Hank Hanegraaff: A Gospel Response to Christian Zionism – YouTube

Zoals u hier kunt zien, is dit een van de conferenties die er bij de organisatie “Christ at The Checkpoint” (Christus bij de Controlepost) gehouden werd. En Hank Hanegraaff was er een van de sprekers. Met de titel “A Gospel Response to Christian Zionism” wordt aangegeven dat er hier een Bijbelse reactie op de christen-zionistische leer wordt gegeven. Hanegraaff begint er mee door te zeggen dat alle beloften aan Abraham gedaan al vervuld zijn en dat er maar één uitverkoren volk van God is: de Kerk.

Lijden & Verdrukking van de Kant van Christen-Zionisten Omwille van Jezus & het (Bijbelse) Evangelie. 

Vlak voor het einde van zijn boodschap (vanaf 29:16) vertelt Hanegraaff hoe hijzelf vanwege zijn afwijkende (maar Bijbelse) visie heeft moeten lijden onder verdrukking van de kant van christen-zionisten: 

“Ik sluit af met slechts een peroonlijke anekdote. Ik schreef een boek, getiteld, “The Apocalyspe Code”; en eerlijk gezegd, als je mijn boeken wilt bekijken om” [moeilijk te verstaan] “Ik ben hier niet om boeken te promoten; welke boeken ik ook had, ik heb ze weggegeven. Maar toen ik dat boek schreef, was de terugslag enorm. Er zijn er hier vandaag die ik herken en die het pad voor mij hebben uitgestippeld: dr. Gary Burge, Cowan Chapman, Stephen Sizer. Zij weten wat er nodig is om in deze tijd op dit platform te staan en deze dingen te zeggen; zij baanden de weg, zij zijn de helden. Maar laat me dit zeggen: toen ik mijn boek schreef voelde ikde volle kracht van het christen-zionisme. De pushback die ik erdoor kreeg, was enorm. Ik heb het voorrecht gehad om niet metaforisch maar letterlijk miljoenen boeken te verkopen. 

Mijn uitgevers waarschuwden me er onmiddellijk voor, dit onderwerp maar te laten liggen omdat dit de boekverkoop zou schaden. En met 12 kinderen was dat belangrijk. Herry Falwell riep destijds predikers op, mij niet toe te laten op hun podium; pastors en megakerken waarin jaren, jaren en jaren in gesproken had! Mij werd gevraagd ontslag uit besturen te nemen. Onze bediening kreeg er een klap in de miljoenen dollars mee te verduren, geen overdrijving, rechtstreek toegeschreven aan deze kwestie! 

Wat ik in het licht hiervan wil zeggen, is dat dit al eerder werd herhaald: Laten we uiteindelijk geen muren bouwen; laten we bruggen bouwen. En de reden hiervoor” [applaus vanuit het publiek] “En de reden hiervoor is uiteindelijk dat wij als Christenen samen staan, schouder aan schouder, in de strijd om leven en waarheid op basis van het historisch christelijk geloof. In essentiële vrijheid en niet-essentiële vrijheid en in alles liefdadigheid; dus kunnen we over deze kwestie debatteren. Maar we moeten het op een collegiale manier doen. En als we niet worden gehoord en we te lijden hebben, groot is uw beloning in de hemel. Dank u voor uw aandacht en voor me uit te nodigen bij deze geweldige conferentie!”

Christen-Zionist Jan van Barneveld over “Christus bij de Controlepost.” 

Wat Hank Hanegraaff hier zei, is dat hij vanwege zijn van het christen-zionisme afwijkende mening, er zowel zijn reputatie als zijn bediening (“ministry”) er financieel onder te lijden hebben gehad. Het is ook de visie van Hanegraaff dat de “Grote Verdrukking” waarover Jezus tegenover Zijn discipelen sprak, in het verleden plaatsgevonden had, in het jaar 70 AD om precies te zijn. Zie hier onze laatste post over: tinthor.org/2021/07/23/is-the-great-tribulation-going-to-occur-in-the-future-or-did-it-already-happen-in-70-a-d-youtube/ Ook dit was er bij het Amerikaanse christen-zionistische machtsblok verkeerd gevallen; die plaatst deze gebeurtenis juist ergens in de toekomst. Nu was hier ook Jan van Barneveld (een van de fanatieke christen-zionisten) op de hoogte van wat Hanegraaff en anderen er bij “Christ at The Checkpoint” allemaal over Israël leren; hij wist ook dat men er met het lot van wat de Palestijnen onder de Zionistische Bezetting te lijden hebben, bewogen is. Die schreef er in zijn boek “Het einde van de vervangingsleer” (Uitgeverij Het Zoeklicht) tweede herziene druk, 2018) dit over: 

“Van 5 tot 9 maart 2012 vond in Bethlehem de conferentie Christ at the Checkpoint plaats. In 2013 en 2014 vonden vervolgconferenties plaats, ook in Bethlehem. We noemen deze conferenties een incident binnen het christendom omdat hetgeen daar plaatsvond een voorbeeld is van hoe het demoniseren van Israël in zijn werk gaat. Het thema van de conferentie was zo suggestief dat de uitkomst al van tevoren vaststond. Je ziet het voor je: Christus kijkt verdrietig toe bij een Israëlische controlepost, waar brute Israëlische soldaten arme, onschuldige Palestijnen vernederen en mishandelen. Deze conferenties zijn een strategisch sluwe slag in de strijd om alles wat Joods of Israël is weg te werken. En ‘Israël’ uit het door God beloofde land en uit de kerk van Christus te elimineren.” (bladzijde 107, vetdruk toegevoegd) 

Hank Hanegraaff. 

Een eind verderop citeert Van Barneveld de woorden van Hank Hanegraaff in zijn boek: 

“Sizers Christian Zionism toont op dramatische wijze aan hoe een gepolitiseerde, religieuze beweging met een dubieuze afkomst een recept is voor ramp. Van het karikaturiseren van Arabieren tot het banen van de weg naar Armageddon zijn de geloofspunten en de gedragingen van christenzionisten een tegenstelling van wat Bijbels christendom inhoudt.” (Waarna Van Barneveld er het volgende aan toevoegt): “Ach, onze broeder Hanegraaff heeft wel eens meer harde beweringen moeten intrekken. Het is te hopen dat hij het bovenstaande corrigeert voordat de Joodse Messias komt en voordat hij voor de Messias Yeshua moet verschijnen.” (bladzijden 109-110, vetdruk toegevoegd) 

Jan van Barneveld over “Christenpalestijners” & “Palestijnse Leugens.”

Verderop heeft Van Barneveld het over de terugkeer van de stammen Manasse en Efraïm uit India die naar Israël zullen komen. Of ook de Afridi-stam uit Pakistan en Afghanistan tot de tien verloren stammen behoren, werd nog onderzocht. Maar:

“De “christenpalestijners” staan, blind door de vervangingsleer en door de “Palestijnse leugens” en een aan haat grenzende wrevel tegen Israël, Gods plannen met Israël en met de wereld in de weg.” (bladzijde 112) 

Dit is het wat Van Barneveld over Hank Hanegraaff en andere Christenen die zo met het lot van de Palestijnen begaan zijn, schrijft; hij kleineert het door hen “christenpalestijners” te noemen. En de Palestijnen die al voor vele jaren her onder een drukkend, kwellend en tiranniek zionistische bewind moeten leven, wel, dat zijn allemaal leugenaars volgens Van Barneveld. Iedereen die de video hierboven met een open hart bekijkt en beluistert, zal merken dat er van de kant van Hanegraaff geen enkele wrevel tegen Israël is; wel veroordeelt hij de zionistische bezetting en de racistische christen-zionistische doctrine. In de video zegt Hanegraaff namelijk ook dat,“God is geen racist.” En zo is dat! Want: 

“Want er is geen aanzien des persoons bij God.” (Romeinen 2:11) 

Het zou voor Van Barneveld eens goed zijn om er eens over na te gaan denken wat Jezus tot hem zal zeggen wanneer ook hij eenmaal voor Hem zal staan. Dat zal voor hem waarschijnlijk niet veel goeds beloven aangezien hij met zijn racistische doctrine er ook de Palestijnse Christenen (en dus ook Jezus Zelf) tijdens zijn leven op aarde een trap na mee heeft gegeven. 

Ton Nuiten – Zaterdag 24 Juli 2021. 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star