Michael Hoffman’s Tweet over het Coronavirus; de Nederlandse Epidemioloog Hans Heesterbeek; het H1N1-Virus: veel Paniek maar geen Ingrijpende Maatregelen; Column van Chuck Baldwin over de “Lockdown” in Amerika: Poging tot Beroving van Burgerlijke Vrijheden van Amerikaanse Burgers; Column 2 van Baldwin: “Waarom Vertellende Media Ons niet Dat…”; Nederlandse Overheid Komt met Verscherpte Maatregelen; de Komende Medische Staat van Beleg; Enkele Nederlandse Paniek-Reacties; Meer “Blauw op Straat” & “Doch Herinner U…”

Hier volgen enkele weetjes. De eerste is van Michael Hoffman, de man achter revivionistreview.blogspot.com Hier is zijn korte tweet aangaande het coronavirus en de paniek die er nu rond heerst:

“In het jaar 2017-2018 werden 710.000 Amerikanen in het ziekenhuis opgenomen. #influenza & 60.000 werden erdoor gedood. 

Waar was de quarantaine? 

Waar was de nationale sluiting van de economie? 

De biljoen dollar “Federale hulp”? 

Wie heeft er in 2020 voor gekozen om ons land failliet te laten gaan #COVID 19?” twitter.com/HoffmanMichaelA/

En met deze tweet maakt Hoffman het toch meer dan duidelijk; in 2017-18 werden er ook vele Amerikanen ziek vanwege de ons aller bekende griep en daarvan overleden er 60.000. Maar … in tegenstelling met het coronavirus bleven er destijds de quarantaine, de nationale sluiting van de economie en de miljard dollar ter bestrijding van de griep uit. En dit maakt dan ook weer voor de zoveelste maal duidelijk dat we wat de nieuwsverslaggeving over het coronavirus betreft, hier eerder met een media-hetze dan met objectieve verslaggeving van doen hebben.

Epidemioloog Hans Heesterbeek.

Dan nu het tweede weetje: Dat het spook, “Paniek” genaamd rond het coronavirus ook hier aan het rondwaren is, is onder meer te merken op de site van Medisch Contact. In een artikel van Henk Maassen en Eva Nyst, lezen we er in verband mee, er dit over:

“Epidemioloog Hans Heesterbeek vindt de Nederlandse aanpak om covid-19 in te dammen goed, maar iedereen die na de eerste golf symptomen vertoont, moet onmiddelijk worden getest en geïsoleerd. ‘Vergeet het maar, we gaan dit virus niet kwijtraken.’ Hans Heesterbeek (59), hoogleraar theoretische epidemiologie aan de Universiteit Utrecht weet het zeker: covid-19 blijft onder ons. Landen die nu heel strak ingrijpen, in lockdown gaan, moeten daar op enig moment mee stoppen, en krijgen dan gegarandeerd een tweede golf voor de kiezen. En dan moeten ze opnieuw strenge maatregelen nemen. Of ze krijgen daarna zelfs een derde golf. medischcontact/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/deze-pandemie-is-een-wake-upcall.htm

Waar Heesterbeek nu voor pleit, is een verstandige aanpak om dit virus in te perken. Nochtans blijkt hieruit dat men er zich grote zorgen maakt om het virus in dit artikel wat de titel “Deze pandemie is een wake-upcall” meegekregen heeft; hier is wel geen teken van paniek te bespeuren, maar men maakt er zich toch een beetje ongerust over.

Het H1N1-Virus: Veel Paniek maar geen Preventieve Maatregelen.

Maar herinneren we ons de angstaanjagende nieuwsverslaggeving over het H1N1-virus in 2008 nog. Ook toen werd er meegedeeld dat dit virus (bekend als de Mexicaanse griep), aan miljoenen mensen het leven zou kosten. Als gevolg had de Nederlandse overheid miljoenen vaccins laten bestellen om dit gevaar te bezweren. Maar na een bepaalde tijd stierf het virus (samen met de verslaggeving erover) een geleidelijke stille dood. Hoe groot de paniek rondom de Mexicaanse griep destijds ook geweest mocht zijn, werden er in die tijd echter geen preventieve maatregelen (geen handen schudden, in de elleboog niezen, het afstand houden van elkaar, thuis blijven bij verkoudheid en koorts, etc.) genomen. En deze maatregelen zijn niet slechts hier maar ook in het buitenland genomen; in Amerika bijvoorbeeld, is er in een of meer staten sprake over de invoering van een “lockdown” hetgeen betekent dat die staten van de rest van de (Amerikaanse) buitenwereld zullen worden afgesloten om zo de vérdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

90250315_2815886911782620_8949932918185132032_n coronavirus II

De Lockdown: een Poging tot Beroving van de Vrijheden van de Amerikaanse Bevolking door de Amerikaanse Overheid. 

Nu geloven we (en dit hebben we al eerder gezegd), dat het coronavirus binnen een bepaalde tijd net zoals dit veel eerder met de Mexicaanse griep is gegaan, wel vanzelf uit zal sterven. En daarna is iedereen weer zichzelven en zullen we weer tot de gewone orde van de dag zijn teruggekeerd. Mensen raken dan niet langer in paniek (waarvan we hopen dat die dan zullen merken, hierbij al die tijd voor niets op de kast te zijn gejaagd). Maar wat nu die pogingen tot invoering van een “lockdown” door de overheid in Amerika betreft, zit er toch een grotere agenda achter; het is Chuck Baldwin, die dit in een van zijn meest recente columns duidelijk maakt:

“Een dringende oproep aan al onze vrienden in de staat Montana: 

De staat Oregon heeft zojuist opdracht gegeven tot een lock down, waarbij die zich bij andere staten die hetzelfde hebben gedaan, aangesloten heeft. We moeten meteen contact opnemen met gouverneur Bullock en hem laten weten dat we niet werkloos toe zullen kijken en toelaten dat de regering gedurende de gekte rond het coronavirus onze grondwettelijke vrijheden zal vertrappen. Gouverneur Bullock neemt in deze dagen deel aan de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat. Hij moet NU van ons horen. Hier is een voorbeeldbrief per e-mail om die meteen aan de gouverneur te sturen (voel u vrij, in deze brief uw eigen woorden uit te drukken). 

Geacht gouverneur Bullock: 

Ik  kan niet stemmen om enige Senator van enige partij te kiezen, die enige vorm van verplichte sluiting bedrijven en het” (verbieden van) “reizen vanwege het coronavirus of enige andere waargenomen noodtoestand tot wet wil verheffen. Ondanks wat andere staten zouden kunnen doen, zou het voor Montana schadelijker zijn, hen hierin zomaar te volgen dan de bevolking van Montana vrij te laten blijven, om die keuzes waarvan zij gelooft dat die de besten voor zichzelf, hun families en de gemeenschappen zijn, te maken. 

U kent de bevolking van Montana: We zullen niet toestaan dat onze grondwettelijke vrijheden in de naam van “bescherming door de regering” zullen worden vertrapt. De vreselijke en onwettige restricties op bedrijven, de handel, reizen, werk etc., veroorzaken veel meer schade aan ons land dan enig virus. Dit is een grove en extreme reactie van de regering. Wilt u DAADWERKELIJK dood en vernietiging zien? Verander een welvarend Amerika slechts in een verarmd Derde Wereldland. En dat is al wat de regering met haar extreme reactie intussen bezig is te doen. Ik zal het risico om vrijheid boven dat van de onderdrukking door de regering betreffende de veiligheid nemen. Hoe ironisch dat Patrick Henry op 23 maart 1775 zijn onsterfelijke “Geef me Vrijheid of Dood”-speech gaf. Gouverneur Bullock, u hebt slechts EEN plicht, en die is om de vrijheden van de mensen van Montana te beschermen. Zonder vrijheid heeft Amerika geen reden om te bestaan -en het zál dan ook niet langer bestaan. Ik smeek u dan ook u te weerhouden van de verleiding, zich bij anderen over het land, die toe hebben gegeven aan vrees en paniek en die niet alleen onze economie maar ook onze Bill of Rights, onze levenswijze en onze eigen toekomst aan het verwoesten zijn. Alstublieft, Mr Bullock: GEEN LOCK DOWNS. En het is tijd om ALLE Montaners om ze, voordat we geen banen meer zullen hebben, weer aan het werk te laten gaan.” facebook.com/ChuckBaldwinMT/ (vetdruk toegevoegd)

Dan is er nog een email-adres te zien waar de digitale brieven naartoe gezonden kunnen worden. Uit hetgeen Baldwin hier schrijft, zal het wel duidelijk zijn, wát voor agenda er nu achter de “coronavirus-angstpandemie” zit: het door middel van maatregelen zoals de genoemde lockdowns er zowel de Amerikaanse economie mee te ontwrichten en om er onderdrukkende wetsvoorstellen “ter bescherming van de burgerbevolking” mee door te voeren, die -na later zal blijken- eerder tot (verdere) onderdrukking dan tot bevrijding van de bevolking zullen leiden! En door er de bevolking steeds meer angst en vrees mee aan te jagen, valt die er (als die er aan toegegeven heeft), hiertoe ook gemakkelijk mee te manipuleren. Op deze wijze zal de opschorting van bepaalde vrijheden door de regering om er die vermeende corona-crisis mee te bestrijden, door het volk dankbaar worden geaccepteerd. 

Chuck Baldwin: Tweede Column van 20 Maart J.l.: “Waarom Vertellen de Media Ons Niet Dat…” 

Hier volgt een tweede column van Chuck Baldwin, waar we er zelf maar de titel, “Waarom vertellen de media ons niet dat…” aan gegeven hebben:

“Waarom vertellen zij ons dit niet? Elk jaar sterven er tienduizenden mensen aan de griep en niemand raakt in paniek. Meer dan 60.000 Amerikanen stierven er tijdens het griepseizoen van 2019 en meer dan 80.000 Amerikanen stierven er tijdens het griepseizoen in 2018. Dit berekend, er sterven in een maand in Amerika alleen al, meer mensen aan de griep dan dat er tot op heden aan de corona in de hele wereld gestorven zijn. Om hier op een andere wijze over na te denken: Ieder jaar sterven er evenveel of meer Amerikanen aan de griep dan dat er tijdens heel de Vietnam-oorlog zijn omgekomen. En er is geen paniek! Geen gesloten restaurants, geen lege schappen in de winkels. Geen presidentieel dringend verzoek om thuis te blijven.  Geen gesloten kerken, geen gesloten bedrijven. Geen paniek! 

Waarom vertellen de media ons niet dat het coronavirus al sinds de jaren ’60 rondwaart? Waarom vertellen ze ons niet dat 30% van gewone verkoudheid van dit virus afkomstig is? Waarom vertellen ze ons niet dat 80% van de mensen die het coronavirus opgelopen hebben, slechts ‘milde’ symptomen vertonen? Tom Hanks en zijn vrouw werden gediagnosticeerd met corona en slechts vijf dagen later verlieten zij lachend en blij het ziekenhuis. Waarom vertellen ze ons niet dat het sterftecijfer aan corona wereldwijd slechts 1% is? Waarom vertellen ze ons niet dat de reden voor het ongebruikelijk hoge sterftecijfer aan corona in Italië vanwege de wijze waarop dat land de medische zorg distribueert -die zelfs aan degenen van boven de 80 jaar onthoudt? Waarom vertellen ze ons niet dat de overlevingskans aan het COVID-19 zelfs voor mensen van boven de 80 jaar 80% is? Waarom vertellen ze ons niet dat 99% van de sterfgevallen vanwege het COVID-19 in Italië, vóórdat zij COVID-19 hadden opgelopen, al andere ernstige ziekten hadden? 

In de provincie, Hubei, China, waar Wuhan gelegen is, is het sterftecijfer slechts 2.9%. In de rest van China is het sterftecijfer 0.4%. Herinnert u zich het cruiseschip, de Diamond Princess, buiten Japan wat naar verondersteld werd volkomen geïnfecteerd met het coronavirus te zijn? Het sterftecijfer vanwege het virus op het schip was 0.85%. Waarom doen zij geen verslag van deze feiten? U weet waarom zij geen verslag van deze feiten doen. Zij creëeren doelbewust angst en paniek. Met het coronavirus of enige andere “noodtoestand” -al of niet verbeeld- wordt de Grondwet en de Bill of Rights niet mee afgeschaft of geneutraliseerd. Dat is waarom ik het zeg: Waar we getuige van zijn, is een Medische Staat van Beleg. Het is een onvervalste en onbeschaamde overheids-tirannie. Weet dit: Inmenging door de overheid, het beleid van de politiestaat die nu wortel in ons land beginnen te schieten, zullen lang nadat het coronavirus verdwenen zal zijn, bij ons blijven. We hebben veel meer te vrezen van Big Government dan we dit hebben van enig virus.” 

Ook hier hebben we er de vetdruk maar weer toegevoegd. En met de twee colums van Chuck Baldwin zal het wel duidelijk zijn: het creëren van angst, vrees en paniek voor een bestaand (maar niet zo bedreigend) coronavirus om er de inmenging en invloed van de (Amerikaanse) overheid in het leven van de bevolking mee te vergroten. En zoals Baldwin het tegen het einde van zijn laatste column al helder aangeeft, ook lang nadat het coronavirus zal zijn verdwenen, zullen de stringente maatregelen die er nu al in enkele Amerikaanse staten zijn genomen, blijven bestaan. 

90342094_2814474111923900_2165018564950491136_o coronavirus

Nederland: Flinke Aanscherping Maatregelen Coronavirus. 

Nu kijken we al lang geen TV meer. Om die reden was het hier dan ook rustig terwijl er buiten een storm, samengesteld uit veel emoties en paniek rond de corona-crisis, woedde. Toen we enige tijd geleden het digitale raam naar de gevestigde media openden, kwamen hier de vlagen aan emoties, paniek, vrees en angst binnenwaaien. Vanaf die tijd zijn we ons bezig gaan houden met het virus en alles wat ermee gerelateerd is. Zo hebben we onder meer de “hoor- en kijkspelen” á la “The War of the Worlds” van Orson Welles die er door de Nederlandse overheid in de vorm van onder meer spoedconferenties, gevolgd. En ja, ook hier -en dit weten we natuurlijk allemaal al- zijn er in verband met dit virus de nodige maatregelen afgekondigd. Nu bleek echter, dat niet iederéén zich aan die maatregelen hield. Besloten werd dan ook, die maatregelen flink aan te scherpen. Zo vervalt bijvoorbeeld het verbod op vergaderingen, bijeenkomsten van meer dan honderd personen; nu zijn alle samenkomsten en vergaderingen van welke aard ook, tot juni verboden. Mensen mogen (bij verjaardagsfeesten) samenkomen, maar het mogen er niet meer dan drie zijn. En ook tijdens die feestjes is er de maatregel, anderhalve meter afstand houden van toepassing. Ook voor supermarkten en winkels is een “scherp deur-beleid” afgekondigd; mensen die bijvoorbeeld het verplichte afstand houden van anderhalve meter negeren, kunnen worden verwijderd. Als één lid van het gezin ziek is, moet het hele gezin thuis blijven. Boodschappen doen mag, en een frisse neus halen mag ook. En om deze (en andere maatregelen) doeltreffend te kunnen handhaven, worden er als die niet worden opgevolgd, forse boetes die op kunnen lopen tot vierduizend euro, aan de “dader(s)” opgelegd! Winkels en supermarkten (evenals markten in de open lucht) die zich niet aan dit beleid houden, kunnen gesloten worden. youtube.com/watch?v=mcpFLX_L9o8 (“TERUGKIJKEN: Kabinet kondigt nieuwe maatregelen aan vanwege coronavirus”)  Deze persconferentie werd afgelopen maandagmiddag rond vijf uur P.M. door de NPO live uitgezonden. Minister Grappenhaus was een van degenen die de verscherpte maatregelen aankondigde; hij gaf eerst hen die zich wél aan de maatregels hielden een compliment. En daarna zei hij het volgende:

“Maar afgelopen weekend (en u heeft het kunnen zien), moest de politie er op sommige plaatsen toch aan te pas komen om mensen weg te sturen omdat ze met veel te veel en dicht op elkaar buitenshuis waren. En dat is (ik zeg het keihard), dat is een slordige, laconieke en asociale manier van omgaan met maatregelen. Het kost levens. Onnodig. En tegen die mensen zeg ik: Gebruik je gezonde en maatschappelijke verstand. Ga zo min mogelijk naar buiten, mensen. Ga alleen de deur uit voor je werk als je niet thuis kúnt werken. Of wanneer je een vitaal beroep hebt. En als je in je levensbehoefte moet voorzien, ga boodschappen doen, maar alleen. En niet met het hele gezin of ’n groep. En doe het op een tijdstip waarop de winkel rustig en overzichtelijk is. En alleen dan is het mogelijk om met elkaar ook op dat soort plaatsen  die anderhalve meter afstand telkens opnieuw te bewaren. Als je daarnaast nog even naar buiten wil voor een frisse neus, doe dat ook zoveel mogelijk alleen. En zeker niet groepen of groepjes. Houdt anderhalve meter afstand van anderen voortdurend, en blijf weg van sociale activiteiten en groepen mensen. En thuis het dringende advies: Ten hoogste drie mensen op bezoek, echt, ten hoogste, en alleen maar als je dan nog steeds in huis met die bezoekers de anderhalve meter afstand volledig in acht kunt nemen. En doe dat nou, ook voor je eigen gezondheid. Maar als u denkt, “Ach”, dan zeg ik, doe het voor de gezondheid van kwetsbaren in onze samenleving. Ernstig zieken, ouderen, die moeten we juist beschermen, daarom hebben we met zijn allen dit hele maatregelenpakket in gang gezet. En dat moeten we toch met zijn allen in deze samenleving kunnen opbrengen” 

Ook hier dus grote paniek. Wat nu die feiten over het virus zoals in de columns van Baldwin weergegeven aangaat, hier zal het dan ook niet anders mee zijn gesteld. Maar uit enkele van de vele reacties vanuit de Nederlandse bevolking blijkt dat de angst voor het virus er ook hier zeer diep inzit. 

Enkele Paniek-Reacties. 

Hier volgen enkele reacties van Nederlandse angstig geworden burgers; we schrijven die neer zoals zij die zelf hebben neergeschreven; de eerste is afkomstig van een bezorgde burger in Breda:

“Binnen blijven, er er stond en verdorie verkeersregelaars bij de Hornbach. Druk in de supermarkt. Snap dat mensen die niet hamsteren boodschappen nodig hebben. Maar hou verdorie afstand. Maar nee lekker vlak langs je lopen. 1 maand verlenging is hoopvol gaan er minimaal 2 worden denk zelf 3. De besmetting groeit niet voor niets in Breda.”

Een ander reageerde hierop met deze reactie:

“Jaaaaa klopt ton reed daar ook voorbij hij zei t is NIET TE GELOVEN laten we lekker elkaar even besmetten met honderden in de Hornbach er was geen parkeerplek te zien hoe DOM kan je zijn zeg pfffdff.” 

Een ander weer, die hier weer paniekerig op reageerde vanwege de drukte in zijn/haar straat:

“Hier op straat ook druk, echt bizar, domme lui.” 

En dan deze nog:

“Klote lui zorgen straks voor een lockdown en dan weer klagen.” 

En zo reageren zij hun angst (die door de de overheid en medische instellingen met succes in hun hart is gezaaid), af op mensen die de maatregelen aan hun laars lappen. Met die door de overheid afgekondigde verscherpte maatregelen zullen de laatsten dit waarschijnlijk niet lang blijven doen!

Meer “Blauw op Straat.”

Nu zijn er in het verleden mensen geweest die er zich over hadden beklaagd dat er in Nederland naar hun mening steeds toch maar “weinig blauw op straat” hadden gezien. De term “blauw” hier, was (en is nog steeds) van toepassing op het feit dat er waar het het “zinloos geweld”, roofovervallen, inbraken enz. aangaat, er maar weinig agenten te zien waren. Maar nu, met de “angstepidemie” rond het coronavirus, zullen we er waarschijnlijk ook meer “blauw” op straat” te zien krijgen. Die zullen de verscherpte maatregelen er met de nodige drift gaan handhaven. En zo zullen ook wij op deze wijze geleidelijk aan zoals dit in Amerika zal gaan, onder een Medische Staat van Beleg terecht komen.

Doch Herinner U…”

Bij dit alles moeten we ons echter deze feiten herinneren:

1): Het coronavirus is al bekend sinds de jaren ’60. We kunnen ons echter niet herinneren dat er in die tussenliggende jaren tot nu toe, er dwingende maatregelen tegen afgekondigd zouden zijn vanwege een wereldwijde epidemie die dit virus zou hebben veroorzaakt.

2): Denk ook weer even terug (zoals boven uiteen gezet) aan het H1N1-virus, bekend als de Mexicaanse griep die in 2008 uitgebroken zou zijn. Die ging gepaard met de angstaanjagende verslaggeving dat er miljoenen doden te verwachten zouden zijn als er niet meteen iets tegen dit virus zou worden ondernomen. Weliswaar veel verslaggeving, maar hierbij werden er geen dwingende maatregelen bij genomen zoals die nu afgekondigd zijn door (in dit geval) de Nederlandse overheid in verband met het coronavirus. En … na enige tijd stierf het H1N1-virus een stille dood; de te verwachten miljoenen doden bleven (op de kleine groep mensen die al aan een of meer ziekten te lijden en dus van zichzelf al een zwakke gezondheid hadden na) in leven. Gevolg: miljoenen vaccins die door de overheid waren besteld (en de Nederlandse belastingbetaler veel geld had gekost), konden worden vernietigd. Het zou dan ook meer dan goed zijn, ons deze feiten weer eens in gedachten te halen terwijl we zien hoe we zoals gezegd, nu steeds meer onder een Medische staat van Beleg komen te staan.

is - 2020-03-25T105500.633 lege schappen.

Legaal Uitgeplunderd. 

De angst voor het corronavirus is er bij delen van de Nederlandse bevolking zo diep doorgedrongen dat er waren, die de schappen van bepaalde supermarkten legaal uitgeplunderd hadden; het gevolg: lege schappen. Degenen die er daarna nog kwamen om er iets te kopen, troffen er de spreekwoordelijke “hond in de pot het schap” aan. Maar dit is wat angst en vrees doet met mensen.

Michael Hoffman en zijn Nieuwste Tweet & nog Iets over Mark Rutte & de Ur-Loges. 

Tenslotte is hier nog de recente nieuwe tweet van Michael Hoffman:

“De media maken op dagelijkse basis melding van nieuwe ziekten en doden door het coronavirus.

Doden door de griep zijn enorm hoger dan die door het coronavirus. Maar de media doen dagelijks of wekelijks geen verslag over statistieken van nieuwe ziekten en doden door de griep in de Verenigde Staten. 

Waarom? 

Vraag het uw lokale krant of radiopresentator.” 

Wat dit betreft, zouden we dit hier in Nederland aan minister-president Mark Rutte kunnen vragen. Nu alle samenkomsten en vergaderingen ook hier zijn verboden vanwege het coronavirus, zullen de vergaderingen die er tot nu toe regelmatig in de Ur-Loges (achter gesloten deuren) waren belegd, nu ook wel verboden zijn. Waarom zeggen we dit? Omdat Rutte er betreffende de aanpak van het virus, hier aanvankelijk een luguber plan bij in gedachten had: om de oudere Nederlanders besmetting met het virus te besparen, zouden er hiervoor honderdduizend jongere Nederlanders aan moeten worden opgeofferd! Dit duivelse plan werd later echter schielijk weer ingetrokken. Dit was door Pieter Lakeman aan het licht gebracht. Nu is het niet duidelijk of dit plan eerder binnen de Ur-Loges (waar ook Rutte en andere bekende Nederlandse politieke prominente Nederlanders lid van zijn), besproken zou kunnen zijn. We weten alleen niet dat wanneer we dit aan Rutte zouden vragen, hij hier ook de waarheid over zou vertellen. Diezelfde mentaliteit die Rutte er met zijn plan tegenover de Nederlandse bevolking vertoonde, zal er ook wel heersen onder de overige leden van de Loges. Tot dusver ons jongste verslag over de feiten over het coronavirus.

Ton Nuiten – Woensdag 25 Maart 2020.

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star