De Grote Gevaren van de Corona-Testen: Ethyleenoxide. Ziekenhuizen Stromen Weer Vol Met Corona/Grieppatiënten. Mogelijk Uitstel van Onder Meer Behandeling Kankerpatiënten & het Overlijden van/Moord op Dr. Andreas Noack & Brendy Vaughan.

Een van de dingen die we in verband met corona nu al vaak gehoord hebben, is dat we ons (regelmatig) zouden moeten laten testen. Dit wil zeggen dat er middels een schwab-test (een wattenstaafje in de keel) wat stof genomen uit de keel wordt om vast te stellen of er – al of niet  -stukjes van hetcoronavirus te vinden zijn. En het is minister Hugo de Jonge die tijdens persconferenties er regelmatig op aandrong, “Laat je testen.” 

“Zullen Ze het Allemaal Wel Weten? Stop Met Testen!”

Nu is het welbekend dat er naast het officieel (door de overheid goedgekeurde) corona-narratief er ook alternatieve visies naast dit coronaverhaal zijn. Hiermee komen we dan op het gebied van wat door o.a. “factcheckers” (verbonden of sympathiserend met de Bill & Melinda Gates Foundation), “complotdenken” wordt genoemd. Een van die zaken die door die “fackcheckers” als “False” of “Mostly False” zouden zijn weerlegd, is dat die keel-schwabs ethyleenoxide zouden bevatten. Nu had een van de vele Twitteraars Ludwig, een tweet geplaatst met het bijschrift, “Zullen ze het allemaal wel weten? Stop met testen!” Ook is er een afbeelding van de open mond van iemand te zien, waarbij een zorgmedewerker op het punt staat een keel-schwab af te nemen. De woorden die er overheen zijn geschreven zijn deze (Engels):

“Do you really know what you’re putting in your body? Its just a schwab right? Wrong!

These schwabs are made of nylon fibres, Rayon or plastic fibre and plastic rod. They are sterilised in: ETHYLENE OXIDE. 

What is Ethylene Oxide?

Ethylene Oxide is used as a pesticide and a sterilising agent. The ability of Ethylene Oxide to damage DNA makes it an effectieve stirilising agent for medical instruments such as PCR/LFT schwabs and SMEAR tests, but also accounts for its cancer causing activity. 

Lymphoma and Leukemia are the cancers most frequently reported to be associated with exposure to Ethylene Oxide. Stomach and breast cancers may be also associated with Ethylene Oxide exposure. 

Are you still oke with testing you/and or your children twice a week?” Bron: twitter.com/LudwigHup/status/1466452159411769345/photo/1

“Weet u werkelijk wat u in uw lchaam stopt? Het is maar een uitstrijkje, toch? Mis!  

Deze uitstrijkjes zijn gemaakt van nylonvezels, Rayon of plastic vezel en plastieke staafjes. Die zijn gesteriliseerd in: ETHYLEENOXIDE. 

Wat is Exthyleenoxide?

Ethyleenoxide wordt gebruikt als pesticide en steriliserende stof. Het vermogen van Ethyleenoxide om het DNA te beschadigen maakt dat het een effectieve steriliserende stof voor medische instrumenten zoals PCR/LFT en uitstrijkjes is, maar ook goed is voor de kankerverwekkende activiteit ervan. 

Lymfoomkanker en leukemie zijn de kankers die het vaakst worden gemeld, te worden geassocieerd met blootstelling aan Ethyleenoxide. Ook maag- en borstkankers kunnen met blootstelling aan Ethyleenoxide worden geassocieerd. 

Vind je het nu nog steeds goed om jezelf/of je kinderen tweemaal per week te laten testen?” 

Gevolgen Leukemie.

Een van de gevolgen van leukemie is weer deze: leukemie kan namelijk leiden tot

“Abnormale leukocyten. Deze onderdrukken de productie van normale bloedcellen, wat tot bloedarmoede en andere symptomen leidt.” 

Het National Cancer Institute (National Institutes of Health (NIH) over de Gevolgen van Ethyleenoxide. 

Op de website van van de vele medische instellingen onder de National Institutes of Health (NIH) die er zijn, namelijk, het National Cancer Institute of Health, wordt uitgebreid beschreven wat ethyleenoxide is en er de associatie met kanker mee wordt gelegd. cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/substances/ethylene-oxide

Op Weg naar een “Test-Samenleving” Waar Gezonde Personen Zich Op Het al of niet Besmet Zijn met COVID Moeten Laten Testen. 

En wat er op die site van dat instituut allemaal over ethyleenoxide en het verband met kanker allemaal over beschreven wordt, is niet al te best! In het recente verleden is het tijdens coronadebatten in de Tweede Kamer al meer dan eens door Tweede Kamerlid Wybren van Haga (Belang voor Nederland) naar voren gebracht: wat het testen op het coronavirus betreft, vond hij dat we er naar een “test-samenleving” op weg zouden zijn; iedereen – niemand uitgezonderd – zou zich volgens minister Hugo de Jonge moeten laten testen. En daar het naast anderen ook nog eens gezonde personen die zich zouden moeten leten testen betreft, vond Van Haga dit te vér gaan. En…wij  zijn het van harte met hem eens (en wel voornamelijk dat we nu de grote gevaren die de testen op corona inhouden!)

De Ziekenhuizen Stromen Weer Vol met Coronapatiënten: Mogelijk Uitstel van Reguliere Medische Behandelingen zoals Behandeling van Kanker. 

En weer horen we van alarmerende berichten over ziekenhuizen die weer vol zouden stromen met coronapatiënten; “code zwart” zou al in aantocht dan wel bijna bereikt zijn. En ook nu horen we weer dat hierbij mogelijk de reguliere medische behandelingen zoals onder meer de behandeling van kanker zullen worden uitgesteld. Aangezien velen nu weten dat het coronavirus (inclusief de nieuwste uitvinding de mutatie van corona door de WHO, Omicron) maar weinig voorstelt én wij nu met de grote gevaren van ethyleenoxide en de associatie met kanker bekend zijn, de volgende vraag: hoeveel kankerpatiënten zouden er de komende tijd aan deze vreselijke ziekte kunnen komen te overlijden? Ons antwoord: dit zou wel eens geen gering aantal kunnen zijn…

Wat is de Bron van Meldingen over met Coronapatiënten “Overstromende Ziekenhuizen”? 

Maar waar komen die alermerende berichten over met Coronapatiënten “overstromende ziekenhuizen” nu vandaan? Ofwel, wat is de bron van al die alarmerende meldingen? Misschien dat deze tweet er een klein beetje licht op werpt:

“Chris Raus Gisteren om 00:13

Hier het NPO 18:00 journaal; 80 besmettingen en 11 doden gemeld in de tweemaster in Maassluis. Dit is totáál onjuist!!! Nul besmettingen en nul doden!!! NOS fakenews!!! Hoe ik dit weet? Mijn vrouw werkt in dit verpleeghuis…complete bullshit weer dus!!! Bron: twitter.com/Jack22674624/status/1466190703755730949/photo/1(nadruk toegevoegd)

Ja, Maar al die Artsen & het Verplegend Zorgpersoneel Dan? Dr. Andreas Noack.

Natuurlijk zou hier tegen in worden gebracht dat vele artsen en het verplegend zorgeprsoneel vertellen flink in de weer zijn om er in de ziekenhuizen de vele coronapatiënten te verzorgen en te behandelen. Aangezien we nu al in het griepseizoen zijn beland, is niet duidelijk of die coronapatiënten ook grieppatiënten zouden kunnen zijn; want laten we niet vergeten dat bijna alle symptomen die een grieppatiënt vertoont, evenzeer bij coronapatiënten te vinden zijn! Daarnaast nog dit (en dit is zeer belangrijk): ook artsen en medische wetenschappers mogen er wat corona en vaccins betreft er (in zekere mate althans) een andere mening op nahouden. Maar mochten die, net als Dr. Andreas Noack deed, hierbij een grens overschrijden die de overheid niet welgevallig is, dan zou ook hen misschien kunnen overkomen wat er met de genoemde arts is gebeurd: 

“Dr. Andreas Noack vermoord?” 

“Ruim een jaar geleden kwam dr. Andreas Noack in het nieuws (nou ja, niet bij de nos natuurlijk) omdat hij tijdens een livestream onderwerpen aan het bespreken was die de politiek niet welgezind was.

Na zo’n 40 minuten viel de politie zijn huis binnen door de deur open te rammen en met minimaal 3 personen en onder bedreiging van zware wapens werd Andreas afgevoerd.” Bron:commonsensetv.nl/dr-andreas-noack-vermoord/

De livestreampresentatie die Dr. Noack toen hield, dateert weer van november vorig jaar en is er op die site te zien. Nadat het wat onrustig is geworden, begreep Dr. Noack even niet wat er gaande was. Al meteen daarna waren er de dreunen van een stormram van de politie die inmiddels gearriveerd was, tegen de deur van Noack’woning te horen. Onder het gekrijs en gebrul van “Polizei” door de agenten, drongen die zich met machtsvertoon in de woning van de arts en dwongen die Noack en enkele medewerkers op de grond te gaan liggen. Het volgende op die site dateert eveneens van november vorig jaar:

“Een paar dagen geleden publiceerde dr. Noack een video waarin hij uitlegt dat er grafeen hydro oxide in de gifspuiten van pfizer zit en hij kegt uit wat voor schade dat in je lichaam aanricht. Dr. Noack is een expert op het gebied van koolwaterstoffen en wellicht de grootste expert van heel Europa betreffende grafeen. 

(Dr. Pablo Campra Madrid, van de universiteit van Almeria (Spanje) was de eerste wetenschapper die ontdekte dat er grafeen oxide in de gifspuiten van pfizer zit. De universiteit van Ameria heeft echter de onderzoeken van dr Campra veboden en stilgelegd). 

Kort na publicatie van deze video, die insloeg als een bom en uiteraard bij de nos in het nieuws kwam (maar niet heus), kondigde zijn vrouw/vriendin in een emotionele video aan dat hij is vermoord/overleden.” 

Brendy Vaughan: Voormalig Medewerker bij de Farmaceut Merck & Klokkenluider Dood Gevonden. 

Al eerder onderging iemand ander hetzelfde lot: Brendy Vaughan, een voormalige mederwerker bij de farmaceut Merck, verliet de firma nadat ze er had ontdekt dat er zich duistere zaken afspeelden:

“De klokkenluider van het vaccin, Brendy Vaughan, werd vorige week aangetroffen, vermoord in haar huis. Brendy Vaughan, 47, was aanvankelijk een farmaceutische medewerker die Vioxx verkocht, een pijnstiller die verkocht wordt door het bedrijf Merck. Uiteindelijk kwam aan het licht dat Vioxx het risico op beroertes en hartaanvallen bij mensen bleek te verdubbelen. 

Het bedrijf Merck bleef willens en wetens de pijnstillers distribueren, wetende wat de potentiële gevaren waren. Het medische tijdschrift Lancet schat dat 88.000 Amerikanen hartaanvallen kregen door het gebruik van Vioxx, en 38.00 van hen er aan stierven. Als farmaceut moest Merck uiteindelijk voor een bedrag van 4,85 miljard dollar aan duizenden mensen de grootste farmaceutische rechtszaak in de geschiedenis schikken. 

Nadat de methodische winst-over-mensen-campagne van de farmaceutische industrie was gerealiseeerd, nam de Merck-mederwerker ontslag. Ze verliet het land en ging naar Europa en zei: “Ik realiseerde me het feit dat als er iets op de markt is, dit niet betekent dat het veilig is. Veel van wat ons door de gezondheidszorg wordt verteld, is gewoon niet de waarheid.” 

Om terug te vechten begon ze een non-profitorganisatie, Learn the Risk, om de gevaren van de farmaceutische geneesmiddelenindustrie, inclusief vaccins en onnodige medische behandelingen, bloot te leggen die buiten de Merck-proeven, bij talloze mensen ziekte en dood hebben veroorzaakt. In plaats daarvan wijdde ze haar leven aan het geven van natuurlijke, veilige, holistische genezingsopties aan mensen. 

Learn the Risk had in drie jaar tijd meer dan veertig educatieve evenementen en bijeenkomsten georganiseerd. Het maandelijkse websiteverkeer was 10.000+. En de organisatie had meer dan 42 billboards gemaakt met een geschat bereik van meer dan 30 miljoen mensen. 

Maar ze wist nadat ze met haar toen zes maanden oude zoontje naar de Verenigde Staten was teruggekeerd en een groot aantal doodsbedreigingen begon te ontvangen, dat ze in gevaar was. Het werd zo erg dat ze een video opnam met details over de huisinvallen en intimidatie die ze moest doorstaan zodat iedereen zich er bewust van zou zijn van de druk en het gevaar waarin ze verkeerde. Maar de pesterijen hielden niet op dus ging ze op Facebook om er een verklaring af te leggen, waarin ze beschrijft hoe als ze zou zijn vermoord, om te laten weten dat het dan door de farmaceutische industrie gedaan zou zijn..” Bron: s3r.news/vaccine-whistleblower-brandy-vaughn-found-dead/

Met andere woorden: mocht de dood van Brendy Vaughan als “zelfmoord” worden bepaald, dan had ze van tevoren al had aangegeven dat ze nooit van plan was geweest zich het leven te benemen…

Brendy Vaughan die al lange tijd niet alleen de gevaren van medicijnen maar ook nog eens de gevaren van de vaccins van de farmaceutische industrie aan de kaak stelde, overleed/werd vermoord op 7 december 2020. In een tijd dat de door de media veroorzaakte paniek rond corona een hoogtepunt bereikt had, de angst voor een “dodelijk killervirus” overal heerste en het de mensen wijsgemaakt werd dat alleen een vaccin “ons uit de crisis kan helpen.” Zoals ook onze minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge al beweerde en dit nu de vaccinatiecampagne hier in Nederland al enige tijd aan de gang is, nu nog steeds beweert…

Dr. Noack ging haar voor; kort daarna volgde Vaughan zelf. En wie weet hoeveel andere wetenschappers en artsen er omdat ze er volgens de overheid met hun andere visie op vaccins te ver over de schreef waren gegaan, intussen “onder mysterieuze omstandigheden” al om het leven zijn gekomen. Misschien dat dit alles schokgolven onder andere artsen, wetenschappers en verplegend zorgpersoneel kunnen hebben teweeggebracht zodat die er nu maar uit angst het zwijgen toe doen.


Uit het bovenstaande wat we vanuit andere bronnen hebben genomen, blijkt dat de huidige reguliere medische wetenschap maar een gevaarlijke wereld is. Nu echter worden steeds meer mensen wakker voor de gevaren die ons vanuit die wereld bedreigen. Het is dan ook niet vreemd dat velen zich niet op corona laten testen, laat staan dat die zich tegen corona zouden laten vaccineren! Het is te hopen dat deze trend zich voortzet zodat er aan de nachtmerrie, coronadictatuur genaamd waar we nu al meer dan anderhalf jaar in zitten er eens – indien mogelijk – een einde aan zou kunnen worden gemaakt!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star