[Terugkijken] Persconferentie Mark Rutte & Hugo de Jonge Coronamaatregelen 02-11-2021 – YouTube

Hier is die dan: de persconferentie van vijf dagen geleden. En wéér eens hetzelfde – en ontertussen afgezaagde en versleten – verhaal: de besmettingen stijgen weer eens en in de ziekenhuizen liggen meer niet-gevaccineerden dan gevaccineerden! Enkele van de aangescherpte maatregelen zijn: vanaf 6 november is de mondkapjesplicht nu deels weer terug en de 1’5 meter afstandsregel is voor niet-gevaccineerden weer van toepassing. En wat de likes vlak onder de video op YouTube betreft, die mogen er ook zijn: 45 positief (duimpje omhoog) en maar liefst 306 (tot nu toe) negatief (duimpje omlaag)! En dat zegt natuurlijk wel wat over de gemoedsstemming van vele mensen: die hebben – net als wij – intussen de buik vol van al die persconferenties waar voornamelijk gesproken werd over “toenemende besmettingen en dat, om het coronavirus in te dammen, dit voornamelijk aan ons eigen gedrag zou liggen! En:

“Ik zal eerst vertellen welke concrete maatregelen we dit moment nodig vinden. Dus, aanvullend op de regels die al gelden zoals de sluitingstijden in de horeca en het maximale aantal van 75% bezoekers voor evenementen zonder zitplaats binnen. Wat kúnnen en móeten we nu extra doen. Hugo de Jonge zal u daarna schetsen, hoe we naar de komende  weken kijken, om ervoor te zorgen dat een ziekenhuisbed beschikbaar blijft, voor iedereen die dat nodig heeft. Dus voor coronapatiënten, maar ook voor iedereen met een andere aandoening. Maaar ik begin bij het begin; de basismaatregelen.

En ik wil het nog een keer zeggen: ons eigen gedrag daarbij blijft cruciaal. Daarmee valt of staat een heel groot deel van de hele corona-aanpak. Het allerbelangrijkste is, blijf thuis bij klachten en laat je testen; ook als je gevaccineerd bent.

Test je positief, dan blijf je binnen en volg je het advies van de GGD. Was regelmatig je handen, zeker als je ergens binnen komt. Schudt geen handen en geef geen knuffels, hoest en niest in je elleboog, en gebruik papieren zakdoekjes en, natuurlijk, zorg voor voldoende frisse lucht. Met onmiddelijke ingang gelden hier bovenop drie aangescherpte adviezen. Eén: het dringende advies, anderhalve meter afstand te houden. Anderhalve meter is een veilige afstand; bescherm jezelf en anderen. Twee: het thuiswerkadvies geldt nog steeds; en dat scherpen we aan van, werk minimaal de helft van je werktijd thuis. En drie: we geven opnieuw een dringend biinenlands reisadvies. Mijd drukte onderweg en reis buiten de spits. Want op de weg is het alweer bijna net zo druk als vóór corona, en het openbaar vervoer, ook daar zien we het aantal reizigers heel snel toenemen.

Het volgende dat we hebben besloten is dat mensen met ingang van zaterdag 6 november op meer plekken het coronatoegangsbewijs moeten laten zien. Dus, het bewijs dat iemand volledig gevaccineerd is, corona heeft gehad of maximaal vierentwintig uur geleden negatief is getest (de bekende QR-code).

Die plicht goldt al voor de horeca binnen, sportkantines, publiek bij professionele sportwedstrijden, zakelijke evenementen, bioscopen, theaters, en festivals. Vanaf zaterdag komen daar andere locaties en gelegenheden bij (en ik noem de belangrijkste): de buitenterrassen in de horeca, een aantal zogeheten doorstroomlocaties zoals musea, kermissen en braderieën. Het coronatoegangsbewijs wordt verder verplicht in de georganiseerde amateursport vanaf achttien jaar. Voor het publiek én sporters, binnen en buiten. Hetzelfde geldt voor toneelverenigingen, koren en andere culturele verenigingen, ook vanaf achttien jaar. We maken één uitzondering voor evenementen en wel voor georganiseerde jeugdactiviteiten tót achttien jaar. Daaronder valt bijvoorbeeld een jeugdkamp van de scouting, maar ook de sinterklaasintochten. Tot slot komt er, ook vanaf zaterdag 6 november, een uitbreiding van de mondkapjesplicht. Die geldt nu nog alleen in het openbaar vervoer en op bepaalde delen van vliegvelden. Vanaf zaterdag zijn mondkapjes ook weer verplicht op de stations, perrons en op het hele vliegveld. Verder geldt van dan nu een mondkapjesplicht voor alle. publiek toegankelijke locaties zoals overheidsgebouwen, winkels, videotheken, ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Daarnaast in het middelbaar beroepsonderwijs, het HBO, en de universiteiten als mensen van a naar b lopen. Dus in de gangen, bibliotheken en kantines, tussen de lessen en colleges door. Niet als je zit tijdens de les, dus in de klas of collegezaal. En verder worden mondkapjes weer verplicht in alle contactberoepen; van de kappers, de masseurs, de nagelstyliste, met uitzondering van de sekswerkers.

De mondkapjesplicht geldt niet waar het coronatoegangsbewijs verplicht is. Als je dus in een restaurant gaat eten, of naar een museum gaat, laat je het coronatoegangsbewijs zien, en dan hoef je geen mondkapje op. Tot zover wat er op korte termijn verandert. Zoals ik al zei: ook in deze fase valt of staat alles met ons eigen gedrag. En dat  vraagt dus iets van ons allemaal (van ieder van ons). Dat vraagt dus iets van de horeca, sportclubs, culturele instellingen en al die andere locaties waar het coronatoegangsbewijs geldt; en dat vraagt natuurlijk ook iets van handhavers, maar wél in die volgorde.

Het begint met naleving. Dat doen we allemaal zelf. Controle, dat is de check aan de ingang door bedrijven, verenigingen en organisaties. En handhaving, dat is het slot op de deur. Gisteren is hierover in het Veiligheidsberaad een goed gesprek gevoerd. En de burgemeesters en het kabinet gaan dit echt samen doen. Want het gaat om de veiligheid, van klanten, van werknemers, gasten, van leden en publiek.” Aldus premier Mark Rutte.

Nadruk op Vaccinatie. 

Als we premier Rutte en minister de Jonge horen, hebben die er weer de nodige onzin te verkondigen. Want het ligt volgens Rutte aan ons gedrag dat die besmettingen weer toegenomen zouden zijn. Dus krijgt de bevolking de schuld omdat die zich o. m. de (niet-werkende en nutteloze) 1’5 meter afstand zou hebben gehouden. Maar het blijkt hier dat er toch vooral de nadruk op wordt gelegd, je maar te laten vaccineren (ook al spreken  Mr. Rutte en Mr. de Jonge over een “vrije keuze”) Om die reden dan ook die uitgevreide mondkapjesplicht (waarbij degenen die gevaccineerd zijn en dus een coronatoegangsbewijs hebben, een mondkapje niet in o.a. restaurants hoeven te dragen). En dit niet om er een “virus” mee in te dammen, maar om er uiteindelijk iedereen mee aan het vaccin te krijgen!

Sprake van Aandrang. 

Gedurende de persconferentie bleek er ook sprake van aandrang van de kant van De Jonge te zijn; degenen die zich (nog) niet hadden laten vaccineren, zouden er goed aan doen, zo vond hij, hier nog eens goed over na te denken om dit alsnog te gaan doen.

Nu hadden we het goed geacht, hier met betrekking tot die vaccins eens iets over de “Neurenbergse Code te plaatsen.

Een Illegaal Experiment. 

Waar het nu in het hier volgende artikel van de site rumble.com (eigenlijk een video) om gaat, is dat niet alleen die vaccins, maar ook de lockdowns  en die coronamaatregelen, gezamenlijk het coronabeleid genoemd, deel uitmaken van een globaal illegaal experiment. Waarom dit zo is, wordt hieronder uiteengezet. Mocht u wensen om alleen de video met de Nederlandse vertaling te willen bekijken, dan is dit – uiteraard – ook mogelijk; de link naar de site met de video is onderaan aangegeven.


“Dr. Reiner Fuellmich is de vertegenwoordiger van en internationaal team, bestaande uit honderden advocaten en medische experts die een juridische procedure zijn begonnen tegen de CDC, de WHO en de Davos Group voor het plegen van misfafen tegen de menselijkheid. Het protocol voor de PCR-test, gegeven door de WHO en de CDC, was bewust ingezet op een niveau om er 100% valse positieven mee te garanderen. Er is dus geen pandemie! Het gaat erom dat alle mensen het vaccin zullen nemen. Hun argument” (van Fuellmich en zijn team) is dat we op z’n minst worden onderworpen aan een illegaal experiment en in het ergste geval een wereldwijde genocide. 

Dr. Fuellmich wijst erop hoe de experimentele vaccinaties een duidelijke schending zijn van alle de tien de Neurenbergse codes, waarmee de doodstraf wordt opgelegd voor degenen die deze schenden.

Vrijwillige Toestemming. 

Ten eerste: vrijwillige toestemming is absoluut essentieel. Er mag geen interventie of enig element van dwang, fraude, bedrog, enige vorm van beperking of aandrang zijn. 

Het Vaccin. 

Per definitie moet een vaccin immuniteit bieden tegen het virus, ontvangers beschermen tegen het krijgen van het virus, het aantal doden, infecties, circulatie en overdracht van het virus reduceren. Er is ons verteld dat het experimentele vaccin dit niet doet. Toch noemen we het frauduleus een “vaccin.” Wat dwang, bedrog of aandringen betreft, dit gebeurt overal.  Als je je leven terug wilt, neem dan het vaccin!

Doel Experiment moet Zinvol zijn & Vruchtbare Resultaten Opleveren. 

Ten tweede: Het experiment moet zinvol zijn en vruchtbare resultaten voor het welzijn van de samenleving opleveren, die niet door andere methoden of studiemiddelen te verkrijgen zijn en niet willekeurig en onnodig van aard zijn. De meest zinvolle methode zou een gezond immuunsysteem op moeten leveren, wat bereikt kan worden door een goede gezondheid en natuurlijke supplementen zoals vitamine D, vitamine C en zink. Maar dat wordt de mensen niet verteld. In werkelijkheid worden mensen die hierop hebben gewezen, belasterd en het zwijgen opgelegd. 

Experiment moet Goed Worden Opgezet & de Verkregen Resultaten moeten Gebaseerd zijn op Dierproeven. 

Ten derde: Het experiment moet zó zijn opgezet en gebaseerd zijn op dierproeven, kennis van het natuurlijke beloop van de ziekte of andere problemen die worden onderzocht, dat de te verwachten resultaten de uitvoering van het experiment zullen rechtvaardigen. Onderzoekers haastten zich om het coronavaccin op mensen te testen, zonder te weten hoe goed het bij dieren werkt. Dit experiment sloeg de dierproeven over. 

Experiment Moet met Vermijding van Elk Onnodig Lichamelijk, Geestelijk Lijden & Letsel Worden Uitgevoerd. 

Ten vierde: Het experiment moet zó worden uitgevoerd dat hier elk onnodig lichamelijk en geestelijk lijden mee voorkomen wordt. Volgens officiële rapporten zijn er door dit experiment al duizenden doden gevallen en zijn er meer dan een kwart miljoen mensen met letsel mee veroorzaakt. 

Uitvoering Experiment met Mogelijk te Verwachten Dood & Invaliderend Letsel Verboden! 

Ten vijfde: Er mag geen experiment worden uitgevoerd als er een a priori reden is om aan te nemen dat er de dood of invaliderend lijden mee op zal treden; behalve misschien in die experimenten waarbij de experimentele artsen ook als proefpersonen zullen dienen. Eerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat deze nieuwe spike-proteïnes ervoor zorgen dat het (menselijk) lichaam zichzelf aanvalt. Dit staat bekend als lichaamsafhankelijke versterking (anti Body Dependent Enhancement ADE) en artsen hebben recent het signaal afngegeven dat dit zou kunnen eindigen van iedereen die ingeënt is, in de komende twee jaar. 

Ten zesde: De te nemen risicograad mag nooit hoger zijn dan die, bepaald door het humanitaire belang van het probleem dat moet worden opgelost. Covid-19 heeft een overlevingspercentage van 98 tot 99%, minder dodelijk dan de seizoensgriep. De experimentele injectie is nu al het gevaarlijkste vaccin in de voorgaande dertig jaar van de geschiedenis. 

Ten zevende: Er moeten goede voorbereidingen worden getroffen en er moeten adequate voorzieningen worden geboden om de proefpersoon te beschermen tegen zelfs maar een kleine kans op letsel, invaliditeit en overlijden. Er werden geen voorbereidingen getroffen, er zijn geen faciliteiten. De persoon verschijnt er voor de vaccinatie en gaat dan weer naar huis. 

Ten achtste: Het experiment mag alleen worden uitgevoerd door wetenschappelijk gekwalificeerde personen. De hoogste graad van vaardigheid en zorg moet zijn vereist in alle stadia van het ecperiment, van degenen die dit uitvoeren of hieraan deelnemen. Dit experiment is uitsluitend uitgevoerd door politici, de media, beroemdheden en grote farmaceutische bureaucraten. 

Ten negende: In de loop van het experiment moet de proefpersoon de vrijheid hebben om het experiment te beëindigen als hij de fysieke of mentale toestand heeft bereikt, waarin voortzetting van het ecperiment hem onmogelijk lijkt. Duizenden medische experts hebben geprobeerd een einde aan deze waanzin te maken en hun stemmen worden nu nog steeds tot zwijgen gebracht. 

Ten tiende: In de loop van het experiment moet de verantwoordelijke wetenschapper bereid zijn om het experiment in elk stadium te beëindigen als hij waarschijnlijke reden heeft om te geloven, in de uitoefening van goede trouw, superieure vaardigheid en zorgvuldig oordeel dat van hem verlangd wordt, dat een voortzetting van het experiment waarschijnlijk in  letsel, invaliditeit voor, of overlijden van de proefpersoon zal resulteren. En toch gaat het experiment door, en wordt ook voortgezet. Nogmaals: degenen die deze internationale wetten overtreden, zijn hiermee onderworpen aan de doodstraf. 

Nu worden er juridische procedures opgestart en bewijzen worden verzameld. Klokkenluiders worden verzocht contact op te nemen met het Internationale Team op http://www.whistleblowersecurity,com

COVID-Fraude – Advocaten & Experts starten juridische procedures tegen de WHO en Wereldleiders voor “Misdaden tegen de Mensheid.” 

“We adviseren en ondersteunen actief de werkzaamheden rondom de coronaschadeclim!”

“Dit is waarschijnlijk de grootste misdaad ooit gepleegd tegen de wereldbevolking! En de vraag is: hebben we nog steeds een gerechtelijk systeem om er gerechtigheid te eisen? Voor Infowars.com is dit Greg Reese.” Bron: rumble.com/vyalj-neurenberg-code-overtredingen-nederlands-ondertiteld.html

“Bijwerkingen van COVID-Injectie Verpakt als Risico’s van de seizoens-Griep.” 

Nu wordt er ook vanuit de reguliere media toegegeven dat die coronavaccins vervelende bijwerkingen (waarvan een deel met dodelijke afloop) hebben. Die maken er echter maar weinig melding van. Dankzij de alternatieve media wordt er meer dan genoeg aandacht aan besteed. Het gevolg is – uiteraard – dat veel mensen nu niet zo gewillig meer zijn om een coronavaccin te accepteren. Maar ook: de weerstand tegen de griepprik neemt toe! Het is nu om die reden dat er vanuit de reguliere media en door cardiologen pogingen worden gedaan om die bijwerkingen aan de griep toe te schrijven! Stichting Vaccin Vrij is met dit nieuws recent naar buiten gekomen:

“Bijwerkingen van COVID-injectie verpakt als risico’s van de seizoens-griep.”

“Hoe is het mogelijk dat de journalisten in de reguliere media nu al bijna twee jaar praten over corona en ze het amper hebben over de bijwerkingen van de Covid-injectie. Die zijn “zeer zeldzaam”, ze “worden onderzocht”, of ze worden verpakt als complicatie van de gewone griep!

Nu we de winter ingaan en het griepseizoen nog maar amper is begonnen krijgen cardiologen in de media een platform om ons bang te maken voor een nieuw gevaar van de griep waar we kennelijk nog niet op de hoogte van waren…”

Op 1-11-21 kopt het AD: ‘Cardiologen vrezen ‘grieptsunamie: kans op hartaanvan zes keer groter’

“Griep is niet alleen extra gevaarlijk voor bijvoorbeeld patiënten met longziekten zoals astma en COPD. “Wat veel mensen niet weten is dat griep ook invloed heeft op hartziekten”, verklaart Michiel Winter, cardioloog in het Amsterdam UMC. “Met griep loop je zes meer kans op een hartaanval dan zonder griep.” Om inzicht te krijgen in de weerstanden tegen de griepprik, lanceert het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam vandaag de Nationale Vaccinatie Test, klik hier om mee te doen”- AD

De wetenschappelijke onderbouwing van de claim ontbreekt, maar de werstand tegen de griepprik neemt toe, dus kennelijk wordt de aloude troefkaart van de angst weer uit de kast gehaald.

Over de ‘Nationale Vaccinatie Test’, die uit zou moeten zoeken waarom steds minder mensen de griepprik willen zo meer. Eerst willen we stilstaan bij wintergriep en de mysterieuze hartklachten.” Bron: stichtingvaccinvrij.nl/bijwerkingen-van-covid-injectie-verpakt-als-risicos-van-de seizoensgriep. (nadruk toegevoegd!  Daar kunt u het artikel verder lezen


Ze Weten Niet Meer Wat Ze Moeten Doen. 

Het heeft er alle schijn van dat de reguliere media & medische wetenschap niet meer weten wat ze moeten doen om die cornavaccins (en die griepprik) bij de bevolking aan de man te brengen. In hun waanzin grijpen die nu naar een nieuwe uitvlucht: bijwerkingen van de coronavaccins toeschrijven aan complicatie van de gewone griep. En dat is een goed teken; steeds meer mensen worden nu wakker voor wat er werkelijk gaande is!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star