich intussen in de hoogste regionen van de WHO als bij Big Pharma had afgespeeld? Misschien, misschien ook niet; maar ook hier zijn zowel de politiek als de media -al of niet bewust- inmiddels bezig een “paniek-pandemie” te zaaien!

De WHO: een Sinistere Organisatie. 

Dat het met de WHO destijds al niet goed zat en eigenlijk een sinistere organisate is, maakte de auteur, Bert Schwitters, dit in het verleden al duidelijk:

“De voornaamste bijdrage die zou leiden tot de oprichting van de Wereld Gezonheids Organisatie werd in de jaren na de oorlog geleverd door de Amerikaanse professor Winslow. Hij was emeritus hoogleraar van de Yale Universiteit en redacteur van het Amerikaanse Tijdschrift voor Volksgezondheid. Winslow was ook lid van het Comité van Wetenschappelijke Directeuren van de Internationale Afdeling voor Gezondheid van de Rockefeller Foundation. De eerste uitvoerende secretaris van de voorbereidingscommissie van de WGO was de psychiater dr. Brock Chisholm. Deze Canadees was tijdens de oorlog directeur-generaal van de medische dienst van het Canadese leger geweest. Chisholm was niet alleen maar administrateur. Hij stak als psychiater zijn mening niet onder stoelen of banken. ‘De enige echte gemeenschappelijke noemer die alle beschavingen gemeen hebben zijn zedelijke beginselen, het begrip van goed en kwaad. De herinterpretatie en, uiteindelijk, het met wortel en al uitroeien van het begrip van goed en kwaad zijn de achterliggende doelstellingen van elke effectieve psychotherapie. Als het menselijk ras verlost moet worden van de kreupelmakende last van goed en kwaad, dan zal het de psychiater moeten zijn die de eerste verantwoordelijkheid hiervoor neemt. Dit is de uitdaging die aanvaard dient te worden. Samen met de andere menswetenschappen moet de psychiatrie nu beslissen hoe de nabije toekomst van het mensdom eruit zl zien. Dat kan nemand anders. Dit is de voornaamste verantwoordelijkheid van de psychiatrie.’ In 1957 werd Chisholm president van de Wereld Federatie voor Geestelijke Gezondheid. Zijn opvolger was Hoff. In 1948 waren er al afgevaardigden van de Wereld Gezondheids Organisatie aanwezig geweest bij de oprichting van de Wereld Federatie voor Geestelijke Gezondheid. Chisholm speelde een belangrijke rol in de voorbereiding van beide. Hij was van mening dat de psychiaters het voor het zeggen moesten hebben en dat zij de superieure intelligentie en kennis hadden om het menselijk gedrag wezenlijk en blijvend te veranderen. Dat het hierbij niet alleen ging om geestelijke maar ook om politieke gezondheid moge blijken uit een hoofdartikel in he Bulletin van de Federatie uit 1968. Daarin werd gesteld dat het hoofddoel van de oprichter was: het aanvardbaar maken van het wereldburgerschap. Wereldburgerschap is een idee waarin alle wereldburgers hun nationale identiteit zouden gaan verliezen. Deze vernieuwingsgedachte werd naar voren  gebracht met het argument dat in de wereld van vandaag, met zoveel communicatiemiddellen en reismogelijkheden, de naties eigenlijk afgeschaft dienden te worden. Alle wereldburgers moesten worden geschaard onder de Verenigde Naties, de Wereld Bank, de Wereld Gezondheidsorganisatie, de Wereld Federatie voor Geestelijke Gezondheid, de Wereld Raad van Kerken. Net als bij de Wereld Federatie voor Geestelijke Gezondheid zijn voor al die wereld-organisaties tal van prachtige argumenten aan te voeren. Maar net als bij de WFGG dekken de vlaggen meestal niet de lading…” (Bert Schwiters in zijn, “Oorlog tegen de ziel. Historie en achtergrond van Operatie Psychiatrie” (Uitgeverij Helmond) 1979, bldzijden 60-62)

Wát we hier eigenlijk lezen, is dat de WHO (samen met de overige genoemde wereldorganisaties) opgericht werd om er geleidelijk aan mee tot een Nieuwe Wereldorde te komen, een Wereldorde waarin souvereine naties mer ieder hun aparte nationaliteit, er niet meer zullen zijn! Maar om tot dit doel te komen, zou er eerst een “probleem” moeten worden opgelost:

“In een boek dat door de Nationale Federatie voor Geestelijke Gezondheid in de Verenigde Staten werd verspreid staat: ‘De grondbeginselen van geestelijke gezondheid kunnen niet met succes worden verspreid wanneer er geen groeiende aanvaarding is van de idee van het wereldburgerschap.’ (bladzijde 62)

Met andere woorden: zolang er landen (en mensen) zouden zijn, die niet bereid zouden zijn hun nationale identiteit en behoeve van een Nieuwe Wereldorde op te geven, zou er van een dergelijke orde geen sprake kunnen zijn! Om die reden moest er eerst hier aan worden gewerkt om dit “probleem” op te lossen.

John Rawlings Rees: de Geestelijke Gezondheid als een Vijfde Colonne. 

Op bladzijde 55 schreef Schwitters dat elke beweging van de Geestelijke Hygiëne intussen was geïnfiltreerd door eugenetici. Om de publieke opinie voor een Nieuwe Wereldorde te kunnen conditioneren en hier op nvoor te bereiden, was het voor John Rawlings Rees al duidelijk dat er hier een misleidende propagandacampagne voor nodig zou zijn. In 1940 gaf hij een speech voor de Engelse Nationale Raad voor Geestelijke Hygiëne waarin hij die het volgende mee te delen had:

“Hij legt zijn publiek uit dat de beweging voor geestelijke gezondheid een vijfde colonne moet vormen die langs een omweg de publieke opinie moet gaan bewerken. Hij roept zijn gehoor op om druk uit te oefenen op de pers en de omroep. ‘Het beleid van de pers, zoals dat van de BBC, wordt mede bepaald door de omvang van de reacties die men krijgt. Zelfs als onze brieven niet zullen worden gepubliceerd, dan nog hebben ze een effect op de journalisten en redacteuren. Sommige zullen zeker worden gepubliceerd en op die manier worden de mensen aan het denken gezet. Ook hier kunnen we beter geheim blijven en de naam van deze Raad of van enig ander lichaam niet noemen, maar gewoon spreken of schrijven als individu. Laten we niet spreken over Geestelijke Hygiëne, hoewel we natuurlijk wel kunnen schrijven in termen van geestelijke gezondheid en verstand. Als we schrijven is het goed in de gaten te houden, dat we onze punten beter rustig dan schreeuwerig naar voren kunnen brengen. Uw aandacht moet niet alleen beperkt blijven tot de kranten. Er zijn zeer veel week- en maadbladen en gespecialiseerde vak- en handelsbladen … Ik heb al meerdere malen gezegd dat we zeer voorzichtig moeten zijn met het noemen van de Raad of enige andere organisatie waarvan men zou kunnen vermoeden, dat deze belang had bij het naar voren brengen van een bepaald punt. Veel mensen houden er niet van om ‘gered’, ‘veranderd’ of gezond gemaakt te worden. Ik heb het idee dat de termen ‘efficiency’ en economie’ een goede aantrekkingskracht hebben. Er zijn maar weinig mensen die iets tegen efficiënt en economisch denken in kunnen brengen.” (Bladzijden 55-56)

Een andere reden voor Rees en de Raad voor Geestelijke Hygiëne om geheimzinnig en onopgemerkt te werk te kunnen gaan, waren enkele andere hindernisen die om tot een Nieuwe Wereldorde te komen, eerst weg gewerkt moesten worden:

“een andere barriére waar de geestelijke hygiëne op stuk liep was de kerk. Voor de oorlog behoorden de meeste mensen nog tot een kerk. De pastoor en de dominee waren veel meer gast aan huis dan nu. Zij waren voor veel mensen de vertrouwenspersoon die oplossing kon brengen in allerlei problemen. Daar kwam nog bij dat de kerk, vooral de Rooms-Katholieke, zich altijd fel verzette tegen de eugenetica en de euthanasie. In de protestantse en katholieke overtuiging was de mens méér dan datgene wat Wundt, Pavlov en Kraepelin ervan hadden gemaakt. De begrippen God, ethiek, moraal en menselijke ziel waren nie te gebruiken in de theorieën van de eugenetici en voorstanders van geestelijke hygiëne. De pastor moest dus uit de samenleving verdwijnen. Rees: ‘Vooral sinds de laatste oorlog (de eerste WO – auteur) hebben we veel gedaan om de verschillende organisaties in het hele land te infiltreren. Men kan duidelijk zien hoe hun werk en hun gezichtspunten doortrokken zijn geraakt van de ideeën die onze vereniging en andere in het verleden hebben voorgestaan. Zo hoort het. En terwijl we dit ter harte kunnen nemen moeten we ons tegelijkertijd realiseren dat er nog veel werk op ons wacht. Ook hebben we een nuttige aanval gedaan op andere beroepen. De twee gemakkelijkste zijn natuurlijk het onderwijs en de Kerk. De twee moeilijkste zijn de juridische en medische takken van de wetenschap … Als we het plan hebben de professionele en sociale activiteiten van anderen te beïnvloeden, dan moeten we volgens mij handelen als de leiders van totalitaire regimes en een soort van vijfde colonne oprichten! Wanneer betere ideeën over geestelijke gezondheid naar voren gebracht moeten worden, dienen wij, de verkopers van die ideeën, onze identiteit te verliezen … Laten we voor dat doel allemaal worden tot leden van een geheime vijfde colonne!’ (bladzijden 56-57, vetdruk toegevoegd)

George Brock Chisholm. 

Degene die de hoofdrol had gespeeld bij de oprichting van de Wereld Federatie voor Geestelijke Gezondheid, was George Brock Chisholm: 

Chisholm werd geboren in 1896, hij beëindigde zijn psychiatrische opleiding in 1943 en hij was President van de World Federation for Mental Health in de jaren ’57 en ’58. Als grondlegger van de Federatie was hij de voornaamste propagandist van de ideeën over de geestelijke gezondheid, zoals die door zijn wereldwijde organisatie worden beleden. In die functie benadrukte hij, dat het begrip van goed en kwaad diende te verdwijnen. Dat was niet alleen maar Chisholms eigen persoonlijke mening, maar volgens hem het doel van ‘praktisch elke psychotherapie.’ ” 

“In 1946 had Chisholm een ontmoeting met John Rawlins Rees, de Engelse ‘Vijfde Colonne’-strateeg, George Stevenson, bekend Amerikaans psychiater en opinieleider in de geestelijke gezondheidsbeweging, en enkele medestanders. Op die vergadering werd de basis gelegd voor de Wereld Federatie. Het lag in de bedoeling om de overeenkomstige activiteiten in alle westerse landen vanuit de Federatie te gaan coördineren. Dit alles onder het motto dat ‘alleen psychiaters kunnen beslissen over de toekomst van het menselijk ras’, zoals Chisholm het uitdrukte.” (bladzijden 157-158) En:

“Brock Chisholm was in de periode na de oorlog ook nog de eerste secretaris-generaal van de Wereld Gezondheids Organisatie.” (idem)

Dr. Brock Chisholm & zijn Vrienden: hun Communistische Connecties. 

De visie van Chisholm over het begrip van goed en kwaad wat diende te verdwijnen en de voorname rol die hij hiervoor toekende aan de psychiaters, vielen bij de Kerk echter niet in goede aarde. Die liet zich hier kritisch over uit. Chisholm kon echter bogen op een aanhang van prominenten die met hem bevriend waren en die hier middels hun luidruchtige steun aan de man, tegewicht boden. Dit waren voornamelijk Communisten (Tim Buck: president Canadese Communistische Partij, Marice Favreau, topman Socialistische Partij Quebec, en anderen. Gedurende de onderzoeken door de Commissie-Reece in 1954 die in opdracht van het Amerikaanse Congres de activiteiten na moest gaan van de Foundations, werd ontdekt dat bijvoorbeeld de psychiater, Otto Klineberg (die een van de eersten was die bij de Wereld Federatie betrokken was), banden onderhield met communistische fronts en zich bezighield met communisische activiteiten. En op bladzijde 259 lezen we:

“George S. Stevenson, al eerder genoemd als medeoprichter van de Wereld Federatie, is in de VS een bekend psychiater. Hij staat in nauwe relatie met dokter Julius Schreiber, hoofd van de Washington Associatie voor Geestelijke Gezondheid. Schreiber moest eens verschijnen voor het Senaatscomité voor Interne veiligheid om antwoord te geven op de vraag of hij lid was van de Communistische Partij. Schreiber weigerde te antwoorden onder de verwijzing naar de vrijheid van religieuze en politieke overtuiging. Op zich een duidelijk genoeg antwoord … Stevenson was een van de voorbereiders van de Federatie in Londen in 1948. Hij was mede-auteur van de verklaring: ‘Principes van geestelijke gezondheid kunnen niet succesvol worden bevorderd in een samenleving tenzij er een groeiende aanvaarding is van de idee van het wereldburgerschap.’ Politieke psychiatrie bij uitstek.” (bladzijde 159-160 vetdruk toegevoegd)

Hier zien we dat Chisholm en zijn vrienden connecties hadden met communistische instellingen. Dit alles schreef Bert Schwitters al vóór 1979 (aangezien zijn boek in dat jaar pas gepubliceerd werd). Over de WHO lezen we elders het volgende:

“Een organisatie die zich pretendeert zich bezig te houden met met de gezondheid van de wereldbevolking, zou er in eerste instantie voor dienen te zorgen dat fundamentele basisvoorwaarden vervuld zijn voor de bewoners van derdewereldlanden. Een daling van de sterfte aan infectieziektes zou daar, net als bij ons 150 jaar geleden, vanzelf uit voortkomen. Waarom kiest de WHO ervoor de onderliggende oorzaak -extreme armoede- in stand te houden en he gevecht tegen het gevolg ervan -ziekte- aan te gaan? In de praktijk lijkt het erop dat de WHO een verlengstuk is van de industrie. En de donaties van de belanghebbers zijn kennelijk niets meer dan een investering?

“Stel je hebt een vuilnisbelt. Dit trekt ratten aan. Nu heb je twee keuzen: je kunt op ratten gaan schieten. of het vuilnis opruimen. Het opruimen van vuilnis is een fundamentele oplossing: geen voedsel, geen ratten. Maar het levert geen geld op. Voor het schieten op ratten zijn geweren nodig en ammunitie. Er zullen er altijd ratten overleven en zich weer vermenigvuldigen zolang ze eten kunnen vinden. Je kunt dus tot in de eeuwigheid doorgaan met het schieten op ratten. En rijk worden van geweren en kogels.”

De WHO heeft helaas voor de geweren en de kogels gekozen.” stichtingvaccinevrij.nl/wereldgezondheidsorganisatie-wolf-schaapskleren/

Wat dit laatste betreft, de WHO heeft inderdaad “voor de geweren en de kogels gekozen.” Maar wat velen niet zien, is dat die nooit werd opgericht om er de gezondheid van de mensheid ten dienste te staan. Uit het hierboven weergegeven grotere beeld blijkt, dat de WHO slechts opgericht werd om de hele mensheid in de toekomst in een Nieuwe Wereldorde onder te brengen! Om die reden is de WHO dan ook niet slechts “een verlengstuk is van de industrie”, maar dat het oorspronkelijk een onderdeel van de komende Wereldorde zélf is! 

“The Radical Roots of the World Health Organization.” 

Wat nu de Wereldgezondheidsorganiatie (Engels: World Health Organization) wérkelijk is, wordt in het artikel op de site crossroads.to/Quotes/globalism/chisholm.htm goed duidelijk gemaakt. In dit artikel, “The Radical Roots of the World Health Organization”, zien we Brock Chisholm weer terug. Er is te lezen dat hij in 1946 voor een Amerikaanse conferentie voor mentale gezondheid een document had gepresenteerd, “The Psychiatry and Enduring Peace and Social Progress”  (De Psychiatrie en Duurzame Vrede en Sociale Vooruitgang). In 1948 werd dit document in het vakblad, “Psychiatry” gepubliceerd, “en zijn Communistische vriend, Alger Hiss, de presiderende Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties in 1945 en uitgever van het socialistische tijdschrift, “Internationale Verzoening”, schreef de inleiding voor het document van Dr. Chisholm.” 

Er is niet het hele document te lezen; het zijn uitreksels (“excerpts”). Chisholm schreef het volgende:

“Nu dat [Wereldoorlog II) net is geëindigd, moeten we zekere stappen vinden en nemen om oorlogen in de toekomst te voorkomen. 

Kunnen we de redenen identificeren, waarom we oorlogen voeren? Vele van die zijn gemakkelijk te noemen – vooringenomenheid, isolationisme, de mogelijkheid om emotioneel en kritiekloos in onredelijke zaken te geloven, overdreven verlangen naar materieel of macht, overdreven vrees voor anderen, de mogelijkheid om geconfronteerd te worden onplezierige feiten om die te zien en om er gepaste actie tegen te ondernemen, te vermijden…. Dit zijn allemaal welbekende en erkende neurotische symptomen. Het enige normale motief is zelfverdedinging [maar zelfs kan het] een neurotische reactie inhouden wanneer dit betekent als men zijn eigen overdreven materiële rijkdom verdedigt. 

“Er zijn op zijn minst drie fundamentele vereisten voor enige hoop op een  permanente wereldvrede.

• …veiligheid, verwijdering van de aanleiding tot geldige vrees voor agressie…. [verwijst naar globaal totalitairisme waarmee oorlog wordt afgeschaft] 

• …gelegenheid voor alle volken in de wereld om op economische niveau’s die hetzij geografisch hetzij onder groepen binnen een bevolking niet te zeer van elkaar te verschillen, redelijk en comfortabel te leven.” [herverdeling van rijkdom en middelen onder controle van de overheid]

• …Er zouden genoeg mensen  in de landen der wereld moeten zijn, die niet de neurotische behoeften zullen vertonen die wij en elke generatie van onze voorvaderen hebben vertoond.” [dit verwijst naar de christelijke moraal] 

Alle psychiaters weten waar deze symptomen vandaan komen. De last van inferioriteit, schuld en vrees die we allemaal gedragen hebben, ligt aan de wortel van het falen om succesvol volwassen te worden. 

Volwassenheid representeert de bekwaamheid samen te werken, te werken met anderen, in een organisatie en onder gezag te werken. De volwassen persoon is flexibel, aan hem kunnen de tijd, personen en omstandigheden overgelaten worden. Hij kan tolerantie tonen, hij kan geduldig zijn en bovenal heeft hij de kwaliteiten zich aan te passen en compromissen te sluiten. 

Fundamenteel betekent volwassenheid een heilzame vermening van twee dingen: (1) Ontevredenheid met de status quo wat agressieve constructieve inspanning oproept en (2) sociale zorg en toewijding. 

Het lijkt dat het deze kwaliteit van volwassenheid, dit met succes opgroeien, is, waar het menselijk ras in  het algemeen gebrek aan heeft. Wat voor fundamentele psychologische verstoringen kunnen er in elke beschaving worden gevonden? De enige psychologische macht die in staat is deze verdorvenheden te produceren, is de moraal, het begrip van goed en kwaad. 

We zijn er zeer traag mee geweest deze waarheid te herontdekken en de onnodige en kuntsmatig opgelegde inferioriteit, schuld en vrees, algemeen bekend als zonde, te onderkennen, wat zoveel sociale onaangepastheid en ongeluk in de wereld geproduceerd heeft. Voor vele generaties hebben we onze nek gebogen onder het juk van de overtuiging van zonde. We hebben alle vormen van vergiftigde zekerheden waarmee we door onze ouders, onze zondagschoolonderwijzers en schoolonderwijzers, onze politici, onze priesters werden opgevoed geslikt. 

“Gij zult als goden worden, kennende goed en kwaad”, goed en kwaad waarmee kinderen onder controle gehouden worden, waarmee het vrije denken voorkomen wordt, waarmee een lokale familiale en nationale loyaliteit wordt opgelegd en waarmee kinderen verblind worden voor hun glorieuze intellectuele erfgoed. Misleid door een autoritair dogma gebonden aan een exclusief geloof, uiteengescheurd door een tollende ketterij en beladen met het gewicht van schuld en vrees, voortgebracht door haar eigen oorspronkelijke beloften, werd het ongelukkig menselijk ras beroofd van haar verstandelijke vermogens en haar natuurlijke bekwaamheid van de voldoening om van haar natuurlijke driften te genieten en onder de haar zelf opgelegde vreselijke last te strijden heeft. De resultaten, de onvermijdelijke resultaten, zijn frustratie, inferioriteit, neurose, en het onvermogen van het leven te genieten, helder te redeneren of om een wereld te scheppen die geschikt is om erin te leven. 

De vrijheid van de mens om waar te nemen en vrij te denken … is verwoest of vleugellam gemaakt door lokale zekerheden … de moraal … persoonlijke verlossing … wat zich regelmatig vermomt als liefde. De herinterpretatie en de uiteindelijke verwoesting van de opvatting van goed of slecht, wat de basis van de opvoeding van kinderen is geweest, dit is de late doelstelling van praktisch elke effectieve psychotherapie. Zouden die niet de legitieme doelstellingen van het oorspronkelijke onderwijs zijn? Zou het niet zinnig zijn, te stoppen met het opleggen van onze vooroordelen en onze geloofsovertuigingen op kinderen en hen van ieder vraagstuk alle kanten te laten zien zodat zij het vermogen zullen hebben om zich hier een oordeel over te vormen? 

[Deze suggesties zijn beantwoord met] een protest tegen ketterij en tegen het omver schoppen van heilige huisjes zoals dit naar voren werd gebracht … door degenen die beweerden dat de wereld rond was en tegen de waarheden van de evolutie zijn. Het voorwendsel wordt gegeven dat door” (het begrip van) “goed en kwaad weg te doen, dit ongeciviliseerde mensen, immoraliteit, wetteloosheid en chaos zou produceren. 

Als het ras bevrijd moet worden van de kreupelmakende last van goed en kwaad, moeten het de psychiaters zijn die hier de oorspronkelijke verantwoordelijkheid zullen moeten nemen. Wat de wereld nodig heeft, is een eerlijk en eenvoudig denken, spreken en schrijven … De mensen die dit aangaat, zijn de onderwijzer, de jonge moeders en vaders, de oudercommissie, jeugdgroepen, verenigingen, kerken en zondagscholen — iedereen die kan worden bereikt en hulp kunnen bieden aan de intellectuele vrijheid [van Bijbelse richtlijnen] en eerlijk tegenover zichzelf en de kinderen zijn. 

Kan een dergelijk heropvoedingsprogramma of een nieuw soort van onderwijs in kaart worden gebracht? Ik zou beweren niet zover te gaan, behalve dan om te suggereren dat de psychologie, de sociologie en de eenvoudige psychopathologie, de wetenschap van het leven beschikbaar gemaakt zouden moeten worden aan alle mensen en op alle lagere en middelbare scholen aan alle kinderen geleerd zullen worden, terwijl de studie van zaken als trigonometrie, het Latijn en andere dingen van specialistisch belang overgelaten zouden moeten worden aan universiteiten. Alleen dan kunnen we onze kinderen helpen, hun verantwoordelijkheid als wereldburgers te dragen. 

(En wat er dan komt, is interessant):

((( Toen de overige infectieziekten op preventief niveau bestreden werden, moesten er omwille van de mensheid sommige martelaars opgeofferd worden, omdat er door reactionaire machten teruggevochten werd. Onwetendheid, bijgeloof, morele zekerheden verzetten zich door middel van anti-hervormingsorganisaties, religieuze en politieke pressiegroepen, zelfs door politieke partijen. Het is nog niet mogelijk om tegen ouders die hun ongevaccineerde kind aan difterie lieten sterven, de aanklacht van doodslag in te brengen. Het probleem is niet langer de ziektekiem van de difterie maar eerder de houding van ouders die niet in staat zijn, de bewezen kennis voor hun kinderen te accepteren en te gebruiken. In het algemeen is het lang geaccepteerd dat ouders het volste recht hadden hun hulpeloze kinderen elk standpunt, elke leugen”, elke (vorm van) “vrees, vooroordeel, haat of geloofsovertuiging op te leggen. Het is echter recent dat het een zaak van zekere kennis is geworden dat deze zaken neuroses, gedragsstoornissen, emotionele beperkingen en het falen een emotionele staat van volwassenheid te ontwikkelen waaraan iemand voldoet een burger van een democratie te zijn, veroorzaken. Zeker zou de opvoeding van kinderen thuis en op school betreffende hun vaccinatie voor hun bescherming op zijn minst een zaak van grote zorg moeten zijn. Mensen die van zichzelf emotioneel beperkt zijn” (en onder) “schuld, vrees en inferioriteit” (te lijden hebben), “zullen hun haat zeker op anderen projecteren … Waarmee de externe relaties met anderen die met hen geassocieerd zijn, aldus ernstig in gevaar worden gebracht… Zij zijn een zeer reëele bedreiging.))) 

De regering van een land kan geen sociale ontwikkelingen of externe relaties organiseren en opleggen die te ver op de volwassen staat van haar burgers vooruit lopen. Anderszins zou dit resulteren in intern conflict en verdeeldheid, waarmee een reactionaire regering wordt geproduceerd en tot een terugval tot een minder volgroeide staat van de sociale ontwikkeling leidt. Een dergelijke reactie zal een dreiging voor de gehele wereld worden … want voor het voortbestaan van grote delen van het menselijk ras zijn wereldwijd begrip, tolerantie en zelfbeheersing absoluut noodzakelijk geworden. We moeten erop voorbereid zijn veel op te offeren als we hopen de gelegenheid te krijgen om door te gaan … Wat de kosten ook zullen zijn, we zullen moeten leren met alle volken in de wereld in vriendschap en vrede te leven. Alleen volwassen mensen kunnen de organisatie van volwassenheid en stabiliteit handhaven waarin de hoop op het vermijden van wereldwijde chaos en moord en doodslag gelegen is. Er is iets te zeggen over het nemen van de leiding over onze bestemming om er de oude verkeerde wegen van onze ouderen mee aan de kant te zetten indien dit mogelijk is. Als dit niet op een zachte wijze kan worden gedaan, kan het op een harde of zelfs op een gewelddadige wijze worden gedaan — dat wat er eerder gebeurd is. Laten we de verantwoordelijkeheid accepteren de wereld opnieuw te modelleren overeenkomstig een stoutmoediger, helderder en eerlijker beleid.”

Tot zover Dr. Brock Chisholm. Om alles wat hij destijds allemaal zei even samen te vatten: hij meende dat gewone fatsoensnormen (voornamelijk die van het Christendom) betreffende het begrip van goed en kwaad, eigenlijk niet meer dan neuroses waren waarvan de mens “genezen” diende te worden. Hierbij zouden het de psychiaters moeten zijn die hier het voortouw bij zouden moeten nemen. Op deze wijze zou het “begrip van goed en kwaad” (ofwel de natuurlijke aanleg wat we allemaal hebben om er het verschil tussen goed en kwaad te kunnen zien) worden weggenomen. Chisholm meende dat nadat dit zou zijn gebeurd, dit uiteindelijk zou leiden tot vrede en vriendschap onder alle volken en dat dit dan niet zou leiden tot wereldwijde chaos en doodslag. En het zou de Wereldgezondheidsorganisate zijn, die hier een voorname rol bij zou spelen. 

De Vaccinaties & de Aantasting van de Menselijke Geest. 

Wat dit betreft, lezen we er ook iets over de vaccinaties. We hebben dit bewust tussen ((( drie haakjes achter elkaar geciteerd om vooral hier de nadruk op te leggen. Waarom? Omdat het nu via de alternatieve media (zoals onder meer de Stichting Vaccinevrij (vaccinevrij.com) inmiddels meer dan duidelijk is geworden dat die vaccines zeer giftige stoffen bevatten waarvan na hiermee te zijn veaccineerd, de schadelijke gevolgen ervan (in bepaalde gevallen) zich pas na jaren in het menselijk lichaam beginnen te openbaren. Wát hier nu zo van belang is, is het volgende: deze giftige stoffen hebben niet slechts een zeer verderfelijke invloed op het menselijk lichaam maar ook op de menselijke geest. En ook op deze wijze wordt de mens als ook diens menselijke geest door deze stoffen voldoende versufd en aangetast zal zijn, geleidelijk worden “bevrijd” van het begrip van goed en kwaad! En nu zal hopen we, duidelijk zijn, waar al die vaccins wérkelijk toe dienen. Om die reden hadden we de “angstepedemie” over het H1N1-virus in 2009 en hebben we nu diezelfde “angstpandemie” betreffende het coronavirus! Het gaat dus eigenljk om veel meer dan om er de (witte) zakken van Big Pharma mee te vullen! Hoe het nu vérder af zal lopen met dit (nieuwe!) coronavirus, weten we nog niet. Maar de miljoenen vaccins zullen nu wel worden gereed gemaakt om veel later zo weer een volgende lichting burgers geleidelijk aan de Nieuwe Wereldorde binnen te loodsen, een orde waarin er geen sprake meer zal zijn van het verschil tussen goed en kwaad en waar als dit doorgetrokken zal worden, het goede als kwaad en het kwade als goed, duisternis als licht en licht als duisternis, en bitter als zoet en zoet als bitter zullen worden beschouwd. (Jesaja 5:20)

Ton Nuiten – Zondag 15 Maart 2020.

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star