Massavaccinatie bij hoge infectiedruk kan leiden tot adaptieve immuunontsnapping | 24-03-2021 – YouTube

In deze clip wordt pas goed duidelijk hoe groot de wijsheid van Dr. Jaap van Dissel (hoofd RIVM & voorzitter OMT) is. dhr. Wybren van Haga stelde Van Dissel namelijk de vraag wat “immune-escape” (immuun-ontsnapping) inhield. Dhr. Van Dissel zei hier onder meer het volgende over:

“Ik heb u ook wel eens toegelicht dat natuurlijk de vraag was, waar komt bijvoorbeeld die Engelse mutant vandaan? En dat een van de hypotheses daarover is dat dat een persoon was, misschien met verminderde afweer, waar het virus dus langduriger een infectie, een chronische infectie heeft kunnen veroorzaken.”

Met andere woorden, wat Van Dissel hier eigenlijk zegt, is dat die Engelse mutant niet meer dan een van de aannames is; in dit geval gaat het over iemand die “misschien” een verminderd immuunsysteem zou kunnen hebben!

Er zijn een aantal publicaties van in de literatuur ook daarover. En dan zie je inderdaad dat tijdens zo’n infectie meerdere mutanten soms kunnen ontstaan. Veel van die mutanten hebben minder de gelegenheid om over te gaan, maar soms heb je pech en ontstaat er een mutant die wel makkelijker overgaat.”

“En zo wordt het ontstaan van die Britse variant bedacht en geconcipieerd. Dus op zich zou het kunnen.”

Hier zegt hij dat het ontstaan (dus de bron van die Britse mutant verzonnen en “geconcipieerd” zou zijn; een van de definities van “geconcipieerd” is: “ontworpen.” Zou Van Dissel nu echt menen dat die Britse mutant door iemand (wie dit ook mag zijn) “bedacht” en ontworpen zou zijn? Of bedoelt hij misschien iets anders?

“Maar net als met de influenza en de griep, daar speelt een soortgelijk mechanisme. Daar moeten we dan bij herhaling tegen vaccineren, om tegen nieuw ontstane varianten weer opnieuw bescherming te bieden. En het zou best kunnen dat dat uiteindelijk ook het nieuwe voorland van COVID-19 is.”

Daar Van Dissel zegt dat er ook “een soortgelijk mechanisme” bij “de influenza en de griep” speelt, laat hij doorschemeren dat COVID-19 niet meer is dan een zware en stevige griep. En dit laatste is iets wat wij (en anderen) al voor enige tijd verkondigen!

Diederik Gommers (de Man van de IC-Bedden) Komt Terug op het Coronabeleid van het Kabinet.

Dan gaan we nu naar Diederik Gommers, de man van de IC-bedden. Wat nu het coronabeleid van het kabinet betreft, kwam hij hier volgens de webredactie van BNR kort geleden op terug:

“Het kabinet had in zijn corona-aanpak meer nadruk moeten leggen op gezond leven. Dat zegt ic-arts en OMT-lid Diederik Gommers in de BNR-podcast Vraag het Gommers. De focus lag nu op het “thuis blijven:, en dat was een verkeerde keuze, zegt hij met terugwerkende kracht.

Toen het kabinet met de versoepelingen begon, was het deze maatregel die als eerste had moeten worden toegepast, aldus Gommers. En:

“Nu zat ook het kabinet wel erg op het spoor van het virus en de anderhalvemetermaatregelen, zegt Gommers. ‘Je moest vooral binnen blijven, maar je moet juist lopen, naar buiten en zorgen dat je voldoende stappen hebt gezet; iedereen doet dat op zijn eigen manier. Ik had liever gezien dat jongere én oudere mensen langer hadden doorgesport in de buitensituatie. Gelukkig wordt het nu wat mooier weer en wordt dat ook weer wat aantrekkelijker.’ Bron: bnr.nl/nieuws/gezondheid/10435833/gommer-nadruk-lag-te-veel-op-binnenblijven

René ten Bosch over Wetenschappers & Hun “Waarschijnlijkheden.”

Zoals in de video clip te zien en te horen is, komt Dr. van Dissel meer met waarschjnlijkheden dan dat hij met echte feiten over die Britse mutant op de proppen komt. Dat die mutant afkomstig zou zijn “van een persoon”[…] “misschien met verminderde afweer…” noemde Van Dissel “..een van de hypotheses.” Nu heeft de auteur Erwin Plasman ook iets over “waarschijnlijkheden” (hypotheses) te zeggen. Hier haalde hij René en Bosch, de “Voormalige denker des vaderlands en hoogleraar filosofie” bij aan:

“De wetenschappen die op dit moment de boventoon voeren, de epidemiologie en de virologie, brengen geen waarheden maar waarschijnlijkheden. Probabilisme is iets wat de meeste mensen niet van de wetenschap verwachten. Maar meer dan een beetje waarschijnlijkheid kunnen wetenschappers meestal niet bieden. Ze gaan uit van scenario’s, en deze zijn gebaseerd op aannames en verwachtingen die per definitie onzeker en controversieel zijn. Vanuit die onzekerheid wordt geëxtrapoleerd naar de toekomst en doet men weerlegbare uitspraken over die toekomst. Wetenschappers spreken elkaar dus tegen, ze bekritiseren elkaar, ze zijn het oneens met elkaar en zij zijn niet te beroerd om elkaar verbaal af te maken. Wetenschap is mensenwerk en niet een of andere zuivere en transcendente exercitie. We weten daarom ook dat er onder die wetenschappers behoorlijk wat ellendelingen zitten, mensen die geilen op hun machtspositie of mensen die ideeën van elkaar stelen. Maar er zitten ook hoede mensen bij.”

Erwin Plasman zelf schrijft er dan nog met het volgende over:

“Deze filosoof eindigt met een positieve noot, maar het is een feit dat we ons op heel erg glad ijs begeven als we ons dus laten leiden door een clubje dat denkt in waarschijnlijkheden en modellen en daar vervolgens een beleid op maken. Snugger kun je dit niet bepaald noemen.” Bron: “De Coronaplandemie; zicht op een verborgen speelveld” van Erwin Plasman (Uitgeverij Aspekt) 2020, bladzijden 50-51. (vetdruk toegevoegd)

Cees Hamelink.

Ergens anders in zijn boek heeft Plasman het over de Nederlandse wetenschapper Cees Hamelink. Plasman deelde mee wat Hamelink aan De Volkskrant schreef over de wetenschappers die hij “deskundigen” noemde; hun specialistische kennis is maar beperkt en zij kunnen het coronavirus niet doorgronden, en”er, “…zou bovendien een bont gezelschap van maatschappelijke deskundigen moeten meespreken over de ontwrichting van de samenleving en een mogelijk herstel daarvan.”

En verderop schrijft Plasman het volgende:

“Zoals Hamelink terecht opmerkte, missen we de stem van een gezelschap van maatschappelijke deskundigen. die de ontwrichting van de samenleving zien en die dit kunnen oplossen. Integendeel, hetgeen de experts van het Outbreak Management Team achter de schermen bedisselen, wordt mooi verborgen gehouden. Diverse prominente wetenschappers hebben serieuze kritiek op deze werkwijze waar we allemaal niets vanaf mogen weten. Onze huidige manier van werken is ontdaan van transparantie en van enige vorm van democratisch handelen. Iets wat je zou verwacht hebben van China, maar niet bij ons. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat zijn deze belangrijke mensen met geen snijbrander meer uit de media weg te krijgen. Aanwezigheid en drukdoenerij worden immers geassocieerd met verantwoordelijkheid opnemen. Het is geen recent fenomeen. Je ziet het overal, op de werkvloeren en de politiek. Dat er door dit harde werken een heel land onnodig op stelten gezet wordt, is bijzaak. Waar we echter een serieus gebrek aan hebben is reflectie en volledig onafhankelijke (!) raadgevers, met een ruime visie. Voornamelijk met de nadruk op de laatste twee woorden. Net zoals brede uitwisseling van onafhankelijk onderzoek, want het gebrek hieraan stelt onze samenleving voor ongeziene problemen en niet enkel tijdens deze crisis.” (idem, bladzijden 46, 47-48. (vetdruk toegevoegd)

En dat is ook waar: met die krankzinnige coronamaatregelen hebben Dr. Jaap van Dissel (voorzitter van het Outbreak Management Team (OMT) en dit team zelf al meer dan genoeg schade aan de samenleving aangericht. Waar die nu al een tijd achter de medische schermen mee bezig zijn, weten we nu nog steeds niet. Maar over die Britse mutant had Van Dissel zoals uit de video blijkt, niets zinnigs te zeggen! En laten we ons maar niet vergissen: zoals Van Dissel en het OMT hier niets nuttigs over corona te zeggen hebben is dit ook met “deskundigen” in de overige landen; in Amerika bijvoorbeeld kwam men er met een onzinnig en dwaas voorstel: draag er nu maar twee mondkapjes in plaats van één! Dit stelde Dr. Anthony Fauci, de Amerikaanse gezondheidsadviseur, voor; de CDC Centers for Disease Control & Prevention, waren het er niet mee eens. Fauci vond het echter van “gezond verstand” getuigen. https://www.webmd.com/lung/news/202010126/double-masking-makes-common-sense-fauci-says

Economische Wereldcrisis.

We zullen ermee eindigen dat er nu al wordt gesproken over een economische wereldcrisis. Ja, een “economische wereldcrisis” want die coronamaatregelen die ertoe zullen leiden zijn niet alleen hier, maar wereldwijd uitgevaardigd. De vraag is nu: wat zullen premier Rutte, minister Hugo de Jonge, Van Dissel, het OMT en de mensen van de globale massamedia (die letterlijk een corona-hetze hadden gelanceerd om er de wereldbevolking mee de stuipen op het lijf mee te jagen) doen, wanneer ook zijzelf, net zoals wij, eenmaal met de komende economische malaise zullen worden geconfronteerd? Die zal hun deur toch ook niet voorbij gaan! En ja, het kabinet-Rutte III is gevallen vanwege die schandalige Toeslagenaffaire. De verkiezingen van 17 maart j.l. zijn nu weer voorbij; de Nederlandse kiezer heeft gesproken en nu is men in de politiek bezig voorbereidingen te treffen om er te proberen een nieuwe regering mee te vormen. Hoe die formatie eruit zal komen te zien is nog niet duidelijk. Maar wat voor coalitie er ook zal gaan regeren, die zal die coronamaatregelen echt niet opheffen! Tenzij er een soort van “godswonder” zal gebeuren waardoor heel die krankzinnige Covid-gekte, samen met die maatregelen zal worden opgeheven, hebben we als die niet plaats zal vinden, het ergste te verwachten.

Ton Nuiten – Woensdag 7 April 2021.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star