Article 6 – Consent van de Universal Declaration on Bioethics & Human Rights: Vaccinatiedwang Zonder Geïnformeerde Instemming Betrokkene: Niet Toegestaan!

Kort geleden hadden we hier de video “Outcry to the whole world, from Israel” geplaatst. https://tinthor.org/2021/03/11/outcry-to-the-world-from-israel-nleng-subtitles-youtube/ Hierin deed de Israëlische politica en gezondheidsadviseur Ilana Rachel Daniel een dwingende oproep tot de wereld om haar en haar partij te steunen tegen een indirecte vaccinatiedwang van de kant van de Israëlische overheid. Zij had het hier om onder meer het “green passport.” Daniel zei hier het volgende over:

“It’s called the green passport. We’re not told to wear it, but what they have done is, they have essentially overnight created a second-class citizenry. A true medical apartheid that is disallowing healthy law-abiding tax-paying citizens from entering their places of culture…”

Medische Apartheid in Israël.

Wat mevrouw Daniel hier zegt, is dat er in Israël eigenlijk een tweedeling is ontstaan: aan de ene kant Israëlische burgers die zich intussen wél hebben laten vaccineren en aan de andere kant die burgers die dit geweigerd hebben. De eerste groep heeft nu weer toegang tot openbare gelegenheden zoals sportcentrums, restaurants, zangkoren, etc. Degenen echter die het vaccin tot nu toe hebben geweigerd, worden hierbij volkomen van uitgesloten:

“We literally have been told that there are people who’ve been licked out of their choirs, out od their pools, out of their gyms. I don’t know who’s going to hear the message we’re saying. I don’t know what is going to become of it. I know that there is no other option than to give every fiber and strength into battling this, because there is no other option. There is everything to lose and everything to gain.”

It’s a very bad situation here.They’re making people wear an ankle bracelet. It’s absolutely insane!” (Dan geëmotioneerd): “But meantime, we just keep fighting you know. Fighting as much as we can. So we need everybody’s help, because whatever happens here will happen everywhere. So we’re fighting for ourselves and we’re fighting for the whole world. Bu we need help; we need everything. Every hand on deck.”

Dwang Vanuit Zorginstellingen: Zorgmedewerkers Onder Druk Gezet.

Dat mevrouw Daniel zei dat wat er met die indirecte vaccinatiedwang betreft niet slechts in Israël maar ook elders zal gebeuren, blijken dit geen loze woorden te zijn; hoewel de Nederlandse overheid hier afziet van een indirecte vaccinatieplicht en de burgers hier dus de vrije keuze laat, blijken er nu de vele zorginstellingen te zijn; die oefenen nu druk op de zorgmedewerkers die nog niet zijn gevaccineerd, dit alsnog te gaan doen:

“Medewerkers van tientallen zorginstellingen voelen zich door hun werkgever onder druk gezet om zich te laten vaccineren. Werkgevers dreigen met ontslag, het stopzetten van loon en schuwen geen emotionele chantage. Zo krijgt personeel dat zich niet laat inenten de schuld van besmettingen onder collega’s en patiënten, blijkt uit gesprekken van BNR met vakbonden en bronnen in en rondom de zorg. Alleen al bij het CNV kwamen hierover de afgelopen weken tientallen meldingen binnen. ‘Die lopen uiteen van emotionele druk, want ‘heb je het niet voor je patiënten over om je te laten vaccineren?’, tot meldingen waarbij is gedreigd met het inhouden van salaris’, zegt Anneke Westerlaken, voorzitter Zorg & Welzijn bij de vakbond. Ook de FNV krijgt bijna wekelijks meldingen van zorgpersoneel dat zich onder druk gezet voelt door de werkgever. Het gaat bijvoorbeeld om medewerkers die zich niet willen laten vaccineren, waarna de werkgever dreigt met ‘andere stappen.’ Bron: omroepwest.nl/nieuws/4372649/Coronavirus-GGD-en-stoppen-met-diepe-coronaneustest-bij-kinderen

Met Vorderende Vaccinatie ook Toenemende Druk Vanuit Andere Sectoren van de Samenleving.

Uit wat Omroep West heeft gemeld blijkt dat hoewel er geen indirecte vaccinatieplicht van bovenaf (de overheid) is, er nu een van een indirecte vaccinatiedwang van onderaf (in dit geval vanuit de zorginstellingen) is. We kunnen nu echter verwachten dat naarmate de vaccinaties onder de bevolking hier toeneemt, er ook druk vanuit andere sectoren van de samenleving om zich te laten vaccineren toe zal nemen. Denk u maar eens in: bij een bezoek aan de supermarkt, slager, bakker of de winkels (mochten die laatste intussen weer geopend zijn). De eerste vraag die aan de klant zal worden gesteld, zal natuurlijk zijn: “Bent u al gevaccineerd, meneer/mevrouw? Mogen we even uw vaccinatiepaspoort even zien?” Ben je niet gevaccineerd, “dan verwelkomen we u niet.”

De Universal Declaration on Bioethics and Human Rights: Vaccinatieverplichting Onmogelijk.

Of er nu sprake zou zijn van een indirecte vaccinatieplicht van bovenaf dan wel van een indirecte vaccinatiedwang van onderaf, Beide zijn gewoonweg niet mogelijk daar die beslist niet zijn toegestaan. In de Universal Declaration on Bioethics and Human Rights is er namelijk het volgende over te lezen:

“Elke preventieve, diagnostische en therapeutische medische ingreep mag alleen worden uitgevoerd met de voorafgaande, vrije en geïnformeerde toestemming van de betrokken persoon op basis van juiste informatie. De toestemming moet waar van toepassing, uitdrukkelijk zijn en kan door de betrokken persoon op elk moment en om welke reden dan ook zonder nadeel of vooroordeel worden ingetrokken.” (“Article 6 – Consent”) Bron: portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Wat lezen we hier nu? Allereerst de “preventieve, diagnostische en therapeutische medische ingreep.” Hier valt ook het begrip “vaccinatie” onder; in dit geval is vaccinatie ertoe bestemd te voorkomen dat iemand corona oploopt. Een “preventieve medische ingreep” dus. Verder lezen we dat de betrokkene persoon aan wie het vaccin zal worden toegediend, hier vooraf eerst op de juiste manier moet worden geïnformeerd. Dit kan onder andere betekenen: juiste informatie over de veiligheid van het hem of haar toe te dienen vaccin. Krijgt de betrokkene bijvoorbeeld te horen dat het vaccin wel “veilig” is zonder hem of haar van verder informatie te voorzien en dat het wel dus goed zal zijn, dan kan dit moeilijk “juiste informatie” worden genoemd. Nu echter inmiddels ook vast is komen te staan dat vaccins ernstige bijwerkingen hebben zoals anafylaxie en Bell’s palsy, zijn ook gegevens zoals “een kleine rode zwelling rond de plaats van vaccinatie, enkele dagen misselijkheid, vermoeidheid en daarna is het over”, niet langer voldoende. De persoon bij wie het vaccin zal worden toegediend heeft dan ook het volste recht om dit te weigeren.

De Corona-Testen.

Dan komen we bij het volgende: in de zin “preventieve, diagnostische therapeutische medische ingreep” valt duidelijk vast te stellen dat het hier ook om een diagnostische medische ingreep gaat. En dit heeft natuurlijk te maken met het stellen van een diagnose bij iemand om zo vast te stellen of die al of niet aan een bepaalde kwaal/infectie zou kunnen lijden. De ons nu zo bekende PCR-test is nu zo’n ingreep. Ook hier dient de betrokken persoon om wie het gaat, eerst vooraf op de juiste wijze te worden geïnformeerd over wat die inhoudt. Dat zal dan misschien wel goed zitten, maar dan lezen we in de Universal Declaration verder dit:

“De toestemming moet, waar van toepassing, uitdrukkelijk zijn en kan door de betrokken persoon op elk moment en om welke reden dan ook zonder nadeel of vooroordeel worden ingetrokken.”

Dus zelfs als iemand eerder toestemming heeft gegeven en hij of zij dan nog niet is getest, kan die dit later weer “op elk moment en om welke reden dan ook zonder nadeel of vooroordeel worden ingetrokken.”

Dringend Advies aan de Bevolking: Laat Je Testen Ook als Je Geen Klachten Hebt.

Dan hebben we nog zoiets als “asymptomatisch.” Dat (en daar zijn we uiteraard al enige tijd bekend mee) dat iemand die geen klachten heeft, dus asymptomatisch is, hij of zij toch met het coronavirus besmet zou kunnen zijn. Om die reden werd de bevolking het dringende advies gegeven zich (mochten sommigen dit nog niet hebben gedaan) alsnog te laten testen. En dit is nu zo vreemd: Waarom zou je jezelf laten testen terwijl je totaal geen klachten hebt en dan ook volkomen gezond bent? Is dit in het verleden ooit eens gebeurd tijdens een van de (zware en stevige) griepepidemieën die we hier hadden? Zo van, “Je hebt dan nog wel geen griepverschijnselen, maar uit voorzorg kun je jezelf toch maar even laten testen”? Nee; en toch heeft de huidige coronapandemie alle karaktertrekken en eigenschappen van een stevige, zware griep. Zoals we die bijvoorbeeld ook hadden in 2017-2018. Ook toen reden de ambulances met grieppatiënten af en aan; ook toen lagen de bedden overal overbezet zodat er zelfs een speciaal “beddenmeldpunt” ingesteld was om na te gaan waar er nog bedden voor de vele grieppatiënten over waren. Ook toen raakte de zorg er overbelast. Ook toen overleden er mensen aan de griep: allemaal fenomenen die we hier bij de coronapandemie weer terug zien! Hier hebben we er zeer recent nog aandacht aan besteed: tinthor.og/2021/03/25/van-haga-dit-gaat-nu-echt-veel-te-ver-youtube/

Niet de Ernst (Zwaarte), maar de Omvang van de Coronapandemie.

En dit brengt ons weer bij het volgende: Waar het de coronapandemie betreft gaat het niet (of niet langer) om de ernst (zwaarte), maar om de omvang ervan. Met andere woorden: het gaat er niet langer om hoeveel corona-doden er zijn (veel mensen herstelden nota bene in de tijd dat er nog geen vaccin tegen corona beschikbaar was weer van corona), maar om de omvang ervan, hoeveel besmettingen er op en bepaald moment waren, of zijn. En het is juist op aantal besmettingen waar constant de nadruk op wordt gelegd, niet op het aantal overledenen aan corona. En dat laatste zien we weer terug bij de gebruikelijke persconferenties met premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Hier en daar zouden er de besmettingen weer zijn gestegen. Of: het aantal besmettingen is nu natuurlijk stabiel, maar toch nog te hoog. Van enige versoepeling van de coronamaatregelen kan (of mag) dan ook geen enkele sprake zijn! Dit dankzij het Outbreak Management Team (OMT) onder leiding van Dr. Jaap van Dissel. En ondertussen duurt de ellende die deze maatregelen voor de ondernemers hebben opgeleverd (en op blijven leveren) voort…

De Twee Meest Recente Krankzinnige Maatregelen tegen Corona: Het “Click & Collect-Beleid” & de Avondklok.

Twee van de meest recente maatregelen tegen corona (wat zoals gezegd, niet meer dan een zware, stevige griep is) zijn het zogenaamde “click & collectbeleid” en de avondklok. Hoe het eerste in zijn werk gaat: vanaf 10 februari j.l. kan iedereen die per telefoon of online een product in een winkel heeft besteld, dit na een afspraak met de betreffende winkel te hebben gemaakt, afhalen. Dit moet minstens vier uur van tevoren zijn besteld. Is de klant eenmaal bij de winkel gearriveerd, dan wordt hem of haar het product buiten overhandigd; het is de klant niet toegestaan de winkel binnen te gaan. Ook moet hij dit zonder anderen, alleen afhalen. Ook de avondklok is ons nu welbekend; vanaf 21:00 p.m. tot 4:50 a.m. zijn we verplicht binnenshuis te blijven. Het even uitlaten van de hond is dan nog wel toegestaan, maar daar blijft het dan ook bij. Recent is hier een minieme verruiming om buitenshuis te mogen zijn aan toegevoegd: met het ingaan van de zomertijd (zondag 28 maart in de vroege morgen om 0:3:00) is die verruimd met een uur; dus mogen we tot zondagavond 22:00 p.m. buiten zijn. En zo gaan we van de (winter)avondklok naar de (zomer)avondklok. En dit om er een coronavirus mee in te dammen wat eigenlijk de karaktertrekken en eigenschappen van niet meer dan een zware, stevige seizoensgriep heeft. Vraagt u zich dan nog maar eens af of al die maatregelen plus lockdown wel normaal zijn. Die zijn echter helemaal niet normaal, maar kunnen uitsluitend zijn ontsproten in het brein van een (hoe zeg je dat ook alweer, juist) psychopaat!

Ilana Rachel Daniel: “Because What Happens Here Will Happen Everywhere.”

En zo komen weer bij wat Ilana Rachel Daniels over de barre situatie betreffende de vaccinaties in Israël vertelde: “Because what happens here will happen everywhere.” Wat hier nu in Israël gebeurt, zal ook overal gaan gebeuren. Nu valt het hier nog zeer mee wat dit betreft. Maar gezien de druk die er op de vele gezondheidswerkers in de gezondheidszorginstellingen wordt uitgeoefend zich te laten vaccineren, zijn er de voortekenen er al. Nu wordt hier wel (terecht) tegen geprotesteerd, maar we weten niet hoe het balletje later zou kunnen gaan rollen.

Maak Gebruik van Uw Recht!

Mocht het eenmaal toch zover komen en uw werkgever dwang op u uit zou oefenen u uzelf (tegen uw wil) toch te laten vaccineren, maak dan gebruik van uw recht om dit te weigeren! Want als hij of zij dit zou doen, schendt die hiermee een mensenrecht! En dit is zoals we gezien hebben, ook van toepassing op eventuele dwang u te laten testen. Houdt hem of haar maar Article 6 – Consent van de Universal Declaration on Bioethics and Human Rights voor ogen.

Ton Nuiten – Zaterdag 27 Maart 2021.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star