Door Frankema bij het Programma “Pauw!” van Jeroen Pauw; Bespreking van haar Boek “Vaccin Vrij!”;CB-Arts Lucy Smit: Onwetendheid Troef (En Meer).

Al jaren is hij een van de bekende presentators van Nederland. Eerst presenteerde hij samen met Paul Witteman de populaire praatprogramma Pauw en Witteman. Later presenteerde hij de one man-show,  Pauw! En dit ging allemaal goed totdat het NRC berichtte dat een van zijn praatprogramma’s “uit balans” zou zijn geweest. We hebben het hier over Jeroen Pauw. Maar waarom zou een van zijn programma’s volgens die krant “uit balans” zijn geweest? Op 17 november 2016 had hij een van zijn programma’s gewijd aan vaccinaties. Het ging hier over of ouders hun kinderen nu wel of niet zouden moeten laten vaccineren. Gasten waren Lucy Smit jeugdarts consultatiebureau, Door Frankema schrijfster van het boek, “Vaccin Vrij! Ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien” (Lemniscaat) 2020 (vierde druk). Haar kinderen waren zonder gevaccineerd te zijn opgegroeid. Verder waren er Flory Gout, een moeder waarvan de kinderen ook niet waren gevaccineerd en Joris Baas, vader van twee kinderen die wel waren gevaccineerd. Tijdens het programma deelde Pauw mee dat het RIVM er 2 miljoen euro voor apart had gezet om de jeugdartsen beter in te lichten over vaccins; dit, omdat steeds meer ouders eraan waren gaan twijfelen of het nog wel nut had, hun kinderen te laten vaccineren. youtube.com/watch?v=LzUzxXV2gWg (“Pauw: Vaccineren wel of niet”)

“Vaccin Vrij!”: een Boek met een Alternatieve Kijk op Vaccins & Vaccinatie. 

Op die bewuste avond nu lang geleden, besprak Jeroen Pauw samen met de gasten het genoemde boek. In “Vaccin Vrij!” komt Frankema met een alternatieve kijk op vaccins en vaccinatie. Zij betoogt hier onder meer dat het met de hygiëne in Nederland in vroeger dagen zeer slecht gesteld was. Zo was het in vele Nederlandse gezinnen gewoon dat het toilet zich, openbaar en wel, in de keuken waar ook het eten bereid werd, stond. Verder deed men er (en dit was het geval bij de allerarmsten in ons land), de behoefte gewoon op straat; in Amsterdam lagen de grachten er vol met slachtafval, menselijke ontlasting, rottend fruit en in ontbinding zijnde ratten. Verder had men er de zogenaamde kelderwoningen die zeer vochtig waren en waar geen zonlicht kwam. Dit alles was nu niet bepaald bevorderlijk voor de menselijke gezondheid en het was dan ook niet vreemd dat er in die dagen van tijd tot tijd epidemieën de kop opstaken waarbij vele mensen zwaar ziek werden en kwamen te overlijden. Dit alles was een bepaalde groep artsen natuurlijk ook niet ontgaan en na de zaak te hebben onderzocht, verenigden zij zich in een groep, de Hygiënisten. Zij waren er namelijk achter gekomen dat die epidemieën het gevolg waren van die slechte hygiëne; zij gingen er daarom de gezinnen langs om die onderwijs te geven die te verbeteren. In het begin zou dit op verzet van zowel de bevolking als van de overheid zijn gestuit; de laatste zou hier geld voor vrij moeten maken en daar scheen die er geen zin in te hebben gehad; het stedelijke volk zelf zat vol bepaalde vooroordelen en wilde alles houden zoals het was. Nadat die zich echter toch hadden laten overtuigen, konden de Hygiënisten met hun gigantische taak beginnen. En naarmate men er zich aan de richtlijnen van die artsen hield, werd het ook met de hygiëne beter gesteld; alles werd er netter en schoner en met de slechte hygiëne verdwenen ook die epidemieën. En wel in een tijd waarin er van vaccinatie nog helemaal geen sprake was.

Mazelen. 

Een van die epidemieën die er regelmatig de kop opstaken, was die van de mazelen; in 1901 had die geleid tot 25000 doden. Nadat men er met de verbetering van de hygiëne begonnen was, was dit aantal tussen 1926 en 1931 tot 2820 teruggebracht. En tussen 1971-75 was dit aantal gedaald tot 44. Het was pas in 1976 dat hier het mazelenvaccin werd geïntroduceerd. Wat Frankema nu laat zien, is dat de mazelen (en de overige epidemieën) niet werd gereduceerd door de vaccins, maar juist door de verbetering van de hygiëne dankzij de Hygiënisten. Deze gegevens zijn er in het “Handboek Vaccinaties” waar artsen hun informatie over vaccins vandaan halen, helemaal niet in terug te vinden. Daarin wordt vermeld dat de vermindering van die epidemieën uitsluitend te danken zou zijn aan de introductie van die vaccins. Door Frankema spreekt hier dan ook over de weglating van deze gegevens als “witte leugens.” (zie bladzijden 22-27)

Jeroen Pauw & het Boek “Vaccin Vrij!”

Tijdens de conversatie tussen Jeroen Pauw en zijn gasten heeft de presentator een exemplaar van het boek “Vaccin Vrij!” in zijn handen. Wat nu duidelijk is, is dat hij dit niet opent om er met zijn gasten over de gegevens die erin staan te praten. Hij citeert er helemaal niet uit. In plaats daarvan praat hij er alleen met zijn gasten over. Het boek van Frankema bevat namelijk heel wat meer gegevens over vaccins Wat voor stoffen bijvoorbeeld, zitten er in die vaccins?

Vaccins & de Dodelijke Stoffen. 

Een van die stoffen die in die vaccins zitten, is bijvoorbeeld het kankerverwekkende formaldehyde; dit wordt voornamelijk toegepast op het conserveren van lichamen van overledenen. Dan is daar het dodelijke fenol wat weer terug te vinden is in verf en plastic; tenslotte is er het fenoxyethanol. Na inenting van deze stof veroorzaakt die er bij de patiënten “blindheid, laag bloedsuikergehalte, schade aan maag en ingewanden, verhoogde niveaus van vet triglycerides en cholesterol in het bloed.” Het zijn deze stoffen zo schrijft Frankema, die in de ongeveer 30 doses die baby’s in hun eerste levensjaar toegediend krijgen, zitten. (bladzijden 90-91) Het is dan ook niet vreemd dat Pauw (mocht die dit boek vooraf hebben gelezen), er ook niets uit citeert om er hier dan over verder met zijn gasten te praten.

Gevolgen van het Dodelijke Aluminium niet Onderzocht. 

Een andere stof die in de vaccins zit, is het dodelijke aluminium. Frankema die dit ontdekt had, deed vervolgens navraag bij het RIVM, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, CB-artsen, huisartsen en de minister van Volksgezondheid. Die wisten haar mee te delen dat dit goed onderzocht was en het hier slechts om kleine hoeveelheden van die stof ging; niets om er ongerust over te zijn. Later echter, ontmoette zij iemand van de Nederlandse Vereniging voor Tocicologie die haar vertelde dat hij niet wist wat de uitwerking van aluminium op baby’s was, want” Dat weten we niet, want er wordt geen onderzoek gedaan op baby’s.” De feiten zijn volgens Frankema dan ook dat er geen voorlichting over wat die stoffen in de vaccins nu precies in de lichaampjes van baby’s doen maar dat die stoffen wel degelijk zeer gevaarlijk voor hen zijn. (bladzijden 91-92) Geen wonder dat Jeroen Pauw dit boek tijdens de discussie met zijn gasten over vaccins zo nauwkeurig gesloten hield!

Jeugdarts Consultatiebureau: Geen Uitleg over stoffen in Vaccins.

Tijdens de conversatie tussen Pauw en zijn gasten wordt ook duidelijk dat Lucy Smit (jeugdarts consultatiebureau) niets te zeggen schijnt te hebben over die stoffen in de vaccins. Dit wil niet zeggen dat zij hier bewust over zou liegen; voor zowel haar als de vele andere jeugdartsen en medici die zich met vaccinatie bezighouden, zijn ook zij hier nooit over voorgelicht. Dit zijn dus allemaal goedbedoelende en welmenende medische zorgverleners waaraan de informatie over de inhoud van die vaccins echter altijd onthouden is. Dan zal het met die voorlichting die het RIVM de jeugdartsen over die vaccins daarna gegeven heeft, ook wel niet al te best zijn gesteld geweest!

CB-Artsen & Vaccins: Onwetendheid Troef. 

En dat CB-artsen niets van de inhoud van die vaccins afweten, daar schrijft Door Frankema ook over:

“Ouders vertrouwen de gezondheid van hun kinderen toe aan de arts op het consultatiebureau want die heeft ervoor geleerd en ‘ze zal heus wel weten wat ze doet.’ Ze realiseren zich niet dat artsen niets weten over de stoffen die ze inspuiten. Vraag de CB-arts maar eens wat ze weet over formaldehyde (er staat niets over de werking van formaldehyde in haar leerboek(, en je komt er al snel achter dat ze er net zo veel over weet als jij en ik. ‘Het’ zijn kleine hoeveelheden en ‘het’ is heel goed onderzocht, is beleid. Of liever gezegd marketing. De onderzoeken waar de CB-arts het over heeft, zijn door de fabrikant gedaan. De arts heeft de onderzoeken niet uitgevoerd, niet bestudeerd, niet gecontroleerd en zelfs niet eens gelezen. Op bijvoorbeeld nascholingsdagen heeft ze wel geleerd hoe ze om moet gaan met de kritische vragen van onwillige of twijfelende moeders. Onderzoek naar de ‘prikbereidheid van ouders’ (dit kun je lezen in bijvoorbeeld ‘The Future of the National Immunization Programme: towards a programme for all age groups’, te downloaden van het internet) wijst uit dat: ‘het zijn maar hel kleine hoeveelheden’, ‘het is heel goed onderzocht’ en ‘doe het nou maar, want als je kind later ziek wordt, krijg je later spijt’ de top 3 argumenten zijn om twijfelende ouders over de streep te halen. Dus dat is het beleid.” (bladzijde 97)

En dat wat Door hier schrijft, zien we weer terug bij Lucy Smit; over de vaccins heeft zij tijdens de uitzending van Pauw weining of niets te vertellen. Nogmaals, zij zat daar beslist niet te liegen; net zoals bij vele andere CB-artsen is ook haar de informatie over de formaldehyde (en andere giftige stoffen in die vaccins gewoon onthouden! En dat is iets wat zij en haar vele collega’s geen enkel vermoeden van hebben.

Het Rijksinstituut voor Gezondheid en Milieu & het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:  Gegevens over Vaccins. 

Dan gaan we hiermee naar de site van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wat onder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport valt. Daar valt onder meer het volgende te lezen:

“Deze ziekten” (difterie, kinkhoest, tetanus, polio, hibziekte, hepatitis B en pneumokokkenziekte)”, zijn juist voor heel jonge kinderen gevaarlijk. Daarom is het belangrijk zo snel mogelijk te vaccineren. Met 3 maanden werkt het immuunsysteem van je kindje al goed.” rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/vaccinatieschema

En ergens anders op de site gaat het over bijwerken van de vaccins:

“Meestal zijn bijwerkingen niet ernstig en betreft het lichte koorts of een rode gezwollen plek waar de prik is gegeven. Kleine kinderen kunnen wat hangerig zijn en vaker langer huilen. Bijwerkingen gaan meestal binnen enkele dagen vanzelf over. Ernstige bijwerkingen zijn zeer zeldzaam.

“Bijwerkingen van vaccins ontstaan meestal door een reactie van het lichaam op het vaccin. Vaccins bevatten deeltjes van een virus of een bacterie (dode vaccins), of bevatten verzwakte virussen of bacteriën (levend verzwakte vaccins). Zodra deze deeltjes of de verzwakte virussen of bacteriën via het vaccin in je lichaam komen, wil het lichaam ze ‘opruimen’. Op dat moment komt het immuunsysteem in actie. Zo bouwt het lichaam afweer op tegen het virus of de bacterie. Omdat het om dode of verzwakte deeltjes gaat, kun je van de vaccinatie niet de infectieziekte zelf krijgen. Door de afweerreactie van je lichaam tegen deze deeltjes kunnen kinderen na een vaccinatie wat hangerig zijn, koorts krijgen en kunnen ze een rode gezwollen plek hebben op de plek van de vaccinatie.” rijksvaccinatieprogramma/bijwerkingen (vetdruk toegevoegd)

De Kinderen van Door Frankema. 

Het eerste aan gegevens wat ons door de Rijksoverheid over vaccins wordt gegeven is is dat het immuunsysteem van een baby van drie maanden al goed actief is. Mocht een dergelijk klein kind al last hebben van een van de genoemde infectieziekten, dan is het immuunsysteem van de kleine al flink bezig die op te ruimen. Waarom zou dit systeem hier dan nog de “hulp” nodig bij hebben van een of meer vaccins? Over haar kinderen schrijft Door Frankema dat haar oudste dochtertje eens aan kinkhoest geleden had wat gepaard ging met hoesten in de nacht. Overdag echter was er maar weinig of niets te merken dat het kind last had van kinkhoest; het wilde niet naar bed en speelde intussen gewoon door. Bovendien had haar zieke dochtertje in die tijd naast haar jongere zusje in één bed geslapen; die heeft de kinkhoest van haar oudere zusje echter nooit overgekregen! De kinderen van Frankema hadden ook aan infectieziekten zoals waterpokken en roodvonk geleden. Die zijn hier allemaal op natuurlijke wijze weer van genezen. De bijverschijnselen (en niet “bijwerkingen” waar men van de Rijksoverheid met betrekking tot de vaccins over schrijft), van deze infectieziekten gingen onder meer gepaard met huiduitslag in de vorm van rode vlekjes. Nadat Door had gezien dat haar kinderen gewoon op natuurlijke wijze van die infectieziekten genezen waren zonder enige nadelige verdere gevolgen, begon zij haar gedachten over die ziekten te veranderen. Zij schrijft er dan noghet volgende over:

“Ik heb de kinderen bij geen enkele infectieziekte in bed gekregen. Het was behalve wat vlekjes en hangerigheid echt een fluitje van een cent. En daar was ik elke keer verbaasd over, omdat ik verwachtte dat kinderziektes ernstige ziektes zouden zijn.” (zie de bladzijden 70-71)

En nogmaals: Door heeft haar kinderen vanaf het allereerste begin nooit laten vaccineren!

Tetanus: een Dodelijke Infectieziekte? 

Door Frankema schrijft verder dat zij met haar gezin eens op vakantie in Engeland bij vrienden waren. Die hielden er paarden. De hoeven van de dieren moesten regelmatig worden schoongemaakt met een hoevenkrabber. Nu had haar jongste dochtertje van net drie jaar een hoevenkrabber te pakken gekregen waarmee zij zich per ongeluk een snee vlak onder een van haar ogen had toegebracht. De gastvrouw vroeg toen aan Door of haar dochtertje wel tegen tetanus was ingeënt. Door vertelde haar dat dit niet zo was en zij ook niet van plan was de kleine nu nog tegen tetanus te laten vaccineren. Als het immuunsysteem van de kleine toch al bezig was met de strijd tegen die infectieziekte zou het immers zinloos zijn het alsnog te laten vaccineren. Ondanks Door de gastvrouw vertelde dat zij de wonde die haar kind had opgelopen inmiddels had gereinigd met gekookt water wat afgekoeld was, liet die toch een arts komen. Die vertelde haar dat haar dochtertje beslist moest worden gevaccineerd. En toen kreeg zij tegenstrijdige gevoelens; wat als de tetanus die de kleine opgelopen had nu werkelijk zo levensbedreigend was? Ze besloot het advies van de arts niet op te volgen en wachtte verder af. Uiteindelijk is haar dochtertje gewoon genezen en nadat de wonde genezen was, is er geen enkele sprake van welke infectieziekte ook geweest! (bladzijden 72-73 en 76) En dit bewijst weer eens dat tetanus helemaal niet die levensbedreigende infectieziekte zou zijn zoals men ons bij de Rijksoverheid wil laten geloven!

Frits Abrahams van het NRC. 

Dat die bewuste uitzending van Pauw met de genoemde gasten iets anders dan normaal was verlopen, was ook Frits Abrahams van het NRC niet ontgaan. Die had er vervolgens een column aan gewijd. En Abrahams begon er met het volgende mee:

“Dat moet nogal schrikken zijn geweest voor Jeroen Pauw en zijn redactie. Een discussie over vaccinaties i Pauw loopt zozeer uit de hand dat Pauw zich een dag later genoodzaakt zag tot een zeldzaam berouwvolle rectificatie. “Soms gaat het wel eens echt mis.”, excuseerde hij zich. De uitzending was “behoorlijk uit balans geraakt.” “Feiten werden betwist of sneeuwden onder. Het beeld kon ontstaan dat het niet inenten van kinderen een verantwoorde en gezonde optie is.” Dat beeld wilden ze bij de VARA achteraf niet voor hun rekening nemen.” nrc.nl/2016/11/20/pauw-uit-balans-53785020-a1532779

Abrahams schreef verder nog dat er in plaats van Lucy Smit een medicus had moeten zitten die “welbespraakt” zou zijn geweest; die zou Door Frankema wel van repliek gediend hebben, aldus zijn visie.

Jeroen Pauw: wel een Discussie over Vaccins maar niet over het Boek van Door Frankema Zelf. 

Zoals gezegd bleef het boek van Door Drankema wat Pauw ook bij zich had gedurende de discussie dicht. Maar stel je nu toch eens voor dat hij het geopend zou hebben, er iets uit voorgelezen zou hebben aan zijn gasten en dan Frankema bijvoorbeeld de vraag gesteld zou hebben wat zij met datgene wat hij eruit geciteerd had, bedoelde. In het leerboek van CB-artsen bijvoorbeeld, is geen informatie te vinden over Louis Pasteur, de bedenker van de ziektekiem/microbetheorie. Hij meende dat asl iemand ziek wordt dit altijd toe te schrijven is aan een bepaald virus of bacterie. Pasteur is de man achter de moderne geneeskunde. Door Frankema zal zich hebben afgevraagd waarom er in die medische leerboeken niet over Pasteur te vinden was en ging toe op onderzoek uit. Die bleek niet vruchteloos te zijn; zij kreeg hierdoor een boek in handen van Ethel Douglas Hume en het was getiteld, “Pasteur Exposed. The false foundation of modern medicine.” Frankema schrijft naar aanleiding van dat boek dat Pasteur geen wetenschapper of arts maar een apotheker was. Verder was hij degene die met vivisectie begon. Het is niet duidelijk wat voor onderzoeken hij op het gebied van bacteriën verder nog gedaan mocht hebben, maar wat hij aan onderzoek nog verder had, had hij middels plagiaat van Antoine Bechamp die in zijn tijd leefde, gestolen waarna hij er zijn eigen naam onder had gezet. Zijn ziektekiem/microbetheorie wist hij te “bewijzen” door bij dieren bacteriën en virussen in te spuiten waarna die ziek werden. Frankema schrijft er verder nog dit over:

“Maar in de natuur worden bacteriën niet ingespoten! Bacteriën komen via de mond en de neus naar binnen. We ademen ze in of slikken ze door met wat we eten of drinken. En een gezond organisme heeft hier geen last van dankzij ons geweldig immuunsysteem. Het enige wat Pasteur min of meer bewezen heeft, is natuurlijk dat het inspuiten van bacteriën ziekte veroorzaakt. Maar ja, wie doet dat nou? Moeder Natuur in ieder geval niet hoor, die komt niet met de injectienaald voorbij. Het ‘bewijs’ van Pasteur is net zoiets als iemand met een baksteen de hersenen inslaan en dan zeggen dat bakstenen moordenaars zijn.” (bladzijde 59)

De Hoofdreden om niets uit het Boek “Vaccin Vrij!” te Citeren; een Rush op het Boek. 

Zoals gezegd, discussieerde Jeroen Pauw wel met de deelnemers over het boek, “Vaccin Vrij!”, maar nam hij niet de moeite er iets uit aan te halen. Stel je nu eens voor dat hij dit nu wél gedaan zou hebben. Dat hij bijvoorbeeld dat geciteerd zou hebben over de formaldehyde (en de overige gifstoffen) die in die vaccins zitten? Of dat hij datgene wat Door over Louis Pasteur had geschreven aangehaald zou hebben? En hier dan enkele vragen aan Door zou hebben gesteld? Dan zal het niet moeilijk voor te stellen wat de reactie van hen zou zijn geweest die de uitzending van die avond bekeken zouden hebben: Die zouden dan gedachte kunnen hebben, “Hier moeten we meer van weten”, met als gevolg dat er een rush op het boek zou zijn ontstaan. Het is alleen niet duidelijk wat het publiek wat er bij die discussie tussen Pauw en zijn gasten aanwezig waren, intussen hebben gedaan; zouden die zich nu ook allemaal het boek inmiddels hebben aangeschaft? En dat terwijl het boek eigenlijk toch geen “verboden boek” is; het is gewoon verkrijgbaar bij verschillende boekhandels! Zoals bij bijvoorbeeld boekhandel De Slegte. http://www.deslegte.com/vaccin-vrij-396369 Hieruit kunnen we dan ook concluderen dat omdat Pauw niets uit het boek aanhaalde, dit ergens een vorm van zeer slordige censuur is. 

Steun voor Lucy Smit vanuit het Publiek. 

Maar net op dat moment dat de zaal voor Lucy Smit verloren lijkt, staan er twee mensen uit het publiek op; een bekende Nederlandse advocaat en een andere knaap vertellen dan dat ook zij die vaccins ingespoten hadden gehad en er geen nadeel van ondervonden hadden. De advocaat had een of meer vaccins toen nog zeer recent in gespoten gekregen. Wel dat zal dan al of niet kunnen. Maar het boek van Door staat vol met gedetailleerde informatie en het is wel zo goed gedocumenteerd dat de nadelen van vaccinatie eerde zwaar opwegen tegen de voordelen ervan (althans, als er ook enkele voordelen me te verkrijgen zijn!) En tenslotte nog iets over Frits Abrahams met zijn column waarin hij onder meer had gesteld dat er in plaats van Lucy Smit een “welbespraakte medicus” had moeten zitten. Maar beste Frits, als al die artsen al niets van de inhoud van die vaccins afweten, waar dacht jij dan die “welbespraakte medicus” vandaan te kunnen halen? Wij zouden zeggen: als je werkelijk geïnteresseerd bent in wat al die vaccins nog meer aan stoffen bevatten en wat de vreselijke bijwerkingen ervan zijn, koop het boek, lees het door, en dan zul je merken dat zij alleen al veel meer te zeggen heeft dan al die “medische deskundigen” bij elkaar!

Ton Nuiten – Zondag 2 Augustus 2020.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star