Maatregelen tegen het Corona-virus: Destructieve Maatregelen; De Griep: Pogingen van het Menselijk Lichaam Zichzelf te Reinigen; Jan Goossens: Oudere van het Corona-Virus Herstelde Man: geen Last van Ademhalingsproblemen Gehad. Kritische Vragen. Flinke Terugslag Big Pharma; Event 201: Voorspellende Programmering.

Die draconische maatregelen tegen het corona-virus; we zijn er allemaal nu meer dan bekend mee: was je handen totdat er de vingernagels bij wijze van spreken afvallen, raak vooral je gezicht niet aan, blijf maar thuis en blijf binnen, “social distance” en wat dies meer zij. Maar … zijn die maatregelen die ons bescherming tegen het corona-virus zouden moeten bieden, ook werkelijk gezond?

Het “Blijf Thuis en Blijf maar Binnen-Beleid: Slecht voor het Menselijk Immuunsysteem. 

Allereerst het blijf maar thuis en binnen-beleid. Dit blijkt niet zozeer bescherming tegen corona te bieden doch is eerder schadelijk voor het menselijk immuunsysteem. Hierbij moet het een en ander bij worden uitgelegd; het is nu een vaststaand feit, dat het menselijk lichaam (in tegenstelling met dat van dieren), zelf geen vitamine C aanmaakt. Wij hebben dit dan ook “van buitenaf” nodig; het eten van sinaasappelen bijvoorbeeld. En we krijgen dit natuurlijk in de zomer via de zon. Nu hebben we zojuist weer een winterperiode achter de rug. En het is nu al sinds mensenheugenis normaal dat er, vóórdat die periode zal eindigen (officieel is dit zoals gebruikelijk op of rond 21 maart), een korte of langere griepperiode aanbreekt. En al die tijd heeft het menselijk lichaam geen vitamine C op kunnen nemen omdat het gedurende die tijd -uiteraard- niet warm is geweest.

Griep: Poging van het Menselijk Lichaam tot Zelfreiniging. 

Wat gebeurt er nu, wanneer iemand griep oploopt? Wij zijn dan gewoon te zeggen, “Hij/zij is ziek.” En die ziekte kan sneller worden verholpen door thuis in bed te blijven tot men is hersteld. En dit is natuurlijk normaal. Maar wat er dan werkelijk gebeurt, is dit: Wanneer iemand griepachtige verschijnselen vertoont, wil dit zeggen dat het lichaam begonnen is, zichzelf te reinigen van alle verkeerde stoffen die er zich intussen in hebben opgehoopt. We hebben het hier dus over zelfreiniging door het lichaam van al die stoffen. Maar door het blijf maar thuis en binnen-beleid (wat hier in maart j.l. werd ingevoerd, wordt het menselijk immuunsysteem er hiermee juist onderdrukt. Hetgeen de zelfreiniging van het lichaam nu niet bepaald bevorderen zal. En daarom is dit beleid dan ook een slechte maatregel. En nu zal het ook wel te begrijpen zijn, waarom we nu al voor zeer lange tijd zien dat er zo rond het midden van januari of in februari de griep in zowel binnen- als buitenland opkomt.

Het Dragen van Mondkapjes: Slechte Maatregel. 

Een van de andere maatregelen die we hier niet hebben (maar waarvan sommigen willen dat die er ook hier in Nederland zal worden ingevoerd), is het verplicht dragen van mondkapjes. Een van de eigenschappen van het menselijk lichaam zich te reinigen (en dit gebeurt dan eigenlijk het hele jaar door), is dat we de verkeerde stoffen die zich in ons lichaam ophopen, weer uitademen. En dit is dan niet iets wat dan alleen maar voor een bepaalde tijd gebeurt; want dit doen we onophoudelijk en altijd. Door het dragen van die mondkapjes (“masks” in het Engels), ademen we die stoffen echter gelijk weer in. Met als gevolg dat we desondanks toch ziek worden. Want dankzij die kapjes kan het lichaam die stoffen niet kwijt. Er worden hierbij endogene virussen geactiveerd waardoor het immuunsysteem er flink mee wordt belast. Het een en ander wordt door de beide medici, Dr. Judy Mikovits (viroloog) en Dr Rashid Buttar (Ph D) uitgelegd youtube.com/watch?v=F6B96XoBboc (de hele link schijnt er te beginnen van het begin van de straat tot aan het winkelcentrum een paar straten verderop toe; we kunnen die dus niet in zijn geheel weergeven). Het gaat dan voornamelijk over mensen die gezond zijn. Toch zijn er ook hier, die willen dat er mondkapjes gedragen zullen worden’; zo willen de openbare vervoersbedrijven dat dit voor iedereen verplicht zal worden gesteld; de maatregel van 1.5 meter afstand tegen het corona-virus zou namelijk onwerkbaar zijn. Zo heeft Henk van der Maden (van de ondernemingsraad van het vervoersbedrijf RET) zich voor verplichting mondkapjes hier al sterk voor gemaakt. rijnmond.nl/nieuws/194990/Personeel=RET-wil-reizigers-zonder-mondkapje-kunnen-aanpakken

Het Blijf maar Thuis en Binnen-Beleid & Dragen van Mondkapjes: Destructieve Maatregelen. 

Of het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (het RIVM wat onze politici over alles en nog wat betreffende het corona-virus adviseert) al die maatregelen zelf heeft bedacht dan die wel van “bovenaf” opgelegd heeft gekregen, is niet duidelijk. Maar wat wél duidelijk is, dat die maatregelen destructieve maatregelen zijn. Die lijken er eerder toe bestemd om ons immuunsysteem te verwoesten dan om dit te ondersteunen. 

Jan Goossens: Oudere Corona-Patiënt Hersteld en Wel, maar … Geen Ademhalingsproblemen Gehad. 

Dan hebben we hier nog opmerkelijk nieuws: een nu voormalige maar inmiddels herstelde corona-patiënt uit Breda werd korte tijd geleden geïnterviewd door het Algemeen Dagblad. (AD) Het gaat hier om Mr. Jan Goossens; die vertelde dat hij in maart j.l. ziek geworden was en hierbij hoge koorts gekregen had. Na bloedonderzoek werd door de huisarts vastgesteld dan hij het corona-virus opgelopen had en werd dan ook naar het ziekenhuis verwezen. Daar werd hij voor enige tijd onder narcose gebracht. Mr. Goossens is in de zeventig, een oudere man dus. Tijdens het interview vroeg de verslaggever van het AD aan Mr Goossens of hij tijdens zijn ziekte ook last had gehad van ademhalingsproblemen. Waarop Goossens zei, dit zelf niet te hebben gemerkt. Daar reageerde de verslaggever weer op door te zeggen dat dit wel “raar” was; want waarom werd hij dan onder narcose gebracht?  maar Goossens ging hier verder niet op in. ad.nl/politiek/grapperhaus-komt-met-speciale-coronawet-meer-inspraak-voor-parlement-en-gemeenteraden~a5daacf En dit is nu op zijn beurt zo “raar”: Zowat alle corona-patiënten hebben (zonder uitzondering misschien), last van ademhalingsproblemen. Nu zal mr. Goossens zonder enige twijfel ook wel zwaar ziek zijn geweest. Maar zou het misschien kunnen dat die huisarts die hem had onderzocht, hem (net zoals huisarts Merijn Godefrooij dit eerder bij  zijn eigen “oudere al zieke patiënt” had gedaan),  zonder omhaal als “corona-patiënt” kan hebben bestempeld? En laten we ons hierbij niet vergissen: ook het Amerikaanse Center for Disease Control (CDC) heeft inmidels talloze nu overleden patiënten die aan ander kwalen dan het corona-virus geleden hadden, nochtans lukraak bestempeld als “corona-doden.” Hoe komen we toch aan die hoge sterftecijfers? Op deze wijze dus! Het begint er dan ook op te lijken dat het bestempelen van iedereen als “corona-dode”  een wereldwijd fenomeen zou kunnen zijn!

Kritische Vragen. 

En in verband hiermee is het dan ook belangrijk, hier kritische vragen bij te stellen. Nu we weten dat die maatregelen eerder een verwoestende uitwerking op het menselijk immuunsysteem hebben dan dat het ermee wordt ondersteund, waarom zijn die er hier dan ingevoerd? En waarom had mr. Goossens dan geen last van ademhalingsproblemen tijdens zijn ziekte? Het zijn deze vragen die gesteld zullen moeten worden. Dat zullen de journalisten die er tijdens de toneelspelen waarin premier Mark Rutte, minister Hugo de Jonge de hun opgelegde rul vurig vertolken bij aanwezig zijn en aan hen verschillende oppervlakkige vragen stellen, beslist niet doen! En tot nu toe hebben er velen tot nu toe alles wat er maar over het corona-virus en de maatregelen hiertegen werd verteld, maar klakkelos en krtiekloos geaccepteerd als “waarheid.” Het zou daarom voor het grootste deel van het publiek eens tijd zijn zijn om op te houden om de rol van het goedgelovige Dommertje van Diemeren te vervullen om vervolgens eens kritische vragen te gaan stellen.

Het Vitamineprogramma van Dr. Matthias Rath : Vijand” van de Farmaceutische Bedrijven. 

Dan hebben we nog een van de vele boeken van Dr. Matthias Rath, een bekende en nu vermaarde medicus die al voor lange tijd behandelingen van ziekten met vitaminen voorstaat. In zijn boek, “Waarom dieren geen hartinfarct krijgen … maar mensen wel” (MR Publishing) 2000, heeft Dr. Rath er onder meer twee bladzijden aan gewijd over waarom we nog niet over de medische doorbraak over de behandeling van kwalen met vitamines gehoord hadden. En ook geeft hij een beeld van wat voor soort de farmaceutische industrie wel niet is. (bladzijden 214-215) Het gaat hier namelijk om een medische doorbraak met een damengesretd vitamineprogramma waarmee kwalen als hart- en vaatziekten etc. genezen kunnen worden via dit programma. En daar waren de farmaceutische bedrijven beslist niet blij mee! Over Big Pharma schrijft hij dat omdat het zowel het doel en de drijvende kracht achter de farmaceutische industrie is, de verkoop van medicijnen op te voeren, die industrie er geen belang bij heeft, mensen ook daadwerkelijk te genezen. Zouden ziekten kunnen worden veholpen, dan zouden de farmaceutische bedrijven hun deuren wel kunnen sluiten. Omdat deze industrie er een economisch belang bij heeft, is dit dan ook de reden dat er nooit een medische doorbraak om kwalen zoals diabets, kanker, botontkalking etc. te genezen, heeft plaatsgehad. Om ervoor te zorgen dat elke vorm van informatie over vitaminen met betrekking tot de gezondheid illegaal zou worden verklaard, heeft de farmaceutische industrie een internationaal cartel opgericht, de Codex Alimentarius genaamd. Tevens heeft de industrie de schadelijke bijwerkingen van voorgeschreven medicijnen verhuld of ook (als het dan niet anders meer kon), openlijk ontkend. Om hun bedrieglijke plan voort te kunnen zetten, hebben zij zich verzekerd van “farmaceutische lobbyisten” die overal de wetgevende macht beïnvloeden (in Amerika is dit de Food and Drug Administration (FDA). Hiermee worden er zowel het medisch onderzoek als het onderwijs gemanipuleerd; (even terzijde: de farmaceutische lobby voor Nederland zal uiteraard het Rijksistituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn; in deze tijd “adviseert” die onze overheid over het corona-virus). Tenslotte schrijft Dr. Rath dat er over de hele wereld miljoenen mensen worden bedrogen doordat er een groot deel van ons inkomen naar de farmaceutische industrie gaat, waarmee hun grote winsten die zij al heeft, nog eens worden vermeerderd. In ruil daarvoor krijgen wij medicijnen die niet genezen. (bladzijde 215) Dr. Rath heeft later de gezondheidsalliantie opgericht. yumpu.com/user/dr.rath.gezondheidsalliantie.org

Volgens Afgesproken Plan: Wereldwijd Dezelfde Maatregelen. 

Wat er daarnaast ook zo opmerkelijk aan is, is dat alle overheden wereldwijd vlak achter elkaar met alle dezelfde maatregelen kwamen om het corona-virus te bestrijden. En dit kan geen toeval zijn geweest. Hier moet een van tevoren afgesproken plan achter hebben gezeten. Trouwens, de simulatie die er op 19 oktober 2019 door Bill Gates samen met de John Hopkins University wred gehouden en Event 201 maken dit natuurlijk al meer dan duidelijk! En het is Big Pharma die voor al die schadelijke maatregelen verantwoordelijk is.

Big Pharma: een Flinke Terugslag. 

We hebben al eerder betoogt dat het doel van al die massale bedrijfssluitingen wereld wijd is, om na de economische wereldcrisis die er op na volgen zal, er op de ruïnes van de oude orde, een Nieuwe Wereldorde op te richten. Om alle volken der wereld hiermee achter zich aan te krijgen, zijn die via de media een een globale angst- en vreescampagne begonnen. En daar zijn de farmaceuten inmiddels goed in geslaagd. Maar nu blijkt er nog een tweede reden te zijn dat die met deze propagandacampagne waren begonnen: Big Pharma schijnt zowel hier in Europa als in Amerika een flinke terugslag te verduren heeft gehad! En dit is alweer ook niet zo vreemd; steeds meer mensen worden wakker en zijn gaan zien waar de farmadeutische bedrijven wérkelijk voor staan: niet om mensen te genezen maar om hen juis geleidelijk met hun giftige vaccins en medicijnen te doden. Daarnaast is men er nu al enige tijd van op de hoogte dat het internet vol staat met sites zoals die van Dr. Rath’s Gezondheidsalliantie. En daardoor schijnen de inkomsten van de farmaceuten flink gedaald te zijn. En daar moest natuurlijk iets aan gedaan worden. En ziet, een door hen verzonnen levensbedreigende pandemie, COVID-19 gnaamd, was het antwoord op deze terugslag!

Terugslag Big Pharma: ook in Nederland. 

Ook in Nederland heeft Big Pharma te lijden onde daling van inkomsten; De NSA Bank bijvoorbeeld, heeft geweigerd nog langer te investeren in farmaceutische bedrijven zoals Nivartis, Merck & Co, Bristol-Meyers, Squibb, Indivior en BTG. De bank ging tot desinvestering over nadat die op de hoogte was gekomen van “onethisch wangedrag” zoals het omkopen van artsen en het vervalsen van testresutaten bij deze firma’s. Om die reden is er bij die farmaceuten een definitieve achteruitgang ingezet. dr-rath-foudation.org/2019/03/dutch-bank-asn-stops-investing-in-some-of-the-worlds-largest-drug-companies/ Uit de datum van dit nieuws, maart 2019 blijkt dat er tussen die maand van toe en maart van dit jaar (2020) er iets meer dan een jaar en een maand ligt. Wat erop wijst dat de farmaceuten nadat die hoorden dat de NSA Bank niet langer in hen wilde investeren, achter de schermen onmiddelijk een schema voor een tegenaanval opgesteld moeten hebben.

Event 201: Voorspellende Programmering. 

Wat Event 201 betreft, hadden we hier al over geschreven en hadden erover gezegd dat dit evenement bedoeld zou kunnen zijn om er het 5G-Netwerk mee te verhullen, wat de wáre oorzaak zou kunnen zijn voor de schade aan de menselijke gezondheid, die men aan COVID-19 had toegeschreven; waarom anders zou dit evenement, voor iedereen te zien, zijn uitgezonden? Het wordt nu echter ook steeds duidelijker dat het hier om voorspellende programmering kan gaan. Dit heeft de betekenis van het opzetten van bijvoorbeeld evenementen (in dit geval Event 201), waarmee bepaalde gebeurtenissen in scene worden gezet die later plaats zouden kunnen gaan hebben. Op deze wijze worden de kijkers gemanipuleerd daar die gebeurtenissen zich dan al in het menselijk bewustzijn hebben vastgezet. Bij Event 201 ging het in dit geval om een (fictieve) pandemie die in Brazilië als een gewone ziekte zou beginnen maar zich al snel uit zou breiden naar andere landen en zo een bedreigende pandemie werd. centerforhealthsecurity.og/event201/scenario.html Nadat er hier wijd en zijd aandacht was gegeven en later COVID-19 opkwam, zullen velen die de uitzending van dit evenement hebben bekeken, al een verband tussen Event 201 en COVID-19 hebben gelegd. Aldus waren die ook gemakkelijk te manipuleren. En nadat de door de media gecreërde paniek en angst voor het corona-virus flink toegeslagen had, lieten zij zich hier gewoon door meeslepen. En dat is dan ook weer de tweede reden dat alles wat er tijdens Event 201 besproken werd, niet in het geheim. maar openlijk werd gedaan. Immers, niemand doet iets in het geheim om dit vervolgens openlijk van de daken te gaan staan roepen!

Woedend & Opstandig. 

We zitten nu al geruime tijd in een lockdown en de massale bedrijfssluitingen hebben hier en daar al hun tol geëist; vooral in Amerika zijn nu al duizenden mensen hun baan erdoor kwijtgeraakt en de dreiging van een economisch wereldcrisis wordt met de dag reëler. Maar intussen zijn mensen woedend en opstandig geworden voor de gruwelijke gevolgen vanwege de dwaze maatregelen die tegen deze (fictieve) corona-pandemie zijn ingesteld. In de Verenigde Staten waren er dan ook groepen mensen de straat opgegaan (zonder mondkapjes en die zich niet hielden aan social distance) om tegen die maatregelen te protesteren. Hoewel de al aangerichte schade aan de economie wel aanzienlijk zal zijn, zou het goed zijn als er naast Amerika ook in landen elders ter wereld mensen het voortouw zullen nemen het voorbeeld van die groepen protesterende Amerikanen zullen volgen. Misschien -maar dit is een groot “misschien”- zou hiermee verdere schade en tevens een instortende wereldeconomie voorkomen kunnen worden.

 

Ton Nuiten – Zondag 3 Mei 2020.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star