20 Maart 1968: de Herinneringen van Dr. Lawrence Dunegan aan de Lezing van Dr. Richard Day over de (Nieuwe) Orde der Barbaren.

Wat u hier gaat lezen, zijn de herinneringen van Dr. Lawrence Dunegan die nu lang geleden, eens een lezing van Dr Richard Day bezocht. Hieronder leest u, wat Day allemaal te zeggen had over wat hij noemde, de (nieuwe) Orde der Barbaren. Op die dag deelde hij in besloten kring mee, wat er dan allemaal nog zou gaan gebeuren om tot een dergelijke wereldorde te kunnen komen; u zult zien dat veel van wat toen nog toekomst was, nu al (hetzij geheel hetzij ten dele) vervuld en uitgekomen is. Alles wat hier in vetdruk is weergegeven, behoort tot het origineel; wij hebben hier slecht het een en ander onderstreept.

“Op 20 maart 1969 bezocht Dr. Lawrence Dunegan de Vereniging van Pediatrie te Pittsburgh waar hij naar Dr. Richard Day, een “insider” in de “Orde”, luisterde. De lezing ging over het “nieuwe wereldsysteem” ook wel de “Nieuwe Orde der Barbaren” genoemd, waarbij hij de veranderingen volgens een concreet tijdschema definieerde en wat tegen het jaar 2000 gereed zou zijn. Om dit misdadige systeem in te voeren, waren de procedures en de juiste mensen al lang in positie gebracht. In die tijd was Day professor Kindergeneeskunde bij de Mount Sinai Medical School in New York. Daarvoor was hij directeur geweest van de Planned Parentood Federation of America. Zijn aangegeven doel wat hij tegenover deze groep, ongeveer tachtig kinderartsen, vertelde, was om het voor hen gemakkelijker te maken zich aan deze veranderingen aan te passen. Hij herhaalde dan mensen aan verandering zouden moeten wennen. Hij zei eveneens: “De mensen zijn te goed van vertrouwen; de mensen stellen de juiste vragen niet.” 

Volgens Dr. Day was hij er relatief vrij in, te spreken over dat wat eens strikt achtergehouden was, want “alles is op zijn plaats en niemand kan ons nu stoppen.” Om wijde verspreiding te voorkomen, werden er echter geen opnamen en notities toegestaan; hij suggereerde dat, als zijn opmerkingen wijd zouden worden gepubliceerd, dit negatieve gevolgen voor hem kon hebben. Na jaren datgene van wat hij er zich van herinnerde te hebben geordend, nam Dr Dunegan zijn herinneringen van de lezing in 1969 in 1988 op twee banden op.  Dr. Day zei: “Alles heeft twee doeleinden. Het ene is het ogenschijnlijke doel om dit voor de mensen aanvaardbaar te maken en het tweede is het wáre doel waarmee de doelstellingen om het nieuwe systeem op  te richten zouden worden bevorderd.” Houd deze visie terwijl u leest wat hier nu volgt, in gedachten.

Alle hoogtepunten die hier nu volgen, zijn herinneringen van die lezing; mijn korte editorialen hierbij, worden cursief weergegeven:  

• De meeste mensen begrijpen niet, hoe overheden functioneren – zelfs mensen op hoge posities in onze eigen regering, begrijpen niet echt, waar en hoe de besluiten er worden genomen. 

• Het aantal mensen wat op een bepaald moment op de planeet” (aarde) “leeft, moet worden beperkt daar we anders geen ruimte meer hebben om er te leven. 

• Het zal mensen niet worden “toegestaan” om slechts omdat zij dit willen of zorgeloos zijn, kinderen te hebben. 

• Seks moet worden gescheiden van de reproductie; Seksuele activiteit zal niet worden ontmoedigd maar zal juist vermeerderen, maar dan op zo ’n wijze dat mensen geen kinderen zullen hebben. 

• Anticonceptie moet sterk worden aangemoedigd en in de gedachten van de mensen zo nauw met seks zal worden verbonden dat zij hierbij automatisch al aan anticonceptie denken. Anticonceptie zal universeel beschikbaar zijn en duidelijk zichtbaar in de drogisterijen van Amerika te zien zijn. 

• Seksuele voorlichting zal worden ontwikkeld om er kinderen  mee te verleiden, waarmee zij al op vroege leeftijd het verband tussen seks en anticonceptie zullen leggen en dit mee zullen nemen in het huwelijk. 

• “Abortus zal niet langer een misdaad zijn.” Abortus zal worden geaccepteerd als normaal en voor mensen die niet voor hun eigen abortus zouden kunnen betalen, zal die dan via de belastingen worden betaald. 

• Seksuele voorlichting op scholen zal leiden tot meer zwangerschappen. Wanneer zij zullen zien dat het hun eigen kind is wat zwanger is, zullen ouders die op morele of religieuze gronden tegen abortus zijn, hierbij van gedachten veranderen. Dit zal helpen de oppositie tegen abortus te overwinnen. Het zal dan niet lang duren dat er dan nog enkele volhouders zullen zijn die abortus onacceptabel zullen vinden, maar zij zullen dan van geen betekenis meer zijn. 

• “Het zal mensen worden toegestaan homoseksueel te zijn.” Zij zullen dit niet hoeven te verbergen. Aan iedereen zal permissie worden gegeven, hóe en waar dan ook, seks te hebben. Hierbij is alles mogelijk. Het door Rockefeller gefinancieerde “onderzoek” van Kinsey heeft de huidige mentaliteit over homoseksualitiet en seks mogelijk gemaakt. 

• Echtscheiding zal worden vereenvoudigd en vaker voorkomen. De meeste mensen die trouwen, zullen dit vaker dan eenmaal doen. Er zullen meer mensen zijn die niet zullen trouwen. Het gezin zal hierbij aan betekenis afnemen. 

• Euthanasie zal worden geïntroduceerd. “Iedereen heeft het recht om voor zolang te leven. De ouderen zullen niet langer van nut zijn. Zij zullen een last worden. Je zou bereid moeten zijn, de dood te accepteren.” 

• De medische zorg zal worden verbonden met het werk wat iemand verricht, zeer duur worden en na een zekere tijd niet meer voor mensen beschikbaar zijn. 

• De geneeskunde zal meer nauwgezet worden gecontroleerd. 

• Gratis medische zorg in ziekenhuizen zal geleidelijk aan verdwijnen. De kosten zullen hierbij worden opgedreven wat verzekering noodzakelijk maakt. Het zijn nu regelmatig de verzekeringsmaatschappijen die de behandeling bepalen. 

• Binnen elk ziekenhuis zal van iedereen -medisch personeel, patiënten en bezoekers- een identiteitsbewijs worden vereist. Om hier de acceptatie ervan mee te bespoedigen, zal dit zeer geleidelijk aan gebeuren. Uiteindelijk zal de vermeende noodzaak voor een identiteitsbewijs om zich vrij te bewegen, zich van de ziekenhuizen uitbreiden naar iedereen op elke plaats. 

• Het imago van de artsen zal veranderen. Uiteindelijk zullen zij worden erkend als zeer vaardige technici. Hun werk zal zaken inhouden zoals executie door een dodelijke injectie. Hierbij zal de eenzame behandelende arts iets van het verleden worden. 

• Er zullen nieuwe moeilijk te diagnosticeren ziekten opkomen en -voor een lange tijd althans- niet te behandelen zijn. 

• Dr. Day zei: “Nu al, kunnen we elke vorm van kanker behandelen. Gegevens hierover bevinden zich in het dossier van het Rockefeller-instituut.” Maar als mensen niet meer aan kanker sterven, zouden we overbevolkt raken. “Je zou evenzeer aan kanker of iets anders kunnen sterven.” De inspanningen betreffende kankerbehandeling zullen meer worden gericht op troost dan op genezing. Geen van de bekende of vermeende insiders schijnen kanker te krijgen om er vervolgens de immuunsysteem-verwoestende gevolgen van de zeer dure chemotherapie te ondergaan. Met de behandeling van kanker is veel geld te verdienen! 

• Dr. Day zei: “Er is nu een manier om een echte hartaanval de simuleren. Die kan nu worden gebruikt als een middel voor een moordaanslag.” Laten we eens zien wie er recent een hartafwijking had -enige niet gewillige binnen- of buitenlandse regeringsfunctionaris? 

• Kant-en-klare producten zullen riskant zijn. “Iedereen die lui genoeg is om eerder kant-en-klare producten te willen dan de eigen maaltijd te bereiden, zou er beter aan doen genoeg energie hebben om gymnastiekoefeningen te doen. Omdat hij te lui was om aan gymnastiekoefeningen te doen en om de eigen maaltijd te bereiden, verdient hij het dan ook niet om lang te leven.” De gezinsmaaltijden zullen hierbij aan betekenis afnemen. 

• Over de hele wereld zal een nieuwe religie worden gestimuleerd. Dit zou het Dominionisme, wat het doel van sommigen binnen Religieus Rechts is, kunnen zijn. Amerikaanse burgers zouden kunnen eisen dat onze regering een kerk onder het mom om er het Christendom tegen secularisten, Joden, Moslims of enig andere door de overheid aangemerkte zondebok, zou kunnen stichten. De regering is er bedreven in, ons door haat gedreven doelwitten te bieden. Als het niet vanwege de interventie van de regering was, zouden we geen vijanden hebben en zouden we die paar echte vijanden zeer zeker kunnen herkennen. 

• “De  Bijbel zal worden veranderd. Die zal worden herschreven om die aan te passen aan de nieuwe religie. Sleutelwoorden zullen geleidelijk aan worden veranderd en worden vervangen met nieuwe woorden die verschillende betekenissen zullen hebben. Dan kan de betekenis van het nieuwe woord dicht bij het oude woord komen – terwijl de tijd verstrijkt, kunnen de andere betekenissen van dat woord worden benadrukt.”

• Literaire werken en historische commentaren zullen worden gewijzigd. Wanneer de herziene versies voor het eerst of oppervlakkig gelezen worden, zal dit geen argwaan wekken. 

• Kinderen zullen meer tijd op school besteden maar dit zal minder productief zijn. De studies zullen er geconcentreerd en gespecialiseerd zijn. Zonder goedkeuring zullen studenten geen toegang tot materiaal wat buiten hun studiegebied ligt, krijgen. 

• Sommige boeken zullen uit de bibliotheken verdwijnen. Uitgeverijen zullen worden beperkt. 

• De wetten zullen worden veranderd. Blauwe wetten betreffende aankopen op zondag zullen worden opgeheven. Staten zullen geld vermeerderen via gokken, loterijen, wat eerder dan een particuliere of illegale activiteit, een sociale activiteit zal worden. Zowel de faillissementswetgeving als de antitrust-wetgeving zullen worden veranderd. Concurrentie zal nauwgezet worden gecontroleerd. Denk aan al die vaste contracten aan regerings-vriendelijke firma’s met hun bijdrage aan geweldige campagnes zoals Halliburton and Bechtel. 

• Drug- en alcoholgebruik zullen toenemen. Inspanningen van de wetshandhaving tegen drugs zullen toenemen. 

• Sensationeel nieuws over drugsgebruik en de inspanningen van de wetshandhaving zal ervoor zorgen dat drugs in het publieke bewustzijn zal worden gehouden, waarmee overgevoeligheid en kwetsbaarheid zal worden gecreëerd. De wereld zal niet worden beschouwd als een veilige plaats. 

• Er zullen restricties op reizen worden ingesteld. Reizen zal als een privilege worden beschouwd! Om te kunnen reizen, zal men hier toestemming en een goede reden voor moeten hebben. Er zal een implantaat-onder-de-huid worden ontwikkeld, specifiek gecodeerd om er elk persoon me te identificeren en wat zichzelf zal lenen voor surveillance door de overheid doordat het radiosignalen uit zal zenden.

• Via een centraal controlesysteem zal persoonlijke surveillance deel van het leven uit gaan maken. Je zou televisie kunnen kijken en iemand zou jou in de gaten kunnen houden. Hierbij zal de televisie om zo actief te zijn, niet aan hoeven te staan. “Hoe zou je mensen ertoe kunnen krijgen deze dingen in hun huizen te accepteren? Wel, mensen zullen wanneer zij hun televisie kopen,er ook ” (dit surveillanceapparaat op de TV) “mee kopen.” Dit werd beschreven met dat wat we nu kennen als Kabel-TV waarmee de antenne vervangen werd. De kabel zou het middel zijn waarmee het surveillance-bericht naar de monitor zou worden gezonden. De televisie zou kunnen worden gebruikt om er aankopen mee te doen.” (Teleshop, tv-shopping-TN). “Om er verschillende artikelen mee te kiezen, kon je de schakelaar gebruiken. Door deze handigheid zouden we afhankelijk worden. Denk aan de afhankelijk van computers en surveillance door de regering in Amerika! 

• Het zal toe worden gelaten dat lege gebouwen zullen vervallen. Op bepaalde locaties zal het worden toegelaten dat de straten er zullen vervallen. Dit zal voor vermeende ongeschikte mensen een deprimerende sfeer creëren. 

• Aan een algemeen gevoel van onveiligheid zal worden bijgedragen door een toename van verkeersongelukken en vliegtuigcrashes. Dit zal het begin zijn van meer regulering door de regering. 

• De misdaad zal worden gebruikt om er de samenleving mee te beheersen. Er zullen gearrangeerde sloppenwijken zijn terwijl andere plaatsen goed onderhouden worden. 

• Om andere landen de gelegenheid te geven hun eigen industrie op te bouwen om er mee tegen de Verenigde Staten te kunnen concurreren, zal de productie hier worden beknot. Op onze zware industrie zal doelbewust worden bezuinigd, terwijl diezelfde industrie in  andere landen, voornamelijk Japan, zullen worden ontwikkeld. 

• Doordat mensen die vanwege baanverlies plotseling arm geworden zijn, zal hierdoor de ploegendienst worden ingesteld. Om te kunnen overleven, zullen de armen hiervoor in ruil twijfelachtige maatschappelijke veranderingen accepteren. Omwille van de zekerheid zullen zij er zelfs hun moraal en verplichtingen aan opofferen. 

• Om de nadruk niet langer op het nationalisme mee te leggen, zal de sportwereld hiervoor worden gewijzigd. 

• De salarissen in de sportwereld zullen, voornamelijk bij honkbal, belachelijk hoog zijn. Hiermee zullen ontevredenheid, tegenstellingen en boosheid ten opzichte van de atleten worden gecreëerd. Dit zal de aanvoerders breken en de fans zullen er hierbij van worden vervreemd; die zullen deze sport ten gunste van meer internationale sporten zoals voetbal dan prijsgeven. 

• Films zullen geleidelijk aan meer seksueel getint zijn, waarin van smerige taal gebruik zal worden gemaakt. “Seks en ruwe taal zijn tenslotte reëel; waarom pretenderen dat die dit niet zijn?” Dit is bedoeld om seks en gevloek in de openbaarheid te brengen. 

• Om er de mensen ongevoelig mee te maken, zal geweld” (in films o.a.) “meer aangrijpend en realistisch worden weergegeven. Werkelijk geweld waarbij men er dan wel getuige bij of deelnemer aan is, zal zo dan meer worden geaccepteerd. De houding van de mensen tegenover de dood zal veranderen. Dit zal rekrutering voor oorlog en de moord op zowel binnenlandse als buitenlandse burgers (mannen, vrouwen en kinderen) vergemakkelijken. 

• De muziekindustrie zal verslechteren. De songteksten zullen meer seksueel getint worden. In tegenstelling met de jongeren en hun radiostation, zullen ouderen naar hun eigen radiostation luisteren. Om de samenleving te beïnvloeden, zal entertainment hier een krachtig werktuig voor zijn. 

• De voedselvoorraad zal worden gecentraliseerd en strak worden gecontroleerd. Als de bevolkingsgroei niet kan worden geremd, kunnen er voedseltekorten worden gearrangeerd om de mensen er door middel van angst en verhongering ertoe te brengen, de overbevolkingstheorie te accepteren. Moestuintjes om er gewas voor de voeding te telen, zullen net als misschien ook de kleine landbouwbedrijven, verdwijnen. Denk eraan dat er voor alles twee doelstellingen zijn. Het telen van de eigen groenten kan beschouwd worden als onveilig. Mensen zouden er daarom mee kunnen stoppen een bepaalde groente, zoals spinazie, om er zo de landbouw en de gezondheid mee te wijzigen. 

• Dr. Day zei: “We kunnen, of zullen spoedig in staat zijn, het weer te controleren.”  “Ik verwijs hier niet mee naar jodide-kristallen die in de wolken afgeworpen worden om er zo regen die er al is, mee neer te laten stromen, maar naar REËLE controle.” En het weer kan worden gebruikt als een oorlogswapen om er het openbaar beleid en misschien ook de gewoontepatronen mee te beïnvloeden. Waarschijnlijk verdienen de vermeende ongeschikten geen landkeuze – vraag het slechts aan de Inheemse Amerikanen of de vorige bewoners van New Orleans. 

• Particulier woningbezit wat nauw verbonden is met onze onze vrijheid, zal iets van het verleden worden. De kosten en financiering van huisvesting zullen geleidelijk toenemen tot het punt dat de meeste mensen niet in staat zullen zijn zich dit te veroorloven. 

• Inflatie is voor hen die dit regelen, een middel. Geld zal in krediet worden omgezet. De geldoverdracht zal, net zo goed als alle belangrijke aankopen en verdiensten, elektronisch worden afgehandeld. Ondanks de schijn” (van het tegendeel), “zal er een enkel banksysteem zijn. Ook de computergegevens op alle aankopen zullen via identificatienummers worden bijgehouden. De mogelijkheid tot sparen, zal zeer worden beknot. “Rijkdom vertegenwoordigt macht en rijkdom in de handen van veel mensen is niet goed voor hen die er de leiding hebben, dus als je teveel spaart, zou je belast kunnen worden.” Mensen zullen worden aangemoedigd via krediet en leningen geld te besteden wat zij niet hebben. Vervolgens zullen zij worden aangemoedigd om op hun schuld in gebreke te blijven waarmee zij aldus hun eigen krediet verspelen. De gedachte hierachter is, “Als je te dom bent om wijs met het krediet om te gaan, geeft dit de autoriteiten om als je eens je krediet verschoten hebt, de gelegenheid je hard aan te pakken.” 

• Reeds lang voor 1969 werd er wijd en zijd in Europa en andere delen van de wereld gebruik gemaakt van terrorisme. In de Verenigde Staten zal terrorisme waar dit eens onmogelijk werd geacht, om  als die niet snel in beweging komen om  dit nieuwe systeem te accepteren, hier uit noodzaak worden gebruikt. De georkestreerde gebeurtenissen van 9/11 hebben Amerika dichterbij een tiranniek dictatorschap gebracht: een nationaal identiteitsbewijs, Homeland Security, de Patriot Act, een voor de bevolking uitputtende oorlog en andere talloze vrijheid-berovende tactieken om ons de Nieuwe Wereldorde in te voeren. 

Er bestaat geen toeval! Als er iets gebeurt is het op die wijze gepland! Van mensen zal worden verwacht dit systeem te verwelkomen – zij kunnen hier zelfs naar verlangen. Er zal geen ruimte zijn voor hen die dit verwerpen of hier een afwijkende mening over hebben. Zeer luidruchtige non-conformisten zal het zwijgen moeten worden opgelegd of zullen worden verwijderd. “Wanneer het systeem het overneemt, zal van de mensen worden verwacht dit trouw te onderschrijven wat erop zal wijzen dat zij er geen enkel voorbehoud over zullen hebben of om nog langer vast te willen houden aan het oude systeem. Zullen degenen die zich uit zullen spreken tegen dit systeem, de complete invoering van dit satanische somber bestaan weten te voorkomen? U beslist! 

“Onze dagen zullen eindigen wanneer we stil blijven over zaken die er toe doen.” Martin Luther King.” 

Bron: https://spingola.com/disclosures_from_an_insider.htm

Ton Nuiten – Donderdag 28 Mei 2020.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star