VVD Denkt na over ‘indirecte’ vaccinatieplicht – Debat ontwikkelingen Coronavirus – YouTube

Hierboven zien we een van de sessies van de Tweede Kamer. Daar werd korte tijd geleden over een mogelijke indirecte of directe vaccinatieplicht. Tot nu toe echter, wil men het houden bij het stimuleren van de bevolking om zich, als het vaccin tegen corona er eenmaal zal zijn, toch massaal te laten vaccineren. Zowel minister Veldman (VVD) als premier Rutte lieten hier en daar wel doorschemeren dat het niet-vaccineren “consequenties” zou kunnen hebben!

De Farmaceut Pfizer & het Coronavaccin.

Naar nu blijkt, is er al een coronavaccin wat ontwikkeld is door de farmaceut Pfizer. https://www.succesboeken.nl/api/mailings/wk2047-20nov/PfizerOp1.mp4 Dit vaccin zou voor 90% veilig zijn. En als nu iedereen gewillig zal zijn zich te laten vaccineren en ook eenmaal gevaccineerd zal zijn, dán pas kunnen we weer terug naar het “normale leven” wat we vóór de uitbraak van het virus in Wuhan (China) en de daaropvolgende coronamaatregelen nog hadden; althans, dat is wat politici ons steeds weer van tijd tot tijd beloven.

Van de “Anti-Vaxxers” naar Hoogleraar Dr. Peter C Gotschke.

Nu zal het iedereen wel bekend zijn die weten dat er zich onder ons ook de “anti-vaxxers” zijn; dat zijn mensen die zich om uiteenlopende redenen niet willen laten vaccineren. Er zijn er die dit weigeren uit hun geloofsovertuiging en hen die menen dat vaccins toch ook weer niet veilig zijn, maar juist giftige stoffen bevatten die, na men er eenmaal mee is gevaccineerd, vroeg of laat ernstige complicaties voor degenen die ermee gevaccineerd zijn, kunnen hebben. De farmaceutische bedrijven die de vaccins tot nu toe ontwikkeld (en na goedkeuring) op de markt hebben gebracht, zijn volgens hen ook nadat die goedgekeurd zijn, dan ook niet te vertrouwen. Nu weten we dat de “anti-vaxxers” (eigenlijk “non-vaxxers”) door de gevestigde (mainstream) media zonder ophouden steeds weer spottend worden weggezet als “complotdenkers”; immers, zij menen dat het niet alleen om het vaccineren an sich gaat, maar dat hier ook een agenda van belangenverstrengeling tussen Big Pharma, politiek en de media achter zit. Omdat we (evenals nu ook veel anderen) op de hoogte zijn van de bevooroordeelde en vooringenomenheid van deze “drie-eenheid” tegenover die “anti-vaxxers”, zullen we ons wenden tot een Deense hoogleraar, Dr. Peter C. Gotzschke, wenden die enige jaren een onthullend boek over Big Pharma en haar ronduit giftige en dodelijke praktijken om haar geneesmiddelen op de markt te kunnen krijgen geschreven heeft; de titel ervan is: “DODELIJKE MEDICIJNEN en georganiseerde misdaad (Achter de schermen van de farmaceutische industrie)” (Lemniscaat) 2015 (tweede druk). Op de achterkant van dit boek lezen we het volgende:

“Niemand heeft het probleem van Big Pharma zo onweerlegbaar, systematisch en nietsontziend op tafel gelegd als de Deense hoogleraar Peter Gotzschke. De farmaceutische industrie maakt zich schuldig aan misdadige praktijken op systematische schaal. De grote farmaceuten verdoezelen onderzoeksresultaten, verzwijgen bijwerkingen, kopen artsen om, infiltreren nascholingen, corrumperen patiëntenorganisaties, plaatsen leugenachtige advertenties en bedriegen tijdschriftredacties via ghostwriters. Ze verdienen miljarden met hun dubieuze pillen door te liegen over de kosten van ontwikkeling en productie”

Dit hierboven is het voorwoord van Bert Keizer. Daaronder lezen we er dit:

“Medicijnen zijn na kanker en hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak. Dat zou aanleiding moeten zijn voor een nationaal gezondheidsalarm en een parlementaire enquête over de overheid die de gezondheid van burgers heeft uitgeleverd aan de farmaceutische industrie. In plaats daarvan overleggen ambtenaren van het ministerie ‘met de benen op tafel’ met vertegenwoordigers van de industrie. Ministers houden de afspraken van nieuwe geneesmiddelen geheim. De Deense arts en onderzoeker Peter Gotzschke, die zelf jarenlang werkzaam was in de farmaceutische industrie, laat zien dat deze industrie niet alleen patiënten, maar ook artsen voor de gek houdt met frauduleuze praktijken.” (vetdruk toegevoegd)

Nu, dit zijn nu slechts enkele zinnen, maar die zeggen ons al wat; zowel de overheid als Big Pharma zijn nauw, ja zelfs intiem met elkaar verbonden. En die overheid (en dat zal hier uiteraard niet anders zijn) heeft de gezondheid van haar burgers verkwanseld aan die (a)medische industriegigant! En dat zal zeker ook met minister Veldman en premier Rutte (en andere politici) dan ook zo zijn.

De Kwalijke Praktijken van de Farmaceutische Industrie: een Kijkje in het Boek “DODELIJKE MEDICIJNEN….”

Dan zullen we nu eens een kijkje in het boek “DODELIJKE MEDICIJNEN…” nemen; Dr. Gotzschke schrijft namelijk onder meer het volgende over de praktijken die de farmaceutische industrie erop nahoudt:

“Om de Amerikaanse georganiseerde misdaad beter te kunnen bestrijden, voerden de Verenigde Staten in 1970 de Organized Crime Control Act in. Centraal daarin staat de Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO), de wet op de ‘bestrijding van corrupte en door racketeering beïnvloede organisaties.’ Iemand maakt zich schuldig aan racketeering als hij meer dan eens betrokken is bij bepaalse typen misdrijven. Op de lijst van misdrijven die men tot racketeering rekent, staan afpersing, fraude, drugshandel, omkoping, verduistering, obstructie van de rechtsgang, obstructie van politietaken, beïnvloeding van getuigen en politieke corruptie. Big Pharma maakt zich voortdurend aan zo veel van deze activiteiten schuldig, dat haar bedrijfsmodel voldoet aan de criteria om ‘georganiseerde misdaad’ te heten. Een voormalige vicepresident marketing van Pfizer, die klokkenluider werd toen de onderneming niet wilde luisteren naar zijn klachten over illegale marketing, is het daarmee eens:*

“Het is beangstigend hoeveel deze bedrijfstak en de maffia op elkaar lijken. Net als de maffia verdient de farmaceutische industrie obscene hoeveelheden geld. Net als bij de georganiseerde misdaad, leidt de werkwijze van de farmaceutische industrie tot moorden en doden. Net als de maffia koopt de farmaceutische industrie politici en anderen om.** […] Het enige verschil is dat iedereen die bij een farmaceutisch bedrijf werkt – in elk geval 99% van hen – zichzelf beschouwt als een gezagsgetrouw burger, die nooit een bank zou beroven. [..] Als ze echter bij elkaar komen en ondernemingen gaan leiden, lijkt er iets te veranderen […] in deze in andere opzichten zo brave burgers. Wanneer mensen deel gaan uitmaken van een onderneming, gebeurt er iets wat je ook bij oorlogsmisdaden ziet: ze doen dingen waartoe ze zich voordien niet in staat hadden geacht. Binnen een groep kunnen mensen dingen doen die ze anders niet zouden doen, omdat de groep bevestigt dat wat ze doen oké is.”

Dan vervolgt Gotzschke weer met zijn visie:

“Misdaden die de dood van duizenden mensen tot gevolg hebben moeten we zien als misdaden tegen de menselijkheid. Voor onze perceptie van de misdaad zou het niet uit moeten maken of de doden zijn omgekomen door wapens of door pillen.” (bladzijde 85 (vetdruk toegevoegd)

(*) Dit sterretje hebben we er geplaatst omdat hiermee wordt verwezen naar een noot in de rubriek “NOTEN” achter in het boek; dat is noot 92 op bladzijde 461; daar lezen we: “Peter Rost Blog Online beschikbaar op hppt://peterrost.blogspot.dk (geraadpleegd 26 juni 2012)” De klokkenluider die een kritisch boekje opendeed, is dus Dr. Peter Rost. Deze link hier voert naar zijn website: the-whistleblower-by-peter-rost.blogspot.com

(**) Ook de genoemde politici, premier Rutte, minister Veldman (en trouwens ook minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zullen inmiddels gechanteerd omgekocht en wel diep in de zak van Big Pharma zitten (en dit is natuurlijk ook van toepassing op politici van de overige landen)!

De (Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA): “Misdaden & Gangstermethoden.”

In de Verenigde Staten is er de Food and Drug Administration (FDA). Die heeft als taak om er onder meer de medicijnen van Big Pharma te beoordelen om te zien of die nu wel of niet geschikt zijn, voordat die al of niet op de markt mogen worden gebracht. Je zou dus zeggen dat het dan allemaal wel goed zit; want de FDA zal juist die geneesmiddelen die het voor de consument niet geschikt acht, dan ook niet toelaten op de markt. Dr. Gotzschke schrijft hier het volgende over:

“In 2012 kwam de onthulling dat het management van de FDA spyware had geïnstalleerd op de computers van vijf wetenschappers die de FDA vergeefs hadden gewezen op veiligheidsproblemen en vervolgens politici hadden geïnformeerd. Dit kwam aan het licht toen een particulier bedrijf dat voor de FDA het documentbeheer verzorgde kennelijk per vergissing duizenden vertrouwelijke documenten die afkomstig waren van de computers van de wetenschappers op een publieke website had gezet. Toevallig ontdekte een van de wetenschappers (die door de FDA was ontslagen) dat de documenten op internet stonden. Hij hd gegoogeld naar negatieve publiciteit over zijn persoon, die zijn kansen op een nieuwe baan zouden kunnen belemmeren. Er werd in 2012 nog meer onthuld. Een voormalige FDA-wetenschapper, Ronald Kavanagh, deed zijn verhaal over de misdaden en gangstermethoden van het bureau:

“Toen ik bij de FDA geneesmiddelen toetste, werd ons duidelijk ingeprent farmaceutische bedrijven niet te bekritiseren en dat ons werk bestond uit het goedkeuren van geneesmiddelen. […] Als we vragen stelden die de goedkeuring van een geneesmiddel vertraagden of belemmerden – wat natuurlijk de taak van een geneesmiddelentoetser is – werden we door de leiding berispt, overgeplaatst, heimelijk besproken, en erger. Duidelijk is dat in zo’n omgeving mensen zichzelf gaan censureren. […] Meestal duren onderzoeken op mensen te kort en is het aantal proefpersonen te klein om de gevaarlijkste bijwerkingen goed te kunnen vastleggen. Daarom dient ieder geval van bijwerking serieus te worden genomen. […] Keer op keer waren er bedrijven de bepaalde onderzoeksgegevens op de ene plaats indienden, andere gegevens op een andere plaats en veiligheidsgegevens op een derde plaats, zodat niemand al die gegevens in één blik kon overzien. Vervolgens probeerden die bedrijven tijdens vergaderingen een autorisatie los te krijgen door te verklaren dat het veiligheidsrisico ervan te verwaarlozen was.” (bladzijde 189, vetdruk toegevoegd)

Zo gaat de FDA dus te werk waar het de goedkeuring van medicijnen en geneesmiddelen betreft; Dr. Gotzschke spreekt hier namelijk over “de misdaden en gangstermethoden van het bureau.” Hoewel de FDA in het verleden geweigerd had toestemming aan een farmaceut voor het op de markt brengen van een bepaald geneesmiddel te verlenen en farmaceuten in andere gevallen opdracht had gegeven een (achteraf) schadelijk medicijn uit de handel te nemen, blijkt het er binnen dit instituut niet altijd goed te gaan!

Gezondheidsgids van de Consumentenbond: Interview met Dr. Dick Bijl.

In de jongste uitgave van de Gezondheidsgids (een van de uitgaven van de Consumentenbond (nummer 6, december 2020) is onder meer een interview te lezen wat de gids met Dr. Dick Bijl had; Dr. Bijl was tot 2017 hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin. Voor we hierop verder gaan, is Dr. Bijl van mening dat er naast schadelijke medicijnen ook goede, werkzame medicijnen zijn; dit om de suggestie weg te nemen dat hij van mening zou zijn dat als zouden álle medicijnen slecht en schadelijk zijn! Van hen die dit desondanks toch van mening zijn (namelijk dat Dr. Bijl álle medicijnen als schadelijk over één kam zou scheren) vertelde hij tijdens het interview dat:

“Door het tumult rond mijn werk denken sommigen, die meestal nooit een letter van me hebben gelezen, dat ik tegen de medische wetenschap ben, of tegen medicijnen. Dat ben ik niet. Medicijnen hebben ons leven enorm verbeterd.” (bladzijde 15)

Waarna hij als een voorbeeld hiervan anesthesie voor patiënten op de operatietafel noemt; als dat er niet zou zijn, zo maakte hij duidelijk, zouden patiënten het zwaar te verduren hebben tijdens een operatie! Toch heeft Dr. Bijl kritiek op bepaalde medicijnen zoals bijvoorbeeld over Tamiflu. De interviewer van de Gezondheidsgids vertelde Dr. Bijl dat:

“Er zijn medicijnen waarover u uitgesproken kritisch bent.”

Waarop hij er deze reactie op gaf:

“Als ik een voorbeeld mag geven, in mijn laatste boek Griep schrijf ik over Tamiflu met de werkzame stof oseltamivir. Dat is een medicijn waarvan we 15 jaar geleden nog hoopten dat het de vermenigvuldiging van het influenzavirus in het lichaam kon afremmen en griepepidemieën kon beteugelen. Onze overheid kocht voor miljoenen euro’s aan Tamiflu in 2005 en 2009, toen respectievelijk de vogelgriep en de Mexicaanse griep in Nederland voet aan de grond kregen. De fabrikant zei dat uit vele studies was gebleken dat Tamiflu werkte. Maar van die studies waren er slechts twee gepubliceerd. Toen kritische onderzoekers de niet-gepubliceerde gegevens via speurwerk alsnog in handen kregen, blek dat Tamiflu de duur dat iemand ziek was met nog geen dag verminderde. Tegelijkertijd had het middel bijwerkingen zoals overgeven, hallucinaties. Zelfs overlijdens kwamen voor. In de Verenigde Staten loopt nu een rechtszaak tegen de maker van Tamiflu. Onafhankelijke onderzoekers eisen een schadevergoeding van 1,5 miljard vanwege het maken van valse claims.”

(De interviewer):

“De meeste gebruikers van Tamiflu hebben dat medicijn dus voor niets gebruikt?”

(Dr. Bijl):

Ook hebben ze vaak voor niets bijwerkingen ondervonden. En dat komt steeds vaker voor. Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw zijn overheden volgens mij veel soepeler geworden als het gaat om het toelaten van nieuwe medicijnen. Procedures zijn versoepeld en het onderzoek hoeft nog niet afgerond te zijn om een nieuw middel op de markt te krijgen. Daardoor hebben we de laatste jaren best wat affaires gehad rond gevaarlijke medicijnen. Neem wat er in 2009 is gebeurd met Pandemrix, een vaccin tegen de Mexicaanse griep. Experts vreesden dat de Mexicaanse griep zou uitgroeien tot een ernstige pandemie. Daarom kregen honderdduizenden kinderen in ons land het vaccin, ook al was het onderzoek naar Pandemrix voor kinderen nog niet afgerond. Het bevatte, weten we nu, een hulpstof die bij tientallen Nederlandse kinderen narcolepsie veroorzaakte. Dat is een aandoening waardoor je van het ene op het andere moment in slaap kunt vallen. Na jaren procederen krijgen die kinderen nu waarschijnlijk een schadeloosstelling van de Nederlandse overheid. Dat is natuurlijk een goede zaak, maar de levens van deze kinderen zijn ondertussen wel verwoest. Door deze ontwikkelingen zijn medicijnen hard op weg om, na hart- en vaatziektes en kanker, een van de belangrijkste doodsoorzaken te worden. De politiek zou dit probleem serieuzer moeten nemen. Er is vaak veel meer informatie over nieuwe middelen beschikbaar dan dat er in de wetenschappelijke tijdschriften staat. Die informatie zou moeten worden meegenomen bij de beoordeling van medicijnen. En er zouden strengere regels moeten komen voor het inschakelen van experts die de overheid adviseren, maar tegelijkertijd connecties hebben met farmabedrijven.” (bladzijden 15-16 (vetdruk bij het commentaar van Dr. Bijl toegevoegd).

Hoe dat het met alle tumult rondom die Mexicaanse griep destijds in 2009 allemaal werkelijk was gesteld, zou pas later duidelijk worden: https://tinthor.org/2020/06/27/nieuwsuur-leugens-door-de-who-en-rivm-rond-de-mexicaanse-griep-in-2009-youtube/ De vraag of de politiek het probleem over die doodsoorzaken van medicijnen ook werkelijk serieus zal gaan nemen en dat er volgens Dr. Bijl (terecht overigens) gebruik zou moeten worden gemaakt van experts die geen banden met Big Pharma hebben ook positief zal worden beantwoord, is volgens ook dan ook zeer twijfelachtig!

Dr. Peter Gotzschke, de Farmaceut Roche & Tamiflu.

Over Tamiflu heeft Dr. Peter Gotzschke er in zijn boek “DODELIJKE MEDICIJNEN…..’ het volgende te melden:

“Roche heeft in mijn ogen de grootste diefstal uit de geschiedenis gepleegd, maar tot nu toe heeft niemand de onderneming voor het gerecht gesleept. Om zich in te dekken tegen de (naar later bleek) lichte griepepidemie van 2009 hebben Europese en Amerikaanse overheden voor miljarden euro’s en dollars aan Tamiflu (oseltamivir) ingekocht. Roche had de meeste resultaten van zijn klinische onderzoeken niet gepubliceerd en geweigerd ze te delen met onafhankelijke onderzoekers van Cochrane. Op basis van ongepubliceerde onderzoeken beweerde Roche dat Tamflu het aantal ziekenhuisopnames reduceert met 61%, secundaire complicaties met 67% en ontstekingen aan de lagere luchtwegen met 55%. Vreemd genoeg wist het bedrijf het Europees Geneesmiddelenbureau (Europian Medicines Agency, EMA) ervan te overtuigen om Tamiflu goed te keuren voor de preventie van griepcomplicaties. In de samenvatting die het EMA van de productkenmerken gaf heette het dat complicaties van de lagere luchtwegen waren teruggebracht van 12,7% tot 8,6% (P= 0,001). Daarentegen waarschuwde de FDA Roche per brief dat het moest ophouden te beweren dat Tamiflu het aantal en de ernst van secundaire infecties doet afnemen. De FDA verplichtte Roche op de bijsluiter van Tamiflu de volgende disclaimer op te nemen: ‘Er is geen bewijs dat Tamiflu een positief effect heeft op de mogelijke consequenties van seizoensgriep, vogelgriep of pandemische griep (zoals ziekenhuisopnames, sterfgevallen of economische impact.”

En:

“Er is geen overtuigend bewijs dat Tamiflu griepcomplicaties voorkomt of ervoor zorgt dat griep zich minder gemakkelijk naar andere mensen verspreidt. Roche maakt echter gebruik van ghostwriters, en een van hen zei: ‘Voor de afnemers van Tamiflu kregen we een belangrijke lijst met thema’s die we er bij hen moesten inhameren.De lijst werd bijgehouden door de afdeling marketing, en aan hen legden we verantwoording af. Op zijn best zorgt Tamiflu ervoor dat een griepaanval 21 uur korter duurt, maar daar zijn goedkopere geneesmiddelen als acetylsalicylzuur en paracetamol waarschijnlijk ook toe in staat. Bovendien heeft Tamiflu flink wat bijwerkingen, maar die werden dusdanig verhuld dat Cochrane er in zijn beoordeling niets over kon melden.” (bladzijden 68-69, vetdruk toegevoegd)

Wat die door Roche verhulde bijwerkingen van Tamiflu betreft, uit de woorden van Dr. Bijl over “de maker” zoals hij de farmaceut noemt, blijkt dat hier later verandering is gekomen; nadat die dankzij het nauwkeurige speurwerk van integere onderzoekers aan het licht gekomen waren, weten we nu, wát voor gruwelijke neveneffecten dit middel had op talloze Nederlandse kinderen die ermee waren ingeënt. En dan hebben we het nog niet eens gehad over die vele kinderen in zowel de rest van Europa als Amerika; dus was ook Roche (die door Dr. Bijl dan nog slechts als “de fabrikant” wordt aangeduid, zich schuldig gemaakt aan het verwoesten en verminken van mensenlevens! Verder is hier niets meegedeeld over de vaccins. Maar als het nu al zo slecht met al die medicijnen van de farmaceutische industrie gesteld is, zou het dan met de vaccins dan anders zijn? Het antwoord laat zich natuurlijk al raden: NEE, dus (zoals ook hier verderop met de plotselinge dood van klokkenluider Brandy Vaughan duidelijk zal worden).

De Farmaceut AstraZeneca Tien Jaar na Dato: 10.000 Meldingen over Bijwerkingen Mexicaanse Griepvaccin.

Tijdens de persconferentie met premier Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) van 6 augustus dit jaar vertelde De jonge onder meer dat Nederland, samen met Italië, Frankrijk en Duitsland in juni afspraken met de farmaceut AstraZeneca hadden gemaakt over een coronavaccin:

“Nederland heeft in juni met Duitsland en Frankrijk en Italië een eerste afspraak met AstraZeneca gemaakt om een veelbelovend vaccin in te kopen. De Europese Commissie heeft nu de gesprekken afgerond met Sanofi Pasteur en GlaxoSmithKline voor de levering van een ander veelbelovend vaccin en met een tiental kandidaad-vaccins wordt op dit moment gesproken. En we verwachten de komende weken meerdere afspraken te kunnen maken.”

Zoals te zien is, worden ook de farmaceuten Sanofi Pasteur en GlaxoSmithKline hier genoemd, maar we zullen ons in deze beperken tot AstraZeneca. Nu hebben we er na wat zoeken deze gegevens gevonden:

“Bijwerkingencentrum Lareb zegt zich al voor te bereiden op de meldingen die zullen binnenkomen als de eerste coronavaccins beschikbaar zullen zijn. Het Lareb heeft in 10 jaar tijd inmiddels meer dan 10.000 meldingen over bijwerkingen van het Mexicaanse griepvaccin ontvangen, waarvan 542 over ernstige bijwerkingen. Onlangs werden proeven met het coronavaccin stilgelegd nadat proefpersonen ziek waren geworden. Het ging om het vaccin van Janssen uit Leiden en het vaccin van AstraZeneca. In het laatste geval werd bij twee proefpersonen myelitis transversa, een ruggenmergontsteking, vastgesteld. Na de vaccinatie tegen de Mexicaanse griep kregen zo’n 1300 mensen narcolepsie, een slaapstoornis. Oud-huisarts en epidemioloog Dick Bijl heeft er herhaaldelijk op gewezen dat de farmaceuten bijwerkingen alleen meldden bij de Europese geneesmiddelenwaakhond EMA, maar dat die daar niets mee deed.” telegramnl.eu/al-het-nieuws/gezondheid/na-10-jaar-10-000-meldingen-over-bijwerkingen-mexicaanse-griepvaccin/ (vetdruk toegevoegd)

Breaking News: voormalig Vertegenwoordigster van Merck, Brandy Vaughan, Gisteren Dood Gevonden!

Of we nu nog kunnen geloven dat vaccins wel veilig zijn? Bij het bijwerkingencentrum Lareb bereidt men er zich nu al op voor om er de aanstaande meldingen over de bijwerkingen die er binnen zullen komen, nadat mensen eenmaal met de coronavaccins zijn gevaccineerd, op te vangen! Hoe kan men nu nog beweren dat die wel “veilig” zouden zijn? Dan hebben we nog het volgende “breaking news”: Gisteren bereikte ons het bericht dat Brandy Vaughan (voormalig vertegenwoordigster van de farmaceut Merck) dood is aangetroffen! Brandy Vaughan heeft voor lange tijd bij Merck gewerkt, maar was er na enige tijd achter gekomen dat het met de vaccins niet goed zat. Nadat zij de gruwelijke waarheid achter de vaccins had ontdekt, is zij er weggegaan; sindsdien heeft zij als klokkenluider het nieuws over de vaccins naar buiten gebracht om de mensen te waarschuwen welke gruwelijke bijwerkingen die wel niet hebben:

“RIP Brandy Vaughan.

Vermoord omdat zij zich uitsprak.

Zij werkte voor Merck.

“Brandy Vaughan, arts No. 106 sinds 2015, is 8 December 2020 dood aangetroffen..

Zij zette zich in om de risico’s van vaccinaties en het ware gezicht van Big Pharma aan het licht te brengen.

Sinds lange tijd werd zij bedreigd en vreesde voor haar leven. Dit communiceerde zij regelmatig naar haar volgers en heeft ter voorbereiding een bericht geschreven waarin zij beweerde, nooit haar eigen leven te nemen, en welke stappen waren voorbereid om moord te bewijzen en te openbaren.” Bron: weesdeweerstand.nl/brandy-vaughan-dead/

Dit is nu wat Big Pharma (verzamelnaam voor de farmaceutische bedrijven) doet met mensen die moedig en dapper genoeg waren om er de gruwelijke medische misdrijven van de farmaceutische industrie te ontmaskeren en die bekend te maken! Het gebeurt namelijk niet zelden dat van klokkenluiders beweerd wordt dat die “zelfmoord” zouden hebben gepleegd om er zo de aandacht voor misdaden van bepaalde organisaties mee te proberen af te leiden…

Tot Besluit een Mogelijk Scenario.

Nu wordt verwacht dat in januari 2021 met de vaccinatie van de Nederlandse bevolking, nadat hier de eerste vaccins voor beschikbaar zullen zijn, begonnen kan worden. Daar dit op een versnelde manier ontwikkeld is, voorspelt al niet veel goeds; normaal duurt het enkele jaren voordat een vaccin ontwikkeld en vervolgens goedgekeurd wordt! Het is nog niet bekend wáár men er precies mee zal beginnen, maar het zijn in ieder geval de ouderen, zij die al aan een kwaal te lijden hebben en zij die een zwak immuunsysteem hebben die er het eerste aan de beurt zullen komen.

Nu hebben we hier een bepaald scenario voor ogen, waarvan we van harte hopen dat dit geen realiteit zal worden. Het is dan ook een vermoeden. Het zou misschien kunnen gebeuren dat nadat de bijwerkingen van de coronavaccins bij hen die dan al gevaccineerd zullen zijn, openbaar geworden zullen zijn, die vermoedelijk toegeschreven zouden kunnen worden aan een nieuwe en massale uitbraak van het coronavirus! Ook dan zou het kunnen dat hier een deel van de bevolking (wat dan nog niet zal zijn gevaccineerd) er de schuld van zou kunnen krijgen omdat die zich dan niet (langer) aan de coronamaatregelen zouden hebben gehouden. (Dit laatste had premier Rutte ook gezegd tijdens de persconferentie van 6 augustus j.l. in verband met de toegenomen besmettingen in die maand; die besmettingen waren volgens hem toen weer toegenomen omdat een deel van het volk de maatregelen veronachtzaamd had. Terwijl die besmettingen juist aan die vals-positieve PCR-tests die niet deugden, moesten worden toegeschreven). Daarop volgde een gedeeltelijke lockdown waarbij de horeca stil werd gelegd en die nu nog voortduurt.

Misschien zou die nieuwe uitbraak in februari, maart of wat later dat jaar kunnen gebeuren. Mocht dit inderdaad gaan gebeuren, dan is het ook weer niet onmogelijk dat er weer tot een totale lockdown besloten zou kunnen worden! Met alle vreselijke gevolgen voor de economie en de ondernemers van dien! Zowel de media als de pers zullen dan weer in een hogere versnelling worden gezet en met gruwelverhalen over het coronavirus komen. De vrees en angst die hiermee zullen worden verspreid, zal dan groter zijn dan tevoren. Het zou dan kunnen dat de Gezondheidszorg er wérkelijk onder druk door zou kunnen komen te staan als coronapatiënten er massaal de ziekenhuizen zullen worden binnengebracht.

Dit zullen eigenlijk “vaccine-patiënten” zijn, wat door de media en pers natuurlijk niet zal worden meegedeeld aan het grote publiek! En zoals het hier zal zijn, zal dit ook in het buitenland gaan. Het zal dan gebeuren dat er een dwangmatige vaccinatieplicht voor iederéén zal worden opgelegd. Want: “Wil ook jij die zich niet wil laten vaccineren, nog verantwoordelijk worden voor de vele zieken (en doden) die we nog zouden kunnen krijgen? Jij wilt toch zeker geen moordenaar worden?” Mochten zij desondanks dan toch nog weigeren, dan zullen er tegen hen ongekend harde maatregelen worden genomen. Voor hen die na dit alles nog steeds mochten geloven dat we allemaal na gevaccineerd te zijn weer naar het “oude leven” wat we eerder nog hadden terug zullen keren: geloof het maar niet, en…vergeet het maar! Open je ogen eerst maar eens voor wat er achter het rookgordijn COVID-19 genaamd, ligt. De transitie van het “oude leven” naar een Nieuwe Orde (een Dystopia) is nu in volle gang! Mogelijk (maar dat zal dan bijzonder moeilijk worden) zou er nog sprake van kunnen zijn dat er wereldwijd verenigd verzet tegen zou kunnen ontstaan om het tij alsnog te kunnen keren.

Ton Nuiten – Donderdag 10 December 2020.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star